Anuncis breus

Data Publicació: 27-01-2022
Referència: 12896
Descripció:

L’Hospital General de Granollers, seguint el procés de creixement i ampliació de l’àrea quirúrgica necessita incorporar un/a Metge/essa especialista en Anestesiologia. S’integrarà al Servei d’Anestesiologia i Reanimació, amb un equip de 25 anestesiòlegs i 2 residents per any i reportarà al Cap del Servei. El Servei d'Anestesiologia i Reanimació dóna cobertura a l'activitat quirúrgica, a l’àrea obstètrica, atenció al politraumàtic, suport vital avançat, sedacions a exploracions diagnòstic-terapèu-tiques, consulta de preoperatori i a la Unitat de Dolor Crònic. Requeriments: Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat d’Anestesiologia i Reanimació (via MIR). S'ofereix: Contractació laboral indefinida a dedicació completa. Incorporació a un servei que ofereix flexibilitat horària individualitzada. Recolzament de la institució per realitzar formació continuada en l’especialitat (assistència a congressos, jornades, etc.). Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-01-2022
Referència: 12893
Descripció:

La Fundació Hospital de l’Esperit Sant necessita incorporar: Cap de Ginecologia i Obstetrícia (Ref. GINE/OBSTE 0222) Formació: Llicenciat en medicina i cirurgia, especialitat via MIR en ginecologia i obstetrícia Es valorarà formació en gestió i lideratge, seguretat del pacient, gestió de processos, gestió clínica. Competències i experiència: Capacitat per al treball multidisciplinari, compartint objectius i sinèrgies. Iniciativa i capacitat per impulsar projectes Es valorarà l’experiència en gestió d’equips En dependència de la direcció assistencial, les responsabilitats bàsiques, són: La gestió de l’atenció hospitalària de ginecologia i obstetrícia 24*7 a la FHES. Afegir pro activitat en les dinàmiques relacionals amb els actors territorials (ASSIR, hospital de referència, centres d’atenció primària,...) Mantenir una interlocució i coordinació àgil i eficaç amb altres especialitats Afavorir la transició i continuïtat assistencial Aportar noves orientacions i millores en la redefinició de circuits i estructures. Afavorir les transformacions que comporta la digitalització dels serveis de salut. Contribuir a la correcta gestió de la comorbiditat. Contribuir a reduir la variabilitat de la pràctica clínica i promoure pràctiques clíniques de valor. S’ofereix Contracte laboral estable, dedicació plena. Participació en projectes de recerca. Formació suplementària. Persones interessades enviar C.V indicant referència per e-mail seleccio@fhes.cat Podeu consultar en la web www.hospitalesperitsant.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-01-2022
Referència: 12894
Descripció:

1. S’OFEREIX - Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona - Contracte de suplència per permís maternal/paternal, amb possibilitat de continuïtat, i amb jornada laboral de 40 hores setmanals. - Integració dins del Servei de Malalties Infeccioses del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 2. FUNCIONS Establir el diagnòstic, tractament i prevenció de malalties infeccioses: - Realitzar diagnòstics exhaustius. - Establir i controlar el procés de tractament del pacient, participant en el seu seguiment i elaborant plans terapèutics. - Assessorar pacients sobre els mètodes existents per prevenir la propagació de malalties (per exemple, vacunacions, accions preventives, etc.). - Realització de guàrdies de Medicina Interna i Malalties Infeccioses - Desenvolupar tasques de recerca clínica. - Participar en activitats de formació continuada, per tal de mantenir el compromís i augmentar la qualitat de les pròpies tasques. 3. REQUISITS Formació acadèmica: - Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i especialitat en Medicina Interna amb titulació expedida per una Universitat/Ministeri espanyols o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent. Experiència professional: - Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Medicina Interna amb dedicació a les Malalties infeccioses, encara que sigui a temps parcial. 4. ES VALORARÀ - Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Malalties Infeccioses. - Formació addicional, tipus màster o postgrau, relacionada amb les en Malalties Infeccioses. - Activitat docent i científica. - Disponibilitat per adquirir experiència/coneixements. - Bon nivell del paquet Office, idiomes i formació complementària. 5. COMPETÈNCIES - Competències corporatives: compromís i implicació amb la institució; orientació a les persones, empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la qualitat, la millora contínua i l'excel·lència, i gestió del canvi/innovació. - Competències específiques: habilitats per a l'estudi, diagnòstic i tractament dels malalts/es; aptituds diagnòstiques; disponibilitat per a l'assumpció de responsabilitats derivades de la implantació de nous projectes; treball en equip i col·laboració amb altres serveis, i planificació i organització. - Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació i relació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-01-2022
Referència: 12889
Descripció:

S’ofereix: - 1 lloc de treball fixe al 100% de la jornada màxima ordinària de metge/essa pel servei de Geriatria i UFISS amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT. - Hores planificades: 100% - Incorporació: immediata Les persones interessades han d’enviar el CV a través del formulari de la Borsa de treball (www.piushospital.cat), i lliurar còpia de la vida laboral actualitzada, dels títols i certificats que acreditin la formació realitzada, de forma presencial a RRHH del Pius Hospital o mitjançant el correu electrònic: tarco@piushospital.cat Referència de la convocatòria: 2022/005

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-01-2022
Referència: 12891
Descripció:

A postdoctoral position is available at the Experimental Hematology group at Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO). The Experimental Hematology group, directed by Dr. Francesc Bosch, head of the Hematology Department at Vall d’Hebron University Hospital, focuses on the study of the mechanisms of pathogenesis and progression of hematologic malignancies. We are looking for an enthusiastic postdoctoral research scientist with a strong background in hematology and/or immunology to join our group. The research line to be developed is aimed at the study of the role of the immune system in chronic lymphocytic leukemia and includes the study of primary samples and transgenic mouse models.

Our research team is composed of hematologists and biological scientists who work closely together to design, conduct and lead our programs. Our projects are always based on the unmet medical needs identified by hematologists, with the ultimate goal of translating our results to patients by developing early phase clinical trials and defining novel biomarkers to improve diagnosis, prognosis and outcomes.

Application deadline: 31/01/2022

More information about the research group can be found here:

https://www.vhio.net/programs-groups/clinical-research/experimental-hematology-group/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-01-2022
Referència: 12884
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA GERIATRE HOSPITAL DE SANT BOI GERIATRIA S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Completa Requisits:  Títol d’Especialitat en Geriatria  Experiència mínima d’un any en Servei de Geriatria Es valorarà:  Experiència en Servei de Cures Pal·liatives  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875-12602 REFERÈNCIA CONVOCATÒRIA: GERIATRIA 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-01-2022
Referència: 12885
Descripció:
S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa www.althaia.cat. La fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Atenció Mutual i Privada. Som una xarxa assistencial de referència per a més de 265.000 habitants, procedents del Bages, del Solsonès i del Moianès, així com de la Cerdanya i el Berguedà. Com a una Institució docent, en el grau de Medicina i Cirurgia col·laborem amb la UIC i la UVic-UCC. La Unitat d'Hospitalització a Domicili es va crear el novembre del 2007, i des del 2009 compta amb la certificació de qualitat ISO 9001:2015. L'equip està format per dos metges especialistes a jornada completa i un a mitja jornada i 4 infermeres que abarquen una isocrona del 80% de població de la comarca del Bages. Atenen pacients de diferents serveis, tant amb perfil mèdic com quirúrgic, agut i subagut, amb una mitjana de 500 pacients a l'any. El cap clínic de la UHaD, en dependència de l'adjunta a la direcció mèdica, assumirà les següents funcions: Fomentar el treball en equip amb infermeria i altres disciplines. Treballar de forma conjunta amb la resta de serveis mèdics d'hospitalització i urgències Treballar la protocolització de processos susceptibles de tractar-se a la unitat Mantenir els estàndards de qualitat per l'acreditació ISO 9001 Generar les condicions adequades per mantenir un bon clima laboral Es requereix: Títol d’Especialista en Medicina Familiar y Comunitària, via MIR, per be que es valoraran altres especialitats mèdiques Experiència mínima de 5 anys en l'especialitat Permis de conduir Es valorarà: Experiència en Unitat d'Hospitalització a Domicili Experiència en gestió clínica Coneixements de qualitat assistencial Estil de lideratge participatiu. Habilitats per les relacions interpersonals. Capacitat de planificació i organització. Treball en equip. S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa Salari segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Possibilitat de realitzar activitat docent universitària i d’investigació Incorporació: 14 de març 2022 Interessats/des: Es pot consultar la oferta i inscriure's en el següent enllaç https://bit.ly/3qWTcqN, fins al 17 de febrer de 2022. Cal adjuntar: Currículum vitae i carta de presentació. Projecte de gestió d'una Unitat d'Hospitalització a Domicili També es pot enviar per mail a seleccio@althaia.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-01-2022
Referència: 12878
Descripció:
Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla busca un Pneumòleg/a per Hospital Vendrell i Hospital Santa Tecla a Tarragona S´Ofereix contracte indefinti a jornada completa. Tres dies a Hospital Vendrell i 2 dies a Hospital Santa Tecla, però ens podem adaptar. Salari entorn el conveni SISCAT. 41456,24 euros bruts anuals més complement, amb accés a la carrera professional. Interessats/des enviar el cv a anaflores@xarxatecla.cat o bé trucar al 618454635

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-01-2022
Referència: 12879
Descripció:

En dependència del Director Assistencial de l'entitat, les principals funcions del/de la Cap del Servei de Medicina Interna i Especialitats seran: La direcció i coordinació de totes les activitats i serveis de l'àrea de Medicina Interna i especialitats mèdiques garantint la seva organització i avaluació, vetllant per l'eficiència i qualitat de l'atenció prestada i per la participació dels/les professionals. Assegurar el correcte funcionament dels serveis mèdics. Participar en el lideratge de l'atenció mèdica, formativa, docent i de recerca. Gestionar el pressupost assignat. Els/les candidats/es hauran de complir els següents requisits: Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. Disposar del títol d'especialista en Medicina Interna (preferentment via MIR). Tenir experiència professional acreditada en un Servei de Medicina Interna un mínim de 3 a 5 anys. Tenir experiència en la direcció i gestió d'equips humans. Es valorarà: Disposar de formació complementària especialitzada, de gestió, d'habilitats comunicatives i motivacionals i de tècniques de negociació. Coneixement i capacitat en la gestió de programes d'abast territorial. Tenir el títol de doctorat. Capacitat organitzativa i de recerca. Capacitat i experiència docent. Capacitat de treball en equip. Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions. S'ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa, incorporació immediata, carrera professional, docència i formació. Candidats/es interessats/des: mcamps@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-01-2022
Referència: 12880
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) té la necessitat de contractar Facultatius/ves especialistes en Pediatria o Medicina de Família amb experiència pediàtrica. Podeu trobar la informació a l'enllaç: http://cst.cat/atencio-al-ciutada/gestions-i-tramits/treballa.aspx El termini de presentació de candidatures és fins el 31/05/2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-01-2022
Referència: 12881
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA ANESTESISTA HOSPITAL SANT BOI ANESTÈSIA S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada completa 100%  Incorporació immediata Requisits:  Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.  Títol d’especialitat en Anestèsia i Reanimació Es valorarà:  Experiència com a metge/ssa anestesiòleg  Capacitat de treball en equip i flexibilitat per adaptar-se als canvis.  Orientació a la millora contínua.  Iniciativa per impulsar projectes i participar en aquest procés de transformació.  Interès per a la docència i la recerca. Tasques a desenvolupar:  Atenció al pacient quirúrgic hospitalitzat i ambulatori. d’acord amb la distribució de tasques que defineixi el Cap de Servei d’Anestesiologia..  Consulta externa de preoperatoris.  Col·laboració en la roda de guàrdies del Servei d’Anestèsia.  Participació en sessions formatives i activitats de docència de la pròpia institució i dels centres de referència. Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875-12602 REFERÈNCIA CONVOCATORIA: ANESTESIA 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-01-2022
Referència: 12882
Descripció:

HOSPITAL DE SANT BOI DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Completa Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Radiodiagnòstic  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875-12602 REFERÈNCIA CONVOCATORIA: RADIODIAGNÒSTIC 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-01-2022
Referència: 12869
Descripció:

S’ofereix:  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT  CENTRE TREBALL: Cerdanyola del Vallés  JORNADA: Completa. Contracte inicial fins a finals d’any 2022 amb possibilitats de continuïtat dins dels diferents dispositius del PSSJD. Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875). REFERENCIA OFERTA DE TRABAJO: PSIQUIATRIA CERDANYOLA 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-01-2022
Referència: 12871
Descripció:

- Se precisa farmacéutica/o especialista en FH para suplencia (baja maternal) de farmacéutica especialista 5-6 meses de duracion. Inicio febrero 2022.. - Contratación temporal - Jornada completa (40 h / semana). - Trabajo de lunes a viernes en horario de 12h a 20h. - Guardias fin de semana según cadencia (1 fin de semana / mes aprox.) El/la candidato/a realizará las siguientes funciones: - Validacion farmacoterapeutica, dispensación y distribucion de meds. - Seguimiento y adecuación de la prescripcion en receta electrónica SIRE – CatSalut. - Mantenimiento de ficheros de prescripcion, derivados del CatSalut, al sistema informático propio (SAP).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-01-2022
Referència: 12868
Descripció:

Es busca dermatòleg/a per a consulta privada amb cartera de pacients ja existent, interessats contactar per mail i enviar currículum vitae a l’atenció de Fernando Coronado o contactar per telèfon al 629081042

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-01-2022
Referència: 12856
Descripció:

LLOC VACANT: PSIQUIATRE/A RESPONSABLE TEC EQUIPAMIENT: Sant Boi – UNITAT D’AGUTS/PATOLOGIA DUAL GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Completa (37,75 hores/setmana) REQUISITS  Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria  Disponibilitat d’incorporació immediata.  Experiència prèvia en Unitat de TEC ES VALORARÀ  Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat.  Mèrits acadèmics en docència i investigació.  Coneixements d’idiomes. CARACTERISTIQUES DE LA POSICIÓ  L’objectiu d’aquesta plaça és atendre els pacients ingressats a la Unitat d’Aguts/Patologia Dual d’un sector determinat  Ser el responsable de la Unitat de TEC de Benito Menni Sant Boi: programació, seguiment del procés assistencial, valoració de casos...  La jornada està dividida per realitzar ambdues tasques: o Atenció pacients ingressats: 30 h/setmana o Unitat de TEC: 7,75 h/setmana S’OFEREIX  Contractació indefinida amb jornada completa de 37,75 hores a la setmana.  Remuneració econòmica vinculada a la posició de Responsable de la Unitat de TEC  Jornada laboral distribuïda en horari de matí i una/dues tardes a concretar amb el professional  Personalització de temps de dedicació segons necessitats de l’àrea i del professional.  Possibilitats de formació i reconeixement en àrea específica d’interès professional i institucional  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’ equips amb complements i dedicació individualitzades. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-01-2022
Referència: 12857
Descripció:

Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla ofereix una vacant de Metge/ssa Especialitat en Digestologia per l´Hospital Santa Tecla i Hospital el Vendrell ( Tarragona). Funcions: Realitzarà endoscopia digestiva, CCEE, interconsulta a planta d´hospital e interconsulta virtual. S´ofereix contracte indefinit, a jornada completa, salari segons conveni SISCAT. Interessats/des enviar el cv a anaflores@xarxatecla.cat o bé trucar al tf 618454635 per a més informació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-01-2022
Referència: 12858
Descripció:

L'Hospital Sant Joan de Deu, Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, requereix incorporar un/a adjunt/a especialista en Aparell Digestiu, amb dedicació en malalties hepàtiques. S'integrarà al Servei de Digestologia, dins l’equip d'hepatologia, realitzant tasques d'atenció al pacient hospitalitzat, interconsultes a altres serveis, consultes d'hepatologia, hospital de dia de digestiu, realització d’endoscòpia digestiva i activitats de coordinació amb atenció primària. La Fundació Althaia www.althaia.cat gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Salut Mutual i Privada. Som una xarxa assistencial universitària de referència per a més de 265.000 habitants, procedents principalment del Bages i del Solsonès, així com de la Cerdanya, Berguedà i Moianès. Som institució docent i en el grau de Medicina i Cirurgia col·labora amb la UIC i la UVic-UCC. El Servei de Digestologia d’Althaia està format per deu especialistes en Digestologia. S’hi atenen malalts hospitalitzats (anualment 700 altes pròpies i suport a la resta de serveis), 6000 visites ambulatòries i interrelació amb Atenció Primària. Es realitzen 8000 endoscòpies digestives (gastroscòpia, colonoscòpia, CPRE, enteroscòpies i càpsula endoscòpica) i 200 manometries a l’any. El Servei de Digestologia està acreditat per a la formació de MIR en l'especialitat. Es requereix: Títol d’Especialista en Aparell Digestiu, via MIR Formació en hepatologia Es valorarà: Títol de doctor en medicina Lideratge en projectes de recerca Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688h/any). Horari: dilluns a divendres 8-15h, una tarda 15-20h setmanal Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Possibilitat de participar en tasques docents universitàries i d’investigació Incorporació: Immediata, segons disponibilitat del/la candidat/a Interessats/des Incriure's a la oferta, adjuntant carta de presentació i CV.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-01-2022
Referència: 12859
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA GERIATRE S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Completa  Incorporació immediata al Servei de Geriatria en creixement a nivell assistencial, tant en hospitalització d’aguts (UGA i Ortogeriatria), com en Serveis Sociosanitaris. Requisits:  Títol d’Especialitat en Geriatria / Medicina Familiar i Comunitària  Experiència mínima d’un any en Servei Geriatria Es valorarà:  Experiència en Servei de Cures Pal·liatives  Formació especialitzada en Cures Pal·liatives  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: GERIATRIA-MI 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-01-2022
Referència: 12863
Descripció:

Si te interesa la psiquiatría infantil y juvenil, y quieres trabajar en un equipo dinámico, multidisciplinar y en crecimiento, esta oferta te puede interesar. SJD Terres de Lleida gestiona HDIJ (hospitalización parcial infanto-juvenil), CSMIJ (Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil) y programas destinados para la atención de la población infanto-juvenil en la comunidad (Programa Soporte Primaria, intervención en aulas de atención integral en las escuelas, PSI infanto-juvenil…). Los dos puestos de trabajo que se ofrecen están integrados en el área de salud mental infantil y juvenil de SJD Terres de Lleida, que consta de 8 psiquiatras, 21 psicólogos/as, 1 médico/a neuropediatra, 4 enfermeros/as, 5 educadores/as sociales, 5 terapeutas ocupacionales así como otros profesionales asistenciales. La unidad está integrada también dentro de la unidad docente multiprofesional de salud mental MIR, PIR y EIR de Lleida. Requisitos:  Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en Psiquiatría o finalizando la formación MIR durante el mes de mayo de 2022. Se valorará:  Experiencia y/o formación en Salud Mental Infanto-juvenil (Centro de Salud Mental y/o Hospital de Día Infantil y Juvenil).  Capacidad de empatía y habilidad comunicativa.  Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar.  Comunicaciones, publicaciones e interés en participar en proyectos de investigación.  Carnet de conducir. Se ofrece:  Contrato Indefinido.  Jornada completa (37,5 h/semanales).  Carrera profesional y formación continuada.  Retribución según convenio SISCAT.  Incorporación inmediata.  Lugar de trabajo: CSMIJ y Hospital de Día - Sant Joan de Déu Terres de Lleida Hospital de Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 – Lleida. Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a lleida.lle.rrhh@sjd.es indicando la siguiente referencia: SMIJ-PSQ-2022-25020

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-01-2022
Referència: 12864
Descripció:

Actividad clínica, diagnóstica y de tratamiento, para trabajar en Unidad Hospitalaria de Salud Mental de Adultos, dando servicio a la red pública sanitaria. Trabajo interdisciplinar en Área de Hospitalización de Adultos, en las unidades de Subagudos, Daño Cerebral y Alta Dependencia Psiquiátrica del Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Requisitos:  Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en Psiquiatría o finalizando la formación MIR durante el mes de mayo de 2022. Se valorará:  Experiencia, formación, docencia e investigación en temas relacionados con la práctica clínica en campo de la Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones.  Capacidad de liderazgo, de iniciativa, de comunicación y de trabajo en equipos multidisciplinarios. Se ofrece:  Jornada completa (37,5 h/semanales).  Carrera profesional y formación continuada.  Retribución según convenio SISCAT.  Incorporación inmediata.  Lugar de trabajo: Unidad de Salud Mental de Adultos del Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 – Lleida. Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a lleida.lle.rrhh@sjd.es indicando la siguiente referencia: SMIJ-PSQ-2022-25021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-01-2022
Referència: 12865
Descripció:

1. Descripción del puesto de trabajo: Puesto de trabajo de Médico/a Especialista en Psiquiatría para el ámbito de la Discapacidad Intelectual de la Institución Sanitaria Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Trabajo interdisciplinar en Área de Hospitalización Especializada UHEDI, consultoría en Unidad de Trastornos de Conducta y consultas externas de Servicio Especializado de Salud Mental para personas con discapacidad intelectual (SESM-DI). 2. Se ofrece:  Contrato Indefinido  Jornada completa (37,5 h/semanales)  Flexibilidad horaria  Carrera profesional  Formación continuada y posibilidad de investigación  Retribución según convenio SISCAT  Incorporación inmediata 3. Requisitos:  No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o para puestos de trabajo en el sistema sanitario de Cataluña.  Disponer de la titulación oficial de la Especialidad en Psiquiatría que habilite para el ejercicio profesional (o finalizar la formación MIR durante el mes de mayo de 2022). 4. Se valorará:  Experiencia, formación, docencia e investigación en temas relacionados con la práctica clínica en campo de la Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones.  Capacidad de liderazgo, de iniciativa, de comunicación y de trabajo en equipos multidisciplinarios. 5. Solicitudes: Los aspirantes deberán presentar el Currículum Vitae por correo electrónico a lleida.lle.rrhh@sjd.es indicando la siguiente referencia: SJDTLL-PSQ-2021-25001.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-01-2022
Referència: 12854
Descripció:

LLOC VACANT: Cobertura d’una plaça de nova creació de metge especialista en psiquiatria dintre de la plantilla orgànica del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària adscrita al Servei de Salut Mental En la darrera sessió del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’ha acordat procedir a la cobertura d’una plaça de nova creació de metge especialista en psiquiatria dintre de la plantilla orgànica del SAAS adscrita al Servei de Salut Mental, a quin efecte es convoca un procés de selecció per proveir aquesta plaça. Els requisits per poder optar al procés de selecció són: - Formació: Títol de metge especialista en psiquiatria via MIR, Diplôme d’Études Spécialisées (DES) o equivalent. - Acreditar experiència assistencial mínima de 18 mesos. Es valorarà: Experiència demostrable: • Experiència en l’àmbit hospitalari. • El coneixement de plataformes informàtiques aplicades a l’entorn assistencial. Competències: • Català parlat i escrit. • Capacitat de relació interpersonal, Capacitat de treball en equip i capacitat resolutiva. Formació: • Formació continuada pròpia del lloc de treball. • Coneixement d’altres idiomes Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola o francesa. Les funcions principals son: Formar part de la plantilla orgànica del Servei de Salut Mental amb activitat a hospitalització, consultes externes, guàrdies i altres unitats del Servei, per a la resolució dels processos clínics en col·laboració amb altres especialitats i nivells d’atenció sanitària. Condicions laborals de l’oferta: - Contracte indefinit. - Salari base brut anyal: 64.386,67 € (4366 euros nets al mes). Guàrdies localitzades (47 €/h) - Jornada per còmput anyal de 1776 hores/any - Formació continuada. - Possibilitat de mobilitat geogràfica dintre de l’estructura actual i futura del SAAS INTERESSATS contactar amb en Dr. Carlos Mur de Víu, Cap de Servei de Psiquiatría i Salut Mental. Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Principat d’Andorra. Correu: cmurdeviu@saas.ad Teléfon: +34 630 606713 o +376 601193.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-01-2022
Referència: 12839
Descripció:

1. S’OFEREIX - Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona - Contracte d'interinitat, amb jornada completa o parcial, segons preferència. - Integració dins del Servei d'Urgències del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona amb possibilitat d’accés a carrera professional i de desenvolupament professional i acadèmic. 2. FUNCIONS - Prestar assistència sanitària a pacients que acudeixin al Servei d'Urgències del Parc de Salut Mar, amb els mitjans disponibles al seu abast, col·laborant amb la resta de serveis hospitalaris en l'atenció de la urgència. - L’assistència urgent es podrà portar a terme a Urgències de l’Hospital del Mar o del CUAP Ciutat Vella-Peracamps. - Participar en els programes de recerca, el pla de formació i les activitats de millora de la qualitat pròpies del Servei d’Urgències (elaboració de protocols, participació en estudis clínics, sessions de servei, etc.). 3. REQUISITS Formació acadèmica: - Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina, amb titulació expedida per una Universitat/Ministeri espanyols o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent. Experiència professional: - Experiència professional acreditada com a metge/essa en la realització de guàrdies en un Servei d'Urgències. 4. ES VALORARÀ - Disposar del títol d'especialista en Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària, amb perfil d'urgències. - Formació addicional, tipus màster o postgrau, relacionada amb el lloc de treball. - Activitat docent i científica. - Disponibilitat per adquirir experiència/coneixements. - Bon nivell del paquet Office, idiomes i formació complementària. 5. COMPETÈNCIES - Competències corporatives: compromís i implicació amb la institució; orientació a les persones, empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la qualitat, la millora contínua i l'excel·lència, i gestió del canvi/innovació. - Competències específiques: habilitats per a l'estudi, diagnòstic i tractament de pacients; aptituds diagnòstiques en situacions crítiques; disponibilitat per a l'assumpció de responsabilitats derivades de la implantació de nous projectes; treball en equip i col·laboració amb altres serveis, i planificació i organització. - Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació i relació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-01-2022
Referència: 12849
Descripció:
La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista via MIR en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria. Altres especialitats amb experiència en urgències hospitalàries Es valorarà:  Formació específica i/o experiència professional en urgències  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Servei d’Urgències  Jornada completa o parcial en torns de 12h en funció de la disponibilitat del professional  Possibilitat de fer guàrdies de forma opcional  Contracte indefinit  Retribució segon conveni SISCAT +carrera professional+ plus anual d’urgències  Formació continuada i de post-grau a càrrec de l’empresa  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU1/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-01-2022
Referència: 12853
Descripció:

L'Hospital General de Granollers és l'hospital de referència per al Vallès Oriental. Forma part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya. Es troba en un moment clau de creixement i consolidació. En els pròxims mesos ampliem amb més de 3.000m2 el servei d’Urgències amb la construcció d’un nou Edifici Polivalent. L’Hospital necessita incorporar un/a: Metge/essa d'Urgències Lloc de treball La persona s’integrarà al Servei d’Urgències de l’Hospital General de Granollers i reportarà al Cap de Servei. Requeriments Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia Disposar d’especialitat via MIR de Medicina Interna, Medicina de Familiar i Comunitària, Medicina intensiva o Geriatria. Es valoraràn altres especialitats amb experiència en l’àmbit d’urgències hospitalàries. Es valorarà tambié especialitat feta fora de la Unió Europea amb experiència en Urgències. S’ofereix Contractació laboral indefinida amb dedicació completa. Retribució d’acord amb els paràmetres del centre + complements salarials específics del Servei d'Urgències. Possibilitat de participar en projectes de recerca amb finançament públic i privat. Formació continuada Presentació de candidatures Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum a https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-amb-nosaltres/10042/metge-durgencies. Per més informació contactar a: mabustamante@fphag.org, molle@fphag.org

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-01-2022
Referència: 12842
Descripció:

Incorporació immediata a l’equip de treball del Centre de Salut Mental del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. Institució amb un hospital universitari i amb una amplia experiència docent i en formació continuada especialitzada. La persona candidata designada, es vincularà mitjançant un contracte indefinit. Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni SISCATamb jornada completa. Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç https://bit.ly/342b0Ys Data límit: 28/2/22

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-01-2022
Referència: 12844
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar DERMATÓLOGOS/AS para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada del Vallés Occidental. Ofrecemos unas condiciones laborales  interesantes, adaptadas a las necesidades y expectativas de cada profesional, desde un contrato laboral con incentivos, hasta una colaboración mercantil. También tenemos a disposición de nuestros profesionales diferente patología a ( Láser Co2 IPL...) Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña, no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Interesados enviar currículum vitae resumido a:  rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-01-2022
Referència: 12845
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Aparell Digestiu o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat en Aparell Digestiu durant l’any 2022. • Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Títol de metge/essa especialista en Aparell Digestiu en procés de homologació per el Ministeri competent. • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial. • Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en aparell digestiu en l’àmbit hospitalari. • Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l’especialitat en altres països (Indicant hores) • Experiència docent i investigadora. Es busquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada. • Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat a l’apartat “Borsa de treball EDP Reus” i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA AP DIG 01 22 Termini de presentació de sol•licituds: 3 de juliol de 2022 Contacte: Dr. Francisco José Martínez Cerezo (Director del Servei d’Aparell Digestiu i Proves Especials de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53133 mòbil: 651880584; e-mail: franciscojose.martinez@salutsantjoan.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-01-2022
Referència: 12846
Descripció:

Estamos buscando a un especialista en gastroenterología que quiera desarrollarse y crecer en el centro oeste de Suecia, Karlstad. Ofrecemos el curso de idioma gratuito para el doctor y su familia y ayuda en el proceso de la mudanza. Requisitos del perfil del gastroenterólogo: Especialista en gastroenterología Endoscopista independiente en gastro y colonoscopia Especialista en medicina interna general es un plus Debe ser capaz de manejar pacientes con enfermedades médicas internas generales. Debe poder participar en operaciones de emergencia en medicina interna. Habilidades sociales y capacidad para trabajar en equipo. El salario inicial es de 64 800 SEK. Para más información: info@medicarrera.com 933173715

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-01-2022
Referència: 12848
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar DIGESTÓLOGOS para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada del Vallés Occidental. Ofrecemos unas condiciones laborales  interesantes, adaptadas a las necesidades y expectativas de cada profesional. Flexibilidad horaria. Grup Policlinic es la red mas importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña, no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Interesados enviar currículum vitae resumido a: rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-01-2022
Referència: 12850
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista via MIR en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria. Altres especialitats amb experiència en urgències hospitalàries Es valorarà:  Formació específica i/o experiència professional en urgències  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Servei d’Urgències  Jornada completa o parcial en torns de 12h en funció de la disponibilitat del professional  Possibilitat de fer guàrdies de forma opcional  Contracte indefinit  Retribució segon conveni SISCAT +carrera professional+ plus anual d’urgències  Formació continuada i de post-grau a càrrec de l’empresa  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU1/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-01-2022
Referència: 12851
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits  Titulació d’especialista en Pediatria Es valorarà:  Experiència professional en atenció primària  Doctorat Oferim:  Integració a l’Àrea Pediàtrica del Centre d’Atenció Primària Olesa de Montserrat  Jornada completa  Horari lliscant i atenció continuada  Retribució segons conveni SISCAT  Contracte indefinit  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Olesa de Montserrat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència POLS1/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-01-2022
Referència: 12852
Descripció:

Centre mèdic Riera Blanca incorpora metge rehabilitador per 1 mòdul de matí i/o tarda setmanal per pacients privats i de mútua. Es valorarà positivament domini d ecògraf i tècniques ambulatòries com punció seca etc. Acord mercantil a percentatge a convenir. Contactar per email a cmrierablanca@gmail.com a l atenció de Mónica Ruiz

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-01-2022
Referència: 12834
Descripció:

Es busca Metge Especialista en Pediatria per integrar-se al Servei d’Urgències de Pediatria de l’Hospital Universitari General de Catalunya – Grup Quironsalud, a Sant Cugat del Vallés (Barcelona). Hospital molt consolidat, que disposa de totes les subespecialitats pediàtriques. Molt bon ambient laboral. Retribució competitiva. Possibilitat de contracte a temps parcial o total. Hospital vinculat a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), amb possibilitat d’ajudes amb Masters, cursos, activitats d’investigació, estudis de doctorat,... Comptem també amb estudiants de grau de medicina. Acreditat recentment com a Unitat Docent, amb residents de pediatria i aviat d’ infermeria. S’ofereix: • Contracte del 100%, en horari de torns, a la nostra Unitat d’Urgències de Pediatria. • Incorporació immediata. • Projecte de la Unitat d’Urgències que inclou formació continuada (simulacions setmanals,...) • Descomptes especials per treballadors de Quironsalud. • Possibilitat de col.laborar en projectes de Cooperació Internacional. Es valorarà: • Ideal títol d’especialista en pediatria via MIR o en tràmit d’homologació. • Permís de treball vigent. • Coneixements específics y experiència clínica a Urgències de pediatria. • Capacitat de treball en equip. • Habilitats comunicatives amb pacients, familiars y profesionals. • Flexibilitat i disponibilitat per activitat adicional. • Ganes d’innovar i de formar part d’una unidad en creixement i amb gran projecció futura. Interessats/des contactar amb Dr. Henry Marcano: henry.marcano@quironsalud.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-01-2022
Referència: 12835
Descripció:

El Servicio de Pediatría del Hospital de Barcelona busca pediatras para completar su equipo de guardias de Urgencias de Pediatría. El Hospital de Barcelona es un centro hospitalario privado, situado en el centro de Barcelona, que atiende a los pacientes de la aseguradora Assistència Sanitària. Se trata de un centro ideal para la realización de guardias ya sea como trabajo principal, ya sea para complementar otros trabajos o másters, tanto por su ubicación como por la presión asistencial. Enfermería pediátrica especialista y siempre acompañado por otro pediatra que se ocupa de la neonatología y de la planta de hospitalización. Buenas condiciones y excelente ambiente laboral. Funcionamos idealmente con rueda de guardias, por lo que se pueden conocer las guardias con meses de antelación. Las personas interesadas, pueden contactar por mail y enviar su CV a la atención del Dr. Carlos Herrero. Imprescindible Especialidad de Pediatría vía MIR u homologada. ******************************** El Servei de Pediatria de l'Hospital de Barcelona busca pediatres per completar l'equip de guàrdies d'Urgències de Pediatria. L'Hospital de Barcelona és un centre hospitalari privat, situat al centre de Barcelona, que atén els pacients de l'asseguradora Assistència Sanitària. Es tracta d'un centre ideal per a la realització de guàrdies ja sigui com a treball principal, ja sigui per complementar altres treballs o màsters, tant per la ubicació com per la pressió assistencial. Infermeria pediàtrica especialista i sempre acompanyat d'un altre pediatre que s'ocupa de la neonatologia i de la planta d'hospitalització. Bones condicions i excel·lent ambient laboral. Funcionem idealment amb roda de guàrdies, per això es poden conèixer les guàrdies amb mesos d'antelació. Les persones interessades poden contactar per mail i enviar el seu CV a l'atenció del Dr. Carlos Herrero. Imprescindible Especialitat de Pediatria via MIR o homologada.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-01-2022
Referència: 12836
Descripció:

FUNCIONS: Sota la dependència de la Direcció Assistencial, els seus àmbits de responsabilitat seran: • Compliment dels objectius generals i específics marcats per la Direcció. • Treballar amb eficiències les activitats i processos propis del servei. • Coordinació i realització de l’activitat laboral en ecografia, mamografia, TAC i RM. • Promoure la cultura de seguretat del pacient en els professionals que treballen en el procés assistencial. • Coordinar les activitats dels professionals del procés, orientat a obtenir els objectius i resultats esperats. • Col·laborar i coordinar amb la resta de professionals del servei i de la resta de serveis de l’Hospital. • Facilitar l’adopció de canvis per a la millora continua de la qualitat. Totes aquelles tasques directives delegades per la Direcció General i per la Direcció Assistencial de la Institució REQUISITS: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Radiodiagnòstic. Es valorarà experiència en lideratge d’equips i/o projectes amb visió comunitària, formació en gestió clínica, qualitat i seguretat del pacient, i aplicació pràctica en projectes de millora. El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències: • Compromís. • Integritat. • Atenció Centrada en la Persona. • Rigor i millora continua. • Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. • Direcció i desenvolupament de persones • Resiliència CONDICIONS LABORALS Tipus de contracte: Indefinit Jornada: Completa. 1.688 hores/any. Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats. Opcional: activitat addicional PER QUE TREBALLAR AMB NOSALTRES: • Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat. • Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball. • Oferim continuïtat i estabilitat laboral • Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos. • Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes. HEM APOSTAT PER: • La docència i la innovació, per a una major pro activitat • La cultura verda, a través d’un projecte de Green Hospital • La confiança, a través de la qualitat amb segells com Joint Commission i EFQM500

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-01-2022
Referència: 12838
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Medicina Intensiva o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat en Medicina Intensiva durant l’any 2022. • Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Títol de metge/essa especialista en Medicina Intensiva en procés de homologació per el Ministeri competent. • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial. • Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en medicina intensiva en l’àmbit hospitalari. • Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l’especialitat en altres països (Indicant hores) • Experiència docent i investigadora. Es busquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada. • Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat a l’apartat “Borsa de treball EDP Reus” i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA UCI 01 22 Termini de presentació de sol•licituds: 3 de juliol de 2022 Contacte: Dra. Imma Vallverdú (Directora de la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53201 mòbil: 697700910; e-mail: imma.vallverdu@salutsantjoan.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-01-2022
Referència: 12830
Descripció:

Seleccionamos para el Servicio de Pediatría del Hospital Sanitas CIMA (Barcelona), un/a Médico Especialista en Pediatría. Actividad, pediatría general, urgencias y conocimientos en neonatología. Ofrecemos contrato indefinido a jornada completa o parcial (según disponibilidad del profesional)e interesante retribución. Interesados enviar cv a victoriagonzalez@sanitas.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-01-2022
Referència: 12831
Descripció:

Seleccionamos para el Servicio de Pediatría del Hospital Sanitas CIMA (Barcelona), un/a Médico Especialista en Pediatría. Actividad, pediatría general, urgencias y conocimientos en neonatología. Ofrecemos contrato indefinido a jornada completa o parcial (según disponibilidad del profesional)e interesante retribución. Interesados enviar cv a victoriagonzalez@sanitas.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-01-2022
Referència: 12797
Descripció:

Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla busca un AL.LERGÒLEG/A per cobrir una baixa llarga al Complex Sanitari del Llevant a Tarragona S´ofereix horari de matins de 8-14h Salari segons conveni SISCAT Interessats/des enviar el cv a anaflores@xarxatecla.cat o bé trucar al tf: 977248489 Per més informació consultar a la web:www.xarxatecla.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-01-2022
Referència: 12808
Descripció:
L'Hospital General de Granollers és l'hospital de referència per al Vallès Oriental i forma part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb una plantilla de 1800 professionals i que es troba en un moment clau de creixement i consolidació. En els pròxims mesos ampliem amb més de 3.000m2 el servei d’Urgències amb la construcció d’un nou Edifici Polivalent. L’Hospital necessita incorporar un/a: Metge/essa d'Urgències Requeriments: Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia Experiència en l’àmbit d’urgències hospitalàries Es valorarà: Disposar d’especialitat via MIR de Medicina de Família i Comunitària, Medicina Interna, Medicina intensiva o Geriatria. Disposar d’un Postgrau o Màster en Urgències i Emergències. S'ofereix: Contractació laboral indefinida amb dedicació completa. Retribució competitiva. Possibilitat de participar en projectes de recerca amb finançament públic i privat. Formació continuada Presentació de candidatures Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum a https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-amb-nosaltres/10042/metge-durgencies.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-01-2022
Referència: 12826
Descripció:

Seleccionamos para nuestro Centro Médico Milenium Imperial Tarraco situado en Tarragona, un/a Médico Especialista en Pediatría. Actividad consultas pediatría general. Ofrecemos contrato indefinido a jornada completa o parcial ( según disponibilidad del profesional) Jornadas de mañana o de tarde. Contratos indefinidos e interesante retribución

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-01-2022
Referència: 12827
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements de llengua catalana, oral i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà: • Experiència laboral com metge/essa especialista en Medicina Interna en l’àmbit hospitalari. • Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits). • Capacitat de treball en equip. • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. • Disponibilitat i flexibilitat horària. Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació S’ofereix: • Contracte laboral a jornada completa + guàrdies. • Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT més carrera professional. • Participació en sistemes d’incentivació per objectius. • Incorporació immediata. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME MIN 01 22 Termini de presentació de sol·licituds: 31 de gener de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-01-2022
Referència: 12828
Descripció:

Buscamos incorporar PSIQUIATRAS para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada en Barcelona. Consultas externas y planta de Hospital gral. Ofrecemos relación mercantil o contrato laboral, según interés de la/el candidat@ Horario a convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado. ​Enviar currículum vitae resumido a: info@psimabarcelona.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-01-2022
Referència: 12825
Descripció:

El Consorci Hospitalari de Vic està buscant un/a Metge/ssa Especialista en Psiquiatria i Salut Mental per incorporar-se al Servei de Psiquatria i Salut Mental del CHV, en l’àmbit d’adults. Es requereix: Títol d'especialista preferentment via MIR. Es valorarà L'experiència i capacitació en l'àrea específica i la formació assolida durant la residència. Títol de doctor o en procés Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, docència i innovació Coneixement idioma anglès amb certificació. Capacitat de treball en equip interdisciplinar, escolta activa, gestió del conflicte i resolució. S'ofereix: Contractació indefinida a jornada completa i participació en atenció continuada (guàrdies) Àmbit de treball a Centre Salut Mental Adults i interconsulta hospitalària psiquiátrica, Hospitalització de dia d'Adults i PSP. Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat. Accés a col·laboracions docents en el programa docent MIR i universitàries a la Unitat docent CHV-Uvic-UCC Recerca amb finançament públic i privat. Formació continuada. Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 31 de gener al SERVEI DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic, Rda. Camprodon núm 4, 08500 VIC. Tef.93.889.11.11. extensió 3254. e-mail: seleccio@.chv.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-01-2022
Referència: 12821
Descripció:

Contracte indefinit a jornada completa. Condicions laborals les dels Hospitals del SISCAT amb carrera professional (es reconeixerà el nivell de carrera professional assolit prèviament) La cartera de serveis de Pneumologia consta de: planta d'hospitalització, pneumologia intervencionista (Broncoscopies, EBUS, Toracoscòpies...) Son, Laboratori de Funció Pulmonar (Espirometria, Pletismografia, Prova d'esforç...) Consultes monogràfiques (UDR càncer, Asma, MPID, Immunodeficiències, Ventilació, Micobacteris)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-01-2022
Referència: 12823
Descripció:

LLOC VACANT: PSIQUIATRE/A EQUIPAMIENT: Sant Boi – HOSPITALITZACIÓ AGUTS/DUAL I CSMA GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Completa (37.75 hores/setmana) REQUISITS  Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria  Disponibilitat d’incorporació immediata.  Competències en eines multidisciplinàries com els PTI (pla terapèutic individual) ES VALORARÀ  Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat.  Mèrits acadèmics en docència i investigació.  Coneixements d’idiomes. CARACTERISTIQUES DE LA POSICIÓ  L’objectiu d’aquesta plaça es atendre una població d’una ABS concreta liderant l’equip multidisciplinari.  La jornada està dividida per atendre els pacients d’aquesta àrea en: o Atenció comunitària: programa de suport a l’Atenció Primària i seguiments a CSMA. Dilluns a divendres 4-5h/dia o Atenció hospitalització: hospitalització a aguts i Patologia Dual dels usuaris de l’àrea de referència. Dilluns a divendres: 2-3 h/dia  Possibilitat de treballar telemàticament (màxim 7.5 hores/setmana) S’OFEREIX  Contractació indefinida amb jornada completa de 37.75 hores a la setmana.  Jornada laboral distribuïda en horari de matí i una/dues tardes a concretar amb el professional  Personalització de temps de dedicació segons necessitats de l’àrea i del professional.  Possibilitats de formació i reconeixement en àrea específica d’interès professional i institucional  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’ equips amb complements i dedicació individualitzades. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-01-2022
Referència: 12824
Descripció:

LLOC VACANT: PSIQUIATRE/A EQUIPAMIENT: Sant Boi – HOSPITALITZACIÓ DOMICILIARIA I CSMA GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Completa (37.75 hores/setmana) REQUISITS  Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria  Disponibilitat d’incorporació immediata.  Competències en eines multidisciplinàries com els PTI (pla terapèutic individual) ES VALORARÀ  Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat.  Mèrits acadèmics en docència i investigació.  Coneixements d’idiomes. CARACTERISTIQUES DE LA POSICIÓ  L’objectiu d’aquesta plaça es atendre una població d’una ABS concreta liderant l’equip multidisciplinari.  La jornada està dividida per atendre els pacients d’aquesta àrea en: o Atenció comunitària: programa de suport a l’Atenció Primària i seguiments a CSMA. Dilluns a divendres 4-5h/dia o Atenció domiciliària: hospitalització domiciliària dels usuaris de l’àrea de referència. Dilluns a divendres: 2 h/dia  Possibilitat de treballar telemàticament (màxim 7.5 hores/setmana) S’OFEREIX  Contractació indefinida amb jornada completa de 37.75 hores a la setmana.  Jornada laboral distribuïda en horari de matí i una/dues tardes a concretar amb el professional  Personalització de temps de dedicació segons necessitats de l’àrea i del professional.  Possibilitats de formació i reconeixement en àrea específica d’interès professional i institucional  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips amb complements i dedicació individualitzades. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-01-2022
Referència: 12813
Descripció:

Grupo de centros médicos ofrecen plaza fija para ginecóloga en barcelona , una tarde o dos a la semana para empezar .

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-01-2022
Referència: 12810
Descripció:

Centre mèdic multidisciplinar situat a Parets del Vallès amb més de 30 anys d'experiència cerca dermatòleg/a via MIR per ampliar el servei 1 mòdul a la setmana (preferiblement matins) per saturació d'agendes. Alt volum de pacients. Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-01-2022
Referència: 12811
Descripció:

Centre mèdic multidisciplinar situat a Parets del Vallès amb mes de 30 anys d'experiència cerca GINECOLOGA via MIR per ampliar el servei 1 mòdul a la setmana (tardes/matins) per saturació d'agenda. Alt volum de pacients. Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-01-2022
Referència: 12805
Descripció:

We are looking for our client, (one of the leading heathcare and image of excellence healthcare provider across the Gulf countries- 15 facilites across Saudi Arabia, UAE and Bahrain, including 7 Hospitals , JCIA & CBAHIAccredited, and 6 Medical Centers and developing one of the largest private medical cities in Saudi Arabia) for dermatologist with aesthetic skills -male / female with at least 5 years of experience post speciality. Below the general conditions of the contract: Full time contract for 2 years, Competitive Salary (free taxes) - 15000 € - the salary will be fixed after interview, furnished family accommodation-1850€ Malpractice Insurance Coverage, Medical Health Care Insurance, Child Education Assistance (up 2 kids under 18yo), Special Incentive Scheme- pourcentage from activity, Other benefits: Transportation provide from and to work only-350€, 1 round flight ticket, service award, 30 calendar days’ vacation every year, 10 Annual Holidays, Up to 7 professional leave after completion of 12 months and have a valid contract. Working time per week: 48h / 6 days a week schedule 8:00am -4:00 am straight shift or 8:00 am – 12:00 pm and then 4:00 pm – 8:00 pm. It depends on flow of patient. Requirements : Mandatory high level of English language skills, european national, studies in European union. If you may be interested pls share your up to date CV in english to email: doctor@meds-link.com or and your availabilities for a phone interview. www.meds-link.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-01-2022
Referència: 12801
Descripció:

Es necessita dermatòleg/a per consulta a Sabadell. Mòduls a escollir. Cartera de pacients ja existent.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-12-2021
Referència: 12787
Descripció:

Especialista en Pediatría para el Centro Hospitalario de Carcasona, Francia Requisitos: Grado/Licenciatura en Medicina con especialidad de pediatría. Habilidades adicionales deseadas: Neonatología con competencia en los procedimientos de urgencia Requisitos especiales/otros: Formación y / o experiencia previa en Europa Habla francés con fluidez nivel B2 Características de la plaza: Contrato fijo/ Contrato indefinido/ temporal según disponibilidad. Categoría profesional: Especialista. Horarios: 8:30h a 18:30h + guardias en hospital periódicas. Documentación requerida: Curriculum Vitae Documento acreditación del grado/licencia y espacialidad Relación de instituciones de formación Referencia de servicios de formación y/o trabajo Documento de la convocatoria: https://drive.google.com/file/d/1jJ-WcsxgXLBXBOsP9FNvNVzLKj-bBe3t/view?usp=sharing Documento de la convocatoria en francés: https://drive.google.com/file/d/1sRNPBoLvrIKQl5gno6RjfuZ__S4eyCiE/view?usp=sharing

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-12-2021
Referència: 12788
Descripció:

L'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, Tarragona, busca pediatres per fer guàrdies de presència (conveni SISCAT) al Centre. Dissabtes, diumenges i festius de 24 hs de 8 a 8 Hs, i dies de setmana de 16 a 8 Hs. Bones condicions laborals. Qui estigui interessat enviar CV a: pegarcia.hcme.ste@gencat.cat, assumpte: “guàrdies de presència pediatria”. Per a més informació poseu-vos en contacte via mail, adjuntant número de mòbil per contactar telefònicament.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-12-2021
Referència: 12768
Descripció:

Requisits:Llicenciatura en Medicina i Cirurgia homologada a l'Estat Espanyol.. Especialitat en cardiologia homologada a l'Estat Espanyol. Incorporació immediata. Cobertura baixa maternal amb possibilitat de continuitat. Dedicació completa jornada ordinària. De dilluns a divendres.personal.hv@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-12-2021
Referència: 12767
Descripció:

L'Associació de Salut Mental d'Horta Guinardó precisa per al seu Centre de Salut Mental d'Adults d'Horta (CSMA Horta) Metge/essa Psiquiatre/a per realitzar atenció ambulatòria en salut mental a població adulta. Els requeriments són: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Títol d'especialista en Psiquiatria. Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària. Condicions Econòmiques i Laborals: Contractació indefinida - Jornada completa o Jornada parcial (35 hores/setmana). Condicions retributives segons II Conveni col·lectiu de treball dels hospital aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centre de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut (Codi Conveni 79100135012015) Les persones interessades poden enviar el seu currículum a l'atenció de Dr. Ricardo Parra a l'adreça de correu electrònic csmahg2@asmhg.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-12-2021
Referència: 12764
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar PSIQUIATRAS para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada de Vallés Occidental, Barcelona. Ofrecemos contrato laboral o relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario a convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña,  no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-12-2021
Referència: 12765
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar i participar en la planificació organitzativa dels facultatius de l’àrea i de l’atenció continuada de salut mental, per a garantir una assistència integral correcte entre els diferents nivells assistencials, donant resposta a les actuals necessitats de la població i del propi servei. Requisits:  Titulació d’Especialista en Psiquiatria i Salut Mental Es valorarà:  Formació continuada i/o experiència professional en atenció a la salut mental de trastorn de conducta alimentària  Formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips  Experiència docent i investigadora  Titulació de Doctorat  Anglès Oferim:  Incorporació en la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa FPC, integrada per un centre hospitalari d’alta complexitat i 9 centres d’atenció primària  Contracte indefinit  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es fins el 29 de desembre de 2021.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-12-2021
Referència: 12766
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR: Realitzar una correcte avaluació, diagnòstic clínic i intervenció en pacients atesos a urgències psiquiàtriques de l’Hospital Sant Joan de Déu. LES RESPONSABILITATS: Atendre els pacients i les seves famílies al servei d’urgències psiquiàtriques de l’Hospital Sant Joan de Déu. Realitzar de manera acurada el diagnòstic clínic i tractament psiquiàtric si s’escau. Valoració i maneig en els casos indicats del tractament farmacològic i dels seus efectes secundaris. Treballar de manera interdisciplinar amb els agents de salut (Pediatres, Treballadors/es socials, Infermeria), de l’àmbit mèdic i social. JORNADA HORARI: Contracte temporal. Jornada al 100%. Requisits EL PERFIL QUE BUSQUEM: Llicenciat /da en Medicina i Cirurgia. Títol d’especialista en Psiquiatria. Experiència prèvia de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil, ambulatòria i/o hospitalària. Formació actualitzada en el tractament farmacològic infanto-juvenil. Experiència prèvia de treball interdisciplinari en el camp mèdic i social. Experiència i competències per treballar en equip. Experiència i competències en el maneig de les situacions de crisis. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. Nivell C de Català o equivalent. VALOREM: Experiència en urgències infantils i juvenils. Formació complementària en àrees d’interès del servei. Anglès nivell alt. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al link: https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/81538435/4590/modal Barcelona, 22 de desembre de 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-12-2021
Referència: 12754
Descripció:

Wellbeing Solutions empresa de recursos humanos especializada en el sector de la salud y la prevención de riesgos, selecciona para una importante grupo de clínicas privadas, un/a cardiólogo/a para pasar consulta en sus centros asistenciales que el grupo tiene en la zona de Valencia. Funciones: - Atención asistencial a los pacientes. - Gestión de historia clínica. - Derivación de pacientes. - Realización de pruebas diagnósticas. - Aplicación de tratamientos. - Seguimiento de pacientes. Se ofrece: - Contrato laboral. - Salario 45-65000€/SBA. - Agenda de pacientes. - Horario de mañanas. - Se valorará también jornada parcial de mañanas o alguna tarde. Requisitos mínimos - Licenciatura en Medicina con requerimiento de titulación homologada. - Imprescindible especialidad en cardiología vía MIR o con homologación vigente. - Experiencia mínima de 1-2 años en consulta. - Valorable experiencia en gestión de urgencias médicas o emergencias. - Residencia en la provincia de la vacante. - Disponibilidad inmediata. rrhh@wellbeingsolutions.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-12-2021
Referència: 12755
Descripció:

Prestigioso consultorio en Barcelona, dirigido a la Salud para la mujer, precisa incorporar Radiólogos/as especializados en mama.

 

Requisitos:

-Licenciatura en medicina y especialidad en Radiología o título de especialista convalidado por el Ministerio.

-Experiencia en mama (ecografías y biopsias). Si no se aporta experiencia en mama (recién acabado el Mir) hay la posibilidad de que el centro lo forme. 

 

Se ofrece:

-Posibilidad de trabajar a jornada completa, media o por horas.

-Contrato laboral o como libre profesional.

-Salario, según tabla salarial, dependiendo de los años aportados en la especialización.

 

 

Interesados/as enviar cv a: mireia@sahuntalentsearch.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-12-2021
Referència: 12757
Descripció:

Es necessita neumòleg pediàtric per a consulta especialitzada a Clínica Diagonal.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-12-2021
Referència: 12748
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA PEDIATRE ALERGOLOGIA DIRECCIÓ HOSPITAL GENERAL PEDIATRIA S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada Completa Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Pediatria (via MIR o especialitat homologada)  Experiència i Formació específica en Alergologia Infantil  Experiència en equips interdisciplinars Es valorarà:  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875-12602 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: PEDIATRIA ALERGOLOGIA 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-12-2021
Referència: 12749
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA PEDIATRE ENDOCRINOLOGIA DIRECCIÓ HOSPITAL GENERAL PEDIATRIA S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Parcial (51% Jornada) Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Pediatria (via MIR o especialitat homologada)  Experiència i Formació específica en Endrocrinologia Infantil  Experiència en equips interdisciplinars Es valorarà:  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875-12602 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: PEDIATRIA ENDROCRI 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-12-2021
Referència: 12750
Descripció:

El Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d’Osona i Ripollès obre convocatòria per la provisió d’un Metge/ssa Especialista pel Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives: Programa Atenció Domiciliària. Es requereix: Titulació d'especialista preferentment via M.I.R. (Geriatria o M.Família o M.Interna) Experiència professional en el context del pacient crònic complexe i malaltia avançada. Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat S'ofereix: Incorporació preferent al Programa d'Atenció Domiciliària Contractació indefinida a jornada completa. Entitat contractant: F.H.Santa Creu Retribució fixa més variable per objectius. Línies obertes de col·laboració amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina per l'exercici docent. Recerca amb finançament públic i privat. Formació continuada. Es valorarà: Títol de doctor o en procés d'elaboració de la tesi doctoral. Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, activitats de docència. Coneixement d'anglès (certificació). Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 9 de gener al SERVEI DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic, C/ Ronda Camprodon núm.4, edifici C. 08500 VIC. Tef. 93 889 11 11 (extensió 3254) e-mail: seleccio@chv.cat web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/convocatories/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-12-2021
Referència: 12746
Descripció:

 

Psiquiatra.
Temporalitat. Incorporació immediata.
Contracte : Condicions CATSALUT.
Temps parcial : 10-15 hores.
Unitat : Consultes externes. Programa Atenció Integral al Professional de la Salut Malalt.
Lloc : Clínica Galatea. Barcelona.
CV i títols acreditatius:
a) Imprescindible
o Llicenciat en Medicina i Cirugia.
o Especialista en Psiquiatria.
o Col·legiat en Col·legi professional corresponent.
b) Desitjable
o Experiència en addiccions/ patologia dual.
o Experiència en la xarxa pública addiccions/ salut mental.
o Experiència en tractament a professionals de la salut amb trastorns mental.
B. REQUERIMENT INCORPORACIÓ.
B.1. Requeriments bàsics
o Signatura de contracte laboral.
o Signatura compromís de confidencialitat.
o Coordinació amb responsable jeràrquic superior.
o Participació reunions periòdiques coordinació inter-disciplinar.
o Coneixement i asunció de protocols assistencials Galatea.
B.2. Requeriments tècnics.
o Capacitat atenció presencial.
o Accés des de l’ordinador personal a oficina virtual COMB i a l’OMI.
o Accés des de l’ordinador personal a VideoMedicina (eina telemàtica individual).
o Accés des de l’ordinador personal a Zoom (eina telemàtica grupal).
o Manteniment mesures seguretat comunicacions virtuals recomanades per S. Informàtica
COMB.
B.3. Requeriments formació interna (proveïts i organitzats per la Clínica Galatea).
o Reunió presencial inicial amb responsables assistencials Clínica Galatea.
o Formació bàsica en funcionament Oficina Virtual, OMI, Protocols Assistencials.
o Formació bàsica en l’atenció salut mental a professional salut (model Clínica Galatea).
Les persones interessades, adreçar-se per email, adjuntant CV, a: Dr. Bruguera (Director
Assistencial): ebruguer@vhebron.net; i Dra. Braquehais (cap clínic):
mdbraquehais.paimm@comb.cat

Psiquiatra.Temporalitat. Incorporació immediata.Contracte : Condicions CATSALUT.Temps parcial : 10-15 hores.Unitat : Consultes externes. Programa Atenció Integral al Professional de la Salut Malalt.Lloc : Clínica Galatea. Barcelona.CV i títols acreditatius:a) Imprescindibleo Llicenciat en Medicina i Cirugia.o Especialista en Psiquiatria.o Col·legiat en Col·legi professional corresponent.b) Desitjableo Experiència en addiccions/ patologia dual.o Experiència en la xarxa pública addiccions/ salut mental.o Experiència en tractament a professionals de la salut amb trastorns mental.B. REQUERIMENT INCORPORACIÓ.B.1. Requeriments bàsicso Signatura de contracte laboral.o Signatura compromís de confidencialitat.o Coordinació amb responsable jeràrquic superior.o Participació reunions periòdiques coordinació inter-disciplinar.o Coneixement i asunció de protocols assistencials Galatea.B.2. Requeriments tècnics.o Capacitat atenció presencial.o Accés des de l’ordinador personal a oficina virtual COMB i a l’OMI.o Accés des de l’ordinador personal a VideoMedicina (eina telemàtica individual).o Accés des de l’ordinador personal a Zoom (eina telemàtica grupal).o Manteniment mesures seguretat comunicacions virtuals recomanades per S. InformàticaCOMB.B.3. Requeriments formació interna (proveïts i organitzats per la Clínica Galatea).o Reunió presencial inicial amb responsables assistencials Clínica Galatea.o Formació bàsica en funcionament Oficina Virtual, OMI, Protocols Assistencials.o Formació bàsica en l’atenció salut mental a professional salut (model Clínica Galatea).Les persones interessades, adreçar-se per email, adjuntant CV, a: Dr. Bruguera (DirectorAssistencial): ebruguer@vhebron.net; i Dra. Braquehais (cap clínic):mdbraquehais.paimm@comb.cat

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-12-2021
Referència: 12741
Descripció:

Requisits: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Psiquiatria. Imprescindible ambdues titulacions oficials o homologades. Es valorarà experiència laboral en CSMA i Programa de Suport a la Primària, Hospitalització parcial i completa, Urgències Funcions: Sota la dependència de la Direcció de Salut Mental i Addiccions, realitzarà les següents tasques i funcions: Realitzar les actuacions pròpies del Servei de Salut Mental i Addiccions, d’acord amb els protocols d’aplicació. Dur a terme l’activitat assistencial (de valoració, les diverses modalitats terapèutiques i coordinació amb els recursos interns i externs) que pugui esdevenir en un Servei que integra CSMA, Programa de Suport a la Primària (PSP), Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC), Unitat d’Hospitalització Parcial Psiquiàtrica (UHPP), Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica i Atenció Domiciliaria (UHPAD), Programa d’Atenció Específica a les persones amb Psicosi Incipient (PAE- TPI), PSI i CAS, així com la derivada de la interconsulta d’altres serveis de l’Hospital d’Aguts. Elaborar, recollir i tractar la informació requerida pel seu Servei. Qualsevol altra relacionada amb el contingut funcional del lloc, encomanada pel Director de Salut Mental i per a les que està habilitat per la titulació requerida. El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís. Integritat. Atenció Centrada en la Persona. Rigor i millora continua. Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva Condicions laborals: Contracte indefinit Jornada Complerta: 1688 hores/any. Horari: 5 matins i 1 tarda Condicions segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut. S'ofereix: Treballar en un hospital modern, amb bona dotació tecnològica, ben comunitat i bon ambient de treball. Formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees. Assistència a cursos i congressos .Participació activa en les diferents Comissions i grups de treball del servei. Desenvolupament de nous projectes. La Fundació Sanitària Mollet és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis especialitzats de salut i socials a 11 municipis del Vallès, a 20 minuts de Barcelona, amb una població de 165.000 habitants. Està formada per un hospital universitari d'aguts, l'Hospital de Mollet; un hospital sociosanitari, tres residències i un Centre de salut mental i addiccions (CSMA). Actualment l'Hospital de Mollet està considerat Green Hospital de referència internacional i disposa de l'Obra Social El Roure per desenvolupar el seu projecte social Salutacions,

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-12-2021
Referència: 12742
Descripció:

Seleccionem Per a hospital privat de Madrid d'important grup hospitalari: METGE ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA REQUISITS: • Títol d'especialista via MIR o homologació a Espanya. S'OFEREIX: • Contractació laboral indefinida. • Sou anual brut a convenir segons experiència aportada. • Incorporació immediata amb possible adaptació als timings de la persona a incorporar.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-12-2021
Referència: 12744
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) té interès a contractar especialistes en Psicologia Clínica per a l’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental. Es requereixen especialistes per a diversos llocs de treball als CSM d’adults, CSM infantojuvenil i, programa d’interconsulta hospitalària. Adjuntem enllaç on podreu trobar més informació de l'oferta: http://cst.cat/atencio-al-ciutada/gestions-i-tramits/treballa.aspx Enviar CV al correu electrònic: seleccio@cst.cat Àrea de Selecció Recursos Humans i Gestió de Persones

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-12-2021
Referència: 12745
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) precisa cobrir diverses places d’especialista en psiquiatria d’adults i infantojuvenil. Es requereixen per CSM d’adults, CSM infantojuvenil, Hospitalització aguts i Hospitalització domiciliària. Adjuntem enllaç on podreu trobar més informació de l'oferta: http://cst.cat/atencio-al-ciutada/gestions-i-tramits/treballa.aspx Enviar CV al correu electrònic: seleccio@cst.cat Àrea de Selecció Recursos Humans i Gestió de Persones

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-12-2021
Referència: 12732
Descripció:
L'hospital de Mataró convoca 4 llocs de treball de metge adjunt per al Servei d'Urgències. Requisits d'accés: -Llicenciatura/Grau en Medicina i Cirurgia. -Titulació oficial de Metge especialista via MIR o Homologat en Medicina Interna, o Medicina Familiar i Comunitària o altre especialitat relacionada amb l’àrea mèdica, o està cursant el darrer any de residència d’una de les especialitats esmentades anteriorment, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria. S'ofereix: - Contracte indefinit a jornada completa - Incorporació immediata - La distribució de la jornada quedarà determinada anualment en calendaris laborals. Els torns de treball son de matí/tarda de dilluns a divendres, amb guàrdies de 12 i 24 hores i reforç de caps de setmana. - Retribució segons conveni SISCAT + carrera professional + complements Es valorarà: - Experiència acreditada en l'àmbit d'urgències i emergències mèdiques en l'àmbit hospitalari. - Formació de postgrau i continuada relacionada amb l'àrea mèdica. Les persones interessades poden enviar la seva documentació a l'adreça seleccio.personal@csdm.cat Poden ampliar la informació a través del link https://www.csdm.cat/ca/el-consorci/treballa-amb-nosaltres/670/convocatoria-publica-per-a-la-seleccio-de-quatre-metges-metgesses-adjunts-per-al-servei-d-urgencies-del-csdm-referencia-csm137-21

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-12-2021
Referència: 12735
Descripció:

Es precisa Al·lergòleg per a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSP).

L'equip d'al·lergòlegs de l'HSP, precisa de especialista en al·lergologia per integrar al Servei de Pneumologia i Al·lèrgia, per tasques assistencials i de recerca en el camp de l'al·lergología i amb perspectives de creixement.

HSP es un hospital de tercer nivell d'alta complexitat,  referència de més de 400 mil habitants i 16 àrees bàsiques, disposa de 135 punts de hospital de día, 548 llits d'hospitalització i 22 quiròfans. En els ùltims anys l'Al·lergologia al territori AIS-Barcelona Dreta s'ha ampliat i disposa de tota la cartera de serveis en patología al·lergològica que dictamina el Departament de Salut. Integren actualment un equip 2 al·lergòlegs seniors, dinàmics, amb capacitat d'adaptació i de comunicació multidisciplinarietat, i que atenen tota la patologia al·lergològica hospitalaria i del territori AIS-Barcelona Dreta.

S'ofereix:

Contracte laboral 25 hores amb possibilitat de completar amb hores remunerades d'investigació i facilitat per a tesis doctoral.

Incorporació per assistència a febrer 2022.

Es valorarà:

Trajectòria investigadora i interès en recerca.

Experiència en tota la patología al·lèrgica d'alta complexitat inclosa procediments com les dessensibilitzacions e interconsutles d'alta resolució hospitalaria.

Capacitat de treball en equips hospitalaris i amb atenció primària.

Coneixement, parlat i escrit, d'anglès.

Procés de selecció:

Després de la revisió del CV es seleccionaran els candidats i es posarà en marxa una segona fase consistent en una entrevista personal.

Enviar Curriculum Vitae abans del dia 7 de gener a: lsoto@santpau.cat

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-12-2021
Referència: 12736
Descripció:

En dependència de la Direcció Mèdica, la persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt en el Servei de Digestologia, per aconseguir la seva curació o, en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Proporcionarà assistència a consultes externes de gastroentrologia, endoscòpia digestiva, interconsultes de gastroenterologia de pacients ingressats i a urgències. Requerim: • Titulació d’especialista en Digestologia, obtingut via MIR o amb títol homologat. • Bona orientació de treball en equip, capacitat d’empatitzar i actitud col•laboradora. • Informàtica a nivell usuari. Oferim: • Jornada completa. • Contracte indefinit. • Incorporació: immediata. • Salari anual amb DPO i plusos segons conveni. Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica  smulero@hmartorell.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-12-2021
Referència: 12737
Descripció:

1. Descripción del puesto de trabajo: Puesto de trabajo de Médico/a Especialista en Psiquiatría para el ámbito de la Discapacidad Intelectual de la Institución Sanitaria Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Trabajo interdisciplinar en Área de Hospitalización Especializada UHEDI, consultoría en Unidad de Trastornos de Conducta y consultas externas de Servicio Especializado de Salud Mental para personas con discapacidad intelectual (SESM-DI). 2. Se ofrece:  Contrato Indefinido  Jornada completa (37,5 h/semanales)  Flexibilidad horaria  Carrera profesional  Formación continuada y posibilidad de investigación  Retribución según convenio SISCAT  Incorporación inmediata 3. Requisitos:  No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o para puestos de trabajo en el sistema sanitario de Cataluña.  Disponer de la titulación oficial de la Especialidad en Psiquiatría que habilite para el ejercicio profesional (o finalizar la formación MIR durante el mes de mayo de 2022). 4. Se valorará:  Experiencia, formación, docencia e investigación en temas relacionados con la práctica clínica en campo de la Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones.  Capacidad de liderazgo, de iniciativa, de comunicación y de trabajo en equipos multidisciplinarios. 5. Solicitudes: Los aspirantes deberán presentar el Currículum Vitae por correo electrónico a lleida.lle.rrhh@sjd.es indicando la siguiente referencia: SJDTLL-PSQ-2021-25001.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-12-2021
Referència: 12740
Descripció:

Des del CatSalut ens demanen difusió  per una plaça de tècnic que podria ser infermer/a o fisioterapeuta a ser possible amb coneixements de la nostra especialitat, ja que bona part de la seva tasca anirà dirigida  als temes respiratoris

Jornada: Completa (jornada de matí o de tarda, rotativa de dilluns a diumenge). Retribució: 40.047,28 € anual Requisits : • Títol universitari grau o equivalent (mínim 240 crèdits ECTS), preferentment en medicina, en farmàcia, en infermeria o en ciències de la salut. • Experiència laboral en entorns sanitaris. • Experiència en la gestió de projectes de l’àmbit sanitari. • Coneixements del model de gestió del Sistema de Salut de Catalunya. • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. • Nivell alt d’anglès. Les persones interessades que compleixin els requisits poden presentar el seu currículum, a l’adreça de correu electrònic borsatreball@catsalut.cat . A l’assumpte del correu cal especificar la referència “PC 27/21 Tècnic/a Assistencial (COVID-19)”.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-12-2021
Referència: 12731
Descripció:

L'Hospital de Mataró convoca 4 llocs de treball de Metge adjunt per al Servei d'Urgències. Requisits d'accés: -Llicenciatura/Grau en Medicina i Cirurgia. -Titulació oficial de Metge especialista via MIR o Homologat en Medicina Interna, o Medicina Familiar i Comunitària o altre especialitat relacionada amb l’àrea mèdica, o està cursant el darrer any de residència d’una de les especialitats esmentades anteriorment, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria. S'ofereix: - Contracte indefinit a jornada completa - Incorporació immediata - La distribució de la jornada quedarà determinada anul·lament en calendaris laborals. Els torns de treball son de matí/tarda de dilluns a divendres, amb guàrdies de 12 i 24 hores i reforç de caps de setmana. - Retribució segons conveni SISCAT + carrera professional + complements Es valorarà: - Experiència acreditada en l'àmbit d'urgències i emergències mèdiques en l'àmbit hospitalari. - Formació de postgrau i continuada relacionada amb l'àrea mèdica. Les persones interessades poden enviar la seva documentació a l'adreça seleccio.personal@csdm.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-12-2021
Referència: 12733
Descripció:

L'Hospital comarcal del Ripollès convoca una plaça de Metge/ssa adjunt en Medicina interna. Es requereix: • Títol d’especialista, obtingut preferentment via MIR. • Possibilitats d’incorporació immediata. Perfil competencial específic: • Pensament analític i sintètic • Capacitat de presa de decisions • Treball en equip • Facilitats comunicatives, discreció i bon tracte • Capacitat organitzativa • Sentit pràctic • Confidencialitat i ètica S’ofereix: • Contractació indefinida a temps complert. • Guàrdies de localització • Condicions i retribució segons Conveni SISCAT • Carrera Professional i retribució per Objectius. El lloc de treball permet la incorporació de persones amb grau de minusvalia física. Enviar currículum i carta de presentació especificant el motiu del seu interès, així com els mèrits que reuneixen, a la Unitat de Selecció, abans del dia 31 de gener de 2022 FUNDACIÓ HOSPITAL DE CAPDEVÀNOL, Administració de persones Ctra. Gombrèn 20, 17530 Campdevànol Tel. 972 73 00 28 Correu: seleccio@hoscamp.com Web: www.hospitaldecampdevanol.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-12-2021
Referència: 12734
Descripció:

The group researches and develops advanced cell therapies and the technology behind biological tissue engineering constructs in order to integrate them in the best way possible into regenerative clinical treatments. The team that comprises this research group is made up of clinical researchers, who work in collaboration with biologists, engineers, and vets, in coordination with Banc de Sang i Teixits.

This position relates to our participation in a national network for the development of novel cell and gene therapies.

See detailed information in:

http://es.vhir.org/DDGRecerca/OFERTESTREBALL/2021/2021_0420/2021_0420_001.pdfSol·licitar més informació

Data Publicació: 13-12-2021
Referència: 12726
Descripció:

Con más de 80 centros en toda España, Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día a día con el fin de ofrecer la mejor calidad asistencial y especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos contar con el mejor talento profesional para seguir ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga por el cuidado de la salud persona a persona. Además de obtener una experiencia de gran valor en una compañía de prestigio, en Quirónsalud podrás formar parte de iniciativas realmente enriquecedoras, como nuestros programas de investigación o los planes personalizados de talento y desarrollo profesional, entre otras ventajas. Un importante paso en tu carrera que te ayudará a crecer, evolucionar y a impulsar tu trayectoria profesional de la mano del mayor grupo hospitalario de España. Buscamos incorporar un Buscamos incorporar un Facultativo de Análisis Clínico para uno de nuestros Hospitales de Barcelona con objeto de garantizar que los resultados obtenidos en los análisis de muestras de su Área son correctos. Asumirá, entre otras las siguientes funciones: -Mantener a punto sus equipos: revisiones, mantenimientos... -Pasar controles y calibradores cuando proceda, para verificar el funcionamiento correcto del equipo. -Procesar diariamente las muestras. -Revisión de resultados y validación técnica y/o de los mismos. -Mantener comunicación constante con los médicos/pacientes para informar de cualquier resultado anómalo o incidencia. -Verificar los controles de calidad, tanto internos como externos. -Validación de los informes y emisión de estos a cada cliente en las condiciones pactadas. Condiciones: -Salario competitivo. Interesante paquete retributivo. -Formación y posibilidad de desarrollo profesional. -Buen ambiente de trabajo.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-12-2021
Referència: 12715
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista Sènior en Farmàcia Hospitalària  

referència 32550-3048

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2130

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-12-2021
Referència: 12716
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oncologia Mèdica.

