Organització d'actes

Presentació

 • Experiència de més de 20 anys organitzant jornades, congressos, simposis i reunions de les societats científiques de l’Acadèmia.
 • Ampli equip de treball multidisciplinar i professional.
 • Organització a nivell local, nacional i internacional.
 • Gestió integral de l’activitat i suport en tot el procés organitzatiu.
 • El mateix equip que pot gestionar la Secretaria de la Societat.
 • Treball conjunt amb les Juntes Directives de les Societats i/o amb els Comitès Organitzadors.
 • Informació constant a l’organització: fulls de ruta i estats de comptes.

Què fem?

Secretaria Tècnica

 • Localització de la seu més idònia
 • Estudi de viabilitat del projecte
 • Elaboració i seguiment del pressupost
 • Agenda de gestió: seguiment del full de ruta establert
 • Confecció del formulari d'inscripcions
 • Gestió de ponents, moderadors i comitès
 • Captació i gestió de patrocinis i subvencions
 • Gestió de proveïdors i negociació de descomptes
 • Gestió i organització del programa social
 • Disseny i gestió de la pàgina web
 • Divulgació interna: societats científiques i canals propis
 • Divulgació externa: mitjans de comunicació i xarxes socials
 • Atenció permanent al congressista i al comitè organitzador
 • Assistència a les reunions
 • Planificació i desenvolupament
 • Assessorament i protocol
 • Assistència in situ
 • Realització i anàlisi d'enquestes i de satisfacció i qualitat, online
 • Estadístiques i gràfics d'assistència
 • Tancament econòmic en un termini màxim de 2 mesos

Secretaria Científica

Gestió del programa:

 • Actualització del contingut
 • Confecció del cronograma
 • Coordinació de les sessions científiques

Gestió de comunicacions:

 • Disseny i enviament del formulari
 • Recepció i enviament al comitè científic per a la seva valoració
 • Contacte amb els presentadors
 • Disseny i edició de publicacions en paper i digitals

Gestió de pòsters:

 • Format paper
 • Format digital mitjançant software propi

Emissió de certificats online

Les nostres pròpies eines

 • Software de gestió d’inscripcions
 • Aplicatius
  • Recepció i avaluació d'abstracts online
  • Emissió de certificats online
  • Smartphones i tablets
 • Sessions online
 • Sistema de videoconferència
 • Sistema de pòsters digitals
  • Pantalles d’alta definició a les instal·lacions de Can Caralleu
  • Permet votacions i comentaris in situ
  • Sistema de control d'accessos i d'assistència

Avantatges dels quals gaudireu

 • Inscripcions exemptes d’IVA
 • Preus especials en la utilització dels espais de l’Acadèmia per a les seves societats científiques.
 • Aquest import es redueix si la Secretaria Tècnica de l’acte és gestionada des de l’Acadèmia.
 • El software propi no té cost pels actes de les seves societats científiques, en cas que siguin gestionats des de l’Acadèmia.
 • Hardware de pòsters i pantalles digitals sense cost per a aquelles activitats organitzades a la seu de l’Acadèmia-Can Caralleu i gestionades per l’entitat.
 • El software i hardware pel control d'accessos i d'assistència no te cap cost per les societats científiques, en activitats gestionades des de l'Acadèmia.
 • Com a entitat sense afany de lucre, gaudim de reducció en el lloguer d’espais a determinades seus.
 • Les comissions i descomptes amb contractes a tercers s’apliquen a les societats científiques