Anuncis breus

Data Publicació: 02-12-2022
Referència: 14086
Descripció:
Cerquem Tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals per a cobrir una VACANT dins l'equip de Salut Laboral de Suara Cooperativa. Es requereix que la persona seleccionada tingui una Diplomatura/Grau/Llicenciatura que estigui enquadrada dins l'àmbit social o de la salut. És imprescindible que sigui tècnic/a superior en prevenció de riscos laborals amb l'especialitat d'ergonomia i psicologia aplicada. Es valorarà disposar de les altres dues especialitats: seguretat a la feina i higiene industrial. FUNCIONS: PREVENCIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS ‒ Realitzar l’avaluació de riscos laborals als diferents Serveis i àrees. ‒ Coordinar els serveis de prevenció, de totes les especialitats, propis i aliens. ‒ Participar i donar suport als Comitès de Salut i Seguretat. ‒ Dissenyar i mantenir plans d’emergència i evacuació, entre d’altres. ‒ Mantenir una adequada coordinació amb la Mútua d’Accidents. ‒ Realitzar la gestió documental vinculada als processos de prevenció de riscos, incloent el seguiment de determinades situacions (com per exemple embarassos de risc). ‒ Control i coordinació de la salut laboral de les empreses participades que correspongui. FORMACIÓ ‒ Atendre a les necessitats de formació en prevenció de riscos laborals, i controlar les accions de gestió de la formació. ‒ Coordinar i/o impartir formació als treballadors en temes de prevenció de riscos. ‒ Assegurar que els nous treballadors compten amb la formació obligada i adient en matèria de prevenció de riscos, i que han estat informats i/o formats adequadament. ‒ Validar les aptituds dels treballadors en matèria de seguretat i prevenció. AUDITORIA I INVESTIGACIÓ ‒ Realitzar investigacions sobre els accidents laborals, i l’anàlisi d’ITs, absentisme i altres elements vinculats a la Salut Laboral. ‒ Identificar potencials necessitats de millora d’elements ergonòmics. ‒ Realitzar mesures amb diferents tècniques (sonometries, per exemple), per diagnosticar elements de Salut Laboral. ‒ Realitzar visites a Serveis, instal·lacions, domicilis i altres ubicacions, a fi d’avaluar correctament els riscos, o en tasques de prevenció i d’investigació d’accidents. ‒ Realitzar acompanyaments a processos d’auditoria i inspecció. ‒ Preparar documents, proves i altres elements vinculats a la celebració de judicis o altres accions de l’àmbit jurídic-laboral. REQUERIMENTS: Master en prevenció de riscos laborals, 3 especialitats QUÈ OFERIM: Aprenentatge continu, flexibilitat horària, teletreball SALARI: 21.500€ bruts anuals i passats 6 mesos 24.000€ JORNADA: 40 hores setmanals HORARI: Matins i dues tardes de dilluns a divendres

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-12-2022
Referència: 14087
Descripció:

CONVOCATÒRIA VACANT Procediment intern/extern. METGE/ESSA ADJUNT/A AL SERVEI DE MEDICINA INTERNA (04-2022) L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de Cerdanya (AECT-HC), primer hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona una vacant de METGE/ESSA ADJUNT/A PEL SERVEI DE MEDICINA INTERNA. • Llocs de treball a cobrir: 2 • Incorporació immediata. o Contracte indefinit a temps complert (cas de resolució amb candidat extern) • Condicions laborals Sector Sanitari (Conveni SISCAT). • Possibilitat de promoció interna a nivell de cap de servei. DATES I TERMINIS • Publicació de la convocatòria : 2 de desembre de 2022 FUNCIONS PRINCIPALS • Funcions de METGE/ESSA ADJUNT/A AL SERVEI DE MEDICINA INTERNA, sota la dependència del/a Cap de Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Cerdanya (veure la DLT annexa a la convocatòria). PERFIL 1. REQUISITS • Nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya. • Domini escrit i oral del castellà i/o català i coneixements del francès. • Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb titulació homologada a Espanya o a França. • Títol d’Especialista en Medicina Interna amb homologació a Espanya o França i possibilitat d’exercir en territori espanyol. 2. VALORABLE • Experiència prèvia en serveis de Medicina Interna del sistema d’utilització públic de Catalunya SISCAT o en la Xarxa d’Hospitals Francesos. • Polivalència funcional. • Saber fer i saber estar. 3. DOCUMENTACIÓ A APORTAR A LA CANDIDATURA • CV • Carta de presentació (valorable) • DNI, NIE, Permís de treball o passaport d’un país membre de la Unió Europea • Còpies recto-verso de la titulació acadèmica exigida a la convocatòria • Certificat negatiu del registre central de delinqüents de naturalesa sexual SOBRE EL PROCÈS DE SELECCIÓ • Els ítems descrits en l’apartat 1 del perfil, seran excloents. • Aquelles persones candidates que siguin admeses, seran valorades en idioma, experiència en un dels sectors sanitaris d’utilització pública (català / francès) i en el seu saber fer i saber estar en el marc de l’entrevista. * Llengua 1: Es valorarà una de les tres llegües oficials escollida pel candidat (català, castellà o francès). ** Llengua 2: Si en la llengua materna el candidat ha escollit la francesa es valorarà el català o el castellà. Cas que s’hagi escollit català o castellà es valorarà obligatòriament el francès. *** Llengua 3: Es valorarà el català o castellà a raó que no hagi estat avaluada com a llengua 1 ni 2. Es poden adreçar les candidatures (CV + carta de presentació en castellà o català i francès) a l’atenció del Dr. Joan Lluís ALIAGA, Cap de Servei de Medicina Interna, al següent mail: rrhh@hcerdanya.eu Puigcerdà, 2 de desembre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-11-2022
Referència: 14068
Descripció:

Es requereix:

 Grau o Llicenciatura en psicologia

 Formació de Especialista en Psicologia Clínica via PIR o equivalent. Es valorarà:

 Acreditació de formació en Prevenció de Riscos Laborals especialment en Psicologia i Ergonomia Aplicada

 Formació en Mediació de conflictes

 Formació en Psicosociologia Laboral

 Idiomes: català, castellà, anglès i/o francès.

 Coneixement usuari informàtica. Utilització de paquets estadístics i Office

Descripció de les funcions:

• Assistència psicològica als treballadors EDP Salut Sant Joan Reus-Baix Camp

• Mediació de conflictes

• Anàlisi de risc psicosocial i clima laboral amb proposta de mesures preventives i plans de millora.

• Treballar integrada ment amb la resta de disciplines de PRL liderant els projectes de psicosociologia del treball.

• Confecció d’informes relatius a risc psicosocial y la seva defensa.

• Comprovació de l’acompliment normatiu i dels processos lligats a la PRL en l’esfera psicosocial.

• Investigació d’accidents i malalties professionals derivades de les condicions de treball vinculades al risc psicosocial.

• Docència: accions formatives en PRL a treballadors i residents MIR e EIR de Medicina del Treball vinculats al risc psicosocial.

• Activitats investigadores: Desenvolupar projectes d’investigació. Es precisa persona amb iniciativa i pro activitat en disseny i aplicació de projectes, bones habilitats comunicatives i de negociació, creativitat, flexibilitat, adaptabilitat, disposició al treball en equip, compromís amb la missió i valors de l’entitat i inquietuds investigadores. S’ofereix:

• Contracte a temps parcial amb retribució segons conveni

• Data incorporació: Gener 2023

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: PSICO PRL 11 22 Termini de presentació de sol·licituds: 11 de desembre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-11-2022
Referència: 14070
Descripció:

Position

The Faculty of Medicine and Health Sciences is looking for an experienced Vaccine Immunologist to further build an internationally recognized research team on assessment of candidate vaccines and host immune response of vaccine-preventable diseases and related vaccines.

As a member of the Tenured Senior Academic Staff (Dutch: Zelfstandig Academisch Personeel, ZAP), you will contribute to the University of Antwerp’s three core tasks: research, services and education. Your role may also include organisational and managerial aspects. As a research professor, your role will consist primarily of academic research with some limited involvement in the educational programmes for a maximum of 10 years.  After a successful completion of this period you will automatically become a regular professor, with broader tasks in services and education.

See all the details of this position (and application link) in:

https://www.uantwerpen.be/en/jobs/vacancies/academic-staff/?q=2481&descr=Senior-research-professor-(ZAPBOF)-in-Vaccine-Immunology

Deadline: 14 December 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-11-2022
Referència: 14071
Descripció:

Laborare Conseil, especializada en selección de personal sanitario con más de 20 años de experiencia y única con certificado de calidad en este campo, selecciona: 2 INTERNISTAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN FRANCIA Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 750 profesionales: Se ofrece: - Salario: a partir de 55.000 € brutos anuales a los que se añaden guardias localizables y/o presenciales, y pluses variables, pudiendo ser funcionario en un corto periodo de tiempo (1/2 años). - El equivalente a dos meses de vacaciones anuales. - Ayuda a la búsqueda de alojamiento. - Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. - Interesantes perspectivas de evolución profesional. - Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es contratado/a deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia. - En el hospital se le proporcionará un curso de francés complementario financiado. - Se admiten residentes de último año. - Fecha de llegada a convenir conjuntamente. - No se excluyen candidaturas extracomunitarias (consultarnos detalles y viabilidad). - Si usted lo desea, si su pareja es de perfil sanitario puede ser contratada en el hospital. - Sus hijos/as perfectamente bilingües. - Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos personales y profesionales necesarios. - Y mucho más... Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad OPQCM del Ministerio Francés Más de 20 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. www.laborare-conseil.com ¿Te interesa? contacta con Yaël BRUGOS MIRANDA enviando CURRICULUM VITAE a: medecin@laborare-conseil.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-11-2022
Referència: 14058
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Hematologia referència 34656-3285 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2765

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-11-2022
Referència: 14059
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA PSIQUIATRE DIRECCIÓ SALUT MENTAL CSMA CORNELLÀ S’ofereix:  TIPUS CONTRACTE: Indefinit  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada Completa  INCORPORACIÓ: Immediata Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria  Coneixement de la Xarxa de Salut Mental i de la Xarxa d’Atenció Primària  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875 REFERÈNCIA CONVOCATÒRIA: CSMA CORNELLÀ 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-11-2022
Referència: 14060
Descripció:

OFERTA DE TREBALL D’UN/A METGE/SSA PSIQUIATRE UHPP DE CATALUNYA - AGUTS S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada Completa Es requereix:  Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria  Coneixements de la Xarxa de Salut Mental  Experiència en equips interdisciplinars Es valorarà:  Experiència en l’àmbit penitenciari  Coneixements del Programa de suport de la Primària (PSP)  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875 REFERÈNCIA: PSIQUIATRIA UHPP 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-11-2022
Referència: 14062
Descripció:

OFERTA DE TREBALL A AHEAD THERAPEUTICS: "Reprogramming the immune system to halt autoimmunity"

Ahead Therapeutics has developed an innovative solution based on the use of PS-liposomes containing autoantigens. Through a biomimetic process, these liposomes can induce antigen specific immune tolerance, thereby interrupting the autoimmune reaction.

Simply by replacing the encapsulated autoantigen, Ahead’s technology can address the treatment of different autoimmune diseases: Type 1 Diabetes; Multiple Sclerosis; and Celiac Diseases, among others.

Find more information at http://www.aheadtherapeutics.com

LLOC DE TREBALL:

DOCTOR per incorporació a Ahead Therapeutics S.L.

REQUISITS:

Títol de doctor en immunologia, biomedicina, bioquímica, biotecnologia o relacionat.

ES VALORARÀ:

-Experiència en Immunologia.

-Experiència en cultius cel·lulars, tècniques de biologia molecular i models pre-clínics.

-Títol d’experimentador animal.

-Nivell B2 o superior d’anglès.

-Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle.

-Capacitats de treball en equip, empatia, vocació científica, comunicació i rigorositat.

S’OFEREIX:

-Contracte a temps complet.

-Incorporació immediata.

-Participació a les activitats científiques del grup.

-Participació i coautoria en les activitats de difusió dels projectes: presentacions i publicacions.

FUNCIONS QUE REALITZARÀ LA PERSONA CONTRACTADA:

El candidat que s’incorpori a Ahead Therapeutics desenvoluparà les seves tasques a l’Institut Germans Trias i Pujol en el grup de recerca de la Dra. Marta Vives Pi: https://www.germanstrias.org/ca/research/immunologia-i-inflamacio/2/immunologia-de-ladiabetis

Les tasques consistiran en el següent:

1. Realització de d’assajos ex-vivo amb mostres de pacients amb malalties autoimmunitàries. Aquests assajos impliquen la realització de determinacions in vitro, així com el maneig de tècniques com la citometria de flux i qPCR, i la interpretació crítica dels resultats.

2. Realització d’assajos in vivo amb models experimentals per tal d’estudiar el mecanisme d’acció dels productes en desenvolupament per part d’Ahead Therapeutics. Maneig de models pre-clínics, processament de teixits i tècniques d’immunohistoquímica, i interpretació crítica dels resultats.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV i dos referències a la següent direcció de correu: bruna.barneda@aheadtherapeutics.com

Data de termini: 15 desembre.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-11-2022
Referència: 14065
Descripció:

Oferta de treball d’un lloc de Gestor/a de Projectes de Salut de la categoria de Tècnic/a Superior en Medicina del Treball de l’Ajuntament de Barcelona.

Les característiques del lloc:

-​Categoria: Tècnic/a Superior en Medicina del Treball

-​Tipus de contracte: Contracte laboral temporal

-​Grup de titulació: Grup A, subgrup A1

-​Nivell de destinació: 24 -​Remuneració: 48.226,64 euros anuals

-​Horari: 37,5 hores

-​Localitat: Barcelona

Descripció: Aquesta categoria permet desenvolupar funcions dels serveis de vigilància de la salut dels equips de prevenció de riscos laborals. Aquesta categoria permet ocupar posicions tècniques, de comandament i directives a l’organització municipal. Requisit de titulació: Estar en possessió del títol universitari de Grau en Medicina, o equivalent, amb l'especialitat en medicina del treball o diplomatura en medicina d'empresa segons l'establert al Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/97, art. 37.3.a) i al RD 843/2011 pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció (art. 4.2).

Funcions del lloc: -​Dissenyar mantenir la planificació de l'activitat sanitària del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. -​Fer seguiment del personal especialment sensible i de les mesures d’adaptació que requereixin, assessorant l’organització municipal i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. -​Proposar i implementar accions de promoció de la salut per la plantilla municipal i fer-ne seguiment. -​Dissenyar i elaborar estudis epidemiològics de salut del personal municipal. -​Estudiar les malalties susceptibles d’estar relacionades amb el treball, als efectes d’identificar qualsevol relació entre les seves causes i els riscos per a la salut que es puguin presentar als llocs de treball. -​Proporcionar l’assistència de primers auxilis i l’atenció d’urgència a les persones treballadores que ho necessitin durant el temps de presència física al lloc de treball.

Procediment: Les persones interessades hauran d’adreçar un curriculum vitae, del dia 29/11/2022 al 20/01/2023, a l’adreça de correu electrònic seleccio@bcn.cat A l’assumpte del correu cal indicar la descripció “Oferta de treball TS medicina del treball”. El procés selectiu contarà de les dues fases següents: -​Estudi del currículum: es valorarà l’experiència com a Especialista en Medicina del Treball en serveis de prevenció propis o aliens. -​Realització prova i/o entrevista per valorar les competències requerides pel lloc de treball.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-11-2022
Referència: 14066
Descripció:

1 plaça de Metge/ssa Especialista en Aparell Digestiu (ref. ah 46/22). Badalona Serveis Assistencials requereix incorporar 1 Metge/ssa especialista en Aparell Digestiu per a la Unitat d’Endoscòpia digestiva i de digestologia clínica amb un projecte engrescador i nou, amb horitzó en els propers mesos de canvi d’equipament de la unitat d’endoscòpia i increment de nombre de sales, innovant en el model de gestió, potenciant la col·laboració territorial en activitats complexes. Es demana: •Títol d’especialista en aparell digestiu homologat i preferiblement especialitat per via MIR. Es valorarà: •Formació i experiència en endoscòpia digestiva. •Competències : compromís, flexibilitat, orientació a les persones, efectivitat i entusiasme. Funcions: •Atenció pacients en l’àmbit de la consulta externa especialitzada en digestologia amb activitat ambulatòria i endoscòpia. Només atenció a hospitalització per interconsultes. •Mòduls d’endoscòpia digestiva. Procediment procés de selecció: •Valoració del currículum i entrevista amb els candidats/es. S’ofereix: •Contracte laboral indefinit a jornada completa, sense guàrdies. •Jornada de 1668 hores anuals. •Retribució, segons conveni SISCAT. •Incorporació immediata. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada). Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 14 de desembre de 2022 inclòs, la següent documentació: •Carta de sol·licitud de plaça indicant la referència. •Currículum i fotografia actual mida carnet. •Fotocòpia titulació. Badalona Serveis Assistencials amb CIF A-59551655 i domicili a Plaça Pau Casals, 1. 08911 Badalona (Barcelona), com a responsable del tractament l’informa que les seves dades seran tractades a efectes d’incloure’l en un procés de selecció a efectes de valorar la seva incorporació a l’equip de treball de l’entitat. Per motius de seguretat de les dades dels candidats/es, l’informem que la recepció de candidatures i CV es realitzarà única i exclusivament mitjançant comunicació electrònica a l’adreça seleccio@bsa.cat. Aquesta mesura ha sigut presa a efectes de portar una adequada gestió dels CV rebuts per tal de donar-los un tractament adequat. Quan vostè procedeixi a fer l’enviament, rebrà automàticament més informació sobre el tractament de les seves dades així com els drets que l’assisteixen a tal efecte.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-11-2022
Referència: 14053
Descripció:

La Unitat de salut mental de l'Hospitalet precisa incorporar un/a facultatiu/va especialista en Psiquiatria, en jornada parcial o completa. Activitats d'avaluació, diagnòstic i orientació, tractament farmacològic, intervencions psicoterapèutiques individuals i grupals. Programa de col.laboració amb la primària, de salut mental comunitària, trastorn mental sever i psicosi incipient. Treball multidisciplinari. Coordinació xarxa de salut mental del territori. Possibilitat de guàrdies a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-11-2022
Referència: 14054
Descripció:

Please find enclosed the link for the Call for applications for 8 Doctoral (PhD) Training Positions (Multiple locations) in immunology, autoimmune disease and drug development (MSCA TOLERATE project), for your interest and for dissemination. TOLERATE training network aims at training Doctoral Candidates’ (DCs) to acquire the skills to develop different innovative strategies to treat autoimmune diseases, to identify the most promising strategies or a combination of strategies, to setup clinical trials and to develop a roadmap to bring a novel therapeutic agent to the market. 

 

Application deadline: 15/12/2022 00:00 - Europe/Brussels

 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/846836

 

Dra. Marta Vives-Pi, (Head of the Immunology of Diabetes Unit, Germans Trias i Pujol Research Institute) is participating as Beneficiary Company from the spin-off Ahead Therapeutics S.L. (Barcelona, Spain). www.aheadtherapeutics.com.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2022
Referència: 14049
Descripció:

Oferim tres places de metge intensivista de staff, amb guàrdies segons conveni SISCAT, d'incorporació tan precoç com sigui possible i màxima el 1 de juny del 2023, dues d’elles indefinides fins convocatòria de places i una per cobertura d'excedència. Horari de matins de dilluns a divendres durant 4 setmanes i una setmana de cada cinc amb dues jornades de nit (dilluns i dimecres o dimarts i dijous, sense treballar matins aquella setmana) dins la jornada. Guàrdies segons conveni (màximes obligatòries 499h/any fins ales 45 anys, amb possibilitat de fer-ne més). Es requereix títol d’especialista o possibilitat de disposar-ne al juny del 2023 Es tracta d'una UCI de 18 llits (UCI i semicrítics) en un hospital de segon nivell, amb pacients medicoquirúrgics, acreditació docent MIR i dos intensivistes de guàrdia. Podeu demanar més informació a la Dra. Arantxa Mas al mail arantxa.mas@sanitatintegral.org

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2022
Referència: 14052
Descripció:

¿Eres facultativo/a especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial y estás buscando un cambio o compaginar tu actividad laboral? Te estamos buscando y para ello te ofrecemos un contrato laboral/mercantil de 8 horas semanales, ideal para compaginar con otros empleos, una remuneración económica atractiva y la posibilidad de integrarte en un equipo de profesionales con experiencia. ¡Únete a nuestro equipo y crece con nosotros! En IMED Hospitales, especializados en sanidad privada y asentados en la Comunidad Valenciana y Murcia, nos encontramos en la incorporación de un/a facultativo especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial para nuestro hospital de IMED Elche. IMED Hospitales con más 15 años experiencia en la asistencia sanitaria de alta calidad, personalizada, cuenta con instalaciones, tecnología y equipamiento de última generación, apostando por la Innovación Médica. ¿Por qué trabajar en IMED Hospitales? • Trabaja en un equipo de profesionales propio, un equipo formado, experimentado y alineado con el estilo y la filosofía de gestión de la organización. • A tu alcance; instalaciones, tecnología y equipamiento de última generación, apostando por la Innovación Médica. Si eres facultativo especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial vía MIR y quieres trabajar con nosotros, no dudes en enviarnos tu CV a lballester@imedhospitales.com o registrándote en nuestra web de empleo https://empleo.imedhospitales.com/es/nuevoRegistro.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-11-2022
Referència: 14046
Descripció:

L´especialista formarà part de l´equip de la Corporació Sanitària de Salut del Maresme i la Selva, integrat per més de 1500 professionals, incorporant-se al Servei d´Anestesista dels hospitals comarcals de Calella i Blanes, formant part d´un equip multidisciplinari amb un bon ambient de treball i proper duna entitat Integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut que dóna servei a una població de referència duns 192 mil habitants. El Servei d'anestèsia dels Hospitals Comarcals de Calella i Blanes dóna suport anestesiològic a les intervencions quirúrgiques de Cirurgia General, Urologia, Ginecologia i Obstetrícia, Traumatologia, Otorinolaringologia, Oftalmologia i Cirurgia Plàstica. A més, el servei gestiona Clínica del Dolor. Tècniques laparoscòpiques i endoscòpiques són àmpliament utilitzats en les intervencions quirúrgiques. Es requereix • Llicenciatura en Medicina • Especialitat en Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor via MIR o homologació vigent a Espanya. Es Valora • Els anys d'experiència aportats • Formació continuada a l'especialitat S’ofereix • Contracte laboral estable • Jornada Completa més guàrdies • Horari: matins i tardes • Condicions laborals sobre la base del II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut • Incorporació immediata o determinar amb el candidat/a En el cas d’estar interessat/da es necessari enviar un currículum vitae actualizat amb la referencia ANEST22 abans del 18 de Desembre de 2022 a: rrhhd@salutms.cat. Per qualsevol dubte: 691435639 / 937 690 201 ext. 2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humanos)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-11-2022
Referència: 14047
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció de Consultor/a 2 per a Cap de Servei d’Anestesiologia referència “Cap de Servei d’Anestesiologia” Les persones interessades hauran de sol·licitar el model de CV Complet requerit per a aquesta convocatòria a cv@clinic.cat S’ha de presentar una Memòria organitzativa del Servei (format lliure, extensió màxima 20 pàgines). https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0008/76/8d58d2f2c36a7d73a0b0afcadace1d1e3aa986d1.pdf

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-11-2022
Referència: 14040
Descripció:

Cerquem un/a Psicòleg/a Clínic per integrar-se al Centre de Salut Mental de Poble Sec-Montjuïc Realitzarà funcions com: • Realitzar entrevistes d’exploració psicològica i valorar el diagnòstic clínic dels pacients i els familiars quan s’escaigui. • Indicar i realitzar el tractament psicològic individual, en grup i familiar que s’escaigui. • Realitzar informes clínics i proposar la intervenció de la resta de membres del propi CSMA, així com la derivació a recursos complementaris de la xarxa. • Organitzar i conduir grups terapèutics. • Complir amb els requisits establerts pel sistema de gestió de qualitat i ambiental i definits en el Manual de bones pràctiques del la Institució. Requisits: - Títol Psicologia Clínica - Experiència en dispositius de salut mental a la xarxa pública - Administració de test i proves psicomètriques - Gestió i complementació de la historia clínica i protocols assistencials - Participar en el disseny de Plans de Tractament Individualitzat i participació activa en els programes de PAE TMS, PAE TPI. Tipus de contracte Indefinit, incorporació immediata Conveni Col·lectiu d’aplicació: 2n SISCAT Horari laboral Hores contractades: 75% de jornada Horari de treball: de dilluns a divendres , disponibilitat de tardes. Competències personals -Capacitat de treballar en equip interdisciplinari, així com amb equips i professionals externs

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-11-2022
Referència: 14038
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista Sènior en Medicina Física i Rehabilitació referència 34657-3284 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2759

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-11-2022
Referència: 14037
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia referència 19082-3279 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2753

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-11-2022
Referència: 14030
Descripció:

Cerquem un/a Metge/essa per integrar-se en la Unitat de Pediatria del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. Requisits específics: - Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris). - Acreditació de l’especialitat en pediatria. Oferim: - Contractació d’interinatge pendent de convocatòria. - Retribució salarial segons conveni SISCAT. - Jornada completa o parcial. Dedicació màxima 1688 hores anuals. - Incorporació immediata. - Formació continuada i carrera professional. Es valorarà: - Orientació preferent a tasca assistencial. - Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip. Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins 17 de gener de 2023. Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i curriculum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència PEDIA_2022_CSAPG

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-11-2022
Referència: 14028
Descripció:

CSMA CORNELLÀ S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada Completa Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria  Coneixement de la Xarxa de Salut Mental i de la Xarxa d’Atenció Primària  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875 REFERENCIA OFERTA: CSMA CORNELLA 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-11-2022
Referència: 14029
Descripció:

Para la próxima apertura del Hospital Quironsalud Badalona planificada para 2023, buscamos incorporar a un Farmacéutico/a Especialista en farmacia Hospitalaria (FIR) para la Coordinación del Servicio de Farmacia del nuevo hospital. La persona incorporada, liderará y supervisará los procesos del medicamento en el hospital (desde su selección y adquisición hasta su prescripción, administración y monitorización), responabilizándose entre otras funciones, de: Decidir sobre la selección de medicamentos (GFT) y gestionar las compras de medicamentos, así como las alternativas en caso de rotura. Implicación en los circuitos de dispensación, retirada de medicamentos por Caducidad y Defectos de calidad preventivos (notificados por organismos oficiales). Establecer procedimientos de preparación de medicamentos según las Normas de correcta elaboración. Procesos de Gestión clínica y Atención farmacéutica: establecimiento de Protocolos terapéuticos; Validación farmacéutica de las prescripciones farmacológicas; apoyo e Información a los profesionales sanitarios; participación en Comisiones multidisciplinares y grupos de trabajo. Seguridad y Calidad: acciones de mejora para prevenir errores de medicación y acciones de Farmacovigilancia. Se ofrece contrato indefinido, atractiva retribución como Coordinador/a de Servicio con un horario aproximado de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 y viernes de 09:00 a 15:00 junto con la rueda de guardias de fin de semana. Además la persona incorporada podrá tener la posibilidad de proyectos conjuntos de Farmacia a nivel transversal con el resto de Hospitales del Territorio, junto con formaciones continuadas y universidad corporativa.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-11-2022
Referència: 14027
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat institució docent amb activitat hospitalària i ambulatòria, que compta amb 407 llits d’aguts, on es realitzen uns 1500 parts a l'any. S’integrarà al Servei de Pediatria, format per 21 facultatius/ves especialistes i 4 MIR de pediatria, i que desenvolupa totes les activitats de l’especialitat corresponents a un hospital pediàtric de nivell 2A, amb una unitat neonatal que assumeix prematurs a partir de 32 setmanes de gestació. També col·labora amb la UIC i la UVic-UCC en la formació d'estudiants del grau de medicina. Es requereix: Títol d’Especialista en pediatria, via MIR o homologació vigent a Espanya Es valorarà: Experiència en l'especialitat Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada parcial, 20 hores setmanals. Horari atenció continuada: guàrdies de 12 o 24 hores amb possibilitat d'incorporació al servei per cobertura de baixes maternals Formació continuada i carrera professional Salari segons conveni SISCAT Incorporació: Immediata, segons disponibilitat del/la candidat/a

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-11-2022
Referència: 14031
Descripció:

Cerquem un/a Metge/essa per integrar-se en la Unitat de Cures Intensives del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. Requisits específics: - Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris). - Acreditació de l’especialitat en medicina intensiva. Oferim: - Contractació d’interinatge pendent de convocatòria. - Retribució salarial segons conveni SISCAT. - Jornada completa o parcial. Dedicació màxima 1688 hores anuals. - Incorporació immediata. - Formació continuada i carrera professional. Es valorarà: - Orientació preferent a tasca assistencial. - Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip. Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins 17 de gener de 2023. Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i curriculum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència UCI_2022_CSAPG

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-11-2022
Referència: 14005
Descripció:
Busquem metge/ssa per incorporar-se a l'equip de CUAP Castelldefels. Torn dia, lliscant. Guàrdies cap de setmana opcionals. Es valora formació, experiència i capacitat d'integrar-se a equip consolidat. Contracte segons conveni SISCAT.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-11-2022
Referència: 14008
Descripció:
Oferim la possibilitat de treballar a l'Àrea d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona. Possibilitat de contracte indefinit en la modalitat de torns de 12h de dilluns a diumenge. Es valorarà disposar de títol d'especialista així com experiència prèvia en serveis d'urgències

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-11-2022
Referència: 14010
Descripció:
Puesto de trabajo: • Médico/a adjunto/a para el servicio de urgencias del Espitau Val d’Aran. • Formar parte de un equipo de trabajo interdisciplinar. • Integrado en la red sanitaria pública. • Con actividad intra y extra hospitalaria. Se requiere: • Licenciatura en Medicina con homologación vigente en España. • Especialidad en Medicina de Familiar y Comunitaria, Medicina Interna u otras especialidades médicas vía MIR u homologación vigente en España. Se valora: • Años de experiencia aportados en urgencias hospitalarias y extrahospitalarias. • Formación continuada en el ámbito de urgencias y emergencias. • Formación complementaria. • Formación en soporte vital. Se ofrece: • Contratación temporal (anual renovable). • Jornada Completa con horario de 12 horas rotatorio diurno/nocturno (con flexibilidad de realizar cambios y compactar jornadas laborales) con posibilidad de pactar otras jornadas. • Guardias localizadas de transporte secundario y emergencias. • Participación en comisiones hospitalarias y grupos de trabajo. • Programa activo de formación integral continuada en urgencias y emergencias: con especial incidencia en soporte vital avanzado, urgencias extrahospitalarias, montaña, politrauma y técnicas quirúrgicas. • Condiciones laborales en base al II Convenio Colectivo de trabajo de los hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios i centros de salud mental, concertados con el Servicio Catalán de la Salud. • Incorporación inmediata o a determinar.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-11-2022
Referència: 14013
Descripció:

Parc Taulí Hospital Universitari (Sabadell) cerca 1 metge, metgessa especialista en Pediatria per al Servei de Medicina Pediàtrica (Atenció continuada) i li ofereix un contracte per substitució fins a la convocatòria reglamentària de la plaça amb caràcter definitiu. Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni de la Sanitat Concertada Catalana amb jornada completa. Incorporació al gener de 2023 a un hospital universitari (formació MEF i Grau) de referència per a una població de 1,5 milions d'habitants, amb desenvolupament de totes les especialitats pediàtriques i vigilància intensiva (pediàtrics i neonatals) i amb una àmplia experiència docent i de recerca. Requisits: • Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia. • Títol d'especialista en Pediatria i les seves Àrees Específiques. Es valorarà: • Currículum. • Competències acreditades en Urgències Pediàtriques. • Experiència en l'abordatge del pacient complex en l'àmbit específic de la seva competència. • Interès per el transport pediàtric i neonatal. • Experiència en coordinació - dinamització d’equips. • Experiència docent i de recerca. • Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals. Les persones interessades podran fer la seva inscripció en https://tauli.talentclue.com/ca/node/92167344/12623479 on s'haurà d'adjuntar el currículum, en format PDF, i adjuntar, com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella documentació que considerin adequada per a l'acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, poden dirigir-se a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència d'aquest anunci (22_207_FAC_MPED). Data límit: 30 de novembre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-11-2022
Referència: 14014
Descripció:

Actividad clínica, diagnóstica y de tratamiento, para trabajar en Unidad Hospitalaria de Salud Mental de Adultos, dando servicio a la red pública sanitaria. Trabajo interdisciplinar en Área de Hospitalización de Adultos, en las unidades de Subagudos, Daño Cerebral y Alta Dependencia Psiquiátrica del Hospital Sant Joan de Déu Lleida. Requisitos:  Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en Psiquiatría. Se valorará:  Experiencia, formación, docencia e investigación en temas relacionados con la práctica clínica en campo de la Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones.  Capacidad de liderazgo, de iniciativa, de comunicación y de trabajo en equipos multidisciplinarios. Se ofrece:  Jornada completa (37,5 h/semanales).  Carrera profesional y formación continuada.  Retribución según convenio SISCAT.  Incorporación inmediata.  Lugar de trabajo: Unidad de Salud Mental de Adultos del Hospital Sant Joan de Déu Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 – Lleida. Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a lleida.lle.rrhh@sjd.es indicando la siguiente referencia: SMA-PSQ-2022-25022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-11-2022
Referència: 14015
Descripció:

SJD Terres de Lleida gestiona HDIJ (hospitalización parcial infanto-juvenil), CSMIJ (Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil) y programas destinados para la atención de la población infanto-juvenil en la comunidad (Programa Soporte Primaria, intervención en aulas de atención integral en las escuelas, PSI infanto-juvenil…). Si te interesa la psiquiatría infantil y juvenil, y quieres trabajar en un equipo dinámico, multidisciplinar y en crecimiento, esta oferta te puede interesar. Es necesaria la contratación de médicos/as especialistas en psiquiatría para la consolidación de programas asistenciales existentes así como el desarrollo de programas de nueva implantación. Requisitos:  Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en Psiquiatría Se valorará:  Experiencia y/o formación en Salud Mental Infanto-juvenil (Centro de Salud Mental y/o Hospital de Día Infantil y Juvenil).  Capacidad de empatía y habilidad comunicativa.  Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar.  Comunicaciones, publicaciones e interés en participar en proyectos de investigación.  Carnet de conducir. Se ofrece:  Contrato Indefinido.  Jornada completa (37,5 h/semanales).  Carrera profesional y formación continuada.  Retribución según convenio SISCAT.  Incorporación inmediata.  Lugar de trabajo: CSMIJ y Hospital de Día - Sant Joan de Déu Terres de Lleida Hospital de Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 – Lleida. Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a lleida.lle.rrhh@sjd.es indicando la siguiente referencia: SMIJ-PSQ-2022-25020

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-11-2022
Referència: 14016
Descripció:

Actividad clínica, diagnóstica y de tratamiento, para trabajar en Unidad Hospitalaria de Salud Mental de Adultos, dando servicio a la red pública sanitaria. Trabajo interdisciplinar en Área de Hospitalización de Adultos, en las unidades de Subagudos, Daño Cerebral y Alta Dependencia Psiquiátrica del Hospital Sant Joan de Déu Lleida. Requisitos:  Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en Psiquiatría. Se valorará:  Experiencia, formación, docencia e investigación en temas relacionados con la práctica clínica en campo de la Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones.  Capacidad de liderazgo, de iniciativa, de comunicación y de trabajo en equipos multidisciplinarios. Se ofrece:  Jornada completa (37,5 h/semanales).  Carrera profesional y formación continuada.  Retribución según convenio SISCAT.  Incorporación inmediata.  Lugar de trabajo: Unidad de Salud Mental de Adultos del Hospital Sant Joan de Déu Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 – Lleida. Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a lleida.lle.rrhh@sjd.es indicando la siguiente referencia: SMA-PSQ-2022-25022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-11-2022
Referència: 14017
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia General i Digestiva referència 4560-3275 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2745

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-11-2022
Referència: 14018
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Nefrologia referència 234-3276 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2746

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-11-2022
Referència: 14019
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 34648-3277 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2747

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-11-2022
Referència: 14020
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció de Consultor/a 2 per a Cap de Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular referència “Cap de Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular” Les persones interessades hauran de sol•licitar el model de CV Complet requerit per a aquesta convocatòria a cv@clinic.cat S’ha de presentar una Memòria organitzativa del Servei (format lliure, extensió màxima 20 pàgines). https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0008/66/ce1f789b42b1c448418070b0a63b6d940f94c65a.pdf

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-11-2022
Referència: 14021
Descripció:

SJD Terres de Lleida gestiona HDIJ (hospitalización parcial infanto-juvenil), CSMIJ (Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil) y programas destinados para la atención de la población infanto-juvenil en la comunidad (Programa Soporte Primaria, intervención en aulas de atención integral en las escuelas, PSI infanto-juvenil…). Si te interesa la psiquiatría infantil y juvenil, y quieres trabajar en un equipo dinámico, multidisciplinar y en crecimiento, esta oferta te puede interesar. Es necesaria la contratación de médicos/as especialistas en psiquiatría para la consolidación de programas asistenciales existentes así como el desarrollo de programas de nueva implantación. Requisitos:  Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en Psiquiatría Se valorará:  Experiencia y/o formación en Salud Mental Infanto-juvenil (Centro de Salud Mental y/o Hospital de Día Infantil y Juvenil).  Capacidad de empatía y habilidad comunicativa.  Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar.  Comunicaciones, publicaciones e interés en participar en proyectos de investigación.  Carnet de conducir. Se ofrece:  Contrato Indefinido.  Jornada completa (37,5 h/semanales).  Carrera profesional y formación continuada.  Retribución según convenio SISCAT.  Incorporación inmediata.  Lugar de trabajo: CSMIJ y Hospital de Día - Sant Joan de Déu Terres de Lleida Hospital de Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 – Lleida. Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a lleida.lle.rrhh@sjd.es indicando la siguiente referencia: SMIJ-PSQ-2022-25020

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-11-2022
Referència: 14006
Descripció:

S’ofereix plaça de metge adjunt interí amb jornada completa segons conveni ICS al Servei de Rehabilitació d’Atenció Primària Barcelona Ciutat (CAP Sant Andreu). Plaça amb estabilitat i incorporació immediata. Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Física i Rehabilitació. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. Es valorarà: • Experiència professional com a metge/essa especialista en medicina física i rehabilitació. • Capacitat de treball en equip. • Interès en continuar formant-se i en la recerca. • Formació addicional específica en: ecografia i intervencionisme ecoguiat, maneig biomecànic d’anàlisi del moviment, sòl pelvià i logopèdia. Interessats enviar currículum vitae al email: rarroyo.bcn.ics@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-11-2022
Referència: 14007
Descripció:

Estimado Sres.: Somos Laborare Conseil, una empresa especializada en procesos de selección de personal sanitario con más de 20 años de experiencia y única con certificado de calidad ministerial francés en este campo. Adjuntamos nuestras últimas ofertas de trabajo. Les estaríamos muy agradecidos si validaran esta información y procedieran a su difusión. Téngase en cuenta que a veces los puestos se cubren rápido incluso antes de la difusión oficial, por ello adjuntamos una difusión general. Si necesitaran un soporte informático de estos documentos, no duden en solicitárnoslo en el e-mail: medecin@laborare-conseil.com Les agradeceríamos también indicaran a los interesados que las candidaturas se deben enviar al mail medecin@laborare-conseil.com, lo que facilitará su posterior tratamiento. Laborare Conseil, especializada en selección de personal sanitario con más de 20 años de experiencia y única con certificado de calidad en este campo, selecciona: 3 PEDIATRAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN FRANCIA Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 750 profesionales: Se ofrece: - Salario: a partir de 55.000 € brutos anuales a los que se añaden guardias localizables y/o presenciales, y pluses variables, pudiendo ser funcionario en un corto periodo de tiempo (1/2 años). - El equivalente a dos meses de vacaciones anuales. - Ayuda a la búsqueda de alojamiento. - Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. - Interesantes perspectivas de evolución profesional. - Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es contratado/a deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia. - En el hospital se le proporcionará un curso de francés complementario financiado. - Se admiten residentes de último año. - Fecha de llegada a convenir conjuntamente. - No se excluyen candidaturas extracomunitarias (consultarnos detalles y viabilidad). - Si usted lo desea, si su pareja es de perfil sanitario puede ser contratada en el hospital. - Sus hijos/as perfectamente bilingües. - Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos personales y profesionales necesarios. - Y mucho más... Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad OPQCM del Ministerio Francés Más de 20 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. www.laborare-conseil.com ¿Te interesa? contacta con Yaël BRUGOS MIRANDA enviando CURRICULUM VITAE a: medecin@laborare-conseil.com Para cualquier aclaración o información complementaria que puedan desear, no duden en contactarnos. Rogamos confirmen la recepción de este correo y la efectiva publicación de las ofertas o, en su caso, cualquier actualización en la modalidad de difusión de las mismas. Sin otro particular, reciban un cordial saludo: Yael Brugos Miranda www.laborare-conseil.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2022
Referència: 13994
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anatomia Patològica referència 34514-3269 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2729

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2022
Referència: 13995
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 33313-3270 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2730

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2022
Referència: 13996
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Consultor/a 1 Especialista en Cirurgia Plàstica referència 19051-3271 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2731

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2022
Referència: 13997
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna o Geriatria referència 34626-3272 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2732

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2022
Referència: 13998
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Nuclear referència 28813-3273 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2733

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2022
Referència: 13999
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista Assistencial d’Urgències en Medicina Interna referència 18270-3274 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2741

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2022
Referència: 14000
Descripció:

Per tal d’apropar els serveis de diagnòstic a la nostra població, a l’hospital de Cerdanya estem treballant per tal de poder mantenir els exàmens en electromiografia a les nostres dependències. Busquem un/a especialista en neurofisiologia que vulgui venir a ajudar-nos a desenvolupar aquesta activitat que valorariem realitzar tant presencialment com en part telemàticament. En dependència de la seva predisposició, ens podria ajudar a establir les xarxes de relació tant amb els nostres serveis troncals (especialment cirurgia orptopèdica i medicina interna) com amb l’equip d’atenció primària. El que es demana és una persona que estigui disposada a treballar en l’àmbit ambulatori en el marc d’un hospital públic, binacional, petit i modern. Les condicions laborals i de contracte les podem pactar d’acord amb les nostres polítiques de qualitat, de relació amb les persones i el nostre compromís social. També estaríem disposats a parlar de temps, dies i jornada. Podeu fer-nos arribar la vostra candidatura a través del següent formulari web: https://www.hcerdanya.eu/ca/qui-som/envia-el-teu-curriculum/ (fent constar Neurofisiologia a l’apartat: Lloc al que us agradaria optar). També us podeu adreçar a nosaltres a través de la bústia, rrhh@hcerdanya.eu (indicant el vostre nom i neurofisiologia al tema del correu electrònic).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2022
Referència: 14001
Descripció:

Per tal d’apropar els serveis de diagnòstic a la nostra població, a l’hospital de Cerdanya estem treballant per tal de poder mantenir els exàmens en electromiografia a les nostres dependències. Busquem un/a especialista en neurofisiologia que vulgui venir a ajudar-nos a desenvolupar aquesta activitat que valorariem realitzar tant presencialment com en part telemàticament. En dependència de la seva predisposició, ens podria ajudar a establir les xarxes de relació tant amb els nostres serveis troncals (especialment cirurgia orptopèdica i medicina interna) com amb l’equip d’atenció primària. El que es demana és una persona que estigui disposada a treballar en l’àmbit ambulatori en el marc d’un hospital públic, binacional, petit i modern. Les condicions laborals i de contracte les podem pactar d’acord amb les nostres polítiques de qualitat, de relació amb les persones i el nostre compromís social. També estaríem disposats a parlar de temps, dies i jornada. Podeu fer-nos arribar la vostra candidatura a través del següent formulari web: https://www.hcerdanya.eu/ca/qui-som/envia-el-teu-curriculum/ (fent constar Neurofisiologia a l’apartat: Lloc al que us agradaria optar). També us podeu adreçar a nosaltres a través de la bústia, rrhh@hcerdanya.eu (indicant el vostre nom i neurofisiologia al tema del correu electrònic).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-11-2022
Referència: 14002
Descripció:

S’OFEREIX: • Incorporació immediata a l’equip de treball del Servei de Patologia del Hospital Universitari Mutua Terrassa. • Les condicions laborals, son les establertes en el II Conveni SISCAT, amb jornada completa • Accés a carrera professional. • Col·laboració en la formació de MIR. • Formació continuada. REQUISITS: • Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia. • Títol d’especialista en Anatomia Patològica (preferentment via MIR) ES VALORARÀ: • Currículum vitae. • Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. Persona de contacte: Dr. Xavier Tarroch Telèfons: 937365056 i +34 677732175 Correu electrònic: xtarroch@mutuaterrassa.cat Data límit: Fins a cobertura de la plaça

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-11-2022
Referència: 13991
Descripció:

L'Hospital Quironsalud del Vallès (Sabadell) i els seus centres associats del territori cerquen especialistes en dermatologia. Possibilitat de consulta presencial, teledermatologia i quiròfan, segons interés del candidat. Hospital i centres en ple creixement i progressió sent referents en serveis digitals. Oferim Important remumeració econòmica per sobre d'ofertes del mercat. Possibilitat de vincles amb la Universitat Internacional de Catalunya. Contractes laborals o mercantils amb amplia flexibilitat horària.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-11-2022
Referència: 13989
Descripció:

Grup Policlinic cerca incorporar GINECÒLEG/A per cobrir la alta demanda dels seus centres d'atenció privada al Vallés occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Oferim relació Mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari a convenir segons la disponibilitat del metge. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mensuals. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Interessats enviar currículum vitae resumit a: rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-11-2022
Referència: 13990
Descripció:

Comunicar Salud esta en proceso de selección para la incorporación de Médico cardiólogo a la plantilla actual de reconocido Centro Médico privado en Barcelona con más de 30 años de trayectoria. Requisitos: Homologación de título médico por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Horarios: Flexibilidad en horarios y a convenir. Contrato: Mercantil. Honorarios a porcentaje sobre la facturación. Contacto: los interesados deben enviar su currículum vitae a rrhh@comunicarsalud.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-11-2022
Referència: 13993
Descripció:

Para la próxima apertura del Hospital Quironsalud Badalona planificada para 2023, buscamos incorporar a Pediatras para el área de Urgencias cuyo objetivo será ofrecer el mejor tratamiento médico a los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias, consiguiendo la excelencia a nivel asistencial y humano. Los facultativos seleccionados, en dependencia del Responsable del proceso de Hospitalización y Urgencias y de la Dirección Trasversal de Pediatría respectivamente, se responsabilizarán entre otras funciones, de Diagnóstico y tratamiento de urgencias médicas. Atención al niño/a y acompañamiento a la familia prestando especial cuidado en reducir el dolor y la ansiedad que genere dicha situación de urgencia. Trabajo en equipo ajustándose a los protocolos establecidos y colaborando con otras especialidades (cirugía, traumatología, etc.) por el bien del paciente. Colaborar con la actividad académica del Servicio (sesiones formativas, actualización de protocolos, investigación clínica, etc.) Se deberá poseer la especialidad vía MIR en Pediatría y sus áreas Específicas o la convalidación correspondiente; valorándose muy positivamente la formación tipo máster dentro del ámbito pediátrico. Se ofrece contrato indefinido, formaciones continuadas, universidad corporativa, posibilidad de retribución flexible y atractiva retribución en la que se incluirá un bonus relacionado con indicadores de calidad, seguridad y experiencia paciente. Asimismo, posibilidad de compaginar con actividad en consulta externa de pediatría retribuida por acto médico. Contacto: Daniel Carro Werner daniel.carro@quironsalud.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-11-2022
Referència: 14004
Descripció:

Application process:

If you wish to be considered for this position, please, apply via our Recruitment Platform (https://www.irta.cat/es/trabajo/) to the job post with reference 144-22.

Candidate requirements:

We invite applications from ambitious candidates with relevant research experience and passion to conduct research and innovation activities on the development of vaccines against African swine fever virus and characterization of the immune mechanisms involved in protection.

Required skills:

Teamwork, PhD supervision, Communication, Good written and spoken English, Experience in laboratory practice, Initiative, Planning and organizing.

For more information:

Send a motivation letter and your CV to: fernando.rodriguez@irta.cat and jordi.argilaguet@irta.cat

Deadline for application: 20/11/2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-11-2022
Referència: 13988
Descripció:

Centre mèdic amb mes de 40 especialitats mèdiques, totalment consolidat i amb un gran volum de pacients, necessita incorporar una ginecóloga 1 tarda a la setmana i/o dissabtes matins. www.mediqsalut.es Contacte: egallart3@gmail.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-11-2022
Referència: 13985
Descripció:

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA METGE/ESSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA Es requereix: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna. Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte degudament homologats pel Ministeri competent, o estar en tràmits d’homologació. Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà:Experiència laboral com metge/essa especialista en Medicina Interna en l’àmbit hospitalari.Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits).Coneixements de llengua catalana, oral i escrit. Capacitat de treball en equip. Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.Disponibilitat i flexibilitat horària. Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació. S’ofereix: Contracte laboral a jornada completa i jornada complementària d’Atenció Continuada (guàrdies localitzables). Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT. Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional.Participació en sistemes d’incentivació per objectius. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars. 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME MIN 11 22 Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2022
Referència: 13970
Descripció:

Grup Policlinic cerca incorporar DIGESTÒLEG/A per cobrir la alta demanda dels seus centres d'atenció privada al Vallés occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Oferim relació Mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari a convenir segons la disponibilitat del metge. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mensuals. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Interessats enviar currículum vitae resumit a: rrhh@grup-policlinic.com Grup Policlinic busca incorporar DIGESTÓLOGO /A para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada en el Vallés occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Ofrecemos relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario a convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña,  no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de la medicina privada, contamos con un gran equipo de profesionales y un gran número de usuarios. Interesados enviar currículum vitae resumido a:  rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2022
Referència: 13968
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa és una organització sanitària integrada que disposa de tots els nivells d'atenció (primària, especialitzada, sociosanitària i de salut mental) i, de forma continuada i coordinada ofereix serveis de salut a una població de més de 200.000 habitants del Vallès Occidental, dels municipis de Terrassa, Matadepera, Rubí, Castellbisbal, Sabadell i Sant Quirze. El CST necessita contractar Metges i Metgesses de Família i Comunitària per donar cobertura a l’Atenció Primària. Tipus de relació: • S’ofereix contracte d’interinat per plaça vacant. • Jornada completa. • Conveni col·lectiu del SISCAT (Sistema Sanitari Públic Català) • Incorporació immediata. Candidatures i currículums Les persones interessades a participar en aquesta oferta de treball, hauran de presentar el seu currículum vitae actualitzat indicant els apartats de: 1. Mèrits acadèmics, 2. Mèrits professionals amb indicació dels serveis prestats 3. Formació/docència, A la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST o a l’adreça de correu electrònic seleccio@cst.cat. Indicant REF: 368 El termini de presentació de candidatures finalitza el 15 de novembre del 2022 Terrassa a 2 de novembre del 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2022
Referència: 13969
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits  Titulació d’especialista en Pediatria Oferim:  Integració en el Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa  Jornada completa amb dedicació del 60% a subespecialitat de digestiu, hepatologia i nutrició pediàtrica i 40% en urgències hospitalàries o nounats  Retribució segons salari SISCAT  Incorporació Immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden adjuntar el seu currículum en https://www.mutuaterrassa.com/ca/treballa-amb-nosaltres

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2022
Referència: 13984
Descripció:

L'Equip d´Atenció pediàtrica territorial Alt Penedès Busca incorporar Facultatiu/iva per treballar a l'àrea de Pediatria. Titulació Requerida: Especialitat en Pediatria. Nª de places: 1-2 Tipus de Contracte: Interinitat Retribucions: Conforme a taules retributives del personal de l'Equip. Oportunitat de treball en equip territorial exclusivament pediàtric i amb gestió pediàtrica. Possibilitat de participar en subespecialitat pediàtrica, grups de treball o en referències específiques, a més de continuïtat assistencial (guàrdies) a l'hospital comarcal. Contacta'ns i no perdis l'oportunitat de conèixer-nos i enviar-nos les teves dades.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2022
Referència: 13971
Descripció:

Grup Policlinic cerca incorporar DIGESTÒLEG/A per cobrir la alta demanda dels seus centres d'atenció privada al Vallés occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Oferim relació Mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari a convenir segons la disponibilitat del metge. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mensuals. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Interessats enviar currículum vitae resumit a: rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2022
Referència: 13948
Descripció:
Institució hospitalària de referència a la comarca del Bages (Barcelona) tant en atenció intermèdia com en dependència i assistència social, cerca incorporar al seu equip un/a mèdic GERIATRE o INTERNISTA. Algunes de les unitats de l'Hospital són la de convalescència, llarga estada, cures pal·liatives, subaguts, mitja estada psicogeriàtrica entre altres. Es requereix: - Metge especialista en Geriatria o medicina interna. - Experiència en cures pal·liatives, convalescència i llarga estada. - Preferiblement via MIR o homologat. Oferim: - Contracte estable - Jornada completa - Salari segons conveni col·lectiu - Zona de treball: Comarca del Bages (Barcelona-Espanya)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2022
Referència: 13973
Descripció:

Grup Policlinic cerca incorporar DIGESTÒLEG/A per cobrir la alta demanda dels seus centres d'atenció privada al Vallés occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Oferim relació Mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari a convenir segons la disponibilitat del metge. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mensuals. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Interessats enviar currículum vitae resumit a: rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2022
Referència: 13974
Descripció:

Grup Policlinic cerca incorporar PSIQUIATRES per cobrir la alta demanda dels seus centres d'atenció privada al Vallés occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Oferim relació Mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari a convenir segons la disponibilitat del metge. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mensuals. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Interessats enviar currículum vitae resumit a: rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2022
Referència: 13976
Descripció:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA nº 2022-125 La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar UN/UNA: Requisits: ▪ Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia ▪ Títol d’especialista en Medicina Interna Es valorarà: ▪ Experiència en atenció al pacient urgent ▪ Experiència en malalties infeccioses ▪ Experiència en assaigs clínics ▪ Experiència en l’elaboració i participació en projectes científics i haver gaudit d'una beca competitiva. ▪ Experiència i capacitat docent ▪ Doctorat en Medicina ▪ Coneixements d’anglès oral i escrit ▪ Competències: • Treball en equip • Comunicació interpersonal • Servei i orientació a l’usuari/ària Altres requisits: • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). • El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de/ la Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital. FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA • Es imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació. • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya. S’ofereix: ▪ Categoria: Adjunt/a ▪ Contractació indefinida a temps complet ▪ Horari de treball segons planificació ▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu. Documentació i termini de presentació Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que trobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en format excel) i la titulació requerida al correu electrònic conv125@santpau.cat Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats. També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg1tr8xNUd2f54uZFBzn3OQMKaOCUqtT_njX4IBC5I1KeuQ/viewform?usp=sf_link El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 1 de desembre a les 15 hores Barcelona, 2 de novembre de 2022 https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-125?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2022
Referència: 13977
Descripció:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA nº 2022-126 La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar UN/UNA: Requisits: ▪ Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia ▪ Títol d’especialista en Medicina Interna Es valorarà: ▪ Haver defensat o tenir inscrita la tesi doctoral ▪ Experiència en el maneig de pacient pluri-patològic/geriàtric i la seva valoració integral ▪ Experiència en el maneig de pacient urgent en hospital universitari de 3r nivel ▪ Experiència en ecografia clínica a peu de llit i procediments mínimament invasius guiats per ecografia ▪ Experiència en l’elaboració i participació en projectes científics ▪ Coneixements d’anglès oral i escrit ▪ Competències: • Treball en equip • Comunicació interpersonal • Servei i orientació a l’usuari/ària Altres requisits: • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). • El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de/ la Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital. FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA • Es imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació. • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya. S’ofereix: ▪ Categoria: Adjunt/a ▪ Contractació indefinida a temps complet ▪ Horari de treball segons planificació ▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu. Documentació i termini de presentació Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que trobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en format excel) i la titulació requerida al correu electrònic conv126@santpau.cat Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats. També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf890DSxaYlIT9GiuGveTZR8AlNwjSOeCjKd2VyckO6ZNEug/viewform?usp=sf_link El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 1 de desembre de 2022 a les 15 hores Barcelona, 2 de novembre de 2022 https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-126?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2022
Referència: 13978
Descripció:

L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per al servei d’ Aparell Digestiu, via MIR. Incorporació immediata. La durada inicial del contracte serà d’1 any, amb possibilitat de continuïtat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2022
Referència: 13980
Descripció:

La Secció d'Al•lergologia de l'Hospital Universitari Santa Maria a Lleida necessita cobrir una baixa maternal a jornada completa amb incorporació probable al desembre/22. Equip de 6 especialistes i 5 infermeres, referents per a tota la província. Dirigiu-vos a Lluís Marquès Amat (lmarques@gss.cat).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2022
Referència: 13981
Descripció:

Hermanas Hospitalarias es una Institución sin ánimo de lucro, que trabaja desde hace más de 135 años en la acogida, cuidado especializado, asistencia integral y reinserción social de personas con preferencia por los más vulnerables, según las necesidades de cada tiempo y lugar. El Hospital Sagrat Cor ofrece servicios especializados en el ámbito de la salud mental y sociosanitaria a través del mismo hospital, situado en Martorell, y con más de veinte equipamientos comunitarios repartidos por las comarcas del Alt Penedés, Anoia, Baix Llobregat i el Berguedà. Todos los servicios son de cobertura pública y se financian a través de conciertos establecidos con el CatSalut (Servicio Catalán de la Salud). La asistencia del centro está destinada a los ciudadanos de su zona de influencia. ¿Quieres formarte y crecer en una entidad referente en el campo de la Salud Mental y comprometida con las personas y la sociedad? ¡Esta oferta te va a encantar! En Hospital Sagrat Cor precisamos incorporar Médicos/as en nuestro hospital de día infanto-juvenil para nuestro centro ubicado en Molins de rei. ¿Por qué unirte a nuestro equipo? - Favorecemos la integración en el equipo para que te sientas parte del mismo. - Posibilidad de participación en proyectos de investigación. - Gracias a nuestro amplio plan formativo y docente estarás en continuo aprendizaje. - Organización docente multidisciplinar en salud mental (MIR, PIR, EIR). - Nuestra entidad cuenta con políticas de inclusión y de diversidad. - Apostamos por la creación de empleo estable y de calidad. - Las personas a las que atendemos y las personas que las atienden están en el centro de nuestra actuación. ¿Cuál será tu labor? - Serás la persona responsable de la asistencia a niños y adolescentes con dificultades para el desarrollo de su vida cotidiana. - Realización de entrevistas individuales y familiares en coordinación con los referentes centros educativos y/o de asistencia primaria. - Coordinación con los servicios asistenciales de Salud Mental y educacionales, y de justicia y sociales. ¿Qué esperamos de ti? - Experiencia previa en el ámbito de salud mental infantil y juvenil. - Formación en Psicoterapia y psicofarmacología. - Formación en psiquiatría infantil y juvenil. - Conocimientos en psicología clínica de la infancia y adolescencia. Podrás optar a: - Retribución fija + Objetivos + Pluses + Mejora del centro. - Contrato indefinido – 35h/semanales. - Descuentos exclusivos para nuestros profesionales. ¡Súmate al equipo!

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-11-2022
Referència: 13983
Descripció:

Hermanas Hospitalarias es una Institución sin ánimo de lucro, que trabaja desde hace más de 135 años en la acogida, cuidado especializado, asistencia integral y reinserción social de personas con preferencia por los más vulnerables, según las necesidades de cada tiempo y lugar. El Hospital Sagrat Cor ofrece servicios especializados en el ámbito de la salud mental y sociosanitaria a través del mismo hospital, situado en Martorell, y con más de veinte equipamientos comunitarios repartidos por las comarcas del Alt Penedés, Anoia, Baix Llobregat i el Berguedà. Todos los servicios son de cobertura pública y se financian a través de conciertos establecidos con el CatSalut (Servicio Catalán de la Salud). La asistencia del centro está destinada a los ciudadanos de su zona de influencia. ¿Quieres formarte y crecer en una entidad referente en el campo de la Salud Mental y el ámbito sociosanitario, comprometida con las personas y la sociedad? ¡Esta oferta te va a encantar! En Hospital Sagrat Cor precisamos incorporar Médicos/as con la especialidad en psiquiatría para nuestros centros de atención comunitaria en Sant Feliu de Llobregat, Martorell y Vilafranca del Penedès, con disponibilidad para realizar guardias médicas presenciales en unidades de hospitalización. ¿Por qué unirte a nuestro equipo? - Posibilidad de participación en proyectos de investigación. - Gracias a nuestro amplio plan formativo y docente estarás en continuo aprendizaje. - Organización docente multidisciplinar en salud mental (MIR, PIR, EIR). - Nuestra entidad cuenta con políticas de inclusión y de diversidad. - Apostamos por la creación de empleo estable y de calidad. - Las personas a las que atendemos y las personas que las atienden están en el centro de nuestra actuación. ¿Cuál será tu labor? - Seguimiento ambulatorio de los/las usuarios/as con trastornos mentales para conseguir su curación o en su defecto, establecer un control periódico de la enfermedad. - Coordinación con los servicios asistenciales del ámbito de la Salud Mental: Hospitalización, Hospital de Dia y SRC. ¿Qué esperamos de ti? - Licenciatura/Grado en Medicina y cirugía. - Acreditar especialidad vía MIR u homologación en Psiquiatría. - Experiencia previa en atención comunitaria. Podrás optar a: - Retribución fija + Objetivos + Pluses + Mejora del centro. - Contrato indefinido. - Se ofrecen diferentes opciones de jornada: Completa y/o jornada parcial. - Descuentos exclusivos para profesionales. ¡Súmate al equipo!

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-11-2022
Referència: 13965
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA HOSPITAL DE SANT BOI GINECOLOGIA I OBSTETRICIA S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  TIPUS DE CONTRACTE: Indefinit  DEDICACIÓ: Jornada Parcial per la realització de guàrdies Requisits:  Títol d’Especialitat en Ginecologia i Obstetrícia  Experiència en Servei de Ginecologia i Obstetrícia Es valorarà:  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Tel. 936406350, Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: GINECOLOGIA 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-11-2022
Referència: 13966
Descripció:

1. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL - Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. - Jornada laboral de 40 hores setmanals, amb contracte d’interinitat. - Integració dins del Servei de Salut Laboral. - Ubicació a l'Hospital del Mar, amb desplaçaments habituals a altres centres del PSMAR. 2. FUNCIONS - Identificar i avaluar les condicions de treball que poden suposar un risc per a la salut dels treballadors/es del PSMAR, investigar els accidents de treball, les malalties professionals i altres situacions de risc, i proposar, planificar i avaluar l’acció preventiva per al control i reducció dels riscos laborals i l’adaptació dels llocs de treball. Revisar els equips de protecció individual, i col·laborar en la seva gestió i distribució. - Participar en la formació i informació en salut laboral a tots nivells, amb la finalitat de vetllar i promoure la salut de tots els àmbits de treball de la institució. - Participar en el sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals de la institució, també en relació amb la coordinació d’activitats empresarials, plans d’autoprotecció i emergències, i d’altres activitats de prevenció. - Coordinació i treball en equip amb els professionals sanitaris i altres membres del Servei de Salut Laboral. 3. REQUISITS Formació acadèmica: - Grau, Llicenciatura o Diplomatura universitària amb titulació expedida per una universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent. - Titulació de tècnic/a superior en Prevenció de Riscos Laborals (màster en PRL o formació acreditada mínima de 600 h). 4. ES VALORARÀ: - Experiència, formació i coneixements: - Experiència professional en el sector sanitari. - Coneixements tècnics, quant a les tres especialitats de la prevenció de riscos laborals (Seguretat, Higiene i Ergonomia, i Psicosociologia). - Experiència docent. - Disponibilitat per adquirir experiència/coneixements. - Predisposició al treball en equip, capacitat d’adaptació a les característiques de la institució i als nous projectes a desenvolupar. - Bones habilitats de comunicació i relació social. - Bon nivell del paquet Office, idiomes i formació complementària. 5. COMPETÈNCIES - Competències corporatives: compromís i implicació amb la institució; orientació a les persones, empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la qualitat, la millora contínua i l’excel·lència, i gestió del canvi/innovació. - Competències específiques: organització i planificació, treball en equip i capacitat docent. - Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació, relació social i iniciativa, així com capacitat d’adaptació als canvis, de decisió davant la incertesa, i de comunicació del risc. 6. TERMINI DE PRESENTACIÓ, DOCUMENTACIÓ I CONTACTE - 15 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació d'aquesta oferta en el web corporatiu. - Les persones interessades hauran d'omplir el formulari de sol·licitud d'accés disponible al web del PSMAR dins l'apartat corresponent a aquesta oferta, i d'adjuntar el seu currículum vitae, mitjançant l'enllaç habilitat amb el nom "Envia'ns el teu CV" que es troba situat sota el menú de l'esquerra de la pàgina web. - També hauran d'ajuntar, en el mateix formulari i mitjançant els enllaços restants, l'escanejat dels títols acadèmics i de les acreditacions de l'experiència professional. - Un cop valorats els CVs i l’experiència professional, les persones aspirants admeses realitzaran una entrevista personal amb el cap del servei de Salut Laboral o persona en qui delegui, i un/a membre de l’equip de RRHH. - Totes les dades que l'aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment immediatament anterior a la seva contractació. - En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de la següent adreça d'e-mail: ofertestreball@parcdesalutmar.cat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-10-2022
Referència: 13964
Descripció:

S'ofereix interessant plaça d'especialista en malalties infeccioses a Menorca Si tens experiència en el control i seguiment de pacients amb HIV i vols desenvolupar la teva activitat assistencial enfocada a les malalties infeccioses en un hospital públic de les Illes Balears, aquesta és una oferta que no pots deixar de considerar. Som un equip d'internistes dinàmic i en creixement, obert a nous projectes i idees. Podem adaptar-nos a les teves preferències i necessitats. Contacta amb nosaltres per a conèixer-nos millor. Contacte: cesar.perez@hgmo.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-10-2022
Referència: 13963
Descripció:

Benito Menni CASM precisa incorporar un/a Médico especialista en psiquiatría para ocupar una posición vacante a jornada completa en el CSMA de Granollers: Las características de la vacante son: LLOC VACANT: METGE/SSA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA EQUIPAMIENT: CSMA Granollers GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Completa (37.75 hores/setmana) REQUISITS Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria Disponibilitat d’incorporació immediata. Competències en eines multidisciplinàries com els PTI (pla terapèutic individual) ES VALORARÀ Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat. Mèrits acadèmics en docència i investigació. Coneixements d’idiomes. CARACTERISTIQUES DE LA POSICIÓ L’objectiu d’aquesta plaça es atendre una població d’una ABS concreta liderant l’equip multidisciplinari. S’OFEREIX Contractació indefinida amb jornada completa de 37.75 hores a la setmana. Jornada laboral distribuïda en horari de matí i una/dues tardes a concretar amb el professional Personalització de temps de dedicació segons necessitats de l’àrea i del professional. Possibilitats de formació i reconeixement en àrea específica d’interès professional i institucional Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips amb complements i dedicació individualitzades. FECHA APROX. DE INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-10-2022
Referència: 13961
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Neurologia referència 34600-3267 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2726

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-10-2022
Referència: 13962
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia referència 31235-3268 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2727

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-10-2022
Referència: 13957
Descripció:

Es requereix:Llicenciatura o Grau en Medicina i especialitat via MIR en Cirurgia General i Aparell Digestiu (Titulació expedida per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent). Coneixements del català parlat i escrit. Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà:Experiència laboral en l’àmbit hospitalari.Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Cirurgia.Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball (indicant hores i/o crèdits). Experiència docent i investigadora. Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. S’ofereix: Contractació laboral al 100% més guàrdies.Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT. Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional. Participació en sistemes d’incentivació per objectius Les persones interessades hauran de registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars. 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: CIR 10 22 Termini de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-10-2022
Referència: 13958
Descripció:

L’Hospital Universitari d’Igualada és una institució Sanitària a 40 minuts de Barcelona amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut que precisa incorporar un/una: METGE/SSA PER AL SERVEI D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES Formarà part del Servei d’Urgències amb més de 60.000 Urgències anuals i línies assistencials diferenciades de Medicina/Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia i que disposa també d’una unitat d’observació de 8 llits. El Servei disposa de molt bona dotació tecnològica i de Base SEM per assistència prehospitalària i pel trasllat interhospitalari del pacient. Sota la dependència del Cap de Servei, es responsabilitzarà de l’Atenció als pacients amb efectivitat i d’acord amb els procediments i guies establertes al Servei. Col·laborarà i interactuarà amb els altres professionals del servei i de la resta de l’Hospital, en la creació, avaluació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Tanmateix, participarà en la formació dels residents que facin la rotació en el Servei. Els/les candidats/es hauran de complir el requisit de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia, disposar del títol d’especialista preferiblement en Medicina Interna o Medicina Familiar o Comunitària (via MIR o disposar de la corresponent homologació) o que acreditin experiència en l’àmbit d’urgències. Es valorarà: • Experiència en servei d'urgències, emergències (SEM), medicina interna o atenció primària. • Màster en emergències/urgències • Formació contínua complementària. • Capacitat de treball en equip. S'ofereix: Contracte laboral a jornada completa o parcial amb jornades de 12 hores en torn de Dia o Nit, adaptable. Formació continuada interna i externa. Participació activa en les diferents comissions de l’hospital. Carrera professional. Conveni d’aplicació de la Sanitat Concertada. Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal. Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh@csa.cat, indicant referència Urgències.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-10-2022
Referència: 13955
Descripció:

Puesto de trabajo • Médicos/as de Familia Equipo Atención Primaria Aran, para realizar la asistencia a los pacientes/población asignada. • Formar parte de un equipo de trabajo interdisciplinar, en crecimiento donde se fomenta la formación continuada, y promoción de la salud. • Integrado en la red sanitaria pública. • Con actividades comunitarias, y de atención integral en coordinación con el resto de los servicios. Se requiere • Licenciatura en Medicina • Especialidad en Medicina de Familia vía MIR u homologación vigente en España Se valora • Años de experiencia aportados. • Formación continuada en la especialidad. • Formación complementaria. Se ofrece • Contratación indefinida. • Jornada Completa con horario intensivo (mañana/tarde) de lunes a viernes y 4 guardias según rueda (adaptables): tarde/noche, fin de semana y festivos. Posibilidad de pactar otras jornadas. • Participación en comisiones hospitalarias y grupos de trabajo. • Programa activo de formación continuada • Condiciones laborales en base al II Convenio Colectivo de trabajo de los hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios i centros de salud mental, concertados con el Servicio Catalán de la Salud / SISCAT. • Incorporación inmediata o a determinar.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-10-2022
Referència: 13945
Descripció:
Para la próxima apertura del Hospital Quironsalud Badalona planificada para 2023, buscamos incorporar a Facultativos/as para el área de Urgencias cuyo objetivo será ofrecer el mejor tratamiento médico a los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias, consiguiendo la excelencia a nivel asistencial y humano. Los facultativos seleccionados, en dependencia del Responsable del proceso de Hospitalización y Urgencias , se responsabilizarán entre otras funciones, de: -Atención en tiempo real de los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias con especial énfasis en conseguir el menor tiempo de espera, en función del triaje. -Uso eficiente de los recursos que sean necesarios para una orientación diagnóstica y tratamiento adecuados a las necesidades de cada paciente. -Toma de decisiones adecuada respecto a los procesos asistenciales que seguirán a la visita de urgencias, que pueden ser los siguientes, según el paciente: -Derivación a consultas de especialistas del campus Badalona en un margen de tiempo razonable para el diagnóstico de confirmación y tratamientos ulteriores. - Alta a domicilio con tratamiento prescrito y control evolutivo. - Ingreso en planta, para seguimiento del proceso de confirmación diagnóstica y su tratamiento correspondiente. - Ingreso en UCI, en función de la criticidad de los síntomas o de elementos de especialización. Realización del Informe de atención en Urgencias y del resto de elementos documentales si procede (ingreso, órdenes médicas, solicitud de exploraciones complementarias) siguiendo los estándares de Joint Comission International. -Atender e informar, si procede, a familiares o acompañantes y realizar, en todos los casos, el proceso de despedida, con la entrega de documentación y la información pertinente. Se ofrece contrato indefinido, formaciones continuadas, universidad corporativa, posibilidad de retribución flexible y atractiva retribución en la que se incluirá un bonus relacionado con indicadores de calidad, seguridad y experiencia paciente. La actividad laboral, incluye además de la actividad propia del servicio de urgencias, consultas de seguimiento de urgencias, así como consulta de Medicina de Familia.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-10-2022
Referència: 13946
Descripció:
Hospital Universitario Dexeus, ubicado en un excepcional punto de la ciudad de Barcelona destacado como referente de asistencia médica y quirúrgica de primer nivel en todas las especialidades y siendo el primer Hospital de Cataluña acreditado por Joint Commission International como centro docente y Universitario, busca incorporar un Coordinador/a Médico del Servicio de Urgencias. ¿Por qué trabajar en el Hospital Universitario Dexeus? Somos un Hospital de referencia donde podrás desarrollarte profesionalmente, contando además con la más alta tecnología y te relacionaras con los mejores profesionales del sector con los que podrás compartir experiencia y conocimiento, responsabilizándote de las siguientes funciones: Organizar la actividad asistencial del servicio de acuerdo con Dirección Médica. Definir los privilegios de los profesionales médicos del servicio. Formar, orientar, entrenar, supervisar y evaluar al personal. Garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad y de seguridad del paciente, así como de experiencia de paciente. Proponer e implantar las mejoras necesarias en las herramientas de gestión. Proponer recomendaciones de espacio, tecnología médica, equipo, dotación de personal y otros recursos necesarios para el departamento o servicio. Proporcionar a todo el personal orientación y capacitación sobre los deberes y responsabilidades del servicio de Urgencias. ¿Qué ofrecemos? Contrato Indefinido. Jornada Completa. Atractivo paquete salarial. Posibilidad de retribución flexible (ticket guardería, ticket restaurante, ticket transporte) Planes de formación específicos y Universidad Corporativa

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-10-2022
Referència: 13952
Descripció:

Busquem especilistes en Aparell Digestiu, per cobrir plaça de 20h o 40h setmanals a Clinica del Vallés (Sabadell), per a la realització de consultes externes, interconsultes a pacients hospitalitzats i endoscòpies.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-10-2022
Referència: 13953
Descripció:

L'Hospital Universitari Institut Pere Mata situat a Reus, amb unitat docent adscrita a la Universitat Rovira i Virgili, precisa incorporar especialistes en psiquiatria per creixement i desenvolupament de nous programes a la Xarxa Comunitària d’adults i infantojuvenil (Centres de Salut Mental, Hospitals de Dia, equips d’atenció dom iciliària) i també a l’àrea d’Hospitalització, a la província de Tarragona S’ofereix: Contracte laboral estable Programa de formació continuada molt potent amb contractació de ponents externs. Programa de supervisió de casos i de grups. Participació en docència teòrica o pràctica universitària. Possibilitat de fer recerca i innovació. Horari: Jornada laboral de 38 hores setmanals, repartides de la següent manera: dilluns a divendres de 8h a 15h i una tarda fins les 18h. I la realització de guàrdies presencials (2-4 al mes) amb lliurança al dia següent. Salari estipulat amb el conveni SISCAT.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-10-2022
Referència: 13947
Descripció:

Fundació Salut Empordà precisem incorporar un/a METGE/SSA especialista en Aparell Digestiu per a l'Hospital de Figueres. Es requereix Llicenciatura/Grau en Medicina i Especialitat en l'Aparell Digestiu. S'ofereix proposta estable i retribució competitiva.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-10-2022
Referència: 13949
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Farmacologia Clínica referència 34590-3264 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2722

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-10-2022
Referència: 13950
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anàlisis Clínics, Bioquímica, Microbiologia, Hematologia, Anatomia Patològica o amplia experiència en gestió de qualitat referència 34558-3265 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2723

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-10-2022
Referència: 13951
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anàlisis Clínics, Bioquímica, Microbiologia, Hematologia, Anatomia Patològica o amplia experiència en gestió de qualitat referència 30916-3266 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2724

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-10-2022
Referència: 13944
Descripció:

Para la próxima apertura del Hospital Quironsalud Badalona planificada para 2023, buscamos incorporar a Pediatras para el área de Urgencias cuyo objetivo será ofrecer el mejor tratamiento médico a los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias, consiguiendo la excelencia a nivel asistencial y humano. Los facultativos seleccionados, en dependencia del Responsable del proceso de Hospitalización y Urgencias y de la Dirección Trasversal de Pediatría respectivamente, se responsabilizarán entre otras funciones, de Diagnóstico y tratamiento de urgencias médicas. Atención al niño/a y acompañamiento a la familia prestando especial cuidado en reducir el dolor y la ansiedad que genere dicha situación de urgencia. Trabajo en equipo ajustándose a los protocolos establecidos y colaborando con otras especialidades (cirugía, traumatología, etc.) por el bien del paciente. Colaborar con la actividad académica del Servicio (sesiones formativas, actualización de protocolos, investigación clínica, etc.) Se deberá poseer la especialidad vía MIR en Pediatría y sus áreas Específicas o la convalidación correspondiente; valorándose muy positivamente la formación tipo máster dentro del ámbito pediátrico. Se ofrece contrato indefinido, formaciones continuadas, universidad corporativa, posibilidad de retribución flexible y atractiva retribución en la que se incluirá un bonus relacionado con indicadores de calidad, seguridad y experiencia paciente. Asimismo, posibilidad de compaginar con actividad en consulta externa de pediatría retribuida por acto médico.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-10-2022
Referència: 13937
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa té la necessitat de cobrir la plaça de Coordinació del Bloc Quirúrgic adscrit a l’Àmbit d’Atenció Quirúrgica de la Direcció Assistencial del CST. A tal efecte es fa pública la present convocatòria que es regularà per les següents bases: Especificacions del lloc: Lloc de treball convocat: Coordinació del Bloc Quirúrgic Adscripció i Dependència : Àmbit d’Atenció Quirúrgica – Direcció Assistencial Funcions: L’esmentat lloc de treball té als seu càrrec les funcions de coordinació de l’activitat quirúrgica produïda a l’Hospital de Terrassa, gestió i programació dels quiròfans i de la seva ocupació pels diferents serveis, gestió de persones vinculades a l’esmentada activitat. En l’exercici d’aquest càrrec s’haurà de coordinar amb les persones que ocupen els Serveis implicats en l’activitat quirúrgica i així mateix participarà com a membre permanent del Comitè de Direcció Assistencial (CDA), i del Comitè de Caps de Servei. Veure L’ANNEX 1 d’aquesta convocatòria. Requisits dels candidats: a) *Disposar del Grau Universitari en Ciències de la Salut o de certificat d’homologació del mateix per part del Ministeri competent, que habiliti a l’exercici dins el sector públic sanitari a l’Estat Espanyol b) *la persona seleccionada haurà de donar compliment al que s’estableix legalment en matèria d’incompatibilitats en el cas que presti serveis en un altre lloc de treball públic o privat (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). Es valorarà: Experiència acreditada en la gestió de dispositius assistencials vinculats a l’activitat quirúrgica hospitalària. Haver estat comandament o haver tingut al seu càrrec equips de treball en àmbit de Blocs Quirúrgics preferentment dins el sector sanitari públic. Competències en matèria de lideratge, conducció d’equips, comunicació interpersonal i orientació a la ciutadania. Mèrits professionals, acadèmics i de formació, recerca, docència i innovació degudament relacionats i acreditats en el currículum vitae. Candidatures: Les persones interessades hauran de fer arribar a la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST per mitjà de correu electrònic tramès a l’adreça seleccio@cst.cat, el seu currículum vitae actualitzat,indicant la REF: 369 i en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats: a) Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte). b) Títols de Grau Universitari en Ciències de la Salut o certificat de convalidació del mateix per part del Ministeri que habiliti a l’exercici dins el sector públic sanitari a l’Estat Espanyol c) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària). d) Mèrits professionals (activitat assistencial i de gestió realitzada). e) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions a congressos, treball de recerca, formació, etc.). El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins el dia 30 de novembre de 2022 Característiques de la convocatòria i sistema de selecció: Poden presentar-se a aquesta convocatòria totes les persones que acreditin les condicions establertes a l’apartat requisits d’aquesta convocatòria siguin externes o internes del CST. S’estableix un termini de 6 mesos com a període de prova, transcorreguts els quals si la persona seleccionada és interna del CST serà confirmada en aquesta funció o, en cas contrari, retornarà a la seva plaça d’origen en les condicions anteriors. En el supòsit que la persona candidata seleccionada sigui externa al CST se li assignarà paral·lelament una plaça de plantilla base de la seva categoria professional, corresponen a la seva titulació. Una comissió de selecció integrada per responsables de les Direccions Assistencial, de l’Àmbit d’Atenció Quirúrgica i de Recursos Humans i Gestió de Persones, prèvia valoració dels mèrits de la persona candidata, convocarà a les persones interessades a una entrevista personal per completar la valoració de la seva idoneïtat per a la realització de la funció objecte d’aquesta convocatòria. En aquesta entrevista la persona candidata haurà de presentar el seu projecte personal d’organització del Bloc Quirúrgic, d’acord amb l’estructura establerta a l’ANNEX 2 i respondre a les qüestions que la comissió de selecció li formuli. El sistema de selecció serà de lliure designació un cop valorats els currículums i realitzada, si escau, l’entrevista complementària. La designació de Coordinació del Bloc Quirúrgic, com a tal , associada a aquesta convocatòria tindrà una durada de quatre anys, sense perjudici de la seva renovació per igual període de temps, prèvia avaluació dels resultats obtinguts durant el quatrienni en què s’ha exercit. Terrassa, a 21 d’octubre de 2022 EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS I GESTIÓ DE PERSONES ANNEX 1 Funcions del lloc de treball: Tenir cura de la direcció i coordinació general de l’activitat del Servei Representar l’Hospital de Terrassa i el CST en les qüestions de caràcter clínic relatives a la seva especialitat quan es requereixi de la seva presència. Participar en l’elaboració dels plans d’inversions i de noves accions vinculades al seu servei, d’acord amb el responsable del seu àmbit i les directrius emanades de la Direcció Assistencial. Retre comptes de forma periòdica i habitual la Direcció de l’Àmbit i a la Direcció Assistencial. Gestionar els pressupostos assignats al seu servei. Gestionar la plantilla de professionals al seu càrrec, la qual caldrà tenir informats dels projectes i objectius del servei. Avaluació de l’acompliment i seguiment dels objectius de la seva plantilla. Dirigir i programar les sessions clíniques periòdiques del servei Participar periòdicament en les reunions de Caps de Servei que convoquen des de la Direcció Assistencial i la Direcció de l’Àmbit Mèdic. Dirigir l’organització de congressos, simpòsiums, sessions i altres actes específics de la seva especialitat que s’organitzin des del CST orientats a tot el sector sanitari. Promoure la participació del servei en tota mena d’iniciatives científiques i de divulgació assistencial així tenir cura de la seva difusió en actes realitzats en d’altres centres i institucions sanitàries per transmetre el coneixement generat i desenvolupat en el CST envers el conjunt del sector sanitari ANNEX 2 El projecte personal d’organització del servei caldrà que es presenti estructurat com a mínim en els següents apartats: a) Criteris d’organització i distribució dels quiròfans b) Criteris de gestió de l’atenció ambulatòria c) Criteris en relació a la gestió de les llistes d’espera d) Política de formació contínua al servei e) Posicionament enfront la recerca f) Relacions amb d’altres serveis g) Criteris d’organització de les sessions clíniques

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-10-2022
Referència: 13941
Descripció:

1 plaça de Dietista - Nutricionista, torn dia, amb una dedicació parcial de 810 hores anuals (ref. ah 40/22). Es demana: • Grau en Nutrició Humana i Dietètica. • Experiència assistencial com a Nutricionista Clínica. Es valorarà: • Estudis de Postgrau i/o Màster relacionats amb Nutrició Clínica. • Capacitat d’innovació i autonomia de gestió. • Habilitats corporatives: compromís, flexibilitat, efectivitat, entusiasme i orientació a les persones. Procediment de selecció: • Valoració de currículum i entrevista personal a les candidatures preseleccionades. Barem de puntuació: • Experiència assistencial: 60% • Habilitats i competències: 40% S’ofereix: • Contracte indefinit. • Retribució, segons conveni SISCAT. • Incorporació immediata. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat , fins el dia 26 d’octubre inclòs, la següent documentació: - Carta de sol·licitud de plaça indicant la referència. - Currículum i fotografia actual mida carnet. - Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-10-2022
Referència: 13938
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa té la necessitat de cobrir la plaça de Grau en ciències de la salut o similar, A tal efecte es fa pública la present convocatòria que es regularà per les següents bases: Especificacions del lloc: Lloc de treball convocat: Diplomat Grau o llicenciat en ciències de la salut. Adscripció i Dependència : Departament de Qualitat i Seguretat del Pacient . Requisits de les persones candidates: • Titulació de Diplomatura Grau o Llicenciatura Universitària en ciències de la salut o similar. • Coneixements d’informàtica a nivell d’office 365. Competències: • Bona actitud i aptitud per la interacció amb els diferents grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats. • Treball en equip • Presa de decisió • Priorització Es valorarà: • Formació en sistemes de Gestió de la Qualitat . • Altres formacions relacionades amb l’àmbit de coneixement • Experiència docent i investigadora Funcions Generals: • Planificar i implantar de plans d’assegurament i millora de la qualitat assistencial • Gestionar les dades que es recullen al Departament de Qualitat i Seguretat del Pacient • Seguiment i control de les inspeccions i auditories, així com pels plans d’accions correctores derivats de les mateixes. • Millora dels processos i de la gestió del risc • Seguiment i avaluació de resultats i/o indicadors • Garantir les pràctiques segures i l’anàlisi correcte de les notificacions rebudes • Impulsar la qualitat assistencial al CST Candidatures: Les persones interessades hauran de fer arribar a la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST per mitjà de correu electrònic tramès a l’adreça seleccio@cst.cat, el seu currículum vitae actualitzat, indicant el núm. REF: 370 i en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats: a) Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte). b) Títols de Grau Universitari i d’especialista o certificat de convalidació dels mateixos per part del Ministeri que habiliti a l’exercici dins el sector públic sanitari a l’Estat Espanyol c) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària). d) Mèrits professionals (activitat assistencial realitzada). e) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions a congressos, treball de recerca, formació, etc.). El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins el dia 15 de novembre de 2022 Característiques: Lloc de treball: Hospital de Terrassa. Jornada anual: 55% segons el conveni del SISCAT i el Grup Professional , adequat a la formació. Modalitat contractual: Interí per cobertura temporal. Conveni aplicable: conveni del SISCAT. Terrassa, a 24 d’octubre de 2022 EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS I GESTIÓ DE PERSONES

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-10-2022
Referència: 13939
Descripció:

Centre Mèdic Teknon necessita incorporar un pediatra neonatòleg a jornada completa en horari de tarda. Requisits: títol d´especialista en pediatria amb experiència en neonatologia. Disponibilitat immediata. Interessats enviar CV a: cristina.bove@quironsalud.es amb assumpte "vacant pediatra-neonatòleg". Atte Cristina Bové. Moltes gràcies

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-10-2022
Referència: 13940
Descripció:

Centre Mèdic Teknon necessita incorporar un pediatra per al Servei d´Urgències a jornada completa en horari de tarda o en mòduls de 12h de dissabte o diumenge i dos divendres a la tarda al mes. Requisits: títol d´especialista en pediatria amb experiencia. Disponibilitat immediata. Interessats enviar CV a: cristina.bove@quironsalud.es amb assumpte "vacant pediatra". Atte Cristina Bové. Moltes gràcies

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-10-2022
Referència: 13942
Descripció:

1 plaça d’Infermera d’Educació a les Persones amb Diabetis, torn dia, jornada de 810 hores anuals - ref. ah 41-22. Es demana: • Grau en Infermeria. • Experiència assistencial en educació diabetològica. Es valorarà: • Estudis de postgrau i/o màster relacionats en educació a les persones amb diabetis. • Capacitat d’innovació i autonomia de gestió. • Habilitats corporatives: compromís, flexibilitat, efectivitat, entusiasme i orientació a les persones. Procediment de selecció: • Valoració de currículum i entrevista personal a les candidatures preseleccionades. Barem de puntuació: • Experiència assistencial: 60% • Habilitats i competències: 40% S’ofereix: • Contracte indefinit. • Flexibilitat horària. • Retribució, segons conveni SISCAT. • Incorporació immediata. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat , fins el dia 26 d’octubre inclòs, la següent documentació: - Carta de sol·licitud de plaça indicant la referència. - Currículum i fotografia actual mida carnet. - Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-10-2022
Referència: 13932
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cardiologia referència 27882-3263 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2712

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-10-2022
Referència: 13933
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oftalmologia referència 70.000.261-3262 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2711

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-10-2022
Referència: 13936
Descripció:

Des del Consorci Hospitalari de Vic, estem cercant a un Metge/ssa especialista en Medicina Intensiva. Es tracta d'una UCI de 12 llits polivalent amb coronària integrada, en un centre sense Neurocirurgia ni Cirurgia cardíaca, que atén una població de referència de 150.000 habitants, amb un predomini de pacients crítics (35% pacients ventilats i 30% pacients amb xoc sèptic). Es requereix: Títol d'especialista medicina intensiva obtingut via MIR Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat Es valorarà: La formació assolida durant la residència. Formació en ECO cardio L'experiència professional. Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació Coneixement idioma anglès amb acreditació S'ofereix: Contractació indefinida a jornada completa (Possibilitat d'altres percentatges de dedicació i distribució horària segons necessitats del professional). Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat. Col·laboració en la formació de M.E.F. d'acord a programa docent acreditat Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina. Recerca amb finançament públic i privat. Formació continuada.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2022
Referència: 13926
Descripció:

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, cerca un metge/essa pel nostre servei de Diagnòstic per la imatge. El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf està compost per 4 centres, l’Hospital Sant Antoni Abat i Centre de Rehabilitació a Vilanova i la Geltrú, l’Hospital Residència Sant Camil , a Sant Pere de Ribes, i l’Hospital Comarcal Alt Penedès, ubicat a Vilafranca del Penedès. Compta amb Unitats Docents acreditades per impartir formació reglada d’especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència, d’acord amb el que estableixen els programes oficials de les diferents especialitats i estudis de grau i post-grau en ciències de la salut i relacionats. Som un hospital associat a la Universitat de Barcelona, on acollim cada any alumnes tant de medicina com d’infermeria. Els nostres professionals estan implicats en la millora continua, en potenciar la recerca i facilitar la realització de tesis doctorals, amb el suport de la institució. L’equip de radiologia està constituït per 11 radiòlegs. Els hospitals estan connectats per teleradiologia i disposem de teleradiologia a domicili.   Requisits específics: - Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina. - Especialista en Radiodiagnòstic via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris). Oferim: - Contracte d’interinitat per substitució. - Retribució salarial segons conveni SISCAT. - Jornada a temps complet, dedicació màxima 1688 hores anuals (Jornada completa) o jornada parcial, amb possibilitat de lliurar dies alterns entre setmana. No es fan guàrdies. - Incorporació immediata. - Formació continuada i carrera professional. Es valorarà: - Orientació preferent a tasca assistencial. - Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip. Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 15 de desembre 2022. Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència RAD_CSAPG_2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2022
Referència: 13927
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat. La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Salut Mutual i Privada. És una institució docent i en el grau de Medicina i Cirurgia col·labora amb la UIC i la UVic-UCC. El servei de cardiologia d'Althaia és referent de l'especialitat a la Catalunya Central amb una estreta relació amb l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i amb Primària. L'equip de cardiologia està format per nou adjunts/es amb un Cap Clínic i un Cap de Servei. Atenem pacient agut a urgències i UCI i donem assistència a totes les àrees de cardiologia no terciària com tècniques de la imatge (ecocardiografia avançada, d'estrès i RM-cardíaca), insuficiència cardíaca-Hospital de dia, cardio-oncologia i electrofisiologia clínica i implant de MCP. Es requereix: Títol d’especialista en Cardiologia, via MIR Es valorarà: Experiència en l’especialitat Formació en tècniques de la imatge: ecocardiografia d'estrès, ETE 3D i RM-cardíaca i TCMD Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa Horari: Dll - Dv de 8 a 15h i una tarda (15-20h) a determinar Possibilitat de col·laborar amb el servei de cardiologia de l'Hospital de Sant Pau Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata. seleccio@althaia.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2022
Referència: 13928
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR: Realitzar una correcta avaluació, diagnòstic clínic i intervenció (individual, familiar i grupal) en pacients atesos a l’equip d’atenció a complexitat i crisi a l’Àrea de Salut Mental de l’Hospital de Sant Joan de Déu ubicat a esplugues de Llobregat. LES RESPONSABILITATS: Atendre els pacients i les seves famílies que s’inclouen a la unitat. Realitzar de manera acurada el diagnòstic clínic. Dissenyar i dur a terme els programes d’intervenció i tractament. Treballar de manera interdisciplinar amb els agents de salut de la comunitat (metges/esses, pediatres, psicopedagogs/es, treballadors/es socials, CSMIjs/Hospitals de dia de zona), de l’àmbit mèdic i social. Contribuir al desenvolupament de les línies estratègiques del centre i del servei. Docència, transmetre els coneixements adquirits a la resta de professionals de la salut. Contribuir al desenvolupament de línies de recerca específiques. JORNADA: La jornada serà del 100%. de dilluns a dimecres de 8:00h a 15:00h i dijous i divendres de 8:00h a 14:56h. Contracte temporal. Requisits EL PERFIL QUE BUSQUEM: Graduat/da en Psicologia. Títol d’Especialista en Psicologia Clínica via PIR. Experiència prèvia de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil (Centre Salut Mental Infanto-Juvenil, Hospitalització, altres…). Treball interdisciplinari en el camp mèdic i social. Formació de postgrau específica de psiquiatria i psicologia infanto juvenil Coneixement de les diferents eines d’avaluació psicològica. Entre elles, capacitació en la administració de les proves diagnòstiques ADI-R i ADOS. Formació i experiència d’eines psicoterapèutiques amb famílies, nens i adolescents. Experiència en conducció de grups. Experiència i competències per treballar en equip. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. VALOREM: Títol de doctor/a o realització del doctorat. Publicacions amb factor d’impacte. Competències en docència. Formació complementària en àrees d’interès del servei. Anglès nivell alt. Català nivell C o equivalent. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al botó “Inscríbete” a: https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/91499615/4590/modal Esplugues de Llobregat 20/10/2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2022
Referència: 13929
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR: Realitzar una correcte avaluació i intervenció (individual, familiar i grupal) en pacients en centres o serveis de salut mental Infanto-Juvenil o àrea de salut mental de SJD. LES RESPONSABILITATS: Atendre els pacients usuaris dels centres de salut mental comunitaris i les seves famílies. Realitzar de manera acurada el diagnòstic clínic. Dissenyar i dur a terme els programes d’intervenció i tractament. Treballar de manera interdisciplinar amb els agents de salut de la comunitat (metges/esses, pediatres, psicopedagogs/es, treballadors/es socials), de l’àmbit mèdic i social. Contribuir al desenvolupament del centre i del servei. Docència, transmetre els coneixements adquirits a la resta de professionals de la salut. JORNADA HORARI I CONTRACTE: La Jornada serà del 100%. Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 8:00h a 15:00h, i dimecres de 8:00h a 19:45h, amb una hora per dinar. Contracte temporal. Localització: CSMIJ Granollers. Requisits EL PERFIL QUE BUSQUEM: Llicenciat/da en Psicologia. Títol Màster General Sanitari. Experiència prèvia de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil (Centre Salut Mental Infanto-Juvenil, Hospitalització, altres…). Treball interdisciplinari en el camp mèdic i social. Coneixements d’eines psicoterapèutiques amb famílies, nens i adolescents. Coneixement de les diferents eines d’avaluació psicològica. Treball en equips. Experiència i nivell avançat del paquet Office: Excel, Word, Outlook. Nivell C de Català. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. VALOREM: Realització de doctorat. Publicacions amb factor d’impacte. Competències en docència. Experiència en conducció de grups. Formació complementària en àrees d’interès del servei. Anglès nivell alt. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al botó “Inscriu-te” a: https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/91491995/4590/modal Granollers, 20/10/2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-10-2022
Referència: 13923
Descripció:

L'Hospital de Barcelona necessita incorporar un metge internista al seu servei d'Urgències. S’ofereix: • Contracte indefinit. • Jornada completa (40 hores/setmanals). • Horari de 8 a 17 hores. • Possibilitat de jornada parcial i guàrdies. • Formació continuada i carrera professional. • Incorporació: Immediata, segons disponibilitat del candidat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-10-2022
Referència: 13925
Descripció:

En Idealmedic nos encontramos en la búsqueda de un Médico Internista para la Clínica Corachán. Harás parte de un equipo multidisciplinario con vocación, en un ambiente dinámico e innovador, además de ofrecer un servicio de la más alta calidad y garantía. Tu función principal será la de prestar una asistencia sanitaria de calidad a todos los pacientes asignados a su servicio, así como dar respuesta a las interconsultas hospitalarias de forma coordinada con el resto de los servicios de la Clínica. Contrato laboral y mercantil Retribución competitiva. Condiciones por encima del convenio SISCAT + consultas externas.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-10-2022
Referència: 13919
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa és una organització sanitària integrada que disposa de tots els nivells d'atenció (primària, especialitzada, sociosanitària i de salut mental) i, de forma continuada i coordinada ofereix serveis de salut a una població de més de 200.000 habitants del Vallès Occidental, dels municipis de Terrassa, Matadepera, Rubí, Castellbisbal, Sabadell i Sant Quirze. Tipus de relació: S’ofereix contracte d’interinatge per plaça vacant. Condicions laborals del conveni col·lectiu del SISCAT (Sistema Sanitari Públic Català) Candidatures i currículums Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria i ocupar el lloc convocat, hauran de presentar el seu currículum vitae actualitzat tot separant els apartats de: 1. mèrits acadèmics, 2. mèrits professionals amb indicació dels serveis prestats 3. formació/docència, A la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST o a l’adreça de correu electrònic seleccio@cst.cat. Indicant REF: 367 El termini de presentació de candidatures finalitza el 15 de novembre del 2022 Terrassa a 18 d’octubre del 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-10-2022
Referència: 13920
Descripció:

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA. HOSPITAL QUIRON VALLÈS. SABADELL. BARCELONA El Hospital precisa la incorporación de un/a Facultativo/a Especialista que se integrará al Servicio de Medicina Interna con contrato indefinido a jornada completa, para las funciones de la especialidad en consulta y planta de hospitalización. Salario muy competitivo, beneficios sociales. Se requiere: • Título de especialista, obtenido vía MIR. • Incorporación inmediata. Perfil competencial, comportamientos asociados a: • Trabajo en equipo • Comunicación • Organización y resolución de problemas Se ofrece: • Contratación indefinida • Retribución muy competitiva • Carrera Profesional y retribución por Objetivos. Si está interesado/a en la oferta, puede contactar con nosotros/a enviando su currículo a la siguiente dirección de correo electrónico: mgarciaj@quironsalud.es;

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-10-2022
Referència: 13922
Descripció:

Centro Multidisciplinario situado en Barcelona busca Pediatra para Coordinación asistencial en próxima apertura de Sede. Horarios y carga horaria a convenir de acuerdo a disponibilidad del Profesional. Interesados ​​enviar CV a glasirsalud@gmail.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-10-2022
Referència: 13915
Descripció:

S’ofereix:  JORNADA: Completa  CENTRE TREBALL: Cerdanyola del Vallés  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875). REFERENCIA OFERTA DE TRABAJO: PSIQUIATRIA CERDANYOLA 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-10-2022
Referència: 13916
Descripció:

S’ofereix:  TIPUS DE CONTRACTE: Indefinit  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT  CENTRE TREBALL: Vilanova i la Geltru Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en hospitalització domiciliària  Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875). REFERENCIA OFERTA DE TRABAJO: PSIQUIATRIA GARRAF 202

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-10-2022
Referència: 13917
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA PADES S’ofereix:  Incorporació immediata  Contracte Indefinit  Remuneració: Segons Conveni SISCAT  Dedicació: Parcial (66% Jornada)  Horari: de 15 a 20 h de dilluns a divendres Es requereix:  Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia i títol d’Especialitat en Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària i/o Medicina interna Es valorarà:  Formació Postgrau en cures pal·liatives  Experiència en Servei de Cures Pal·liatives i Geriatria  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875 REFERÈNCIA CONVOCATÒRIA: PADES TARDE 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-10-2022
Referència: 13912
Descripció:

CAP DE SERVEI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ CLÍNICA - ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA

 

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat. La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Atenció Mutual i Privada. És una xarxa assistencial de referència per a 265.000 habitants, procedents del Bages, del Solsonès i del Moianès, així com de la Cerdanya i el Berguedà. És Hospital Universitari de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya en el grau de Medicina i Cirurgia, col·laborant també amb altres universitats.

El Servei de Documentació i Informació Clínica està format per 13 professionals i té com a responsabilitat principal vetllar per la qualitat de la història clínica, a fi que sigui una eina útil per a l’assistència dels pacients, i alhora permeti l'avaluació de la qualitat assistencial, la gestió clínica, desenvolupar recerca i docència, realitzar planificació sanitària i també fer-ne l'ús legal pertinent.

Les principals funcions de cap de servei són les següents:

 • Facilitar l’accés a la història clínica per a finalitats assistencials, dins i fora de la Institució.
 • Facilitar la disponibilitat i ús de la història clínica per a la recerca i docència, l’avaluació de la qualitat assistencial, la gestió clínica, la planificació sanitària i els usos legals.
 • Planificar i gestionar la codificació dels processos assistencials.
 • Vetllar per la qualitat de la història clínica a fi que sigui per als professionals sanitaris una eina útil per a l’assistència dels pacients.
 • Participar en el disseny i extracció d'indicadors d'avaluació de la gestió clínica i la qualitat assistencial.
 • Coordinar i avaluar la qualitat de les dades notificades a l’administració sanitària (CMBDs, llista d’espera...)
 • Donar suport als processos de facturació.

 

REQUISITS

Es requereix:

 • Títol de Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia o Infermeria, expedit per una Universitat espanyola o degudament homologat pel Ministeri competent.
 • Formació universitària relacionada amb la gestió documental clínica, gestió/creació de bases de dades i/o anàlisi estadística de les mateixes.
 • Experiència professional mínima de 5 anys com a tècnic/a superior en Documentació Clínica i Arxiu en una institució hospitalària universitària.
 • Capacitat de lideratge: habilitats de comunicació, capacitat d'organització, iniciativa i treball en equip.

Es valorarà:

 • Experiència professional mínima de 2 anys en càrrec de comanament dins l'àmbit de la informació i documentació clínica d'una institució hospitalària universitària.
 • Capacitat docent i de recerca
 • Visió global i de l’entorn
 • Adaptació als canvis (flexibilitat)

S’ofereix:

 • Contracte indefinit. Jornada completa
 • Retribució segons conveni SISCAT a determinar segons experiència i vàlua del candidat/a
 • Formació continuada i carrera professional
 • Incorporació: Immediata segons disponibilitat del candidat/a

 

INTERESSATS/DES

Incriure's a la oferta en el següent enllaç, adjuntant carta de presentació i CV.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-10-2022
Referència: 13909
Descripció:

Grup Policlinic cerca incorporar PSIQUIATRES per cobrir la alta demanda dels seus centres d'atenció privada al Vallés occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Oferim relació Mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari a convenir segons la disponibilitat del metge. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mensuals. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Interessats enviar currículum vitae resumit a: rrhh@grup-policlinic.com Grup Policlinic busca incorporar PSIQUIATRAS para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada en el Vallés occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Ofrecemos relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario a convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña,  no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de la medicina privada, contamos con un gran equipo de profesionales y un gran número de usuarios. Interesados enviar currículum vitae resumido a:  rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-10-2022
Referència: 13906
Descripció:

Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona. Estem interessats en la incorporació de dos Facultatius/ves Especialistes en Medicina Interna Hospitalista, via MIR, per a planta d'hospitalització i consultes amb les funcions pròpies de l'àmbit . S'ofereix contracte indefinit en jornada completa al 100% a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, que pertany al Sistema Públic Concertat de Salut. Horari diürn matins, Guàrdies internes a planta de 15-20h una tarda a la setmana i 12h (8-20h) festius (remunerats a part) Professional amb experiència, alta capacitat de treball i autonomia, així com comunicació fluida entre professionals i amb pacients i familiars Capacitat de treball en equip i servei en expansió amb un projecte il·lusionant. Persona assertiva, entusiasta, empàtica, proactiva, amb capacitat de treball en equip i flexible S'ofereix formació contínua, sessions clíniques a l'hospital docent amb estudiants de pregrau i metges residents i beneficis socials. Hospital Universitari amb un servei dinàmic que participa amb diferents projectes de recerca. Adreça electrònica de contacte mgarciaj@quironsalud.es; M Jesus Garcia.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-10-2022
Referència: 13907
Descripció:

Centre medic multidisciplinar amb mes de 20 anys d'experiencia situat a Mataro i a LLavaneres cerca Metge especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Requisitis: * Títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Títol de metge/essa especialista en Ginecologia i Obstetrícia en procés de homologació per el Ministeri competent. • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial. • Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en Ginecologia i Obstetrícia en l’àmbit hospitalari. • Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l’especialitat en altres països (Indicant hores) Es busquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris. S’ofereix: 60%consultas, 90% actos quirúrgicos, lloc de treball permanent amb horario flexible a convenir moduls de matins o tardes, de dulluns a divendres. Les persones interessades hauran de dirigir-se per email enviant informacio personal y profesional completa (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) a: direccionmedica@gabinetmedicmaresme.com o be enviar whatsapp al tf.: 636 183 999

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-10-2022
Referència: 13899
Descripció:

Estàs cansada o cansat d'una feina monòtona, rígida, estressant i desmotivadora? o acabes de finalitzar la teva especialitat com a internista i vols conèixer un nou entorn laboral? Som un Servei de Medicina Interna jove, dinàmic i en creixement amb un excel·lent ambient de treball, obert a noves idees i projectes, que pertany a un hospital públic del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut), de tamany intermitg. Disposem de la majoria d'especialitats mèdiques i quirúrgiques, Unitat de Cures Intensives i una relació fluida amb el nostre hospital de referència. Busquem internistes il·lusionats que vulguin desenvolupar el seu màxim potencial professional en un bell entorn natural i tranquil. Som flexibles i podem adaptar-nos a les teves preferències. Contacta amb nosaltres per a conèixer-nos i incorporar-te de manera immediata a un dels millors equips de medicina interna que puguis trobar. Correu de contacte: cesar.perez@hgmo.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-10-2022
Referència: 13900
Descripció:

Atrys és una companyia global que presta serveis de diagnòstic i tractament mèdic de precisió, pionera en telemedicina i radioteràpia d'última generació, amb un equip de més de 2.000 professionals i present a Espanya, Portugal, Suïssa i Llatinoamèrica. Atrys la formem persones apassionades, inquietes i compromeses, que treballen dia a dia des d'un enfocament innovador i en constant evolució, prestant la màxima qualitat als nostres clients en un ambient col·laboratiu on les persones són el motor de la nostra companyia! Actualment estem buscant un Metge/ssa especialista en Anatomia Patològica per a incorporació en un dels nostres laboratoris a Barcelona. Quin perfil necessitem per a aquesta posició? - Llicenciat/a-Graduat/a en Medicina i Cirurgia General, amb l'especialitat en Anatomia Patològica. - Preferiblement amb experiència i trajectòria professional i/o interès en el camp de la Patologia Urològica i/o Digestiva. - Estar inscrit en el COMB amb caràcter vigent en el moment de la contractació. - Es valorarà interès docent o de recerca complementari. Quines seran les teves principals responsabilitats? - Responsabilitat en el diagnòstic de la patologia de referència, amb especial dedicació addicional en: • l'assistència a comitè de tumors • la formació continuada i actualització en l'aplicació de les guies consensuades del maneig i diagnòstic de les biòpsies i peces quirúrgiques • la relació amb els/les clínics i grups mèdics responsables dels pacients • el desenvolupament i l'evolució de la càrrega assistencial • la consultoria de casos externs • participació en la formació de facultatius i tècnics - Possibilitat de col·laborar en projectes de recerca conjuntament amb l'àrea de R+D Què t'oferim? - Formar part d'un equip de professionals que integra patòlegs/as, de dedicació interna i externa (consultors), repartit per àrees de patologia, i biòlegs/biòlogues amb responsabilitats en l'àrea de diagnòstic. - Participació en un projecte de Patologia amb elevada activitat assistencial, en fase de creixement i d'optimització i unificació de processos. Condicions: - Jornada Completa a concretar i salari segons vàlua professional - Contracte indefinit - Ubicació: Barcelona Et sumes al projecte Atrys? Si estàs interessat/a i creus que el teu perfil encaixa amb la nostra oferta, pots enviar el teu c.v. actualitzat a barribas@atryshealth.com amb l'Assumpte: Procés Mèdic/a Anatomia Patològica BCN

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-10-2022
Referència: 13894
Descripció:

L'Hospital General de Granollers és l'hospital universitari i de referència per al Vallès Oriental. Forma part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb una plantilla de 1800 professionals i que es troba en un moment clau de creixement i consolidació amb ampliació de la UCI a 30 llits de crítics, 14 quiròfans, ampliació del servei d’Urgències, radioteràpia i augment de llits d’hospitalització. Amb la finalitat de reforçar el Servei de Prevenció necessitem incorporar un/a Metge/essa especialista en Medicina del Treball per al Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Lloc de treball: La persona s’incorpora a la Direcció de Persones i s’integrarà al Servei de prevenció de riscos laborals per reforçar l’equip. Funcions principals: Valorar la idonetat de les persones treballadores per desenvolupar el seu lloc de treball Realitzar i mantenir la planificació de l'activitat sanitària preventiva del SPRL. Establir els condicionants dels treballadors/ores especialment sensibles i assessorar en relació a possibles adaptacions o reubicacions dins de l’organització. Proposar iniciatives de promoció de la salut pels professionals de l’hospital i fer un seguiment de la seva implantació. Dissenyar i elaborar estudis de vigilància de la salut col·lectiva per conèixer l’estat de salut dels treballadors. Requeriments: Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat en Medicina del Treball. Es valorarà: Aportar experiència professional com metge/essa de treball en l’àmbit hospitalari. Haver realitzat publicacions i activitat de recerca. Competències professionals: Orientació al professional Treball en equip Habilitats de comunicació Adaptació als canvis Presa de decisions S’ofereix: Incorporació a un hospital en procés de creixement. Formar part d’un equip multidisciplinari i amb bon ambient laboral. Possibilitat de participar en projectes de recerca. Recolzament de la institució per realitzar formació continuada en l’especialitat (assistència a congressos, jornades, etc.). Incorporació a una organització orientada a les persones, que fomenta el benestar dels professionals i la conciliació laboral.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-10-2022
Referència: 13895
Descripció:

L'Hospital General de Granollers és l'hospital de referència per al Vallès Oriental i forma part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb una plantilla de 1800 professionals i que es troba en un moment clau de creixement i consolidació amb ampliació de la UCI a 20 llits de crítics, 14 quiròfans, ampliació del servei d’Urgències, radioteràpia i augment de llits d’hospitalització. Seguint amb el creixement de l’hospital, necessita incorporar un/a Facultatiu especialista en microbiologia i parasitologia o en anàlisis clíniques. Lloc de treball: Formarà part del Servei de Laboratori Clínic de l’Hospital General de Granollers i reportarà a la Directora del Servei. Funcions principals: Interpretació i validació dels resultats de les diferents seccions de l’àrea de microbiologia (bacteriologia, parasitologia, micologia, micobacteris, serologia i biologia molecular) Interlocució amb els clínics de l’hospital. Supervisar l’activitat dels tècnics del laboratori i facilitar formació continuada. Elaborar, modificar i actualitzar protocols. Validar, planificar i posar en marxa noves metodologies i nous instruments. Integració en comissions, comitès i grups de treball assistencial. Requeriments: Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia, Farmàcia o Biologia, i posseir el títol de l’especialitat via MIR, FIR o BIR. Disposar d’experiència en microbiologia. Es valorarà: Coneixement i expertesa en l’especialitat en entorn hospitalari. Coneixement i expertesa en l’àrea de biologia molecular. Experiència en gestió de qualitat. Competències professionals: Treball en equip Orientació als resultats Adaptació al canvi i voluntat de millora Presa de decisions Orientació al client intern Polivalència S’ofereix: Contractació laboral indefinida a dedicació completa. Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre més objectius. Possibilitat de participar en projectes de recerca amb finançament públic i privat. Formació continuada.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-10-2022
Referència: 13896
Descripció:

Por qué nos vas a encantar Sobre ti: - Te defines como una persona que sabe adaptarse a diferentes entornos cambiantes y te encanta aprender cosas nuevas. - Tienes una clara orientación hacía las personas, pero sobre todo te define tu iniciativa y tu proactividad. - Te comunicas de manera clara y eficaz consiguiendo que las cosas pasen. - Te gusta trabajar en equipo y tienes facilidad para establecer relaciones sólidas. - Trabajas con un enfoque práctico y participativo hacia tus responsabilidades. - Tienes habilidades de planificación y organización y sabes priorizar para optimizar al máximo tu tiempo. Requisitos: - Diplomatura o Grado en Enfermería. - Inscrito en el Colegio de Enfermería y disponer de Seguro de Responsabilidad Civil. - Experiencia demostrable de mínimo 2 años. - Especialidad en “Enfermería del trabajo”. - Movilidad en el mercado de Cataluña. - Disponibilidad completa. Qué harás día a día Desempeñaras las funciones de vigilancia de la salud como especialidad del Servicio de Prevención Propio para las tiendas de Barcelona. También colaborarás en las tareas de Información y Formación de trabajadores en materia de prevención de Riesgos Laborales. Además ofrecerás medicina asistencial y de primeros auxilios para trabajadores y clientes en las instalaciones de la empresa. Ayudarás a elaborar y entregar a la autoridad laboral la documentación relativa a las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo. También comunicarás y notificarás en sistema oficial, acorde al reglamento, los daños para la salud de los trabajadores durante su jornada laboral. Colaborar con el servicio de Health & Wellbeing y People & Culture de mercado para promover acciones para la educación para la salud en los trabajadores de la empresa. Nuestro equipo en Ikea Desde IKEA tenemos el compromiso de hacer un mejor día a día para la mayoría de las personas. Todos los colaboradores/as de IKEA disfrutan de un amplio paquete de beneficios que están a tu disposición desde el primer día, aquí te contamos alguno de ellos: Ofrecemos un salario competitivo distribuido en 12 pagas anuales más 2 pagas extras en los meses de julio y diciembre, con un amplio abanico de horarios en jornada continua con los descansos que establece la ley, respetando tú tiempo libre fuera de IKEA. Para que disfrutes al máximo de tus descansos, en nuestro comedor de empleados puedes encontrar gran variedad de productos a precios muy económicos, subvencionados en 2/3 por IKEA. Porque la confianza de trabajar en un lugar seguro es la base para nuestro crecimiento personal y profesional, en IKEA contamos con un servicio médico a tu disposición para cualquier consulta. Además de ofrecer un entorno de trabajo seguro para garantizar unas buenas condiciones de trabajo. Te ofrecemos el 15% de descuento en todas tus compras. Porque formas parte de la gran familia IKEA queremos compartir contigo los momentos importantes, por ello celebramos aniversarios, fiestas, Teams Buildings, la llegada del verano, regalo de Navidad. ¡Siempre hay un motivo para sonreír! Muchos más te están esperando, ¡descúbrelos! Ofrecemos un contrato indefinido de 40h semanales.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-10-2022
Referència: 13897
Descripció:

S'OFEREIX:

Una posició post-doctoral per a incorporar-se al Grup de Recerca en Nefropaties (GREN) del Programa de Recerca Clínica Translacional (RCT) de l’IMIM-Hospital del Mar, en el marc del projecte “Antibody-mediated rejection and graft-loss: improved characterization of risk before and after kidney transplantation”, finançat per l’Instituto de Salud Carlos III (PI20/00090). Investigador principal: Dra. Marta Crespo Barrio.

 

REQUISITS DELS CANDIDATS:
o Títol de doctor de l’àmbit de la biomedicina.
o Alt nivell d’anglès.
o Experiència prèvia en immunologia i/o trasplantament d’òrgans sòlids.
o Es valorarà disposar d’experiència prèvia com a investigador post-doctoral.

REQUISITS DELS CANDIDATS:

o Títol de doctor de l’àmbit de la biomedicina.

o Alt nivell d’anglès.

o Experiència prèvia en immunologia i/o trasplantament d’òrgans sòlids.

o Es valorarà disposar d’experiència prèvia com a investigador post-doctoral.

o Es valorarà disposar de publicacions prèvies dins l’àmbit de la immunologia/trasplantament d’òrgans sòlids en revistes internacionals.

o Es valorarà disposar d’experiència prèvia en cultius cel·lulars i citometria de flux.

o Es valorarà disposar d’experiència prèvia en l’ús de software com FlowJo, GraphPad, SPSS, Stata o R.


RESUM DEL PROJECTE:

La recerca del nostre grup es basa en caracteritzar els mecanismes immunològics que porten al desenvolupament de rebuig mediat per anticossos en receptors d’un trasplantament renal. Els nostres estudis inclouen l’anàlisi de diversos biomarcadores immunològics com cèl·lules mononucleades de sang perifèrica (PBMC, per les sigles en anglès), cèl·lules infiltrants en teixit de biòpsia renal, anticossos dirigits als antígens leucocitaris humans (HLA) i anticossos dirigits a altres antígens de tipus no HLA. L’any 2013 vam iniciar un biobanc prospectiu de sèrum, sang total i PBMC obtingudes abans i diversos moments post-transplantament renal (>800 receptors de transplantament renal). Aquest biobanc de mostres, juntament amb la realització de biòpsies renals de protocol a l’any i els tres anys del trasplantament renal, ens permet desenvolupar nombrosos projectes d’investigació. L’investigador post-doctoral desenvoluparà tasques de supervisió d’estudiants pre-doctorals o de màster en paral·lel a les seves tasques d’investigació. Últimes publicacions: Raïch-Regué, D. et al. Transplant Int (en revisió); Crespo, M. & LlinàsMallol, L.; et al. Front Immunol 2021; Ataya, M. & Redondo-Pachón, D.; et al. J Immunol 2021; Ataya, M. & Redondo-Pachón, D.; et al. Am J Transplant 2020; Llinàs-Mallol, L.; et al. J Clin Med 2020; Burballa, C; et al. Hum Immunol 2020; Llinàs-Mallol, L.; et al. Sci Rep 2019; RedondoPachón, D.; et al. Hum Immunol 2018. 