Referència 32473-3035

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2070

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-12-2021
Referència: 12717
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Cap de Servei de Cirurgia General i Digestiva  

Referència Cap de Servei de Cirurgia General i Digestiva

https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0005/65/de02be050e2f6b0956eeb0a0d9ca0fa66a3f71db.pdf

(Si l'enllaç no funciona, proveu de copiar-ho i enganxar-ho en el navegador)

 

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-12-2021
Referència: 12718
Descripció:

Hospital Universitari General de Catalunya(Grup Quironsalud), ubicat a Sant Cugat del Vallès, precisa incorporar un Metge Especialista en ORL per donar cobertura assistencial tant a consultes externes como a quiròfan. El HUGC és un hospital privat on tenim pacients d’asseguradores i privats. Hospital universitari amb possibilitats de realitzar docència. Al nostre servei d'ORL es realitzen sessions clíniques i assistència a comitès mèdics. Horari i condicions laborals a convenir. Requisits: -especialitat en ORL vía MIR o títol d'especialista degudament homologat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-12-2021
Referència: 12719
Descripció:

Hospital Universitari General de Catalunya – Grup Quirónsalud, ubicat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), precisa incorporar Metge Especialista en Ginecologia per integrar-se al Servei de Ginecologia Hospital vinculat a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), amb estudiants de grau de medicina. S' ofereix: Contracte laboral indefinit a jornada completa Incorporació immediata. Remuneració competitiva Requisits Imprescindibles: títol d' especialista en ginecologia via MIR o en tràmit d' homologació. Es requereix nacionalitat espanyola o permís de treball vigent. Capacitat de treball en equip. Habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals. Ganes d' innovar i d' involucrar-se en una unitat en creixement i amb gran projecció futura.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-12-2021
Referència: 12720
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Al·lergologia referència 32491-3037

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2078

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-12-2021
Referència: 12721
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Grau/Llicenciatura en Ciències de la Salut referència 32497-3038

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2080

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-12-2021
Referència: 12722
Descripció:

Hospital Universitari General de Catalunya – Grup Quirónsalud, ubicat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), precisa incorporar Metge Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia per integrar-se al Servei de COT. Hospital vinculat a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), amb estudiants de grau de medicina. S' ofereix: Contracte laboral indefinit a jornada completa Incorporació immediata. Remuneració competitiva Requisits Imprescindibles: títol d' especialista en COT via MIR o en tràmit d' homologació. Capacitat de treball en equip. Habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals. Ganes d' innovar i d' involucrar-se en una unitat en creixement i amb gran projecció futura.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-12-2021
Referència: 12723
Descripció:

Hospital Universitari General de Catalunya – Grup Quirónsalud, ubicat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), precisa incorporar Metge Especialista en Medicina interna per integrar-se al Servei de Medicina Interna Hospital vinculat a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), amb estudiants de grau de medicina. S' ofereix: Contracte laboral indefinit a jornada completa Incorporació immediata. Remuneració competitiva Requisits Imprescindibles: títol d' especialista en Medicina Interna via MIR o en tràmit d' homologació. Es requereix nacionalitat espanyola o permís de treball vigent. Capacitat de treball en equip. Habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals. Ganes d' innovar i d' involucrar-se en una unitat en creixement i amb gran projecció futura.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-12-2021
Referència: 12724
Descripció:

Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla busca un Metge Especialista en Cardiologia , via MIR, per cobrir una vacant. S´Ofereix Contracte Indefinit a jornada completa. Horari de 8-17h i divendres de 8-15h. Salari segons conveni SISCAT de facultatitu especialista: 45.000 euros bruts anuals més complement de carrera. Interessats/des enviar el cv a anaflores@xarxatecla.cat o bé introduir el cv a www.xarxatecla.cat/treballa amb nosaltres.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-12-2021
Referència: 12705
Descripció:

Fundació Salut Empordà precisem incorporar un/a METGE/SSA ANESTESIÒLEG/A per a l'Hospital de Figueres. Es requereix Llicenciatura/Grau en Medicina i Especialitat en Anestesiologia i Reanimació, es valorarà experiència preferentment en àmbit hospitalari. S'ofereix proposta estable i retribució competitiva.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-12-2021
Referència: 12706
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental, addiccions i discapacitat: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts Adults i Infanto/Juvenil, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i Llars amb suport, SESM-DI (Servei Especialitzat de Salut Mental amb Discapacitat Intel·lectual) L'àrea d'influència dels diferents recursos de la Fundació Althaia : Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès i Anoia. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la Inclusió social de les persones ateses. Es requereix: Títol d’Especialista en Psiquiatria, via MIR Es valorarà: Experiència en consultes externes d'infantil i juvenil Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) Permís de conduir i vehicle propi Disponibilitat horària S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores/any) Horari: Dll-DV 8 a 15h i una tarda setmanal (possiblitat d'algunes hores de teletreball) + guàrdies Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-12-2021
Referència: 12707
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental i addiccions: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts Adults i Infanto/Juvenil, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i Llars amb suport, Així mateix es dóna resposta en salut mental i addiccions a diferents recursos ubicats a l'àrea d'influència de la Fundació Althaia : Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès i Anoia. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la Inclusió social de les persones ateses. Es requereix: Títol d’Especialista en Psiquiatria, via MIR Es valorarà: Experiència en psiquiatria d'adults (CSMA) Atenció centrada en la persona Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) Permís de conduir i vehicle pròpi Disponibilitat horaria S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores anuals) Horari: Dll-DV 8 a 15h i una tarda setmanal (possiblitat de realitzar algunes hores de teletreball) + guàrdies Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata segons disponiblitat del candidat/a

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-12-2021
Referència: 12708
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar ALERGÓLOGOS para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada de Vallés Occidental Ofrecemos relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario a convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña,  no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Interesados enviar currículum vitae resumido a:  rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-12-2021
Referència: 12709
Descripció:

Divico Consultors, empresa de selecció de personal amb més de 30 anys d'experiència en perfils sanitaris tant a nivell nacional com internacional, precisa de METGES per a treballar en diferents hospitals de les Illes Balears. Especialitat: • Medicina interna Requisits: - Grau en Medicina - Especialitat en Medicina Interna realitzada en algun país de la CEE. - Disponibilitat de canvi de residència a Balears. Oferim: - Incorporació immediata - Contracte indefinit - Jornada Completa (37.50h) - Molt bones condicions salarials (a negociar) en funció de l'experiència professional.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-12-2021
Referència: 12710
Descripció:

Divico Consultores, empresa de selecció de personal amb més de 30 anys d'experiència en perfils sanitaris tant a nivell nacional com internacional, precisa de METGES per a treballar en diferents hospitals de les Illes Balears. Especialitat: - Medicina Física i Rehabilitació Requisits: - Grau en Medicina - Especialitat en Medicina Física i Rehabilitació realitzada en algun país de CEE. - Disponibilitat de canvi de residència a Balears. Oferim: - Incorporació immediata - Contracte indefinit - Jornada Completa (37.50h) - Molt bones condicions salarials (a negociar) en funció de l'experiència professional.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-12-2021
Referència: 12711
Descripció:

Divico Consultores, empresa de selecció de personal amb més de 30 anys d'experiència en perfils sanitaris tant a nivell nacional com internacional, precisa de METGES per a treballar en diferents hospitals de les Illes Balears. Especialitat: - Medicina Aparell Digestiu Requisits: - Grau en Medicina - Especialitat en Medicina de l'Aparell Digestiu en algun país de CEE. - Disponibilitat de canvi de residència a Balears. Oferim: - Incorporació immediata - Contracte indefinit - Jornada Completa (37.50h) - Molt bones condicions salarials (a negociar) en funció de l'experiència professional. Interessats enviar C.V. actualitzat a: fpasarisa@divico.es o trucar per a concertar entrevista al Tel. 93 451 88 33

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-12-2021
Referència: 12712
Descripció:

Tipus de Contracte: Baixa mèdica + baixa Maternal (9-10 mesos aprox.) Hospital: Hospital CLINIC Barcelona Ciudad: BARCELONA Termini de sol·licitud: 13/12/21-27/12/22 Enviar sol·licitud a: Dolors Soy / Susanna Bañuelos Telèfon: 93.2279188 Correu electrònic: dsoy@clinic.cat / banuelos@clinic.cat Observacions: - Cal farmacèutic/a especialista en FH para suplència (baixa mèdica + baixa maternal) de farmacèutic/a especialista de 9-10 meses de durada. Inici 10/01/22. - Contractació temporal - Jornada completa (40 h / setmana). - Jornada de dilluns a divendres en horari de 8.30 a 17.30 hores. - Guàrdies cap de setmana segons cadència (1 cap de setmana / mes aprox.) Requisits del/la candidat/a per tal de realitzar las següents funcions: - Coneixements en Farmacotecnia i elaboració de medicaments - Validació de prescripcions farmacèutiques i coneixement de farmacoteràpia general. - Coneixement bàsic de nutrició artificial i preparació de nutricions parenterals i mescles endovenoses.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-12-2021
Referència: 12713
Descripció:

Consorci Hospitalari de Vic està buscant un/a Cap del Servei de Cirurgia Vascular i Angiologia. Es requereix: • Titulació d’especialista preferentment via M.I.R. • Experiència professional en el context hospitalari. Es valorarà: • Formació específica en temes de gestió hospitalària i clínica. • Experiència en l’exercici de funcions de comandament i lideratge d’ equips. • Títol de doctor. • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, activitats de docència. • Coneixement d’anglès (certificació). S’ofereix: • Contractació indefinida a jornada completa. • Retribució fixa mes variable per objectius. • Línies obertes de col·laboració amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina per l’exercici docent. • Recerca amb finançament públic i privat. • Formació continuada. Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 31 de desembre al SERVEI DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic, C/ Ronda Camprodon núm.4, edifici C. 08500 VIC. Tef. 93 693 92 62 e-mail: seleccio@chv.cat web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/convocatories/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-12-2021
Referència: 12704
Descripció:

Es valorarà experiència i capacitació en l'àmbit d'atenció a la cronicidad i coordinació amb atenció primària S'ofereix contrate indefinit a jornada completa, accés a col.laboracions docents universitaires i recerca

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-12-2021
Referència: 12702
Descripció:

Prestigioso consultorio en Barcelona, dirigido a la Salud para la mujer, precisa incorporar Radiólogos/as especializados en mama.

 

Requisitos:

-Licenciatura en medicina y especialidad en Radiología o título de especialista convalidado por el Ministerio.

-Experiencia en mama (ecografías y biopsias). Si no se aporta experiencia en mama (recién acabado el Mir) hay la posibilidad de que el centro lo forme. 

 

Se ofrece:

-Posibilidad de trabajar a jornada completa, media o por horas.

-Contrato laboral o como libre profesional.

-Salario, según tabla salarial, dependiendo de los años aportados en la especialización.

 

 

Interesados/as enviar cv a: mireia@sahuntalentsearch.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-12-2021
Referència: 12703
Descripció:

Es cerca pediatr@ per a incorporació a Equip de Pediatria Drassanes, SAP Barcelona. Incorporació immediata, contracte laboral fins a 12 mesos o d'interinitat. Flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i professional. Interessats enviar dades a: gricos.mn.ics@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-12-2021
Referència: 12701
Descripció:

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una xarxa de serveis assistencials, docents i de recerca, integrada en dos grans àmbits: Salut Mental i Hospital de Sant Boi. La Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu acompanya a les persones amb trastorns mentals al llarg de la seva vida, en tots els àmbits, en totes les circumstàncies i amb els recursos que necessiten. Parc Sanitari Sant Joan de Déu treballa de forma integrada amb els diferents agents territorials, ja siguin sanitaris, socials, educatius o judicials, entre altres, amb l'objectiu d'oferir una atenció integral. Tot això garantint la participació activa de la persona, els seus familiars i l'entorn en la presa de decisions compartides del seu procés assistencial, des de la prevenció, la detecció precoç, el tractament, la rehabilitació i la reinserció. Necessitem incorporar professionals en l'àrea d'Atenció Comunitària en diferents Centres de Salut Mental per a adults a Barcelona (Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Esplugues, Cerdanyola, Cornellà, Gavá i Castelldefels) Es requereix: Ø Especialitat en Psicologia Clínica (Via PIR o especialitat homologada) Ø Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà: Ø Experiència en Programa de Suport a la Primària Ø Habilitats: treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació Ø Experiència en Recerca i Docència Ø Coneixements d'anglès Els/as interessats/as enviar curriculum vitae i indicar referència de l'oferta en el correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Tel. +34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596. Indicar la referència: PSICOLOGIA CSMA 221

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-12-2021
Referència: 12696
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i Especialitat en Pediatria i les seves àrees específiques, via MIR. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà: • Títol de metge/essa especialista en Pediatria en procés de homologació pel Ministeri competent. • Experiència en Atenció Primària de Salut. • Formació addicional especifica per al lloc de treball • Realització d’activitat docent i investigadora . • Coneixements d’ informàtica i de programes assistencials (eCAP, Hnet, ...) • Capacitat de treball en equip. • Disponibilitat de fer guàrdies hospitalàries en l’Àrea Pediàtrica. S’ofereix: • Contracte laboral temporal a jornada completa (possibilitat de realitzar atenció continuada). Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació) 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: ABS RIU PED 12 21 Termini de presentació de sol•licituds: 9 de gener de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-12-2021
Referència: 12698
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits  Titulació d’especialista en Pediatria Es valorarà:  Experiència professional en atenció primària i urgències de pediatria  Doctorat Oferim:  Integració en el Centre d’Atenció Primària de l’Àrea de Terrassa i en el Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa  Jornada completa amb dedicació del 60% a primària (40% atenció primària i 20% consulta especialitzada) i 40% en urgències hospitalàries  Retribució segons salari SISCAT  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència PTG12/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-12-2021
Referència: 12699
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits  Titulació d’especialista en Pediatria Es valorarà:  Experiència professional en atenció primària  Doctorat Oferim:  Integració a l’Àrea Pediàtrica de Sant Cugat  Jornada completa en horari lliscant  Possibilitat de fer guàrdies a l’hospital i desenvolupar subespecialitat pediàtrica  Contracte indefinit  Salari segons conveni SISCAT  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Sant Cugat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència PSC12/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-12-2021
Referència: 12700
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits  Titulació d’especialista en Pediatria Es valorarà:  Experiència professional en atenció primària  Doctorat Oferim:  Integració a l’Àrea Pediàtrica del Centre d’Atenció Primària Olesa de Montserrat  Jornada completa  Horari lliscant i atenció continuada  Retribució segons conveni SISCAT  Contracte indefinit  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Olesa de Montserrat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència PO12/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-12-2021
Referència: 12692
Descripció:

Hospital Universitari General de Catalunya (Grup Quironsalud), ubicat a Sant Cugat del Vallès, precisa incorporar un/a METGE/SSA ESPECIALISTA EN COT al servei de Traumatología, Unitat del Raquis. Es requereix Llicenciatura/Grau en Medicina i Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatología via MIR o degudament homologada. Experiencia en Unitat de Raquis. S'ofereix contractació indefinida i retribució competitiva. Interessats podeu contactar amb rrhh@hgc.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-12-2021
Referència: 12693
Descripció:

S'ofereix una plaça a temps complert de Metge Adjunt al Servei de COT de l'Hospital Transfronterer de Cerdanya (Puigcerdà-Girona). Contracte indefinit i remuneracions segons els convenis vigents Incorporació immediata .

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-12-2021
Referència: 12694
Descripció:

Cal pediatre per cobrir tres guàrdies al mes al servei d´urgències, interessats enviar C.V a bhp22309@yahoo.es o trucar al telf.617 82 83 57.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-12-2021
Referència: 12695
Descripció:

El Consorci Sanitari de l'Anoia, institució sanitària de la província de Barcelona amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut precisa incorporar un/una: FARMACÈUTIC/A ESPECIALISTA EN FARMÀCIA HOSPITALÀRIA Els/Les candidats/es hauran de complir els requisits de llicenciat/da o grau en Farmàcia, i disposar del títol d’especialista en Farmàcia Hospitalària (via MIR o disposar de la corresponent homologació). Es valorarà: • Experiència professional acredita en l’àrea. • Formació en l’atenció farmacèutica a pacients externs i coneixements del programa de Registre de pacients i tractaments (RPT) del Catsalut. • Formació en monitorització farmacocinètica clínica. • Formació contínua complementària. • Capacitat organitzativa i de recerca. • Capacitat de treball en equip. • Coneixements en llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions. S’ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa i guàrdies localitzables, durada aproximada de 8 mesos, incorporació al mes de febrer de 2022 i retribució d’acord amb el conveni col·lectiu SISCAT. Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal. Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh@csa.cat, indicant referència Farmàcia. Data límit de presentació de candidatures el 22 de desembre de 2021.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-12-2021
Referència: 12685
Descripció:

Se ofrece:

Servicio de Alergología ya formado con cuatro adjuntos.   Contrato permanente de tipo mercantil.                       

Incorporación  en febrero de 2022.                                                                                   

Remuneración interesante.

Jornada: 30 horas  aprox. (principalmente mañanas y alguna tarde).

Se valorara:

Experiencia en alergia a fármacos y desensibilización.                                                  

Capacidad de trabajo en equipo. 

Posibilidad  de investigación y tesis doctoral

 

Enviar Curriculum Vitae antes del día 15 de desembre a:  avsmmg@gmail.com


Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-12-2021
Referència: 12687
Descripció:
Contracte indefinit a jornada completa. Busquem integrar un 7è. pneumòleg al nostre equip. El servei disposa de les unitats necessàries per a permetre desenvolupar una activitat pneumològica completa.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-12-2021
Referència: 12688
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental i addiccions: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i seguiment de Drogodependències i Llars amb suport. Així mateix, es dóna resposta en salut mental i addiccions a diferents recursos ubicats a l'àrea d'influència de la Fundació Althaia : Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la Inclusió social de les persones ateses. Es requereix: Especialitat psicologia clínica Es valorarà: Experiència en consulta externa de psicopatologia infantil i juvenil Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) Carnet de conduir, vehicle propi i disponibilitat horària S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores/any) Horari: Dll – Dv 8 a 15h i una tarda setmanal (possiblitat de realitzar algunes hores de teletreball) Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-12-2021
Referència: 12686
Descripció:

Incorporació immediata a jornada completa més guàrdies. Altes possibilitats de consolidar plaça. Desenvolupament professional en totes les àrees de l'especialitat tret de pediàtrica i obstètrica. Intersessats enviar CV abreujat a l'adreça de correu i petit escrit de petició d'informació

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-12-2021
Referència: 12689
Descripció:

Reconegut Centre mèdic a Mollet del Valles amb 26 anys d'experiència, un dels centres ubicat al costat de l' estació de tren, precisa incorporar dermatòleg/a per cobrir la demanda. Oferim relació mercantil amb honoraris via percentatge sobre els actes mèdics. Es requereix cobrir un mínim de un - dos mòduls de visites setmanal. Horari a convenir segons la disponibilitat del metge. Imprescindible títol homologat. Interessats enviar currículum vitae a: cmmclb@cmmollet.es o trucar al Mob 634408623

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-12-2021
Referència: 12690
Descripció:

Prestigioso  consultorio en  Barcelona, dirigido a la Salud para la mujer,  precisa incorporar Radiólogos especializados en mama.

 

Requisitos:

-Licenciatura en medicina i especialidad en Radiología o título de especialista convalidado por el Ministerio.

-Experiencia en mama (ecografías y biopsias). Si no se aporta experiencia en mama (recién acabado el Mir) hay la posibilidad de que el centro lo forme. 

 

Se ofrece:

-Posibilidad de trabajar a jornada completa, media o por horas.

-Contrato laboral o como libre profesional.

-Salario, según tabla salarial, dependiendo de los años aportados en la especialización.

 

Interesados  enviar cv a: mireia@sahuntalentsearch.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-12-2021
Referència: 12691
Descripció:

Prestigioso consultorio en Barcelona, dirigido a la Salud para la mujer, precisa incorporar Radiólogos/as especializados en mama.

 

Requisitos:

-Licenciatura en medicina y especialidad en Radiología o título de especialista convalidado por el Ministerio.

-Experiencia en mama (ecografías y biopsias). Si no se aporta experiencia en mama (recién acabado el Mir) hay la posibilidad de que el centro lo forme. 

 

Se ofrece:

-Posibilidad de trabajar a jornada completa, media o por horas.

-Contrato laboral o como libre profesional.

-Salario, según tabla salarial, dependiendo de los años aportados en la especialización.

 

 

Interesados/as enviar cv a: mireia@sahuntalentsearch.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-11-2021
Referència: 12682
Descripció:

L´Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, busca psicòleg\a amb el màster de MPGS, especialista en TEA i format en ADIR i ADOS. Jornada 20h/s.

Contacte: mgrao@hospitalclinicmaresme.com

Telf: 937418800 ext.3028

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-11-2021
Referència: 12683
Descripció:

Fundació Salut Empordà, precisem incorporar un/a METGE/SSA DERMATÒLEG/OGA per a l'Hospital de Figueres. Es requereix Llicenciatura/Grau en Medicina i Especialitat en Dermatologia Mèdico-Quirúrgica i Venereologia via MIR o Títol homologat. S'ofereix proposta estable i retribució competitiva.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-11-2021
Referència: 12684
Descripció:

Adquirir els coneixements necessaris dins del Laboratori d’Elaboració de Components Sanguinis (LECS) per avaluar la possibilitat d’introduir nous components en el catàleg de productes del BST. Dissenyar, desenvolupar i validar processos d’elaboració de nous components sanguinis, i de nous usos dels components actualment existents, realitzant estudis no clínics de seguretat i eficàcia. Assegurar que la fabricació es fa d'acord amb les especificacions / instruccions segons els estàndards vigents (CAT, EDQM…) Participar conjuntament amb les tasques del facultatiu de producció de components sanguinis, cobrint aquesta funció quan sigui necessari. Col·laborar amb altres àrees del BST en tots aquells aspectes en els que hi ha confluències, especialment en l’àrea de cèl·lules en l’ús de la sang de cordó umbilical com a font de producció cel·lular.  Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, Qualitat i Medi ambient, participant en l’anàlisi de desviacions i no conformitats i proposant accions correctores o de millora del procés. Participar de les auditories internes i externes de l’àrea de components sanguinis. Participar en la formació i capacitació dels professionals de LECS. Participar activament en la divulgació de coneixement a través de publicacions d’articles científics, presentacions en congressos i cursos, així com la possible preparació de patents. Participar en la redacció de sol·licituds de projectes de investigació i justificació científica. Participar en la elaboració dels procediments i les tècniques de treball en relació a la seva experiència i coneixements, seguint els estàndards i normes de qualitat que apliquen a l’activitat desenvolupada; garantint el manteniment del sistema documental relacionat amb el seu àmbit actualitzat. Col·laborar i participar en la definició i execució dels objectius del Laboratori d’Elaboració de Components Sanguinis

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-11-2021
Referència: 12676
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar LOGOPEDAS para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada de Vallés Occidental

Ofrecemos relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario a convenir según disponibilidad.

Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona.

Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña,  no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales.

Interesados enviar currículum vitae resumido a:  rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-11-2021
Referència: 12680
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica.

 

 

Requisits:

 

 • Titulació d’especialista via MIR en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria. Altres especialitats amb experiència en urgències hospitalàries

 

Es valorarà:

 

 • Formació específica i/o experiència professional en urgències
 • Coneixements d’anglès

 

Oferim: 

 

 • Incorporació en el Servei d’Urgències  
 • Jornada completa o parcial en torns de 12h en funció de la disponibilitat del professional
 • Possibilitat de fer guàrdies de forma opcional
 • Contracte indefinit
 • Retribució segon conveni SISCAT +carrera professional+ plus anual d’urgències
 • Formació continuada i de post-grau a càrrec de l’empresa
 • Incorporació: immediata
 • Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)

 

 

Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-11-2021
Referència: 12670
Descripció:

OFERTA PER COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL, DE 40 HORES SETMANALS, AL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA. DOS LLOCS DE TREBALL DE METGE/ESSA ADJUNT/A, ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA, DE L’INSTITUT DE NEUROPSIQUIATRIA I ADDICIONS (INAD) 1. S’OFEREIX - Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona - Contracte d'interinitat, amb jornada laboral de 40 hores setmanals. - Integració dins de l’Àrea de Salut Mental de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. - Ubicació en * Centre de Salut Mental d'Adults de l'àrea d'influència de Hospital del Mar (lloc de treball 1) * Unitat Hospitalària de Rehabilitació Psicosocial (lloc de treball 2). 2. FUNCIONS - Desenvolupar tasques i habilitats en l'estudi, diagnòstic i tractament dels malalts/es amb trastorns mentals. - Participar en el seu seguiment i elaborar plans terapèutics per a pacients amb trastorns mentals. - Desenvolupar tasques de recerca clínica. - Donar formació a professionals d'altres àmbits en l'avaluació i tractament dels problemes de Salut Mental. - Participar en activitats de formació continuada, per tal de mantenir el compromís i augmentar la qualitat de les pròpies tasques. 3. REQUISITS - Formació acadèmica: * Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i especialitat en Psiquiatria, amb titulació expedida per una Universitat/Ministeri espanyols o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent. - Experiència professional: * Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria. 4. ES VALORARÀ - Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria, dins l'Atenció Primària i Comunitària en un Centre de Salut Mental d'Adults (lloc1). - Experiència professional acreditada, com a metge/essa especialista en Psiquiatria, en un centre hospitalari dins d'una Unitat Hospitalària de Rehabilitació Psicosocial (lloc 2). - Formació en les següents àrees: psiquiatria clínica, abordatge integral i habilitats terapèutiques. - Formació addicional, tipus màster o postgrau, relacionada amb el lloc de treball. - Activitat docent i científica. - Disponibilitat per adquirir experiència/coneixements. - Bon nivell del paquet Office, idiomes i formació complementària.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-11-2021
Referència: 12671
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar TRAUMATÓLOGOS para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada de Vallés Occidental Ofrecemos relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario a convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña,  no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Interesados enviar currículum vitae resumido a:  rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-11-2021
Referència: 12672
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar DERMATÓLOGOS/AS para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada de Vallés Occidental

Ofrecemos relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario a convenir según disponibilidad.

Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona.

Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña,  no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales.

Interesados enviar currículum vitae resumido a:  rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-11-2021
Referència: 12673
Descripció:

Se ofrece: • Jornada laboral completa • Sueldo de acorde a las tablas salariales de la institución con posibilidad de incremento • Gestión asistencial de una Unidad de Sueño acreditada y con prestigio internacional. • Integración en equipo de investigación multidisciplinar liderado por el profesor Ferran Barbé. Con una producción de >30 artículos/año. • Trayectoria académica en función de la acreditación Requisitos: • Título de Medicina y cirugía. Especialidad en Neumología • Acreditación en Medicina del sueño o experiencia contrastada • Trayectoria investigadora acreditada. Enviar su cv a: marbones.lleida.ics@gencat.cat It offers: • Full working day • Salary according to the salary tables of the institution with the possibility of an increase • Management of an accredited sleep unit with international prestige • Integration to a multidisciplinary research team led by Professor Ferran Barbé, with a production of> 30 papers / year • Academic career with accreditation Requirements: • Medical degree: The applicant must be specialized in pulmonology • Accreditation in sleep medicine or have proven experience • Accredited research career Send cv to marbones.lleida.ics@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-11-2021
Referència: 12674
Descripció:

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA METGE/ESSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements de llengua catalana, oral i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà: • Experiència laboral com metge/essa especialista en Medicina Interna en l’àmbit hospitalari. • Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits). • Capacitat de treball en equip. • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. • Disponibilitat i flexibilitat horària. Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació. S’ofereix: • Contracte laboral a jornada completa + guàrdies. • Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT més carrera professional. • Participació en sistemes d’incentivació per objectius. • Incorporació immediata. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME MIN 11 21 Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2021 (*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-11-2021
Referència: 12659
Descripció:

OFERTA DE TREBALL Es necessita ginecòleg/a per formar part del nostre equip Matern-infantil, som una cooperativa de pediatres i ginecòlegs que treballen junt a llevadores i infermeres pediàtriques. Treballen seguin les guies mèdiques respectant en tot moment tan les mares com els nens, fent el necessari per preservar la salut de mares i nens. Oferim • Contracte indefinit a temps complet treballant a la Fundació Sant Hospital de La Seu d’ Urgell i formant part de la cooperativa Pediatria dels Pirineus S.C.C.L.P. • Incorporació durant el mes de gener del 2022. • Guàrdies localitzables a la Fundació Sant Hospital. • Flexibilitat d’horari • Formació continuada al Hospital Sant Joan de Deu d’Esplugues. Requisits: • Títol d’especialista en Obstetrícia i ginecologia via M.I.R. • Experiència en atenció primària i hospitalària/quirúrgica. • Experiència tant en el àmbit de la Ginecologia com l’Obstetrícia. · Capacitat de treballar en equip • Vehicle propi Enviar currículums abans del 31 de desembre del 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-11-2021
Referència: 12660
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar ALERGÓLOGOS/AS para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada de Vallés Occcidental Ofrecemos relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario a convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña,  no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Interesados enviar currículum vitae resumido a:  rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-11-2021
Referència: 12661
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar INMUNÓLOGOS/AS para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada de Vallés Occcidental Ofrecemos relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario a convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña,  no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Interesados enviar currículum vitae resumido a:  rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-11-2021
Referència: 12662
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar ANGIÓLOGOS/AS para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada de Vallés Occcidental Ofrecemos relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario a convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña,  no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Interesados enviar currículum vitae resumido a:  rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-11-2021
Referència: 12669
Descripció:

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una xarxa de serveis assistencials, docents i de recerca, integrada a dos grans àmbits: Salut Mental i Hospital de Sant Boi. La Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu acompanya les persones amb trastorns mentals al llarg de la vida, en tots els àmbits, en totes les circumstàncies i amb els recursos que necessiten. Parc Sanitari Sant Joan de Déu treballa de manera integrada amb els diferents agents territorials, ja siguin sanitaris, socials, educatius o judicials, entre d'altres, amb l'objectiu d'oferir una atenció integral. Tot això garantint la participació activa de la persona, els seus familiars i l'entorn en la presa de decisions compartides del procés assistencial, des de la prevenció, la detecció primerenca, el tractament, la rehabilitació i la reinserció. Necessitem incorporar professionals a l'àrea d'Atenció Comunitària a diferents Centres de Salut Mental per a adults a Barcelona (Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Cornellà, Gavà) S'ofereix:  Contracte indefinit  HORARI: Jornada completa (38 h setmanals)  SALARI: Segons conveni SISCAT Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d'especialista en procés d'homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Investigació i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/des enviar currículum vitae i indicar referència de l'oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. ​​+34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: METGES/ES PSIQUIATRES CENTRES DE SALUT MENTAL

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-11-2021
Referència: 12665
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar digestólogos/as para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada de Vallés Occcidental Ofrecemos relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario a convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña,  no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Interesados enviar currículum vitae resumido a:  rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-11-2021
Referència: 12667
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar PSIQUIATRAS para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada de Vallés Occcidental Ofrecemos relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario a convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña,  no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Interesados enviar currículum vitae resumido a:  rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-11-2021
Referència: 12668
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental i addiccions: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts Adults i Infanto/Juvenil, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i Llars amb suport, Així mateix es dóna resposta en salut mental i addiccions a diferents recursos ubicats a l'àrea d'influència de la Fundació Althaia : Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès i Anoia. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la Inclusió social de les persones ateses. Es requereix: Títol d’Especialista en Psiquiatria, via MIR Es valorarà: Experiència en unitat d'aguts i subaguts Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) Permís de conduir i vehicle pròpi Disponibilitat horaria S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores anuals) Horari: Dll-DV 8 a 15h i una tarda setmanal + guàrdies Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata segons disponiblitat del candidat/a Interessats/des Enviar currículum vitae a seleccio@althaia.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-11-2021
Referència: 12652
Descripció:

Centre Psicopedagògic Can Llong és un centre multidisciplinar que està cercant cubrir una plaça de logopeda a mitja jornada amb contractació indefinida. Es busca professional per atendre a casos d'infants i adolescents amb dificultats d'aprenentatge i de la parla. Es requereix experiència en (dislèxies, dislàlies, TEL, TEA i trastorns d'aprenentatge). L'horari és de tardes de 16h a 20h.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-11-2021
Referència: 12653
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar, supervisar i dirigir als professionals del servei sota la seva responsabilitat, per a garantir l’acompliment dels objectius detectant i desenvolupant l’equip, així com proporcionar l’atenció mèdica especialitzada al malalt per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una adequada qualitat de vida en el decurs de la malaltia. Requisits:  Titulació d’Especialista en Medicina Física i Rehabilitació.  5 anys d’experiència com a especialista. Es valorarà:  Experiència en lloc similar.  Formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips.  Experiència docent i investigadora.  Titulació de Doctorat. Oferim:  Incorporació a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.  Contracte indefinit.  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència CSRHB11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-11-2021
Referència: 12654
Descripció:

 

La persona seleccionada tindrà com a missió :
Coordinar, supervisar i dirigir als professionals del servei sota la seva responsabilitat, per a garantir l’acompliment dels objectius detectant i desenvolupant l’equip, així com proporcionar l’atenció mèdica especialitzada al malalt per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una adequada qualitat de vida en el decurs de la malaltia.
Requisits: 
Titulació d’Especialista en Medicina Física i Rehabilitació.
5 anys d’experiència com a especialista.
Es valorarà:
Experiència en lloc similar.
Formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips.
Experiència docent i investigadora. 
Titulació de Doctorat.
Oferim:  
Incorporació a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. 
Contracte indefinit. 
Lloc de treball: Terrassa (Barcelona).
Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència CSRHB11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

La persona seleccionada tindrà com a missió :
Coordinar, supervisar i dirigir als professionals del servei sota la seva responsabilitat, per a garantir l’acompliment dels objectius detectant i desenvolupant l’equip, així com proporcionar l’atenció mèdica especialitzada al malalt per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una adequada qualitat de vida en el decurs de la malaltia.
Requisits:  Titulació d’Especialista en Medicina Física i Rehabilitació. 5 anys d’experiència com a especialista.
Es valorarà: Experiència en lloc similar. Formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips. Experiència docent i investigadora.  Titulació de Doctorat.
Oferim:   Incorporació a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.  Contracte indefinit.  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona).
Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència CSRHB11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-11-2021
Referència: 12655
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica.

 

 

Requisits:

 

 • Titulació d’especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu

 

Es valorarà:

 

 • Experiència professional i formació en cirurgia colorectal, proctologia i sòl pelvià
 • Experiència en cirurgia laparoscòpica
 • Coneixements d’anglès

 

Oferim: 

 

 • Incorporació en el Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu de la Direcció Assistencial de l’Àmbit Quirúrgic de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa
 • Jornada completa en horari lliscant i guàrdies
 • Participar en equips especialitzats assistencials, de recerca i innovació
 • Incorporació: Immediata
 • Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)

 

 

Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MECC11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-11-2021
Referència: 12656
Descripció:

El CST amplia la convocatòria per a la cobertura del lloc de treball de Director/a del CAP Terrassa Nord del CST. Ref: MED 313.

S'adjunta en l'enllaç on podreu trobar els requisits de la convocatòria:

http://cst.cat/atencio-al-ciutada/gestions-i-tramits/treballa.aspx

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-11-2021
Referència: 12657
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Cirurgia ortopèdica i Traumatologia Es valorarà:  Formació i/o experiència professional en cirurgia de raquis o peu  Coneixements d’anglès  Doctorat Oferim:  Incorporació en el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de la Direcció Assistencial de l’Àmbit Quirúrgic de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa distribuïda en un 65% en activitat del servei i un 35% en guàrdies  Contracte indefinit  Retribució segons conveni SISCAT  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MECOT11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es fins el 8 de desembre de 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-11-2021
Referència: 12658
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR:

Brindaràs els serveis com a especialista en Dermatologia amb una vessant assistencial i acadèmica.

LES RESPONSABILITATS:

 • Portar a terme l’activitat assistencial en relació al tractament de patologies dermatològiques que precisen de l’ús d’ecografia cutània.
 • Portar a terme l’activitat assistencial en relació al tractament de patologies dermatològiques que precisen de la utilització de làser vascular (PDL i NdYAG) i làser CO2 (continu i fraccionat).
 • Desenvolupar i coordinar una consulta multidisciplinària en malalties cutànies del teixit connectiu.
 • Atenció telemàtica a pacients amb patologia susceptible de atenció no presencial.
 • Participació en estudis clínics farmacèutics i investigació translacional.
 • Participar i col·laborar de manera activa en els protocols de les àrees on es realitza l’assistència.
 • Contribuir al desenvolupament dels metges/esses residents en formació que roten per les seves àrees assistencials.
 • Treballar de manera interdisciplinària amb les diferents especialitats implicades en la col·laboració assistencial del servei.

 

JORNADA HORARI I CONTRACTE:

 • La jornada serà del 100%, de dilluns a divendres en règim de jornada partida.
 • Amb horari de: 8:00h a 16:44h.
 • Contracte indefinit.

EL PERFIL QUE BUSQUEM:

 • Llicenciat/da en Medicina i cirurgia.
 • Estar en possessió del títol d’especialista en Dermatologia via MIR.
 • Experiència mínima de 3 anys en l’ús de làser en pacients pediàtrics amb patologies dermatològiques.
 • Experiència constatada i formació en ecografia cutània.
 • Experiència en el maneig de malalties minoritàries.
 • Capacitat de desenvolupar una àrea personal d’expertesa.
 • Perfil docent.
 • Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals.

 

VALOREM:

 • Títol de Doctor/a.
 • Recerca realitzada i publicacions.
 • Experiència i competències en Dermatologia Pediàtrica.
 • Experiència i competències per a treballar en equip.
 • Experiència i competència per a ser investigador en estudis clínics farmacèutics.
 • Experiència en liderar consultes monogràfiques.
 • Anglès nivell alt.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al link: 

https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/80741300/4590/modal

 

La sol·licitud ha d’incloure una carta de presentació en el que s’expliqui la motivació per a la vacant i la idoneïtat del candidat/a.

 

El termini de presentacions de sol·licituds serà de 10 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquesta convocatòria.

