Anuncis breus

Data Publicació: 20-09-2022
Referència: 13808
Descripció:

Busquem cardiòleg especialista via MIR interessat en la tècnica ecocardiogràfica que vulgui ampliar la seva formació en aquesta tècnica (ETE, estrés, exercici, eco 3D) alhora que ajudi en la realització dels estudis transtoràcics. Oferim un contracte laboral temporal de 27 hores/setmanals amb horari flexible. bvidal@clinic.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-09-2022
Referència: 13787
Descripció:
La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalts per garantir l’adequació terapèutica, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista via MIR en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria.  Formació específica i/o experiència professional en geriatria Oferim:   Incorporació en el Servei d’Urgències dins del Programa d’Atenció a la Cronicitat donant atenció geriàtrica integral als pacients amb malalties cròniques aguditzades que consulten al servei d’urgències  Jornada completa o parcial en torns de 12h en funció de la disponibilitat del professional  Contracte indefinit  Retribució segons conveni SISCAT +carrera professional+ plus anual d’urgències  Formació continuada i de post-grau a càrrec de l’empresa  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MUPAPF9/22 en el link https://mutuaterrassa.talentclue.com/es/node/89984326/12623479

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-09-2022
Referència: 13804
Descripció:

Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mèdiques mensuals. Actualment, estem en ple creixement, tenim programades noves obertures i ampliacions dels serveis que oferim als nostres centres del Vallès Occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Per aquest motiu, estem buscant metges/sses especialistes en dermatología. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Oferim relació laboral amb contracte o relació Mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari a  convenir segons la disponibilitat del metge. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Si us pot interessar tenir més informació sobre les nostres vacants i us interessaria col·laborar amb una empresa sòlida, en plena expansió i amb un bon ambient laboral, no dubteu en fer-nos arribar el vostre cv, perquè puguem contactar: rrhh@grup-policlinic.com Departament de RRHH 93 589 18 88 www.grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-09-2022
Referència: 13805
Descripció:

El Servei d´Otorinolaringologia de la Xarxa està format per 6 especialites, l´activitat es desenvolupa en quatre centres hospitalaris, Hospital Santa Tecla a Tarragona, Hospital Vendrell, Hospital Lleuger de Llevant i al CAR Vilaseca Necessitem incorporar un/a especialista al nostre equip, tindrà la seva jornada repartida entre els diferents centres, preferentment l´activitat la desenvoluparà a l´Hospital del Vendrell. L´activitat és a consultes externes quatre dies a la setmana, i un dia d´activitat quirúrgica habitual de ORL i realització de guàrdies localitzades de dilluns a diumenge. Oferim incorporació immediata, amb un CONTRACTE INDEFINIT, jornada sencera, retribució segons conveni SISCAT, formació continuada i carrera professional. Interessats/des poden fer arribar el seu c.v. al següent correu electrònic: anaflores@xarxatecla.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-09-2022
Referència: 12035
Descripció:
Llicenciat en medicina amb experiencia en urgenciès, o especialista en Medicina Familiar. Contracte a temps parcial del 50% que pot ser ampliable, duracio del contracte 4-5 mesos amb possibilitat d'ampliacio a indefinit. Salari segons conveni medicina privada.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-09-2022
Referència: 13798
Descripció:

El Hospital Clinic Maresme (Mataró) busca especialistas en pediatria para completar el equipo de urgencias y atención continuada de fines de semana, en horario diurno de 9 a 21 horas, y para turnos de tardes de lunes a viernes. Incorporación por contrato laboral, con buenas condiciones económicas, o régimen de autónomos según interés. Posibilidad de desarrollar subespecilidad pediátrica y consulta de pediatria Interesados remitar CCVV a la atención del Dr. Victor Sanmartin email: vsanmartin@hospitalclinicmaresme.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-09-2022
Referència: 13799
Descripció:

A la Secció d’Al·lergologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge es necessita incorporar un/a al·lergòleg/a per cobrir una substitució a jornada completa amb incorporació immediata. Els interessats i interessades poden fer arribar el seu currículum vitae al Dr. Ramon Lleonart (rlleonart@bellvitgehospital.cat)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-09-2022
Referència: 13800
Descripció:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA nº 2022-112 La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar UN/UNA: FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA (Unitat d’Hematologia Clínica) Requisits:  Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia  Títol d’especialista en Hematologia i Hemoteràpia  Experiència en diagnòstic i tractament de les gammapaties monoclonals Es valorarà:  Experiència en investigació clínica en mieloma múltiple  Formació en gestió de dades clíniques i biològiques i en estadística bàsica  Habilitats comunicatives  Coneixements d’anglès oral i escrit  Disponibilitat per fer estades de recerca en l’estranger  Competències: • Treball en equip • Comunicació interpersonal • Servei i orientació a l’usuari/ària Altres requisits: • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). • El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de la Directora de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital. • Es imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació. • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya. S’ofereix:  Categoria: Adjunt/a  Contractació indefinida en jornada a temps complet  Horari de treball segons planificació  Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu. Documentació i termini de presentació Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que trobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari i enviar el CV i el barem (en format excel) al correu electrònic conv112@santpau.cat Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats. També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb_8MGXYpUcRbHPCv1lXXqnzdtl4pXP5euIhQUhkgH1Elbdg/viewform?usp=sf_link El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 11 d’octubre a les 14 hores Per més informació: https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-112?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-09-2022
Referència: 13801
Descripció:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA nº 2022-113 La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar UN/UNA: FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA Requisits:  Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia  Títol d’especialista en Hematologia i Hemoteràpia  Formació en diagnòstic i tractament de les malalties eritrocitàries Es valorarà:  Experiència en diagnòstic morfològic, immunofenotípic i molecular  Formació en clínica hematològica  Coneixements d’anglès  Competències: • Treball en equip • Comunicació interpersonal • Servei i orientació a l’usuari/ària Altres requisits: • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). • El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de la Directora de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital. • És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació. • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya. S’ofereix:  Categoria: Adjunt/a  Contractació indefinida en jornada a temps complet  Horari de treball segons planificació  Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu. Documentació i termini de presentació Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que trobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari i enviar el CV i el barem (en format excel) al correu electrònic conv113@santpau.cat Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats. També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeggb4r-7sabbwyEZ5hvurbjZT2W_v-eHKChZJBuhN8VGFnw/viewform?usp=sf_link El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà l’11 d’octubre a les 14 hores Per més informació: https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-113?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-09-2022
Referència: 13792
Descripció:

Centre mèdic multidisciplinar amb mes de 30 anys d'experiencia situat a Parets del Valles cerca CARDIOLEG via MIR per seguir consulta actual. 1 mòdul a la setmana (preferiblement dilluns tarda). Alt volum de pacients (mutues i privats). Visita, holters, ecocardio, proves esforç... Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-09-2022
Referència: 13791
Descripció:

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona ofereix per al Servei de Medicina Nuclear 1 lloc de treball de Facultatiu Especialista en Medicina Nuclear en una plaça interina indefinida. Requisits: Disposar del Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia, Títol d’especialista en Medicina Nuclear i del Curs de Capacitació per Supervisió d'Instal•lacions Radioactives, branca Medicina Nuclear. Es valorarà especialment els coneixements en PET/TC, cardiologia nuclear, gangli sentinella, gammagrafia òssia, teràpia amb radionúclids i també exploracions pediàtriques, així com la capacitat de treball en equip, i treball multidisciplinar. També es valorarà el currículum acadèmic i de publicacions. S’ofereix: Incorporació immediata al Servei de Medicina Nuclear del Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. Institució pública amb una molt amplia experiència assistencial, docent i formació continuada especialitzada, i capacitat de recerca clínica i bàsica dins de l’especialitat. Interessats enviar un currículum i número de telèfon al correu: saguade@vhebron.net abans del dia 30 de setembre del 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-09-2022
Referència: 13790
Descripció:

La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Atenció Mutual i Privada. És una xarxa assistencial de referència per a 265.000 habitants, procedents del Bages, del Solsonès i del Moianès, així com de la Cerdanya i el Berguedà. És Hospital Universitari de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya en el grau de Medicina i Cirurgia, col·laborant també amb altres universitats. El servei de Cirurgia Maxil·lofacial està format per dos adjunts amb activitat a consultes externes, quiròfan i hospitalització, atenent la patologia pròpia de la seva especialitat, seguint les directrius marcades per la Institució. Es requereix: Títol d’Especialista en cirurgia oral i maxil·lo facial, via MIR Es valorarà: Experiència en l'especialitat Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Capacitat d'adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada parcial (30 hores setmanals) Horari flexible, a concretar amb cap de servei Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Possibilitat de realitzar tasques docents i de recerca Possibilitat de col·laborar en activitat mutual/privada (IOMA) Incorporació: Immediata, segons disponibilitat del/la candidat/a Interessats/des Enviar currículum vitae i carta de presentació a seleccio@althaia.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-09-2022
Referència: 13794
Descripció:

Centre medic multidisciplinar situat a Parets del Valles amb mes de 30 anys d'experiencia cerca PEDIATRA via MIR per seguir consulta actual. 2 moduls a la setmana (preferiblament tarda) Alt volum de pacients (mutues/privats). Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-09-2022
Referència: 13795
Descripció:

Centre medic multidisciplinar situat a Parets del Valles amb mes de 30 anys d'experiencia cerca TRAUMA via MIR per seguir consulta actual. 1 modul a la setmana (preferiblament tarda) Alt volum de pacients (mutues/privats). Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-09-2022
Referència: 13796
Descripció:

Centre medic multidisciplinar situat a Parets del Valles amb mes de 30 anys d'experiencia cerca ENDOCRINO via MIR per seguir consulta actual. 1 modul a la setmana (preferiblament tarda) Alt volum de pacients (mutues/privats). Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-09-2022
Referència: 13784
Descripció:

Busquem intensivistes per l’Hospital de Sant Joan Despí El Consorci Sanitari Integral és una entitat pública de serveis sanitaris (primària i especialitzada), socials i sociosanitaris, amb 13 centres de treball ubicats a l’àrea de Barcelona, de l’Hospitalet de Llobregat i del Baix Llobregat. Actualment som, aproximadament, 3.000 professionals que treballem de forma conjunta per garantir la continuïtat assistencial. Per què treballar amb nosaltres? •Som un equip jove de 13 facultatius/ives amb un bon ambient de treball. •Disposem de 18 llits i sempre amb 2 intensivistes a les guàrdies. •Tenim un servei flexible i adaptable amb un marge de millora i creixement. Què t’oferim? •Compromís en l’actualització constant de coneixements. •Contracte de guàrdies en l’Hospital de Sant Joan Despí. •Contracte temporal de llarga duració amb possibilitat de incorporació a una plaça indefinida en futures convocatòries. Salari segons conveni SISCAT. Quins són els requisits? Graduat/ada en Medicina y especialitat en Medicina Intensiva, preferiblement, via MIR o l’homologació de la titulació requerida. Què he de fer si estic interessat/ada? Les persones interessades hauran de lliurar un Currículum Vitae a la següent adreça de correu electrònic: seleccio@csi.cat, indicant a l’assumpte la referència BET/0522 i per quin mitjà heu conegut aquesta oferta de treball.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-09-2022
Referència: 13785
Descripció:

Cerquem Pediatre/a pel Centre d’Atenció Primària La Torrassa Què t’oferim? Contracte temporal amb possibilitat d’incorporació a una plaça indefinida en futures convocatòries. Torn lliscant de dilluns a divendres . Salari segons conveni SISCAT. Què has de fer si estàs interessat/ada? Hauràs de lliurar un Currículum Vitae a la següent adreça de correu electrònic: seleccio@csi.cat, indicant a l’assumpte la referència BET/4522 i per quin mitjà has conegut aquesta oferta de treball.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-09-2022
Referència: 13786
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits  Titulació d’especialista en Pediatria Es valorarà:  Experiència professional  Doctorat Oferim:  Activitat mixta compaginant atenció primària amb consulta d’endocrinologia i urgències hospitalàries a la Fundació Assistencial de Mútua Terrassa  Jornada completa  Contracte indefinit  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MEPM9/22 en el link https://mutuaterrassa.talentclue.com/es/node/90166411/12623479

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-09-2022
Referència: 13788
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalts per garantir l’adequació terapèutica, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista via MIR en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria.  Formació específica i/o experiència professional en geriatria Oferim:   Incorporació en el Servei d’Urgències dins del Programa d’Atenció a la Cronicitat donant atenció geriàtrica integral als pacients amb malalties cròniques aguditzades que consulten al servei d’urgències  Jornada completa o parcial en torns de 12h en funció de la disponibilitat del professional  Contracte indefinit  Retribució segons conveni SISCAT +carrera professional+ plus anual d’urgències  Formació continuada i de post-grau a càrrec de l’empresa  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MUPAPF9/22 en el link https://mutuaterrassa.talentclue.com/es/node/89984326/12623479

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-09-2022
Referència: 13782
Descripció:

Idealmedic busca para una de las Clínicas privadas más prestigiosas de Barcelona Médico/a especialista en Medicina Interna. Funciones principales: Atender y valorar a los pacientes de planta de hospitalización de Medicina Interna, alternativas a la hospitalización y consultas externas. Realizar interconsultas hospitalarias. Realizar guardias de medicina interna (fines de semana). Requerimientos: Licenciatura o Grado en Medicina y Cirugía con la especialidad de Medicina Interna. Imprescindible título homologado. Disponibilidad para realizar guardias en planta de hospitalización de Medicina Interna. Se ofrece: Contrato laboral indefinido. Retribución competitiva por encima de convenio SISCAT. Teléfono: 627 54 79 68 Correo: team@idealmedic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-09-2022
Referència: 13779
Descripció:

Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mèdiques mensuals. Actualment, estem en ple creixement, tenim programades noves obertures i ampliacions dels serveis que oferim als nostres centres del Vallès Occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Per aquest motiu, estem buscant metges/sses especialistes en urología. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Oferim  relació laboral o relació mercantil amb percentatge sobre les visites. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Si us pot interessar tenir més informació sobre les nostres vacants i us interessaria col·laborar amb una empresa sòlida, en plena expansió i amb un bon ambient de laboral, no dubteu en fer-nos arribar el vostre cv, perquè puguem contactar: rrhh@grup-policlinic.com Departament de RRHH 93 589 18 88 www.grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-09-2022
Referència: 13780
Descripció:

S’incorporarà a l’equip d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Comarcal de Calella, atenen a una població de 200.000 habitants en el territori de l'Alt Maresme i La Selva Marítima. Realitzarà activitat hospitalària en tots els seus àmbits ( consultes, quiròfan, sala de parts, urgències, hospitalització...) i també en els ASSIRs del territori. Hospital de la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut. Formarà part d'una de les empreses més grans del territori d'influència. Es requereix •Llicenciatura en Medicina. •Títol d' especialista en Ginecologia i Obstetrícia via MIR o homologat a l’estat espanyol. Es valora •Formació continuada en l’especialitat. •Els anys d’experiència aportats. S’ofereix •Jornada Completa de metge/ssa adjunt + guàrdies (4-5 al mes; segons necessitats i disponibilitat candidat) possibilitat de fer menys jornada (p.ex., 28, 24 hores setmanals). •Contracte laboral de 6 mesos de durada amb possibilitats continuïtat. •Incorporació immediata o a determinar. •Retribució segons conveni SISCAT Condicions laborals en base II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MGine22 abans del 16 d’Octubre del 2022 a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 691435639 o 937 690 201 ext. 2179 – 2115 (Desenvolupament de Recursos Humans)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-09-2022
Referència: 13777
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Microbiologia referència 34452-3241 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2644

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-09-2022
Referència: 13778
Descripció:

Buenas tardes, En el Centre de Psicologia clínica ARA, ubicado en Cornellà de Llobregat, precisamos a un/a psiquiatra de adultos para colaborar con nuestro equipo multidisciplinar. Preferiblemente, de orientación cognitivo-conductual. Sus funciones serían visitar a los pacientes que ya acuden a nuestro centro a realizar psicoterapia, y revisar su pauta farmacológica, así como hacer un seguimiento clínico de cada uno de ellos. La incorporación sería inmediata. Le agradecería que pudiera hacer llegar esta oferta laboral, a todos los contactos que considere puedan estar interesados, o a usted mismo si es el caso. Le proporciono los datos del centro, para mayor información: www.psicoara.es Tel. 93.023.16.52 Muchas gracias y un saludo.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-09-2022
Referència: 13775
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental i addiccions: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i Llars amb suport. Així mateix, es dóna resposta en salut mental i addiccions a diferents recursos ubicats a l'àrea d'influència de la Fundació Althaia : Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la Inclusió social de les persones ateses. Es requereix: Títol d’Especialista en Psiquiatria, via MIR Es valorarà: Experiència en consultes externes d'infantil i juvenil Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) Permís de conduir i vehicle propi S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores/any) Horari: Dll-DV 8 a 15h i una tarda setmanal (possibilitat d'algunes hores de teletreball) + guàrdies Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata segons disponibilitat Interessats/des Enviar currículum vitae i carta de presentació a seleccio@althaia.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-09-2022
Referència: 13774
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental i addiccions: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i Llars amb suport. Així mateix, es dóna resposta en salut mental i addiccions a diferents recursos ubicats a l'àrea d'influència de la Fundació Althaia : Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la Inclusió social de les persones ateses. Es requereix: Títol d’Especialista en Psiquiatria, via MIR Es valorarà: Experiència en consultes externes d'infantil i juvenil Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) Permís de conduir i vehicle propi S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores/any) Horari: Dll-DV 8 a 15h i una tarda setmanal (possiblitat d'algunes hores de teletreball) + guàrdies Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata segons disponibilitat Interessats/des Enviar currículum vitae i carta de presentació a seleccio@althaia.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-09-2022
Referència: 13776
Descripció:

El Hospital Universitari General de Catalunya ofrece 2 contratos laborales de médico intensivista: un contrato en horario de guardias y otro en horario de guardias + mañanas. Buenas condiciones laborales y económicas. UCI polivalente de 21 camas (neurocirugía, cirugía cardiaca, unidad coronaria). Interesados enviar CV a la Dra. M. Dolores Bosque. mdbosque@quironsalud.es.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-09-2022
Referència: 13773
Descripció:

ÀREA: asistencial Servei de pediatria. REQUISITS: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Pediatria via MIR Es valorarà experiència en urgències pediàtriques i atenció inicial del nadó crític El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències: Compromís, Integritat, Atenció Centrada en la Persona,Rigor i millora continua, Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. FUNCIONS: Sota la dependència de la Cap de Servei de Pediatria, els seus àmbits de responsabilitat seran: • Compliment dels objectius generals i específics marcats per la Direcció. • Seguir els protocols establerts en l’àrea d’urgències pediàtriques i a la unitat de maternitat • Col·laborar amb la resta de professionals del servei per donar una bona atenció al pacient pediàtric. CONDICIONS LABORALS: Tipus de contracte: Indefinit. Jornada: 1688/h A valorar amb l’interessat.Horari flexible. Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats. PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES? . Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat. . Incorporació a un servei dinàmic, no jerarquitzat i amb un Bon ambient de treball. . Oferim continuïtat i estabilitat laboral . Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos. . Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes. PROCÉS DE SELECCIÓ: Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació. Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau. Enviar CV en pdf. LA FUNDACIÓ SANITARIA DE MOLLET: és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis especialitzats de salut i socials a 11 municipis del Vallès, a 20 minuts de Barcelona, amb una població de 165.000 habitants. És formada per un hospital universitari d'aguts, l'Hospital de Mollet; un hospital sociosanitari i tres residències. L´Hospital Universitari de Mollet disposa de 160 llits d´hospitalització, 10 llits per a pacient crític i 8 quiròfans i dóna resposta a la majoria d´especialitats mèdiques i quirúrgiques. El centre hospitalari és el referent en nefrologia i diàlisi al territori i atén anualment 70.000 urgències, 16.000 cirurgies i 160.000 consultes externes. Actualment l'Hospital de Mollet està considerat Green Hospital de referència internacional i disposa de l'Obra Social El Roure per desenvolupar el projecte social. HEM APOSTAT PER: . la docència i la innovació, per a una major pro activitat . La cultura verda, a través d’un projecte de Green Hospital . La confiança, a través de la qualitat amb segells com Joint Commission i EFQM500+

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13764
Descripció:

Hospital integrat en la xarxa sanitària pública precisa incorporar un/a metge/essa especialista en Psiquiatria. L’Hospital Universitari Sagrat Cor Psiquiatria es un servei dinàmic, cohesionat, amb bon ambient de treball. Hospital de 2n nivell concertat amb el Servei Català de la Salut, ubicat a Barcelona capital, Eixample esquerre, amb 250 llits que dona cobertura a totes les Especialitats medicoquirúrgiques i amb UCI. Realitzarà funcions d’ atenció assistencial ambulatòria i interconsulta psiquiàtrica . Servei actualment en expansió, amb les funcions pròpies de l'àmbit . Es requereix professional amb experiència , habilitats de comunicació i de treball en equip, alta capacitat de treball individual i d’equip, autonomia i flexibilitat. Jornada completa al 100%, flexible, de dilluns a divendres. Salari conveni SISCAT amb desenvolupament de carrera professional segons conveni. Entre 47.000 i 53.000 € bruts anuals. e-mail de contacte mgarciaj@quironsalud.es; M Jesus Garcia.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13765
Descripció:

Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mèdiques mensuals. Actualment, estem en ple creixement, tenim programades noves obertures i ampliacions dels serveis que oferim als nostres centres del Vallès Occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Per aquest motiu, estem buscant metges/sses especialistes en psiquiatria. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Si us pot interessar tenir més informació sobre les nostres vacants i us interessaria col·laborar amb una empresa sòlida, en plena expansió i amb un bon ambient de laboral, no dubteu en fer-nos arribar el vostre cv, perquè puguem contactar. rrhh@grup-policlinic.com Departament de RRHH 93 589 18 88 www.grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13766
Descripció:

Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mèdiques mensuals. Actualment, estem en ple creixement, tenim programades noves obertures i ampliacions dels serveis que oferim als nostres centres del Vallès Occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Per aquest motiu, estem buscant metges/sses especialistes en psiquiatría. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Si us pot interessar tenir més informació sobre les nostres vacants i us interessaria col·laborar amb una empresa sòlida, en plena expansió i amb un bon ambient de laboral, no dubteu en fer-nos arribar el vostre cv, perquè puguem contactar: rrhh@grup-policlinic.com Departamento de RRHH 93 589 18 88 www.grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13767
Descripció:

Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mèdiques mensuals. Actualment, estem en ple creixement, tenim programades noves obertures i ampliacions dels serveis que oferim als nostres centres del Vallès Occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubi). Per aquest motiu, estem buscant metges/sses especialistes en Reumatología. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Som una empresa amb més de 30 anys d'experiència al sector de la medicina privada, comptem amb un gran equip de professionals i un gran nombre d'usuaris. Si us pot interessar tenir més informació sobre les nostres vacants i us interessaria col·laborar amb una empresa sòlida, en plena expansió i amb un bon ambient de laboral, no dubteu en fer-nos arribar el vostre cv, perquè puguem contactar: rrhh@grup-policlinic.com Departamento de RRHH 93 589 18 88 www.grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13769
Descripció:

El servei d´Otorinolaringologia de la Xarxa està format per un equip de 6 especialistes, l´activitat es desenvolupa en quatre centres hospitalaris; Hosp. Santa Tecla, Hosp. Vendrell, Hosp.Lleuger Llevant i el CAR Vilaseca. Necessitem incorporar un/a especialista al nostre equip, tindrà la seva jornada repartida entre tots dos hospitals, preferentment l´activitat es desenvoluparà a l´Hospital Vendrell. L´activitat es a consultes externes quatre dies a la setmana, un dia d´activitat quirúrgica habitual d´ORL i realització de guàrdies localitzades de dilluns a diumenge. Oferim contracte indefinit, a jornada completa, retribució segons CONVENI SISCAT, formació continuada i carrera professional, amb incorporació immediata. Interessats/es enviar el c.v. al següent correu electrònic: anaflores@xarxatecla.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13771
Descripció:

Se ofrece: 1 FACULTATIVO/VA ESPECIALISTA MICROBIOLOGÍA CLÍNICA, Grupo profesional 1.2: Personal asistencial titulado de grado superior (AS-TGS) * Incorporación, inmediata, al equipo de trabajo del Servicio de Laboratorio del Consorcio Corporación * El candidato participará de la actividad docente, en la Unidad Docente Parque Taulí de la Facultad de Medicina de la UAB, el curso académico 2022-2023, en la asignatura de microbiología de los grados de medicina y ciencias biomédicas. * La persona designada, se vinculará mediante un contrato de INTERINIDAD hasta la cobertura reglamentaria de la plaza vacante o, transitoriamente, mediante otras modalidades contractuales legalmente vigentes, sin perder la condición de interino, mientras no se resuelva definitivamente la Oferta Pública de Ocupación en la que se incluya la presente plaza vacante. * Las condiciones laborales son las establecidas en el II Convenio Colectiva de Trabajo SISCAT4). * Las características de la prestación laboral será la de jornada completa, horario intensivo (8-15h), en turno de mañana de lunes a viernes y un día a la semana hasta las 20 horas (con descanso al mediodía). Adicionalmente, habrá prestación laboral en régimen de jornada complementaria de atención continuada –guardias- los fines de semana y festivos intersemanales de calendario laboral, en régimen de localizables. Requisitos:  Título de licenciatura/grado en ciencias de la salud.  Título de especialista en microfobiología y parasitología (via MIR, FIR, BIR). Se valorará:  Currículum vitae.  Experiencia laboral posterior a la formación de la especialidad en un laboratorio de análisis clínicos o servicio de Microbiología.  Experiencia en técnicas serológicas, virología y biología molecular.  Experiencia en nuevas tecnologías (secuenciación masiva).  Experiencia en actividad docente universitária o equivalente.  Publicaciones y comunicaciones científicas indexadas.  Participación en proyectos de investigación.  Estancias en el extranjero y/o en laboratorios externos al de formación durante o posterior a la formación como especialista.  Capacidad de trabajar en equipo y habilidades comunicativas con pacientes, familiares y profesionales. Información, inscripción, documentación y plazo: Las personas interesadas podrán realizar su inscripción en el enlace https://tauli.talentclue.com/es/node/89864307/12623479 donde se deberá adjuntar el currículum, en formato PDF, y adjuntar como documentos adicionales, los requisitos de la convocatoria, así como toda aquella documentación que considere adecuada para la acreditación de los méritos individuales. Para consultas en relación a esta convocatoria, puede dirigirse a seleccio@tauli.cat, mespasa@tauli.cat, lmunoz@tauli.cat indicando el número de referencia de este anuncio. Fecha de plazo: hasta la cobertura de las necesidades. Código plaza: 6501

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13772
Descripció:

Funciones principales: • Establecer los procedimientos y realizar las acciones necesarias que garanticen una correcta adquisición, conservación y dispensación de los medicamentos, analizando los procesos, haciendo seguimiento y control de protocolos para implementar mejoras en su área de responsabilidad. • Planificar, organizar y coordinar las funciones y actividades del Servicio de Farmacia. • Gestión de adquisiciones de medicamentos. • Gestión del personal del Servicio de Farmacia. • Seguimiento de la prescripción orientada a la eficiencia y objetivos Catsalut • Seguimiento de consumos intrahospitalarios de medicamentos y MHDA. • Gestión de estupefacientes. • Mantenimiento de la base de datos farmacoterapéutica de los sistemas automatizados de dispensación del centro. • Seguimiento de la prescripción orientado a la eficiencia y a los objetivos del Catsalut • Validación de la prescripción de pacientes ingresados y ambulatorios. • Evaluación y seguimiento de uso de nuevos fármacos y/o indicaciones, así como el mantenimiento de la guía farmacoterapéutica del Hospital. • Miembro del Comité de Calidad y Seguridad del Hospital. • Miembro de la Comisión de Farmacia del Hospital. Requisitos Farmacéutica / Farmacéutico Especialista en Farmacia Hospitalaria vía FIR Se valorará Formación postgraduada en Gestión Sanitaria Experiencia de trabajo en Servicio de Farmacia Hospitalaria Se ofrece • Contratación indefinida. • Jornada completa. • Convenio SISCAT.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13759
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 18111-3237 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2638

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13760
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Pediatria referència 32219-3238 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2639

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13753
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia referència 70.000.179-3232 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2633

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13754
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia referència -33073-3233 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2634

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13755
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia referència 33074-3234 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2635

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13756
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Otorinolaringologia referència 18909-3235 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2636

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13757
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 34462-3236 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2637

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13762
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció de Consultor/a 2 per a Cap de Servei d’Al•lergologia referència “Cap de Servei d’Al•lergologia” Les persones interessades hauran de sol•licitar el model de CV Complet requerit per a aquesta convocatòria a cv@clinic.cat L’extensió màxima de la Memòria ha de ser de 20 pàgines. https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0008/04/386cade2ce947dca7249fa7107bb313592893045.pdf