Veure tota la informació completa a:

https://www.imim.cat/media/upload//arxius/ofertes%20de%20treball/2022/BT/Ref.%202202%20-%20CRESPO.pdf?_t=1644224435

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-10-2022
Referència: 13898
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR: Coordinar els recursos comunitaris del Vallès del Servei de Salut Mental infanto juvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu. LES RESPONSABILITATS: Coordinar el Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil/ Hospital de dia de Mollet. Homogeneïtzar les actuacions amb altres dispositius comunitaris del Vallès. Potenciar la relació dels dispositius de salut mental amb d’altres recursos del sector. Contribuir al desenvolupament del centre i del servei. JORNADA, HORARI I CONTRACTE: La jornada serà del 100% distribuïda de dilluns a divendres a l’àrea del del Vallès. Horari de dilluns a divendres de 8:00h a 16:44h amb 1 hora per dinar. Contracte indefinit. Requisitos EL PERFIL QUE BUSQUEM: Graduat /da en Medicina i Cirurgia. Títol d’especialista en Psiquiatria. Experiència prèvia de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil, ambulatòria, hospitalització parcial i/o hospitalització total. Experiència prèvia amb la gestió de recursos sanitaris infanto-juvenils. Capacitat de lideratge i gestió d’equips. Experiència prèvia de treball interdisciplinari en el camp mèdic i social. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. VALOREM: Títol de doctor/a o realització del doctorat. Formació específica en gestió sanitària. Publicacions amb factor d’impacte. Formació complementària en àrees d’interès del servei. Nivell C de Català o equivalent. Anglès nivell alt. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al link: https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/es/node/91182107/4590/modal 11/10/2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-10-2022
Referència: 13881
Descripció:

Estem interessats en la incorporació de dos Facultatius Especialistes en Radiodiodiagnòstic a l’Hospital Universitari Sagrat Cor. Un facultatiu realitzarà funcions de radiologia mamària (Mx, Ecografies, RMN, intervencionisme mama) i un altre facultatiu preferentment a Muscul-esqueletic mes body (sobre tot RMN, TAC i es valorarà Ecografies i intervencionisme). Assistiran als comitès de l’òrgan sistema corresponents (Comitè de tumors, mama, trauma...) Possibilitat de treball extra addicional en el propi Hospital y telerradiologia. Horari matins i/o una tarda a pactar. El Servei actual de Diagnòstic per la Imatge consta de dos equipaments RMN 1.5T, 1 TCMD (64), 1 Mamògraf tomosíntesi, un telecomandament digital, cinc ecògrafs i dues sales convencionals. S'ofereix contracte indefinit en jornada completa al 100% a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, pertanyent al Sistema Públic Concertat de Salut. Es requereix professional amb experiència, habilitats de comunicació i de treball en equip, alta capacitat de treball individual i d’equip, autonomia i flexibilitat. El centre te convenis de col·laboració amb diverses Universitats amb docència i recerca. Hospital Docent Universitari amb estudiants de pregrau i metges residents amb programes MIR, FIR i PIR. L’Hospital Universitari Sagrat Cor Diagnòstic per la imatge es un servei dinàmic, cohesionat, amb bon ambient de treball, que participa amb diferents projectes de recerca, docència i resident MIR. Hospital de 2n nivell concertat amb el Servei Català de la Salut, ubicat a Barcelona capital, amb 250 llits que dona cobertura a totes les Especialitats medicoquirúrgiques i amb UCI. e-mail de contacte mgarciaj@quironsalud.es; M Jesus Garcia.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-10-2022
Referència: 13885
Descripció:

Centre Mèdic CMQR de Reus. Necessitem un al·lergòleg/a per atendre als nostres pacients de consulta privada i mutues. Necessitem cobrir un o dos mòduls de 4 hores a la setmana. Les nostres condicions són: Contracte Mercantil a percentatge, 70% pel professional. Són un centre de referencia a la ciutat de Reus, amb més de 30 anys. Persona de contacte: Maribel Guillén Tel.: 639074087

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-10-2022
Referència: 13886
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 28881-3254 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2695

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-10-2022
Referència: 13887
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 28882-3255 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2696

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-10-2022
Referència: 13888
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 31884-3256 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2697

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-10-2022
Referència: 13889
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Consultor/a 1 en Estadística per a Farmacologia Clínica referència 26777-3257 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2698

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-10-2022
Referència: 13890
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista Sènior per al CORE Biologia Molecular referència 27369-3258 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2699

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-10-2022
Referència: 13891
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Pneumologia referència 34554-3259 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2670

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-10-2022
Referència: 13892
Descripció:

Precisa Metge/essa Psiquiatre/a pel Programa de Gent Gran (PGG). Els requeriments son Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria i títol homologat a Espanya. Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària i formació psicoterapèutica. Condicions Econòmiques i Laborals: Contracte indefinit - Incorporació immediata - Jornada completa (37.5h/setmana) - Condicions retributives segons II Conveni SISCAT (código de convenio núm. 79100135012015)). Contacte: convocatoria @csm9b.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-10-2022
Referència: 13893
Descripció:

1. JOB DESCRIPTION:

The IGTP is looking for a postdoctoral researcher to lead and collaborate in CAR T-cell-related projects in acute leukemia and solid cancer. This will include target identification, generation of hybridomas, generation of scFv binders, their humanization and their functional characterization in cutting-edge in vitro and in vivo studies. The contract will be within the framework of the RICORSTERAV, an ISCIII-funded Spanish Network for Advanced Cell Therapies (RD21/0017/0029).

2. QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:

The applicant must have the following qualifications: a) PhD in biological/medical sciences. b) Strong experience in cell and molecular biology. c) Proficiency in flow cytometry. d) Experience with viral vectors and viral transduction. e) Previous experience handling primary blood samples. f) Experience with mouse models (ideally immunodeficient xenografts). g) Excellent interpersonal skills and the ability to work with other team members and external national and international collaborators. h) Suitable candidates must be determined, proactive, independent, eager to learn and with strong working capacity. i) Good oral and written communications skills. j) Good scientific productivity proven by good scientific publications.

3. MAIN RESPONSIBILITIES:

The specific tasks will be: a) Experimental design in discussion with other lab members. b) Conduct cellular, molecular, and biochemical in vitro experiments. c) Conduct in vivo experiments in immunodeficient mice. d) Conduct data analysis and interpretation and prepare data for presentation in lab meetings, and for grant preparation and peer-reviewed publication. e) Liaise actively with external collaborators.

Find detailed information at:

https://www.germanstrias.org/en/job-offers/1088/postdoctoral-researcher-2022-113

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-10-2022
Referència: 13872
Descripció:

Vigència de l'oferta: Fins al 21 d’octubre de 2022 Codi de la convocatòria: 14/2022 Centre de treball: Laboratori de Mas Blau i Hospital del Mar Localitat: El Prat de Llobregat, Barcelona Nombre de places: 2 1. Requisits: • Títol de grau en Medicina, Farmàcia, Microbiologia, Biologia, Bioquímica, Microbiologia o Biomedicina. • Especialista en microbiologia i parasitologia. • No superar l'edat reglamentària de jubilació en la data de publicació de la convocatòria. • No haver estat separat del servei de l'Administració Pública per cap expedient disciplinari, ni tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin l'exercici de les funcions públiques. • Posseir la capacitat funcional per l’acompliment de les tasques derivades del lloc de treball. • Posseir la titulació requerida. • Presentar la sol·licitud en el termini establert. 2. Altres mèrits a valorar: • Per a una de les places oferides es valorarà experiència en vigilància de la salut i control d’infecció nosocomial per bacteris multiresistents. • Per l’altra plaça oferida es valorarà experiència en l’àrea de biologia molecular. • Coneixement dels sistemes de gestió de qualitat ISO 9001 i 15189. • Coneixements clínics en patologia infecciosa. • Experiència en l’àmbit de les funcions principals del càrrec. • Màster o Tesis doctoral, relacionat amb l'activitat. • Publicacions en revistes científiques com a primer signant. • Col·laboracions en articles en llibres. • Nivell B2 d’anglès o equivalent. • Coneixements d'Excel, taules dinàmiques i Word. • Coneixement de la norma ISO 14000. 3. Competències: • Empatia. • Treball en equip. • Polivalència funcional. • Capacitat de planificació. • Iniciativa. • Comunicació. 4. Funcions principals dels llocs: Plaça 1 • Àrea de vigilància de bacteris multiresistents i control de brots d'infeccions nosocomials. Plaça 2 • Diagnòstic d’infeccions sistèmiques mitjançant tècniques de biologia molecular. Ambdues places • Interpretació i validació de resultats. • Coneixements de tècniques de biologia molecular. • Interlocució amb els clínics dels centres hospitalaris. • Participació en sessions clíniques i comissions hospitalàries. 5. Característiques dels llocs: • Grup professional / categoria: Llicenciat. • Centre de treball: Laboratori Mas Blau i Hospital del Mar (Barcelona). • Jornada efectiva: completa. • Retribució: Equiparable al Conveni SISCAT. • Horari: de dilluns a divendres de 8h a 15h. • Guàrdies en l’Hospital del Mar (cada mes): una de cap de setmana i tres en horari de tarda. • Durada del contracte: Indefinida. • Inici del contracte: Incorporació immediata. 6. Presentació de sol·licituds: Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats anteriorment, hauran d’adreçar-se a l'apartat del nostre web: www.lrc.cat a l’apartat "Treballa amb nosaltres", i enviar Currículum Vitae a l'adreça de correu electrònic seleccioprofessionals@lrc.cat. És imprescindible posar com a assumpte del correu electrònic el codi de la convocatòria. 7. Condicions del procés de selecció: El procés de selecció consistirà en: • Entrevista personal, que versarà sobre el perfil competencial i el contingut del lloc objecte de la convocatòria. • No s'acceptaran sol·licituds transcorregut el termini. Tribunal Qualificador: • El Tribunal Qualificador està format per: la Direcció de Gestió de Persones (Presidenta), la Direcció Tècnica (Membre) i el Cap del Servei de Microbiologia (Membre). El Registrador del Tribunal serà la persona designada, si és que és la tercera, en cada cas per la Direcció de Gestió de Persones. • El Tribunal es reserva el dret de sol·licitar a les persones aspirants quantes explicacions i proves documentals originals consideri oportunes, sense perjudici que els òrgans de contractació sol·licitin els originals esmentats en el moment de la contractació de la persona seleccionada. • El Tribunal Qualificador resoldrà els dubtes que sorgeixin i adoptarà els acords necessaris per al correcte desenvolupament de la convocatòria, reunint-se tantes vegades com sigui necessari a judici del president o quan ho sol·liciti un tercer dels seus membres. En tot moment el Comitè d’Empresa estarà informat del procés.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-10-2022
Referència: 13873
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 34530-3251 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2692

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-10-2022
Referència: 13874
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 34531-3252 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2693

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-10-2022
Referència: 13875
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oftalmologia referència 30766-3253 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2694

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-10-2022
Referència: 13876
Descripció:

LLOC VACANT: COORDINADOR/A DE L’ÀREA DE L’HOSPITALET DEDICACIÓ: Jornada Completa DATA APROX. D’INCORPORACIÓ: Immediata REQUISITS - Títol d’especialista en Psiquiatria - Experiència acreditada i demostrable en càrrecs de responsabilitat i de gestió d’equips - Amplia experiència clínica en comunitària i/o hospitalització (més de 5 anys en cadascuna) - Domini parlat i escrit de català i castellà. - Persona amb capacitat de lideratge, iniciativa, dinamisme, amb visió de processos i interès en la gestió. FUNCIONS - En dependència directa de les Direccions Assistencials i la Gerència serà el referent territorial de l’àrea de L’Hospitalet. - Les funcions i responsabilitats inicialment assignades seran les inherents al càrrec, que es duran a terme a tot moment segons la Missió, Visió i Valors Institucionals, i que, entre altres i a títol enunciatiu, es detallen: o Coordinar, integrar i gestionar els comandaments intermedis de l’àrea de l’Hospitalet. o Identificar les necessitats generals de l’Àrea, planificar i fer seguiment dels recursos de l’àrea, en funció de les seves necessitats. o Garantir els compliment dels requeriments en activitat, qualitat i seguretat del pacient dels serveis de la seva competència. o Representar a la direcció en l’Àrea o Enllaç entre els comandaments intermedis de l’àrea i les diferents direccions de la institució, transferint la informació bidireccionalment. o Participar en l’elaboració de plans estratègics de l’Àrea de l’Hospitalet. o Planificar, organitzar, avaluar i dirigir el bon funcionament dels dispositius vinculats a l’Àrea o Gestionar i liderar l'equip humà multidisciplinari al seu càrrec. o Responsabilitzar-se de l’assoliment dels objectius assistencials, docents, formatius i de recerca de la seva àrea, així com dels objectius vinculats al Pla Estratègic. o Col·laborar conjuntament amb la Direcció Assistencial i la Gerència en el pla estratègic de l’Àrea d’acord amb els continguts del pla estratègic de la Institució, el Pla Director de salut mental i addiccions i el Pla regional de Salut Mental de la OMS. o Definir els objectius i les necessitats de formació dels professionals de la seva dependència, i facilitar el seu desenvolupament professional. o Implantar les polítiques i normes definides per la Direcció de l’Empresa. o Totes aquelles funcions que li delegui la Direcció. ES VALORARÀ - Estar en possessió de Doctorat - Capacitat de lideratge i de treball en equip. - Capacitat de planificació i organització. - Capacitat per a motivar i orientar als col·laboradors al seu càrrec, aconseguint que aquests contribueixin de forma efectiva a la consecució de objectius dins de la millora contínua de la qualitat i l'excel·lència. - Interès i capacitat docent i investigadora. - Orientat al tractament multidisciplinari, la continuïtat terapèutica i l’apoderament i recuperació del afectats. - Visió estratègica. S’OFEREIX  Contractació laboral indefinida, retribució altament competitiva composta de fix i variable segons objectius establerts anualment per la Direcció Mèdica, formació contínua i excel·lents possibilitats de desenvolupament professional.  Complement assignat a la posició.  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips. PROCEDIMENT SELECCIÓ Primera fase: Remetre carta de presentació i motivació i curriculum Vitae normalitzat en format word o pdf. Qualificació dels candidats (10 punts) Segona fase: El candidats seleccionats han de presentar (word o pdf: màxim 6000 paraules) i defensar un projecte d’organització i desenvolupament d’un programa d’assistència integral i integrat per l’Àrea de L’Hospitalet,. Disposaran de 10 minuts d’exposició (10 punts) Finalment, els candidats amb puntuacions mes elevades realitzaran una entrevista personal amb la Direcció Assistencial, Direcció de RRHH i Gerència. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-10-2022
Referència: 13870
Descripció:

https://www.csdm.cat/ca/el-consorci/ofertes-feina/756/convocatoria-publica-per-a-la-cobertura-d-un-lloc-de-treball-de-metge-metgessa-especialista-en-psiquiatria-per-a-l-atencio-de-salut-mental-infanto-juvenil-del-csdm-amb-activitat-domiciliaria-intensiva-referencia-csm074-22 Depenent de la Direcció de Salut Mental i addiccions i de la coordinació de l’àmbit de Salut Mental infantojuvenil, la missió d’aquest lloc de treball es concreta en l’avaluació i intervenció en persones amb trastorns mentals en l’etapa infanto juvenil, des d’una perspectiva multidisciplinària i comunitària. Les funcions i responsabilitat principals del lloc són: 1. Avaluació clínica i psicopatològica de persones amb trastorns mentals i addiccions i des d’una perspectiva multidisciplinària i comunitària. 2. Realització dels plans de tractament i rehabilitació psiquiàtrica per nens i adolescents amb trastorns mentals i de conducta en règim d´hospitalització parcial. 3. Intervenció domiciliària en el marc de pacients en situació de crisi en coordinació amb altres professionals de l’àmbit infanto-juvenil del Servei de Salut Mental del CSdM. 4. Coordinació amb professionals del CSMIJ i hospitalització parcial Infanto-juvenil, la xarxa educativa i d’atenció primària. 5. Participar en activitats docents i de recerca del servei.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-10-2022
Referència: 13863
Descripció:

Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf necessita incorporar especialistes en pediatria per a atenció continuada. Guàrdies de 12, 16 i/o 24 hs, jornada parcial o completa segons disponibilitat del/la candidat/a. Remuneració segons conveni SISCAT Funcions durant les guàrdies: visites a urgències pediàtriques, atenció dels pacients hospitalitzats en planta de pediatria i dels nadons en allotjament conjunt amb la seva mare, assistència a parts (l'àrea matern infantil assumeix només gestacions de baix risc i més grans de 36 setmanes ).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-10-2022
Referència: 13864
Descripció:

Necessitem incorporar Facultatius/ves Especialistes en Radiodiagnòstic amb titulació de l'especialitat obtinguda via MIR o titulació homologada a Espanya per l'àrea de neurorradiologia. S'ofereix: Categoria: Adjunt/a Contractació amb resolució indefinida previ contracte convocant el lloc de treball. Jornada a temps complet. Les condicions de contractació i remuneració es regularan pel contracte laboral i s'ajustaran a la normativa establerta a l'Hospital pel personal Facultatiu.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-10-2022
Referència: 13862
Descripció:

La Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa ofereix assistència de salut a través de l’activitat hospitalària, d’atenció primària i d'atenció intermèdia proporcionant cobertura sanitària a una població de més 270.000 persones del Vallès Occidental Oest i Baix Llobregat (Catalunya). En el cas dels procediments terciaris de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa: Neurocirurgia, Cirurgia Toràcica, Cirurgia General, Hematologia clínica i Hemodinàmia cardíaca, o les Unitats suprasectorials Salut Mental MútuaTerrassa: Unitat de Trastorns de l'Espectre Autista, Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària i Unitat de Subaguts, es dona servei a una població d'1.000.000 habitants. Disposem d’una àmplia xarxa de 9 Centres d’Atenció Primària i 4 consultoris, un Hospital d’alta tecnologia dotat de totes les especialitats i tots els mitjans per al diagnòstic, amb un servei permanent d’urgències i unes consultes externes completes, com també d'un centre d'atenció intermèdia, per atendre a persones que per les característiques de la seva patologia necessitem fer un ingrés de llarga estada. Requisits:  Titulació d’especialista en Radiodiagnòstic Es valorarà:  Experiència professional i/o preferència en les àrees de radiologia musculoesquelètica, de tòrax, abdomen i neuroradiologia  Doctorat  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en l’Àrea Assistencial de Diagnòstic per la Imatge  Formar part d’un servei en creixement, participant en nous projectes i amb de desenvolupament professional  Contracte indefinit  Jornada completa, compaginant horari presencial i teletreball  Participar en equips assistencials especialitzats i d’innovació  Retribució segons conveni SISCAT  Possibilitat de realitzar activitat extraordinària segons disponibilitat  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum a https://www.mutuaterrassa.com/es/ofertas-de-empleo

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-10-2022
Referència: 13865
Descripció:

Necessitem incorporar Facultatius/ves Especialistes en Radiodiagnòstic amb titulació de l'especialitat obtinguda via MIR o titulació homologada a Espanya per l'àrea de tòrax. S'ofereix: Categoria: Adjunt/a Contractació amb resolució indefinida previ contracte convocant el lloc de treball. Jornada a temps complet. Les condicions de contractació i remuneració es regularan pel contracte laboral i s'ajustaran a la normativa establerta a l'Hospital pel personal Facultatiu.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-10-2022
Referència: 13866
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa té la necessitat de cobrir la plaça Cap de Servei de Dermatologia davant l’inici d’una nova etapa en aquest servei. A tal efecte es fa pública la present convocatòria que es regularà per les següents bases: Especificacions del lloc: Lloc de treball convocat: Cap de Servei de Dermatologia Adscripció i Dependència : Àmbit d’Atenció Mèdica – Direcció Assistencial Les funcions del lloc venen descrites el n’ANNEX 1 a aquesta convocatòria Requisits dels candidats: *Disposar del títol de Graduat Universitari en Medicina i Cirurgia. *Disposar del títol d’especialista en Dermatologia (Els professionals que l’hagin obtingut fora de l’Estat Espanyol caldrà que el tinguin degudament convalidat pel Ministeri competent de l’Estat Espanyol i aportin certificació al respecte). *El professional seleccionat haurà de donar compliment al que s’estableix legalment en matèria d’incompatibilitats en el cas que presti serveis en un altre lloc de treball públic o privat (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). *És imprescindible que la persona seleccionada estigui inscrita al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació. Es valorarà: Experiència acreditada de més de deu anys en condició d’Adjunt o càrrec superior de l’especialitat. Haver estat comandament o haver tingut al seu càrrec equips de treball en àmbit de l’especialitat preferentment dins el sector sanitari públic. Competències en matèria de lideratge, conducció d’equips, comunicació interpersonal i orientació a l’usuari. Mèrits professionals, acadèmics i de formació, recerca, docència i innovació degudament relacionats i acreditats en el currículum vitae. Candidatures: Les persones interessades hauran de fer arribar a la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST per mitjà de correu electrònic tramès a l’adreça seleccio@cst.cat, el seu currículum vitae actualitzat, en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats: a) Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte). b) Títols de Grau Universitari i d’especialista o certificat de convalidació dels mateixos per part del Ministeri que habiliti a l’exercici dins el sector públic sanitari a l’Estat Espanyol c) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària). d) Mèrits professionals (activitat assistencial realitzada). e) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions a congressos, treball de recerca, formació, etc.). El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins el dia 31 d’octubre de 2022 Característiques de la convocatòria i sistema de selecció: Poden presentar-se a aquesta convocatòria tots els professionals que acreditin les condicions establertes a l’apartat requisits d’aquesta convocatòria siguin externs o interns del CST. S’estableix un termini de 6 mesos com a període de prova, transcorreguts els quals si la persona seleccionada és interna del CST serà confirmada en aquesta funció o, en cas contrari, retornarà a la seva plaça d’origen en les condicions anteriors. En el supòsit que el candidat escollit sigui extern al CST se li assignarà paral·lelament una plaça de plantilla base de facultatiu especialista de Dermatologia Una comissió de selecció integrada per responsables de les Direccions Assistencial, de l’Àmbit d’Atenció Mèdica i de Recursos Humans i Gestió de Persones, prèvia valoració dels mèrits dels candidats, convocarà els aspirants a una entrevista personal per completar la valoració de la seva idoneïtat per a la realització de la funció objecte d’aquesta convocatòria. Aquesta comissió de selecció es podrà dotar també d’assessors representants dels col·legis professionals i les societats científiques de l’especialitat. L’esquema i contingut mínim del projecte d’organització venen descrits en l’ANNEX 2 a aquesta convocatòria. En aquesta entrevista el candidat haurà de presentar el seu projecte personal d’organització del servei i contestar a les qüestions que la comissió de selecció li plantegi. El sistema de selecció serà de lliure designació un cop valorats els currículums i realitzada, si escau, l’entrevista complementària. El nomenament de Cap de Servei associat a aquesta convocatòria tindrà una durada de quatre anys, sense perjudici de la seva renovació per igual període de temps, prèvia avaluació dels resultats obtinguts durant el quadrienni en què s’ha exercit. Terrassa, a 28 de setembre de 2022 EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS I GESTIÓ DE PERSONES Informació sobre protecció de dades En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se t’informa que el responsable del tractament de les dades personals que ens facilitis mitjançant l’enviament del teu currículum vitae és el Consorci Sanitari de Terrassa i la finalitat del tractament a la que es destinaran les dades és la gestió del teu currículum, per donar resposta a aquesta convocatòria, per passar a formar part de la bossa de treball de CST, per disposar de les teves dades amb la finalitat de proporcionar-te informació referent a futures ofertes de treball i en el seu cas, per gestionar la teva contractació com a empleat. La legitimació del tractament es basa en el consentiment de l’interessat i no estan previstes cessions de dades a tercers, llevat obligació legal. Alhora, se t’informa que el currículum podrà conservar-se per a futurs processos de selecció en llocs de treball de l'entitat, en l'àrea de la teva formació acadèmica i/o professional durant el termini d’1 any. Tens la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i d’oposició de les teves dades enviant un correu electrònic a rrhh@cst.cat. Tan mateix, podràs retirar el teu consentiment en qualsevol moment. Per obtenir informació addicional i detallada sobre protecció de dades, pots consultar la política de privacitat de la web www.cst.cat. ANNEX 1 Funcions del lloc de treball: Tenir cura de la direcció i coordinació general de l’activitat del Servei Representar l’Hospital de Terrassa i el CST en les qüestions de caràcter clínic relatives a la seva especialitat quan es requereixi de la seva presència. Participar en l’elaboració dels plans d’inversions i de noves accions vinculades al seu servei, d’acord amb el responsable del seu àmbit i les directrius emanades de la Direcció Assistencial. Retre comptes de forma periòdica i habitual al Director de l’Àmbit Mèdic i a la Direcció Assistencial. Gestionar els pressupostos assignats al seu Servei Gestionar el col·lectiu de professionals al seu càrrec, als quals caldrà tenir informats dels projectes i objectius del Servei Avaluació de l’acompliment i seguiment dels objectius dels professionals. Dirigir i programar les sessions clíniques periòdiques del servei Participar periòdicament en les reunions de Caps de Servei que convoquen des de la Direcció Assistencial i la Direcció de l’Àmbit Mèdic. Dirigir l’organització de congressos, simpòsiums, sessions i altres actes específics de la seva especialitat que s’organitzin des del CST orientats a tot el sector sanitari. Promoure la participació del Servei en tota mena d’iniciatives científiques i de divulgació assistencial així tenir cura de la seva difusió en actes realitzats en d’altres centres i institucions sanitàries per transmetre el coneixement generat i desenvolupat en el CST envers el conjunt del sector sanitari ANNEX 2 El projecte personal d’organització del servei caldrà que es presenti estructurat com a mínim en els següents apartats: a) Criteris de gestió de l’atenció ambulatòria b) Criteris en relació a la gestió de les llistes d’espera c) Criteris d’organització i distribució dels quiròfans d) Política de formació contínua al servei e) Posicionament enfront la recerca f) Organització del servei en subespecialitats g) Organització del servei en patologia general h) Relacions amb d’altres serveis i) Criteris d’organització de les sessions clíniques

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-10-2022
Referència: 13867
Descripció:

Necessitem incorporar Facultatius/ves Especialistes en Radiodiagnòstic amb titulació de l'especialitat obtinguda via MIR o titulació homologada a Espanya per l'àrea de neurorradiologia. S'ofereix: Categoria: Adjunt/a Contractació amb resolució indefinida previ contracte convocant el lloc de treball. Jornada a temps complet. Les condicions de contractació i remuneració es regularan pel contracte laboral i s'ajustaran a la normativa establerta a l'Hospital pel personal Facultatiu.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-10-2022
Referència: 13868
Descripció:

Necessitem incorporar Facultatius/ves Especialistes en Radiodiagnòstic amb titulació de l'especialitat obtinguda via MIR o titulació homologada a Espanya per l'àrea deTòrax. S'ofereix: Categoria: Adjunt/a Contractació amb resolució indefinida previ contracte convocant el lloc de treball. Jornada a temps complet. Les condicions de contractació i remuneració es regularan pel contracte laboral i s'ajustaran a la normativa establerta a l'Hospital pel personal Facultatiu.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-10-2022
Referència: 13918
Descripció:

Actualment s'estan cercant candidats per una vacant com a Becari/a de Farmacovigilància a una empresa de Palau-solità i Plegamans.

S'inclou a continuació descripció de la posició:

 

Noucor, con sede en Barcelona, es una compañía farmacéutica española cuyo negocio está centrado en I+D, licencia, fabricación y suministro de productos farmacéuticos y que cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en ofrecer productos y soluciones de calidad en el ecosistema de la salud.
Con presencia internacional en más de 100 países y con tres plantas productivas (una planta de química fina, una planta farmacéutica y una planta para complementos alimenticios), Noucor es un partner de referencia a nivel global para el desarrollo de productos farmacéuticos de valor añadido.
De entre los hitos de negocio más destacados logrados por Noucor, cabe mencionar la entrada de su producto estrella, el antihistamínico Rupatadina, en mercados clave como Japón, Corea del Sur o Canadá, y el crecimiento del negocio de Genéricos en Europa, así como su expansión en mercados fuera de este territorio.
La compañía cuenta con aproximadamente 450 empleados y una previsión de cifra de negocio a cierre de 2021 de 80M de euros.
¿Qué ofrecemos?
• Convenio de prácticas con la Universidad, de 6 a 12 meses de duración.
• Jornada de 6h/día, preferiblemente de mañanas (horario flexible).
• Estamos ubicados en Palau-solità i Plegamans. Disponemos de autobús de empresa para llegar a las instalaciones, aunque recomendamos disponer de vehículo. Tenemos parking gratuito para todos los empleados.
• Remuneración económica.
• Comedor de empresa subvencionado al 100% para los becarios.
• Servicio de fisio subvencionado.
• Buen ambiente de trabajo.
• La oportunidad que puedas poner en práctica los conocimientos adquiridos en tu etapa formativa y seguir aprendiendo.

Noucor, con sede en Barcelona, es una compañía farmacéutica española cuyo negocio está centrado en I+D, licencia, fabricación y suministro de productos farmacéuticos y que cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en ofrecer productos y soluciones de calidad en el ecosistema de la salud.Con presencia internacional en más de 100 países y con tres plantas productivas (una planta de química fina, una planta farmacéutica y una planta para complementos alimenticios), Noucor es un partner de referencia a nivel global para el desarrollo de productos farmacéuticos de valor añadido.De entre los hitos de negocio más destacados logrados por Noucor, cabe mencionar la entrada de su producto estrella, el antihistamínico Rupatadina, en mercados clave como Japón, Corea del Sur o Canadá, y el crecimiento del negocio de Genéricos en Europa, así como su expansión en mercados fuera de este territorio.La compañía cuenta con aproximadamente 450 empleados y una previsión de cifra de negocio a cierre de 2021 de 80M de euros.¿

Qué ofrecemos?

• Convenio de prácticas con la Universidad, de 6 a 12 meses de duración.

• Jornada de 6h/día, preferiblemente de mañanas (horario flexible)

• Estamos ubicados en Palau-solità i Plegamans. Disponemos de autobús de empresa para llegar a las instalaciones, aunque recomendamos disponer de vehículo. Tenemos parking gratuito para todos los empleados.

• Remuneración económica.

• Comedor de empresa subvencionado al 100% para los becarios.

• Servicio de fisio subvencionado.

• Buen ambiente de trabajo.

• La oportunidad que puedas poner en práctica los conocimientos adquiridos en tu etapa formativa y seguir aprendiendo.

 DPT Becario Farmacovigilancia:

¿Qué funciones hará?
• Principalmente se encargará de la recepción, manejo y subida a la base de datos de reacciones adversas a medicamentos.
• Como parte de esta labor, también se encargaría del contacto con otros partners internacionales de la empresa para el intercambio y distribución de estas informaciones de seguridad.
• Por último, también podría participar en la elaboración de informes periódicos de seguridad, planes de gestión de riesgos, detección de señales y otras labores del departamento de Farmacovigilancia.
¿Qué perfil buscamos?
• Formación en medicina, farmacia, química, biociencias o similar.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-10-2022
Referència: 13855
Descripció:

Fundació Salut Empordà precisem incorporar un/a METGE/SSA DIGESTÒLEG/OGA per a l'Hospital de Figueres. Es requereix Llicenciatura/Grau en Medicina i Especialitat en Aparell Digestiu, es valorarà perfil personal i experiència professional. S'ofereix proposta estable i retribució competitiva.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-10-2022
Referència: 13856
Descripció:

Fundació Salut Empordà precisem incorporar un/a METGE/SSA ANESTESIÒLEG/OGA per a l'Hospital de Figueres. Es requereix Llicenciatura/Grau en Medicina i Especialitat en Anestesiologia i Reanimació, es valorarà perfil personal i experiència professional. S'ofereix proposta estable i retribució competitiva.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-10-2022
Referència: 13857
Descripció:

Fundació Salut Empordà precisem incorporar un/a METGE/SSA per al servei de Cirurgia de l'Hospital de Figueres. Es requereix Llicenciatura/Grau en Medicina i Especialitat en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. S'ofereix proposta estable i retribució competitiva.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-10-2022
Referència: 13859
Descripció:

Fundació Salut Empordà precisem incorporar un/a ANESTESIÒLEG/A per a l'Hospital de Figueres. Es requereix Llicenciatura/Grau en Medicina i Especialitat en Anestesiologia i Reanimació. Es valorarà perfil i experiència professional. S'ofereix proposta estable i retribució competitiva.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-10-2022
Referència: 13848
Descripció:

La Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa ofereix assistència de salut a través de l’activitat hospitalària, d’atenció primària i d'atenció intermèdia proporcionant cobertura sanitària a una població de més 270.000 persones del Vallès Occidental Oest i Baix Llobregat (Catalunya). En el cas dels procediments terciaris de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa: Neurocirurgia, Cirurgia Toràcica, Cirurgia General, Hematologia clínica i Hemodinàmia cardíaca, o les Unitats suprasectorials Salut Mental MútuaTerrassa: Unitat de Trastorns de l'Espectre Autista, Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària i Unitat de Subaguts, es dona servei a una població d'1.000.000 habitants. Disposem d’una àmplia xarxa de 9 Centres d’Atenció Primària i 4 consultoris, un Hospital d’alta tecnologia dotat de totes les especialitats i tots els mitjans per al diagnòstic, amb un servei permanent d’urgències i unes consultes externes completes, com també d'un centre d'atenció intermèdia, per atendre a persones que per les característiques de la seva patologia necessitem fer un ingrés de llarga estada. Requisits:  Titulació d’especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial Es valorarà:  Experiència professional  Doctorat  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en l’Àrea de Cap i Coll  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent al link https://mutuaterrassa.talentclue.com/es/node/90882735/12623479

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-10-2022
Referència: 13847
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia, i titulació d’especialista en Aparell Digestiu o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat en Aparell Digestiu durant l’any 2023. Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: •Títol de metge/essa especialista en Aparell Digestiu en procés de homologació per el Ministeri competent. • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial. • Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en aparell digestiu en l’àmbit hospitalari. • Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l’especialitat en altres països (Indicant hores) • Experiència docent i investigadora. Es busquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada. • Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA AP DIG 10 22 Termini de presentació de sol•licituds: 2 de juliol de 2023 Contacte: Dr. Francisco José Martínez Cerezo (Director del Servei d’Aparell Digestiu i Proves Especials de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53133 mòbil: 651880584; e-mail: franciscojose.martinez@salutsantjoan.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-10-2022
Referència: 13846
Descripció:
OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA URGÈNCIES DIRECCIÓ HOSPITAL DE SANT BOI URGÈNCIES S’ofereix:  Incorporació immediata  Contracte Indefinit  Centre de treball: Sant Boi de Llobregat  Remuneració: Segons Conveni SISCAT  Dedicació: Jornada Completa o Parcial Requisits:  Títol d’Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna o similar  Experiència en Servei d’Urgències Es valorarà:  Màster d’Urgències i pacient crític  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat, comunicació impacte i influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: URGENCIES 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-10-2022
Referència: 13845
Descripció:

OFERTA DE TREBALL D’UN/A METGE/SSA PSIQUIATRE DIRECCIÓ SALUT MENTAL URGÈNCIES PSIQUIATRIA S’ofereix:  Incorporació immediata  Tipus de contracte: Indefinit  Centre de treball: Sant Boi de Llobregat  Remuneració: Segons Conveni SISCAT  Dedicació: Jornada Completa Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria  Experiència en l’àmbit hospitalari i d’urgències  Experiència en patologia aguda  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Habilitats de comunicació / empatia  Capacitat de treball en equip  Participació en projectes de Docència i Recerca Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875 REFERÈNCIA DE LA OFERTA: URG PSIQUIATRIA 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-10-2022
Referència: 13817
Descripció:
Des de la Gerència i la Unitat d’Hospitalització Domiciliaria de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, s’ofereix una plaça vacant de Facultatiu/iva amb jornada completa. Aquesta plaça inclou desenvolupar noves línies assistencials, entre elles, transfusió y fe iv a domicili, tractament de les malalties minoritàries, que complementin les línies ja operatives: TADE, pacient crònic complex, patologia quirúrgica, patologia vascular, així com ampliar el radio d’actuació. Es requereix: • Títol de metge especialista en Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària Es valorarà: • Formació continuada en Medicina Interna, Geriatria i/o Medicina Familiar i Comunitària • Experiència professional • Capacitat de treball en equip, comunicació, rigor i orientació als resultats S’ofereix: • Contracte amb jornada completa • Incorporació immediata Interessats/des: Les persones interessades podeu contactar amb la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional enviant currículum a direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat o a través del telèfon de contacte 973705221.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-09-2022
Referència: 13838
Descripció:

S’OFEREIX  Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona  Contracte de substitució, amb jornada laboral de 20 hores setmanals.  Integració dins de l’Àrea de Salut Mental de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.  Ubicació en un Centre de Salut Mental d'Adults de l’àrea d’influència de l’Hospital del Mar FUNCIONS  Desenvolupar tasques i habilitats en l'estudi, diagnòstic i tractament dels malalts/es amb trastorns mentals.  Participar en el seu seguiment i elaborar plans terapèutics per a pacients amb trastorns mentals.  Desenvolupar tasques de recerca clínica.  Donar formació a professionals d'altres àmbits en l'avaluació i tractament dels problemes de Salut Mental.  Participar en activitats de formació continuada, per tal de mantenir el compromís i augmentar la qualitat de les pròpies tasques. REQUISITS  Formació acadèmica:  Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i especialitat en Psiquiatria, amb titulació expedida per una Universitat/Ministeri espanyols o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent.  Experiència professional:  Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-09-2022
Referència: 13841
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa té la necessitat de cobrir la plaça Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia davant l’inici d’una nova etapa en aquest servei. A tal efecte es fa pública la present convocatòria que es regularà per les següents bases:

 

Especificacions del lloc:

Lloc de treball convocat: Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Adscripció i Dependència : Àmbit d’Atenció Quirúrgica – Direcció Assistencial Funcions: Són les que s’enumeren a l’ANNEX 1 d’aquesta convocatòria

 

Requisits de les persones candidates:

*Disposar del títol de Graduat/da Universitari en Medicina i Cirurgia.

*Disposar del títol d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (Els/les professionals que l’hagin obtingut fora de l’Estat Espanyol caldrà que el tinguin degudament convalidat pel Ministeri competent de l’Estat Espanyol i aportin certificació al respecte).

*El/la professional selecciona/dat haurà de donar compliment al que s’estableix legalment en matèria d’incompatibilitats en el cas que presti serveis en un altre lloc de treball públic o privat (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).

*És imprescindible que la persona seleccionada estigui inscrita al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.

 

Es valorarà:

Experiència acreditada de més de deu anys en condició d’Adjunt hospitalari o càrrec superior de l’especialitat.

Haver estat comandament o haver tingut al seu càrrec equips de treball en àmbit de l’especialitat preferentment dins el sector sanitari públic.

Competències en matèria de lideratge, conducció d’equips, comunicació interpersonal i orientació a l’usuari.

Mèrits professionals, acadèmics i de formació, recerca, docència i innovació degudament relacionats i acreditats en el currículum vitae.

 

Candidatures:

Les persones interessades hauran de fer arribar a la Secretaria de la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST per mitjà de correu electrònic tramès a l’adreça

 

seleccio@cst.cat, el seu currículum vitae actualitzat, en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats:

 

a)        Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte).

b)       Títols de Grau Universitari i d’especialista o certificat de convalidació dels mateixos per part del Ministeri que habiliti a l’exercici dins el sector públic sanitari a l’Estat Espanyol

c)        Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària).

d)       Mèrits professionals (activitat assistencial realitzada).

e)       Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions a congressos, treball de recerca, formació, etc.).