Esplugues de Llobregat, 23 de novembre de 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2021
Referència: 12638
Descripció:

S’ofereix:  DEDICACIÓ: Completa  CENTRE DE TREBALL: Barcelona (Numància) Es requereix:  Especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Coneixements i experiència en unitats d’aguts  Habilitats: Treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència aplicada a la clínica  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596 REFERENCIA OFERTA DE TREBALL: NUMÀNCIA AGUTS 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2021
Referència: 12637
Descripció:

Funcions: Sota la dependència del Cap de Servei, el/la porfessional desenvoluparà les següents funcions: • Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. • Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. • Responsabilitats en temes de seguretat i de qualitat assistencial. • Col·laborar i interactuar amb els altres professionals dels servei i de la resta de l’hospital. • Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. • Formació continuada amb un bon ambient de treball, equip cohesionat i col·laborador Requisits: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. • Títol via MIR d’especialista en Medicina Interna. • Es valorarà expertesa en coneixements específics en l’atenció a la persona amb VIH • El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís, Integritat, Atenció Centrada en la Persona, Rigor i millora continua. Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. S’ofereix: • Tipus de contracte: Indefinit • Jornada: completa 1688h/any. • Horari/Torn: 4 matins de 8 a 15h i un dia de jornada partida de 8 a 14:30 i de 15 a 18h. • Retribució bruta anual: Segons conveni Siscat. • Incorporació: Segons disponibilitat. Altres dades: La Fundació Sanitària Mollet és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis especialitzats de salut i socials a 11 municipis del Vallès, a 20 minuts de Barcelona, amb una població de 165.000 habitants. Està formada per un hospital universitari d'aguts, l'Hospital de Mollet; un hospital sociosanitari i tres residències. L´Hospital Universitari de Mollet disposa de 160 llits d´hospitalització, 10 llits per a pacient crític i 8 quiròfans i dóna resposta a la majoria d´especialitats mèdiques i quirúrgiques. El centre hospitalari és el referent en nefrologia i diàlisi al territori i atén anualment 70.000 urgències, 16.000 cirurgies i 160.000 consultes externes. Actualment l'Hospital de Mollet està considerat Green Hospital de referència internacional i disposa de l'Obra Social El Roure per desenvolupar el projecte social. Presentació de CV: cv.rrhh@fsm.cat p.munoz@fsm.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2021
Referència: 12641
Descripció:

Requisits: Títol de Diplomat o Grau en Infermeria .Experiència mínima d’1 any a atenció hospitalària, atenció primària o sociosanitària Coneixements de català escrit i parlat. Competències: El professional que estem cercant haurà de complir les següents competències: Compromís, Integritat, Atenció Centrada en la Persona, Rigor i millora continua, Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. Funcions: Sota la Dependència de la Infermera Gestora d’Hospitalització assolirà les següents funcions: Asistencial Acollir i desenvolupar un pla d’atenció centrat en la persona. Exercir una pràctica infermera actualitzada i fonamentada en estàndards, protocols i procediments establerts. Implementar una atenció infermera que promocioni l’autonomia de la persona atesa en el seu procés de salut. Integrar a la família/persona de suport en el procés d’atenció i en el règim terapèutic prescrit. Participar en la integració i formació dels nous professionals i dels estudiants en formació. Qualsevol altre relacionat amb el contingut del lloc i de la seva competència encomanat pel seu cap . Condicions laborals: Aquest lloc de treball implica mobilitat, tant a nivell d’horari com de la ubicació del lloc de treball, l’assignació serà segons les necessitats organitzatives dels diferents serveis de la línia de salut de la FSM (Hospital Aguts, salut mental i Hospital sociosanitari). Es respectarà torn i cicle: Torn dia: de 7.15 a 14. 30 o de 14:15 a 21:30 . Torn nit: : de 21.15 a 7:30. Horas anuals: 1562h/ any o 1215h/any. Condicions segons conveni Siscat. S’ofereix: Treballar en un hospital modern, amb bona dotació tecnològica, ben comunitat i bon ambient de treball. Formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees. Assistència a cursos i congressos. Participació activa en les diferents Comissions i grups de treball de l’Hospital. Desenvolupament de nous projectes Enviar CV a : cv.rrhh@fsm.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2021
Referència: 12642
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa www.althaia.cat. La fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Atenció Mutual i Privada. Som una xarxa assistencial de referència per a 265.000 habitants, procedents del Bages, del Solsonès i del Moianès, així com de la Cerdanya i el Berguedà. Com a una Institució docent, en el grau de Medicina i Cirurgia col·laborem amb la UIC i la UVic-UCC. El Servei d'Anestesiologia està format per 26 professionals especialistes i 4 residents MIR que realitzen atenció continuada ininterrompuda tots els dies de l'any, atenent els pacients en l'activitat quirúrgica electiva de les diferents especialitats, les urgències quirúrgiques i sala de reanimació. També es treballa a la consulta externa, fent visites preoperatòries i clínica del dolor, sedacions a radiologia, atenció a sala de parts i cesàries, així com anestèsies per teràpia electroconvulsiva i les sedacions per endoscòpìes (fibrocolonoscòpies, fibroscòpies i fibrogastroscòpies). També realitza activitat formativa a estudiants de medicina i MIR de l'especialitat. Es requereix: Títol d’Especialista en Anestesiologia, Reanimació, i Terapèutica del dolor, via MIR Es valorarà: Experiència en l'especialitat Formació i experiència en gestió Capacitat docent i de recerca Visió global i de l'entorn Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 h/any) Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata, segons disponilitat del/a candidat/a Interessats/des Enviar currículum vitae i carta de presentació a seleccio@althaia.cat o consultar oferta i incriure's en el següent enllaç: https://tinyurl.com/yzpduuh5

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2021
Referència: 12644
Descripció:

Oferta Laboral: Pediatre per la Unitat d'Atenció Pal.liativa Pediàtrica Integral de l'Hospital Vall d'Hebron. Cobertura d'una baixa de pediatre amb temps mínim de 4 mesos (100% jornada laboral) i possibilitat de fer guàrdies a urgències. Incorporació immediata. Interessats enviar CV a atenciopaliativapediatrica@vhebron.net

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2021
Referència: 12645
Descripció:

Creu Groga SL busca un/a dermatòleg/a pel seu servei de dermatologia convencional i/o estètica. Condicions a negociar.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2021
Referència: 12646
Descripció:

Centre mèdic situat a Blanes província de Girona, cerca dermatòleg/a per ampliar el nostre servei de dermatologia.Jornada a convenir. Interessats enviar currículum: info@polimedic-blanes.com o trucar al 972353525 i parlar amb el departament d´administració.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2021
Referència: 12647
Descripció:

A l´Hospital Clínic del Maresme a Mataró, Grup Creu Groga, estem en recerca de metges-metgesses especialistes en Dermatología per treballar en les seves noves instal·lacions.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2021
Referència: 12651
Descripció:

A l’ Hospital Germans Trias oferim ara una plaça d' especialista en Psicologia Clínica amb les següents funcions: - 20h a l’ equip de psicòlogues per atenció i tractament del trauma en l’abús sexual i altres tipus de maltractament infantil. - 20h a l’ equip de salut mental perinatal. Indispensable títol d’especialista en psicologia clínica (via PIR). Es valorarà experiència en tractament de trauma i estrés agut i salut mental perinatal. Interessats envieu el CV a: mariagiralt.germanstrias@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2021
Referència: 12650
Descripció:

A l’ Hospital Germans Trias oferim ara una plaça d' especialista en Psicologia Clínica amb les següents funcions: - 20h a l’ equip de psicòlogues per atenció i tractament del trauma en l’abús sexual i altres tipus de maltractament infantil. - 20h a l’ equip de salut mental perinatal. Indispensable títol d’especialista en psicologia clínica (via PIR). Es valorarà experiència en tractament de trauma i estrés agut i salut mental perinatal. Interessats envieu el CV a: mariagiralt.germanstrias@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-11-2021
Referència: 12632
Descripció:

S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Completa Requisits:  Grau en Farmàcia  Especialitat en Farmàcia Hospitalària (FIR)  Experiència en atenció farmacèutica en el pacient ambulatori i en conciliació a l’ingrés Es valorarà:  Coneixement d’eines digitals aplicades a la farmàcia hospitalària  Habilitats: iniciativa, treball en equip, organitzatives i adaptació/flexibilitat.  Coneixements d’anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596 REFERENCIA OFERTA DE TREBALL: FARMACIA 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-11-2021
Referència: 12633
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar i participar en la planificació organitzativa dels facultatius de l’àrea i de l’atenció continuada de salut mental, per a garantir una assistència integral correcte entre els diferents nivells assistencials, donant resposta a les actuals necessitats de la població i del propi servei. Requisits:  Titulació d’Especialista en Psiquiatria i Salut Mental Es valorarà:  Formació continuada i/o experiència professional en atenció a la salut mental infantojuvenil  Formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips  Experiència docent i investigadora  Titulació de Doctorat  Anglès Oferim:  Incorporació en la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa FPC, integrada per un centre hospitalari d’alta complexitat i 9 centres d’atenció primària  Contracte indefinit  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència CHSMIJ11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es fins el 6 de desembre de 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-11-2021
Referència: 12634
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar i participar en la planificació organitzativa dels facultatius de l’àrea i de l’atenció continuada de salut mental, per a garantir una assistència integral correcte entre els diferents nivells assistencials, donant resposta a les actuals necessitats de la població i del propi servei. Requisits:  Titulació d’Especialista en Psiquiatria i Salut Mental Es valorarà:  Formació continuada i/o experiència professional en atenció a la salut mental infantojuvenil  Formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips  Experiència docent i investigadora  Titulació de Doctorat  Anglès Oferim:  Incorporació en la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa FPC, integrada per un centre hospitalari d’alta complexitat i 9 centres d’atenció primària  Contracte indefinit  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència CHSMIJ11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es fins el 6 de desembre de 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-11-2021
Referència: 12635
Descripció:

No fer cas d'aquest anunci. Test Dep. Telemàtica

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-11-2021
Referència: 12631
Descripció:

OFERTA DE TREBALL PSICOLEG/LOGA UNITAT DE SALUT MENTAL L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT (Institut Català de la Salut). S’ ofereix: -DEDICACIÓ: Completa -RENUMERACIÓ: Segons conveni SISCAT -TIPUS DE CONTRACTE: Interinatge, previ contracte temporal -CENTRE DE TREBALL: Unitat de Salut Mental de l’ Hospitalet de Llobregat (ICS) -REQUISITS: Títol de la especialitat de psicologia clínica via PIR o títol homologat. Es requereixen intervencions psicològiques en format individual, grupal y familiar en pacients del CSMA i/o de Atención Primaria (Programa de suport a la Primària) Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al e-mail: cayala@ambitcp.catsalut.net

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12610
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anetesiologia referència 984-3013

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2026

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12611
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Obstetrícia i Ginecologia referència 32432–3014

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2027

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12609
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Obstetrícia i Ginecologia referència 32429-3012

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2023

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12608
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM Es valorarà: • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com metge/essa en l’especialitat de cirurgia general i de l’aparell digestiu. • Experiència laboral i/o interès en cirurgia de la paret abdominal i cirurgia endocrina. • Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores/crèdits) • Experiència docent i investigadora. Es cerca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa (possibilitat de realitzar atenció continuada). • Possibilitat de realitzar docència a la Universitat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. • Incorporació immediata. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat a l’apartat “Borsa de treball EDP REUS” i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) 3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: CIR AD 11 21 Termini de presentació de sol•licituds: 12 de desembre de 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12612
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 32433–3015

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2028

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12613
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 32434–3016

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2029

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12614
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Neurologia referència 32435–3017

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2030

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12615
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Microbiologia i Parasitologia

referència 338–3018

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2031

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12616
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Al·lergologia referència 32098–3019

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2036

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12617
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Preventiva

referència 32449–3020

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2037

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12618
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Consultor/a 2 amb l’especialitat en Aparell Digestiu

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant:

https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0005/44/cc350e3fa98948756933bc6ea2f669ca96e2b72d.pdf

 

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12619
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna

referència 32451–3022

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2044

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12620
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cardiologia referència

192–3024

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2047

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12621
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Hematologia referència

32337–3025

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2048

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12622
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Plàstica i Reparadora referència 19051–3026

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2049

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12623
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Urologia

 referència 27381–3027

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2059

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12624
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu

 Referència 8863–3028

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2051

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12625
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Familiar i Comunitària referència 70.000.091–3029

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2061

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12626
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Plàstica i Reparadora referència 70.000.093–3030

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2063

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12627
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psicologia Clínica 

referència 28669–3031

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2065

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12628
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en  Psicologia Clínica 

referència 32467–3032

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2066

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12629
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció  grau/llicenciatura en Estadística a 

referència 26777–3033

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2066

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-11-2021
Referència: 12630
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Urologia  

referència 32463–3034

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2067

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-11-2021
Referència: 12597
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental  Formació continuada en atenció a la salut mental d’adults Es valorarà:  Experiència en salut mental comunitària  Titulació de doctorat  Anglès. Oferim:  Integració en el Centre de Salut Mental Adults de Terrassa de la Direcció Assistencial de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referènciaMPCSMA11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-11-2021
Referència: 12599
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental  Formació continuada en atenció a la salut mental d’adults Es valorarà:  Experiència en salut mental comunitària  Titulació de doctorat  Anglès. Oferim:  Integració en l’equip de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa i Sant Cugat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MPCOM11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-11-2021
Referència: 12600
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió avaluar, diagnosticar, tractar i intervenir en les persones amb l’objectiu d’entendre, alleujar i resoldre trastorns psicològics, emocionals o problemes de conducta entre d’altres. Requisits:  Llicenciatura o grau en Psicologia  Títol d’especialista en Psicologia Clínica  Formació en atenció a la salut mental d’adults Es valorarà:  Experiència en salut mental comunitària  Experiència en investigació  Anglès Oferim:  Integració en el Servei de Salut Mental Adults del CAP Rambla de la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència PCSMA11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-11-2021
Referència: 12602
Descripció:

Badalona Serveis Assistencials requereix incorporar 2 Metges/sses especialistes en Aparell Digestiu per a la Unitat d’Endoscòpia digestiva i de digestologia clínica amb un projecte engrescador i nou, amb horitzó en els propers mesos de canvi d’equipament de la unitat d’endoscòpia i increment de nombre de sales, innovant en el model de gestió, potenciant la col•laboració territorial en activitats complexes. Es demana: • Títol d’especialista en aparell digestiu. Es valorarà: • Formació i experiència en endoscòpia digestiva. • Competències : compromís, flexibilitat, orientació a les persones, efectivitat i entusiasme. Funcions: • Atenció pacients en l’àmbit de la consulta externa especialitzada en digestologia amb activitat ambulatòria i endoscòpia. Només atenció a hospitalització per interconsultes. • Mòduls d’endoscòpia digestiva. Procediment procés de selecció: • Valoració del currículum i entrevista personal als/les candidats/es preseleccionats/des. S’ofereix: • Contracte laboral indefinit a jornada completa, sense guàrdies. • Jornada de 1668 hores anuals. • Retribució, segons conveni SISCAT. • Incorporació immediata. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada). Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 20 de novembre de 2021 inclòs, la següent documentació: • Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. • Currículum i fotografia actual mida carnet. • Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-11-2021
Referència: 12603
Descripció:

La UCI del Hospital Universitari General de Catalunya necesita incorporar intensivistas a su plantilla. Se ofrece contrato laboral indefinido para trabajar en horario de mañanas + guardias e incorporación en equipo dinámico y con buen ambiente laboral y buenas condiciones económicas. UCI polivalente de 21 camas (atención de pacientes críticos incluyendo cirugía cardiaca, coronarios, neurocríticos y politrauma), con actividad docente universitaria. Interesados enviar CV a la Dra. M. Dolores Bosque mdbosque@quironsalud.es.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-11-2021
Referència: 12607
Descripció:

Clínica reputada en Cirugía Plástica y Medicina Estética esta buscando un/a DERMATOLOGO/A ESTETICO para su equipo. Zona: Barcelona Capital Contrato: mercantil Jornada: completa Proyecto estable.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-11-2021
Referència: 12605
Descripció:

Servei Andorrà d'Atenció Sanitària - Principat d'Andorra Metge/essa especialista en medicina interna Jornada laboral de 40 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres de 8.00 h a 16.00 h Guàrdies localitzables de 12 hores diürnes

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-11-2021
Referència: 12606
Descripció:

Metge/essa especialista en medicina interna per al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària Es requereix: - màster en cures pal·liatives - acreditar experiència en unitat de cures pal·liatives Jornada completa Guàrdies localitzables

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-11-2021
Referència: 12593
Descripció:

L'hospital universitari Sant Joan d Reus precissa incorporar al servei de geriatria i cures pal.liatives, area atenció intermèdia, metge/essa adjunt/a especialista en geriatria. S'pfereix contracte a jornada complerta Es requereix: • Llicenciatura en Medicina General i titulació d’especialista en Geriatria. • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*) Es valorarà: • Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit de la geriatria i cures pal·liatives. • Experiència laboral en atenció intermèdia i cronicitat. • Formació addicional específica relacionada al lloc de treball (especificant hores/crèdits). Es busquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip. Interessats enviar mail a gabriel.febrer@salutsantjoan.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-11-2021
Referència: 12594
Descripció:

El Hospital Quirónsalud del Vallès en Sabadell busca pediatras para ampliar su equipo debido al gran incremento de su actividad. Buscamos pediatras motivados y con ganas de trabajar en equipo tanto para la atención a nivel de consultas externas, como de hospitalización y/o Urgencias. Posibilidad de compartir diferentes áreas. Precisamos pediatras generales como subpespecialistas. El Hospital Quirónsalud del Vallès cuenta con un Servicio de pediatría consolidado y en expansión, con todas las subespecialidades pediátricas. Muy buen ambiente de trabajo. Posibilidad de contrato mercantil o laboral. Retribución competitiva. Puede hacerse contrato a tiempo parcial o total. El hospital pertenece al grupo Quirónsalud que cuenta con una amplia oferta formativa y docente propia. Apoyo en actividades de investigación. Colaboraciones con la Universitat Internacional de Cataluña (UIC) con posibilidad de apoyo en realización de cursos, másters, posgrados, actividad de investigación y/o estudios de doctorado. Nacionalidad española, europea o con permiso de trabajo vigente. Contacto: Interesados contactar con Dra. María Milá Farnés a través del mail: maria.mila@quironsalud.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-11-2021
Referència: 12595
Descripció:

S'ofereix contracte a temps complet (40h) a la Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, hospital públic i terciari a Girona. La Unitat està formada per 7 cardiòlegs, 1 tècnic d´ecocardiografia i infermeria especialitzada. Es realitza: ecocardiografia transtoràcica, ecocardiografia transesofàgica, ecocardiografia d'esforç, TAC coronari i RM cardíaca. La Unitat està acreditada per la Societat Europea de Cardiologia per a la realització avançada de les diferents tècniques.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-11-2021
Referència: 12596
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Anestesiologia i Reanimació o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de anestesiologia i reanimació durant l’any 2022. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM Es valorarà: • Títol metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació en procés de homologació per el Ministeri competent. • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial. • Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació. • Formació addicional específica per al lloc de treball, inclòs de l’especialitat en altres països (indicant hores/crèdits). • Experiència docent i investigadora. Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada. • Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA ANE 11 21 Termini de presentació de sol•licituds: 3 de juliol de 2022 Contacte: Dra. Pilar Sala (Responsable del Servei de Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53340 mòbil: 617320419; e-mail: mariapilar.sala@salutsantjoan.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-11-2021
Referència: 12588
Descripció:

MÉDICO/A DEL TRABAJO RUBÍ Wellbeing Solutions, selecciona para importante SPA a un/a médico/a especialista para uno de sus centros ubicado en Rubí. La persona seleccionada estará ubicada en el Servicio de Vigilancia de la salud, realizando las siguientes funciones: - Adaptaciones de puestos de trabajo. - Impartir formación y charlas en materia de promoción de la salud. - Realización de reconocimientos médicos. - Realización de memorias. - Estudios de trabajadores especialmente sensibles. - Desarrollo de protocolos de vigilancia de la salud. - Interlocución con la empresas clientes y los agentes externos. - Coordinación con la autoridad sanitaria. Se ofrece: - Contratación estable. - Jornada completa. - Salario a convenir en función de valía. Requisitos mínimos: - Licenciatura en medicina. - Especialidad MIR en medicina del trabajo. - Experiencia en SPA/SPP. - Carnet de conducir y vehículo propio. - Residencia en la provincia de la vacante. Persona de contacto: Laia email: rrhh@wellbeingsolutions.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-11-2021
Referència: 12589
Descripció:

MÉDICO/A DEL TRABAJO VALLÈS Wellbeing Solutions selecciona para un importante SPA a nivel nacional a un/a profesional para su servicio de vigilancia de la salud en la zona del Vallès Occidental. Será responsable del centro médico así como de las políticas en materia de Vigilancia de la salud y la coordinación del mismo. FUNCIONES: - Realización de pruebas. - Exploración física de los trabajadores. - Pruebas específicas en función de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo. - Elaboración de informes médicos. - Determinación de aptitud laboral. - Seguimiento de protocolos de vigilancia de la salud. - Seguimiento y definición de protocolos en materia de enfermedades profesionales. SE OFRECE: - Contratación indefinida. - Horario de lunes a viernes de 07:30 a 14:00 y dos tardes hasta las 17:45. - Retribución: 45.000 € a 50.000 € bruto anual. REQUISITOS MÍNIMOS: - Licenciatura en medicina + especialidad en medicina del trabajo vía MIR o homologada. - Experiencia en centros de reconocimientos médicos, SPA, atención primaria y/o urgencias. - Experiencia en el desarrollo de planes de promoción de la salud. Persona de contacto: Laia email: rrhh@wellbeingsolutions.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-11-2021
Referència: 12590
Descripció:

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla busca incorporar per creació d´una nova plaça ,un Farmacèutic/a per Atenció Primària pel Tarragonès i Baix Penedès. La seva missió serà liderar, promoure i aconseguir un nivell òptim de qualitat, seguretat i eficiència en l´accés i ús dels medicaments a l´atenció primària. REQUISITS: - Llicenciat/da Universitari en Farmàcia - Especialitat vía FIR o bé aportar experiència en farmàcia de primària S´OFEREIX - Contracte Indefinit - Jornada Completa - Horaris matins i tardes - Salari segons conveni SISCAT Interessats/des enviar el cv a anaflores@xarxatecla.cat, també podem consultar la web, www.xarxatecla .cat o bé trucar al tf: 618454635.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-11-2021
Referència: 12592
Descripció:

Cardiólogo clínico para integrarse en el Equipo de Hospitalización. El Servicio de Cardiología del Hospital Joan XXIII dispone de una cartera de servicios completa con Unidad de Hospitalización, Unidad Coronaria, Unidad de Imagen Cardiaca, Unidad de Hemodinámica, Unidad de Arritmias, Unidad de Rehabilitación Cardiaca. Docencia pre grado y post grado y varias líneas de investigación clínica.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-11-2021
Referència: 12582
Descripció:

Buscamos una persona joven, con ganas de integrarse como terapeuta en un equipo DBT estable, ubicado en Barcelona, con 20 años de experiencia en el ámbito privado, tras un periodo de formación y supervisión.

Titulación en Psicología con especialidad clínica o equivalente que le permita ejercer.

Formación en DBT.

Se valorará formación en Terapias de Tercera generación.

Deseable tener alguna experiencia clínica.

Competencia en apps para gestionar redes sociales e interés en utilizarlas como medio divulgativo.

Competencia digital, interés en las TIC.

Competencia comunicativa e iniciativa.

Interés por entrar a formar parte de un equipo DBT, para progresivamente y tras el periodo de práctica, aplicar el Programa DBT tanto en su modo individual como grupal con adolescentes y adultos, desarrollar material,  implementar nuevos recursos para la terapia y colaborar en las tareas de difusión/divulgación/fidelización del centro.

Esta persona se integraría en el equipo en régimen de autónomo, siendo su remuneración un porcentaje sobre el total de tareas realizadas, con la intención de ir ampliándose a medida que pueda ir asumiendo mayor responsabilidad. Personas interesadas remitir su CV y carta de motivación a info@tlptratamientos.com indicando en el asunto oferta laboral 1

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-11-2021
Referència: 12581
Descripció:

Buscamos una persona con titulación en Psicología en la especialidad clínica y experiencia llevando personas con trastornos de la personalidad, trauma, problemática compleja o desregulación emocional severa; con ganas de complementar su práctica habitual ejerciendo como terapeuta en un equipo DBT estable, ubicado en Barcelona, con 20 años de experiencia en el ámbito privado.

Se valorará formación en DBT, terapias de Tercera generación. Competencia en apps para gestionar redes sociales e interés en utilizarlas como medio divulgativo.

Competencia digital, interés en las TIC.

Competencia comunicativa e iniciativa.

Funciones: Aplicar el Programa DBT tanto en su modo individual como grupal, desarrollar materia,  implementar nuevos recursos para la terapia y colaborar en las tareas de difusión/divulgación/fidelización del centro.

Esta persona se integraría en el equipo en régimen de autónomo, siendo su remuneración un porcentaje sobre el total de tareas realizadas. Personas interesadas remitir su CV y carta de motivación a info@tlptratamientos.com indicando oferta laboral 2

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-11-2021
Referència: 12586
Descripció:

Requisits

Estudis mínims

 • Llicenciatura – Logopèdia

Requisits mínims

 • Formació en dislèxies, TDAH, estimulació precoç.
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 • Autònom.
 • Residència a l’àrea geogràfica Maresme (Vilassar de Mar).

Logopeda per entrar a formar part dins l’equip.

Es busca persona responsable i amb ganes de trabalalr en equip.

Àrea professional

Veu, parla, llenguatg, audició, deglució.

Franja d’edat

Nens, adolescents, adults, gen gran.

Horari

A convenir. Flexibilitat horària, matins i/o tardes.

Retribució

Segons rendiment.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-11-2021
Referència: 12587
Descripció:

Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla per creació de nova plaça a l´Hospital Comarcal El Vendrell busca incorporar un Metge Espec.Medicina Interna per Hospitalització a Domicili S´Ofereix contracte indefinit a jornada completa Salari de Facultatiu III del conveni SISCAT: 41456,24 euros bruts anuals més complements. Interessats/des enviar cv a anaflores@xarxatecla.cat . Per més informació podeu consultar a www.xarxatecla.cat o bé trucar al tf: 618454635

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-11-2021
Referència: 12584
Descripció:

Buscamos una persona joven, con ganas de integrarse como terapeuta en un equipo DBT estable, ubicado en Barcelona, con 20 años de experiencia en el ámbito privado, tras un periodo de formación y supervisión. Titulación en Psicología con especialidad clínica o equivalente que le permita ejercer. Formación en DBT. Se valorará formación en Terapias de Tercera generación. Deseable tener alguna experiencia clínica. Competencia en apps para gestionar redes sociales e interés en utilizarlas como medio divulgativo. Competencia digital, interés en las TIC. Competencia comunicativa e iniciativa. Interés por entrar a formar parte de un equipo DBT, para progresivamente y tras el periodo de práctica, aplicar el Programa DBT tanto en su modo individual como grupal, desarrollar material, implementar nuevos recursos para la terapia y colaborar en las tareas de difusión/fidelización del centro. Esta persona se integraría en el equipo en régimen de autónomo, siendo su remuneración un porcentaje sobre el total de tareas realizadas, con la intención de ir ampliándose a medida que pueda ir asumiendo mayor responsabilidad. Personas interesadas remitir su CV y carta de motivación a info@tlptratamientos.com indicando en el asunto oferta laboral 1

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-11-2021
Referència: 12583
Descripció:

Buscamos una persona con titulación en Psicología en la especialidad clínica y experiencia llevando personas con trastornos de la personalidad, trauma, problemática compleja o desregulación emocional severa; con ganas de complementar su práctica habitual ejerciendo como terapeuta en un equipo DBT estable, ubicado en Barcelona, con 20 años de experiencia en el ámbito privado. Se valorará formación en DBT, terapias de Tercera generación. Competencia en apps para gestionar redes sociales e interés en utilizarlas como medio divulgativo. Competencia digital, interés en las TIC. Competencia comunicativa e iniciativa. Interés por entrar a formar parte de un equipo DBT, para progresivamente aplicar el Programa DBT tanto en su modo individual como grupal, desarrollar material, implementar nuevos recursos para la terapia y colaborar en la difusión y fidelización del centro. Esta persona se integraría en el equipo en régimen de autónomo, siendo su remuneración un porcentaje sobre el total de tareas realizadas. Personas interesadas remitir su CV y carta de motivación a info@tlptratamientos.com indicando en el asunto oferta laboral 2. www.tlptratamientos.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-11-2021
Referència: 12579
Descripció:
Busquem (www.meds-link.com) els nostres clients-hospitals a França situats a la regió d'Occitània i al Grand Est, metges amb/sense experiència en emergències mèdiques. Contracte de durada determinada (un any) amb possibilitat de renovació, jornada laboral: 40/setmana - guàrdies 12 o 8 hores/24h, sou superior a 5500 €/mes, possibilitat d'allotjament durant el període d'inici, assegurança, registre d'assistència a l'Ajuntament de Metges a França, possibilitat de millorar el francès. El candidat ha de tenir nacionalitat europea i estudis (llicència en medicina i l'especialitat de medicina familiar i comunitària adquirida via MIR) a Europa, nivell intermedi de francès. Els candidats interessats estan convidats a enviar el seu currículum a: doctor@meds-link.com, whatsapp: +33766154462

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-11-2021
Referència: 12580
Descripció:

El Servei de Cures Pal·liatives del Consorci Sanitari de Terrassa cerquem metge/ssa amb títol d’especialista (preferentment Geriatria, Medicina Interna o MFiC) amb formació/experiència en Cures Pal·liatives S’ofereix: contracte laboral temporal amb opcions de continuïtat a jornada completa (conveni SISCAT) Interessats enviar CV actualitzat a la secretaria de Cures Pal·liatives: scurespalliatives@cst.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-11-2021
Referència: 12578
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió avaluar, diagnosticar, tractar i intervenir en les persones amb l’objectiu d’entendre, alleujar i resoldre trastorns psicològics, emocionals o problemes de conducta entre d’altres. Requisits:  Llicenciatura o grau en Psicologia  Títol d’especialista en Psicologia Clínica  Formació en atenció a la salut mental d’adults i addiccions Es valorarà:  Experiència en salut mental comunitària  Experiència en investigació  Anglès Oferim:  Integració a l’equip de treball del Centre de Salut Mental Adults i del Centre d’ Atenció i Seguiment a les Drogodependències de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència PACAS11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-11-2021
Referència: 12577
Descripció:
 • Se ofrece: 
 • Trabajar en una de las instituciones privadas de referencia en Barcelona
 • Te incorporarás a un proyecto de crecimiento en áreas especializadas. Proyecto de Unidad de ICTUS.
 • Posibilidad consultas externas y Hospitalización.
 • Horario y sueldo a Convenir, así como forma de contratación.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-11-2021
Referència: 12575
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits  Titulació d’especialista en Pediatria Es valorarà:  Experiència professional  Doctorat Oferim:  Incorporació a l’Àrea Pediàtrica del Centre d’Atenció Primària Olesa de la Direcció Assistencial de l’Àmbit Ambulatori de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Olesa de Montserrat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MEPO11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-11-2021
Referència: 12576
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits  Titulació d’especialista en Pediatria Es valorarà:  Experiència professional  Doctorat Oferim:  Incorporació a l’Àrea Pediàtrica del Centre d’Atenció Primària Olesa de la Direcció Assistencial de l’Àmbit Ambulatori de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Olesa de Montserrat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MEPO11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-11-2021
Referència: 12573
Descripció:

El Hospital de Manises precisa la incorporación de un/a Facultativo/a Especialista en Anestesiología, Reanimación y T. Dolor para cobertura de una vacante por maternidad, por lo que ofrecemos un contrato de una duración de 1 año, a jornada completa con posibilidad de realización de actividad extraordinaria de plan de choque. Lola Gil Martínez, Responsable de Selección, Formación y Desarrollo. Email: lgilm@hospitalmanises.es Teléfono de contacto: 657 98 30 74

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-11-2021
Referència: 12574
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar, supervisar i dirigir als professionals del servei sota la seva responsabilitat, per a garantir l’acompliment dels objectius detectant i desenvolupant l’equip, així com proporcionar l’atenció mèdica especialitzada al malalt per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una adequada qualitat de vida en el decurs de la malaltia. Requisits:  Titulació d’Especialista en Medicina Física i Rehabilitació.  5 anys d’experiència com a especialista. Es valorarà:  Experiència en lloc similar.  Formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips.  Experiència docent i investigadora.  Titulació de Doctorat. Oferim:  Incorporació a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.  Contracte indefinit.  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es fins el 24 de novembre del 2021.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-11-2021
Referència: 12568
Descripció:

Es busca metge AMB ESPECIALITAT D'ENDOCRINOLOGIA Lloc de treball: Centre d’especialitats mediques FUTURMEDIC a Sant feliu de Guixols Requisits: -Títol universitari en Medicina, amb l’especialitat d'endocrinologia -Resident a la provincia o amb posibilitat de desplaçament. -Persona amb ganes de treballar activament amb equip interdisciplinar S’ofereix: -Contracte d'autonoms o prestació de serveis -Excel•lent oportunitat de desenvolupament profesional amb bon ambient de treball. -Horari a convenir. -Consulta amb amb molta demanda de l'especialitat Interessats : enviar curriculum a futurmedicsfg@gmail.com a l’atenció d’Ariadna

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-11-2021
Referència: 12569
Descripció:

 

Es busca metge AMB ESPECIALITAT D'ENDOCRINOLOGIA
Lloc de treball: Centre d’especialitats mediques FUTURMEDIC a Sant feliu de Guixols
Requisits:
-Títol universitari en Medicina, amb l’especialitat d'endocrinologia 
-Resident a la provincia o amb posibilitat de desplaçament.
-Persona amb ganes de treballar activament amb equip interdisciplinar
S’ofereix:
-Contracte d'autonoms o prestació de serveis
-Excel•lent oportunitat de desenvolupament 
profesional amb bon ambient de treball.
-Horari a convenir.
-Consulta amb amb molta demanda de l'especialitat
Interessats : enviar curriculum a futurmedicsfg@gmail.com a l’atenció d’Ariadna

 

Es busca Dietista-Nutricionista
Lloc de treball: Centre d’especialitats mediques FUTURMEDIC a Sant Feliu de Guixols


Requisits:

-Títulació de Dietetica i Nutrició

-Resident a la provincia o amb posibilitat de desplaçament.

-Persona amb ganes de treballar activament amb equip interdisciplinar

S’ofereix:

-Contracte d'autonoms

-Excel•lent oportunitat de desenvolupament profesional amb bon ambient de treball.

-Horari a convenir.

Interessats : enviar curriculum a futurmedicsfg@gmail.com 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-11-2021
Referència: 12567
Descripció:

Es cerca pediatr@ per a incorporació a Línia Pediàtrica, SAP Barcelona. Incorporació immediata, contracte laboral fins a 6 mesos o d'interinitat. Flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i professional. Interessats enviar dades a: epclot.stm.bcn.ics@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-11-2021
Referència: 12565
Descripció:

En dependència de la Coordinació del Servei de Pediatria i dintre de la Direcció Mèdica, la persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt en el Servei de Pediatria, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Concretament, desenvoluparà tasques com a Metge/essa Adjunt/a de Guàrdies a càrrec de l’Àrea d’Urgències de Pediatria, Àrea d’Hospitalització de Pediatria i atenció a sala de parts. Requerim: • Titulació d’especialista en Pediatria, obtinguda via MIR, o en el seu defecte, especialitat homologada. • Experiència i/o formació en atenció hospitalària, urgència i sala de parts, en Pediatria. • Bona orientació de treball en equip, capacitat d’empatitzar i actitud col•laboradora. • Informàtica a nivell usuari. Oferim: • Jornada al 50%. • Contracte indefinit. • Incorporació: immediata. • Horari de guàrdies possibles de 17 hores de dilluns a dijous, de 18 hores divendres, de 24 hores dissabtes i de 23 hores diumenges. • Salari anual amb DPO i plusos segons conveni. Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@hmartorell.es www.hmartorell.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-11-2021
Referència: 12566
Descripció:

FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL Metge/essa Adjunt/a a Pediatria Consultes Externes (Ref. MAPCCEE 27/21) En dependència de la Coordinació del Servei de Pediatria i dintre de la Direcció Mèdica, la persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt en el Servei de Pediatria, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Concretament, desenvoluparà tasques d’assistència pediàtrica a Consultes Externes. Requerim: • Titulació d’especialista en Pediatria, obtinguda via MIR, o en el seu defecte, especialitat homologada. • Experiència i/o formació específica en Immunoal.lèrgia. • Bona orientació de treball en equip, capacitat d’empatitzar i actitud col•laboradora. • Informàtica a nivell usuari. Oferim: • Jornada: 12 hores a la setmana. • Contracte indefinit. • Incorporació: immediata. • Horari: una tarda a la setmana a Consultes Externes a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell i un matí a l’Hospital de Dia. • Salari anual amb DPO i plusos segons conveni. Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@hmartorell.es www.hmartorell.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-11-2021
Referència: 12570
Descripció:

Busquem un professional que tingui la especialitat amb clínica, per tal de cobrir dos vacants, una en un CSMIJ i una altra per un Hospital de Dia , a la nostra institució de salut mental infanto juvenil. Amb una jornada completa de dilluns a divendres. Si esteu interessants poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-11-2021
Referència: 12571
Descripció:

L’Hospital de Sant Boi (Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat) ofereix una plaça de dermatòleg a jornada complerta. Interessats, contactar amb jordi.graells@sjd.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-11-2021
Referència: 12572
Descripció:

S'ofereixen dos places a jornada complerta mes guàrdies localitzables en hospital públic universitari com especialista en angiologia i cirurgia vascular. Incorporació immediata en plantilla. HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA DE GIRONA. INTERESSATS ENVIAR CURRICULUM AL DR. OMAR ANDRÉS per mail o contactar per telèfon. cirvasc@gmail.com 646892349

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12545
Descripció:

L'Hospital de Tortosa "Verge de la Cinta" ofereix un contracte durant un any per cobrir una baixa FUNCIONS - dedicació a la planta d'hospitalització - no és imprescindible realitzar guàrdies - participar de l'activitat docent i de formació continuada (som un servei amb docència MIR de pediatria) REQUISITS - Es valorarà la possessió del títol de pediatria via MIR o bé tindre'l homologat - No es descartarà als professionals que estiguin en procés d'homologació del seu títol d'especialistes CONTACTE Enviar currículum a Neus Rodríguez nrodriguezz.ebre.ics@gencat.cat i/o Pere Genaró pgenaro.ebre.ics@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12548
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anatomia Patològica referència 32339-2992

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/1992

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12549
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oftalmologia 17790-2993

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/1993

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12550
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna 32336-2995

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/1994

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12551
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 2502-2996

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/1998

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12552
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anatomia Patològica  referència 32399-2997

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2001

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12553
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Obstetrícia i Ginecologia referència 32324-2998

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2002

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12554
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psiquiatria referència 32404-2999

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2003

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12555
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Pediatria referència 32408-3000

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2004

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12556
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 123-3002

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2005

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12557
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 31877-3003

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2007

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12558
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia referència 26726-3004

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2008

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12559
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Nuclear referència 27701-3005

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2010

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12561
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 32413-3008

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2019

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12562
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 25108-3009

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2020

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12563
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 26735-3010

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2021
Referència: 12564
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 32421-3011

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-11-2021
Referència: 12544
Descripció:

El servicio ALERGIADEXEUS del Hospital Universitari Dexeus (Grupo Quironsalud) en Barcelona requiere la incorporación inmediata de un especialista en alergología. Se ofrece un contrato laboral para cubrir una baja hasta final de primavera del 2022 con posibilidad de continuar posteriormente formando parte del equipo. Se requiere título de especialista via MIR. Somos un equipo de 9 alergólogos (6 de ellos a jornada completa trabajando exclusivamente en el servicio), atendemos tanto a población pediátrica como adulta y ofrecemos todas las actividades propias de nuestra especialidad (alergia respiratoria, alergia alimentaria, alergia a medicamentos, alergia cutánea incluyendo dermatitis de contacto, alergia al latex, alergia a himenópteros, inmunoterapia, desensibilización a alimentos y fármacos...) Interesados enviar el cv a alergiadexeus@quironsalud.es Más información en www.alergiadexeus.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-11-2021
Referència: 12543
Descripció:

приыет форумчане . нашли мы с мужем web site нам нужно разобраться с стоимость изготовления металлоконструкций для нас прошу C советом и как мне порошковая покраска РјРѕСЃРєРІР° ... правильно как понимать или быть в предмете.., стоимость лазерной резки подскажите CC данной теме будем Очень рады .. огромное спсибо =_) ,... выпало в instagremm @steelcentury подскажите пожалуйтса Благодарюоченб буду рад

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-11-2021
Referència: 12537
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió avaluar, diagnosticar, tractar i intervenir en les persones amb l’objectiu d’entendre, alleujar i resoldre trastorns psicològics, emocionals o problemes de conducta entre d’altres Requisits:  Llicenciatura o Grau en Psicologia  Títol d’especialista en Psicologia Clínica via PIR  Formació i/o experiència professional en Infanto Juvenil Es valorarà:  Formació i/o experiència professional en Trastorns de l’Espectre Autista  Experiència en investigació  Coneixements d’anglès Oferim:  Integració en la Unitat d’Hospitalització de Trastorns de l’Espectre Autista de la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, on treballarà amb nens i adolescents amb TEA d’alta complexitat dins d’un equip multidisciplinar  Desenvoluparà la seva funció dins de la planta d'hospitalització de nens i adolescents  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència PTEA10/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-11-2021
Referència: 12538
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió avaluar, diagnosticar, tractar i intervenir en les persones amb l’objectiu d’entendre, alleujar i resoldre trastorns psicològics, emocionals o problemes de conducta entre d’altres Requisits:  Llicenciatura o grau en Psicologia  Títol d’especialista en Psicologia Clínica  Formació d’especialització i/o experiència professional en Infanto Juvenil Es valorarà:  Experiència en investigació  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en Centre de Salut Mental Infanto Juvenil de Can Mates de la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada parcial del 50% distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Sant Cugat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència PIJ4011/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-11-2021
Referència: 12539
Descripció:

Convocotòria per a la selecció de METGE/SSA D’URGÈNCIES (ref: CIRU1021) Per a desenvolupar l’activitat assistencial en el Servei Cirugia General d’Urgències de l’Hospital de l’Esperit Sant. Es requereix •Especialitat en Cirurgia General via MIR Es valorarà •Coneixements en seguretat del pacient quirúrgic •Orientació al client i treball en equip Oferim •Contracte laboral estable, dedicació plena •Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT) •Incorporació immediata. Persones interessades enviar C.V indicant referència per e-mail rrhhdes@fhes.cat . Podeu consultar en la web www.hospitalesperitsant.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-11-2021
Referència: 12540
Descripció:

Convocotòria per a la selecció de METGE/SSA D’URGÈNCIES (ref: COTU1021) Per a desenvolupar l’activitat assistencial en el Servei de Traumatologia d’Urgències de l’Hospital de l’Esperit Sant. Es requereix •Especialitat en Cirurgia Ortopèdica traumatològica i/o via MIR Es valorarà •Coneixements en seguretat del pacient quirúrgic •Orientació al client i treball en equip Oferim •Contracte laboral estable, dedicació plena •Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT) •Incorporació immediata. Persones interessades enviar C.V indicant referència per e-mail rrhhdes@fhes.cat . Podeu consultar en la web www.hospitalesperitsant.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-11-2021
Referència: 12541
Descripció:

Convocotòria per a la selecció de METGE/SSA D’URGÈNCIES (ref: MIU1021) Per a desenvolupar l’activitat assistencial en el Servei de Medicina d’Urgències de l’Hospital de l’Esperit Sant. Es requereix •Especialitat en Medicina Interna i/o via MIR Es valorarà •Coneixements en seguretat del pacient •Orientació al client i treball en equip Oferim •Contracte laboral estable, dedicació plena •Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT) •Incorporació immediata. Persones interessades enviar C.V indicant referència per e-mail rrhhdes@fhes.cat Podeu consultar en la web www.hospitalesperitsant.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-11-2021
Referència: 12534
Descripció:

Requisits: • Titulació d’especialista en Farmàcia Hospitalària Es valorarà: • Experiència professional en pacient ambulatori i crític Oferim: • Incorporació en el Servei de Farmàcia de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa • Jornada completa • Contracte eventual de 6 mesos amb possibilitats de continuïtat • Retribució segons conveni SISCAT • Jornada completa • Incorporació: Immediata • Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència FS11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-11-2021
Referència: 12533
Descripció:

Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona. Estem interessats en l’incorporació d'un Facultatiu Especialista a Medicina Interna, per a planta d'hospitalització i consultes amb les funcions pròpies de l'àmbit . S'ofereix contracte indefinit en jornada completa al 100% a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, que pertany al Sistema Públic Concertat de Salut. Horari diürn matí, una tarda a la setmana de consulta i atenció continuada a planta. Professional amb experiència, alta capacitat de treball i autonomia, Capacitat de treball en equip i flexible, persona assertiva, entusiasta i empàtica. S'ofereix formació contínua, sessions clíniques a l'hospital docent amb estudiants de pregrau i metges residents i beneficis socials. Hospital Universitari amb un servei dinàmic que participa amb diferents projectes de recerca. Adreça electrònica de contacte mgarciaj@quironsalud.es; M Jesus Garcia.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-11-2021
Referència: 12535
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits  Titulació d’especialista en Pediatria Es valorarà:  Experiència professional  Doctorat Oferim:  Incorporació a l’Àrea Pediàtrica del Centre d’Atenció Primària Can Mates de la Direcció Assistencial de l’Àmbit Ambulatori de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa o parcial en horari lliscant  Contracte eventual amb possibilitats reals d’indefinit  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Sant Cugat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MEPCM11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2021
Referència: 12528
Descripció:

Centre medic multiespecialitat a tocar el Camp Nou incorpora cardiòleg 1 mòdul setmanal per consultes externes de matí o tarda a convenir per visites, ecocardios, proves d'esforç, mapa, Holter etc. Visites de mútua i privats. Contactar amb dra. Mónica Ruiz al 636696289 i al mail cmrierablanca@gmail.com. Valorem cardiòlegs en via de convalidació de l 'especialitat. Incorporació inmediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2021
Referència: 12529
Descripció:
Es demana: • Títol de Medicina i Cirurgia. • Títol d’especialista en Pneumologia via MIR • Competències: compromís, flexibilitat, orientació a les persones, efectivitat i entusiasme S’ofereix: • Contracte de substitució per baixa maternal. • Retribució segons conveni SISCAT • Jornada completa en horari de 08:00 a 15:00h i una tarda a la setmana. • Incorporació immediata Procés de selecció: Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar el currículum i còpies de les titulacions a seleccio@bsa.cat, fins el dia 15 de novembre de 2021 inclòs indicant la referència PNEUMO.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2021
Referència: 12530
Descripció:

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar QUATRE FACULTATIUS/VES ESPECIALISTES EN ANESTESIOLOGIA i REANIMACIÓ. Requisits: Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia Títol d’especialista en Anestesiologia i Reanimació S’ofereix: · Categoria: Adjunt/a · Contractació indefinida en jornada a temps complet · Horari de treball de matí, tarda i nit · Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu. Per més informació us haureu de dirigir a la pàgina web de l'Hospital de Sant Pau. http://www.santpau.cat/es/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2021-147?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2021
Referència: 12531
Descripció:

Es busquen pediatres per la realització de guàrdies a HM Sant Jordi. S'ofereix contracte laboral a jornada complerta o temps parcial. Si esteu interessats podeu enviar currículum a npalomo@hmhospitales.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2021
Referència: 12532
Descripció:

Es busquen pediatres per la realització de guàrdies a HM Sant Jordi. S'ofereix contracte laboral a jornada complerta o temps parcial. Si esteu interessats podeu enviar currículum a npalomo@hmhospitales.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-11-2021
Referència: 12517
Descripció:
Es demana: • Títol de Medicina i Cirurgia. • Títol d’especialista en Pneumologia via MIR • Competències: compromís, flexibilitat, orientació a les persones, efectivitat i entusiasme S’ofereix: • Contracte de substitució per baixa maternal. • Retribució segons conveni SISCAT • Jornada completa en horari de 08:00 a 15:00h i una tarda a la setmana. • Incorporació immediata Procés de selecció: Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar el currículum i còpies de les titulacions a seleccio@bsa.cat, fins el dia 15 de novembre de 2021 inclòs indicant la referència PNEUMO.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-11-2021
Referència: 12522
Descripció:

Es demana: • Llicenciatura en Medicina. • Especialitat en Psiquiatria. • Interès en salut mental infanto-juvenil. Es valorarà: • Experiència assistencial en llocs de treball similars. • Habilitats en treball en equip. • Interès i experiència en treball comunitari. • Coneixement dels serveis del territori . • Habilitats corporatives: compromís, flexibilitat, efectivitat, entusiasme i orientació a les persones. S’ofereix: • Contracte indefinit. • Retribució, segons conveni SISCAT. • Jornada completa. • Incorporació immediata. En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 22 de novembre de 2021 inclòs, la següent documentació: • Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència (ref. sm 07/21). • Currículum i fotografia actual mida carnet. • Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-11-2021
Referència: 12523
Descripció:

Es demana:  Llicenciatura en Medicina.  Especialista en Psiquiatria. Es valorarà: • Experiència assistencial en llocs de treball similars. • Habilitats en treball en equip. • Interès i experiència en treball comunitari. • Coneixement dels serveis del territori . • Habilitats corporatives: compromís, flexibilitat, efectivitat, entusiasme i orientació a les persones. S’ofereix: • Contracte indefinit. • Retribució, segons conveni SISCAT. • Jornada completa. • Incorporació immediata. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitatacreditada).) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional (Plaça de Pau Casals, núm. 1, 08911 Badalona) o bé a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 22 de novembre de 2021, la següent documentació:  Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència (ref. sm 08/21).  Currículum i fotografia actual mida carnet.  Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-11-2021
Referència: 12524
Descripció:

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos del Hospital Universitario General de Catalunya en Sant Cugat (Barcelona), precisa incorporar dos facultativos especialistas en Pediatría con experiencia en Neonatología de forma inmediata. Se ofrece: Contrato a jornada completa (o inferior si se desea) en horario flexible (a turnos: mañana, tarde y noche) o bien, atención continuada (guardias) en la UCI mixta (UCIP+UCIN). Hospital vinculado a la Universidad Internacional de Catalunya con estudiantes de Medicina y residentes de Pediatría con aula de simulación y programa de formación continuada del servicio. Muy buena conectividad por AP-7, C-58 y parada de ferrocarriles (FGC Hospital General) a apenas 20 minutos de Barcelona. Características: - Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: unidad de nivel IIIb, atendiendo todo tipo de patologías (incluyendo prematuridad extrema, VAFO, hipotermia, cirugía digestiva...) excepto cirugía cardíaca. - También a cargo de Sala de Partos y Hospitalización de Maternidad (Nursery). - Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos: con capacidad de 3 camas, extensible según necesidades de atención (bronquiolitis). Muy buen ambiente laboral de equipo. Telf. 935656000 Ext 1401

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-11-2021
Referència: 12527
Descripció:

Benito Menni CASM ubicado en Sant Boi de Ll. precisa incorporar para su centro de hospitalización de Sant Boi un/una Psiquiatra para su Unidad de Agudos. Requisitos: Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria. Capacitat de treball orientada al tractament multidisciplinar, a la continuïtat terapèutica i l’apoderament i recuperació dels afectats. Disponibilitat d’incorporacióimmediata. Se valorará: Experiència clínica prèvia en unitats d‘hospitalització. Mèrits acadèmics en docència i investigació. Coneixements d’idiomes. Ofrecemos: Contractació indefinida a jornada completa (37,75h/setmanals). Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips. INCORPRACIÓN Inmediata

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-10-2021
Referència: 12516
Descripció:

Se necesita dermatólogo/a interesado en dermatolgía para Hospital HM Nens en Barcelona. Horario a convenir.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-10-2021
Referència: 12514
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Anestesiologia i Reanimació Es valorarà:  Experiència professional  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Servei de Anestesiologia, Reanimació, Medicina Perioperatòria i del Dolor de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Participar en equips especialitzats assistencials, de recerca i innovació  Possibilitat de realitzar activitat privada en el mateix centre, segons disponibilitat  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MEA310/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-10-2021
Referència: 12502
Descripció:
Se necesitan médicos en el Servicio de Urgencias del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Contrato al 100% más guardias. Se puede valorar contrato de guardias si el interesado lo propone. Turnos de mañana y/o tarde. Con posibilidad de prórroga. Facilidades para agrupar turnos que permitan liberar días para formación/otras actividades. Requisitos: Licenciado en Medicina con especialidad vía MIR u homologación de medicina familiar y comunitaria, medicina interna, geriatría y Medicina Intensiva, aunque se valorarán otras especialidades. Interesados contactar con Dr. Manuel Martínez Maimó por teléfono 639400413 o e-mail mmartinezma.ebre.ics@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-10-2021
Referència: 12507
Descripció:

FORMACIÓ: Psicòleg/Psicòloga especialista en psicologia clínica. FUNCIONS PRINCIPALS: •Programa de col•laboració amb l’atenció primària. •Treball de suport i assessorament a agents de salut, educatius i sanitaris. •Intervencions psicoterapèutiques individuals, familiars i grupals. •Programa DGAIA. •Treball amb l’àmbit educatiu. ES VALORA EXPERIÈNCIA EN: •Assistència a població infantojuvenil i adulta. •Treball comunitari. •Treball en equip. •Treball amb escoles i amb escoles d’educació especial. •Treball amb atenció primària. LLENGÜES: català, castellà i anglès. APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON. CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS. TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit DATA D’INCORPORACIÓ: novembre 2021. JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any). REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 50.301,84 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius. Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF.011/2021CHMLC. S’acceptaran currículums fins al dia 22 de novembre de 2021.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-10-2021
Referència: 12508
Descripció:

LLOC DE TREBALL: Psicòleg/Psicòloga Clínic/a PERFIL PROFESSIONAL: FORMACIÓ: Psicòleg/Psicòloga especialista en psicologia clínica. FUNCIONS PRINCIPALS: •Programa de suport a l’atenció primària. •Treball de suport i assessorament a agents de salut. •Intervencions psicoterapèutiques individuals, familiars i grupals. ES VALORA EXPERIÈNCIA EN: •Assistència a població adulta i infantojuvenil. •Treball comunitari. •Treball en equip. •Treball amb atenció primària. LLENGÜES: català, castellà i anglès. APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON. CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS: TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit. DATA D’INCORPORACIÓ: novembre 2021. JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any). REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 50.301 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius. Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF.012/2021CHMLC. S’acceptaran currículums fins al dia 30 de novembre de 2021.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-10-2021
Referència: 12510
Descripció:

ASSOCIACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS (CSMA NOU BARRIS SUD & NORD) Passatge Maria Àngels Rivas 1-3, Baixos, 08016 Barcelona, Tel. 934083182 Precisa Metge/essa Psiquiatre/a al CSMA. Els requeriments son Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria i títol homologat a Espanya. Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària i formació psicoterapèutica. Condicions Econòmiques i Laborals: Incorporació immediata Jornada completa (37.5h/setmana) Condicions retributives segons Conveni (codi del conveni núm. 79100135012015). Contacte: Gemma Carbó - convocatoria@csm9b.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-10-2021
Referència: 12506
Descripció:

L'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre (Tarragona) cerca pediatres per a realització de guàrdies de presència en el Centre. Dissabtes, diumenges i festius de 24 hs (de 8 a 8 Hs), i dies de setmana de 16 hs (de 16 a 8 h). S'ofereix: Contracte laboral de llarga durada per realitzar guàrdies (atenció continuada). Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT. Carrera professional. Participació en sistemes d'incentivació per objectius (DPOs). Incorporació immediata. Qui estigui interessat, enviar CV a Cap de Servei de Pediatria: pegarcia@grupsagessa.com. Per a més informació adjuntar número de telèfon de contacte.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-10-2021
Referència: 12503
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa www.althaia.cat. La fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Atenció Mutual i Privada. Compta amb 418 llits d’aguts, 20 llits de crítics i 50 de sociosanitaris. Som una xarxa assistencial de referència per a 260.000 habitants, procedents del Bages, del Solsonès i del Moianès, així com de la Cerdanya i el Berguedà. És una institució docent i en el grau de Medicina i Cirurgia col·labora amb la UIC i la UVic-UCC. El Servei de Medicina Intensiva d'Althaia és el conjunt de recursos i coneixements orientats a l’atenció del malalt crític, o amb risc vital, en qualsevol àmbit de la institució. També es responsabilitza dels pacients agreujats a Urgències o Hospitalització de Sant Joan de Déu i als altres edificis (Clínica Sant Josep i Centre Hospitalari) o extra-hospitalaris mitjançant el SEM. Forma metges especialistes en Medicina Intensiva i estudiants de Medicina i infermeria. Té una forta dedicació a la recerca clínica aplicada. També coordina la donació d’òrgans per a trasplantaments dins de la institució. Es requereix: Títol d’Especialista en Medicina Intensiva, via MIR Es valorarà: Experiència en l'especialitat Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) Orientació a la millora continua S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores anuals). Horari: Atenció continuada de 15 a 8h laborables i 24h festius Retribució segons conveni SISCAT Incorporació a grups de recerca clínica Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata Interessats/des Enviar currículum vitae i carta de presentació a seleccio@althaia.cat o inscriure's a la oferta mitjanaçant l'enllaç: https://tinyurl.com/yf4joxwc

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-10-2021
Referència: 12504
Descripció:

CSMA GARRAF S’ofereix:  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada completa  CENTRE DE TREBALL: Vilanova i la Geltrú Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Formació en patologia dual  Interès en l’atenció a les persones amb Trastorn Psicòtic Incipient  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-10-2021
Referència: 12505
Descripció:

A l’Hospital Consorci Sanitari de Terrassa s’ofereix una plaça indefinida de metge adjunt de Dermatologia a jornada complerta. Es valorarà experiència o interès en cirurgia de mohs i/o epiluminiscència (fotofinder). Interessats contactar amb la Dra.M.Antònia Pol (mapol@cst.cat)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-10-2021
Referència: 12491
Descripció:

1 Lloc de treball de Metge/essa Adjunt Servei de Cirurgia General S’ofereix: - 1 Lloc de treball eventual al 100% de la jornada màxima ordinària (amb possibilitats de continuació), de Metge/essa Adjunt Servei de Cirurgia, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT. - Grup professional: 1 - Hores planificades: 100% - Incorporació: 29/10/2021 Es requereix: - Títol de metge especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu. Es valorarà: - Serveis prestats (A Gestió Pius Hospital o altres centres sanitaris). - Formació. - Valoració del candidat (avaluació d’aptituds i entrevista personal). Per aquesta convocatòria, s’utilitzaran els barems específics. Les persones interessades han d’enviar el seu currículum vitae (*) actualitzat a través del nostre formulari de Borsa de treball, i entregar còpia de la vida laboral actualitzada i dels títols i certificats que acreditin la formació realitzada, de forma presencial a RRHH del Pius Hospital o mitjançant el següent correu electrònic: rpelfort@piushospital.cat . Indicant la referència de la convocatòria: 2021/032 (*) En el currículum vitae hauran de constar tots els mèrits que el candidat/a consideri que puguin ser valorats d’acord amb els barems a aplicar en cada convocatòria (serveis prestats al Pius, serveis prestats en altres centres sanitaris, formació reglada, formació continuada, LISMI, nivell de català), així com qualsevol altre informació que consideri oportuna i que d’acord amb els barems pugui ser valorada. No es valorarà cap mèrit que no estigui relacionat en el currículum vitae (cv) i/o que s’entregui passat el termini de presentació de candidatures.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-10-2021
Referència: 12493
Descripció:

- Se precisa farmacéutica/o especialista en FH para suplencia (baja maternal) de farmacéutica especialista de larga duración. Inicio 2 enero 2022 - fin: 31 octubre 2022. - Contratación temporal - Jornada completa. - Trabajo de lunes a viernes en horario de 08:30 a 17:30 horas. - Guardias fin de semana según cadencia (1 fin de semana / mes aprox.) El/la candidato/a realizará las siguientes funciones: - Atención farmacéutica/revisión/validación de las prescripciones médicas en pacientes hemato-oncológicos ingresados. - Validacion y transcripcion de prescripciones de fármacos antineoplasicos, en régimen de hospital de dia. - Miembro de la SubComision de Meds en situaciones especiales.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-10-2021
Referència: 12485
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental, addiccions i discapacitat: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts adults i infantojuvenil, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i Llars amb suport, SESM-DI (Servei Especialitzat de Salut Mental amb Discapacitat Intel·lectual). L'àrea d'influència dels diferents recursos de la Fundació Althaia són Bages, Berguedà, Cerdanya, Solsonès i Anoia. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la inclusió social de les persones ateses. Es requereix: Títol d'especialista en psicologia clínica Permís de conduir i vehicle propi Es valorarà: Experiència en salut mental comunitària Experiència en addiccions Experiència en tractar amb població jove Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) Disponibilitat horària i mobilitat per tota la Catalunya central S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores/any) Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata Interessats/des: Enviar cv i carta de presentació a seleccio@althaia.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-10-2021
Referència: 12487
Descripció:

Parc Taulí Hospital Universitari (Sabadell) cerca 1 metge, metgessa especialista en Pediatria (Unitat de Cures Intensives Pediàtriques) per al Servei de Medicina Pediàtrica i li ofereix un contracte d'interinitat per vacant fins a la convocatòria reglamentària de la plaça amb caràcter definitiu. Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni de la Sanitat Concertada Catalana amb jornada completa (50 % en torns UCIP i HEMS i 50 % guàrdies en UCI mixta, pediàtrica i neonatal). Incorporació al gener de 2022 a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques del Servei de Medicina Pediàtrica del Parc Taulí, entitat amb un hospital universitari (formació MEF i Grau) de referència per a una població de 1,5 milions d'habitants, amb desenvolupament de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques (pediàtriques i adults) i cures intensives (pediàtriques i neonatals) i amb una àmplia experiència docent i de recerca. Requisits • Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia. • Títol d'especialista en Pediatria. Es valorarà • Currículum. • Competències acreditades en Cures Intensives Pediàtriques. • Experiència en l'abordatge del pacient complex en l'àmbit específic de la seva competència. • Experiència en el transport del pacient pediàtric. • Disponibilitat per a l'atenció continuada del pacient greu. • Experiència docent i d’investigació. • Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals. Procés de selecció Per adquirir la condició de candidats, les titulacions acadèmiques establertes com a requisit hauran d'estar homologades en el moment de lliurar la documentació en el termini establert en el present anunci. Així mateix, en cas de ciutadans extracomunitaris, hauran d'acreditar permís de residència i treball per compte d'altri. Les condicions generals d'aquesta convocatòria es regiran pel present anunci i amb els procediments que es detallen en les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que es pot consultar en el web de l'entitat www.tauli.cat. En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates que acreditin una discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que siguin idònies per al desenvolupament de les funcions a cobrir. Inscripció Les persones interessades podran fer la seva inscripció en l'enllaç https://tinyurl.com/ygnhrodz on s'haurà d'adjuntar el currículum, en format PDF, i, com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella documentació que considerin adequada per a l'acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, es poden adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència de l'oferta: 21_100_FAC_UCIP. Data límit: 15 de novembre de 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-10-2021
Referència: 12488
Descripció:

Parc Taulí Hospital Universitari (Sabadell) cerca 1 metge, metgessa especialista en Pediatria (Unitat de Cures Intensives Pediàtriques) per al Servei de Medicina Pediàtrica i li ofereix un contracte d'interinitat per vacant fins a la convocatòria reglamentària de la plaça amb caràcter definitiu. Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni de la Sanitat Concertada Catalana amb jornada completa (50 % en torns UCIP i HEMS i 50 % guàrdies en UCI mixta, pediàtrica i neonatal). Incorporació al gener de 2022 a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques del Servei de Medicina Pediàtrica del Parc Taulí, entitat amb un hospital universitari (formació MEF i Grau) de referència per a una població de 1,5 milions d'habitants, amb desenvolupament de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques (pediàtriques i adults) i cures intensives (pediàtriques i neonatals) i amb una àmplia experiència docent i de recerca. Requisits • Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia. • Títol d'especialista en Pediatria. Es valorarà • Currículum. • Competències acreditades en Cures Intensives Pediàtriques. • Experiència en l'abordatge del pacient complex en l'àmbit específic de la seva competència. • Experiència en el transport del pacient pediàtric. • Disponibilitat per a l'atenció continuada del pacient greu. • Experiència docent i d’investigació. • Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals. Procés de selecció Per adquirir la condició de candidats, les titulacions acadèmiques establertes com a requisit hauran d'estar homologades en el moment de lliurar la documentació en el termini establert en el present anunci. Així mateix, en cas de ciutadans extracomunitaris, hauran d'acreditar permís de residència i treball per compte d'altri. Les condicions generals d'aquesta convocatòria es regiran pel present anunci i amb els procediments que es detallen en les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que es pot consultar en el web de l'entitat www.tauli.cat. En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates que acreditin una discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que siguin idònies per al desenvolupament de les funcions a cobrir. Inscripció Les persones interessades podran fer la seva inscripció en l'enllaç https://tinyurl.com/ygnhrodz on s'haurà d'adjuntar el currículum, en format PDF, i, com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella documentació que considerin adequada per a l'acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, es poden adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència de l'oferta: 21_100_FAC_UCIP. Data límit: 15 de novembre de 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 12472
Descripció:

Descripción: Se oferta 2 plazas de Facultativo Especialista en Anatomía Patológica con titulación compatible Consell National Medecin France. Se ofrece: Contrato mercantil. Prestación de servicio mediante tele diagnóstico, a distancia. Incorporación inmediata. Requisitos: • Licenciatura en Medicina y Cirugía con especialidad vía MIR en Anatomía Patológica o tener homologado el título de Especialista en Anatomía Patológica en Francia. • Imprescindible titulación homologada en Colegio Médico de Francia (Consell National Medecin France). • Experiencia en tele patología digital. • Francés profesional C1 (informes en francés). • Interesados remitir Currículum Vitae. Localidad: Madrid (sin presencia física) País: ESPAÑA Persona de contacto: Cristina González Navarro Teléfono: 600 659 844 E-mail: Cristina.GonzalezNavarro@unilabs.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 12471
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu Es valorarà:  Experiència professional Oferim:  Incorporació en el Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu de la Direcció Assistencial de l’Àmbit Quirúrgic de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa en horari de guàrdies  Contracte eventual d’un any amb possibilitats de continuïtat  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MECG10/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 12473
Descripció:

Descripción: Se oferta 2 plazas de Facultativo Especialista en Anatomía Patológica con titulación GMC (General Medical Council). Se ofrece: Contrato laboral o mercantil. Prestación de servicio mediante tele diagnóstico, a distancia. Incorporación inmediata. Requisitos: • Licenciatura en Medicina y Cirugía con especialidad vía MIR en Anatomía Patológica o tener homologado el título de Especialista en Anatomía Patológica. • Imprescindible titulación GMC (General Medical Council): Specialist register for histopathology, satisfactory EQA participation and appraisal revalidation. • Inglés profesional C1 (informes en inglés). • Interesados remitir Currículum Vitae. Localidad: Madrid (sin presencia física) País: ESPAÑA Persona de contacto: Cristina González Navarro Teléfono: 600 659 844 E-mail: Cristina.GonzalezNavarro@unilabs.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 12474
Descripció:

Descripción: Se oferta 2 plazas de Facultativo Especialista en Anatomía Patológica con titulación compatible Consell National Medecin France. Se ofrece: Contrato mercantil. Prestación de servicio mediante tele diagnóstico, a distancia. Incorporación inmediata. Requisitos: • Licenciatura en Medicina y Cirugía con especialidad vía MIR en Anatomía Patológica o tener homologado el título de Especialista en Anatomía Patológica en Francia. • Imprescindible titulación homologada en Colegio Médico de Francia (Consell National Medecin France). • Experiencia en tele patología digital. • Francés profesional C1 (informes en francés). • Interesados remitir Currículum Vitae. Localidad: Madrid (sin presencia física) País: ESPAÑA Persona de contacto: Cristina González Navarro Teléfono: 600 659 844 E-mail: Cristina.GonzalezNavarro@unilabs.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 12475
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) té la necessitat de cobrir dos llocs de treball de personal facultatiu especialista en Diagnòstic per a la Imatge.

Adjuntem l'enllaç de la convocatòria:  

http://cst.cat/atencio-al-ciutada/gestions-i-tramits/treballa.aspx

 

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria faran arribar la seva sol·licitud per mitjà de correu electrònic a l’adreça seleccio@cst.cat, indicant la REF: MED 324. 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 12476
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) té la necessitat de cobrir el lloc d’Adjunt/a al Cap de Servei Diagnòstic per a la Imatge de l’Hospital de Terrassa.

Es requereix persona dinàmica, amb capacitat de lideratge i iniciativa per a realitzar les funcions assistencials pròpies de la seva especialitat i a la vegada donar suport a la gestió del Servei. 

Adjuntem enllaç de la convocatòria: 

http://cst.cat/atencio-al-ciutada/gestions-i-tramits/treballa.aspx

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria faran arribar a la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST. Hospital de Terrassa (Crta. Torrebonica s/n 08227-Terrassa), o per mitjà de correu electrònic a l’adreça seleccio@cst.cat, indicant la REF: MED 323, veure convocatòria.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 12477
Descripció:

S’ofereix plaça per a metge especialista Medicina Intensiva via MIR a jornada completa, activitats de formació continuada i desenvolupament professional. El servei de medicina intensiva consta de 20 llits estructurals d’atenció polivalent amb acreditació per a la docència MIR de l’especialitat. L’hospital te docència de grau i postgrau de Medicina, infermeria, nutrició i fisioteràpia. Contacte: Imma Vallverdú imma.vallverdu@salutsantjoan.cat. Tf 697 700 910

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 12478
Descripció:

Convocatòria del Consorci d'Educació de Barcelona (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona) que gestiona l'escola pública de la ciutat. Funcions principals: Exercir com a responsable de Vigilància de la salut del Servei de PRL. Realitzar valoracions mèdiques i/o adaptacions del lloc de treball. Analitzar i, si s’escau, investigar els accidents de treball i les malalties professionals, i fer el seguiment dels treballadors especialment sensibles. Jornada de 37,5 hores setmanals, horari: matins i una tarda.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 12479
Descripció:

Benito Menni CASM precisa incorporar, en su centro de Sant Boi de Llobregat, un Psicólogo especialista en psicología clínica para una plaza de hospitalización en la Unidad de Crisis Adolecente. LLOC VACANT: Psicòleg/a especialista Psicologia Clínica EQUIPAMENT: Unitat de Crisis Adolescent (UCA/USA) GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII PERÍODE CONTRACTACIÓ: Contractació indefinida JORNADA: Completa (37,75/setmanals). HORARI: Dll a Dv matí i dues tardes REQUISITS Posseir la titulacióoficial d’Especialista en Psicologia Clínica. Experiència en unitats d’hospitalització infanto-juvenil. Disponibilitat d’incorporació immediata. ES VALORARÀ Persona amb iniciativa i dinamisme. Mèrits acadèmics en docència i investigació. Coneixements d’idiomes. S'OFEREIX Contractació indefinida a jornada completa. Treball d’equip amb professionals de diverses especialitats i titulacions: psiquiatria, infermeria, treball social i terapia ocupacional. Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Novembre

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 12480
Descripció:

Benito Menni CASM precisa incorporar, en su centro de Sant Boi de Llobregat, un Psicólogo especialista en psicología clínica para una plaza mixta de hospitalización de agudos y hospital de día. LLOC VACANT: Psicòleg/a especialista Psicologia Clínica EQUIPAMIENT: Hospitalització d'aguts/Hospital de Dia GRUP PROFESSIONAL:1010- AS-TGS NIII PERÍODE CONTRACTACIÓ: Contractació indefinida JORNADA: Completa (37,75/setmanals). HORARI: Dimarts, dimecres i divendres de 08:00 a 15:00, dilluns de 08:00 a 15:00 i de 15:30 a 17:00 hores i dijous de 08:00 a 15:00 i de 15:30 a 16:45 REQUISITS Posseir la titulacióoficial d’Especialista en Psicologia Clínica. Experiència en unitats d’hospitalització i atenció ambulatòria d’adults. Disponibilitat d’incorporacióimmediata. Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientacióa resultats i qualitat. ES VALORARÀ Capacitat d’organització i treball amb equips multidisciplinaris. Persona resolutiva, amb interès per l’assistència sanitària i la salut comunitària i orientada cap a la consecució de resultats. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 12481
Descripció:

Benito Menni CASM precisa incorporar, en sus dispositivos de Granollers, un/a Psicólogo/a especialista en psicología clínica para una plaza mixta de CSMA y CAS. LLOC VACANT: Psicòleg/loga especialista Psicologia Clínica EQUIPAMIENT: CSMA i CAS Granollers GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII PERÍODE CONTRACTACIÓ: Contractació indefinida JORNADA: Completa (37,75/setmanals). HORARI: de Dll a Dv amb dues tardes REQUISITS Estar en possessió del Títol d’especialista en Psicologia Clínica. Formació i experiència en el àmbit comunitari de la Salut Mental i Adiccions. Disponibilitat d’incorporació immediata. ES VALORARÀ Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat. Mèrits acadèmics en docència i investigació. Coneixements d’idiomes. S'OFEREIX Contractació indefinida amb jornada completa (37,75/setmana). Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 12482
Descripció:

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del Servei Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres hospitals sociosanitaris, quatre centres de rehabilitació i diversos centres d’atenció primària amb els respectius dispensaris, selecciona: Lloc de treball •Realitzarà les consultes d’especialista a l’atenció primària, al CAP de Lloret de Mar, amb guàrdies hospitalàries als centres de la Corporació. •Facilitats per treballar una part de la jornada a l’Hospital Comarcal de Calella en alguna subespecialitat pediàtrica, si es te formació. •Formar part d’un equip de treball interdisciplinari •Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut Es requereix •Llicenciatura en Medicina. •Especialitat en Pediatria via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valora •Els anys d’experiència aportats •Formació continuada en l’especialitat S’ofereix •Contracte laboral indefinit •Jornada completa •Facilitats per realitzar formació continuada. •Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut • Incorporació immediata o a determinar En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència PEDIAP21 abans del 02 de Novembre de 2021 a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2115 (Desenvolupament de Recursos Humans)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 12484
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar i participar en la planificació organitzativa dels facultatius de l’àrea i de l’atenció continuada de salut mental, per a garantir una assistència integral correcte entre els diferents nivells assistencials, donant resposta a les actuals necessitats de la població i del propi servei. Requisits:  Titulació d’Especialista en Psiquiatria i Salut Mental Es valorarà:  Formació continuada i/o experiència professional en atenció a la salut mental d’aguts  Formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips  Experiència docent i investigadora  Titulació de Doctorat  Anglès Oferim:  Incorporació en la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa FPC, integrada per un centre hospitalari d’alta complexitat i 9 centres d’atenció primària  Contracte indefinit  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència CASMA10/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es fins el 3 de novembre de 2021.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-10-2021
Referència: 12466
Descripció:

HOSPITAL DE MOLLET (FSM) Area assistencial Sota la dependència del Cap de l’Àrea Mèdica, desenvoluparà les següents funcions: . Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb Cap de Servei. . Treballarà amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. . Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial. . Col·laborarà i interactuarà amb els altres professionals del servei i de la resta de l’hospital. . Col·laborarà en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Requisits: El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís.Integritat; Atenció Centrada en la Persona;Rigor i millora continua; Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva Tipus de contracte: Indefinit Data incorporació: Segons disponibilitat. Jornada: Completa 1688h/any Horari/Torn: Distribució horària flexible de matins i tardes, més possibilitat de fer mòduls addicionals d’endoscòpia. Retribució bruta anual: Segons conveni Siscat. Presentació de CV: cv.rrhh@fsm.cat Cal adjuntar copia dels mèrits al·legats. Altres Dades: . Incorporació a un servei dinàmic, no jerarquitzat amb un excel·lent ambient de treball. . Hospital modern, amb bona dotació tecnològica, ben comunitat. . Formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat. . Assistència a cursos i congressos. . Participació activa en les diferents Comissions de l’Hospital. . Desenvolupament de nous projectes.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-10-2021
Referència: 12469
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) té necessitat de cobrir una baixa temporal de sis mesos per a facultatius/ves especialistes pel Servei de Cardiologia de l ’Hospital de Terrassa. Adjuntem enllaç per a més informació: http://cst.cat/atencio-al-ciutada/gestions-i-tramits/treballa.aspx Les persones interessats/interessades podran enviar el seu CV segons pauta de la convocatòria a seleccio@cst.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-10-2021
Referència: 12467
Descripció:

Centro Médico multiespecialidad necesita incorporar un cardiólogo para visitas, ecocardios, pruebas de esfuerzo... Una tarde o mañana la semana, de lunes a sábado. Horario a convenir. www.mediqsalut.es Persona de contacto: Eugenia Gallart egallart3@gmail.com Telf 677 52 82 06

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-10-2021
Referència: 12468
Descripció:

L'Hospital Quirónsalud del Vallès a Sabadell està fent recerca de pediatres per ampliar el seu equip a causa del gran increment de la seva activitat. Busquem pediatres motivats i amb ganes de treballar en equip tant per l'atenció a nivell de consultes externes, com d'hospitalització i d'urgències. Possibilitat de compartir diferents àrees. Precisem pediatres generals com subpespecialistas. L'Hospital Quirónsalud del Vallès compta amb un Servei de Pediatria consolidat i en expansió, amb totes les subespecialitats pediàtriques. Molt bon ambient de treball. Possibilitat de contracte mercantil o laboral. Retribució competitiva. Pot fer-se contracte a temps parcial o total. L'Hospital pertany al grup Quirónsalud que compta amb una àmplia oferta formativa i docent pròpia. Suport a activitats d'investigació. Col·laboracions amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) amb possibilitat de suport en realització de cursos, màsters, postgraus, activitat de recerca i / o estudis de doctorat. Nacionalitat espanyola, europea o amb permís de treball vigent. contacte: Interessats contactar amb Dra. Maria Milà Farnés a través del mail: maria.mila@quironsalud.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-10-2021
Referència: 12464
Descripció:

ALERGÓLOGO/A VARIOS TURNOS VALENCIA Wellbeing Solutions empresa de recursos humanos especializada en el sector de la salud y la prevención de riesgos, selecciona para una importante grupo de clínicas privadas, un/a alergólogo/a para pasar consulta en sus centros asistenciales que el grupo tiene en la zona de Valencia. Funciones: - Asesoramiento a pacientes en áreas de alergología. - Atención asistencial a los pacientes. - Gestión de historia clínica. - Derivación de pacientes. - Realización de pruebas diagnósticas. - Aplicación de tratamientos. - Seguimiento de pacientes. Se ofrece: - Contrato autónomo o laboral. - Salario a convenir. - Agenda de pacientes. - Horario a convenir. Requisitos mínimos - Licenciatura en Medicina con requerimiento de titulación homologada. - Imprescindible especialidad en alergología, con homologación vigente. - Experiencia mínima de 1-2 años en consulta. - Valorable experiencia en gestión de urgencias médicas o emergencias. - Residencia en la provincia de la vacante. - Disponibilidad inmediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-10-2021
Referència: 12463
Descripció:

L'Hospital de Mataró convoca 1 lloc de treball de metge/ssa especialista en Pediatria: Nefrologia pediàtrica. s'ofereix contracte de treball d'interinitat per la cobertura de vacant,a jornada parcial del 36%. Requisits de la titulació: metge especialista en Pediatria via MIR o homologada. No es descartarà aquells professionals que estiguin en tràmits d’homologació de l'especialitat. Pot ampliar la informació al següent link:

https://www.csdm.cat/ca/el-consorci/treballa-amb-nosaltres/643/convocatoria-publica-per-a-la-seleccio-de-d-un-a-metge-metgessa-especialista-en-pediatria-nefrologia-pediatrica-referencia-csm110-21

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-10-2021
Referència: 12460
Descripció:
HOSPITAL DE MOLLET (FSM) Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. Coneixements i experiència en Urgències de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís, Integritat, Atenció Centrada en la Persona, Rigor i millora continua, Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. Tipus de contracte: Indefinit Jornada: completa 1688h/any. Horari/Torn: Distribució horària en format de mòduls 7, 17 i 24 hores. Retribució bruta anual: Segons conveni Siscat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-10-2021
Referència: 12461
Descripció:

•Centro: Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII •Requisitos: -Especialista en Anestesiología y Reanimación vía MIR o con título homologado. -No es imprescindible una amplia experiencia. •Funciones: -Cobertura de actividad asistencial en distintos ámbitos de la Anestesiología y Reanimación. -Opción de integrarse tanto en un grupo de trabajo de las distintas especialidades quirúrgicas de alta complejidad, como de Reanimación, anestesia fuera de quirófano o Clínica del Dolor. -Colaboración en la actividad científica, actualización y creación de protocolos y guías clínicas. •Se ofrece: -Dos plazas de facultativo especialista. -Contrato inicial de 18 meses, con opción posterior de interinidad (contrato indefinido). -Jornada completa de 40h semanales. -Posibilidad de flexibilidad de horaria, con opción de mañanas y tardes. -Guardias de presencia, 3-4 mensuales. -Posibilidad de peonadas extra. •Otros: -Incorporación inmediata. -Servicio con excelente ambiente de trabajo. -Formación continuada con posibilidad de crecimiento profesional. •Contacto: Miriam Holgado. carmenmholgado@gmail.com. Tel. 977 295800. Ext. 1247

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-10-2021
Referència: 12457
Descripció:

Fundació Puigvert, entitat referent en urologia, nefrologia i andrologia d'àmbit internacional, precisa incorporar a un/a metge/metgessa especialista en Radiodiagnòstic amb titulació via MIR o homologada.