 

El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins a les 12 hores del dia 31 d’octubre de 2022

 

Característiques de la convocatòria i sistema de selecció:

Poden presentar-se a aquesta convocatòria tots/es els/les professionals que acreditin les condicions establertes a l’apartat requisits d’aquesta convocatòria siguin externs/es o interns/es del CST.

 

S’estableix un termini de 6 mesos com a període de prova, transcorreguts els quals si la persona seleccionada és interna del CST serà confirmada en aquesta funció o, en cas contrari, retornarà a la seva plaça d’origen en les condicions anteriors.

 

En el supòsit que el/la candidat/a escollit/da sigui extern/a al CST se li assignarà paral·lelament una plaça de plantilla base de facultatiu/va especialista de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

 

Una comissió de selecció integrada per responsables de les Direccions Assistencial, de l’Àmbit d’Atenció Quirúrgica i de Recursos Humans i Gestió de Persones, prèvia valoració dels mèrits de les persones candidates, convocarà els/a les aspirants a una entrevista personal per completar la valoració de la seva idoneïtat per a la realització de la funció objecte d’aquesta convocatòria.

 

Aquesta comissió de selecció es podrà dotar també d’assessors/es representants dels col·legis professionals i de les societats científiques de l’especialitat.

 

En aquesta entrevista el/la candidat/a haurà de presentar el seu projecte personal d’organització del Servei d’acord amb l’estructura establerta a l’ANNEX 2 i contestar a les qüestions que la comissió de selecció li plantegi, que enviarà amb anterioritat a la data de l’entrevista.

 

El sistema de selecció serà de lliure designació un cop valorats els currículums i realitzada, si escau, l’entrevista complementària.

 

El nomenament de Cap de Servei associat a aquesta convocatòria tindrà una durada de quatre anys, sense perjudici de la seva renovació per igual període de temps, prèvia avaluació dels resultats obtinguts durant el quadrienni en què s’ha exercit.

 

Terrassa, a 12 de setembre de 2022

 

EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS I GESTIÓ DE PERSONES

 

ANNEX 1. Funcions del lloc de treball

 

*Tenir cura de la direcció i coordinació general de l’activitat del Servei.

*Representar l’Hospital de Terrassa i el CST en les qüestions de caràcter clínic relatives a la seva especialitat quan es requereixi de la seva presència.

*Participar en l’elaboració dels plans d’inversions i de noves accions vinculades al seu servei, d’acord amb el responsable del seu àmbit i les directrius emanades de la Direcció Assistencial.

*Gestionar els pressupostos assignats al seu Servei.

*Gestionar el col·lectiu de professionals al seu càrrec, als quals caldrà tenir informats dels projectes i objectius del Servei.

*Avaluació de l’acompliment i seguiment dels objectius dels professionals.

*Col·laboració en la formació d’especialistes (residents) de postgrau de manera coordinada amb la Direcció de Docència i el Cap d’Estudis de Formació Hospitalària, així com donar suport a l’acció tutorial que es desenvolupi des del Servei.

*Dirigir i programar les sessions clíniques periòdiques del servei.

*Participar periòdicament en les reunions de Caps de Servei que convoquen des de la Direcció Assistencial i la Direcció de l’Àmbit Quirúrgic.

*Dirigir l’organització de congressos, simpòsiums, sessions i altres actes específics de la seva especialitat que s’organitzin des del CST orientats a tot el sector sanitari.

*Promoure la participació del Servei en tota mena d’iniciatives científiques i de divulgació assistencial així tenir cura de la seva difusió en actes realitzats en d’altres centres i institucions sanitàries per transmetre el coneixement generat i desenvolupat en el CST envers el conjunt del sector sanitari.

 

ANNEX 2. Estructura del projecte a presentar a la Comissió de Selecció

 

El projecte personal d’organització del servei caldrà que es presenti estructurat com a mínim en els següents apartats:

a)        Criteris de gestió de l’hospitalització.

b)       Criteris de gestió de l’atenció ambulatòria.

c)        Criteris en relació a la gestió de les llistes d’espera.

d)       Criteris d’organització i distribució dels quiròfans.

e)       Política de formació contínua al servei.

f)         Tutorització i gestió dels residents en formació.

g)        Posicionament enfront la recerca.

h)       Organització del servei en subespecialitats.

i)          Organització del servei en patologia general.

j)          Relacions amb d’altres serveis i específicament amb el servei d’urgències.

k)        Criteris d’organització de les sessions clíniques.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-09-2022
Referència: 13825
Descripció:

METGE DEL SERVEI PER HOSPITALITZACIO, INTERCONSULTES I CONSULTA EXTERNA

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-09-2022
Referència: 13826
Descripció:

L´Hospital Santa Tecla a Tarragona, concertat amb la sanitat pública, busca un Metge Adjunt en Medicina Intensiva per incorporar a l´equip de l´UCI amb capacitat per 9 llits. S´Ofereix: - Contracte Indefinit per jubilació. - Jornada completa més guàrdies - Salari Segons conveni SISCAT: 50.000-55.000 euros bruts anuals - Formació Continuada - Accés a carrera professional Interessats/es contactar amb el Cap de Servei, la Dra. Bodí, al correu, mfbodi@xarxatecla.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-09-2022
Referència: 13830
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psicologia Clínica referència 28668-3244 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2677

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-09-2022
Referència: 13831
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oftalmologia referència 34483-3245 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2678

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-09-2022
Referència: 13832
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oftalmologia referència 70.000.244-3246 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2679

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-09-2022
Referència: 13833
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Dermatologia Medic-quirúrgica referència 28584-3247 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2684

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-09-2022
Referència: 13834
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 31359-3248 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2685

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-09-2022
Referència: 13835
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Biologia de la Reproducció referència 31534-3249 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2686

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-09-2022
Referència: 13837
Descripció:

Centro Multidisciplinario situado en Barcelona busca Pediatra para próxima apertura de Sede. Horarios a convenir de acuerdo a disponibilidad del Profesional. Interesados ​​enviar CV a glasirsalud@gmail.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-09-2022
Referència: 13824
Descripció:

L'Hospital Quirónsalud del Vallès a Sabadell està fent recerca de pediatres per ampliar el seu equip a causa del gran increment de la seva activitat. Busquem pediatres motivats i amb ganes de treballar en equip tant per l'atenció a nivell de consultes externes, com d'hospitalització i d'urgències. Possibilitat de compartir diferents àrees. Precisem pediatres generals com subpespecialistas. L'Hospital Quirónsalud del Vallès compta amb un Servei de Pediatria consolidat i en expansió, amb totes les subespecialitats pediàtriques. Molt bon ambient de treball. Possibilitat de contracte mercantil o laboral. Retribució competitiva. Pot fer-se contracte a temps parcial o total. L'Hospital pertany al grup Quirónsalud que compta amb una àmplia oferta formativa i docent pròpia. Suport a activitats d'investigació. Col·laboracions amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) amb possibilitat de suport en realització de cursos, màsters, postgraus, activitat de recerca i / o estudis de doctorat. Nacionalitat espanyola, europea o amb permís de treball vigent. contacte: Interessats contactar amb M Jesus Garcia a través del mail: mgarciaj@quironsalud.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-09-2022
Referència: 13821
Descripció:

El servei està format per 10 especialistes i es responsabilitza de l'atenció al pacient hospitalitzat per a qualsevol patologia mèdica, inclòs els ingressos en la Unitat de Cures Intermèdies, el suport de les patologies mèdiques dels pacients ingressats als Serveis quirúrgics, atenció a Consultes Externes i suport al Servei d'Urgències. EQUISITS: • Llicenciatura en Medicina. • Especialitat en medicina interna, via MIR, homologada o en tràmit. S’OFEREIX: • Contractació indefinida a jornada completa. • Retribució segons conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català. • Formació continuada i carrera professional. • Incorporació a negociar.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-09-2022
Referència: 13823
Descripció:

Busquem pediatres per ampliar l'equip d'adjunts d'urgències. Incorporació novembre 2022. S'ofereixen contractes interins de 18, 35 o 40 hores, desenvolupat en format de torns. Les guàrdies d' atenció continuada es paguen a part. Es tracta d'un Servei de Pediatria, dins d'un Hospital Universitari (Universitat Pompeu Fabra) amb docència pre-grau i residents de pediatria. El Servei està format per la Sala de Pediatria (18 llits), Unitat Neonatal (uns 1400 parts/any i atenem prematurs de >30 setmanes, amb 2 llits d'UCI-N), Urgències de Pediatria (unes 14000 urgències/any), Unitat d'Epilèpsia i resta d’especialitats pediàtriques. Bon ambient de treball, flexibilitat horària, participació en les sessions docents i possibilitat d' ampliar el curriculum científic. Perspectives de futur per renovació/ampliació del Servei prevista per a desembre 2023. Interessats/ades contactar amb: Mª Ángeles López Vílchez, Cap de Servei de Pediatria. Email: malopez@psmar.cat. telèfon: 932483145

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-09-2022
Referència: 13816
Descripció:

La Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, proveeix serveis d’atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària. El Servei de Otorinolaringologia (ORL) de l’Hospital de Palamós, és un equip format per 3 facultatius especialistes en Otorinolaringologia És responsabilitat del Servei de ORL l’atenció al pacient tant en l’àmbit d’aguts com en l’àmbit de primària. S’OFEREIX  Contractació laboral indefinida a jornada completa (1688 h/a).  Incorporació immediata  Sou segons II Conveni Col•lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. REQUISITS  Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Otorinolaringologia, preferentment via MIR.  Experiència com adjunt de ORL en un hospital. ES VALORARÀ  Experiència en l’àmbit de recerca clínica  Perfil personal: persona dinàmica, empàtica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou projecte professional.  Formació acreditada en gestió sanitària, gestió clínica...  Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..). Perfil competencial:  Capacitat de resolució de conflictes, organització del propi treball i del de l’equip.  Optimització dels recursos disponibles.  Capacitat de presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, direcció i lideratge de grups.  Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 25 d’octubre de 2022 CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: HP-CAPORL

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-09-2022
Referència: 13818
Descripció:

Des de la Gerència i la Unitat d’Hospitalització Domiciliaria de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, s’ofereix una plaça vacant de Facultatiu/iva amb jornada completa. Aquesta plaça inclou desenvolupar noves línies assistencials, entre elles, transfusió y fe iv a domicili, tractament de les malalties minoritàries, que complementin les línies ja operatives: TADE, pacient crònic complex, patologia quirúrgica, patologia vascular, així com ampliar el radio d’actuació. Es requereix: • Títol de metge especialista en Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària Es valorarà: • Formació continuada en Medicina Interna, Geriatria i/o Medicina Familiar i Comunitària • Experiència professional • Capacitat de treball en equip, comunicació, rigor i orientació als resultats S’ofereix: • Contracte amb jornada completa • Incorporació immediata Interessats/des: Les persones interessades podeu contactar amb la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional enviant currículum a direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat o a través del telèfon de contacte 973705221.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-09-2022
Referència: 13815
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 18505-3243 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2676

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-09-2022
Referència: 13813
Descripció:

Centro Médico multidisciplinar,30 años en la población, precisa Dermatologo/a, para modulos de 2 tardes, o una mañana y una tarde , tendría plaza de parking, en la población de Cornella ( Barcelona )

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-09-2022
Referència: 13812
Descripció:

Assumpte: metge o metgessa especialista en psiquiatria per l'Hospital de la Vall d'Hebron Descripció: El Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de la Vall d’hebron necesita incorporar un metge o metgessa especialista en Psiquiatria via MIR per la Secció d’Interconsulta i Psiquiatria d’Enllaç. Es valorarà: Formació i experiència en Interconsulta i Psiquiatria d’Enllaç. Experiència en equips multidisciplinars Habilitats en treball en equip, adaptació i comunicació Experiència en investigació i docència Coneixements d’anglès S’ofereix: Contracte de l’Institut Català de la Salut

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-09-2022
Referència: 13811
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Radiodiagnòstic Es valorarà:  Experiència professional i/o preferència en les àrees de radiologia musculoesquelètica, de tòrax, abdomen i neuroradiologia  Doctorat  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Servei de Diagnòstic per la Imatge de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Col·laborar en el projecte de canvi i desenvolupament tecnològic del servei  Participar en equips assistencials especialitzats i d’innovació  Retribució segons conveni SISCAT  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum a https://mutuaterrassa.talentclue.com/es/node/90201234/12623479

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-09-2022
Referència: 13807
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà: • Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en ginecologia i obstetrícia en l’àmbit hospitalari. • Formació addicional específica per al lloc de treball. (Indicant hores) • Experiència docent i investigadora. • Coneixements del català parlat i escrit. Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa, amb integració progressiva a l’equip, amb activitats d’atenció mèdica, diagnòstic i tractament en l’àrea d’urgències de ginecologia i obstetrícia. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA GINE URG 09 22 Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-09-2022
Referència: 13806
Descripció:

Centre mèdic multidisciplinar amb mes de 30 anys d'experiència situat a Sabadell, cerca 2 Metges especialistes en Ginecologia i Obstetrícia per ampliar consultes i estrenar nou centre mèdic de 1800m. Flexibilitat en horaris a convenir. Condicions econòmiques a percentatge (60% consultes, 85% actes quirúrgics). Interessats/des enviar CV a: martacunillera@aptimacentreclinic.com o be trucar tf.: 630 804 117

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-09-2022
Referència: 13787
Descripció:
La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalts per garantir l’adequació terapèutica, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista via MIR en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria.  Formació específica i/o experiència professional en geriatria Oferim:   Incorporació en el Servei d’Urgències dins del Programa d’Atenció a la Cronicitat donant atenció geriàtrica integral als pacients amb malalties cròniques aguditzades que consulten al servei d’urgències  Jornada completa o parcial en torns de 12h en funció de la disponibilitat del professional  Contracte indefinit  Retribució segons conveni SISCAT +carrera professional+ plus anual d’urgències  Formació continuada i de post-grau a càrrec de l’empresa  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MUPAPF9/22 en el link https://mutuaterrassa.talentclue.com/es/node/89984326/12623479

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-09-2022
Referència: 13804
Descripció:

Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mèdiques mensuals. Actualment, estem en ple creixement, tenim programades noves obertures i ampliacions dels serveis que oferim als nostres centres del Vallès Occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Per aquest motiu, estem buscant metges/sses especialistes en dermatología. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Oferim relació laboral amb contracte o relació Mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari a  convenir segons la disponibilitat del metge. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Si us pot interessar tenir més informació sobre les nostres vacants i us interessaria col·laborar amb una empresa sòlida, en plena expansió i amb un bon ambient laboral, no dubteu en fer-nos arribar el vostre cv, perquè puguem contactar: rrhh@grup-policlinic.com Departament de RRHH 93 589 18 88 www.grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-09-2022
Referència: 13805
Descripció:

El Servei d´Otorinolaringologia de la Xarxa està format per 6 especialites, l´activitat es desenvolupa en quatre centres hospitalaris, Hospital Santa Tecla a Tarragona, Hospital Vendrell, Hospital Lleuger de Llevant i al CAR Vilaseca Necessitem incorporar un/a especialista al nostre equip, tindrà la seva jornada repartida entre els diferents centres, preferentment l´activitat la desenvoluparà a l´Hospital del Vendrell. L´activitat és a consultes externes quatre dies a la setmana, i un dia d´activitat quirúrgica habitual de ORL i realització de guàrdies localitzades de dilluns a diumenge. Oferim incorporació immediata, amb un CONTRACTE INDEFINIT, jornada sencera, retribució segons conveni SISCAT, formació continuada i carrera professional. Interessats/des poden fer arribar el seu c.v. al següent correu electrònic: anaflores@xarxatecla.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-09-2022
Referència: 13803
Descripció:

El Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf cerca incorporar especialista en cardiologia pediàtrica per a consultes externes i completar l'equip d'atenció continuada. Activitat a ser desenvolupada a la seu Garraf (H Sant Camil). S´ofereix horari laboral flexible i modalitat de contractació en règim general de la seguretat social; condicions econòmiques segons conveni SISCAT. Participació voluntària en projectes específics com a investigació o formació. Incorporació immediata o diferida. Interessats enviar CV a dr Ernesto Mónaco eemonaco@csapg.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-09-2022
Referència: 12035
Descripció:
Llicenciat en medicina amb experiencia en urgenciès, o especialista en Medicina Familiar. Contracte a temps parcial del 50% que pot ser ampliable, duracio del contracte 4-5 mesos amb possibilitat d'ampliacio a indefinit. Salari segons conveni medicina privada.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-09-2022
Referència: 13797
Descripció:

OFERTA DE TREBALL D’UN/A METGE/SSA PSIQUIATRE CENTRE DE SALUT MENTAL CSMA GAVÀ- CSMA CASTELLDEFELS S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada Completa Requisits:  Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Coneixements de la Xarxa de Salut Mental i de la Xarxa d’Atenció Primària  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Experiència o habilitats per realitzar el Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de la psiquiatria comunitàriai/o o domiciliària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875 REFERÈNCIA CONVOCATORIA: GAVA-CASTELLDEFELS 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-09-2022
Referència: 13798
Descripció:

El Hospital Clinic Maresme (Mataró) busca especialistas en pediatria para completar el equipo de urgencias y atención continuada de fines de semana, en horario diurno de 9 a 21 horas, y para turnos de tardes de lunes a viernes. Incorporación por contrato laboral, con buenas condiciones económicas, o régimen de autónomos según interés. Posibilidad de desarrollar subespecilidad pediátrica y consulta de pediatria Interesados remitar CCVV a la atención del Dr. Victor Sanmartin email: vsanmartin@hospitalclinicmaresme.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-09-2022
Referència: 13799
Descripció:

A la Secció d’Al·lergologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge es necessita incorporar un/a al·lergòleg/a per cobrir una substitució a jornada completa amb incorporació immediata. Els interessats i interessades poden fer arribar el seu currículum vitae al Dr. Ramon Lleonart (rlleonart@bellvitgehospital.cat)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-09-2022
Referència: 13800
Descripció:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA nº 2022-112 La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar UN/UNA: FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA (Unitat d’Hematologia Clínica) Requisits:  Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia  Títol d’especialista en Hematologia i Hemoteràpia  Experiència en diagnòstic i tractament de les gammapaties monoclonals Es valorarà:  Experiència en investigació clínica en mieloma múltiple  Formació en gestió de dades clíniques i biològiques i en estadística bàsica  Habilitats comunicatives  Coneixements d’anglès oral i escrit  Disponibilitat per fer estades de recerca en l’estranger  Competències: • Treball en equip • Comunicació interpersonal • Servei i orientació a l’usuari/ària Altres requisits: • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). • El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de la Directora de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital. • Es imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació. • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya. S’ofereix:  Categoria: Adjunt/a  Contractació indefinida en jornada a temps complet  Horari de treball segons planificació  Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu. Documentació i termini de presentació Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que trobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari i enviar el CV i el barem (en format excel) al correu electrònic conv112@santpau.cat Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats. També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb_8MGXYpUcRbHPCv1lXXqnzdtl4pXP5euIhQUhkgH1Elbdg/viewform?usp=sf_link El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 11 d’octubre a les 14 hores Per més informació: https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-112?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-09-2022
Referència: 13801
Descripció:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA nº 2022-113 La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar UN/UNA: FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA Requisits:  Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia  Títol d’especialista en Hematologia i Hemoteràpia  Formació en diagnòstic i tractament de les malalties eritrocitàries Es valorarà:  Experiència en diagnòstic morfològic, immunofenotípic i molecular  Formació en clínica hematològica  Coneixements d’anglès  Competències: • Treball en equip • Comunicació interpersonal • Servei i orientació a l’usuari/ària Altres requisits: • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). • El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de la Directora de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital. • És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació. • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya. S’ofereix:  Categoria: Adjunt/a  Contractació indefinida en jornada a temps complet  Horari de treball segons planificació  Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu. Documentació i termini de presentació Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que trobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari i enviar el CV i el barem (en format excel) al correu electrònic conv113@santpau.cat Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats. També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeggb4r-7sabbwyEZ5hvurbjZT2W_v-eHKChZJBuhN8VGFnw/viewform?usp=sf_link El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà l’11 d’octubre a les 14 hores Per més informació: https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-113?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-09-2022
Referència: 13792
Descripció:

Centre mèdic multidisciplinar amb mes de 30 anys d'experiencia situat a Parets del Valles cerca CARDIOLEG via MIR per seguir consulta actual. 1 mòdul a la setmana (preferiblement dilluns tarda). Alt volum de pacients (mutues i privats). Visita, holters, ecocardio, proves esforç... Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-09-2022
Referència: 13791
Descripció:

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona ofereix per al Servei de Medicina Nuclear 1 lloc de treball de Facultatiu Especialista en Medicina Nuclear en una plaça interina indefinida. Requisits: Disposar del Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia, Títol d’especialista en Medicina Nuclear i del Curs de Capacitació per Supervisió d'Instal•lacions Radioactives, branca Medicina Nuclear. Es valorarà especialment els coneixements en PET/TC, cardiologia nuclear, gangli sentinella, gammagrafia òssia, teràpia amb radionúclids i també exploracions pediàtriques, així com la capacitat de treball en equip, i treball multidisciplinar. També es valorarà el currículum acadèmic i de publicacions. S’ofereix: Incorporació immediata al Servei de Medicina Nuclear del Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. Institució pública amb una molt amplia experiència assistencial, docent i formació continuada especialitzada, i capacitat de recerca clínica i bàsica dins de l’especialitat. Interessats enviar un currículum i número de telèfon al correu: saguade@vhebron.net abans del dia 30 de setembre del 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-09-2022
Referència: 13793
Descripció:

Centre medic multidisciplinar situat a Parets del Valles amb mes de 30 anys d'experiencia cerca PSIQUIATRA via MIR per seguir consulta actual. 1 modul a la setmana (a definir) Alt volum de pacients (mutues/privats). Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-09-2022
Referència: 13794
Descripció:

Centre medic multidisciplinar situat a Parets del Valles amb mes de 30 anys d'experiencia cerca PEDIATRA via MIR per seguir consulta actual. 2 moduls a la setmana (preferiblament tarda) Alt volum de pacients (mutues/privats). Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-09-2022
Referència: 13795
Descripció:

Centre medic multidisciplinar situat a Parets del Valles amb mes de 30 anys d'experiencia cerca TRAUMA via MIR per seguir consulta actual. 1 modul a la setmana (preferiblament tarda) Alt volum de pacients (mutues/privats). Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-09-2022
Referència: 13796
Descripció:

Centre medic multidisciplinar situat a Parets del Valles amb mes de 30 anys d'experiencia cerca ENDOCRINO via MIR per seguir consulta actual. 1 modul a la setmana (preferiblament tarda) Alt volum de pacients (mutues/privats). Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-09-2022
Referència: 13783
Descripció:

Hospital públic de Barcelona necessita incorporar al seu equip un/a metge especialista en medicina del treball. La funció principal serà dur a terme la vigilància periòdica de l'estat de salut de tots els professionals, en funció dels riscos inherents al treball, avaluant la idoneïtat de les condicions de treball en relació amb les seves condicions de salut. Funcions: • Dur a terme els exàmens de salut protocol·litzats dels professionals. • Secundar assistencial i logístic als treballadors/s'accidentats • Dissenyar i participar en campanyes de promoció de la salut (individual i col·lectiva) (Tabac, exercici físic, dieta, estrès…). • Atendre les demandes assistencials dels treballadors/s'i gestionar les necessitats que es generin, com tramitar les necessitats terapèutiques dels treballadors/es mitjançant el programa de recepta electrònica. • Dissenyar i dur a terme les activitats formatives pròpies en matèria de PRL. • Informar els treballadors/s'i als Delegats de Prevenció en matèria preventiva. • Dur a terme activitats de recerca en el marc de la Salut Laboral i Epidemiologia. • Participar amb l'àrea Tècnica de PRL en la recerca dels accidents i les avaluacions de riscos. • Assessorar i fer seguiment als treballadors i a l'organització en la millora de les condicions de salut (individual i col·lectiva), que es derivin d'actuacions tècniques com a accidents o avaluacions de riscos. Experiència: • Valorable 2 anys d'experiència com a especialista en Medicina del Treball. • Valorable experiència en l'àmbit de Mútues, Serveis de Prevenció Propis, Serveis de Prevenció Aliens, en Serveis de Prevenció de l'àmbit sanitari i/o atenció primària / assistencial. S'ofereix: • Contracte indefinit. • Horari de dilluns a divendres de 9:00h a 17.30h. (37,5h setmanals). • Retribució: segons conveni col·lectiu.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-09-2022
Referència: 13784
Descripció:

Busquem intensivistes per l’Hospital de Sant Joan Despí El Consorci Sanitari Integral és una entitat pública de serveis sanitaris (primària i especialitzada), socials i sociosanitaris, amb 13 centres de treball ubicats a l’àrea de Barcelona, de l’Hospitalet de Llobregat i del Baix Llobregat. Actualment som, aproximadament, 3.000 professionals que treballem de forma conjunta per garantir la continuïtat assistencial. Per què treballar amb nosaltres? •Som un equip jove de 13 facultatius/ives amb un bon ambient de treball. •Disposem de 18 llits i sempre amb 2 intensivistes a les guàrdies. •Tenim un servei flexible i adaptable amb un marge de millora i creixement. Què t’oferim? •Compromís en l’actualització constant de coneixements. •Contracte de guàrdies en l’Hospital de Sant Joan Despí. •Contracte temporal de llarga duració amb possibilitat de incorporació a una plaça indefinida en futures convocatòries. Salari segons conveni SISCAT. Quins són els requisits? Graduat/ada en Medicina y especialitat en Medicina Intensiva, preferiblement, via MIR o l’homologació de la titulació requerida. Què he de fer si estic interessat/ada? Les persones interessades hauran de lliurar un Currículum Vitae a la següent adreça de correu electrònic: seleccio@csi.cat, indicant a l’assumpte la referència BET/0522 i per quin mitjà heu conegut aquesta oferta de treball.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-09-2022
Referència: 13785
Descripció:

Cerquem Pediatre/a pel Centre d’Atenció Primària La Torrassa Què t’oferim? Contracte temporal amb possibilitat d’incorporació a una plaça indefinida en futures convocatòries. Torn lliscant de dilluns a divendres . Salari segons conveni SISCAT. Què has de fer si estàs interessat/ada? Hauràs de lliurar un Currículum Vitae a la següent adreça de correu electrònic: seleccio@csi.cat, indicant a l’assumpte la referència BET/4522 i per quin mitjà has conegut aquesta oferta de treball.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-09-2022
Referència: 13786
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits  Titulació d’especialista en Pediatria Es valorarà:  Experiència professional  Doctorat Oferim:  Activitat mixta compaginant atenció primària amb consulta d’endocrinologia i urgències hospitalàries a la Fundació Assistencial de Mútua Terrassa  Jornada completa  Contracte indefinit  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MEPM9/22 en el link https://mutuaterrassa.talentclue.com/es/node/90166411/12623479

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-09-2022
Referència: 13788
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalts per garantir l’adequació terapèutica, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista via MIR en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria.  Formació específica i/o experiència professional en geriatria Oferim:   Incorporació en el Servei d’Urgències dins del Programa d’Atenció a la Cronicitat donant atenció geriàtrica integral als pacients amb malalties cròniques aguditzades que consulten al servei d’urgències  Jornada completa o parcial en torns de 12h en funció de la disponibilitat del professional  Contracte indefinit  Retribució segons conveni SISCAT +carrera professional+ plus anual d’urgències  Formació continuada i de post-grau a càrrec de l’empresa  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MUPAPF9/22 en el link https://mutuaterrassa.talentclue.com/es/node/89984326/12623479

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-09-2022
Referència: 13782
Descripció:

Idealmedic busca para una de las Clínicas privadas más prestigiosas de Barcelona Médico/a especialista en Medicina Interna. Funciones principales: Atender y valorar a los pacientes de planta de hospitalización de Medicina Interna, alternativas a la hospitalización y consultas externas. Realizar interconsultas hospitalarias. Realizar guardias de medicina interna (fines de semana). Requerimientos: Licenciatura o Grado en Medicina y Cirugía con la especialidad de Medicina Interna. Imprescindible título homologado. Disponibilidad para realizar guardias en planta de hospitalización de Medicina Interna. Se ofrece: Contrato laboral indefinido. Retribución competitiva por encima de convenio SISCAT. Teléfono: 627 54 79 68 Correo: team@idealmedic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-09-2022
Referència: 13779
Descripció:

Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mèdiques mensuals. Actualment, estem en ple creixement, tenim programades noves obertures i ampliacions dels serveis que oferim als nostres centres del Vallès Occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Per aquest motiu, estem buscant metges/sses especialistes en urología. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Oferim  relació laboral o relació mercantil amb percentatge sobre les visites. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Si us pot interessar tenir més informació sobre les nostres vacants i us interessaria col·laborar amb una empresa sòlida, en plena expansió i amb un bon ambient de laboral, no dubteu en fer-nos arribar el vostre cv, perquè puguem contactar: rrhh@grup-policlinic.com Departament de RRHH 93 589 18 88 www.grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-09-2022
Referència: 13780
Descripció:

S’incorporarà a l’equip d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Comarcal de Calella, atenen a una població de 200.000 habitants en el territori de l'Alt Maresme i La Selva Marítima. Realitzarà activitat hospitalària en tots els seus àmbits ( consultes, quiròfan, sala de parts, urgències, hospitalització...) i també en els ASSIRs del territori. Hospital de la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut. Formarà part d'una de les empreses més grans del territori d'influència. Es requereix •Llicenciatura en Medicina. •Títol d' especialista en Ginecologia i Obstetrícia via MIR o homologat a l’estat espanyol. Es valora •Formació continuada en l’especialitat. •Els anys d’experiència aportats. S’ofereix •Jornada Completa de metge/ssa adjunt + guàrdies (4-5 al mes; segons necessitats i disponibilitat candidat) possibilitat de fer menys jornada (p.ex., 28, 24 hores setmanals). •Contracte laboral de 6 mesos de durada amb possibilitats continuïtat. •Incorporació immediata o a determinar. •Retribució segons conveni SISCAT Condicions laborals en base II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MGine22 abans del 16 d’Octubre del 2022 a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 691435639 o 937 690 201 ext. 2179 – 2115 (Desenvolupament de Recursos Humans)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-09-2022
Referència: 13777
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Microbiologia referència 34452-3241 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2644

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-09-2022
Referència: 13778
Descripció:

Buenas tardes, En el Centre de Psicologia clínica ARA, ubicado en Cornellà de Llobregat, precisamos a un/a psiquiatra de adultos para colaborar con nuestro equipo multidisciplinar. Preferiblemente, de orientación cognitivo-conductual. Sus funciones serían visitar a los pacientes que ya acuden a nuestro centro a realizar psicoterapia, y revisar su pauta farmacológica, así como hacer un seguimiento clínico de cada uno de ellos. La incorporación sería inmediata. Le agradecería que pudiera hacer llegar esta oferta laboral, a todos los contactos que considere puedan estar interesados, o a usted mismo si es el caso. Le proporciono los datos del centro, para mayor información: www.psicoara.es Tel. 93.023.16.52 Muchas gracias y un saludo.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-09-2022
Referència: 13775
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental i addiccions: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i Llars amb suport. Així mateix, es dóna resposta en salut mental i addiccions a diferents recursos ubicats a l'àrea d'influència de la Fundació Althaia : Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la Inclusió social de les persones ateses. Es requereix: Títol d’Especialista en Psiquiatria, via MIR Es valorarà: Experiència en consultes externes d'infantil i juvenil Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) Permís de conduir i vehicle propi S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores/any) Horari: Dll-DV 8 a 15h i una tarda setmanal (possibilitat d'algunes hores de teletreball) + guàrdies Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata segons disponibilitat Interessats/des Enviar currículum vitae i carta de presentació a seleccio@althaia.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-09-2022
Referència: 13774
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental i addiccions: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i Llars amb suport. Així mateix, es dóna resposta en salut mental i addiccions a diferents recursos ubicats a l'àrea d'influència de la Fundació Althaia : Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la Inclusió social de les persones ateses. Es requereix: Títol d’Especialista en Psiquiatria, via MIR Es valorarà: Experiència en consultes externes d'infantil i juvenil Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) Permís de conduir i vehicle propi S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores/any) Horari: Dll-DV 8 a 15h i una tarda setmanal (possiblitat d'algunes hores de teletreball) + guàrdies Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata segons disponibilitat Interessats/des Enviar currículum vitae i carta de presentació a seleccio@althaia.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-09-2022
Referència: 13776
Descripció:

El Hospital Universitari General de Catalunya ofrece 2 contratos laborales de médico intensivista: un contrato en horario de guardias y otro en horario de guardias + mañanas. Buenas condiciones laborales y económicas. UCI polivalente de 21 camas (neurocirugía, cirugía cardiaca, unidad coronaria). Interesados enviar CV a la Dra. M. Dolores Bosque. mdbosque@quironsalud.es.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-09-2022
Referència: 13773
Descripció:

ÀREA: asistencial Servei de pediatria. REQUISITS: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Pediatria via MIR Es valorarà experiència en urgències pediàtriques i atenció inicial del nadó crític El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències: Compromís, Integritat, Atenció Centrada en la Persona,Rigor i millora continua, Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. FUNCIONS: Sota la dependència de la Cap de Servei de Pediatria, els seus àmbits de responsabilitat seran: • Compliment dels objectius generals i específics marcats per la Direcció. • Seguir els protocols establerts en l’àrea d’urgències pediàtriques i a la unitat de maternitat • Col·laborar amb la resta de professionals del servei per donar una bona atenció al pacient pediàtric. CONDICIONS LABORALS: Tipus de contracte: Indefinit. Jornada: 1688/h A valorar amb l’interessat.Horari flexible. Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats. PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES? . Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat. . Incorporació a un servei dinàmic, no jerarquitzat i amb un Bon ambient de treball. . Oferim continuïtat i estabilitat laboral . Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos. . Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes. PROCÉS DE SELECCIÓ: Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació. Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau. Enviar CV en pdf. LA FUNDACIÓ SANITARIA DE MOLLET: és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis especialitzats de salut i socials a 11 municipis del Vallès, a 20 minuts de Barcelona, amb una població de 165.000 habitants. És formada per un hospital universitari d'aguts, l'Hospital de Mollet; un hospital sociosanitari i tres residències. L´Hospital Universitari de Mollet disposa de 160 llits d´hospitalització, 10 llits per a pacient crític i 8 quiròfans i dóna resposta a la majoria d´especialitats mèdiques i quirúrgiques. El centre hospitalari és el referent en nefrologia i diàlisi al territori i atén anualment 70.000 urgències, 16.000 cirurgies i 160.000 consultes externes. Actualment l'Hospital de Mollet està considerat Green Hospital de referència internacional i disposa de l'Obra Social El Roure per desenvolupar el projecte social. HEM APOSTAT PER: . la docència i la innovació, per a una major pro activitat . La cultura verda, a través d’un projecte de Green Hospital . La confiança, a través de la qualitat amb segells com Joint Commission i EFQM500+

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13764
Descripció:

Hospital integrat en la xarxa sanitària pública precisa incorporar un/a metge/essa especialista en Psiquiatria. L’Hospital Universitari Sagrat Cor Psiquiatria es un servei dinàmic, cohesionat, amb bon ambient de treball. Hospital de 2n nivell concertat amb el Servei Català de la Salut, ubicat a Barcelona capital, Eixample esquerre, amb 250 llits que dona cobertura a totes les Especialitats medicoquirúrgiques i amb UCI. Realitzarà funcions d’ atenció assistencial ambulatòria i interconsulta psiquiàtrica . Servei actualment en expansió, amb les funcions pròpies de l'àmbit . Es requereix professional amb experiència , habilitats de comunicació i de treball en equip, alta capacitat de treball individual i d’equip, autonomia i flexibilitat. Jornada completa al 100%, flexible, de dilluns a divendres. Salari conveni SISCAT amb desenvolupament de carrera professional segons conveni. Entre 47.000 i 53.000 € bruts anuals. e-mail de contacte mgarciaj@quironsalud.es; M Jesus Garcia.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13765
Descripció:

Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mèdiques mensuals. Actualment, estem en ple creixement, tenim programades noves obertures i ampliacions dels serveis que oferim als nostres centres del Vallès Occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Per aquest motiu, estem buscant metges/sses especialistes en psiquiatria. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Si us pot interessar tenir més informació sobre les nostres vacants i us interessaria col·laborar amb una empresa sòlida, en plena expansió i amb un bon ambient de laboral, no dubteu en fer-nos arribar el vostre cv, perquè puguem contactar. rrhh@grup-policlinic.com Departament de RRHH 93 589 18 88 www.grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13766
Descripció:

Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mèdiques mensuals. Actualment, estem en ple creixement, tenim programades noves obertures i ampliacions dels serveis que oferim als nostres centres del Vallès Occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Per aquest motiu, estem buscant metges/sses especialistes en psiquiatría. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Si us pot interessar tenir més informació sobre les nostres vacants i us interessaria col·laborar amb una empresa sòlida, en plena expansió i amb un bon ambient de laboral, no dubteu en fer-nos arribar el vostre cv, perquè puguem contactar: rrhh@grup-policlinic.com Departamento de RRHH 93 589 18 88 www.grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13767
Descripció:

Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mèdiques mensuals. Actualment, estem en ple creixement, tenim programades noves obertures i ampliacions dels serveis que oferim als nostres centres del Vallès Occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Per aquest motiu, estem buscant metges/sses especialistes en Reumatología. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Si us pot interessar tenir més informació sobre les nostres vacants i us interessaria col·laborar amb una empresa sòlida, en plena expansió i amb un bon ambient de laboral, no dubteu en fer-nos arribar el vostre cv, perquè puguem contactar: rrhh@grup-policlinic.com Departamento de RRHH 93 589 18 88 www.grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13769
Descripció:

El servei d´Otorinolaringologia de la Xarxa està format per un equip de 6 especialistes, l´activitat es desenvolupa en quatre centres hospitalaris; Hosp. Santa Tecla, Hosp. Vendrell, Hosp.Lleuger Llevant i el CAR Vilaseca. Necessitem incorporar un/a especialista al nostre equip, tindrà la seva jornada repartida entre tots dos hospitals, preferentment l´activitat es desenvoluparà a l´Hospital Vendrell. L´activitat es a consultes externes quatre dies a la setmana, un dia d´activitat quirúrgica habitual d´ORL i realització de guàrdies localitzades de dilluns a diumenge. Oferim contracte indefinit, a jornada completa, retribució segons CONVENI SISCAT, formació continuada i carrera professional, amb incorporació immediata. Interessats/es enviar el c.v. al següent correu electrònic: anaflores@xarxatecla.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13771
Descripció:

Se ofrece: 1 FACULTATIVO/VA ESPECIALISTA MICROBIOLOGÍA CLÍNICA, Grupo profesional 1.2: Personal asistencial titulado de grado superior (AS-TGS) * Incorporación, inmediata, al equipo de trabajo del Servicio de Laboratorio del Consorcio Corporación * El candidato participará de la actividad docente, en la Unidad Docente Parque Taulí de la Facultad de Medicina de la UAB, el curso académico 2022-2023, en la asignatura de microbiología de los grados de medicina y ciencias biomédicas. * La persona designada, se vinculará mediante un contrato de INTERINIDAD hasta la cobertura reglamentaria de la plaza vacante o, transitoriamente, mediante otras modalidades contractuales legalmente vigentes, sin perder la condición de interino, mientras no se resuelva definitivamente la Oferta Pública de Ocupación en la que se incluya la presente plaza vacante. * Las condiciones laborales son las establecidas en el II Convenio Colectiva de Trabajo SISCAT4). * Las características de la prestación laboral será la de jornada completa, horario intensivo (8-15h), en turno de mañana de lunes a viernes y un día a la semana hasta las 20 horas (con descanso al mediodía). Adicionalmente, habrá prestación laboral en régimen de jornada complementaria de atención continuada –guardias- los fines de semana y festivos intersemanales de calendario laboral, en régimen de localizables. Requisitos:  Título de licenciatura/grado en ciencias de la salud.  Título de especialista en microfobiología y parasitología (via MIR, FIR, BIR). Se valorará:  Currículum vitae.  Experiencia laboral posterior a la formación de la especialidad en un laboratorio de análisis clínicos o servicio de Microbiología.  Experiencia en técnicas serológicas, virología y biología molecular.  Experiencia en nuevas tecnologías (secuenciación masiva).  Experiencia en actividad docente universitária o equivalente.  Publicaciones y comunicaciones científicas indexadas.  Participación en proyectos de investigación.  Estancias en el extranjero y/o en laboratorios externos al de formación durante o posterior a la formación como especialista.  Capacidad de trabajar en equipo y habilidades comunicativas con pacientes, familiares y profesionales. Información, inscripción, documentación y plazo: Las personas interesadas podrán realizar su inscripción en el enlace https://tauli.talentclue.com/es/node/89864307/12623479 donde se deberá adjuntar el currículum, en formato PDF, y adjuntar como documentos adicionales, los requisitos de la convocatoria, así como toda aquella documentación que considere adecuada para la acreditación de los méritos individuales. Para consultas en relación a esta convocatoria, puede dirigirse a seleccio@tauli.cat, mespasa@tauli.cat, lmunoz@tauli.cat indicando el número de referencia de este anuncio. Fecha de plazo: hasta la cobertura de las necesidades. Código plaza: 6501

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13772
Descripció:

Funciones principales: • Establecer los procedimientos y realizar las acciones necesarias que garanticen una correcta adquisición, conservación y dispensación de los medicamentos, analizando los procesos, haciendo seguimiento y control de protocolos para implementar mejoras en su área de responsabilidad. • Planificar, organizar y coordinar las funciones y actividades del Servicio de Farmacia. • Gestión de adquisiciones de medicamentos. • Gestión del personal del Servicio de Farmacia. • Seguimiento de la prescripción orientada a la eficiencia y objetivos Catsalut • Seguimiento de consumos intrahospitalarios de medicamentos y MHDA. • Gestión de estupefacientes. • Mantenimiento de la base de datos farmacoterapéutica de los sistemas automatizados de dispensación del centro. • Seguimiento de la prescripción orientado a la eficiencia y a los objetivos del Catsalut • Validación de la prescripción de pacientes ingresados y ambulatorios. • Evaluación y seguimiento de uso de nuevos fármacos y/o indicaciones, así como el mantenimiento de la guía farmacoterapéutica del Hospital. • Miembro del Comité de Calidad y Seguridad del Hospital. • Miembro de la Comisión de Farmacia del Hospital. Requisitos Farmacéutica / Farmacéutico Especialista en Farmacia Hospitalaria vía FIR Se valorará Formación postgraduada en Gestión Sanitaria Experiencia de trabajo en Servicio de Farmacia Hospitalaria Se ofrece • Contratación indefinida. • Jornada completa. • Convenio SISCAT.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13759
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 18111-3237 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2638

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13760
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Pediatria referència 32219-3238 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2639

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13753
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia referència 70.000.179-3232 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2633

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13749
Descripció:

PAIDODEX, centre mèdic de pediatria i especialitats pediàtriques, vinculat a l´Hospital Universitari Dexeus de Barcelona, vol incorporar un dermatòleg pediàtric a l’equip. Un/dos mòduls de consulta externa per setmana. Horari, tipus de contracte i condicions econòmiques a convenir. Requisits: Formació via MIR o títol homologat. Valorable Màster en Dermatologia pediàtrica. Per a mes informació, podeu enviar el CV a sgomez@paidodex.com. At. Susana Gómez – Responsable de Recursos Humans – C/Anglí, 31 2a Planta 08017 Barcelona. Tel. 932801845 Ext.1 - 665083563 www.pediatriadexeus.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13754
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia referència -33073-3233 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2634

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13755
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia referència 33074-3234 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2635

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13756
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Otorinolaringologia referència 18909-3235 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2636

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13757
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 34462-3236 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2637

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13758
Descripció:

Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mèdiques mensuals. Actualment, estem en ple creixement, tenim programades noves obertures i ampliacions dels serveis que oferim als nostres centres del Vallès Occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Per aquest motiu, estem buscant metges especialistes en Dermatología. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Si us pot interessar tenir més informació sobre les nostres vacants i us interessaria col·laborar amb una empresa sòlida, en plena expansió i amb un bon ambient de laboral, no dubteu en fer-nos arribar el vostre cv, perquè puguem contactar.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13762
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció de Consultor/a 2 per a Cap de Servei d’Al•lergologia referència “Cap de Servei d’Al•lergologia” Les persones interessades hauran de sol•licitar el model de CV Complet requerit per a aquesta convocatòria a cv@clinic.cat L’extensió màxima de la Memòria ha de ser de 20 pàgines. https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0008/04/386cade2ce947dca7249fa7107bb313592893045.pdf

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13763
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció de Consultor/a 2 per a Cap de Servei de Cirurgia Toràcica referència “Cap de Servei de Cirurgia Toràcica” Les persones interessades hauran de sol•licitar el model de CV Complet requerit per a aquesta convocatòria a cv@clinic.cat L’extensió màxima de la Memòria ha de ser de 20 pàgines. https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0008/04/a9aba9083e40d31b192decd34c99ace2dc65220e.pdf

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-09-2022
Referència: 13745
Descripció:

IMPORTANTE GRUPO MÉDICO PRIVADO OFRECE 1 PUESTO PARA MÉDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA EN LA CIUDAD DE PARIS (FRANCIA): - Contrato indefinido como asalariado - Excelentes condiciones salariales - Posibilidad de colaboración a tiempo parcial - Ayuda de alojamiento - Ayuda a la integración y colegiación Contactar en el correo mg@humainfy.com o en el número 644 69 43 95 (también whatsapp). Gracias.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-09-2022
Referència: 13746
Descripció:

Bon dia, en referència a l'oferta de treball 13412, sol·licitem donar-la de baixa per poder publicar l'actualització de la mateixa, ja que hem ampliat el termini .Seria possible fer aquest tràmit? salutacions i gràcies Marta Blanco (àrea desenvolupament i selecció Consorci Sanitari Penedès Garraf)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-09-2022
Referència: 13747
Descripció:

Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa selecciona Metge/ssa Especialista en Otorrinolaringologia i Cirurgia de cap i coll Requisits:  Titulació d’especialista en Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll Es valorarà:  Formació, experiència i/o interès en l’àrea de pediatria  Doctorat  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Servei d’ Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll  Contracte indefinit  Jornada completa  Incorporació immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum a https://mutuaterrassa.talentclue.com/es/node/89876768/12623479, indicant la referència corresponent

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-09-2022
Referència: 13740
Descripció:

Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña, no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Actualmente, estamos en pleno crecimiento, tenemos programadas nuevas aperturas y ampliaciones de los servicios que ofrecemos en nuestros centros del Valles Occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola y Rubi). Por este motivo, estamos buscando un médico especialista en Otorrinolaringología. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de la medicina privada, contamos con un gran equipo de profesionales y un gran número de usuarios. Si le puede interesar tener más información sobre nuestras vacantes y le interesaría colaborar con una empresa sólida, en plena expansión, con un buen ambiente de laboral. No dude en hacernos llegar su cv, para que podamos contactar.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-09-2022
Referència: 13741
Descripció:

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària incorpora un/a metge/essa especialista en medicina interna. Requisits: Títol d'especialista en Medicina Interna, via MIR Oferim: Contracte indefinit. Jornada completa (1776 h/any) + guàrdies localitzables. Retribució 56.100 € bruts anyals + variables. Formació continuada i carrera professional. Interessats: Enviar e-mail a seromano@saas.ad adjuntar currículum, i carta de presentació. Rebre més informació

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-09-2022
Referència: 13743
Descripció:

Hospital a Figueres d'aguts i sociosaniari amb equip de 12 metges. 120 llits de convalescència, UCP i llarga estada. Consultes, psicogeriatria, PADES, UFISS i Hospital de dia. 11 llist UGA i 12 d'ortogeriatria. Unitat de formació multiprofessional especialistes mèdics i d'infermeria en geriatria. Equip mèdic present a la Facultat de medicina UdG Girona Retribució segons conveni. Horari de 8h a 15h. Guàrdies laborables localitzables 2 al mes i presència fins 14h festius (2 al mes). Adreçar-se a Dra Esther Celda, Directora

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-08-2022
Referència: 13737
Descripció:

Centre mèdic CEM VILASSAR, amb 30 anys d'experiència, ubicat al Maresme, amb centres a Vilassar de Mar i Premià de mar, cerca metge/metgessa amb la especialitat en Aparell digestiu, via MIR o amb homologació per treballar a l'estat espanyol. El lloc de treball consisteix en consultes en horari flexible (mòduls de 4h matins o tardes), en règim de contractació com a RETA/MEL. Molt volum de pacients i retribució molt atractiva. Percentatge sobre l'acte mèdic, un 60% per al professional. S'ofereixen mòduls de 4h, preferentment dos a la setmana, sent un total de 8h setmanals. Es podria convenir amb l'especialista interessat una reducció o ampliació de jornada. Interessats contacteu amb Dr.Duelo (rduelo36@gmail.com) Gràcies

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-08-2022
Referència: 13739
Descripció:

•Metge/essa adjunt/a per al servei d’urgències del Espitau Val d’Aran. •Formar part d’un equip de treball interdisciplinari. •Integrat a la xarxa sanitària pública. •Amb activitat intra i extra hospitalària. LINK: https://salut.conselharan.org/trabaja-con-nosotros/convocatorias-vigentes/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13720
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oncologia Radioteràpica referència 34380-3222. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2608

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13721
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Urologia referència 70000325-3230 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2616

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13722
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Urologia referència 1158-3221 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2607

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13723
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Nefrologia referència 34394-3224 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2610

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13724
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Nefrologia referència 25326-3223 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2609

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13726
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 33337-3226 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2612

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13727
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 31272-3227 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2613

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13728
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 34392-3228 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2614

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13729
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 31274-3229 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2615

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13730
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 34436-3231 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2617

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13731
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 34391-3225 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2611

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-08-2022
Referència: 13716
Descripció:

Es demana • Títol d’especialista en Geriatria, Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària. Es valorarà • Formació i Experiència professional en diferents àrees de la Geriatria com ara Psicogeriatria, Ortogeriatria, Cures Pal•liatives. • Formació i experiència en atenció al pacient subagut i Hospitalització domiciliària. • Interès en projectes d’investigació lligats a processos de l’àmbit de l’envelliment i fragilitat. • Competències corporatives: compromís, flexibilitat, orientació a les persones, capacitat de treball en equip, efectivitat i entusiasme. Barem procés de selecció • Formació i Experiència professional: 50 punts. • Competències i habilitats: 50 punts. Procediment de selecció • Valoració del currículum i entrevista amb els candidats seleccionats. S’ofereix: • Contracte laboral indefinit. • Retribució segons conveni SISCAT. • Incorporació immediata. • Jornada complerta + guàrdies. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins al dia 30 de setembre de 2022 inclòs, la següent documentació: - Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. - Currículum i fotografia actual mida carnet. - Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-08-2022
Referència: 13717
Descripció:

El Consorci de l’Alt Penedès-Garraf és un projecte en expansió situat al sud de la provincia de Barcelona, oferim una plaça de Cardiòleg clínic per desenvolupar tasques d’atenció al malalt hospitalitzat, consulta externa (general i monogràfica), gabinets d’exploracions (ecocardiograma transtoràcica, transesofàgica, Holter, ergometria, cardioversions, test de flecainida), hospital de dia amb administració de ferro, levosimendan, furosemida en bomba elastomèrica, amb opcions d’ampliació atenent a les inquietuds professionals. Excel.lent ambient de treball, amb molt bones condicions laborals i amb bona comunicació amb Barcelona (tant en transport públic, com en cotxe particular). Busquem un Cardioleg format via MIR o amb el títol homologat. Les persones interessades poden contactar amb la Dra Guerrero. mcguerrero@csapg.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-08-2022
Referència: 13710
Descripció:

Des de la Gerència i el Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, s’ofereixen dos places vacants de Facultatiu/iva amb jornada completa. Aquestes places inclouen activitats de visita a pacients atesos als diferents nivells de complexitat d’urgències. Tindrà la possibilitat de dur a terme docència i participar en grups d’investigació clínica (https://www.irblleida.org/ca/recerca/36/erlab-recerca-en-urgencies-i-emergencies) Es requereix: • Títol de metge especialista en Medicina de Família, Medicina Interna, Medicina Intensiva o Anestesiologia i Reanimació (Via MIR) Es valorarà: • Experiència professional • Capacitat de treball en equip S’ofereix: • Contracte d’interinitat a jornada completa • Possibilitat de realització de guàrdies al servei • Possibilitat de realització d’activitats de formació continuada • Possibilitat de realització de recerca en el mateix servei i en grup consolidat de l’IRB Lleida • Incorporació immediata Interessats/des: Les persones interessades podeu contactar amb la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional enviant currículum a direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat o a través del telèfon de contacte 973705221.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-08-2022
Referència: 13712
Descripció:

Des de la Gerència i el Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, s’ofereixen dos places vacants de Facultatiu/iva amb jornada completa. Aquestes places inclouen activitats de visita a pacients atesos als diferents nivells de complexitat d’urgències. Tindrà la possibilitat de dur a terme docència i participar en grups d’investigació clínica (https://www.irblleida.org/ca/recerca/36/erlab-recerca-en-urgencies-i-emergencies) Es requereix: • Títol de metge especialista en Medicina de Família, Medicina Interna, Medicina Intensiva o Anestesiologia i Reanimació (Via MIR) Es valorarà: • Experiència professional • Capacitat de treball en equip S’ofereix: • Contracte d’interinitat a jornada completa • Possibilitat de realització de guàrdies al servei • Possibilitat de realització d’activitats de formació continuada • Possibilitat de realització de recerca en el mateix servei i en grup consolidat de l’IRB Lleida • Incorporació immediata Interessats/des: Les persones interessades podeu contactar amb la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional enviant currículum a direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat o a través del telèfon de contacte 973705221.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-08-2022
Referència: 13708
Descripció:

Buscamos una persona con un perfil capaz de liderar un equipo de unos 20 profesionales y dar cobertura a la actividad del servicio. Sus funciones principales serán: - Coordinar la actividad asistencial del equipo - Velar por la consecución de los objetivos y la eficiencia del servicio - Realizar seguimiento de los resultados. - Facilitar las relaciones con los otros servicios / profesionales - Dinamizar proyectos. REQUISITOS: • Licenciatura en Medicina y Cirugía con la especialidad de Anestesiología y reanimación (vía MIR) o titulaciones homologadas • Experiencia asistencial consolidada, mínima 10 años, en el desarrollo de la especialidad. SE VALORA: • Experiencia en puesto similar y/o cargos de responsabilidad en Servicios Médicos. • Formación en Gestión Sanitaria • Conocimientos de herramientas propias de gestión en el sector sanitario, cuadro de mando, sistemas de clasificación de pacientes… • Competencia en el uso de aplicaciones de telemedicina y manejo adecuado de TIC’s. SE OFRECE: • Contratación indefinida. • Incorporación inmediata (negociable) • Convenio centro SISCAT (negociable) Las personas interesadas han de enviar CV actualizado indicando ref.: CAR0822 a: borsatreball@fundacio-puigvert.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-08-2022
Referència: 13709
Descripció:

Buscamos una persona con un perfil capaz de liderar un equipo de unos 20 profesionales y dar cobertura a la actividad del servicio. Sus funciones principales serán: - Coordinar la actividad asistencial del equipo - Velar por la consecución de los objetivos y la eficiencia del servicio - Realizar seguimiento de los resultados. - Facilitar las relaciones con los otros servicios / profesionales - Dinamizar proyectos. REQUISITOS: • Licenciatura en Medicina y Cirugía con la especialidad de Anestesiología y reanimación (vía MIR) o titulaciones homologadas • Experiencia asistencial consolidada, mínima 10 años, en el desarrollo de la especialidad. SE VALORA: • Experiencia en puesto similar y/o cargos de responsabilidad en Servicios Médicos. • Formación en Gestión Sanitaria • Conocimientos de herramientas propias de gestión en el sector sanitario, cuadro de mando, sistemas de clasificación de pacientes… • Competencia en el uso de aplicaciones de telemedicina y manejo adecuado de TIC’s. SE OFRECE: • Contratación indefinida. • Incorporación inmediata (negociable) • Convenio centro SISCAT (negociable) Las personas interesadas han de enviar CV actualizado indicando ref.: CAR0822 a: borsatreball@fundacio-puigvert.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-08-2022
Referència: 13707
Descripció:

Clínica privada cerca un/a metge/ssa digestiu per Unitat d'Obesitat. Funcions: - Primeres visites a pacients demandants d'endoscopies de l'obesitat i cirurgies bariàtriques - Preoperatoris i seguiments mèdics postquirúrgics

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-08-2022
Referència: 13701
Descripció:

Lloc de Treball L´especialista formés part de l´equip de la Corporació Sanitària de Salut del Maresme i la Selva, integrat per més de 1500 professionals, incorporant-se al Servei d´Anestesista dels hospitals comarcals de Calella i Blanes, formant part d´un equip multidisciplinari amb un bon ambient de treball i proper duna entitat Integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut que dóna servei a una població de referència duns 192 mil habitants. El Servei d'anestèsia dels Hospitals Comarcals de Calella i Blanes dóna suport anestesiològic a les intervencions quirúrgiques de Cirurgia General, Urologia, Ginecologia i Obstetrícia, Traumatologia, Otorinolaringologia, Oftalmologia i Cirurgia Plàstica. A més, el servei gestiona Clínica del Dolor. Tècniques laparoscòpiques i endoscòpiques són àmpliament utilitzats en les intervencions quirúrgiques. Es requereix • Llicenciatura en Medicina • Especialitat en Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor via MIR o homologació vigent a Espanya. Es Valora • Els anys d'experiència aportats • Formació continuada a l'especialitat S’ofereix • Contracte laboral per interinitat a plaça pendent a convocar • Jornada Completa més guàrdies • Horari: matins i tardes • Condicions laborals sobre la base del II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut • Incorporació immediata o determinar amb el candidat/a En el cas d’estar interessat/da es necessari enviar un currículum vitae actualizat amb la referencia ANEST22 abans del 30 de Setembre de 2022 a: rrhhd@salutms.cat. Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humanos)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-08-2022
Referència: 13703
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació de Metge/essa especialista en Cardiologia. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*) Es valorarà: • Títol metge/essa especialista en cardiologia en procés de homologació per el Ministeri competent. • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial. • Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en cardiologia. • Formació addicional específica per al lloc de treball, inclòs de l’especialitat en altres països (indicant hores). • Experiència docent i investigadora. Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris. S’ofereix: • Contracte laboral temporal a jornada completa. • Incorporació immediata. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA CARDIO 08 22 Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2022 Telèfon de contacte: 977310300 Extensió: 51430 Dr. Josep Mª Alegret (Cap Clínic del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) (*) Es pot sol•licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-08-2022
Referència: 13697
Descripció:

Lloc de Treball Un/a metge Geriatre per a la incorporació a l'equip de Geriatria i Sociosanitari de la Corporació, entitat pública amb més de 1800 professionals, que dóna servei a una població de 195.000 habitants a la zona del Maresme i la Selva. La Corporació dóna servei sociosanitari a quatre centres, dos integrats als Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, i dos més a centres específics a Lloret de Mar i Blanes. Es pretén incorporar un especialista més a l'equip per desenvolupar noves línies assistencials, entre elles, les Unitats d'Aguts i de Fragilitat, que complementin les línies ja operatives: mitjana i llarga estada, cures pal•liatives, subagudes, ortogeriatria, atenció ambulatòria, domiciliària i hospital de dia. El professional que s'hi incorpori entrarà a formar part d'un motivat equip de treball interdisciplinari emmarcat a la Unitat Docent Multidisciplinar per a formació de MIRs i EIRs a Geriatria. Es requereix • Llicenciatura en Medicina • Títol d’especialista en Geriatría vía MIR u homologat a l’estat Espanyol. Es valora • Formació continuada en Geriatría i Cures Pal•liatives. • Els anys d’experiència aportats. • Altres especialitats médiques vía MIR u homologades a l’estat espanyol. • Capacitat de comunicació, treball en equip, rigor i orientació a resultats. S’ofereix • Contracte laboral estable per una plaça pendent a convocar. • Jornada Completa • Retribució i condicions laborals segons II conveni de la sanitat catalana concertada (SISCAT)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-08-2022
Referència: 13695
Descripció:

Es requereix: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna. Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte degudament homologats pel Ministeri competent, o estar en tràmits d’homologació. Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà: Experiència laboral com metge/essa especialista en Medicina Interna en l’àmbit hospitalari. Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits). Coneixements de llengua catalana, oral i escrit. Capacitat de treball en equip. Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. Disponibilitat i flexibilitat horària. Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació S’ofereix: Contracte laboral a jornada completa i jornada complementària d’Atenció Continuada (guàrdies localitzables). Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT. Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional. Participació en sistemes d’incentivació per objectius. Les persones interessades hauran de registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME MIN 08 22 Termini de presentació de sol·licituds: 30 d’octubre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-08-2022
Referència: 13691
Descripció:
Estem realitzant un canvi de model al Servei d'Urgències del nostre Hospital i ens agradaria incorporar dos metges/esses per a poder completar el nostre equip. El nostre, és un Hospital de 2n Nivell amb una població diana de prop de 400.000 persones. L'horari és principalment de matí, amb algunes tardes i nits. Som un grup de gent jove, on tindràs opcions de realitzar recerca i docència, en un molt bon ambient de treball. Si esteu interessats podeu contactar amb nosaltres per conèixer millor les condicions.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-07-2022
Referència: 13682
Descripció:

Centre medic multidisciplinar amb mes de 20 anys d'experiencia situat a Gava cerca Metge especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Horaris: Flexibilitat en horaris ia convenir. Condicions econòmiques a percentatge (60% consultas, 90% actos quirurgicos). Interessats/des enviar CV a: barcelona.oftalmoplastica@gmail.com o be trucar tf.: 659 72 16 35

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-07-2022
Referència: 13683
Descripció:

Centre medic multidisciplinar amb mes de 20 anys d'experiencia situat a Gava cerca Metge especialista en MEDICINA INTERNA. Horaris: Flexibilitat en horaris ia convenir . Condicions econòmiques a percentatge (60% consultas). Interessats/des enviar CV a: barcelona.oftalmoplastica@gmail.com o be trucar tf.: 659 72 16 35

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-07-2022
Referència: 13684
Descripció:

Centre medic multidisciplinar amb mes de 20 anys d'experiencia situat a Gava cerca Metge especialista en Dermatologia. Horaris: Flexibilitat en horaris ia convenir . Condicions econòmiques a percentatge (60%). Interessats/des enviar CV a: barcelona.oftalmoplastica@gmail.com o be trucar tf.: 659 72 16 35

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-07-2022
Referència: 13670
Descripció:
Seleccionamos MÉDICO DE URGENCIAS para hospital en Palma de Mallorca de importante grupo, líder en España en la prestación de servicios sanitarios REQUISITOS: ·Titulación de Medicina y experiencia en urgencias hospitalarias. SE VALORARÁ: ·Especialidad en medicina familiar y comunitaria o medicina interna, vía MIR, homologada o en trámite. SE OFRECE: ·Contratación laboral indefinida a jornada completa. Puede valorarse contratación parcial. ·Sueldo fijo a negociar en función de la formación y los años de experiencia + variable por pacientes + guardias. ·Incorporación a reconocido grupo hospitalario, con un gran equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios, posibilidad de trabajar con tecnología muy puntera, con alianzas con universidades muy reconocidas y que se fomenta mucho la docencia. Su finalidad es trabajar día a día con el fin de ofrecer la mejor calidad tanto al personal interno como al cliente externo. PERSONA DE CONTACTO Dolors Crispi E-mail: dcrispi@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2022
Referència: 13672
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oncologia Mèdica referència 32473-3217 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2557

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2022
Referència: 13668
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Farmàcia Hospitalària referència 19674-3216 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2556

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2022
Referència: 13666
Descripció:

A la Secció d’Al·lergologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge es necessita incorporar un/a al·lergòleg/a per cobrir una substitució a jornada completa amb incorporació immediata. Els interessats i interessades poden fer arribar el seu currículum vitae al Dr. Ramon Lleonart (rlleonart@bellvitgehospital.cat)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2022
Referència: 13667
Descripció:

Centre Mèdic Policlínic HM Sant Andreu, de Sant Andreu de la Barca, requereix incorporar dermatòlegs/gues pel nostre centre a Sant Andreu de la Barca, Baix Llobregat . Molt bona comunicació per transport públic. Jornada segons disponibilitat i en horari de matins o tardes indistintament. Possibilitat d'obrir agenda cada 15 dies en mòdul de matins i tardes, en comptes de cada setmana un mòdul. Total adaptabilitat d'horari i dies de consulta. Oferim contracte mercantil de llarga durada i retribució a convenir. Centre mèdic privat i mútues. Si esteu interessats podeu enviar un correu a: Lbarberomata@hmhospitales.com o trucar al tel.: 627322741-Lidia Barbero

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2022
Referència: 13671
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oncologia Mèdica referència 70.000.321-3218 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2558

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2022
Referència: 13673
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia referència 34378-3219 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2559

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2022
Referència: 13674
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 34379-3220 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2560

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-07-2022
Referència: 13658
Descripció:

LLOC VACANT: PSIQUIATRE/A CSMA SANT BOI DE LL. BENITO MENNI CASM EQUIPAMIENT: Sant Boi – CSMA GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Completa (37,75 hores/setmana) REQUISITS  Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria  Disponibilitat d’incorporació immediata.  Experiència en comunitària de salut mental d’adults. ES VALORARÀ  Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat.  Mèrits acadèmics en docència i investigació.  Coneixements d’idiomes. FUNCIONS  Atendre una població d'una ABS concreta, liderant l'equip multidisciplinari.  Programa de suport a la Atenció Primari i seguiments en CSMA. S’OFEREIX  Contractació indefinida amb jornada completa de 37,75 hores a la setmana.  Jornada laboral distribuïda en horari de matí i una/dues tardes a concretar amb el professional.  Possibilitats de formació i reconeixement en àrea específica d’interès professional i institucional.  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips amb complements i dedicació individualitzades. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-07-2022
Referència: 13657
Descripció:

LLOC VACANT: PSIQUIATRE/A SUBAGUTS/MILLE BENITO MENNI CASM EQUIPAMIENT: Sant Boi – SUBAGUTS/MILLE GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Completa (37,75 hores/setmana) REQUISITS  Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria  Disponibilitat d’incorporació immediata.  Experiència en hospitalització de salut mental d’adults. ES VALORARÀ  Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat.  Mèrits acadèmics en docència i investigació.  Coneixements d’idiomes. CARACTERISTIQUES DE LA POSICIÓ  L’objectiu d’aquesta plaça es atendre els pacients ingressats a la Unitat de Subaguts/MILLE. S’OFEREIX  Contractació indefinida amb jornada completa de 37,75 hores a la setmana.  Jornada laboral distribuïda en horari de matí i una/dues tardes a concretar amb el professional.  Possibilitats de formació i reconeixement en àrea específica d’interès professional i institucional.  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips amb complements i dedicació individualitzades. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-07-2022
Referència: 13656
Descripció:

LLOC VACANT: PSIQUIATRE/A UNITAT CRISIS ADOLESCENT EQUIPAMIENT: Sant Boi – UCA/USA GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Completa (37.75 hores/setmana) REQUISITS  Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria  Disponibilitat d’incorporació immediata.  Experiència en hospitalització infanto-juvenil. ES VALORARÀ  Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat.  Mèrits acadèmics en docència i investigació.  Coneixements d’idiomes. CARACTERISTIQUES DE LA POSICIÓ  L’objectiu d’aquesta plaça es atendre els pacients ingressats a la Unitat d’Aguts i Subaguts adolescents. S’OFEREIX  Contractació indefinida amb jornada completa de 37,75 hores a la setmana.  Jornada laboral distribuïda en horari de matí i una/dues tardes a concretar amb el professional  Possibilitats de formació i reconeixement en àrea específica d’interès professional i institucional  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips amb complements i dedicació individualitzades. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-07-2022
Referència: 13652
Descripció:

L'Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció d'Especialista en Cirurgia General i Digestiva. Referència 19402-3214 Les persones interessades hauran d'accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2545

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-07-2022
Referència: 13653
Descripció:

L'Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció d'Especialista en cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Referència 28893-3215 Les persones interessades hauran d'accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2546

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13644
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia General i Digestiva referència 18502-3205 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2535

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13645
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Otorinolaringologia referència 26884-3206 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2536

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13646
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària referència 32844-3208 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2537

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13647
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Rehabilitació referència 32860-3209 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2538

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13648
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Neurologia referència 70.000.226-3210 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2539

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13649
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oftalmologia referència 70.000.195-3211 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2540

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13650
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oftalmologia referència 23864-3212 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2541

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13651
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Metge/essa Especialista Assistencial d’Urgències en Pediatria referència 19374-3213 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2542

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-07-2022
Referència: 13640
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oncologia Radioteràpica referència 27174-3204 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2521

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-07-2022
Referència: 13641
Descripció:

Seleccionem un facultatiu especialista per a treballar en el nostre servei d'anestesiologia integrat per 17 facultatius i participar en les seves tasques: anestèsia quirúrgica, gabinets, unitat dolor, guàrdies, formació continuada, recerca i docència. Incorporació immediata. Nomenament estable i dedicació completa jornada ordinària més atenció continuada i flexibilitat. L'Hospital de Viladecans és un hospital comarcal de l'Institut Català de la Salut, ICS, i pertanyem a la Gerència Metrolitana Sud. Actualment ens trobem en plena transformació, immersos en un procés d'ampliació i reforma que triplicarà la nostra superfície actual. El nou hospital comptarà amb 154 llits i 7 quiròfans entre d'altres. Pots posar-te en contacte a través del mail o del telèfon móbil 607152777. Jaume Roigé. Cap de Servei. jroige.hv@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-07-2022
Referència: 13639
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Biologia de la Reproducció referència 33359-3203 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2520

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-07-2022
Referència: 13637
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Anestesiologia i Reanimació o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de anestesiologia i reanimació durant l’any 2023. • Ambdós títols expedits per una universitat o ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM Es valorarà: • Títol metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació en procés de homologació per el Ministeri competent. • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial. • Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació. • Formació addicional específica per al lloc de treball, inclòs de l’especialitat en altres països (indicant hores/crèdits). • Experiència docent i investigadora. Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada. • Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA ANE 07 22 Termini de presentació de sol•licituds: 31 de juliol de 2023 Contacte: Dra. Pilar Sala (Responsable del Servei de Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53340 mòbil: 617320419; e-mail: mariapilar.sala@salutsantjoan.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-07-2022
Referència: 13642
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Otorinolaringologia o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat d’otorinolaringologia durant l’any 2023. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Títol metge/essa especialista en otorinolaringologia en procés de homologació per el Ministeri competent. • Experiència laboral quirúrgica en Otorinolaringologia. • Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en Otorinolaringologia. • Formació en Otoneurologia. • Formació addicional específica (indicant hores/crèdits) • Experiència docent i investigadora. Es busca un/a professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc estructural de naturalesa permanent a jornada completa. • Incorporació immediata • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars. 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació) 3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA ORL 07 22 Termini màxim de presentació de sol•licituds: 31 de juliol de 2023

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13632
Descripció:

Para consultas, interconsultas y hospitalización REQUISITOS: ·Titulación de Medicina, con especialidad en Medicina Interna vía MIR u homologación correspondiente. También se valorará la especialidad en trámite. SE OFRECE: ·Contratación laboral indefinida a jornada completa. Puede valorarse contratación parcial. ·Sueldo fijo a negociar en función de los años de experiencia/valía profesional + variable por actividad + guardias (1 de fin de semana cada 4-5 semanas). Habrá incremento por años de antigüedad. ·Incorporación a reconocido grupo hospitalario, con un gran equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios, posibilidad de trabajar con tecnología muy puntera, con alianzas con universidades muy reconocidas y que se fomenta mucho la docencia. Su finalidad es trabajar día a día con el fin de ofrecer la mejor calidad tanto al personal interno como al cliente externo. PERSONA DE CONTACTO Dolors Crispi E-mail: dcrispi@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13633
Descripció:

Con más de 80 centros en toda España, Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día a día con el fin de ofrecer la mejor calidad asistencial y especializada de nuestro país.  En Quirónsalud queremos contar con el mejor talento profesional para seguir ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga por el cuidado de la salud persona a persona. Además de obtener una experiencia de gran valor en una compañía de prestigio, en Quirónsalud podrás formar parte de iniciativas realmente enriquecedoras, como nuestros programas de investigación o los planes personalizados de talento y desarrollo profesional, entre otras ventajas.  En el Hospital el Pilar seleccionamos a un/a facultativo/a especialista vía MIR en Medicina Interna para hospitalización.  Una vez te incorpores, estimularemos tu aprendizaje y desarrollo a través de nuestra Universidad Corporativa y nuestros planes de formación específicos, que permitirán desarrollarte personal y profesionalmente teniendo muy en cuenta tus preferencias. Pertenecemos al Grupo líder en el sector, y esto te dará ¡muchísimas oportunidades! Y, además, ¡seguimos disponiendo de más ventajas a través de nuestro On Boarding personalizado. Solo tienes que inscribirte en la oferta y te llamaremos para explicarte todas estas ventajas tan atractivas que te podemos aportar. Ofrecemos: Duración Indefinida Horario: 8 a 15 horas de lunes a vienres Salario Competitivo Desarrollo profesional en el primer grupo hospitalario, compartiendo entorno con los mejores profesionales del sector. Descuentos especiales para trabajadores de Quironsalud Beneficios sociales Formación continuada ¡Estamos deseando poder contar contigo para nuestro gran equipo de profesionales!

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13626
Descripció:

El servei de Medicina Interna de l’Hospital de Palamós necessita incorporar dos metges/ses especialistes en medicina interna per integrar-se a l’equip format per 10 facultatius especialistes en medicina interna. És responsabilitat del servei l’atenció al pacient hospitalitzat per a qualsevol patologia mèdica, inclou els ingressos en la Unitat de Cures Intermèdies, el suport de les patologies mèdiques dels pacients ingressats als Serveis quirúrgics, atenció a Consultes Externes i suport al Servei d’Urgències. També es disposa d’una Unitat de Medicina Ambulatòria en format Hospital de Dia (insuficiència cardíaca, MPOC i Tractaments nebulitzats per gèrmens multiresistents...), Unitat de Diagnòstic Ràpid i Unitat d’Infecció per VIH. L’Atenció Continuada és realitza amb guàrdies de presència física. Es disposa de l’acreditació per a la formació de Metges Interns Residents en Medicina Interna. S’OFEREIX:  Contractació laboral a jornada completa, com a Metge/ssa adjunt de staff al servei de Medicina Interna.  Sou segons II Conveni Col•lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.  Incorporació immediata.  Programa actiu de formació continuada i reciclatge. REQUISITS:  Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR en Medicina Interna. ES VALORARÀ:  Perfil personal: persona dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou projecte professional.  Persona responsable, metòdica i organitzada.  Capacitat de treball en equip.  Capacitat de comunicació assertiva.  Capacitat de relacions interpersonals.  Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..). TERMINI DE PRESENTACIÓ: 12 de setembre de 2022. CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: HP-MI

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13627
Descripció:

Multinacional líder en su sector, precisa para su departamento médico en Barcelona: GRADUADO-A EN MEDICINA / RESPONSABLE DEPARTAMENTO MEDICINA DEL TRABAJO Dependiendo de la Dirección de RRHH se responsabilizará de: Funciones: Gestión y coordinación de las personas que forman parte del equipo. Coordinación de la Planificación preventiva del departamento. Estrecha colaboración y coordinación con el departamento de Seguridad del Trabajo. Realización de todas las funciones de vigilancia de la salud: exámenes de salud, identificar, seguir y adecuar las alteraciones de la salud relacionadas con el trabajo, analizar las ausencias al trabajo por motivos de salud y su posible repercusión laboral, coordinar junto a RRHH y los departamentos las adaptaciones a los puestos de trabajo. Realizar la memoria anual y el informe de vigilancia colectiva de salud. Realizar las consultas y seguimientos de salud que acuden a demanda. Diagnosticar las enfermedades profesionales, y valorar la derivación a la MUTUA del trabajo. Coordinar la relación con la Mutua, seguir los accidentes de trabajo y las Enfermedades Profesionales de los empleados. Planificar y coordinar los proyectos locales de Bienestar. Coordinar las formaciones necesarias a la plantilla junto con el equipo de enfermería. Asistencia a los distintos Comités de Salud y Seguridad. Participar en todas las Auditorías internas y externas que se requiere. Estar al día y en contacto permanente con las comunidades Científicas de Medicina del Trabajo, con el objetivo de compartir experiencias y presentar proyectos de éxito de la Compañía. Requisitos: Titulación en Medicina y Especialista en Medicina del Trabajo. Experiencia profesional similar mínima de 5 años, habiendo asumido la responsabilidad del departamento de Medicina del Trabajo en gran Compañía. Informática a nivel de usuario y uso de programa informático de gestión de Medicina del Trabajo. Buen nivel de inglés. Valorable: Formación en PRL/Técnico Superior. Experiencia clínica general y conocimientos en epidemiología laboral. ENVÍA TU CANDIDATURA AQUÍ: https://www.adeasrrhh.es/ofertas-de-empleo/RESPONSABLE-DEPARTAMENTO-MEDICINA-DEL-TRABAJO

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13628
Descripció:

La Fundació Hospital de l'Esperit Sant necessita incorporar Metge/ssa d'Urgències per desenvolupar l'activitat assistencial en l'Àrea de Medicina del Servei d'Urgències. Es requereix Especialitat en Medicina Interna o especialitats mediques, o Medicina de família i Comunitària, preferentment via MIR, o expertesa acreditada en l'àrea de urgències i emergències Es valorarà Màster en medicina d'urgències Coneixements en seguretat del pacient Orientació al client i treball en equip Oferim Contracte laboral estable, dedicació plena Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT) Incorporació immediata

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13631
Descripció:

Hospital de Barcelona, Av. Diagonal. tipus de feina: Metge/ssa per a atenció de pacients pluripatològics hospitalitzats i a domicili Durada: temporal prorrogable Horari: 8-17h Telèfon: 659462654 Adreça electrònica: pappa@scias.com Condicions: Control clínic de pacients pluripatològics hospitalitzats i a domicili. Valoració geriàtrica integral, hospitalització domiciliària i atenció al final de vida. S'ofereix conciliació vida familiar i professional i programa docent.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13634
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Bioquímica Clínica o Anàlisis Clíniques referència 33457-3207 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2522

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13635
Descripció:
S'ofereix: • Contracte de llarga durada amb possibilitat de contracte indefinit per convocatòria en xarxa sanitària pública. • Torn matí a jornada completa • Incorporació immediata Requisits: Especialitat en Pneumologia, via MIR o títol homologat. El candidat/a seleccionat/a s'integrarà en un equip jove i dinàmic amb activitat assistencial que cobreix totes les àrees de coneixement de la pneumologia. Interessats contactar via email a isalvadora.ebre.ics@gencat.cat o via telefònica (977519249)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-07-2022
Referència: 13496
Descripció:
La missió principal del lloc de treball és atendre les consultes mèdiques del pacient fràgil, donant resposta als professionals i a la cartera de serveis el 061 Salut Respon, seguint procediments i guies del SEM i de Salut. Es requereix: - Títol oficial de Metge - Especialitat i/o Màster en l'àmbit de la fragilitat, cures pal·liatives, cronicitat. - Experiència en atenció primària, centres residenials, fragilitat i pacient paliatiu. Si t'interssa aquesta posició, remet el teu cv a selecciosem@gencat.cat indicant la referència MG_FRAGIL

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-07-2022
Referència: 13614
Descripció:

Servei de Vigilància de la Salut Laboral de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la Direcció de Serveis del Departament d'Interior

Període de vigència: 18/07/2022 - 29/07/2022

Categoria: Administració

 

La Direcció de Serveis del Departament d’Interior ha de cobrir el lloc de treball següent.