El sistema de treball està centrat principalment en l’àrea diagnòstica d’abdomen. El servei disposa de TC 128 corones, 5 ecòfrags, 1 Telemando, 3 sales de radiologia digital directa i 1 sala digital per intervencionisme. Servei totalment digitalitzat des de 2011 que inclou realització de RM.

Consisteix en un treball en equip amb participació de comissions interdisciplinàries i sessions de servei així com en la docència a residents.

Els requisits mínims per a la posició són:

- Es valorarà titulació MIR o titulació homologada pel Ministeri d’Educació.

Oferim:

- Incorporació immediata

- Jornada completa

- Conveni SISCAT

- Formació continuada i actualització professional

Els/les professionals interessats/des els agraïm que enviïn el CV actualitzat, indicant Ref. MRD1021, a borsa treball@fundacio-puigvert.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-10-2021
Referència: 12458
Descripció:

El Servicio de Laboratorios de la Fundació Puigvert precisa un/a Licenciado/a o Graduado/a en Ciencias Biomédicas para la sección de Genética.

Se requiere:

 • Licenciatura o grado en Ciencias Biomédicas (Biología, Bioquímica, Biomedicina, Química, Genética, etc.).
 • Experiencia en el campo de Genética Molecular, aplicada al diagnóstico genético.
 • Experiencia en técnicas de secuenciación masiva, aplicadas al diagnóstico genético.
 • Buen conocimiento oral y escrito del catalán, castellano e inglés.

Se valorará positivamente:

 • Experiencia en análisis de paneles de NGS.
 • Experiencia en el diseño y validación de métodos en genética molecular.
 • Experiencia en la elaboración de informes de resultados de genética molecular.
 • Conocimiento de los estándares de calidad de las normas UNE ISO 9001 y 15189 y experiencia en desempeñar actividades acreditadas según dichas normas.
 • Doctorado en Genética humana.

Se ofrece:

 • Categoría: Facultativo.
 • Incorporación inmediata.
 • Contrato indefinido.
 • Jornada completa.
 • Nivel retributivo según convenio SISCAT.

Los/as interesados/as pueden enviar su Curriculum Vitae con fotografía, carta de motivación y documentación acreditativa indicando referencia FGL1021 antes del 08/11/2021 a borsatreball@fundacio-puigvert.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-10-2021
Referència: 12459
Descripció:

 

 

La persona seleccionada tindrà com a missió assegurar l’atenció integral a la població de referència assignada, a través de la prestació de servei en el propi centre, domicili, o comunitat, dintre del marc estratègic de l’Àmbit d’Atenció Ambulatòria de la Fundació Assistencial Mútua Terrassa.

 

Requerim:

 

 • Titulació universitària en Medicina i especialitat en Medicina Familiar i Comunitària.
 • Formació i/o experiència en atenció primària.
 • Es valorarà formació i/o experiència en gestió i en lideratge d’equips assistencials.
 • Es valorarà titulació de doctorat.

 

Oferim: 

 

 • Incorporació al CAP Rambla de Terrassa de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa
 • Contracte indefinit
 • Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)

 

Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència DCAP10/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es abans del 28 d’octubre del 2021.

 

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-10-2021
Referència: 12456
Descripció:

S'incorporarà a fundació que gestiona recursos d'Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Salut Mutual i Privada. Es realitzen més de 23.000 intervencions quirúrgiques l'any, en un bloc quirúrgic amb 15 quiròfans. S'integrarà al Servei de Cirurgia Vascular, format per 5 facultatius especialistes, amb activitat polivalent: cirurgia (5 quiròfans setmanals), sala d'hospitalització, proves funcionals, consulta externa, etc. ES REQUEREIX: Títol d'especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular, via MIR o homologat a Espanya. ES VALORARÀ: Experiència en cirurgia arterial oberta, endovascular i exploracions hemodinàmiques. S'OFEREIX: Contracte estable. Horari a pactar amb la prefectura de servei. Retribució segons conveni SISCAT. Formació continuada i carrera professional. Incorporació: Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-10-2021
Referència: 12455
Descripció:

Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, oferta plaça de Facultatiu especialista en Aparell Digestiu per a consulta externa, endoscòpia i hospitalizació. Es valorarà experiència professional, habilitats comunicatives i capacitat d'integrar-se a l'equip. Requisits: Titulació via MIR o homologació d'especialitat del Ministeri d'Educació i Ciència d'Espanya S'ofereix: -Contracte indefinit a temps complert -Incorporació immediata -1734 hores / anuals. Desenvolupament de carrera professional Segons convenient sanitat publica. SISCAT. -Possibilitat de guàrdies d'endoscòpia localitzables -Hospital de 2n nivell concertat amb el Servei Català de la Salut, ubicat a Barcelona capital, amb 250 llits que dona cobertura a totes les especialitats medicoquirúrgiques i a UCI.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-10-2021
Referència: 12454
Descripció:

Hospital concertat en els àmbits d'atenció especialitzada, atenció primària, atenció sociosanitària i salut mental i drogodependències de la província de Barcelona busca per a incorporar al seu equip adjunt un/a metge especialista en MEDICINA INTERNA. REQUISITS: • Experiència professional acreditada en pacients hospitalitzats en serveis de Medicina Interna • Formació contínua complementària • Capacitat organitzativa i investigadora • Capacitat de treball en equip CONDICIONS: • Contracte Inicial de 1 any amb posterior accés a plaça indefinida. • Jornada completa: 1688 hores/any + Guàrdies • Incorporació immediata • Retribució anual bruta: a valorar • Carrera professional • Formació a càrrec de l'empresa • Docència i Recerca • Dietes • Beneficis socials Tipus de lloc: Jornada completa, Indefinit Salari: A partir de 40.000,00€ al any

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-10-2021
Referència: 12451
Descripció:

Es requereix: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna. Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. Coneixements de llengua catalana, oral i escrit. Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà: Experiència laboral com metge/essa especialista en Medicina Interna en l’àmbit hospitalari. Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits). Capacitat de treball en equip. Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. Disponibilitat i flexibilitat horària. Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació. S’ofereix: Contracte laboral a jornada completa + guàrdies. Remuneració segons Conveni Col•lectiu SISCAT més carrera professional. Participació en sistemes d’incentivació per objectius. Incorporació immediata. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME MIN 10 21 Termini de presentació de sol•licituds: 05 de novembre de 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-10-2021
Referència: 12450
Descripció:

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ, per al Servei de Medicina Nuclear, ofereix: Lloc de treball: 1 METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR Grup professional 1.2: Personal assistencial titulat de grau superior (AS-TGS) Requisits:  Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia.  Títol d’especialista en Medicina Nuclear.  Curs de Capacitació per Supervisió d'Instal·lacions Radioactives, branca Medicina Nuclear. Es valorarà:  Currículum vitae.  Activitat d’un mínim de 900 PET TCs, 900 gammagrafies òssies i 900 SPECTs de perfusió miocardíaca.  Coneixements en PET TC, Gammagrafia òssia, SPECT miocardíac, Gangli sentinella, exploracions isotòpiques renals, exploracions isotòpiques en endocrinologia.  Habilitat en el processament d'estudis isotòpics.  Estades prèvies hospitalàries.  Anglès i expertesa en ofimàtica.  Capacitat de treball en equips multidisciplinaris i de comunicació. S’ofereix: Incorporació immediat al Servei de Medicina Nuclear del Consorci Corporació Sanitària del Parc Taulí, entitat amb un hospital universitari. Institució amb una amplia experiència docent i formació continuada especialitzada. La persona candidata designada, es vincularà mitjançant un contracte d’interinatge per vacant o, transitòriament, altres modalitats que en dret sigui possible, sense que aquest/a perdi la condició d’interí i sempre pel temps imprescindible fins a la convocatòria reglamentària de la plaça amb caràcter definitiu. Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni SISCAT, amb jornada completa i amb cobertura d’atenció continuada (guàrdies). Procés de selecció: Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel què recull el present anunci i amb els procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que es pot consultar en la pàgina web de l’entitat www.tauli.cat. En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per al desenvolupament de les funcions a cobrir. Informació, inscripció, documentació i termini: Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç "https://bit.ly/3uP2JAh" on caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència d’aquest anunci. Data de termini: 1 de novembre de 2021. Codi: 3883

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-10-2021
Referència: 12447
Descripció:

Per substitució de baixa per maternitat d'incorporació immediata

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-10-2021
Referència: 12448
Descripció:

Es requereix: • Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Pediatria. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà: • Experiència laboral com metge especialista en Pediatria en l’àmbit hospitalari. • Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits). • Coneixements de llengua catalana, oral i escrit. • Capacitat de treball en equip. • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. • Disponibilitat i flexibilitat horària. Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació. S’ofereix (**): • Contracte laboral de llarga durada per realitzar guàrdies (atenció continuada) • Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT més Carrera professional. • Participació en sistemes d’incentivació per objectius. • Incorporació immediata. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME PED 10 21 Termini de presentació de sol·licituds: 24 d’octubre de 2021 (**) Per consultes contactar amb el Departament de Recursos Humans: rlabhmora@grupsagessa.com (*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-10-2021
Referència: 12441
Descripció:
Som una empresa privada que ofereix serveis outsourcing a diverses clíniques i centres hospitalaris. La nostra missió? La cobertura de diferents serveis hospitalaris i extrahospitalaris. El nostres clients? diferents centres i empreses privades repartides per tot el territori català. Si vols compaginar la teva feina actual amb una altra, obtenir uns ingressos extra, tenir la oportunitat de treballar a diferents centres i fent diferents serveis: UCI mòbil, urgències hospitalàries, trasllats aeris... Aquesta oferta et pot interessar! Podràs triar: Horari: ens adaptem a la teva disponibilitat Tipus de funcions: urgències, trasllats, UCI mòbil... Centre de treball: tenim clients a diferents poblacions del territori Retribució: variarà en funció de les hores treballades. Si vols més informació sobre nosaltres pots consultar la nostra pàgina web https://svabarcelona.com/es/ Contacta amb nosaltres i t'informarem amb més detall de totes les possibilitats que podem oferir-te.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-10-2021
Referència: 12440
Descripció:

Reconegut grup clínic de centres mèdics de la zona de la Selva - Marítima precisa incorporar dermatòleg/a per cobrir la demanda dels seus centres d'atenció privada. Oferim relació mercantil amb honoraris via percentatge sobre els actes mèdics. Es requereix cobrir un mínim de tres mòduls de visites setmanal. Horari a convenir segons la disponibilitat del metge. Imprescindible títol homologat. Interessats enviar currículum vitae a: rrhh@grupclinic.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-10-2021
Referència: 12442
Descripció:

S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Completa Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Coneixements de la Xarxa de Salut Mental i de la Xarxa d’Atenció Primària  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Experiència en equips assertius comunitaris  Coneixements dels dispositius d’atenció comunitària.  Coneixement de Programes de Primers Episodis Piscòtics ( PAE-TPI )  Experiència, iniciativa i motivació en el Programa de Suport a la Primària  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875). REFERENCIA OFERTA DE TRABAJO: PSIQUIATRIA CIUTAT VELLA 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-10-2021
Referència: 12443
Descripció:

S’ofereix: • Contractació indefinida a 100% de dedicació. • Retribució segons Conveni d’aplicació de l’entitat. • Col·laboració en la formació de MIR, d’acord a programa docent acreditat • Accés a col·laboració docent amb l’Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina. • Recerca amb finançament públic i privat. • Formació continuada. • Possibilitat d’exercici professional en activitat privada. Es requereix: • Títol d’especialista, obtingut preferentment via MIR. • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat. Es valorarà • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació • Coneixement idioma anglès amb acreditació Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 31 d’octubre al Servei de Selecció del Consorci Hospitalari de Vic. via mail: seleccio@chv.cat via web: http://www.chv.cat/professionals/treballa-amb-nosaltres/convocatories/ Telèfon contacte: 93 693 92 62

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-10-2021
Referència: 12444
Descripció:

Per incorporar-se al Servei de Toco-ginecologia del  CONSORCI HOSPITALARI DE VIC  es precisa professional dinàmic per ocupar una plaça de:

METGE ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA I OBSTETRICIA

Les condicions de la nostra oferta son:

 • Contractació pel període d’un any amb possibilitats de continuïtat.
 • Dedicació completa en jornada ordinària + atenció continuada (guàrdies).
 • Retribució fixa mes variable per objectius, segons Conveni SISCAT
 • Responsabilitat docent en la rotació de MIR’s, d’acord amb programa acreditat.
 • Línies obertes de col·laboració amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina per l’exercici docent.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Formació continuada.
 • Possibilitat de realitzar activitat mutual i privada addicional.

Requeriments:

 • Titulació d’especialista preferentment via M.I.R.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

I a més es valorarà:

 • La formació específica  assolida durant la residència.
 • Experiència professional en context hospitalari.
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement de l’idioma anglès (certificació).

Enviar currículum, abans del 31 de octubre de 2021 a:

UNITAT DE SELECCIÓ CHV

C/ Ronda Camprodon  núm.4, edifici C. 08500 VIC.

Tef.  93 693 92 62

e-mail: seleccio@chv.cat

web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/enviar-curriculum/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-10-2021
Referència: 12445
Descripció:

PAIDODEX, centre mèdic de pediatria i especialitats pediàtriques, vinculat a l´Hospital Universitari Dexeus de Barcelona, ofereix una plaça de pediatra d’atenció primaria. Contracte laboral. Jornada completa. Horari de dilluns a divendres, sense guàrdies. Formació continuada. Equip multidisciplinari. Requisits: Especialista en pediatria via MIR o títol homologat. Per sol·licitar mes informació de les condicions laborals i/o econòmiques podeu enviar el vostre CV actualitzat a rrhh@paidodex.com , i ens hi posarem en contacte. També podeu contactar telefònicament amb Susana Gómez, responsable de RRHH, al o al 93.280.18.45 ext.1 o al 665 083 563

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-10-2021
Referència: 12435
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar i participar en la planificació organitzativa dels facultatius de l’àrea, per a garantir una assistència integral correcte entre els diferents nivells assistencials, donant resposta a les actuals necessitats de la població i del propi servei. Requisits:  Titulació d’Especialista en Psiquiatria i Salut Mental  Formació continuada i/o experiència professional en atenció a la salut mental infanto juvenil Es valorarà:  Formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips  Experiència docent i investigadora  Titulació de Doctorat  Anglès Oferim:  Incorporació en els CSMIJ de Terrassa i Sant Cugat de la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa FPC, integrada per un centre hospitalari d’alta complexitat i 9 centres d’atenció primària  Contracte indefinit  Lloc de treball: Terrassa i Sant Cugat(Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència CCSMIJ10/21 corresponent a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-10-2021
Referència: 12436
Descripció:

Descripció: Lloc a ocupar: Pediatre/a Servei: ABS La Roca Jornada laboral: completa Horari: de dilluns a divendres, tres matins de 8 a 15h i dues tardes de 14 a 20h (a concretar dies) Contracte: temporal fins a resolució de vacant Incorporació: immediata Referència de l’oferta: 2021LAROCA03PEDI Requisits Llicenciatura o Grau en Medicina amb especialitat en Pediatria Via Mir i/o Medicina de Família amb formació en Pediatria Es valorarà Experiència en un centre d’atenció primària Capacitat de treball en equip Habilitat de comunicar-se amb les persones Capacitat analítica i d’organització Es posarà especial atenció aquelles persones que disposin del certificat de persona amb discapacitat igual o superior al 33 % S'ofereix Retribució bruta anual de 46.100€ DPO segons condicions laborals i retributives establertes al II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut Els/les interessats/des han d’introduir el seu currículum a: http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2021LAROCA03PEDI abans del 30 d’octubre de 2021, indicant la referència de la convocatòria.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-10-2021
Referència: 12437
Descripció:

OFERTA DE FEINA PER A L’HOSPITAL DE VILADECANS L'hospital de Viladecans es troba en plena transformació, immers en un procés d'ampliació i reforma que triplicarà la superfície actual. El nou hospital tindrà 154 llits i set quiròfans, entre d’altres. El Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’Hospital de Viladecans disposa d’un equip de facultatius joves amb projecte de futur en el nou hospital. Som un centre pioner en cirurgia major ambulatòria (CMA) –que es va iniciar l'any 1992– i en cirurgia de curta estada, amb especial dedicació a la cirurgia laparoscòpica, aplicada en tots aquells procediments en què es pot realitzar. Per incorporar-se a la plantilla del Servei de Cirurgia General, l’Hospital de Viladecans busca un professional dinàmic per ocupar una plaça de substitució de: METGE/SSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA Oferim:  Contracte per cobertura de baixes amb possibilitat de continuitat  Dedicació en jornada ordinària (1.642 h/any) + atenció continuada (guàrdies)  Accés i progressió en carrera professional. Requeriments:  Titulació d’especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu  Perfil competencial en treball en equip i cooperació, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat Es valorarà:  La formació específica assolida durant la residència.  Experiència professional en l’àmbit assistencial propi de l’activitat quirúrgica.  Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol de doc tor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació. Envieu currículum a: DIRECCIÓ DE PERSONES I ORGANITZACIÓ Av.de Gavà, 38 08840 Viladecans. Tel. 93 631 95 30 e-mail: personal.hv@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-10-2021
Referència: 12438
Descripció:

DESCRIPCIÓ GENERAL: Centre Sanitari d’atenció psicològica de Barcelona integrat per un equip interdisciplinari de més de 50 professionals de l’àmbit de la infància, l’adolescència i els adults, precisa contractar a un/a professional de la Psicologia clínica amb experiència en el diagnòstic, tractament i assessorament psicoeducatiu dels trastorns del neurodesenvolupament en la infància i l’adolescència, trastorns emocionals i problemes de conducta. REQUERIMENTS IMPRESCINDIBLES:  Acreditació de Psicòleg/a generalista sanitari/a. Es valorarà especialment l’acreditació Psicòleg/a especialista en clínica (PIR) o Màster de psicologia i psiquiatria de l’Hospital Clínic i Màster en Psicologia General Sanitària de la UB.  Orientació i línia de treball Cognitivoconductual.  Formació complementaria Cognitivoconductual.  Acreditacions de ADI-R i ADOS.  Formació en PECS, ABA, TEACCH i Recolzament conductual positiu.  Professional amb experiència mínima de 3 anys.  Anglès. Es considerarà valor afegit de les candidatures: Experiència professional en entorn hospitalari. CONDICIONS LABORALS:  Contractació: Indefinida.  Jornada: Completa, 40 hores /setmanals.  Incorporació: A determinar.  Horari: Tres tardes de 16h a 20h i matins fins a completar les 40h.  Salari: 2.141€ bruts mensuals x 14 pagues+ % variable. INDICACIONS PER A LES CANDIDATURES:  Enviament CV: mmerinoj@fundaciocollserola.cat  Terminis: Presentació candidatures fins al 27 d’octubre.  Requeriment CV: Demanem que en les candidatures es facin constar l’acompliment dels requisits imprescindibles especificats a l’oferta.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-10-2021
Referència: 12433
Descripció:

Convocatòria per personal Especialista en Psicologia Clínica amb Ref: MED 321 per cobrir una plaça de Psicòleg/oga pel Centre de Salut Mental Infanto Juvenil de Rubí-Castellbisbal.

Adjuntem l'enllaç per ampliar la informació de la convocatòria: 

 http://cst.cat/atencio-al-ciutada/gestions-i-tramits/treballa.aspx

Els/les candidats/tes interessats/des podran fer arribar a la Direcció de Recursos Humans del CST. Hospital de Terrassa (Crta. Torrebonica s/n 08227-Terrassa), o per mitjà de correu electrònic a l’adreça seleccio@cst.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-10-2021
Referència: 12434
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental via MIR Es valorarà:  Formació continuada i/o experiència professional en atenció a la salut mental infanto juvenil i/o en TEA i salut comunitària  Titulació de doctorat  Anglès Oferim:  Incorporació en Centre de Salut Mental Infanto Juvenil i en l’Hospital de Dia d’Adolescents de la Unitat del Trastorn de l’Espectre Autista de la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MEPIJ10/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-10-2021
Referència: 12431
Descripció:

Benito Menni CASM precisa incorporar, en su dispositivo de CSMA L'Hospitalet de Ll., un/a Psicólogo/a especialista en psicología clínica. LLOC VACANT: Psicòleg/loga especialista Psicologia Clínica EQUIPAMIENT: CSMA L’Hospitaletde Ll. GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII PERÍODE CONTRACTACIÓ: Contractació indefinida JORNADA: Parcial (35h/setmanals). HORARI: de Dll a Dv amb dues tardes REQUISITS Estar en possessió del Títol d’especialista en Psicologia Clínica. Formació i experiència en el àmbit comunitari de la Salut Mental. Disponibilitat d’incorporació immediata. ES VALORARÀ Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat. Mèrits acadèmics en docència i investigació. Coneixements d’idiomes. S'OFEREIX Contractació indefinida amb jornada parcial (35 h/setmana). Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-10-2021
Referència: 12429
Descripció:

Benito Menni CASM ubicado en Sant Boi de Ll. (Barcelona) precisa incorporar para su Área de Psicogeriatria un/una Médico especialista en Psiquiatría. Requisitos: Estar en posesión del título de especialista en Psiquiatria. Formación y experiencia en el ámbito de la Salud Mental y atención Psicogeriatra. Disponibilidad de incorporación inmediata. Se valorará: Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar y orientación a resutados y calidad. Méritos académicos en docéncia e investigación. Conocimiento en idiomas. Ofrecemos: Trabajo en equipo con profesionales de diversas especialidades médicas: geriatría, psiquiatría, neurología y otras titulaciones (psicología, enfermería y trabajo social). Atención ambulatoria a la EAIA y atención hospitalaria de media/larga estancia. Proyección profesional en los ámbitos asistencial, docente, investigador y de liderazgo de equipos. INCORPRACIÓN Inmediata

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-10-2021
Referència: 12430
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) té necessitat de cobrir un lloc de treball per a Facultatiu/va especialista en Nefrologia a l’Hospital de Terrassa.

 Disposar del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia i el d’especialista en Nefrologia o la seva convalidació pel Ministeri corresponent que l'habiliti per exercir l'especialitat. 

Podreu veure l'oferta de  treball ampliada en l'enllaç: 

http://cst.cat/atencio-al-ciutada/gestions-i-tramits/treballa.aspx

El termini de presentació de CV és el proper dia  20 d'octubre de 2021 al correu electrònic: seleccio@cst.cat especificant la Referència MED 320

En cas de dubte podeu trucar al 937839244 o bé al mateix correu electrònic de l'Àrea de Selecció

Àrea de Selecció - Consorci Sanitari de Terrassa

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-10-2021
Referència: 12425
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat.

La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Salut Mutual i Privada.

El servei d’otorrinolaringologia compta amb un equip de 5 professionals, realitza unes 400 intervencions quirúrgiques l’any i 5000 primeres visites. Compta amb unitat específica de disfàgia i de vertigen. 

Activitat:

Consulta externa Althaia. Atenem pacients des de medicina primària i altres serveis d’Althaia així com urgències derivades del servei d’urgències d’Althaia. També interconsultes de pacients ingressats en altres serveis.  

 • Exploracions instrumentals: audiometries, timpanometries, rinomanometries.
 • Gabinet d'endoscòpies: rinofibrolaringoscòpies diagnòstiques i intervencionistes.
 • Gabinet de disfàgia orofaríngia, formant part de la unitat multidisciplinar de disfàgia orofaríngia.
 • Gabinet d'estudis vestibulars: on es practiquen les proves diagnòstiques vestibulars.
 • Unitat de patologia vestibular: dedicada a l’estudi i a l’abordatge global diganòstic i terapèutic del pacient amb vertigen. Engloba la consulta específica de vestibular i el gabinet d’estudis vestibulars i tractaments en règim d’hospital de dia. Gabinet d’estudis vestibulars: proves específiques per a estudi vestibular.
 • Hospital de dia ORL: procediments com infiltracions intratimpàniques, entre altres.

Telemedicina: Dues consultes de teleaudiometries per setmana i interconsultes fetes des de la Plataforma.

Quirúrgica.

En otologia: patologia d’oïda externa – pavelló auricular i conducta auditiu extern – congènita i adquirida, incloent otoplàstia i quists i fístules congènites. Patologia d’oïda mig: que inclou també miringoplàstia, timpanoplàsties i mastoïdectomia parcial, cirurgia de l’estrep. Rinologia: cirurgia de la piràmide nasal, fosses nasals i cirurgia endoscòpia rino-sinusal. Faringo-laringologia: des de rinofaringe a laringe, passant per la cavitat oral, per via endoscòpica o per microcirurgia; incloent la cirurgia de la veu (fonocirurgia), així com de la regió cervico-facial: quists i fístules congènites, patologia ganglionar cervical.

Comitè Oncològic: formem part del Comitè Oncològic de Cap i Coll, coordinat pel servei d’otorinolaringologia de l’Hospital Mútua de Terrassa. Ens reunim setmanalment. Els tractaments quirúrgics oncològics es fan actualment a Mútua de Terrassa i fem el seguiment de forma coordinada amb Oncologia d’Althaia, el mateix Comitè i el nostre servei. Els pacients que requereixen tractament no quirúrgic son atesos pel servei d’oncologia d’Althaia que també fa el seguiment de forma coordinada.

Activitat Docent: Formació de Metges Residents de Medicina de Família en la nostra especialitat. Formació de Rotatoris de Medicina de la UIC.

Es requereix:

 • Títol d’Especialista en Otorrinolaringologia, via MIR

Es valorarà:

 • Experiència en consultes i cirurgia de l’especialitat
 • Residència propera al lloc de treball i/o disponibilitat de vehicle.
 • Bona relació interpersonal
 • Capacitat de treball en equip
 • Adaptació als canvis (flexibilitat)

S’ofereix:

 • Contracte indefinit. Jornada completa (1688h/any)
 • Horari: dilluns a divendres 8 a 15h i una tarda setmanal
 • Retribució segons conveni SISCAT i experiència i vàlua del candidat/a
 • Formació continuada i carrera professional
 • Incorporació: Immediata segons disponibilitat del candidat/a

Interessats/des: enviar cv a seleccio@althaia.cat 

 

 

 

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-10-2021
Referència: 12423
Descripció:

Hospital Universitario Dexeus, centro de referencia de la sanidad privada ubicado en la ciudad de Barcelona que ofrece asistencia médica y quirúrgica de primer nivel en todas las especialidades -destacando entre ellas la Pediatría, Obstetricia y Ginecología y la Traumatología, y que se rige por una rigurosa cultura de gestión de la calidad, distintivo que le ha valido la prestigiosa acreditación norteamericana Joint Commission International, precisa incorporar Facultativos especialistas en Pediatría y sus áreas específicas, subespecialidades en Urgencias Pediátricas para realizar guardias. Se trata de un hospital en continuo crecimiento y expansión que cuenta con diferentes servicios como pediatría, urgencias y una UCI Neonatal ya que el hospital dispone de UCI Pediátrica nivel III. El urgenciólogo de guardia contará con el soporte de 2 intensivistas de guardias. Requisitos: -Licenciatura o grado en medicina homologado en España. -Especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas, preferiblemente en urgencias pediátricas. -Estar colegiado/a en el colegio de médicos de Barcelona. -Residencia y permiso de trabajo vigente. Los interesados pueden remitir su currículum y solicitar información en la dirección que figura en el anuncio nil.carbonell@quironsalud.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-10-2021
Referència: 12424
Descripció:

Hospital Universitario Dexeus, centro de referencia de la sanidad privada ubicado en la ciudad de Barcelona que ofrece asistencia médica y quirúrgica de primer nivel en todas las especialidades -destacando entre ellas la Pediatría, Obstetricia y Ginecología y la Traumatología, y que se rige por una rigurosa cultura de gestión de la calidad, distintivo que le ha valido la prestigiosa acreditación norteamericana Joint Commission International, precisa incorporar Facultativos especialistas en Pediatría y sus áreas específicas, subespecialidades en Neonatología para realizar guardias. Se trata de un hospital en continuo crecimiento y expansión que cuenta con diferentes servicios como pediatría, urgencias y una UCI Neonatal ya que el hospital dispone de UCIN IIIC. El equipo de guardia está compuesto por 2 neonatólogos. Requisitos: -Licenciatura o grado en medicina homologado en España. -Especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas y subespecialidad en Neonatología. -Estar colegiado/a en el colegio de médicos de Barcelona. -Residencia y permiso de trabajo vigente. Los interesados pueden remitir su currículum y solicitar información en la dirección que figura en el anuncio nil.carbonell@quironsalud.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-10-2021
Referència: 12426
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular Es valorarà:  Experiència professional  Doctorat  Anglès Oferim:  Incorporació en el Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa en horari lliscant  Contracte eventual d'un any  Incorporació: novembre 2021  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MCV10/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-09-2021
Referència: 12421
Descripció:

El centre Jaume I, necessita incorporar un pediatra dijous (tarde) i dissabtes (matí). Gran volum de pacients. Persona de contacte: Eugenia Gallart Telf : 677 52 82 06 egallart3@gmail.com www.mediqsalut.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-09-2021
Referència: 12412
Descripció:

Des de la Gerència de Lleida, Alt Pirineu i Aran, s’ofereix una plaça vacant de Facultatiu/iva Especialista en Dermatologia i Venereologia amb jornada completa per a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Es requereix: • Títol de metge especialista en Dermatologia i Venereologia Es valorarà: • Experiència professional • Capacitat de treball en equip S’ofereix: • Activitats de formació continuada • Desenvolupament professional i estabilitat laboral • Incorporació immediata Interessats/des: Les persones interessades podeu contactar amb la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional enviant currículum a direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat o a través del telèfon de contacte 973705221.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-09-2021
Referència: 12413
Descripció:

Fundació Salut Empordà precisem incorporar un/a METGE/SSA per al servei de Traumatologia de l'Hospital de Figueres. Es requereix Llicenciatura/Grau en Medicina i Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.  S'ofereix proposta estable i retribució competitiva.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-09-2021
Referència: 12414
Descripció:

Fundació Salut Empordà precisem incorporar un/a NEFRÒLEG/A per al servei de Nefrologia de l'Hospital de Figueres. Es requereix Llicenciatura/Grau en Medicina i Especialitat en Nefrologia.  S'ofereix proposta estable i retribució competitiva.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-09-2021
Referència: 12415
Descripció:

Fundació Salut Empordà, precisem incorporar un/a METGE/SSA COT al servei de Traumatologia de l'Hospital de Figueres. Es requereix Llicenciatura/Grau en Medicina i Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. S'ofereix proposta estable i retribució competitiva.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-09-2021
Referència: 12416
Descripció:

Des de la Gerència i el Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, s’ofereixen dues places vacants de Facultatiu/iva Especialista en Medicina Intensiva amb jornada completa. Aquesta plaça inclou activitats de visita a pacients a UCI i a les plantes (UCI sense parets), atenció continuada a UCI, docència i recerca clínica. Es requereix: • Títol de metge especialista en Medicina Intensiva Es valorarà: • Experiència professional • Capacitat de treball en equip S’ofereix: • Contracte amb jornada completa • Activitats de formació continuada • Desenvolupament professional • Possibilitat de realització de recerca en el mateix servei i en grup consolidat de l’IRBLleida de Medicina Intensiva • Possibilitat de fer la Tesi doctoral • Incorporació immediata Interessats/des: Les persones interessades podeu contactar amb la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional enviant currículum a direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat o a través del telèfon de contacte 973705221.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-09-2021
Referència: 12418
Descripció:

El Consorci Sanitari de l'Anoia, institució sanitària de la província de Barcelona amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut, precisa incorporar un/a:

 

CAP DEL SERVEI D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES

 

El Servei d’Urgències i Emergències és autònom i professionalitzat i que es troba integrat a la dinàmica hospitalària, que realitza més de 60.000 urgències a l’any. També disposa d’una base concertada de SEM.

 

En dependència del Director Assistencial de l’entitat, el/la Cap del Servei d’Urgències i Emergències serà el responsable de planificar, dirigir, coordinar i avaluar les activitats assistencials que depenen del seu servei.

 

Els/les candidats/es hauran de complir els següents requisits:

 

 • Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia.
 • Disposar del títol d’especialista en Medicina Familiar i Comunitària i/o Medicina Interna i/o Medicina Intensiva (preferentment via MIR).
 • Tenir experiència professional acreditada de 5 anys en un servei d’Urgències.

 

Es valorarà:

 

 • Tenir experiència en la direcció i gestió d’equips humans.
 • Disposar de formació complementària especialitzada d’urgències i emergències, de gestió, d’habilitats comunicatives i motivacionals i de tècniques de negociació.
 • Capacitat i experiència docent.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements del programa SAVAC.
 • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions.

 

S’ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa, incorporació immediata, carrera professional, docència i formació.

 

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

 

Candidats/es interessats/des: Enviar CV i Avantprojecte d’organització i funcionament del servei que inclogui: anàlisi de situació (entorn intern i extern, actual i futur), descripció de l'estructura de gestió proposada: estructura, organització i recursos, propostes de desenvolupament i objectius a assolir (assistencials, docents i de recerca), les dades necessàries per a la realització del avantprojecte s’hauran de sol·licitar via mail a rrhh@csa.cat, indicant referència Cap Urgències i Emergències.  Data límit de presentació de candidatures el 21 d’octubre de 2021.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-09-2021
Referència: 12419
Descripció:

El Consorci Sanitari de l'Anoia, institució sanitària de la província de Barcelona amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut, precisa incorporar un/a:

 

CAP DEL SERVEI D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES

 

El Servei d’Urgències i Emergències és autònom i professionalitzat i que es troba integrat a la dinàmica hospitalària, que realitza més de 60.000 urgències a l’any. També disposa d’una base concertada de SEM.

 

En dependència del Director Assistencial de l’entitat, el/la Cap del Servei d’Urgències i Emergències serà el responsable de planificar, dirigir, coordinar i avaluar les activitats assistencials que depenen del seu servei.

 

Els/les candidats/es hauran de complir els següents requisits:

 

 • Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia.
 • Disposar del títol d’especialista en Medicina Familiar i Comunitària i/o Medicina Interna i/o Medicina Intensiva (preferentment via MIR).
 • Tenir experiència professional acreditada de 5 anys en un servei d’Urgències.

 

Es valorarà:

 

 • Tenir experiència en la direcció i gestió d’equips humans.
 • Disposar de formació complementària especialitzada d’urgències i emergències, de gestió, d’habilitats comunicatives i motivacionals i de tècniques de negociació.
 • Capacitat i experiència docent.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements del programa SAVAC.
 • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions.

 

S’ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa, incorporació immediata, carrera professional, docència i formació.

 

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

 

Candidats/es interessats/des: Enviar CV i Avantprojecte d’organització i funcionament del servei que inclogui: anàlisi de situació (entorn intern i extern, actual i futur), descripció de l'estructura de gestió proposada: estructura, organització i recursos, propostes de desenvolupament i objectius a assolir (assistencials, docents i de recerca), les dades necessàries per a la realització del avantprojecte s’hauran de sol·licitar via mail a rrhh@csa.cat, indicant referència Cap Urgències i Emergències.  Data límit de presentació de candidatures el 21 d’octubre de 2021.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-09-2021
Referència: 12409
Descripció:

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ, per al Centre de Salut Mental, necessita incorporar 4 METGES/METGESSES ESPECIALISTES EN PSIQUIATRIA (3 per l’àmbit de psiquiatria infanto-juvenil i 1 per l’àmbit de psiquiatria d’adults). Es valorarà, per tots els llocs de treball: Infanto-juvenil i adults: Currículum Vitae. Experiència docent i investigadora. Experiència clínica en Salut Mental Comunitària i Hospitalària. Capacitat de col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius de l'entorn de Salut Mental i Addiccions (urgències, hospitalització i ambulatoris, salut comunitària i recursos socials). Capacitat de treball en equips multidisciplinaris, comunicació i empatia. Per als llocs de treball de l’àmbit infanto-juvenil, es valorarà, a més a més, els aspectes següents: Formació conitnuada en Salut Mental infanto-juvenil. Experiència en l´atenció i tractament als trastorns de la conducta alimentària (a). Experiència en l’atenció i tractament en primers episodis psicòtics (b). Experiència en gestió (c). Per al lloc de treball de l’àmbit d’adults, es valorarà, a més a més, l’aspecte següent: Formació continuada en Salut Mental i Addiccions. S’OFEREIX: Incorporació immediata a l’equip de treball del Centre de Salut Mental del Consorci Corporació Sanitària Taulí, Institució amb una amplia experiència docent, de recerca i en formació continuada especialitzada. La persona candidata designada, es vincularà mitjançant un contracte d’interinatge per vacant o, transitòriament, altres modalitats que en dret sigui possible, sense que aquest/a perdi la condició d’interí i sempre pel temps imprescindible fins a la convocatòria reglamentària de la plaça amb caràcter definitiu. Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni SISCAT, amb jornada completa i amb cobertura d’atenció continuada (guàrdies). Requisitos Títol de llicenciatura/ grau en Medicina i Cirurgia General. Títol d’especialista en psiquiatria (en el moment de la incorporació).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-09-2021
Referència: 12408
Descripció:

 

Es convoca plaça d'anestesiòleg de 40 hores a temps complert  a la Unitat de  Dolor de l'Hospital Vall d'Hebron.
Es valorarà temps d'experiència i formació. en el diagnòstic i tractament del Dolor Agut i Crònic
Persona de Contacte:
Javier Medel Rebollo.
Cap de la Unitat del Dolor. Hospital Vall d'Hebron

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-09-2021
Referència: 12410
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Medicina Nuclear  Titulació de supervisor d’instal·lacions radioactives Es valorarà:  Experiència professional en PET-TC, cirurgia radioguiada, teràpia radiometabòlica i densitometria  Doctorat  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Centre de Tecnologia Diagnòstica de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa en horari lliscant: dilluns, dimarts i divendres matí i dimecres i dijous tarda  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MMN9/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es fins el 13 d’octubre de 2021.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-09-2021
Referència: 12399
Descripció:

S’ofereix:  DEDICACIÓ: Completa  CENTRE DE TREBALL: Sant Boi de Llobregat  INCORPORACIÓ: Immediata  TIPUS DE CONTRACTE: Indefinit Requisits:  Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en l’àmbit hospitalari i d’urgències  Experiència en patologia aguda  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Habilitats de comunicació / empatia  Capacitat de treball en equip  Participació en projectes de Docència i Recerca Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596 REFERENCIA OFERTA DE TREBALL: PSIQUIATRIA MAU 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-09-2021
Referència: 12396
Descripció:
Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Pneumologia. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*) Es valorarà: • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial. • Experiència laboral acreditada com a especialista en pneumologia. • Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores/crèdits). • Experiència docent i investigadora. Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris. S’ofereix: • Contracte laboral temporal a jornada completa (possibilitat de realitzar atenció continuada). • Possibilitat de contracte laboral d’un lloc de treball estructural de llarga durada. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HUSJR PNE 09 21 Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2021 Contacte: Dr. Salvador Hernández Flix (Responsable del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió 50404; e-mail: shernandez@grupsagessa.com (*) Es pot sol•licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-09-2021
Referència: 12397
Descripció:
Es precisa metge especialista en Pneumologia via MIR polivalent (inclòs fibrobroncoscopias). Lloc de treball: Servei de pneumologia de l'Hospital General de Catalunya - Sant Cugat. Informació: Els interessats enviar currículum vitae a eperez@quironsalud.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-09-2021
Referència: 12404
Descripció:

Titulació requerida pel lloc de treball :

 

Titulat/da en Grau d’enginyeria Informàtica o equivalent.

 

Experiència i Coneixement de les següents tecnologies:

 

 • Microsoft Dynamics 365 Business Central
 • Coneixements Microsoft 365, Azure i Sharepoint  
 • Power BI en entorns Microsoft

 

Opcionalment:

 

 • Embarcadero Delphi v10
 • Intersystems - Ensemble©
 • Aplicacions web

 

 

 

Es valorarà:

 

 • Experiència en lloc de treball similar .
 • Experiència en implantacions ERP Navision i solucions plataforma Microsoft 365
 • Projectes BI Microsoft
 • Habilitats pràctiques en la utilització de les eines tecnològiques actuals.

 

Centre de treball:

 

Hospital de Terrassa (Consorci Sanitari de Terrassa).Carretera de Torrebonica s/n. (Possibilitat de teletreballar)

S’ofereix:

 

 

La persona candidat designada es vincularà mitjançant un contracte d’interí per plaça vacant, fins a la convocatòria reglamentaria de la plaça amb caràcter definitiu.

 

Les condicions laborals, seran les contemplades en el II Conveni SISCAT, amb dedicació a jornada completa.

 

Horari de 08.00 a 16:30 (dilluns-Dijous) 08:00 a 15:00 (Divendres). Especial sensibilitat de cara a la conciliació laboral i familiar.

 

Interessats/des caldrà que envieu el vostre currículum vitae  no més tard del dia 20 d´octubre del 2021, indicant la Ref :319, a l’adreça de correu seleccio@cst.cat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-09-2021
Referència: 12400
Descripció:

CSMA GARRAF S’ofereix:  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada completa  CENTRE DE TREBALL: Vilanova i la Geltrú Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Formació en patologia dual  Interès en l’atenció a les persones amb Trastorn Psicòtic Incipient  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875). EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZA EL 10 D’OCTUBRE DE 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-09-2021
Referència: 12401
Descripció:

1 METGE/METGESSA ADJUNT/A SERVEI DE MEDICINA INTERNA, HOSPITAL GENERAL DEL PARC SANITARI DE SANT JOAN DE DÉU, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) Es necessita incorporar 1 metge/gessa al Servei de Medicina Interna i Urgències de l’Hospital General del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per cobertura de permís de paternitat (16 setmanes). S’ofereix integració en equip amb desenvolupament de funcions pròpies del Servei, combinant activitat de planta d’hospitalització convencional, atenció continuada i guàrdies de 12 hores laborables i festius. 1 plaça: • 1 plaça al 100% de jornada per cobertura de permís de paternitat amb una duració de 16 setmanes. • Guàrdies del Servei de Medicina Interna (3-5 guàrdies mensuals). Requisits: Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i Especialitat de Medicina Interna, preferentment via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valorarà: Experiència en l’especialitat de Medicina Interna, Urgències i maneig de pacient crític. Incorporació a partir de desembre 2021 •Condicions laborals en base aI Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. Les persones interessades han d’enviar CV al següent email: javier.martret@sjd.es Contacte: Dr Xavier Martret, tel 677.222.536.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-09-2021
Referència: 12402
Descripció:

1 METGE/METGESSA ADJUNT/A SERVEI DE MEDICINA INTERNA, HOSPITAL GENERAL DEL PARC SANITARI DE SANT JOAN DE DÉU, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) Es necessita incorporar 1 metge/gessa al Servei de Medicina Interna de l’Hospital General del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. S’ofereix integració en equip amb desenvolupament de funcions pròpies del Servei, combinant activitat de planta d’hospitalització convencional, atenció continuada i guàrdies de 12 hores laborables i festius. 1 plaça: • 1 plaça al 70% de jornada, combinant activitat a planta d’hospitalització i atenció continuada i guàrdies del Servei de Medicina Interna. Jornada flexible. • Duració inicial d‘1 any, amb possibilitat de continuïtat posterior amb contractació indefinida. • Inici a partir de novembre 2021. Requisits: Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i Especialitat de Medicina Interna, preferentment via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valorarà: Experiència en l’especialitat de Medicina Interna, Urgències i maneig de pacient crític. Incorporació a partir de desembre 2021 •Condicions laborals en base aI Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. Les persones interessades han d’enviar CV al següent email: javier.martret@sjd.es Contacte: Dr Xavier Martret, tel 677.222.536.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-09-2021
Referència: 12403
Descripció:

El Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII cerca 1 Metge Especialista en Pediatria per a incorporar-se a la Unitat d’Urgències de Pediatria. Som un hospital universitari amb una àmplia experiència docent i amb formació continuada especialitzada MIR. Es tracta d’un contracte, d’incorporació immediata, per donar cobertura a una vacant d’una IT de llarga durada amb jornada completa i atenció continuada (guàrdies). A més, s’incorporarà a la docència dels MIR i dels estudiants del Grau de Medicina de la URV. Requisits: -Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia -Títol d’especialista en Pediatria i les seves àrees específiques Es valorarà: -Currículum. -Competència i experiència clínica en Urgències pediàtriques -Formació continuada pròpia a la funció del lloc de treball ofert -Experiència docent i d’investigació -Capacitat de treball en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals. Contacte: Dra. Ester Castellarnau Figueras, cap de Servei de Pediatria (ecastellarnau.hj23.ics@gencat.cat)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-09-2021
Referència: 12389
Descripció:
Fundació Salut Empordà precisem incorporar un/a METGE/SSA per al servei d'urgències de l'Hospital de Figueres. Es requereix Llicenciatura/Grau en Medicina i es valora Especialitat en Medicina Familiar i Comunitaria, i experiència en servei d'urgències en àmbit hospitalari. S'ofereix proposta estable i retribució competitiva.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-09-2021
Referència: 12393
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat. La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Salut Mutual i Privada. Compta amb 418 llits d’aguts, 14 llits de crítics i 50 de sociosanitaris. Es realitzen més de 21.000 intervencions quirúrgiques a l’any en un bloc quirúrgic amb 22 quiròfans. El servei d’otorrinolaringologia compta amb un equip de 5 professionals, realitza unes 400 intervencions quirúrgiques l’any i 5000 primeres visites. Compta amb unitat específica de disfàgia i de vertigen. Activitat: Consulta externa Althaia. Atenem pacients des de medicina primària i altres serveis d’Althaia així com urgències derivades del servei d’urgències d’Althaia. També interconsultes de pacients ingressats en altres serveis. Exploracions instrumentals: audiometries, timpanometries, rinomanometries. Gabinet d'endoscòpies: rinofibrolaringoscòpies diagnòstiques i intervencionistes. Gabinet de disfàgia orofaríngia, formant part de la unitat multidisciplinar de disfàgia orofaríngia. Gabinet d'estudis vestibulars: on es practiquen les proves diagnòstiques vestibulars. Unitat de patologia vestibular: dedicada a l’estudi i a l’abordatge global diganòstic i terapèutic del pacient amb vertigen. Engloba la consulta específica de vestibular i el gabinet d’estudis vestibulars i tractaments en règim d’hospital de dia. Gabinet d’estudis vestibulars: proves específiques per a estudi vestibular. Hospital de dia ORL: procediments com infiltracions intratimpàniques, entre altres. Telemedicina: Dues consultes de teleaudiometries per setmana i interconsultes fetes des de la Plataforma. Quirúrgica. En otologia: patologia d’oïda externa – pavelló auricular i conducta auditiu extern – congènita i adquirida, incloent otoplàstia i quists i fístules congènites. Patologia d’oïda mig: que inclou també miringoplàstia, timpanoplàsties i mastoïdectomia parcial, cirurgia de l’estrep. Rinologia: cirurgia de la piràmide nasal, fosses nasals i cirurgia endoscòpia rino-sinusal. Faringo-laringologia: des de rinofaringe a laringe, passant per la cavitat oral, per via endoscòpica o per microcirurgia; incloent la cirurgia de la veu (fonocirurgia), així com de la regió cervico-facial: quists i fístules congènites, patologia ganglionar cervical. Comitè Oncològic: formem part del Comitè Oncològic de Cap i Coll, coordinat pel servei d’otorinolaringologia de l’Hospital Mútua de Terrassa. Ens reunim setmanalment. Els tractaments quirúrgics oncològics es fan actualment a Mútua de Terrassa i fem el seguiment de forma coordinada amb Oncologia d’Althaia, el mateix Comitè i el nostre servei. Els pacients que requereixen tractament no quirúrgic son atesos pel servei d’oncologia d’Althaia que també fa el seguiment de forma coordinada. Activitat Docent: Formació de Metges Residents de Medicina de Família en la nostra especialitat. Formació de Rotatoris de Medicina de la UIC. Es requereix: Títol d’Especialista en Otorrinolaringologia, via MIR Es valorarà: Experiència en consultes i cirurgia de l’especialitat Residència propera al lloc de treball i/o disponibilitat de vehicle. Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688h/any) Horari: dilluns a divendres 8 a 15h i una tarda setmanal Retribució segons conveni SISCAT i experiència i vàlua del candidat/a Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata segons disponibilitat del candidat/a

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-09-2021
Referència: 12395
Descripció:

La Clínica Allercen (Unitat d´Alèrgia e Inmunologia) precisa incorporar als consultoris de BARCELONA un/a alergóleg a temps parcial. Interessats enviar C.V a info@allercen.com Pot consultar informació sobre la nostra empresa a www.allercen.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-09-2021
Referència: 12391
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat institució docent amb activitat hospitalària i ambulatòria, que compta amb 419 llits d’aguts, on es realitzen uns 1500 parts a l'any. S’integrarà al Servei de Pediatria, format per 21 facultatius/ves especialistes i 4 MIR de pediatria, i que desenvolupa totes les activitats de l’especialitat corresponents a un hospital pediàtric de nivell 2A, amb una unitat neonatal que assumeix prematurs a partir de 31 setmanes de gestació. També col·labora amb la UIC i la UVic-UCC en la formació d'estudiants del grau de medicina. Es requereix: Títol d’Especialista en pediatria, via MIR o homologació vigent a Espanya Màster en neonatologia Es valorarà: Experiència en l'especialitat de neonatologia Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada parcial, 50% - 844 hores/any a neonatologia amb possibilitat d'ampliació fins al 100% a atenció continuada. Jornada: 20 hores setmanals en horari a determinar amb la cap de servei. Horari atenció continuada: guàrdies de 12 o 24 hores Formació continuada i carrera professional Salari segons conveni SISCAT Incorporació: octubre 2021, segons disponibilitat del/la candidat/a Interessats/des enviar currículum a seleccio@althaia.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-09-2021
Referència: 12392
Descripció:

Per incorporar-se a hospital públic de gestió privada de Madrid, que pertany a important grup hospitalari, líder a Espanya en la prestació de serveis sanitaris. REQUISITS: • Tenir l'especialitat via MIR o homologada a Espanya. • Experiència en consulta. S'OFEREIX: • Contracte laboral indefinit. • Sou a negociar en funció del perfil aportat. • Possibilitat d'incorporar-se a jornada completa o parcial, en cas de voler combinar. • Incorporació a reconegut grup hospitalari, amb un gran equip de professionals sanitaris i no sanitaris, possibilitat de treballar amb tecnologia molt puntera, amb aliances amb universitats molt reconegudes i on es fomenta molt la docència. La seva finalitat es treballar dia a dia per oferir la millor qualitat tant al personal intern com al client extern.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-09-2021
Referència: 12382
Descripció:

La Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, necessita incorporar al Centre d'Atenció primària Rubí un Metge/ssa Especialista en Pediatria: Requisits:  Titulació d’especialista en Pediatria Oferim:  Integració en l'Àrea de Pediatria del CAP Rubí de la Direcció Assistencial de l'Àmbit Ambulatori de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa en horari lliscant  Contracte eventual d'un any  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Rubí (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MPR9/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-09-2021
Referència: 12379
Descripció:

Benvolguts companys, Soc la Dra Ronjat, dermatòloga al principat d’Andorra. Busco un dermatòleg per substituir-me durant la meva baixa maternal (durant 6 mesos a partir de finals de 2021). Activitat mínima requerida de 1 dia cada 2 setmanes. Activitat de consulta dermatològica general amb crioteràpia i material de dermatoscopia a disposició. Consulta de dos despatxos al centre amb secretaries i una segona dermatòloga en exercici. Remuneració a l'acte (participació en despeses de consulta a parlar). Ajuda per fer els tràmits administratius. Interessats podeu contactar-me per correu electrònic (lenaronjat@hotmail.fr ) o per telèfon (+376 368 016).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-09-2021
Referència: 12375
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR: Realitzar una correcte avaluació, diagnòstic clínic i tractament, així com intervenció (individual, familiar i grupal) en pacients atesos en la unitat d’hospitalització o a l’àrea de salut mental de SJD. LES RESPONSABILITATS: Atendre els pacients de la unitat d’hospitalització de l’àrea de salut mental i les seves famílies. Realitzar de manera acurada el diagnòstic clínic. Dissenyar i dur a terme els programes d’intervenció i tractament. Valoració i maneig en els casos indicats del tractament farmacològic i dels seus efectes secundaris. Desenvolupar noves línies de recerca en l’àmbit infantil i juvenil. Treballar de manera interdisciplinar amb els diferents membres del equip i altres professionals que intervenen. Promoure activitats docents vinculades a la recerca que es desenvoluparà en el servei. Col·laborar en les línies estratègiques del centre i del servei. JORNADA, HORARI i CONTRACTE: La jornada serà del 100%. Horari: de Dilluns a divendres de 8:00h a 16:44h amb una hora d’interrupció per dinar. Contracte temporal amb possibilitat de conversió de contracte a indefinit. Grup professional 1. Requisitos EL PERFIL QUE BUSQUEM: Llicenciat /da en Medicina i Cirurgia. Títol d’especialista en Psiquiatria via MIR. Experiència prèvia de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil, ambulatòria i/o hospitalària. Experiència en recerca. Formació actualitzada en el tractament farmacològic infanto-juvenil. Experiència prèvia de treball interdisciplinari en el camp mèdic i social. Experiència i competències per treballar en equip. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. Nivell C de Català o equivalent. VALOREM: Tenir el títol de Doctor/a. Publicacions amb factor d’impacte. Direcció de tesis doctorals. Competències docents. Formació complementària en àrees d’interès del servei. Formació en tècniques d’avaluació específiques acreditades (ADOS, ADI-R). Anglès nivell alt. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al link: https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/78153208/4590/modal Esplugues de Llobregat, 17 de setembre de 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-09-2021
Referència: 12376
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR:

Realitzar una correcte avaluació, diagnòstic clínic i tractament, així com intervenció (individual, familiar i grupal) en pacients atesos en la unitat d’hospitalització o a l’àrea de salut mental de SJD.

LES RESPONSABILITATS:

 • Atendre els pacients de la unitat d’hospitalització de l’àrea de salut mental i les seves famílies.
 • Realitzar de manera acurada el diagnòstic clínic.
 • Dissenyar i dur a terme els programes d’intervenció i tractament.
 • Valoració i maneig en els casos indicats del tractament farmacològic i dels seus efectes secundaris.
 • Desenvolupar noves línies de recerca en l’àmbit infantil i juvenil.
 • Treballar de manera interdisciplinar amb els diferents membres del equip i altres professionals que intervenen.
 • Promoure activitats docents vinculades a la recerca que es desenvoluparà en el servei.
 • Col·laborar en les línies estratègiques del centre i del servei.

JORNADA, HORARI i CONTRACTE:

 • La jornada serà del 100%.
 • Horari: de Dilluns a divendres de 8:00h a 16:44h amb una hora d’interrupció per dinar.
 • Contracte temporal amb possibilitat de conversió de contracte a indefinit.
 • Grup professional 1.

Requisits

EL PERFIL QUE BUSQUEM:

 • Llicenciat /da en Medicina i Cirurgia.
 • Títol d’especialista en Psiquiatria via MIR.
 • Experiència prèvia de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil, ambulatòria i/o hospitalària.
 • Experiència en recerca.
 • Formació actualitzada en el tractament farmacològic infanto-juvenil.
 • Experiència prèvia de treball interdisciplinari en el camp mèdic i social.
 • Experiència i competències per treballar en equip.
 • Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals.
 • Nivell C de Català o equivalent.

 

VALOREM:

 • Tenir el títol de Doctor/a.
 • Publicacions amb factor d’impacte.
 • Direcció de tesis doctorals.
 • Competències docents.
 • Formació complementària en àrees d’interès del servei.
 • Formació en tècniques d’avaluació específiques acreditades (ADOS, ADI-R).
 • Anglès nivell alt.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al botó “Inscriu-te” al link: https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/78153208/4590/modal.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-09-2021
Referència: 12374
Descripció:

Necessitat d'incorporar un/a facultatiu/va especialista en pediatria i les seves àrees específiques per prestar servei al CAP Vacarisses que pertany al Servei d’Atenció Primària del Bages-Berguedà Solsonès.

Requisits:

•Títol oficial de medicina.

•Títol oficial de facultatiu especialista en pediatria i les seves àrees específiques.

•Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

Es valorarà:

•Experiència en serveis de pediatria en atenció primària i especialitzada

S’ofereix:

•Contracte interí per vacant a jornada completa 37.5 h/set (4 matins i 1 tarda).

•Retribució segons l’establert al II Acord de la Mesa sectorial i normativa vigent.

Sou mensual: 2.896,76

Sou anual: 39.624,60

Exclusivitat: 5.177,46

Complement de productivitat variable 6045,85€ bruts anuals

•Incorporació al novembre de 2021.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-09-2021
Referència: 12371
Descripció:

T'agrada l' atenció primària pediàtrica i vols formar part d'un bon equip de Pediatria?

L 'Equip Territorial Alt Penedès, situat en un entorn privilegiat, busca professionals especialitzats en Pediatria i ofereix places per a incorporar-los a l'equip d' atenció primària, que compta amb suport de grup de referents en especialitats.

S'ofereix treball en equip amb infermeria pediàtrica, amb diferents nivells assistencials i horaris.

Una oportunitat per una nova organització pediàtrica amb àmplies possibilitats de formació i un víncle professional i docent molt estret amb l' atenció hospitalària del territori.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-09-2021
Referència: 12367
Descripció:

DIGESTÓLOGO/A VARIOS TURNOS VALENCIA Wellbeing Solutions empresa de recursos humanos especializada en el sector de la salud y la prevención de riesgos, selecciona para un importante grupo de clínicas privadas a especialistas en medicina digestiva para pasar consulta en sus centros asistenciales que el grupo tiene en la zona de Valencia. Funciones: - Asesoramiento a pacientes en áreas de digestivo - Atención asistencial a los pacientes - Gestión de historia clínica - Derivación de pacientes - Realización de pruebas diagnósticas - Aplicación de tratamientos - Seguimiento de pacientes Se ofrece: - Contrato autónomo - Salario a convenir - Agenda de pacientes - Horario a convenir Requisitos mínimos - Licenciatura en Medicina con requerimiento de titulación homologada. - Imprescindible Especialidad en Aparato digestivo, con homologación vigente. - Experiencia mínima de 1-2 años en consulta de digestivo Persona de contacto: Laia email: rrhh@wellbeingsolutions.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-09-2021
Referència: 12368
Descripció:

DERMATÓLOGO/A VARIOS TURNOS VALENCIA Wellbeing Solutions empresa de recursos humanos especializada en el sector de la salud y la prevención de riesgos, selecciona para un importante grupo de clínicas privadas a especialistas en dermatología para pasar consulta en sus centros asistenciales que el grupo tiene en la zona de Valencia. Funciones: Asesoramiento a pacientes en áreas de dermatología Atención asistencial a los pacientes Gestión de historia clínica Derivación de pacientes Realización de pruebas diagnósticas Aplicación de tratamientos Seguimiento de pacientes Se ofrece: Contrato autónomo Salario a convenir Agenda de pacientes Horario a convenir Requisitos mínimos Licenciatura en Medicina con requerimiento de titulación homologada. Imprescindible Especialidad en Dermatología, con homologación vigente. Experiencia mínima de 1-2 años en consulta de dermatología Valorable experiencia en gestión de urgencias médicas o emergencias. Residencia en la provincia de la vacante. Disponibilidad inmediata. Persona de contacto: Laia email: rrhh@wellbeingsolutions.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-09-2021
Referència: 12362
Descripció:

El Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d’Osona i Ripollès obre convocatòria per la provisió de dues places de Metges/esses especialistes en Geriatria i Cures Pal·liatives. S’ofereix: • Contractació indefinida a jornada completa. • Retribució fixa més variable per objectius. • Línies obertes de col·laboració amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina per l’exercici docent. • Recerca amb finançament públic i privat. • Formació continuada. Es requereix: • Titulació d’especialista preferentment via M.I.R. (Geriatria o M.Família o M.Interna) • Experiència professional en el context del pacient crònic complexe i malaltia avançada. • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat Es valorarà: • Títol de doctor o en procés d’elaboració de la tesi doctoral. • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, activitats de docència. • Coneixement d’anglès (certificació). Entitats contractants: CHV i F. Hospital de la Santa Creu Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 30 de setembre al SERVEI DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic, C/ Ronda Camprodon núm.4, edifici C. 08500 VIC. Tef. 93 889 11 11 (extensió 3254) e-mail: seleccio@chv.cat web: https://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/convocatories/369/dos-metges-especialistes-pel-servei-territorial-de-geriatria-i-cures-pal-liatives

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-09-2021
Referència: 12360
Descripció:
La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla busca un PNEUMÒLEG via MIR per una plaça de nova creació pels Hospitals Vendrell I Hospital Santa Tecla a Tarragona. S´ofereix contracte indefinit d´inici, es treballara tres dies a l´Hospital Vendrell i dos dies a l´Hospital Santa Tecla. Salari SISCAT: 41456,24 euros bruts anuals més complements. Per més informació consulteu: www.xarxatecla.cat Interessats/des enviar el cv a : anaflores@xarxatecla.cat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-09-2021
Referència: 12361
Descripció:

L'Hospital Universitari Institut Pere Mata necessita incorpora metges especialistes en psiquiatria per els seus centres ubicats a la província de Tarragona, tant en Hospitalització com en la Xarxa Comunitària, Centres de Salut Mental infanto-juvenil i d’Adults Tasques a realitzar: assumir la responsabilitat assistencial i clínica dels pacients en el seu diagnòstic i tractament. Participar ena activitats docents. Requisits: Llicenciatura en medicina i cirurgia, especialitat en psiquiatria. S’ofereix: Contracte laboral d'1 any amb possibilitat de passar a indefinit si hi ha acord entre les parts. Horari: Jornada laboral de 38 hores setmanals: dilluns a divendres de 8h a 15h i una tarda fins les 18h. I la realització de guàrdies presencials (2-4 al mes) amb lliurança al dia següent. Salari estipulat amb el conveni SISCAT. Procediment: els interessats heu d'enviar el CV i una breu carta de presentació a garcias@peremata.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-09-2021
Referència: 12363
Descripció:

El Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d’Osona i Ripollès obre convocatòria per la provisió de dos Metges/esses especialistes en Geriatria i Cures Pal·liatives. S’ofereix: • Contractació indefinida a jornada completa. • Retribució fixa més variable per objectius. • Línies obertes de col·laboració amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina per l’exercici docent. • Recerca amb finançament públic i privat. • Formació continuada. Es requereix: • Titulació d’especialista preferentment via M.I.R. (Geriatria o M.Família o M.Interna) • Experiència professional en el context del pacient crònic complexe i malaltia avançada. • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat Es valorarà: • Títol de doctor o en procés d’elaboració de la tesi doctoral. • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, activitats de docència. • Coneixement d’anglès (certificació). Entitats contractants: CHV i F. Hospital de la Santa Creu Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 30 de setembre al SERVEI DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic, C/ Ronda Camprodon núm.4, edifici C. 08500 VIC. Tef. 93 889 11 11 (extensió 3254) e-mail: seleccio@chv.cat web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/convocatories/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-09-2021
Referència: 12364
Descripció:

S'ofereix plaça de pediatre a jornada completa per al Servei de Pediatria de l'Hospital Clinic Maresme. Contracte laboral indefinit. Remuneració atractiva per sobre de la mitjana del mercat. Es tracta d'un servei jove i dinàmic, amb bon ambient de treball. Projecte molt interessant de creixement, amb possibilitat de complementar amb consulta de pediatría o de subespecialidad pediàtrica. Imprescindible títol d'especialista en Pediatria via MIR o en vies d'homologació. Interessats, enviar CV a: vsanmartin@hospitalclinicmaresme.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-09-2021
Referència: 12366
Descripció:

PEDIATRA VARIOS TURNOS VALENCIA Wellbeing Solutions empresa de recursos humanos especializada en el sector de la salud y la prevención de riesgos, selecciona para un importante grupo de clínicas privadas a especialistas en pediatría para pasar consulta en sus centros asistenciales que el grupo tiene en la zona de Valencia. Funciones: Asesoramiento a pacientes. Atención asistencial a los pacientes. Gestión de historia clínica. Derivación de pacientes. Realización de pruebas diagnósticas. Aplicación de tratamientos. Seguimiento de pacientes. Se ofrece: Contrato autónomo o régimen general. Salario a convenir. Agenda de pacientes. Horario a convenir. Requisitos mínimos Licenciatura en Medicina con requerimiento de titulación homologada. Imprescindible Especialidad en Pediatría, con homologación vigente. Experiencia mínima de 1-2 años en consulta. Valorable experiencia en gestión de urgencias médicas o emergencias. Residencia en la provincia de la vacante. Disponibilidad inmediata. Persona de contacto: Laia email: rrhh@wellbeingsolutions.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-09-2021
Referència: 12353
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa necessita incorporar un/a especialista en Al·lergologia a jornada completa per cobrir excedència amb opció de llarga durada/contracte indefinit. Som el Servei Territorial d'Al·lergologia del Vallès Occidental i en formem part 6 facultatives especialistes, i realitzem totes les activitats pròpies de l’especialitat, tant en edat pediàtrica com adulta. Tenim acreditada la Unitat d'Asma Greu i som Unitat Docent en formació MIR d'al·lergologia. Es requereix: Títol d’Especialista en Al·lergologia, via MIR. Es valorarà: Experiència en l'especialitat, bona relació interpersonal i capacitat de treball en equip. Incorporació: Novembre de 2021. Interessats/des enviar CV a: mvinas@cst.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-09-2021
Referència: 12344
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cardiologia referència 3454-2984

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/1971

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-09-2021
Referència: 12345
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa www.althaia.cat. La fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Atenció Mutual i Privada. Compta amb 418 llits d’aguts, i 50 de sociosanitaris. El servei de rehabilitació està format actualment per un equip multidisciplinar de 4 metges especialistes, quinze fisioterapeutes, dues terapeutes ocupacionals, una logopeda, quatre auxliars clínics i un neuropsicòleg consultor que donen una atenció pública especialitzada a la comarca del Bages. També s'ofereix atenció mutual i privada es realitza amb un equip de rehabilitació propi a les instalacions del CIMETIR (Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació). Es requereix: Títol d’Especialista en rehabilitació i medicina física, via MIR Es valorarà: Experiència en l'especialitat Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa Horari: Dilluns a divendres de 8 a 15h i una tarda setmanal, per be que es permet flexibilitat horària Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: immediata, segons disponibilitat del/la candidat/a Interessats/des: enviar cv a seleccio@althaia.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-09-2021
Referència: 12346
Descripció:

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA Des de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (en endavant CCCC) s’obre el procés de selecció d’una persona responsable de l’Àrea Mèdica de la CCCC. Dedicació a temps parcial. Relació contractual a convenir. Incorporació novembre 2021. FUNCIONS DEL CÀRREC • Metge/ssa de la CCCC • Atenció puntual a les colles (disposició d’un número de telèfon de Direcció Mèdica) • Segones opinions mèdiques (inclou la possibilitat de visitar el pacient) • Gestió de casos de l’assegurança que requereixin defensa mèdica • Accés i gestió sinistres intranet CCCC • Participació, si s’escau, a les reunions i seguiment de projectes • Participació al disseny de la línia estratègica anual, en coordinació amb l’equip • Gestió i coordinació de la Jornada de prevenció, en col·laboració amb l’equip • Participació en la redacció de textos/informes de caire més tècnic/mèdics • Proposició de projectes i estudis en pro de la seguretat i prevenció als castells • Suport a la Comissió de Seguretat de la CCCC quan s'escaigui • Representació de l’àrea de prevenció quan s’escaigui (premsa, jornades...) CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES ASPIRANTS • Metge/ssa especialista en medicina de l’esport o traumatologia • Coneixement del món casteller • Habilitats comunicatives • Flexibilitat horària • Disponibilitat de vehicle propi • Es valorarà ser membre en actiu d’alguna colla castellera • No tenir relació de segon grau de consanguinitat i/o afinitat amb qualsevol dels membres de la junta directiva de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. CANDIDATURES, TERMINI DE PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ Les persones interessades poden enviar currículum vitae i documentació relacionada a: coordinadora@cccc.cat La data límit per fer arribar les candidatures és el dia 30 de setembre de 2021. Un cop rebuda la documentació es procedirà a una valoració del currículum vitae i la documentació relacionada. Després es procedirà a mantenir una entrevista personal amb les candidatures que hagin passat la primera selecció.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-09-2021
Referència: 12347
Descripció:

https://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/convocatories/287/metge-ssa-especialista-en-neurologia-o-neurofisiologia Enviar currículum, abans del 17 de octubre de 2021 a: SERVEI DE SELECCIÓ CHV C/ Ronda Camprodon núm.4, edifici C. 08500 VIC. Tef. 93 889 11 11 (extensió 3254) e-mail: seleccio@chv.cat web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/enviar-curriculum/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-09-2021
Referència: 12348
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica.

 

 

Requisits:

 

 • Titulació d’especialista en Medicina Familiar i Comunitària o amb certificació RD 853/93 per a facultatius "Pre '95”

  

Es valorarà:

 

 • Experiència professional en atenció primària i comunitària i/o en atenció domiciliària

 

 

Oferim:

 

 • Incorporació al Centre d’Atenció Primària Rambla de l’Àmbit Ambulatori de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa
 • Jornada completa o parcial en funció de la disponibilitat
 • Horari de 20h a 8h els dies laborables, dissabtes de 17 a 8h i diumenges i festius 24h
 • Contracte indefinit
 • Lloc de treball: Àrea de Terrassa (Barcelona)

 

 

Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MSAD9/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-09-2021
Referència: 12349
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica.