 

Característiques del lloc:

Nom del lloc:              Metge/essa

Tipus de lloc               Laboral

Grup:                           A1

Unitat directiva:          Direcció de Serveis

Subdirecció:               Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

Servei:                        Servei de Vigilància de la Salut Laboral

Horari:                         Normal

Localitat:                     Barcelona

Nombre de vacants:   1

 

Requisits:

Preferentment, ser personal laboral fix al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en situació de servei actiu, o pendent de reingressar exclusivament al Departament d’Interior, si alhora:

 1. Ocupa un lloc de la categoria professional A1 metge/essa i disposa de la llicenciatura en medicina, especialitat medicina del treball.
 2. Ocupa un lloc de diferent categoria professional, dins de la mateixa àrea de funcions, si disposa de la llicenciatura en medicina, especialitat medicina del treball, i del certificat del nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.
 3. Ocupa un lloc de diferent categoria professional i d’una altra àrea de funcions, sempre que aquest lloc sigui del mateix grup professional, si disposa de la llicenciatura en medicina, especialitat medicina del treball, i del certificat del nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.

En cas que no es presenti cap candidat que reuneixi els requisits anteriors, es tindran en compte les sol·licituds d’altres persones que compleixin els requisits següents:

 • Estar en possessió de la Llicenciatura o Grau en Medicina, especialitat Medicina del Treball
 • Estar en possessió del certificat del nivell de suficiència de català (C1) o equivalent

 

Funcions del lloc:

 • Realitzar els exàmens de salut dels treballadors del Departament de qualsevol tipologia (periòdics, inicials, post-baixa, a demanda del treballador, etc.) que constaran de: història clínico–laboral, exploració clínica (aplicació de protocols específics), valoració de proves d'infermeria, introducció de dades analítiques i d'EKG (sistema PREVEN i valoració), full de derivació a proves complementàries que es considerin necessàries segons protocols específics aplicables, i qualificació.
 • En el cas que el exàmens de salut periòdics es contractessin amb un Servei de Prevenció Aliè (SPA), coordinar amb el SPA la realització d'aquests exàmens, dins de l'àmbit territorial que li correspongui, seguint les directrius del Servei de Vigilància de la Salut Laboral.
 • Col·laborar en l'elaboració i revisió dels protocols mèdics de l'especialitat.
 • Col·laborar en les mesures de prevenció i seguretat aplicables en relació a la COVID-19
 • Realitzar les adaptacions de lloc de treball.
 • Fer el seguiment d'accidents de treball qualificats com a greus, biològics i d'altres que per les seves especials característiques es consideri necessari des del Servei de la Vigilància de la Salut Laboral.
 • Elaborar informes i prestar assessorament quan se'l requereixi des del Servei de la Vigilància de la Salut Laboral.
 • Fer formació / informació als treballadors.
 • Participar en les campanyes preventives o de Salut Pública.
 • Altres tasques que se li demanin dins de l'àmbit del Servei de Vigilància de la Salut Laboral i previstes en la normativa vigent.

 

Aspectes que es valoraran:

 • Acreditar experiència en tasques equivalents, o similars, a les esmentades en l’apartat de funcions, especialment en realització d’exàmens de salut en serveis de prevenció propis de l’administració pública, en serveis de prevenció aliens i en tasques i funcions relacionades amb la valoració del dany corporal.
 • Tenir experiència en treballs de recerca epidemiològica.
 • Acreditar formació complementària directament relacionada amb les funcions esmentades.
 • Coneixements informàtics entorn Windows (Word, Excel, Access)
 • Coneixements informàtics del programa PREVEN
 • Tenir iniciativa, capacitat de coordinació i capacitat de treball en equip.

 

 

Procediment de selecció:

Les persones interessades que compleixin els requisits d’ocupació del lloc poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un curriculum vitae, del dia 18/07/2022 al dia 29/07/2022, a l’adreça de correu electrònic svsl.interior@gencat.cat.

A l'assumpte del correu cal especificar la referència de l’oferta INT366-22Metge/essa, juntament amb el nom i cognoms.

El procediment de selecció consistirà en l’estudi del currículum. Les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova.

Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest departament, només es pot garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

 

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament Persones participants en els procediments de selecció per a la provisió temporal de llocs de treball del Departament d'Interior

Responsable del tractament: Direcció de Serveis

Finalitat: Gestió dels currículums que presenten les persones candidates a les ofertes de provisió temporal de llocs de treball del Departament.

Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres dades. Procediment per exercir els vostres drets a https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/Proteccio_dades_personals/drets-de-les-persones-interessades/

Informació addicional sobre aquest tractament:

https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/Proteccio_dades_personals/informacio-detallada-dels-tractaments/llistat_per_responsables/persones-participants-en-els-procediments-de-seleccio-per-a-la-provisio-temporal-de-llocs-de-treball-del-departament-dinterior/index.html

 

________________________________

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-07-2022
Referència: 13615
Descripció:

La persona serà el/la responsable del Servei d'Anestesiologia i Reanimació, reportant a la Direcció Mèdica. El Servei d'Anestesiologia i Reanimació compta amb un equip de 25 anestesiòlegs i amb 2 residents per any. Dona cobertura a l'activitat quirúrgica, en l'àrea obstètrica, atenció al politraumatisme, suport vital avançat, sedacions a exploracions diagnòstic- terapèutiques, consulta de preoperatori i a la Unitat de Dolor Crònic. Requisits: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l'especialitat d'Anestesiologia i Reanimació (via MIR). • Disposar d'experiència assistencial consolidada en l'especialitat. Contacte: Mireia Camps mcamps@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-07-2022
Referència: 13616
Descripció:
Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, i titulació de Metge/essa Especialista en Geriatria i/o en Medicina de Família i Comunitària i/o en Medicina Interna. • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*) Es valorarà: • Màster i/o Potsgrau en Gerontologia Social. • Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit de la geriatria i cures pal•liatives. • Experiència laboral en atenció primària i cronicitat. • Formació addicional específica relacionada al lloc de treball (especificant hores). Es cerca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc estructural de naturalesa permanent a jornada completa. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA SOCIO 07 22 Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2022 Contacte: Dr. Gabriel De Febrer (Director del Servei de Geriatria i Cures Pal•liatives; àrea Sociosanitària de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 51522 mòbil: 618433230; e-mail: gabriel.febrer@salutsantjoan.cat (*) Es pot sol•licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la borsa de treball del personal eventual de Salut/Salut Sant Joan Reus – Baix Camp. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’entitat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-07-2022
Referència: 13617
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, i titulació de Metge/essa Especialista en Geriatria i/o en Medicina de Família i Comunitària i/o en Medicina Interna. • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM Es valorarà: • Màster i/o Potsgrau en Gerontologia Social. • Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit de la geriatria i cures pal•liatives. • Experiència laboral en atenció primària i cronicitat. • Formació addicional específica relacionada al lloc de treball (especificant hores). Es cerca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc estructural de naturalesa permanent a jornada completa. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA SOCIO 07 22 Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2022 Contacte: Dr. Gabriel De Febrer (Director del Servei de Geriatria i Cures Pal•liatives; àrea Sociosanitària de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 51522 mòbil: 618433230; e-mail: gabriel.febrer@salutsantjoan.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-07-2022
Referència: 13623
Descripció:

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària precisa incorporpar especialista en anestesiologia i reanimació. Oferim: Contracte indefinit Jornada de 40 hores setmanals + guàrdies Formació continuada Pla de carrera Requisits: Especialitat via MIR

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-07-2022
Referència: 13610
Descripció:

El Hospital Clínic de Barcelona ofrece un puesto de Radiólogo/a en la Sección de Radiología Abdominal combinando asistencia e investigación

La sección se encarga de las exploraciones radiológicas, TC, RM y ecografía del área de abdomen a excepción del área genito-urinaria, incorporando la tecnología más avanzada. Realiza también un alto volumen de procedimientos intervencionistas no vasculares tanto diagnósticos como terapéuticos.

Se ofrece la oportunidad de incorporarse a un grupo de trabajo dinámico y bien organizado con una larga y reconocida trayectoria y con un buen ambiente laboral en el que prima el trabajo en equipo. Se ofrece formación continuada y participación en actividades docentes, así como la posibilidad de participar en líneas de investigación actualmente en marcha o desarrollar nuevas líneas.

Se requiere:
- Licenciatura en Medicina y título especialista en Radiodiagnóstico vía MIR (o título homologado).
- Experiencia en Radiología Abdominal
- Capacidad de trabajo en equipo

Se ofrece:
-Jornada completa

-Nivel de carrera profesional acorde a los méritos hasta Consultor 1 (tercer nivel) con posibilidad de progresar.

-Posibilidad de realizar actividad extra

-Formación continuada

 Para personas interesadas enviar mensaje con CV a spedraza@clinic.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-07-2022
Referència: 13611
Descripció:

DIRECCIÓ SALUT MENTAL CSMA CORNELLÀ S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada Completa Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria  Coneixement de la Xarxa de Salut Mental i de la Xarxa d’Atenció Primària  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875 REFERÈNCIA CONVOCATORIA PSIQUIATRE CSMA CORNELLÀ 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-07-2022
Referència: 13612
Descripció:

Descripció: Es precisa cobrir un lloc de treball de metge especialista pel Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida. L’activitat que haurà de realitzar és la programada (consultes externes, hospitalització, quiròfan, presentació a les sessions clíniques, bibliogràfiques) i guàrdies a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Oferim: Contracte laboral indefinit. Jornada completa + guàrdies. Incorporació immediata. Condicions laborals segons el conveni del SISCAT. Possibilitat d’integrar-se a diferents línies de recerca Requisits: Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Titulació via Mir o similar homologada o en via d'homologació. Es valorarà l’experiència i formació continuada. Enviar sol·licitud i Currículum Vitae a: Dr. Francesc Pallisó fpalliso@gss.cat fpalliso@comll.cat http://www.gss.cat/es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-07-2022
Referència: 13613
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll Es valorarà:  Formació, experiència i/o interès en l’àrea de pediatria  Doctorat  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Servei d’ Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll  Contracte indefinit  Jornada completa  Incorporació immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MEORL7/22

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-07-2022
Referència: 13608
Descripció:

La UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'HOSPITALET-INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) precisa incorporar un/a facultatiu/va especialista en Psiquiatria. Treball multidisciplinari. Es valorarà formació en psicoteràpia individual i grupal. Centre col.laborador amb la Unitat de Docència de Psiquiatria de l'Hospital de Bellvitge. Possibilitat de fer guàrdies a l'Hospital de Bellvitge. Jornada completa de 37'5 hores. Flexibilitat horària. Contracte indefinit. Incorporació al setembre.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-07-2022
Referència: 13605
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental  Formació continuada en atenció a la salut mental d’adults i addiccions Es valorarà:  Experiència en salut mental comunitària  Titulació de doctorat  Anglès. Oferim:  Integració en els Centres d’Atenció i Seguiment a Drogodependències Terrassa i Baix Llobregat Nord  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa i Olesa de Montserrat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent adreçant-se a la pàgina https://mutuaterrassa.talentclue.com/es/node/88637645/12623479

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-07-2022
Referència: 13607
Descripció:

S'ofereix oferta per treballar al Servei de Dermtologia del Complex Hospitalari Moisès Broggi (H. Sant Joan Despí + H. General Hospitalet). Els interessats, contactin amb el Dr. David Vidal al tel. 620091100

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-07-2022
Referència: 13599
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 29977-3201

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2488

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-07-2022
Referència: 13600
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Otorinolaringologia referència 1210-3202

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2488

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-07-2022
Referència: 13579
Descripció:
OFERTA DE TREBALL DE METGES/SSES DIRECCIÓ HOSPITAL DE SANT BOI URGÈNCIES S’ofereix:  Incorporació immediata  Centre de Treball: Sant Boi de Llobregat  Remuneració: Segons Conveni SISCAT  Possibilitat de Jornada Completa o Parcial Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna o similar  Experiència en Servei d’Urgències, CUAP o Centres d’Atenció Primària  Experiència en equips interdisciplinars Es valorarà:  Màster d’Urgències i pacient crític  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875-12602 REFERÈNCIA DE L’OFERTA: URGÈNCIES 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-07-2022
Referència: 13591
Descripció:

In Talent Lab està buscant un/a Metge/ssa Anestesiòleg/a Pediàtrica per treballar en hospital e referència pediàtrica FUNCIONS: Examinar el pacient abans de la cirurgia, obtenir el seu historial mèdic i la determinació del risc durant la cirurgia o procediments mèdics. Acordar amb els metges i professionals sanitaris pertinents sobre el tipus i el mètode dels anestèsics a administrar al pacient. Col·locar el pacient a la taula quirúrgica per oferir el màxim confort i proporcionar una accessibilitat quirúrgica tant per al pacient com per al cirurgià. Administrar anestèsics per evitar que els pacients sentin dolor i sensacions durant la cirurgia. Controlar els signes vitals del pacient durant la cirurgia o un procediment mèdic i fer els ajustaments necessaris en conseqüència. Proporcionar i mantenir el suport vital i la gestió de les vies respiratòries durant una emergència. Tenir cura del pacient durant la fase inicial de recuperació i administrar els medicaments que siguin essencials durant la recuperació. Registrar la quantitat d’anestèsia administrada i de l’estat del pacient durant el procediment. Realitzar la reanimació i la teràpia del dolor. Ajudar en el control del dolor en pacients que pateixen dolor crònic, com ara malalties respiratòries i neurològiques. JORNADA HORARI: La jornada serà del 100%, de dilluns a divendres en règim de jornada de 4 matins (de 07:30 a 15:10h) i 1 tarda (de 15:00 a 22:00h). REQUISITS: Estar en possessió del títol de Medicina i Cirurgia amb especialitat d’Anestesiologia via MIR. Experiència mínima d’ un any en anestesiologia en pacient pediàtric. Contacte: Lucia Galdon lgaldon@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-07-2022
Referència: 13593
Descripció:

Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mensuals. Actualment, estem buscant un/a Especialista en Otorrinolaringologia, per poder cobrir l'alta demanda que tenim en els nostres centres del Vallés Occidental. Oferim contracte laboral, o bé la posiblitat de relació Mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari a convenir segons la disponibilitat del metge/sa. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-07-2022
Referència: 13594
Descripció:

Grup Policlinic cerca incorporar dermatòlegs/ues per cobrir la alta demanda dels seus centres d'atenció privada a la zona del Vallés Occidental. Oferim la possiblitat de contracte labora, o bé, relació Mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari a convenir segons la disponibilitat del metge/sa. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mensuals. Interessats enviar currículum vitae resumit a: rrhh@grup-policlinic.com  

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-07-2022
Referència: 13587
Descripció:

L’Hospital Universitari Parc Taulí, necessita un radiòleg amb formació via MIR o títol homologat, per l’àrea de Radiologia abdominal, amb incorporació estimada el setembre del 2022. El Departament de Diagnòstic per imatge està acreditat per la formació de 3 residents per any i disposa del certificat ETAP (European Training Assessment Programme).

L’àrea de radiologia abdominal està formada per 11 radiòlegs i disposa de 3 equips de RM (1 de 1T i dos de 1,5 T), equips de TC de 16, 192 y 256 detectors (amb TCfluoroscopia), ecografia d’alta gama, telecomandat i radiologia digital.

Es requereix

-Llicenciatura en Medicina i títol especialista en Radiodiagnòstic

-Experiència en radiologia abdominal

-Capacitat de treball en equip

-Comunicació i bon tracte amb pacients i familiars

-Participació en comitès multidisciplinaris clínics

 

S'ofereix

-Jornada completa

-Bon ambient de treball

-Salari segons conveni SISCAT

-Formació continuada

-Activitat extra

 

Els interessats ha d’enviar carta de presentació i CV al servei de Diagnòstic per la Imatge a l’adreça electrònica mgirvent@tauli.cat.

Persona de contacte: Marta Girvent Telèfon: 936933170

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-07-2022
Referència: 13588
Descripció:

Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla cerca un metge dermatòleg per l'hospital del Vendrell. S'ofereix: Contracte indefinit, retribució segons SISCAT de 45.000 eur bruts/anual. Jornada a temps complert amb opció a fer jornada reduïda. Horari flexible. Es demana: especialitat via MIR o especialitat homolagada per a gent extrangera.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-07-2022
Referència: 13589
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 33471-3199

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2487

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-07-2022
Referència: 13590
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Farmàcia Hospitalària referència 31718-3200 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2493

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-07-2022
Referència: 13574
Descripció:
REQUISITS: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialitat mèdica (principalment Medicina Familiar o Medicina Interna), o Facultatius que acreditin experiència en l’àmbit d’urgències El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències: • Compromís; Integritat; Atenció Centrada en la Persona; Rigor i millora continua; Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva FUNCIONS: Sota la dependència de la Cap de servei, desenvoluparà les següents funcions: • Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. • Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del servei. • Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial. • Col·laborar i interactuar amb els altres professionals dels serveis i de la resta de l’Hospital. • Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. • Col·laborar en la formació dels residents que rotin pel Servei d’Urgències • El professional formarà part del Servei d’Urgències amb línies assistencials de Medicina, Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia, el qual disposa també d’una unitat de Semi-crítics de 10 llits, depenent d’Urgències, amb metge de presència les 24 hores. CONDICIONS LABORALS: Tipus de contracte: Indefinit Jornada: a temps complert1688 hores any (podria ser parcial, a convenir segons disponibilitat) Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut. PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES? • Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat. • Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball. • Oferim continuïtat i estabilitat laboral • Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos. • Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes. Per a més informació i presentació de CV : Enviar CV en PDF a n.pomares@fsm.cat. ( Cap Servei d'urgències)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-07-2022
Referència: 13586
Descripció:

Germanes Hospitalàries, Hospital Sagrat Cor precisa incorporar urgentment metges/esses especialistes en psiquiatria per a l`ambit comunitari, hospitalització i per al servei d´urgències de salut mental. Incorporació inmediata Contracte indefinit Salari competitiu II conveni SISCAT + millores

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-07-2022
Referència: 13583
Descripció:

Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla busca incorporar dos metges/metgessas anestesiòlegs pels Hospitals de Santa Tecla i Hospital Vendrell Requisits: - Especialitat vía MIR en anestesiologia i reanimació o bé especialitat reconoceguda. S´Ofereix: - Contracte indefinit - Jornada Completa - Salari segons conveni SISCAT: 45.000 euros bruts anuals més pla de carrera i més guàrdies. Interessats/es enviar el cv a l´atenció d´Ana Flores , anaflores@xarxatecla.cat, per més informació podem trucar al telèfon : 618454635.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-07-2022
Referència: 13585
Descripció:

La persona serà el/la responsable del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital General de Granollers, reportant a la Direcció Mèdica. El Servei d’Anestesiologia i Reanimació compta amb un equip de 25 anestesiòlegs i amb 2 residents per any. Dóna cobertura a l'activitat quirúrgica, a l’àrea obstètrica, atenció al politraumàtic, suport vital avançat, sedacions a exploracions diagnòstic- terapèutiques, consulta de preoperatori i a la Unitat de Dolor Crònic. S'ofereix: Contractació laboral indefinida a dedicació completa. Retribució competitiva d’acord amb els paràmetres del centre. Possibilitat de participar com a docent intern i en projectes de simulació docent. Participar en projectes de recerca i innovació. Fer docència a l’equip d’especialistes en formació. Incorporació a un servei en creixement per ampliació dels quiròfans de l'hospital. Aquelles persones interessades podran adjuntar la seva candidatura a: https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-amb-nosaltres/10058/cap-del-servei-danestesiologia-i-reanimacio

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-07-2022
Referència: 13582
Descripció:

El Consorci Sanitari de l'Anoia (Hospital Universitari d'Igualada), institució sanitària de la província de Barcelona amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut, precisa incorporar un/a: METGE/SSA ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA En dependència del Cap de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia les seves principals funcions seran la realització de quiròfan, planta i consultes externes, formant part d’un equip de treball multidisciplinari. Els/les candidats/es hauran de complir els següents requisits: • Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. • Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (preferentment via MIR). • Experiència acreditada en cirurgia de genoll. Es valorarà: • Tenir el títol de doctorat. • Capacitat de treball en equip. • Coneixement i capacitat en la gestió de programes d’abast territorial • Capacitat organitzativa i de recerca. • Capacitat i experiència docent. • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions. S’ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa, incorporació immediata, carrera professional, docència i formació. Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal. Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh@csa.cat, indicant referència COT. Data límit de presentació de candidatures el 31 de juliol de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-07-2022
Referència: 13571
Descripció:

ANESTÈSIA S’ofereix:  Incorporació immediata  Dedicació: jornada completa 100%  Contracte indefinit  Remuneració: segons conveni SISCAT Requisits:  Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.  Títol d’especialitat en Anestèsia i Reanimació Es valorarà:  Experiència com a metge/ssa anestesiòleg  Capacitat de treball en equip i flexibilitat per adaptar-se als canvis.  Orientació a la millora contínua.  Iniciativa per impulsar projectes i participar en aquest procés de transformació.  Interès per a la docència i la recerca. Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-07-2022
Referència: 13565
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública o Medicina Familiar i Comunitària referència 33320-3195 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2473

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-07-2022
Referència: 13566
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 33439-3196 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2474

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-07-2022
Referència: 13567
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 32694-3197 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2475

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-07-2022
Referència: 13568
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oftalmologia referència 33409-3198 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2476

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-07-2022
Referència: 13563
Descripció:

Es demana: • Títol d’especialista en Medicina Interna via MIR. Es valorarà: • Formació i experiència professional en el camp del control infecció hospitalària, equips PROA i patologia infecciosa. • Competències corporatives: compromís, orientació a les persones, habilitats per treball en equip, efectivitat i entusiasme. Barem procés de selecció: • Formació i experiència professional: 60%. • Competències: 40 %. Procediment procés de selecció: • Valoració del currículum i entrevista amb els candidats preseleccionats. S’ofereix: • Contracte indefinit a jornada completa ( 1668h /any). • Retribució, segons conveni SISCAT. • Jornada completa: Un 50% del temps per activitats de controls infecció /PROA treballant en equip amb els altres membres i l’altre 50% d’atenció a hospitalització i CCEE de l’àmbit de les malalties infeccioses. Atenció continuada segons conveni SISCAT a hospitalització en mòdols de tarda fins els 20h i caps de setmana i festius de 08 a 20h. • Incorporació a pactar. • Carrera professional • Dependència jeràrquica de la direcció assistencial i funcional del servei de medicina interna, en l’atenció a hospitalització i àmbit de consultes externes. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 31 d’agost de 2022, la següent documentació: • Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. • Currículum (incloent fotografia). • Fotocòpia titulació. Badalona Serveis Assistencials amb CIF A-59551655 i domicili a Plaça Pau Casals, 1. 08911 Badalona (Barcelona), com a responsable del tractament l’informa que les seves dades seran tractades a efectes d’incloure’l en un procés de selecció a efectes de valorar la seva incorporació a l’equip de treball de l’entitat. Per motius de seguretat de les dades dels candidats/es, l’informem que la recepció de candidatures i CV es realitzarà única i exclusivament mitjançant comunicació electrònica a l’adreça seleccio@bsa.cat . Aquesta mesura ha sigut presa a efectes de portar una adequada gestió dels CV rebuts per tal de donar-los un tractament adequat. Quan vostè procedeixi a fer l’enviament, rebrà automàticament més informació sobre el tractament de les seves dades així com els drets que l’assisteixen a tal efecte.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13554
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Obstetrícia i Ginecologia referència 33353-3185 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2462

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13555
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Angiologia i Cirurgia Cardiovascular referència 70.000.249-3186 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2455

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13556
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Cardiovascular referència 33294-3187 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2456

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13557
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Cardiovascular referència 30170-3188 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2457

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13558
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psiquiatria referència 18178-3189 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2464

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13559
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psicologia Clínica referència 28665-3190 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2465

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13560
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psicologia Clínica referència 28666-3191 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2466

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13561
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psicologia Clínica referència 33432-3192 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/24676

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13545
Descripció:

L’INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE PRECISA COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE PERSONAL MÈDIC ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR A LA DIRECCIÓ CLÍNICA TERRITORIAL DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DE L’IDI · LLEIDA. Contracte laboral d’interinitat per vacant a Jornada Completa (1642 hores anuals). Es valorarà experiència en PET. Les persones interessades poden trobar les bases de la convocatòria a http://idiweb.gencat.cat/web/.content/0_Portal_Transparencia/ProcessosSelectius/20220621_Anunci-OTT-G1-Nivell-III-30-22.pdf

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13546
Descripció:

La Unitat de Cirurgia Oncològica Peritoneal de l'Hospital de Sant Joan Despí a Barcelona, centre d'alt volum dedicat exclusivament al maneig de les neoplàsies malignes de la superfície peritoneal i a l'oncologia quirúrgica abdominal complexa, busca cirurgià oncològic. Requisits - Grau universitari de Medicina o equivalent en anteriors sistemes educatius i especialitat en Cirurgia, via MIR. - Experiència com a cirurgià general amb mínim 5 anys d’experiència clínica. - Interès demostrat en la recerca clínic-quirúrgica i/o innovació. Es valorarà - Experiència en cirurgia oncològica gastrointestinal (com a colorectal o hepatobiliar) o aquells amb experiència en neoplàsies malignes de la superfície peritonea. - Coneixement de l'anglès alt. T’oferim - L’oportunitat de treballar al Consorci Sanitari Integral, una entitat pública de serveis sanitaris, socials i sociosanitaris, amb més de 3.400 professionals. - Contracte de duració determinada amb jornada completa. - Incorporació immediata. - Salari segons conveni SISCAT. Si estàs interessat/ada Hauràs de lliurar un Currículum Vitae a la següent adreça de correu electrònic: seleccio@csi.cat, indicant a l’assumpte la referència BET/3322 i per quin mitjà has conegut aquesta oferta de treball.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13547
Descripció:

Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona. Estem interessats en la incorporació d'un Facultatiu Especialista a Medicina Interna Hospitalista, via MIR, per a planta d'hospitalització i consultes amb les funcions pròpies de l'àmbit . S'ofereix contracte indefinit en jornada completa al 100% a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, que pertany al Sistema Públic Concertat de Salut. Horari diürn matí, una tarda a la setmana de consulta i atenció continuada a planta. Professional amb experiència, alta capacitat de treball i autonomia, Capacitat de treball en equip en un servei en expansió amb un projecte il·lusionant. Persona assertiva, entusiasta, empàtica, capacitat de treball en equip i flexible. S'ofereix formació contínua, sessions clíniques a l'hospital docent amb estudiants de pregrau i metges residents i beneficis socials. Hospital Universitari amb un servei dinàmic que participa amb diferents projectes de recerca. Adreça electrònica de contacte mgarciaj@quironsalud.es; M Jesus Garcia.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13548
Descripció:

Metge especialista en Psiquiatria. Hospital Universitari Sagrat Cor Estem interessats en la incorporació d'un Facultatiu Especialista en Psiquiatria a l’Hospital de Dia Infant-Juvenil i Consulta externa del servei de psiquiatria d’adults de l’Institut de Salut mental de l’Hospital Universitari Sagrat Cor. Realitzarà funcions d’ atenció assistencial ambulatòria, interconsulta psiquiàtrica i al Hospital de dia Infant-Juvenil, actualment en expansió, amb les funcions pròpies de l'àmbit . S'ofereix contracte indefinit en jornada completa al 100% a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, pertanyent al Sistema Públic Concertat de Salut. Es requereix professional amb experiència en recerca i docència organitzatives, habilitats de comunicació i de treball en equip, alta capacitat de treball individual i d’equip, autonomia i flexibilitat. El centre te convenis de col·laboració amb diverses Universitats amb docència i recerca. Hospital Docent Universitari amb estudiants de pregrau i metges residents amb programes MIR, FIR i PIR. L’Hospital Universitari Sagrat Cor Psiquiatria es un servei dinàmic, cohesionat, amb bon ambient de treball i que participa amb diferents projectes de recerca i docència. Hospital de 2n nivell concertat amb el Servei Català de la Salut, ubicat a Barcelona capital, amb 250 llits que dóna cobertura a totes les Especialitats medicoquirúrgiques i amb UCI. e-mail de contacte mgarciaj@quironsalud.es; M Jesus Garcia..

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13549
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiàgnòstic referència 30565-3181 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2458

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13550
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cardiologia referència 33394-3182 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2459

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13551
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Metge Especialista Assistencial d’Urgències Especialista en Nefrologia referència 5636-3183 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2460

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13552
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Nefrologia referència 33331-3184 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2461

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13553
Descripció:

Dermatologia y medicina de precision ,cancer cutaneo Dermatologia cosmetica, mohs , plataforma laser. Unidad de manejo de la inflamacion. 

Contacten con info@idermumbert.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-06-2022
Referència: 13540
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 28880-3178 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2446

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-06-2022
Referència: 13544
Descripció:

Comunicar Salut està en procés de selecció per a la incorporació de Metge endocrinòleg a l'actual plantilla de reconegut Centre Mèdic privat a Barcelona amb més de 30 anys de trajectòria. Requisits: Homologació de títol i especialitat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Horaris: Flexibilitat en horaris ia convenir (ideal un mínim de dos mòduls setmanals) Els interessats han d'enviar el seu currículum vitae i contacte a rrhh@comunicarsalud.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-06-2022
Referència: 13542
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cardiologia referència 33026-3180 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2444

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-06-2022
Referència: 13543
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Dermatologia Mèdic-Quirúrgica i Venerologia referència 70.000.473-3179 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2445

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-06-2022
Referència: 13537
Descripció:

 

Busquem dermatòleg/a per una Area of Need position al Sydney Melanoma Diagnostic Centre, Royal Prince Alfred Hospital a Sídney, Austràlia. Per consulta monogràfica de lesions pigmentades, melanoma, càncer cutani, cirurgia i microscopia confocal.
Requisits:
- Nivell d'anglès alt (IELTS 7 mínim)
- Estar disposat a començar a fer els tràmits amb el col.legi de metges Australià i el col.legi de dermatòlegs lo abans possible, ja que habitualment es tarda 6 mesos a completar-los. La intenció es començar a principis del 2023 o abans si és possible.
- Experiència en dermatoscòpia, seguiment digital, melanoma i càncer cutani
- Idealment experiència en confocal però es odria considerar a algú sense experiència i fer el training aquí.
- Interès en participr en projectes de recerca de la unitat o propis.
Detalls de la posició:
- La posició està garantida fins l' Agost del 2024 amb possibilitat de renovar després.
- Possibilitat de fer docència a estudiants de medicina i residents de dermatologia (Vinculat a la University of Sydney).
- Sessions setmanals amb comité multidiscipliar (oncòlegs, dermatòlegs, cirurgians, radiòlegs)
- Participació en assaigs clínics i altres projectes de recerca.
- Horari flexible a convenir, 4 dies assistencials + 1 dia de recerca/administració a la setmana.
Per més informació contactar:
Prof. Pascale Guitera (Directora) -  Pascale.Guitera@melanoma.org.au
Dra Helena Collgros -  helenacollgros@gmail.com

 

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-06-2022
Referència: 13523
Descripció:
Per incorporar-se a hospital comarcal FUNCIONS: • Atendre pacients d’urgència hospitalaria. REQUISITS: • Tenir medicina general o homologada a Espanya. ES VALORARÀ: • Especialitat en med. Interna o medicina familiar y comunitaria. S’OFEREIX: • Contractació laboral Indefinida a jornada completa (1668 h/a). • Incorporació com més aviat millor. • Horari a negociar. • Sou segons experiència aportada

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-06-2022
Referència: 13525
Descripció:

El Servei de Digestiu de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida necessita incorporar adjunt amb formació MIR per a l'activitat de l'especialitat en consultes, hospitalització, endoscòpia i guàrdies localitzades d'endoscòpia. Es tracta d'un Hospital amb 450 llits i un Servei amb 14 adjunts, hospitalització pròpia, endoscòpia avançada i consultes monogràfiques de malaltia inflamatòria (Unitat acreditada), hepatologia, pàncrees... El Servei col·labora amb la Universitat de Lleida en la docència pre-grau i està acreditat per a la formació especialitzada de residents de Digestiu. Tenim un grup de recerca dins l’estructura de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Oferim: contracte ICS de 40 hores (es podria valorar possibilitat de contracte a temps parcial). Incorporació immediata. Interessats envieu CV a mplanella.lleida.ics@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-06-2022
Referència: 13527
Descripció:

 

En la sessió del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària de data 15 de març de 2022 s’ha
acordat procedir a la cobertura d’una plaça de nova creació de metge especialista en psiquiatria adscrita
al Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, a quin efecte es convoca un procés de
selecció per proveir aquesta plaça.
Els requisits per poder optar al procés de selecció són:
• Títol de Llicenciat en Medicina, especialista en psiquiatria via MIR, Diplôme d’Études Spécialisées (DES)
o equivalent.
• Acreditar experiència a l’àmbit assistencial com a metge especialista en psiquiatria.
Es valorarà:
Experiència demostrable:
• Experiència en l’àmbit hospitalari. Experiència en consultes externes o centre de salut mental.
• El coneixement de plataformes informàtiques aplicades a l’entorn assistencial.
Competències:
• Català parlat i escrit.
• Capacitat de relació interpersonal
• Capacitat de treball en equip.
• Capacitat resolutiva
Formació:
• Formació continuada pròpia del lloc de treball.
Nacionalitat preferentment andorrana.
Condicions laborals de l’oferta:
• Contracte indefinit.
• Jornada per còmput anyal de 1776 hores
• Retribució bruta anual: 56.181,45 €
• Formació continuada.
Les funcions principals son:
• Formar part de la plantilla orgànica del Servei de Salut Mental amb activitat a consultes externes, guàrdies
i altres unitats del Servei, per a la resolució dels processos clínics en col·laboració amb altres especialitats
i nivells d’atenció sanitària. Possibilitat de desenvolupar un nou model d’atenció comunitària en
salut mental i addiccions, incloent-hi l’atenció a la població infanto juvenil.
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
Altres organismes oficials
2/2
www.bopa.ad
Núm. 72 15 de juny del 2022
Dipòsit legal: AND.2-2015
Protecció de dades:
Les dades personals facilitades pel candidat, seran incorporades al fitxer anomenat “Candidats”, quina
finalitat és gestionar, en funció de les polítiques del SAAS i dels processos de selecció la incorporació de
personal nou a l’entitat.
Així mateix els candidats en el moment de presentar la seva candidatura, hauran d’autoritzar de forma
expressa al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, per al tractament de les dades personals que consten al CV,
així com a la resta de documentació facilitada.
Els candidats en qualsevol moment podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició
al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud per correu electrònic a l’Àrea de Persones del
SAAS: recursoshumans@saas.ad
Comunicacions i notificacions:
Qualsevol comunicació amb el candidat relativa al procés de selecció, així com la notificació de la resolució
del mateix, es realitzarà per correu electrònic, mitjançant l’adreça electrònica indicada pel candidat.
Malgrat això, el candidat podrà sol·licitar rebre les notificacions en paper a l’adreça que aquest indiqui.
Presentació de candidatures:
Les persones interessades en presentar la seva candidatura a aquest procés de selecció, dins del termini
màxim de 15 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra, han d’enviar un correu electrònic a seleccio@saas.ad, indicant a l’assumpte la referència “Edicte
– plaça nova creació metge/essa especialista en psiquiatria” i adjuntant al mateix la documentació que es
detalla a continuació:
• Carta de motivació
• Currículum Vitae actualitzat
• Fotocòpia de la titulació requerida pel lloc de treball.
*Un cop finalitzat el procés de selecció, el candidat seleccionat haurà d’aportar la fotocòpia compulsada
de la titulació i/o els documents que acreditin els requisits específics, a l’Àrea de Persones del SAAS (Carrer
Manel Cerqueda i Escaler núm. 4-6, 1r pis Escaldes-Engordany).

En la sessió del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària de data 15 de març de 2022 s’haacordat procedir a la cobertura d’una plaça de nova creació de metge especialista en psiquiatria adscritaal Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, a quin efecte es convoca un procés deselecció per proveir aquesta plaça.Els requisits per poder optar al procés de selecció són:• Títol de Llicenciat en Medicina, especialista en psiquiatria via MIR, Diplôme d’Études Spécialisées (DES)o equivalent.• Acreditar experiència a l’àmbit assistencial com a metge especialista en psiquiatria.Es valorarà:Experiència demostrable:• Experiència en l’àmbit hospitalari. Experiència en consultes externes o centre de salut mental.• El coneixement de plataformes informàtiques aplicades a l’entorn assistencial.Competències:• Català parlat i escrit.• Capacitat de relació interpersonal• Capacitat de treball en equip.• Capacitat resolutivaFormació:• Formació continuada pròpia del lloc de treball.Nacionalitat preferentment andorrana.Condicions laborals de l’oferta:• Contracte indefinit.• Jornada per còmput anyal de 1776 hores• Retribució bruta anual: 56.181,45 €• Formació continuada.Les funcions principals son:• Formar part de la plantilla orgànica del Servei de Salut Mental amb activitat a consultes externes, guàrdiesi altres unitats del Servei, per a la resolució dels processos clínics en col·laboració amb altres especialitatsi nivells d’atenció sanitària. Possibilitat de desenvolupar un nou model d’atenció comunitària ensalut mental i addiccions, incloent-hi l’atenció a la població infanto juvenil.Servei Andorrà d’Atenció SanitàriaAltres organismes oficials2/2www.bopa.adNúm. 72 15 de juny del 2022Dipòsit legal: AND.2-2015Protecció de dades:Les dades personals facilitades pel candidat, seran incorporades al fitxer anomenat “Candidats”, quinafinalitat és gestionar, en funció de les polítiques del SAAS i dels processos de selecció la incorporació depersonal nou a l’entitat.Així mateix els candidats en el moment de presentar la seva candidatura, hauran d’autoritzar de formaexpressa al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, per al tractament de les dades personals que consten al CV,així com a la resta de documentació facilitada.Els candidats en qualsevol moment podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposicióal tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud per correu electrònic a l’Àrea de Persones delSAAS: recursoshumans@saas.adComunicacions i notificacions:Qualsevol comunicació amb el candidat relativa al procés de selecció, així com la notificació de la resoluciódel mateix, es realitzarà per correu electrònic, mitjançant l’adreça electrònica indicada pel candidat.Malgrat això, el candidat podrà sol·licitar rebre les notificacions en paper a l’adreça que aquest indiqui.Presentació de candidatures:Les persones interessades en presentar la seva candidatura a aquest procés de selecció, dins del terminimàxim de 15 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principatd’Andorra, han d’enviar un correu electrònic a seleccio@saas.ad, indicant a l’assumpte la referència “Edicte– plaça nova creació metge/essa especialista en psiquiatria” i adjuntant al mateix la documentació que esdetalla a continuació:• Carta de motivació• Currículum Vitae actualitzat• Fotocòpia de la titulació requerida pel lloc de treball.*Un cop finalitzat el procés de selecció, el candidat seleccionat haurà d’aportar la fotocòpia compulsadade la titulació i/o els documents que acreditin els requisits específics, a l’Àrea de Persones del SAAS (CarrerManel Cerqueda i Escaler núm. 4-6, 1r pis Escaldes-Engordany).

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-06-2022
Referència: 13528
Descripció:

Grup Mutuam busca un/a Farmacèutic/a Especialist/a per cobrir una baixa de 4 setmanes (26/07 fins 19/08) a l' Hospital d' Atenció Intermedia de l'entitat en Barcelona. Requisits: Grau/Llicenciatura Farmàcia i especialitat Farmàcia Hospitalària. S´ ofereix : Contracte temporal a temps parcial (50%), en horari de matins i horari flexible i a convenir. Salari segons conveni SISCAT. Interessats/des podem enviar el cv a seleccio@mutuam.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-06-2022
Referència: 13518
Descripció:

Seleccionem Metge/essa Especialista en Dermatologia per a incorporació als nostres centres de sanitat privada ubicats al Vallès Occidental (Barcelona). Requisits:  Titulació d’especialista en Dermatologia Es valorarà:  Experiència en el sector privat Oferim:  Incorporació a Àptima Centre Clínic SL  Salari equiparat a conveni SISCAT, afegint interessants incentius per consecució d’objectius.  Jornada completa  Contracte indefinit  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Vallès Occidental (Sabadell, Terrassa i Sant Cugat del Vallès) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-06-2022
Referència: 13514
Descripció:

Som una companyia biomèdica dedicada prestació de serveis diagnòstics i tractaments mèdics d'excel·lència amb una clara missió: Ajudar les persones a tenir vides més saludables, facilitant l'accés a diagnòstics i tractaments mèdics d'excel·lència, eliminant les barreres d'ubicació. Atrys la formem persones apassionades, inquietes i compromeses, que treballen dia a dia des d'un enfocament innovador i en constant evolució, prestant la màxima qualitat als nostres clients en un ambient col·laboratiu on les persones són el motor de la nostra companyia! Si et sents identificat/a amb la nostra missió i valors, continua llegint! Actualment estem buscant un/a Citotècnic/a per a un dels nostres laboratoris situat a Barcelona. Quines seran les teves principals responsabilitats? - Processament de citologia general - Diagnòstic de citologia principalment cervicovaginal i general - Col·laboració en altres àrees del laboratori: tinció i arxiu de llaminetes - Col·laboració en l'equip de peroperatòries i EBUS Quin perfil necessitem per a aquesta posició? - Formació: CFGS en Anatomia Patològica i citodiagnóstico - Formació específica en citologia (curs internacional de citologia, curs Bellvitge, etc.) - Experiència d'almenys 3 anys en l'àrea de citodiagnóstico (cervicovaginal) - Es valorarà experiència en citologia general Condicions: Horari: L-V: 8-16h Incorporació: Immediata Ubicació: Barcelona Et sumes al projecte Atrys? Si estàs interessat/a i creus que el teu perfil encaixa amb la nostra oferta, pots enviar la teva c.v. actualitzat a barribas@atryshealth.com amb l'Assumpte: Procés Citotécnic/a

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-06-2022
Referència: 13515
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 33314-3175 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2434

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-06-2022
Referència: 13441
Descripció:

Depenent del Cap de Servei d’Urgències, la missió d’aquest lloc de treball es concreta en desenvolupar una activitat en equip multidisciplinari en l'àrea mèdica d’urgències, amb visió transversal, integrant coneixements de diverses especialitats tant mèdiques com quirúrgiques. Així com incorporar nous processos, tècniques, habilitats diagnòstic-terapèutiques, sistemes de gestió, etc., encaminades a millorar la qualitat de l'atenció prestada als usuaris que demanden atenció urgent. Les funcions i responsabilitat principals del lloc són: 1. Assistència al pacient afecte de patologia mèdica aguda. 2. Gestió de pacients en Unitat d’Observació d’Urgències. 3. Treball interdisciplinari amb resta d’especialitats. 4. Supervisió i formació de Residents de l’àrea medica. 5. Participar en actualització de protocols, circuits i procediments, sessions del servei i Pla formatiu. Es convoca el procés selectiu per cobrir dos llocs de treball de metge/metgessa adjunt per al servei d’Urgències del CSdM, amb contracte de treball d’interinitat per a la cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa i a torns de treball tant de dia com de nit. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà de fins el dia 13 de juny de 2022 a les 14 hores, indicant referència CSM036-22. S’ha de fer arribar la documentació en format PDF per correu electrònic a l’adreça seleccio.personal@csdm.cat https://www.csdm.cat/ca/el-consorci/treballa-amb-nosaltres/719/convocatoria-publica-per-a-la-cobertura-de-dos-llocs-de-treball-de-metge-metgessa-adjunt-per-al-servei-d-urgencies-del-csdm-referencia-csm036-22

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-06-2022
Referència: 13510
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Cap de Secció Rehabilitació Extrahospitalària Consultor/a 1 Les persones interessades poden consultar la informació en: https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0007/37/728581530fa43e89373dc759fd11c054b20e648d.pdf

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-06-2022
Referència: 13511
Descripció:
La Unitat de Pneumologia del Hospital de Palamós necessita incorporar un metge/ssa especialista en pneumologia per incorporar-se a l’equip, integrat a la Direcció de Especialitats Mèdiques de l’hospital. Es responsabilitat de la unitat l’atenció pneumològica en l’àmbit de la consulta externa, el suport als pacients hospitalitzats i la realització de proves complementàries específiques (broncoscòpies, funcionalisme pulmonar, estudio del son, etc.). S’OFEREIX: *Contractació laboral a jornada completa (1688 h/a), com a metge/ssa adjunt de staff al Servei de Pneumologia de la Unitat d'Especialitats Mèdiques. *Sou segons II Conveni Col•lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. *Incorporació immediata. *Programa actiu de formació continuada i reciclatge. REQUISITS: *Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR en Pneumologia. ES VALORARÀ: *Perfil personal: persona jove, dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou projecte professional. *Persona responsable, metòdica i organitzada. *Capacitat de treball en equip. *Capacitat de comunicació assertiva. *Capacitat de relacions interpersonals. *Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..). *Carnet de conduir i vehicle propi. FUNCIONS: *Realització de consultes externes. *Realització de consultoria dels Facultatius d’Atenció Primària. *Participació en comissions interdisciplinars i sessions de servei. *Participació en projectes de recerca. TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 26 de juny de 2022 CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: HP-PNEUMO

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-06-2022
Referència: 13508
Descripció:

Al SEM estem cercant a professionals per realitzar assistència mèdica en situacions d’urgència i/o emergència extrahospitalària, presencial o no presencial, ja sigui com a primera resposta o donant suport a altres dispositius assistencials.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13498
Descripció:

OFERTA DE TREBALL 009/2022CHMLC DADES DE L’ENTITAT: NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental Mental Infantil i Juvenil de les Corts i Sarrià Sant Gervasi ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona ADREÇA: Montnegre, 21 PERFIL DEL LLOC DE TREBALL LLOC DE TREBALL: Psicòleg/Psicòloga Clínic/a infantil i juvenil. PERFIL PROFESSIONAL: FORMACIÓ: Psicòleg/Psicòloga especialista en psicologia clínica. FUNCIONS PRINCIPALS: • Intervencions psicoterapèutiques individuals, familiars i grupals. • Participació en Programa d’atenció clínica comunitària intensiva. • Participació en Projecte d’investigació de teràpia grupal multifamiliar en població infanto-juvenil. • Treball en recolçament i assessorament a agents de salut. EXPERIÈNCIA EN: • Assistència a població infantojuvenil. • Treball comunitari. • Treball en equip. LLENGÜES: català, castellà i anglès. APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON. CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS: TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit. DATA D’INCORPORACIÓ: juliol 2022. JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any). REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 48.785,98 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius. DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a...) PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán. CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa. Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 009/2022CHMLC. S’acceptaran currículums fins al dia 30 de juny de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13495
Descripció:

Es demana: Grau de psicologia o llicenciatura, títol d'especialista en psicologia clínica (PIR). Experiència en el tractament i atenció de pacients amb conductes addictives. Es valorarà la formació específica i l'experiència clínica en addiccions comportamentals. S'ofereix contracte laboral a jornada completa i indefinit, retirbució segons conveni de l'Hospital de la Santa creu i Sant Pau. Incorporació el dia 1 d'agost de 2022 per l'atenció ambulatòria dels pacients del programa d'addicions comportamentals i coordinació amb els altres dispositius de la unitat com la hospitalització completa per desintoxicació i parcial (Hospital de Dia de Conductes Addictives). Les persones interessades en aquesta plaça han d'enviar el seu curriculum a sdurant@santpau.cat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13497
Descripció:

OFERTA DE TREBALL 009/2022CHMLC DADES DE L’ENTITAT: NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental Mental Infantil i Juvenil de les Corts i Sarrià Sant Gervasi ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona ADREÇA: Montnegre, 21 PERFIL DEL LLOC DE TREBALL LLOC DE TREBALL: Psicòleg/Psicòloga Clínic/a infantil i juvenil. PERFIL PROFESSIONAL: FORMACIÓ: Psicòleg/Psicòloga especialista en psicologia clínica. FUNCIONS PRINCIPALS: • Intervencions psicoterapèutiques individuals, familiars i grupals. • Participació en Programa d’atenció clínica comunitària intensiva. • Participació en Projecte d’investigació de teràpia grupal multifamiliar en població infanto-juvenil. • Treball en recolçament i assessorament a agents de salut. EXPERIÈNCIA EN: • Assistència a població infantojuvenil. • Treball comunitari. • Treball en equip. LLENGÜES: català, castellà i anglès. APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON. CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS: TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit. DATA D’INCORPORACIÓ: juliol 2022. JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any). REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 48.785,98 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius. DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a...) PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán. CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa. Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 009/2022CHMLC. S’acceptaran currículums fins al dia 30 de juny de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13499
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 14940-3166 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2422

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13500
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oncologia Mèdica referència 33318-3167 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2423

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13502
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 2754-3169 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2425

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13503
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 31649-3170 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2426

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13504
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 31812-3171 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2427

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13505
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 70.000.379-3172 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2428

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13506
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 70.000.082-3173 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2429

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13507
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 70.000.485-3174 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2430

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-06-2022
Referència: 13489
Descripció:

Es requereix especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular per a guardies localitzables al H Clinic de Barcelona. Possibilitat de participar en l'activitat investigadora i assistencial del equip així com a optar a properes places dins del servei.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-06-2022
Referència: 13490
Descripció:

OFERTA DE TREBALL PSICÒLEG/LOGA CENTRE DE SALUD MENTAL GARRAF S’ofereix:  Incorporació immediata  Tipus contracte: Indefinit  Dedicació: Jornada Completa  Remuneració: Segons Conveni SISCAT  Centre de Treball: Vilanova i la Geltrú Es requereix:  Especialitat en Psicologia Clínica (Via PIR o especialitat homologada)  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Experiència en atenció en centre de salut mental  Experiència en Programa en Suport a la Primària  Experiència en psicoteràpia grupal  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875 REFERÈNCIA DE L’OFERTA: PSICO GARRAF 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-06-2022
Referència: 13491
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA ESPECIALITAT MEDICINA DEL TREBALL Parc Sanitari Sant Joan de Deú és una xarxa d’equipaments assistencials, docents i de recerca integrada en dos àmbits d’especialització: xarxa de Salut Mental i Hospital de Sant Boi. El lloc ofertat pertany a la Direccio de Persones i Valors, al Departament de Prevenció i Salut Laboral. S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada completa Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Medicina del Treball  Experiència mínima de dos anys com a metge/ssa del treball en un servei de prevenció i salut laboral  Experiència en l’ús de programes de gestió en la prevenció de riscos laborals: Preven CS/32 o similar Es valorarà:  Formació en Prevenció de Riscos Laborals  Coneixements paquet office en especial Excel i anàlisi de dades  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: PREVENCIÓ I SALUT LABORAL 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-06-2022
Referència: 13493
Descripció:

Incorpora’t a l’equip d’Hospitalització domiciliària del Parc Sanitari Pere Virgili Què oferim? Una plaça de metge/ssa adjunt/a a temps complert, contracte interí indefinit, condicions SISCAT, 8-16 h, flexibilitat per conciliació, número de guàrdies limitat. Prioritzem especialistes en geriatria, m. familiar, m. interna o altres especialitats mèdiques. Possibilitat de participar en projectes de recerca i docència i realitzar tesis de doctorat. Qui som? Equip pioner a Barcelona en la Hospitalització a domicili geriàtrica. Actualment disposa de 3 equips amb projecció d’expansió. Equip multidisciplinar (Metge/ssa, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia i treball social). El Parc Sanitari Pere Virgili es un hospital públic a Barcelona, connectat amb hospitals universitaris i atenció primària. Tenim totes les línies d’atenció intermèdia, amb programes innovadors: subaguts, onco-geriatria (en equips multidisciplinaris oncòleg-geriatra), rehabilitació geriàtrica, cures pal·liatives, trastorns cognitius, hospital de dia, PADES, hospitalització a domicili geriàtrica integral. Entorn docent (MIR/EIR), grup de recerca acreditat adscrit al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i possibilitat de doctorat. Centre referent en geriatria i cures pal·liatives,amb programes d’atenció integrada amb atenció primària al territori. Equip mèdic altament qualificat i entorn docent i d’investigació som pioners en atenció geriàtrica ambulatòria i domiciliària, i en integració entre geriatria i atenció primària. Model de farmàcia clínica amb contacte directe diari amb facultatius. Què garantim? Integració en equip polivalent de 29 adjunts, treball inter-disciplinari, ambient de treball positiu. Formació continua en l’àmbit de la geriatria. Àmbit preferent d’actuació: hospitalització a domicili geriàtrica integral, en equip multidisciplinari format per geriatra, infermeria geriàtrica, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, treballadora social, residents. Per conèixer-nos millor? La web: https://lnkd.in/dBS6BnE Alguns projectes innovadors: https://lnkd.in/dTEGknc; https://lnkd.in/dkbr4th La recerca: https://lnkd.in/drWwPqq Perfil sol·licitat Formació requerida. Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Geriatria, Medicina Interna o Medicina familiar i comunitària. Competències/Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats comunicatives i empatia. Condicions del lloc de treball Contracte a jornada completa d’interinitat sense temporalitat, fins a resolució de convocatòria. Incorporació immediata. Horari: 8-16 h, guàrdies. Retribució segons el II Conveni de la SISCAT. Procés de selecció Envieu un CV actualitzat i carta de motivació d’una pàgina a seleccio@perevirgili.cat indicant en l’assumpte del correu electrònic “METGE/SSAHAD

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-06-2022
Referència: 13494
Descripció:

Lloc de treball L’especialista en anatomia patològica formarà part de l’equip de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut, amb més de 1500 professionals, incorporant-se al Servei d’Anatomia Patològica ubicat a l’hospital Comarcal de Calella, formant part d’un equip multidisciplinari amb un bon ambient de treball, amb expectatives de creixement. La Corporació dona servei a una població de referencia d’uns 195.000 habitants i el Servei d’Anatomia Patològica realitza el diagnòstic, seguiment i estudi de la patologia quirúrgica i citològica, especialment en l’àrea de la patologia mamària, pulmonar, digestiva, ginecològica i urològica, entre d’altres. El professional que s’incorpori realitzarà les activitats pròpies de l’especialitat i participarà en els comitès multidisciplinaris de la Corporació. Es requereix • Llicenciatura en Medicina • Especialitat en Anatomia Patològica via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol Es valora • Els anys d’experiència aportats • Formació continuada en l’especialitat • Candidatures en tràmits d’homologació de l’especialitat en Anatomia Patològica. S’ofereix Contracte laboral de llarga durada Jornada Completa Horari de matins amb possibilitat d’horari complementari extra Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut Incorporació immediata o a determinar amb el candidat/a

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2022
Referència: 13481
Descripció:

PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU OFERTA DE TREBALL D'UN/A PSICÒLEG/LOGA DIRECCIÓ SALUT MENTAL UNITAT DE TCA - NUMÀNCIA S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada Completa Es requereix:  Grau en Psicologia  Especialitat en Psicologia Clínica (Via PIR o especialitat homologada) o Màster en Psicologia General Sanitària  Experiència en treball amb trastorn de la conducta alimentària Es valorarà:  Formació específica en l’àmbit de Conducta Alimentària  Experiència en treball amb usuaris amb edat juvenil  Experiència en hospitalització en TCA  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació, iniciativa, flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875 REFERENCIA OFERTA: PSICO TCA NUMANCIA

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2022
Referència: 13483
Descripció:

L'Hospital Sant Joan de Deu, Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, requereix incorporar adjunt/a especialista en Aparell Digestiu. S'integrarà al Servei de Digestologia, realitzant tasques d'atenció al pacient hospitalitzat, interconsultes a altres serveis, hospital de dia de digestiu, realització d’endoscòpia digestiva, proves funcionals digestives i activitats de coordinació amb atenció primària. Som institució docent i en el grau de Medicina i Cirurgia col·labora amb la UIC i la UVic-UCC. El Servei de Digestologia d’Althaia està format per deu especialistes en Digestologia. S’hi atenen malalts hospitalitzats (anualment 700 altes pròpies i suport a la resta de serveis), 6000 visites ambulatòries i interrelació amb Atenció Primària. Es realitzen 8000 endoscòpies digestives (gastroscòpia, colonoscòpia, CPRE, enteroscòpies i càpsula endoscòpica) i 200 manometries a l’any. El Servei de Digestologia està acreditat per a la formació de MIR en l'especialitat. Es requereix: Títol d’Especialista en Aparell Digestiu, via MIR Es valorarà: Interès en endoscòpia digestiva Interès en proves funcionals digestives Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte temporal mínim 6 mesos amb possibilitat de continuïtat Jornada parcial (50% - 844 hores anuals) Horari flexible a concretar amb el cap de servei Possibilitat de realitzar guàrdies d'endoscòpia localitzable Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Possibilitat de participar en tasques d’investigació Incorporació: Immediata, segons disponibilitat del/la candidat/a

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2022
Referència: 13484
Descripció:

DADES DE L’ENTITAT: NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental Mental Infantil i Juvenil de les Corts i Sarrià Sant Gervasi ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona ADREÇA: Montnegre, 21 PERFIL DEL LLOC DE TREBALL LLOC DE TREBALL: Psicòleg/Psicòloga Clínic/a PERFIL PROFESSIONAL: FORMACIÓ: Psicòleg/Psicòloga especialista en psicologia clínica. FUNCIONS PRINCIPALS: • Intervencions psicoterapèutiques individuals, familiars i grupals. • Participació en Programa d’atenció clínica comunitària intensiva. • Participació en Projecte d’investigació de teràpia grupal multifamiliar en població infanto-juvenil. • Treball en recolçament i assessorament a agents de salut. EXPERIÈNCIA EN: • Assistència a població infantojuvenil. • Treball comunitari. • Treball en equip. LLENGÜES: català, castellà i anglès. APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON. CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS: TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit. DATA D’INCORPORACIÓ: juliol 2022. JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any). REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 48.785,98 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius. DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a...) PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán. CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa. Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 009/2022CHMLC. S’acceptaran currículums fins al dia 30 de juny de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2022
Referència: 13485
Descripció:

METGE/SSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA ,MEDICINA INTERNA O MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA PER HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA GERIÀTRICA Incorpora’t a l’equip d’Hospitalització domiciliària del Parc Sanitari Pere Virgili Què oferim? Una plaça de metge/ssa adjunt/a a temps complert, contracte interí indefinit, condicions SISCAT, 8-16 h, flexibilitat per conciliació, número de guàrdies limitat. Prioritzem especialistes en geriatria, m. familiar, m. interna o altres especialitats mèdiques. Possibilitat de participar en projectes de recerca i docència i realitzar tesis de doctorat. Qui som? Equip pioner a Barcelona en la Hospitalització a domicili geriàtrica. Actualment disposa de 3 equips amb projecció d’expansió. Equip multidisciplinar (Metge/ssa, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia i treball social). El Parc Sanitari Pere Virgili es un hospital públic a Barcelona, connectat amb hospitals universitaris i atenció primària. Tenim totes les línies d’atenció intermèdia, amb programes innovadors: subaguts, onco-geriatria (en equips multidisciplinaris oncòleg-geriatra), rehabilitació geriàtrica, cures pal·liatives, trastorns cognitius, hospital de dia, PADES, hospitalització a domicili geriàtrica integral. Entorn docent (MIR/EIR), grup de recerca acreditat adscrit al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i possibilitat de doctorat. Centre referent en geriatria i cures pal·liatives,amb programes d’atenció integrada amb atenció primària al territori. Equip mèdic altament qualificat i entorn docent i d’investigació som pioners en atenció geriàtrica ambulatòria i domiciliària, i en integració entre geriatria i atenció primària. Model de farmàcia clínica amb contacte directe diari amb facultatius. Què garantim? Integració en equip polivalent de 29 adjunts, treball inter-disciplinari, ambient de treball positiu. Formació continua en l’àmbit de la geriatria. Àmbit preferent d’actuació: hospitalització a domicili geriàtrica integral, en equip multidisciplinari format per geriatra, infermeria geriàtrica, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, treballadora social, residents. Per conèixer-nos millor? La web: https://lnkd.in/dBS6BnE Alguns projectes innovadors: https://lnkd.in/dTEGknc; https://lnkd.in/dkbr4th La recerca: https://lnkd.in/drWwPqq Perfil sol·licitat Formació requerida. Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Geriatria, Medicina Interna o Medicina familiar i comunitària. Competències/Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats comunicatives i empatia. Condicions dels llocs de treball Contracte a jornada completa d’interinitat sense temporalitat, fins a resolució de convocatòria. Incorporació immediata. Horari: 8-16 h, guàrdies. Retribució segons el II Conveni de la SISCAT. Procés de selecció Envieu un CV actualitzat i carta de motivació d’una pàgina a seleccio@perevirgili.cat indicant en l’assumpte del correu electrònic “METGE/SSAHAD Barcelona Juny 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2022
Referència: 13486
Descripció:

METGE/SSA ESPECIALISTA PER A L’ÀREA DE CURES PAL·LIATIVES I ONCO-GERIATRIA PER A L’HOSPITAL D’ATENCIÓ INTERMÈDIA Incorpora’t a l’equip de cures pal·liatives i onco-geriatria del Parc Sanitari Pere Virgili Què oferim? Una plaça de metge/ssa adjunt/a a temps complert, contracte interí indefinit, condicions SISCAT, 8-16 h, flexibilitat per conciliació, número de guàrdies limitat. Prioritzem especialistes en geriatria, m. familiar, m. interna però també valorem altres especialitats mèdiques. Possibilitat de participar en projectes de recerca de l’àrea de cures pal·liatives i onco-geriatria i i realitzar tesis de doctorat Qui som? Hospital públic a Barcelona, connectat amb hospitals universitaris i atenció primària. Tenim totes les línies d’atenció intermèdia, amb programes innovadors: subaguts, onco-geriatria (en equips multidisciplinaris oncòleg-geriatra), rehabilitació geriàtrica, cures pal·liatives, trastorns cognitius, hospital de dia, PADES, hospitalització a domicili geriàtrica, geriatria territorial. Entorn docent (MIR/EIR), grup de recerca acreditat adscrit al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i possibilitat de doctorat.. Parc Sanitari Pere Virgili gestiona també 4 àrees bàsiques de salut i un CUAP. A part de ser un centre referent en geriatria i cures pal·liatives, amb programes d’atenció integrada amb atenció primària al territori. Equip mèdic altament qualificat i entorn docent i d’investigació, som pioners en atenció geriàtrica ambulatòria i domiciliària, i en integració entre geriatria i atenció primària. Model de farmàcia clínica amb contacte directe diari amb facultatius Què garantim? Integració en equip polivalent de 29 adjunts, treball inter-disciplinari, possibles rotacions entre serveis, ambient de treball positiu. Dedicació preferent a onco-geriatria i cures pal·liatives/PADES. A part de ser un hospital conegut en l'àmbit de la geriatria i les cures pal·liatives, és una oportunitat per incrementar formació en aquests temes per a metges de medicina familiar i comunitària o medicina interna, útil en futur per aplicar en qualsevol entorn assistencial. Per conèixer-nos millor? La web: https://lnkd.in/dBS6BnE Alguns projectes innovadors: https://lnkd.in/dTEGknc; https://lnkd.in/dkbr4th La recerca: https://lnkd.in/drWwPqq Perfil sol·licitat Formació requerida. Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Geriatria, Medicina Interna, Medicina familiar i comunitària o altres especialitats mèdiques. Es valorarà expertesa o formació específica en l’àmbit de cures pal·liatives. Competències/Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats comunicatives i empatia. Condicions dels llocs de treball Contracte a jornada completa d’interinitat sense temporalitat, fins a resolució de convocatòria. Incorporació immediata. Horari flexible: 8-16 h. Retribució segons el II Conveni de la SISCAT. Procés de selecció Envieu un CV actualitzat i carta de motivació a seleccio@perevirgili.cat indicant en l’assumpte del correu electrònic “METGE/SSA PAL·LIATIUS/ONCO-GERIATRIA”.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2022
Referència: 13487
Descripció:

METGE/SSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA ,MEDICINA INTERNA O MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA PER HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA GERIÀTRICA Incorpora’t a l’equip d’Hospitalització domiciliària del Parc Sanitari Pere Virgili Què oferim? Una plaça de metge/ssa adjunt/a a temps complert, contracte interí indefinit, condicions SISCAT, 8-16 h, flexibilitat per conciliació, número de guàrdies limitat. Prioritzem especialistes en geriatria, m. familiar, m. interna o altres especialitats mèdiques. Possibilitat de participar en projectes de recerca i docència i realitzar tesis de doctorat. Qui som? Equip pioner a Barcelona en la Hospitalització a domicili geriàtrica. Actualment disposa de 3 equips amb projecció d’expansió. Equip multidisciplinar (Metge/ssa, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia i treball social). El Parc Sanitari Pere Virgili es un hospital públic a Barcelona, connectat amb hospitals universitaris i atenció primària. Tenim totes les línies d’atenció intermèdia, amb programes innovadors: subaguts, onco-geriatria (en equips multidisciplinaris oncòleg-geriatra), rehabilitació geriàtrica, cures pal·liatives, trastorns cognitius, hospital de dia, PADES, hospitalització a domicili geriàtrica integral. Entorn docent (MIR/EIR), grup de recerca acreditat adscrit al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i possibilitat de doctorat. Centre referent en geriatria i cures pal·liatives,amb programes d’atenció integrada amb atenció primària al territori. Equip mèdic altament qualificat i entorn docent i d’investigació som pioners en atenció geriàtrica ambulatòria i domiciliària, i en integració entre geriatria i atenció primària. Model de farmàcia clínica amb contacte directe diari amb facultatius. Què garantim? Integració en equip polivalent de 29 adjunts, treball inter-disciplinari, ambient de treball positiu. Formació continua en l’àmbit de la geriatria. Àmbit preferent d’actuació: hospitalització a domicili geriàtrica integral, en equip multidisciplinari format per geriatra, infermeria geriàtrica, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, treballadora social, residents. Per conèixer-nos millor? La web: https://lnkd.in/dBS6BnE Alguns projectes innovadors: https://lnkd.in/dTEGknc; https://lnkd.in/dkbr4th La recerca: https://lnkd.in/drWwPqq Perfil sol·licitat Formació requerida. Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Geriatria, Medicina Interna o Medicina familiar i comunitària. Competències/Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats comunicatives i empatia. Condicions dels llocs de treball Contracte a jornada completa d’interinitat sense temporalitat, fins a resolució de convocatòria. Incorporació immediata. Horari: 8-16 h, guàrdies. Retribució segons el II Conveni de la SISCAT. Procés de selecció Envieu un CV actualitzat i carta de motivació d’una pàgina a seleccio@perevirgili.cat indicant en l’assumpte del correu electrònic “METGE/SSAHAD Barcelona 08 Juny 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2022
Referència: 13488
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa té la necessitat de cobrir una plaça de facultatiu/va especialista en Urologia per a l'Hospital de Terrassa. Les persones interessades podeu trobar més informació a l'enllaç: https://cst.cat/oferta-treball/facultatiu-va-especialista-en-urologia-ref-med347/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13467
Descripció:

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D’URGELL PRECISA: METGE DEL SERVEI DE MEDICINA INTERNA Formarà part del Servei de Medicina Interna, en dependència del Cap de Servei. Es requereix: 1. Llicenciatura en Medicina i Cirurgia 2. Especialitat en Medicina Interna 3. Es valorarà titulació via MIR 4. Experiència en lloc similar 5. Coneixements informàtics a nivell d’usuari S’ofereix: • Contracte Indefinit • Reconeixement Carrera Professional • Salari segons Conveni • Jornada completa i guàrdies de localització • Incorporació immediata • Bon ambient de treball • Formació continuada • Equip cohesionat i col·laborador • Entorn amb alta qualitat de vida Interessats enviar C.V. detallat a m.gil@fsh.cat abans del 23/06/2022 Web: www.fsh.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13468
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Nefrologia referència 33330-3158 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2409

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13469
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 123-3159 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2410

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13470
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Hematològia referència 30076-3150 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2411

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13471
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anatomia Patològica referència 33249-3151 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2412

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13472
Descripció:

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D’URGELL PRECISA: METGE DEL SERVEI DE LA UNITAT SÒCIOSANITÀRIA Formarà part de la Unitat Sociosanitària, en dependència del Cap de Servei. Es requereix: 1. Llicenciatura en Medicina i Cirurgia 2. Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària, Geriatria ó Medicina Interna 3. Es valorarà titulació via MIR 4. Experiència en pacient fràgil, crònics complexes i pal·liatius 5. Coneixements informàtics a nivell d’usuari S’ofereix: • Contracte Indefinit • Reconeixement Carrera Professional • Salari segons Conveni • Jornada completa • Incorporació immediata • Bon ambient de treball • Formació continuada • Equip cohesionat i col·laborador • Entorn amb alta qualitat de vida Interessats enviar C.V. detallat a rh@fsh.cat abans del 23/06/2022 Web: www.fsh.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13473
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Pneumologia referència 33343-3160 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2413

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13474
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Neurologia referència 33280-3161 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2414

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13475
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Neurologia referència 33283-3162 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2415

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13476
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psiquiatria referència 33300-3162 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2416

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13477
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Immunologia referència 33272-3164 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2417

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13478
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Farmacologia Clínica referència 33323-3165 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2418

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13479
Descripció:

A l'Hospital Universitari Dexeus cerquem metge/ssa especialista en Medicina Intensiva per la cobertura de l'atenció continuada al nostre servei. Oferim contractes laborals d'atenció continuada a jornada completa o parcial segons les teves necessitats.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13480
Descripció:

Seleccionamos Para hospital de referencia de la provincia de Girona: MÉDICO ANESTESISTA Composición del servicio: 1 Jefe de Servicio, 3 Jefes de Sección, 26 Adjuntos y 4 residentes por año. Con intervenciones en cirugía cardíaca, robótica y oncológica de alta complejidad. REQUISITOS: • Tener la especialidad vía MIR o homologada, en trámite o pendiente de tramitar la homologación en España. • Experiencia como anestesista. SE OFRECE: • Contratación laboral estable a jornada completa como médico adjunto. • Retribución entre fijo y variable (55000€) + guardias + posibilidad de hacer jornadas extras de quirófano o soporte a pruebas radiológicas, pudiendo llegar a más de 100000€ con todos los extras. • Incorporación a negociar.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2022
Referència: 13460
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat. La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Salut Mutual i Privada. És hospital Universitari de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya en el grau de Medicina i Cirurgia, col·laborant també amb altres universitats. Es requereix: Títol d’Especialista en Otorrinolaringologia Es valorarà: Doctorat Experiència en càrrecs de responsabilitat i gestió Experiència en l’especialitat Formació i experiència en gestió Capacitat docent i de recerca Visió global i de l’entorn Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata Interessats/des Inscriure's a la oferta, adjuntant carta de presentació i CV.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2022
Referència: 13461
Descripció:

La Unitat d'Hemostàsia i Servei de Transfusió del Consorci Sanitari Integral cerca Facultatiu/a adjunt/a especialista en Hematologia i Hemoteràpia Por què treballar con nosaltres? El Consorci Sanitari Integral aquesta integrada por l'Hospital de Sant Joan Despí, Hospital General de l'Hospitalet i Hospital Dos de Maig. El candidat s'integrarà en la Unitat d'Hemostàsia i Servei de Transfusió, totes dues unitats tenen un gran potencial de creixement i donen servei a una àrea de més de 400.000 habitants. Requisitos Grau universitari de Medicina o equivalent en anteriors sistemes educatius i especialitat en Hematologia i Hemoteràpia, via MIR. Preferiblement, experiència en un lloc de treball similar. Què te oferim? - L'oportunitat de treballar en el Consorci Sanitari Integral, una entitat pública de serveis sanitaris, socials i sociosanitaris, con més de 3.400 professionals. - Contracte d'1 any con possibilitat de contracte indefinit por convocatòria. - Jornada completa. - Incorporació immediata. - Salari segons conveni SISCAT. Què has de fer si estàs interessat/a? Hauràs de lliurar Curriculum vitae al següent correu electrònic: seleccio@csi.cat, indicant en l'assumpte la referència BET/3922 i el mitjà pel que has conegut aquesta oferta de treball.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2022
Referència: 13462
Descripció:

Som l’Hospital Universitari MútuaTerrassa és un centre inclòs en el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) d’alta complexitat, amb un nivell assistencial de referència per a la seva àrea d’influència i també per altres hospitals. Busquem professionals d’infermeria per cobrir vacants a l'àrea sociosanitaria. Ofrim: Contracte indefinit, 100% de jornada Torns dia i/o nit Salari segons conveni SISCAT Pla d’acollida (Formació inicial en el departament de destí) Desenvolupament professional dins de l’organització. Incorporació immediata. Ens agradarà rebre el teu currículum a uprha@mutuaterrassa.cat T’esperem Per saber més de nosaltres i del teu futur professional, visualitza aquest enllaç https://youtu.be/jDP5II6GRQQ

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2022
Referència: 13463
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna o Medicina Intensiva referència 33276-3156 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2402

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2022
Referència: 13464
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna o Medicina Intensiva referència 33277-3157 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2403

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2022
Referència: 13465
Descripció:

Oferta de plaça de metge adjunt de Medicina Interna pel servei del Medicina Interna de l'hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2022
Referència: 13466
Descripció:

l'Hospital del Vendrell està interessat en la incorporació d'un facultatiu especialista en Medicina Interna via MIR al seu equip assistencial que desenvolupi l'assistència en l'àrea d'hospitalització d'aguts, suport al servei d'urgències i consultes externes pròpies de l'especialitat. S'ofereix la possibilitat de realitzar una consulta monogràfica en malaltia tromboembòlia, unitat d'insuficiència cardíaca, risc cardiovascular, patologia autoimmune o infeccioses. Es facilitarà la formació continuada i la col·laboració en la creació i actualització de protocols, participació en les diferents comissions de l'Hospital i nous projectes així com en la docència i formació de metges residents de Medicina Familiar i Comunitària. El servei de Medicina Interna de l'Hospital del Vendrell és un servei dinàmic, que treballa amb eficiència, cohesionat i amb un excel·lent ambient de treball i relació amb la resta de serveis de l'hospital. L' Hospital del Vendrell que pertany a la Xarxa Sanitaria, Social i Docent de Santa Tecla, es troba fase d'ampliació de les seves intal.lacions i d'acreditació per a la formació de metges residents en Medicina Interna. Es valorarà l'experiència de treball en l’àmbit d'Hospital Comarcal, interès pel treballar en equip. S'ofereix un contracte indefinit jornada a temps complert (37.5 h/setmanals), en horari de 08 a 15.30h de dilluns a divendres i, de forma rotatòria (aproximadament 3 tardes al mes de 14.00 a 21.00h) més guàrdies de presencia diurna (de 8 a 20h) caps de setmana i festius cobrint la planta de Medicina Interna, sociosanitari (integrat en el mateix hospital) i suport a urgències. Salari en conveni SISCAT. Per més nformació poden trucar al 618454635.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2022
Referència: 13454
Descripció:

OFERTA DE TREBALL D’UN/A PSICÒLEG/LOGA SERVEI PRELABORAL S’ofereix:  Incorporació immediata per suplència de llarga durada  Centre de treball: Sant Boi de Llobregat i Gavà  Remuneració: Segons Conveni SISCAT  Dedicació: Jornada Completa Es requereix:  Grau en Psicologia  Màster en Psicologia General Sanitària  Formació específica en l’àrea d’inserció laboral  Experiència en l’acompanyament de persones amb trastorn mental greu  Experiència en maneig de grups  Experiència en treball en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Coneixement de la xarxa de salut pública d’atenció en salut mental  Coneixement de recursos d’inserció laboral  Formació específica en tècniques d’entrevista motivacional  Coneixements d’un tercer idioma  Habilitats: treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència relacionada amb salut mental Els/les interessats/as han d'enviar currículum vitae i indicar referència de l’oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875 REFERÈNCIA CONVOCATORIA: PSICOLOGIA PRELABORAL JUNY 2022EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZA EL 19 DE JUNY DE 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2022
Referència: 13455
Descripció:

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Universitario de la Ribera en Alzira, Valencia. Hospital perteneciente a la red pública de la Consellería de Sanidad Pública y Universal. Plantilla joven con importante proyecto de futuro Se busca facultativo/a especialista en Angiología y Cirugía Vascular para realizar funciones asistenciales propias de la especialidad en el ámbito hospitalario Imprescindible título de especialidad vía MIR u Homologada de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular Se ofrece: • Plaza a tiempo completo con integración en plantilla , donde se realizan todo tipo de técnicas abiertas o endovasculares, guardias médicas,…. Inicialmente se trata de cubrir los periodos vacacionales durante 4 meses (Julio hasta Octubre, ambos inclusive), con intención de prolongar posteriormente la oferta laboral de forma indefinida en el contexto de ampliación de la plantilla del grupo de trabajo para reforzar unidad de quirófano híbrido quirúrgico y endovascular (interinidad prevista y confirmada para finales de Octubre por jubilación, y una muy posible plaza vacante de nueva creación) • Posibilidad de incorporación inmediata (JULIO)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2022
Referència: 13456
Descripció:

El Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) Baluard és un servei titularitat de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) gestionat per l'entitat Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). Es localitza al barri del Raval de la ciutat de Barcelona. Disposa d'àrea de tractament i àrea de reducció de danys, principalment atén a població en situació d'exclusió social i d'origen multicultural. Es requereix persona: - Titulada en medicina, especialitzada en psiquiatria. Es valorarà: - Experiència en l'àrea d'addiccions - Sensibilitat cap a poblacions en situació d'elevada exclusió social i gènere S'ofereix: - Contracte indefinit, segons conveni SISCAT - Jornada complerta (38,5 h/setm), possiblitat d'incorporar 2 professionals en jornada parcial - Horari: dilluns a divendres de 8:00 a 15:00. Festius i caps de setmana lliures. - Plaça de pàrking - Formació continuada - Treball en equip multidisciplinar (treball social, medicina, psicologia, educadors/es socials) - Possibilitat d'intervenció comunitària (espai públic i/o comunitari) ABD és gestora d'altres serveis d'atenció a les drogodependències (CAS, UM, Prevenció...) de la ciutat, possibilitat de rotar entre serveis. Contacte: Ester Aranda - earanda@abd-ong.org

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2022
Referència: 13457
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) te necessitat de cobrir el lloc de treball de Cap de Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) de la base de l’Hospital de Terrassa. Per a més informació podeu trobar-la a l'enllaç: https://cst.cat/oferta-treball/cap-de-servei-demergencies-mediques-sem-ref-med355/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2022
Referència: 13458
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) te necessitat de cobrir el lloc de treball de Cap de Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) de la base de l’Hospital de Terrassa, Adjuntem enllaç per a més informació: https://cst.cat/oferta-treball/cap-de-servei-demergencies-mediques-sem-ref-med355/

Sol·licitar més informació