 

 

Requisits:

 

 • Titulació d’especialista en Medicina Familiar i Comunitària o amb certificació RD 853/93 per a facultatius "Pre '95”

  

Es valorarà:

 

 • Experiència professional en atenció primària i comunitària i/o en atenció domiciliària

 

 

Oferim:

 

 • Incorporació al Centre d’Atenció Primària Rambla de l’Àmbit Ambulatori de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa
 • Jornada completa o parcial en funció de la disponibilitat
 • Horari de 20h a 8h els dies laborables, dissabtes de 17 a 8h i diumenges i festius 24h
 • Contracte indefinit
 • Lloc de treball: Àrea de Terrassa (Barcelona)

 

 

Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MSAD9/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-09-2021
Referència: 12350
Descripció:

Vacant: METGE/SSA GERIATRIA Servei: Servei Sociosanitari. Torn: Dilluns-Divendres. Horari: 8:00h – 15:30h Contracte: Contractació indefinida. Conveni: SISCAT. Missió: Prestació de serveis mèdics al servei sociosanitari de la Clínica amb criteris d’eficiència i qualitat i vetllant per la seguretat del pacient. Responsabilitats: · Atenció integral al pacient ingressat. · Realització d’informe mèdic. Ordres clíniques i prescripció informatitzada. · Gestió i codificació CMBD per aconseguir objectius marcats pel CATSalut. · Lideratge i coordinació de l’equip interdisciplinar del servei sociosanitari. Perfil professional: · Nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya. · Llicenciat en Medicina i Cirurgia obtinguda o homologada a l’estat Espanyol. · Especialitat en Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna (MIR) amb homologació a l’estat Espanyol. · Estar col·legiat com a metge exercent. · Català i Castellà escrit i parlat. Valorable Anglès i/o Francès. · Experiència mínima en servei sociosanitari d’un any. · Informàtica a nivell usuari. Familiaritzat amb sistema SAP i ECAP.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-09-2021
Referència: 12341
Descripció:

OFERTA LABORAL HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos del Hospital Universitario General de Catalunya en Sant Cugat (Barcelona), precisa incorporar dos facultativos especialistas en Pediatría con experiencia en Neonatología de forma inmediata. Se ofrece: Contrato a jornada completa (o inferior si se desea) en horario flexible + atención continuada (guardias) en la UCI mixta (UCIP+UCIN). Hospital vinculado a la Universidad Internacional de Catalunya con estudiantes de Medicina y residentes de Pediatría. Características: - Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: unidad de nivel IIIb/ IIb. - También a cargo de Sala de Partos y Hospitalización de Maternidad (Nursery). - Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos: unidad de nivel II, con capacidad de 3 camas, extendible según necesidades de atención (bronquiolitis). Muy buen ambiente laboral de equipo.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-09-2021
Referència: 12342
Descripció:

FORMACIÓ: • Imprescindible titulació com a metge o metgessa de Medicina del Treball. • Formació en Prevenció de Riscos Laborals. EXPERIENCIA: • Experiència en haver treballat en un Servei de Prevenció propi o aliè. • Experiència en formació de Vigilància i Promoció de la Salut. • Experiència en gestió d’equips. • Es valorarà francès i anglès. FUNCIONS: • Realització de Reconeixements mèdics en centre mèdic propi. • Coordinació en temes mèdics amb els tècnics de Prevenció i clients. • Supervisió de l’equip mèdic al seu càrrec. OFERIM: • Incorporació immediata • Jornada complerta. Horari matins. • Contracte Indefinit. • Lloc de treball a Barcelona ciutat. • Salari fixe més incentius.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-09-2021
Referència: 12336
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Otorinolaringologia referència 26884-2982

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/1962

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-09-2021
Referència: 12333
Descripció:

OFERTA DE TREBALL PSICÒLEG/LOGA CSMA CERDANYOLA S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons conveni SISCAT.  DEDICACIÓ: Completa  TIPUS DE CONTRACTE: Inicialment Suplència fins a octubre 2022 amb possibilitats de continuïtat en altres dispositius de la Xarxa de Salut Mental del PSSJD. Es requereix:  Especialitat en Psicologia Clínica (Via PIR o especialitat homologada)  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Experiència en programes de especialitzats en atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) i en perinatal.  Coneixements en psicoteràpia grupal  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al e-mail: seleccio@pssjd.org Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext.12875 - 12596 REFERÈNCIA DE L’OFERTA: PSICO ASSIR 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-09-2021
Referència: 12332
Descripció:

OFERTA DE TREBALL PSICÒLEG/LOGA CSMA VILADECANS S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons conveni SISCAT.  DEDICACIÓ: Completa  TIPUS DE CONTRACTE: Indefinit Es requereix:  Especialitat en Psicologia Clínica (Via PIR o especialitat homologada)  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Coneixements de la Xarxa de Salut Mental del territori  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al e-mail: seleccio@pssjd.org Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext.12875 - 12596 REFERÈNCIA DE L’OFERTA: PSICO VILADECANS 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-09-2021
Referència: 12334
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Dermatologia Mèdic-Quirúrgica referència 32322-2981

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/1961

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-09-2021
Referència: 12337
Descripció:

Centre: HOSPITAL DE MOLLET (FSM) Àmbit d’activitat: Hospital de Mollet Àrea: Assistencial Funcions: Sota la dependència del Cap de Servei, desenvoluparà les següents funcions: Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb Cap de Servei. Treballarà amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial. Col·laborarà i interactuarà amb els altres professionals del servei i de la resta de l’hospital. Col·laborarà en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Població: Mollet del Vallès Requisits: El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís. Integritat. Atenció Centrada en la Persona. Rigor i millora continua. Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. S’ofereix: Tipus de contracte: Indefinit Data incorporació: A CONVENIR Jornada: Completa 1688h/any Horari/Torn: Distribució horària flexible de matins i tardes. Guàrdies de presència 3-4 mensuals. Retribució bruta anual: Segons conveni Siscat. Altres dades Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació. Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-09-2021
Referència: 12338
Descripció:

MÉDICO INTENSIVISTA VIA MIR O CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE MAÑANAS + GUARDIAS (CSAPG) Talent Salud selecciona a un/a Facultativo con la especialidad de Medicina Intensiva vía MIR o con experiencia demostrable para trabajar en el CSAPG (El CSAPG está constituido por el Hospital Comarcal de l’Alt Penedés, Hospital Residencial Sant Camil, Hospital Sant Antoni Abad y Centro de Rehabilitación). Por crecimiento de la UCI el CSAPG está buscando incorporar facultativos especialistas en Medicina Intensiva que quieran crecer con ellos. Buscamos a profesionales orientados a la calidad y la atención de las personas que les apasione su trabajo y que quieran desarrollarse profesionalmente dentro de CSAPG. Ubicaciones: El CSAPG selecciona para sus centros ubicados en San Pere de Ribes, Vilafranca del Penedés i Vilanova i la Geltrú. ¿Que ofrecemos? ● Contrato estable ● Posibilidad de formación y de crecimiento profesional ● Salario según convenio SISCAT + guardias. Requisitos ● Graduado / Licenciado en Medicina con la especialidad en Medicina Intensiva vía MIR o con experiencia demostrable. ● Personas orientadas a la calidad y la atención a las personas. Empáticas, comunicativas y que les guste el trabajo en equipo. Interesad@s enviar cv a seleccion@talentsalud.es o llamar al 679845775 (Monica Forns)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-09-2021
Referència: 12339
Descripció:

PUESTO: ANESTESISTA

 

El Hospital de Manises precisa la incorporación de un/a Facultativo/a Especialista en Anestesiología, Reanimación y T. Dolor para la cobertura de un contrato eventual con objeto de cubrir una baja paternal desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2021, a jornada completa con posibilidad de realización de actividad extraordinaria de plan de choque.

 

Aunque en principio el contrato tiene carácter eventual, existe una alta probabilidad de permanencia posterior.

 

REQUIERE:

 

Titulación: Licenciatura / Grado en Medicina

Especialidad en Anestesiología, Reanimación y T. Dolor.

 

 

CONTACTO:

 

Lola Gil Martínez, Responsable de Selección, Formación y Desarrollo.

Email: lgilm@hospitalmanises.es

Teléfono de contacto: 657 98 30 74  

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-09-2021
Referència: 12329
Descripció:

OFERTA DE TREBALL METGE/SSA PSIQUIATRE CSMA CORNELLÀ S’ofereix:  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT  JORNADA: Completa Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Coneixement de la Xarxa de Salut Mental i de la Xarxa d’Atenció Primària  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596. REFERÈNCIA DE L’OFERTA: PSIQUIATRE CORNELLA 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-09-2021
Referència: 12330
Descripció:

Requisits: - Titulació d’especialista via MIR en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria preferentment Es valorarà: - Formació específica i/o experiència professional en urgències - Coneixements d’anglès Oferim: - Incorporació en el Servei d’Urgències de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa - Jornada completa, parcial o de guàrdies en funció de la disponibilitat del professional - Contracte indefinit - Conveni SISCAT +carrera professional - Incorporació: immediata - Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU9/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-09-2021
Referència: 12331
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Medicina Intensiva i Crítica Es valorarà:  Experiència professional  Doctorat  Anglès Oferim:  Incorporació en el Servei de Medicina Intensiva i Crítica de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa o parcial segons disponibilitat  Horari de guàrdies  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MI9/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2021
Referència: 12326
Descripció:

L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir un lloc vacant de treball de facultatiu/facultativa adjunt/a especialista per integrar-se al servei d’urologia jornada completa.

La durada inicial del contracte serà de 6 mesos, amb possibilitat de continuïtat. Incorporació immediata.

Les persones interessades poden fer la inscripció telemàtica a la borsa de treball de l‘Institut Català de la Salut a l’enllaç següent:

https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx

 

 

Els professionals interessats poden escriure un correu a l’adreça següent: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat

 

 

La direcció de Recursos Humans Gerència Territorial Girona

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2021
Referència: 12325
Descripció:

 

L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir un lloc vacant de treball de facultatiu/facultativa adjunt/a per integrar-se al servei d’ urgències a jornada completa.

La durada inicial del contracte serà de 6 mesos, amb possibilitat de continuïtat. Incorporació immediata.

Les persones interessades poden fer la inscripció telemàtica a la borsa de treball  de l‘Institut Català de la Salut a l’enllaç següent:

https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx

 

 

Els/les professionals interessats/des poden escriure un correu a l’adreça següent: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat

La direcció de Recursos Humans Gerència Territorial Girona

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2021
Referència: 12327
Descripció:

Consorci Hospitalari de Vic està cercant un/a Metge/ssa especialista en ORL. Les seves funcions seran les pròpies de l’especialitat dins l’àmbit hospitalari. Es requereix: Títol d'especialista, obtingut preferentment via MIR. Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat. Es valorarà La formació específica i l'experiència en otologia. Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació Coneixement idioma anglès. S'ofereix: Contractació indefinida a 100% de dedicació. Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat. Flexibilitat organització del temps de treball per una millor conciliació. Col·laboració en la formació de MIR, d'acord a programa docent acreditat Accés a col·laboració docent amb l'Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina. Recerca amb finançament públic i privat. Formació continuada. Possibilitat d'exercici professional en activitat privada. Enviar el seu curriculum abans del 30 de setembre a seleccio@chv.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2021
Referència: 12328
Descripció:

Necessitem incorporar un/a metge especialista en endocrinologia com a col·laborador autònom a EV Medical Molins al centre de Molins de Rei. El centre treballa a ple rendiment amb les principals mútues.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-09-2021
Referència: 12311
Descripció:

S'ofereix plaça d'adjunt a l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell. Serà una plaça per incorporació immediata i contracte indefinit, a jornada complerta. Condicions laborals segons conveni SISCAT. Els interessats poden contactar amb Dra. Mireia Yébenes (myebenes@tauli.cat) o Dr. Miquel Ribera (mribera@tauli.cat)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-09-2021
Referència: 12322
Descripció:

Grup Policlinic precisa incorporar un Psiquiatra para sus centros ubicados en la zona del Vallés Occidental. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña, no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-09-2021
Referència: 12320
Descripció:

Imprescindible: Facultativo Especialista en Angiología y Cirugía Vascular,vía MIR (deberá poseer esta titulación en el momento de su contratación). Formación adicional: • Formación continua específica en cursos relacionados con la especialidad (Cursos, seminarios). • Formación acreditada y/o experiencia clínica en cirugía endovascular. • Formación acreditada y/o experiencia clínica en laboratorio vascular no invasivo. • Manejo de Historia Clínica Informatizada. Experiencia profesional relacionada con el puesto: • Tiempo trabajado como Facultativo especialista en Angiología y Cirugía Vascular en otros Hospitales Públicos y en otros hospitales o centros sanitarios privados. • Experiencia acreditada en técnicas de cirugía mayor ambulatoria para patología venosa. • Experiencia acreditada en asistencia vascular de urgencias y cirugía endovascular. • Experiencia acreditada en manejo de equipos de laboratorio vascular. • Experiencia acreditada en Investigación Clínica, en Ensayo Clínico o en Investigación Básica. Se ofrece: • Modalidad de contrato: indefinido. • Salario por encima de la media. • Proctorización en técnicas endovasculares avanzadas. • Los turnos de trabajo, al igual que en el resto del equipo, se distribuyen en mañanas, tardes y guardias. Para presentar tu candidatura: Para postularse, se deberá entregar la siguiente documentación: • Curriculum Vitae. • Documentos que justifiquen la experiencia requerida. • Todos los interesados deberán entregar la documentación solicitada remitiéndola por correo electrónico.: enrique.puras@quironsalud.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-09-2021
Referència: 12318
Descripció:

Parc Taulí Hospital Universitari (Sabadell) cerca 3 metges, metgesses especialistes per incorporar-se a l'equip de treball d'Atenció Primària de l'entitat amb un hospital universitari i una àmplia experiència docent i formació continuada especialitzada.

 

Contracte laboral amb la condició d’interí per vacant. Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni de la Sanitat Concertada Catalana amb jornada completa, així com la participació en l'atenció continuada (guàrdies).

 

Requisits

 • Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia.
 • Títol d’especialista en Pediatria i les seves àrees específiques (imprescindible en el moment de la contractació).

Es valorarà

 • Currículum.
 • Competència i experiència acreditades en funcions d’atenció pediàtrica en els dispositius d’atenció primària.
 • Formació continuada pròpia a la funció del lloc de treball ofert.
 • Experiència docent i d’investigació.
 • Capacitat de treball en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals.

Inscripció

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç https://bit.ly/2WGtLx6 on caldrà adjuntar el currículum, en format PDF, i adjuntar, com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals.

Data termini: 30 de setembre de 2021

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-09-2021
Referència: 12319
Descripció:

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (en endavant fundació) busca una persona per poder treballar al Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu i assumir la Responsabilitat de Cap de Servei. Descripció: La Fundació inicia un procés de selecció per incorporar un metge/ssa al Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu que assumeixi també la funció de Cap de Servei. El lloc de treball es troba ubicat a la ciutat d’Olot, emplaçat en un edifici de prop de set anys d’antiguitat i que disposa de noves tecnologies destinades a la millora de l’atenció al pacient. Titulació Requerida: - Títol de Llicenciat/da en Medicina General. (Homologació en cas de ser estranger/a). - Títol d’Especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu. S’ofereix: - Relació contractual indefinida inicialment i a jornada completa (1688 hores any / 36 hores a la setmana). - Horari: De dilluns a divendres de 7:30h. a 15:00h. - Possibilitat de realitzar guàrdies d’atenció continuada de localització i presencials (Abonades proporcionalment segons presencialitat). - Possibilitat de la realització de mòduls complementaris per atendre serveis externs. - Feina estable en un entorn privilegiat. - Incorporació a partir del dia 1 d’octubre de 2021 o un cop superat el procés de selecció. - Programa actiu de formació continuada i reciclatge. - Remuneració segons conveni laboral SISCAT. Es valorarà: - Capacitat de treball en equip i amb voluntat de liderar equips multidisciplinaris. - Es valorarà experiència professional en el Servei de Cirurgia d’altres Hospitals i experiència en lideratge d’equips. - Capacitat d'adaptació i motivació per l'aprenentatge. - Actitud empàtica i conciliadora. Candidats\dates interessats\sades: - Enviar CV actualitzat adjuntant una carta de presentació on s’hi exposi les motivacions que l’han portat a presentar-se. Es farà arribar a través de la pàgina web de la fundació, a la borsa de treball de la web de l’hospital identificant-se amb el codi de selecció: Ref. 01CAPCIR/2021 - Data límit de presentació: 26 de setembre de 2021 - Es valorarà la carta de presentació i el CV i es realitzarà una entrevista professional. Per a més informació: - Web: http://hospiolot.com/formulari-borsa-de-treball/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-09-2021
Referència: 12313
Descripció:

Centre medic multidisciplinar situat a Parets del Valles amb mes de 30 anys d'experiencia cerca traumatoleg/a per seguir consulta 1 tarda a la setmana (a ser possible divendres). Volum alt de pacients. Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-09-2021
Referència: 12315
Descripció:

Centre mèdic multidisciplinar situat a Parets del Vallès amb mes de 30 anys d'experiència cerca dermatòleg/a via MIR per ampliar el servei 1 mòdul a la setmana (preferiblement matins a definir). Alt volum de pacients. Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-08-2021
Referència: 12302
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits: - Titulació d’especialista en cardiologia via MIR - Formació i/o experiència professional en insuficiència cardíaca Es valorarà: - Doctorat - Coneixements d’anglès Oferim: - Incorporació en la Unitat d'Insuficiència Cardíaca en dependència del Servei de Medicina Interna de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa - Jornada completa - Contracte indefinit - Incorporació: Immediata - Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MECIC9/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-08-2021
Referència: 12303
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits: - Titulació d’especialista en cardiologia via MIR Es valorarà: - Experiència professional - Valorable doctorat - Valorable anglès Oferim: - Atendre hospitalització de cardiologia en el Servei de Cardiologia de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, que disposa de planta d’hospitalització, Gabinets d’Exploració, Unitat d’Hemodinàmica amb atenció al Codi IAM 7/24, Unitat de Medicina Nuclear, TC Coronari i RM Cardíaca. - Jornada completa - Contracte indefinit - Incorporació: Immediata - Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MEC9/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-08-2021
Referència: 12301
Descripció:

L'Hospital de Mataró cerca metge/ssa esp. en Endocrinologia per a la cobertura de maternitat i a jornada completa. Incorporació immediata. Pot ampliar la informació a la web del CSdM/treballa amb nosaltres i al correu electrònic seleccio.personal@csdm.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-08-2021
Referència: 12307
Descripció:

Requisitos mínimos

- Titulación universitaria en Ciencias de la Salud
- Experiencia mínima de 4 años en asuntos regulatorios de productos sanitarios. Se valorará experiencia en la gestión de calidad ISO13485, así como conocimientos en el registro de medicamentos, desinfectantes y/o artículos veterinarios
- Dominio/nivel muy alto de Inglés, tanto hablado como escrito
- Elevadas habilidades de Liderazgo, Comunicación y Gestión de Equipos
- Estamos buscando una persona flexible y adaptable, metódica y organizada, analítica, con criterio y capacidad de decisión, así como orientación a resultados y a la calidad
- Nivel avanzado en Excel y PowerPoint

 

Descripción

Seleccionamos para PALEX MEDICAL, empresa de referencia en el ámbito Healthcare, líder del sector Hospitalario, un/a JEFE/A DEL DEPARTAMENTO REGULATORIO.
La ubicación del puesto de trabajo es en las oficinas de Sant Cugat del Vallès.

Como Jefe/a del Departamento Regulatorio, tus principales FUNCIONES serán:

- Gestión con las Administraciones (AEMPS, Generalitat, CSN, SCAR, ONT, Inspección de Sanidad, ...)
- Asesoramiento normativo a la Alta Dirección, y otras consultas internas sobre legislación de producto
- Evaluación de nuevas Legislaciones y participación en Comisiones Técnicas, así como impartición de Formaciones internas
- Gestión de Contratos de Regulación y Calidad con Proveedores
- Elaboración de Expedientes de Marcado CE (Dossier Técnico)
- Soporte y colaboración con otros Departamentos internos, así como otras tareas asociadas a la posición

SE OFRECE:
Excelente oportunidad profesional, para formar parte en una compañía con más de 60 años de historia, consolidada como una de las empresas líderes en el sector hospitalario, que dedica una atención preferente a su equipo humano.

- Dispondrás de las condiciones óptimas para que desarrolles al máximo tu potencial, dentro de una Cultura corporativa que apoya y potencia la iniciativa, orientada al desarrollo del Talento, y que está en continua expansión
- Competitivo pack retributivo compuesto de salario Fijo (en función de la valía del candidato), así como acceso a una gran variedad de Beneficios Sociales y desarrollo profesional
- Jornada Completa, con flexibilidad horaria, y jornadas intensivas los viernes y en periodos vacacionales
- Contrato indefinido
- Incorporación inmediata

Interesados contactar con Maria Pérez a mperez@groupjob.es o en el 93 323 92 00 de lunes a viernes de 9h a 14h.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-08-2021
Referència: 12304
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió avaluar, diagnosticar, tractar i intervenir en les persones amb l’objectiu d’entendre, alleujar i resoldre trastorns psicològics, emocionals o problemes de conducta entre d’altres. Requisits: - Llicenciatura o grau en Psicologia - Títol d’especialista en Psicologia Clínica Es valorarà: - Formació i/o experiència en l’atenció en trastorns de conducta alimentària, hospitalització i/o subaguts - Experiència en investigació - Anglès Oferim: - Incorporació en l’equip d’hospitalització, subaguts i en la Unitat de Trastorns de l’ Alimentació de la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa - Jornada completa en horari lliscant - Contracte indefinit - Incorporació: immediata - Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència PH9/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-08-2021
Referència: 12305
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió avaluar, diagnosticar, tractar i intervenir en les persones amb l’objectiu d’entendre, alleujar i resoldre trastorns psicològics, emocionals o problemes de conducta entre d’altres. Requisits: - Llicenciatura o grau en Psicologia - Títol d’especialista en Psicologia Clínica - Formació d’especialització i/o experiència professional en Infanto Juvenil Es valorarà: - Experiència en investigació - Coneixements d’anglès Oferim: - Incorporació en Centre de Salut Mental Infanto Juvenil de Terrassa per la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa - Jornada parcial del 50% distribuïda en horari lliscant - Contracte indefinit - Incorporació: immediata - Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència PIJ509/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-08-2021
Referència: 12306
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió avaluar, diagnosticar, tractar i intervenir en les persones amb l’objectiu d’entendre, alleujar i resoldre trastorns psicològics, emocionals o problemes de conducta entre d’altres. Requisits: - Llicenciatura o grau en Psicologia. - Títol d’especialista en Psicologia Clínica Es valorarà: - Experiència en salut mental comunitària - Experiència en investigació - Anglès Oferim: - Incorporació en Programa Comunitari d’Intervenció Precoç de la Psicosi (EIPP) per la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa - Jornada completa en horari lliscant - Contracte indefinit - Incorporació: immediata - Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència PEIPP9/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-08-2021
Referència: 12308
Descripció:

Grup Policlinic cerca incorporar dermatòlegs/ues per cobrir la alta demanda dels seus centres d'atenció privada a la zona del Vallés Occidental. Oferim relació Mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari a convenir segons la disponibilitat del metge. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mensuals. Interessats enviar currículum vitae resumit a: rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-08-2021
Referència: 12300
Descripció:

Es busca metge especialista en Medicina de l'Esport per realització de consulta i revisions mèdiques esportives en Centre Mèdic i de Rendiment Esportiu RECUPERA'T a Reus.

Incorporació inmediata. Salari a convenir. Horaris a convenir. En principi 2 dies a la setmana.

Treball en equip multidisciplinari de traumatòleg, fisioterapeutes, preparador físic, nutricionista i podòleg.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-08-2021
Referència: 12299
Descripció:

Se convoca una plaza para pediatra en el servicio de pediatría de Clínica Corachan. Se ofrece contrato indefinido, estabilidad laboral y de horarios. El contrato puede ser a jornada completa o como mínimo al 50% según interés del candidato. Remuneración de 50.000 euros brutos anuales. Se valorará conocimientos de neonatología. Incorporación inmediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-08-2021
Referència: 12297
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Neurocirurgia referència 27833-2980

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/1944

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-08-2021
Referència: 12293
Descripció:

DATES I TERMINIS: Publicació de la convocatòria: 23/08/2021 Data de tancament de la convocatòria:10/09/2021 Entrevistes durant el període. FUNCIONS: 1. Gestió de la preanalítica de la secció de Microbiologia i Biologia Molecular. 2. Interpretació i validació dels resultats de la secció de Microbiologia i Biologia Molecular. 3. Tasques relacionades amb ISO 9001:2015, ISO 15189. 4. Participació en grups de treball multidisciplinaris i projectes d’investigació relacionats amb assistència clínica. PERFIL: 1. REQUISITS Nacionalitat espanyola o d’un país membre de la Unió Europea o Permís de treball i residència a l’estat espanyol. Titulació en Medicina, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Microbiologia o Biomedicina. Especialitat en Anàlisis Clíniques i/o Microbiologia. 2. VALORABLE Experiència i coneixements com especialista en Anàlisis Clíniques i/o Microbiologia. Experiència i coneixements en l’àrea de Biologia Molecular demostrables. Coneixements en ISO 9001:2015 i ISO 15189. Coneixement d’anglès i altres idiomes. Ser capaç d’assumir tasques polivalents i transversals. PROCÉS DE SELECCIÓ: Els requisits del punt 1 són imprescindibles per accedir a la plaça. Una vegada rebuts els currículums es valorarà la indicació de realitzar entrevista personal. S’informarà del resultat final a tots els interessats/des. Els CV es poden adreçar a la Dra Teresa Sans Mateu, Directora Clínica dels Laboratoris ICS del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Dra Teresa Sans Mateu Hospital Joan 23. Dr Guasch Mallafré, 4. 43007 Tarragona Direcció Clinica Laboratoris ICS Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre tsans.ebre.ics@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-08-2021
Referència: 12294
Descripció:

Descripció de l'oferta Lloc a ocupar: Pediatre/a per al Centre d’Atenció Primària Barcelona. Jornada laboral: completa (1620h) Horari: lliscant (matins 8:00h a 15:00h i tardes 13:00h a 20:00h) Contracte: temporal per cobrir la baixa mèdica+ baixa maternal + període d’excedència. Incorporació: immediata Requisits: Estar en possessió del títol de llicenciat en Medicina i Cirurgia i posseir el títol d’especialista en Pediatria (via MIR) Tenir experiència professional acreditada a serveis de pediatria d’atenció primària Es necessita la incorporació immediata de metge pediatre/a per centre d' atenció primària de Barcelona ( CAP Vallcarca Sant Gervasi). Interessats/ des enviïn CV a jperez@ebavallcarca.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-08-2021
Referència: 12295
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Cap de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia referència “Cap de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia”

Les persones interessades poden accedir:

Ofertes de feina | Hospital Clínic Barcelona (clinicbarcelona.org)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-08-2021
Referència: 12290
Descripció:

L'Hospital de Barcelona requereix especialista via MIR en cardiologia per a tasca assistencial en planta de cardiologia, amb possibilitat d'activitat hemodinàmica. Contracte laboral indefinit de 40 hores de dilluns a divendres 8 a 17. Guàrdies no obligatòries. Incorporació 1 d'octubre de 2021. Es valoraran experiència, idiomes i bon tracte. S'ofereix carrera professional, programa docent i formació continuada. Conciliació de vida laboral i personal.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-08-2021
Referència: 12291
Descripció:

Es requereix: • Grau o diplomatura en Medicina i Cirurgia i, titulació d’Especialista en Pediatria. • Títols expedits per una Universitat Espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent. • Coneixements de llengua catalana, oral i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà: • Experiència laboral com metge especialista en Pediatria en l’àmbit hospitalari. • Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits). • Capacitat de treball en equip. • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. • Disponibilitat i flexibilitat horària. Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació. S’ofereix: • Contracte laboral a jornada parcial del 65%. • Remuneració segons Conveni Col•lectiu SISCAT. Carrera professional. • Participació en sistemes d’incentivació per objectius. • Incorporació immediata. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME PED 08 21 Termini de presentació de sol•licituds: 07 de setembre de 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-08-2021
Referència: 12287
Descripció:

Descripció: L'Hospital Quirónsalud del Vallès a Sabadell busca pediatre especialista en cardiologia pediàtrica per a consulta externa. Ecocardio d'última tecnologia en la pròpia consulta. Proves d'Ergometria i Holter pediàtric. L'Hospital *Quirónsalud del Vallès compta amb un Servei de pediatria consolidat i en expansió, amb totes les *subespecialidades pediàtriques. Bon ambient de treball. Possibilitat de contracte mercantil o laboral. Pot completar-se amb torns en urgències o amb consulta de pediatria general. Retribució competitiva. L'hospital pertany al grup *Quirónsalud que compta amb una àmplia oferta formativa i docent pròpia. Suport en activitats de recerca. Es requereix títol d'especialista en pediatria via MIR, homologat o en via d'homologació. Formació i experiència en l'àmbit de Cardiologia pediàtrica. Nacionalitat espanyola, europea o amb permís de treball vigent. Contacte: Interessats contactar amb Dra. María Milá Farnés a través del mail: maria.mila@quironsalud.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-08-2021
Referència: 12286
Descripció:

Titulación: Médico Especialista Titulación oficial de especialidad obtenida o reconocida en España: Si. Licenciados en medicina con experiencia en la especialidad: Si. Número Lugares: 2. Formación Complementaria: Especialista vía MIR. Permiso de conducir: No. Vehículo propio: No. Funciones y tareas del puesto de trabajo: Funciones propias de un médico especialista en Cardiología. Fecha de incorporación: Inmediata. Fecha de Finalización: Indefinido, jornada completa 100%. Informática: Nivel usuario. Régimen de contratación: Laboral. Tipo de contrato: Indefinido. Periodo: Indefinido. Convenio: XHUP. Retribución: 40.355,70 € con experiencia y procedencia de SISCAT (tablas de convenio). Horas de guardias, domingos y festivos plus retribución SISCAT. Horario de trabajo: De Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas + una tarde a la semana. Localidad de trabajo: Barcelona 08029. Persona de contacto: Mª Jesús García Jiménez. Teléfono de contacto: 669 435 009. Correo electrónico: mgarcíaj@quironsalud.es Observaciones: Profesional con experiencia con alta capacidad de trabajo y autonomía. Persona asertiva, entusiasta, empática, capacidad de trabajo en equipo. Se ofrece formación continua, sesiones clínicas en Hospital docente con estudiantes de pregrado y médicos residentes y beneficios sociales. Hospital Universitario con un servicio dinámico que participa con diferentes proyectos de investigación. REQUISITOS Perfil fundamentalmente clínico. Sólida formación en: Ecografía, Holter y Ergometria. Titulación: Médico Especialista. Titulación oficial de especialidad obtenida o reconocida en España: Si. Licenciados en medicina con experiencia en la especialidad: Si. Formación Complementaria: Especialista vía MIR.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-08-2021
Referència: 12284
Descripció:
Funcions: Sota la dependència del Cap de Servei, desenvoluparà les següents funcions: Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. Responsabilitats en temes de seguretat i de qualitat assistencial. Col·laborar i interactuar amb els altres professionals dels servei i de la resta de l’hospital. Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Formació continuada amb un bon ambient de treball, equip cohesionat i col·laborador Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialitat mèdica (principalment Medicina Familiar o Medicina interna), o Facultatius que acreditin experiència en l’àmbit d’urgències. El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: Compromís. Integritat. Atenció Centrada en la Persona. Rigor i millora continua. Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. S’ofereix: Tipus de contracte: Indefinit Jornada: completa 1688h/any (podria ser parcial, a convenir segons disponibilitat). Horari/Torn: torns en format de guàrdies de medicina (possibilitat d’alternar Urgències i Semicrítics en funció del perfil). Retribució bruta anual: Segons conveni Siscat. Incorporació: Inmediata ( o a convenir segons disponibilitat). Presentació de CV: cv.rrhh@fsm.cat, en format pdf. Cal adjuntar còpia dels mèrits al·legats.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-08-2021
Referència: 12285
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Immunologia

Referència 30.966 - 2.979

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/1937 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-08-2021
Referència: 12283
Descripció:

Private organisation in Lincolnshire looking for 2 full time consultant dermatologists they can work with on a long term basis.

The role is a full dermatology position, involving minor ops, 2ww and face to face clinics.

Payments are outside of IR35,

Rates competitive, £500-600 per session depending on experience and availability.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-08-2021
Referència: 12277
Descripció:

OFERTA DE TREBALL PSICOLEG/LOGA UNITAT DE SALUT MENTAL L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT (Institut Català de la Salut). S’ ofereix: -DEDICACIÓ: Completa -RENUMERACIÓ: Segons conveni SISCAT -TIPUS DE CONTRACTE: Interinatge, previ contracte temporal -CENTRE DE TREBALL: Unitat de Salut Mental de l’ Hospitalet de Llobregat (ICS) -REQUISITS: Títol de la especialitat de psicologia clínica via PIR o títol homologat. Es requereixen intervencions psicològiques en format individual, grupal y familiar en pacients del CSMA i/o de Atención Primaria (Programa de suport a la Primària) Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al e-mail: cayala@ambitcp.catsalut.net

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-08-2021
Referència: 12279
Descripció:

Som una companyia biomèdica dedicada prestació de serveis diagnòstics i tractaments mèdics d'excel·lència amb una clara missió: Ajudar les persones a tenir vides més saludables, facilitant l'accés a diagnòstics i tractaments mèdics d'excel·lència, eliminant les barreres d'ubicació. Atrys la formem persones apassionades, inquietes i compromeses, que treballen dia a dia des d'un enfocament innovador i en constant evolució, prestant la màxima qualitat als nostres clients en un ambient col·laboratiu on les persones són el motor de la nostra companyia! Si et sents identificat/a amb la nostra missió i valors, continua llegint! Actualment estem buscant un Metge/ssa especialista en Anatomia Patològica per a incorporació en el servei d'anatomia patològica de la Clínica Teknon. Quin perfil necessitem per a aquesta posició? - Llicenciat/a-Graduat/a en Medicina i Cirurgia General, amb l'especialitat en Anatomia Patològica. - Preferiblement amb un mínim d'1 any d'experiència en l'exercici de la seva especialitat. - Estar inscrit en el COMB amb caràcter vigent en el moment de la contractació. Condicions: - Horari i salari a concretar - Contracte indefinit - Ubicació: Barcelona Et sumes al projecte Atrys? Si estàs interessat/a i creus que el teu perfil encaixa amb la nostra oferta, pots enviar la teva c.v. actualitzat a barribas@atryshealth.com amb l'Assumpte: Procés Metge/Metgessa Anatomia Patològica es valoraran les candidatures rebudes fins a la cobertura de la posició.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-08-2021
Referència: 12275
Descripció:

Lloc de treball L’especialista en dermatologia realitzarà les consultes externes i la cirurgia ambulatòria a l’hospital Comarcal de Calella, centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, entitat que dóna servei a una població de 200.000 habitants en el territori de l'Alt Maresme i La Selva Marítima. Formarà part d’un equip de treball interdisciplinari d’una entitat integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut. Es requereix • Llicenciatura en Medicina. • Especialitat en Dermatologia i Venerologia via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valora • Els anys d’experiència aportats • Formació continuada en l’especialitat S’ofereix • Contracte laboral indefinit • Jornada Completa o a determinar (mòduls) • Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut • Incorporació immediata o a determinar.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-08-2021
Referència: 12276
Descripció:

S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons conveni SISCAT.  DEDICACIÓ: Completa  TIPUS DE CONTRACTE: Suplència des d’octubre 2021 fins febrer 2022 inicialment, amb possibilitats de continuïtat Es requereix:  Especialitat en Psicologia Clínica (Via PIR o especialitat homologada)  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Coneixements de la Xarxa de Salut Mental del territori  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al e-mail: seleccio@pssjd.org Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext.12875 - 12596 REFERÈNCIA DE L’OFERTA: PSICO VILADECANS 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-08-2021
Referència: 12273
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) necessita cobrir una plaça d'especialista en psiquiatria d'adults per a incorporar-se a l'equip del Centre de Salut Mental d'Adults de Terrassa, integrat a l'Àmbit d'Atenció a la Salut Mental del CST. S'ofereix: • Contracte a jornada completa segons les condicions del conveni SISCAT. • Possibilitat d’incorporar-se a l’equip de guàrdies de psiquiatria del CST i als diversos grups d’investigació del CST. • Participació en tasques docents de pregrau i postgrau. • Flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i familiar en un bon ambient de treball. • Possibilitat d'incorporació immediata i segons disponibilitats. • Possibilitats d’adaptar les funcions i responsabilitats encomanades, en funció del perfil i interessos del candidat/a. A més de la formació i experiència en psiquiatria, es valorarà l'interès i l'experiència en psiquiatria comunitària, en el tractament de trastorns mentals greus, la inquietud per la formació continuada, l'experiència docent i investigadora, l'habilitat, l'experiència i les competències en el treball en equip multidisciplinari, la capacitat de coordinació amb altres dispositius sanitaris i no sanitaris, una actitud empàtica amb les persones ateses i les seves famílies, i una mirada ètica de l'activitat laboral. Les persones interessades han d’enviar el seu CV a mfite@cst.cat - vvalles@cst.cat i tcallorda@cst.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-08-2021
Referència: 12274
Descripció:

S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada Completa Suplència 1 any amb possibilitats de continuïtat Requisits:  Títol d’Especialitat en Anestesiologia i Reanimació Es valorarà:  Es valorarà experiència mínima d’un any en Servei d’Anestèsia  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Es valorarà experiència en recerca i docència Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per consultes Tel. 936406350, Ext. 12875 – Ext. 12596 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: ANESTESIA 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-08-2021
Referència: 12268
Descripció:

S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Completa Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Cirurgia (Via MIR o especialitat homologada)  Experiència mínima de 5 anys en l’àmbit assistencial com a metge/ssa especialista  Experiència en gestió d’equips Es valorarà:  Capacitat de lideratge i de mediació, facilitant les relacions interpersonals entre professionals i equips de treball  Capacitat per la implementació de projectes estratègics assistencials amb una clara orientació a l’eficiència, la innovació i el rigor  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875-12602 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: CAP CIRURGIA 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-08-2021
Referència: 12269
Descripció:

L'Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció d'Especialista en Especialitat en Anatomia Patològica, número de referència : 32.220 - 2975.

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat

https://selmed.clinic.cat/ca/node/1913

 

 


Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-08-2021
Referència: 12270
Descripció:

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla precisa incorporar a un metge/ssa especialista en aparell digestiu per a treballar a l'Hospital Comarcal del Vendrell i també a l'Hospital Sant Pau i Sta. Tecla, Tarragona. És un hospital que pertany a la xarxa pública concertada de Salut de Catalunya. Oferim un contracte indefinit a jornada sencera de 37,50 h / setmana. Salari segons conveni SISCAT. La seva activitat consistirà en: Endoscòpia digestiva, CCEE, Interconsulta a planta d'hospitalització, Interconsulta virtual..., Per a més informació: 618454635 o anaflores@xarxatecla.cat Ana Flores

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-08-2021
Referència: 12266
Descripció:

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA  Categoria: Assistent de recerca  Servei: Servei d’Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS)  Referència de l’oferta: 2021T2115ARSEPPS REQUISITS  Estar en possessió de Llicenciatura o Grau en Ciències de la Salut, Ciències Socials o Estadística  Màster en Salut Pública, Ciències Socials o Estadística  Experiència en anàlisi estadístic  Nivell alt d