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-09-2022
Referència: 13763
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció de Consultor/a 2 per a Cap de Servei de Cirurgia Toràcica referència “Cap de Servei de Cirurgia Toràcica” Les persones interessades hauran de sol•licitar el model de CV Complet requerit per a aquesta convocatòria a cv@clinic.cat L’extensió màxima de la Memòria ha de ser de 20 pàgines. https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0008/04/a9aba9083e40d31b192decd34c99ace2dc65220e.pdf

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-09-2022
Referència: 13745
Descripció:

IMPORTANTE GRUPO MÉDICO PRIVADO OFRECE 1 PUESTO PARA MÉDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA EN LA CIUDAD DE PARIS (FRANCIA): - Contrato indefinido como asalariado - Excelentes condiciones salariales - Posibilidad de colaboración a tiempo parcial - Ayuda de alojamiento - Ayuda a la integración y colegiación Contactar en el correo mg@humainfy.com o en el número 644 69 43 95 (también whatsapp). Gracias.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-09-2022
Referència: 13746
Descripció:

Bon dia, en referència a l'oferta de treball 13412, sol·licitem donar-la de baixa per poder publicar l'actualització de la mateixa, ja que hem ampliat el termini .Seria possible fer aquest tràmit? salutacions i gràcies Marta Blanco (àrea desenvolupament i selecció Consorci Sanitari Penedès Garraf)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-09-2022
Referència: 13747
Descripció:

Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa selecciona Metge/ssa Especialista en Otorrinolaringologia i Cirurgia de cap i coll Requisits:  Titulació d’especialista en Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll Es valorarà:  Formació, experiència i/o interès en l’àrea de pediatria  Doctorat  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Servei d’ Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll  Contracte indefinit  Jornada completa  Incorporació immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum a https://mutuaterrassa.talentclue.com/es/node/89876768/12623479, indicant la referència corresponent

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-09-2022
Referència: 13740
Descripció:

Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña, no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Actualmente, estamos en pleno crecimiento, tenemos programadas nuevas aperturas y ampliaciones de los servicios que ofrecemos en nuestros centros del Valles Occidental (Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola y Rubi). Por este motivo, estamos buscando un médico especialista en Otorrinolaringología. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de la medicina privada, contamos con un gran equipo de profesionales y un gran número de usuarios. Si le puede interesar tener más información sobre nuestras vacantes y le interesaría colaborar con una empresa sólida, en plena expansión, con un buen ambiente de laboral. No dude en hacernos llegar su cv, para que podamos contactar.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-09-2022
Referència: 13741
Descripció:

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària incorpora un/a metge/essa especialista en medicina interna. Requisits: Títol d'especialista en Medicina Interna, via MIR Oferim: Contracte indefinit. Jornada completa (1776 h/any) + guàrdies localitzables. Retribució 56.100 € bruts anyals + variables. Formació continuada i carrera professional. Interessats: Enviar e-mail a seromano@saas.ad adjuntar currículum, i carta de presentació. Rebre més informació

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-09-2022
Referència: 13743
Descripció:

Hospital a Figueres d'aguts i sociosaniari amb equip de 12 metges. 120 llits de convalescència, UCP i llarga estada. Consultes, psicogeriatria, PADES, UFISS i Hospital de dia. 11 llist UGA i 12 d'ortogeriatria. Unitat de formació multiprofessional especialistes mèdics i d'infermeria en geriatria. Equip mèdic present a la Facultat de medicina UdG Girona Retribució segons conveni. Horari de 8h a 15h. Guàrdies laborables localitzables 2 al mes i presència fins 14h festius (2 al mes). Adreçar-se a Dra Esther Celda, Directora

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-08-2022
Referència: 13737
Descripció:

Centre mèdic CEM VILASSAR, amb 30 anys d'experiència, ubicat al Maresme, amb centres a Vilassar de Mar i Premià de mar, cerca metge/metgessa amb la especialitat en Aparell digestiu, via MIR o amb homologació per treballar a l'estat espanyol. El lloc de treball consisteix en consultes en horari flexible (mòduls de 4h matins o tardes), en règim de contractació com a RETA/MEL. Molt volum de pacients i retribució molt atractiva. Percentatge sobre l'acte mèdic, un 60% per al professional. S'ofereixen mòduls de 4h, preferentment dos a la setmana, sent un total de 8h setmanals. Es podria convenir amb l'especialista interessat una reducció o ampliació de jornada. Interessats contacteu amb Dr.Duelo (rduelo36@gmail.com) Gràcies

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-08-2022
Referència: 13738
Descripció:

Proceso de selección para la incorporación de Médico Pediatra a la plantilla actual de reconocido Centro Médico privado en Barcelona con más de 30 años de trayectoria. Requisitos: Homologación de título y especialidad por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  Horarios: Flexibilidad en horarios y a convenir (ideal un mínimo de dos módulos semanales) Los interesados deben enviar su currículum vitae y contacto a rrhh@comunicarsalud.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-08-2022
Referència: 13739
Descripció:

•Metge/essa adjunt/a per al servei d’urgències del Espitau Val d’Aran. •Formar part d’un equip de treball interdisciplinari. •Integrat a la xarxa sanitària pública. •Amb activitat intra i extra hospitalària. LINK: https://salut.conselharan.org/trabaja-con-nosotros/convocatorias-vigentes/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-08-2022
Referència: 13735
Descripció:

DES DE LA XARXA SOCIOSANITÀRIA SANTA TECLA, TENIM LA NECESSITAT DE COBRIR UN LLOC DE PEDIATRE PER ATENCIÓ CONTINUADA EN URGÈNCIES; SITUAT A l'HOSPITAL DEL VENDRELL. OFERIM: -JORNADA A REALITZAR DE DILLUNS A DIVENDRES EN HORARI DE 15.00- 22:00H EN FORMAT FLEXIBLE. -SALARI SEGONS CONVENI SISCAT.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13720
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oncologia Radioteràpica referència 34380-3222. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2608

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13721
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Urologia referència 70000325-3230 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2616

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13722
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Urologia referència 1158-3221 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2607

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13723
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Nefrologia referència 34394-3224 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2610

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13724
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Nefrologia referència 25326-3223 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2609

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13726
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 33337-3226 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2612

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13727
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 31272-3227 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2613

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13728
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 34392-3228 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2614

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13729
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 31274-3229 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2615

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13730
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 34436-3231 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2617

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13731
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 34391-3225 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat. https://selmed.clinic.cat/ca/node/2611

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2022
Referència: 13732
Descripció:

Cobertura d'interinitat plaça de pediatria en EAP La Mina (Gerència Territorial Barcelona Ciutat). Torn lliscant i incorporació immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-08-2022
Referència: 13716
Descripció:

Es demana • Títol d’especialista en Geriatria, Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària. Es valorarà • Formació i Experiència professional en diferents àrees de la Geriatria com ara Psicogeriatria, Ortogeriatria, Cures Pal•liatives. • Formació i experiència en atenció al pacient subagut i Hospitalització domiciliària. • Interès en projectes d’investigació lligats a processos de l’àmbit de l’envelliment i fragilitat. • Competències corporatives: compromís, flexibilitat, orientació a les persones, capacitat de treball en equip, efectivitat i entusiasme. Barem procés de selecció • Formació i Experiència professional: 50 punts. • Competències i habilitats: 50 punts. Procediment de selecció • Valoració del currículum i entrevista amb els candidats seleccionats. S’ofereix: • Contracte laboral indefinit. • Retribució segons conveni SISCAT. • Incorporació immediata. • Jornada complerta + guàrdies. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins al dia 30 de setembre de 2022 inclòs, la següent documentació: - Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. - Currículum i fotografia actual mida carnet. - Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-08-2022
Referència: 13717
Descripció:

El Consorci de l’Alt Penedès-Garraf és un projecte en expansió situat al sud de la provincia de Barcelona, oferim una plaça de Cardiòleg clínic per desenvolupar tasques d’atenció al malalt hospitalitzat, consulta externa (general i monogràfica), gabinets d’exploracions (ecocardiograma transtoràcica, transesofàgica, Holter, ergometria, cardioversions, test de flecainida), hospital de dia amb administració de ferro, levosimendan, furosemida en bomba elastomèrica, amb opcions d’ampliació atenent a les inquietuds professionals. Excel.lent ambient de treball, amb molt bones condicions laborals i amb bona comunicació amb Barcelona (tant en transport públic, com en cotxe particular). Busquem un Cardioleg format via MIR o amb el títol homologat. Les persones interessades poden contactar amb la Dra Guerrero. mcguerrero@csapg.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-08-2022
Referència: 13710
Descripció:

Des de la Gerència i el Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, s’ofereixen dos places vacants de Facultatiu/iva amb jornada completa. Aquestes places inclouen activitats de visita a pacients atesos als diferents nivells de complexitat d’urgències. Tindrà la possibilitat de dur a terme docència i participar en grups d’investigació clínica (https://www.irblleida.org/ca/recerca/36/erlab-recerca-en-urgencies-i-emergencies) Es requereix: • Títol de metge especialista en Medicina de Família, Medicina Interna, Medicina Intensiva o Anestesiologia i Reanimació (Via MIR) Es valorarà: • Experiència professional • Capacitat de treball en equip S’ofereix: • Contracte d’interinitat a jornada completa • Possibilitat de realització de guàrdies al servei • Possibilitat de realització d’activitats de formació continuada • Possibilitat de realització de recerca en el mateix servei i en grup consolidat de l’IRB Lleida • Incorporació immediata Interessats/des: Les persones interessades podeu contactar amb la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional enviant currículum a direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat o a través del telèfon de contacte 973705221.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-08-2022
Referència: 13712
Descripció:

Des de la Gerència i el Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, s’ofereixen dos places vacants de Facultatiu/iva amb jornada completa. Aquestes places inclouen activitats de visita a pacients atesos als diferents nivells de complexitat d’urgències. Tindrà la possibilitat de dur a terme docència i participar en grups d’investigació clínica (https://www.irblleida.org/ca/recerca/36/erlab-recerca-en-urgencies-i-emergencies) Es requereix: • Títol de metge especialista en Medicina de Família, Medicina Interna, Medicina Intensiva o Anestesiologia i Reanimació (Via MIR) Es valorarà: • Experiència professional • Capacitat de treball en equip S’ofereix: • Contracte d’interinitat a jornada completa • Possibilitat de realització de guàrdies al servei • Possibilitat de realització d’activitats de formació continuada • Possibilitat de realització de recerca en el mateix servei i en grup consolidat de l’IRB Lleida • Incorporació immediata Interessats/des: Les persones interessades podeu contactar amb la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional enviant currículum a direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat o a través del telèfon de contacte 973705221.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-08-2022
Referència: 13708
Descripció:

Buscamos una persona con un perfil capaz de liderar un equipo de unos 20 profesionales y dar cobertura a la actividad del servicio. Sus funciones principales serán: - Coordinar la actividad asistencial del equipo - Velar por la consecución de los objetivos y la eficiencia del servicio - Realizar seguimiento de los resultados. - Facilitar las relaciones con los otros servicios / profesionales - Dinamizar proyectos. REQUISITOS: • Licenciatura en Medicina y Cirugía con la especialidad de Anestesiología y reanimación (vía MIR) o titulaciones homologadas • Experiencia asistencial consolidada, mínima 10 años, en el desarrollo de la especialidad. SE VALORA: • Experiencia en puesto similar y/o cargos de responsabilidad en Servicios Médicos. • Formación en Gestión Sanitaria • Conocimientos de herramientas propias de gestión en el sector sanitario, cuadro de mando, sistemas de clasificación de pacientes… • Competencia en el uso de aplicaciones de telemedicina y manejo adecuado de TIC’s. SE OFRECE: • Contratación indefinida. • Incorporación inmediata (negociable) • Convenio centro SISCAT (negociable) Las personas interesadas han de enviar CV actualizado indicando ref.: CAR0822 a: borsatreball@fundacio-puigvert.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-08-2022
Referència: 13709
Descripció:

Buscamos una persona con un perfil capaz de liderar un equipo de unos 20 profesionales y dar cobertura a la actividad del servicio. Sus funciones principales serán: - Coordinar la actividad asistencial del equipo - Velar por la consecución de los objetivos y la eficiencia del servicio - Realizar seguimiento de los resultados. - Facilitar las relaciones con los otros servicios / profesionales - Dinamizar proyectos. REQUISITOS: • Licenciatura en Medicina y Cirugía con la especialidad de Anestesiología y reanimación (vía MIR) o titulaciones homologadas • Experiencia asistencial consolidada, mínima 10 años, en el desarrollo de la especialidad. SE VALORA: • Experiencia en puesto similar y/o cargos de responsabilidad en Servicios Médicos. • Formación en Gestión Sanitaria • Conocimientos de herramientas propias de gestión en el sector sanitario, cuadro de mando, sistemas de clasificación de pacientes… • Competencia en el uso de aplicaciones de telemedicina y manejo adecuado de TIC’s. SE OFRECE: • Contratación indefinida. • Incorporación inmediata (negociable) • Convenio centro SISCAT (negociable) Las personas interesadas han de enviar CV actualizado indicando ref.: CAR0822 a: borsatreball@fundacio-puigvert.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-08-2022
Referència: 13707
Descripció:

Clínica privada cerca un/a metge/ssa digestiu per Unitat d'Obesitat. Funcions: - Primeres visites a pacients demandants d'endoscopies de l'obesitat i cirurgies bariàtriques - Preoperatoris i seguiments mèdics postquirúrgics

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-08-2022
Referència: 13701
Descripció:

Lloc de Treball L´especialista formés part de l´equip de la Corporació Sanitària de Salut del Maresme i la Selva, integrat per més de 1500 professionals, incorporant-se al Servei d´Anestesista dels hospitals comarcals de Calella i Blanes, formant part d´un equip multidisciplinari amb un bon ambient de treball i proper duna entitat Integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut que dóna servei a una població de referència duns 192 mil habitants. El Servei d'anestèsia dels Hospitals Comarcals de Calella i Blanes dóna suport anestesiològic a les intervencions quirúrgiques de Cirurgia General, Urologia, Ginecologia i Obstetrícia, Traumatologia, Otorinolaringologia, Oftalmologia i Cirurgia Plàstica. A més, el servei gestiona Clínica del Dolor. Tècniques laparoscòpiques i endoscòpiques són àmpliament utilitzats en les intervencions quirúrgiques. Es requereix • Llicenciatura en Medicina • Especialitat en Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor via MIR o homologació vigent a Espanya. Es Valora • Els anys d'experiència aportats • Formació continuada a l'especialitat S’ofereix • Contracte laboral per interinitat a plaça pendent a convocar • Jornada Completa més guàrdies • Horari: matins i tardes • Condicions laborals sobre la base del II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut • Incorporació immediata o determinar amb el candidat/a En el cas d’estar interessat/da es necessari enviar un currículum vitae actualizat amb la referencia ANEST22 abans del 30 de Setembre de 2022 a: rrhhd@salutms.cat. Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humanos)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-08-2022
Referència: 13703
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació de Metge/essa especialista en Cardiologia. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*) Es valorarà: • Títol metge/essa especialista en cardiologia en procés de homologació per el Ministeri competent. • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial. • Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en cardiologia. • Formació addicional específica per al lloc de treball, inclòs de l’especialitat en altres països (indicant hores). • Experiència docent i investigadora. Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris. S’ofereix: • Contracte laboral temporal a jornada completa. • Incorporació immediata. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA CARDIO 08 22 Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2022 Telèfon de contacte: 977310300 Extensió: 51430 Dr. Josep Mª Alegret (Cap Clínic del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) (*) Es pot sol•licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-08-2022
Referència: 13697
Descripció:

Lloc de Treball Un/a metge Geriatre per a la incorporació a l'equip de Geriatria i Sociosanitari de la Corporació, entitat pública amb més de 1800 professionals, que dóna servei a una població de 195.000 habitants a la zona del Maresme i la Selva. La Corporació dóna servei sociosanitari a quatre centres, dos integrats als Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, i dos més a centres específics a Lloret de Mar i Blanes. Es pretén incorporar un especialista més a l'equip per desenvolupar noves línies assistencials, entre elles, les Unitats d'Aguts i de Fragilitat, que complementin les línies ja operatives: mitjana i llarga estada, cures pal•liatives, subagudes, ortogeriatria, atenció ambulatòria, domiciliària i hospital de dia. El professional que s'hi incorpori entrarà a formar part d'un motivat equip de treball interdisciplinari emmarcat a la Unitat Docent Multidisciplinar per a formació de MIRs i EIRs a Geriatria. Es requereix • Llicenciatura en Medicina • Títol d’especialista en Geriatría vía MIR u homologat a l’estat Espanyol. Es valora • Formació continuada en Geriatría i Cures Pal•liatives. • Els anys d’experiència aportats. • Altres especialitats médiques vía MIR u homologades a l’estat espanyol. • Capacitat de comunicació, treball en equip, rigor i orientació a resultats. S’ofereix • Contracte laboral estable per una plaça pendent a convocar. • Jornada Completa • Retribució i condicions laborals segons II conveni de la sanitat catalana concertada (SISCAT)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-08-2022
Referència: 13695
Descripció:

Es requereix: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna. Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte degudament homologats pel Ministeri competent, o estar en tràmits d’homologació. Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà: Experiència laboral com metge/essa especialista en Medicina Interna en l’àmbit hospitalari. Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits). Coneixements de llengua catalana, oral i escrit. Capacitat de treball en equip. Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. Disponibilitat i flexibilitat horària. Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació S’ofereix: Contracte laboral a jornada completa i jornada complementària d’Atenció Continuada (guàrdies localitzables). Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT. Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional. Participació en sistemes d’incentivació per objectius. Les persones interessades hauran de registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME MIN 08 22 Termini de presentació de sol·licituds: 30 d’octubre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-08-2022
Referència: 13691
Descripció:
Estem realitzant un canvi de model al Servei d'Urgències del nostre Hospital i ens agradaria incorporar dos metges/esses per a poder completar el nostre equip. El nostre, és un Hospital de 2n Nivell amb una població diana de prop de 400.000 persones. L'horari és principalment de matí, amb algunes tardes i nits. Som un grup de gent jove, on tindràs opcions de realitzar recerca i docència, en un molt bon ambient de treball. Si esteu interessats podeu contactar amb nosaltres per conèixer millor les condicions.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-07-2022
Referència: 13682
Descripció:

Centre medic multidisciplinar amb mes de 20 anys d'experiencia situat a Gava cerca Metge especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Horaris: Flexibilitat en horaris ia convenir. Condicions econòmiques a percentatge (60% consultas, 90% actos quirurgicos). Interessats/des enviar CV a: barcelona.oftalmoplastica@gmail.com o be trucar tf.: 659 72 16 35

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-07-2022
Referència: 13683
Descripció:

Centre medic multidisciplinar amb mes de 20 anys d'experiencia situat a Gava cerca Metge especialista en MEDICINA INTERNA. Horaris: Flexibilitat en horaris ia convenir . Condicions econòmiques a percentatge (60% consultas). Interessats/des enviar CV a: barcelona.oftalmoplastica@gmail.com o be trucar tf.: 659 72 16 35

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-07-2022
Referència: 13684
Descripció:

Centre medic multidisciplinar amb mes de 20 anys d'experiencia situat a Gava cerca Metge especialista en Dermatologia. Horaris: Flexibilitat en horaris ia convenir . Condicions econòmiques a percentatge (60%). Interessats/des enviar CV a: barcelona.oftalmoplastica@gmail.com o be trucar tf.: 659 72 16 35

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-07-2022
Referència: 13670
Descripció:
Seleccionamos MÉDICO DE URGENCIAS para hospital en Palma de Mallorca de importante grupo, líder en España en la prestación de servicios sanitarios REQUISITOS: ·Titulación de Medicina y experiencia en urgencias hospitalarias. SE VALORARÁ: ·Especialidad en medicina familiar y comunitaria o medicina interna, vía MIR, homologada o en trámite. SE OFRECE: ·Contratación laboral indefinida a jornada completa. Puede valorarse contratación parcial. ·Sueldo fijo a negociar en función de la formación y los años de experiencia + variable por pacientes + guardias. ·Incorporación a reconocido grupo hospitalario, con un gran equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios, posibilidad de trabajar con tecnología muy puntera, con alianzas con universidades muy reconocidas y que se fomenta mucho la docencia. Su finalidad es trabajar día a día con el fin de ofrecer la mejor calidad tanto al personal interno como al cliente externo. PERSONA DE CONTACTO Dolors Crispi E-mail: dcrispi@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2022
Referència: 13672
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oncologia Mèdica referència 32473-3217 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2557

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2022
Referència: 13668
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Farmàcia Hospitalària referència 19674-3216 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2556

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2022
Referència: 13666
Descripció:

A la Secció d’Al·lergologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge es necessita incorporar un/a al·lergòleg/a per cobrir una substitució a jornada completa amb incorporació immediata. Els interessats i interessades poden fer arribar el seu currículum vitae al Dr. Ramon Lleonart (rlleonart@bellvitgehospital.cat)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2022
Referència: 13667
Descripció:

Centre Mèdic Policlínic HM Sant Andreu, de Sant Andreu de la Barca, requereix incorporar dermatòlegs/gues pel nostre centre a Sant Andreu de la Barca, Baix Llobregat . Molt bona comunicació per transport públic. Jornada segons disponibilitat i en horari de matins o tardes indistintament. Possibilitat d'obrir agenda cada 15 dies en mòdul de matins i tardes, en comptes de cada setmana un mòdul. Total adaptabilitat d'horari i dies de consulta. Oferim contracte mercantil de llarga durada i retribució a convenir. Centre mèdic privat i mútues. Si esteu interessats podeu enviar un correu a: Lbarberomata@hmhospitales.com o trucar al tel.: 627322741-Lidia Barbero

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2022
Referència: 13671
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oncologia Mèdica referència 70.000.321-3218 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2558

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2022
Referència: 13673
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia referència 34378-3219 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2559

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2022
Referència: 13674
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 34379-3220 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2560

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-07-2022
Referència: 13663
Descripció:

Sanitas Hospitales selecciona para su Hospital CIMA en Barcelona un Jefe/a de Servicio de Pediatría Misión principal: Dirección, Supervisión y Coordinación del Servicio de Pediatría siguiendo el plan establecido por la Compañía y conforme a los Protocolos y Normas marcados por la Normativa Sanitaria vigente para de garantizar una calidad asistencial excelente para los pacientes con los recursos materiales y humanos existentes en el Hospital. Requisitos: Grado en Medicina con especialidad en Pediattría Vía MIR ( Imprescindible) Experiencia en puesto similar o a partir de 10 años en equipo de pediatria Se valorará nivel alto de inglés Usuario avanzado Office Interesados enviar cv a victoriagonzalez@sanitas.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-07-2022
Referència: 13658
Descripció:

LLOC VACANT: PSIQUIATRE/A CSMA SANT BOI DE LL. BENITO MENNI CASM EQUIPAMIENT: Sant Boi – CSMA GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Completa (37,75 hores/setmana) REQUISITS  Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria  Disponibilitat d’incorporació immediata.  Experiència en comunitària de salut mental d’adults. ES VALORARÀ  Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat.  Mèrits acadèmics en docència i investigació.  Coneixements d’idiomes. FUNCIONS  Atendre una població d'una ABS concreta, liderant l'equip multidisciplinari.  Programa de suport a la Atenció Primari i seguiments en CSMA. S’OFEREIX  Contractació indefinida amb jornada completa de 37,75 hores a la setmana.  Jornada laboral distribuïda en horari de matí i una/dues tardes a concretar amb el professional.  Possibilitats de formació i reconeixement en àrea específica d’interès professional i institucional.  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips amb complements i dedicació individualitzades. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-07-2022
Referència: 13657
Descripció:

LLOC VACANT: PSIQUIATRE/A SUBAGUTS/MILLE BENITO MENNI CASM EQUIPAMIENT: Sant Boi – SUBAGUTS/MILLE GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Completa (37,75 hores/setmana) REQUISITS  Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria  Disponibilitat d’incorporació immediata.  Experiència en hospitalització de salut mental d’adults. ES VALORARÀ  Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat.  Mèrits acadèmics en docència i investigació.  Coneixements d’idiomes. CARACTERISTIQUES DE LA POSICIÓ  L’objectiu d’aquesta plaça es atendre els pacients ingressats a la Unitat de Subaguts/MILLE. S’OFEREIX  Contractació indefinida amb jornada completa de 37,75 hores a la setmana.  Jornada laboral distribuïda en horari de matí i una/dues tardes a concretar amb el professional.  Possibilitats de formació i reconeixement en àrea específica d’interès professional i institucional.  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips amb complements i dedicació individualitzades. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-07-2022
Referència: 13656
Descripció:

LLOC VACANT: PSIQUIATRE/A UNITAT CRISIS ADOLESCENT EQUIPAMIENT: Sant Boi – UCA/USA GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Completa (37.75 hores/setmana) REQUISITS  Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria  Disponibilitat d’incorporació immediata.  Experiència en hospitalització infanto-juvenil. ES VALORARÀ  Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat.  Mèrits acadèmics en docència i investigació.  Coneixements d’idiomes. CARACTERISTIQUES DE LA POSICIÓ  L’objectiu d’aquesta plaça es atendre els pacients ingressats a la Unitat d’Aguts i Subaguts adolescents. S’OFEREIX  Contractació indefinida amb jornada completa de 37,75 hores a la setmana.  Jornada laboral distribuïda en horari de matí i una/dues tardes a concretar amb el professional  Possibilitats de formació i reconeixement en àrea específica d’interès professional i institucional  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips amb complements i dedicació individualitzades. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-07-2022
Referència: 13654
Descripció:

L'Hospital Universitari Institut Pere Mata situat a Reus, amb unitat docent adscrita a la Universitat Rovira i Virgili, precisa incorporar especialistes en psiquiatria per creixement i desenvolupament de nous programes a la Xarxa Comunitària d’adults i infantojuvenil (Centres de Salut Mental, Hospitals de Dia, equips d’atenció domiciliària) i també a l’àrea d’Hospitalització, a la província de Tarragona S’ofereix: Contracte laboral estable Programa de formació continuada molt potent amb contractació de ponents externs. Programa de supervisió de casos i de grups. Participació en docència teòrica o pràctica universitària. Possibilitat de fer recerca i innovació. Horari: Jornada laboral de 38 hores setmanals, repartides de la següent manera: dilluns a divendres de 8h a 15h i una tarda fins les 18h. I la realització de guàrdies presencials (2-4 al mes) amb lliurança al dia següent. Salari estipulat amb el conveni SISCAT.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-07-2022
Referència: 13655
Descripció:

L'Hospital General de Granollers és l'hospital universitari i de referència per al Vallès Oriental. Forma part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb una plantilla de 1800 professionals i que es troba en un moment clau de creixement i consolidació. Ampliem el servei d’Urgències, passem a tenir 30 llits de crítics, 20 quiròfans i ampliem llits d’hospitalització. Funcions principals: Realitzar la història clínica i els informes mèdics. Planificar el procés diagnòstic i terapèutic. Atendre les interconsultes hospitalàries sol·licitades per altres serveis i les consultories virtuals. Valorar els pacients consultats pel servei d'Urgències. Assistir i participar en comissions interdisciplinàries i sessions clíniques. S'ofereix: Contractació laboral indefinida. Flexibilitat horària. Dedicació parcial al 40% en l’especialitat de neuropediatria. Possibilitat d’ampliar a jornada completa en atenció pediàtrica general. Retribució competitiva d’acord amb els paràmetres del centre. Possibilitat de col·laborar amb la Universitat Internacional de Catalunya com a professor/a associat. Possibilitat de realitzar projectes de recerca amb finançament públic i privat. Accés a sessions i formació continuada reglada a càrrec del centre.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-07-2022
Referència: 13652
Descripció:

L'Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció d'Especialista en Cirurgia General i Digestiva. Referència 19402-3214 Les persones interessades hauran d'accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2545

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-07-2022
Referència: 13653
Descripció:

L'Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció d'Especialista en cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Referència 28893-3215 Les persones interessades hauran d'accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2546

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13644
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia General i Digestiva referència 18502-3205 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2535

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13645
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Otorinolaringologia referència 26884-3206 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2536

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13646
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària referència 32844-3208 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2537

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13647
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Rehabilitació referència 32860-3209 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2538

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13648
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Neurologia referència 70.000.226-3210 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2539

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13649
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oftalmologia referència 70.000.195-3211 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2540

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13650
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oftalmologia referència 23864-3212 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2541

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-07-2022
Referència: 13651
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Metge/essa Especialista Assistencial d’Urgències en Pediatria referència 19374-3213 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2542

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-07-2022
Referència: 13640
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oncologia Radioteràpica referència 27174-3204 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2521

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-07-2022
Referència: 13641
Descripció:

Seleccionem un facultatiu especialista per a treballar en el nostre servei d'anestesiologia integrat per 17 facultatius i participar en les seves tasques: anestèsia quirúrgica, gabinets, unitat dolor, guàrdies, formació continuada, recerca i docència. Incorporació immediata. Nomenament estable i dedicació completa jornada ordinària més atenció continuada i flexibilitat. L'Hospital de Viladecans és un hospital comarcal de l'Institut Català de la Salut, ICS, i pertanyem a la Gerència Metrolitana Sud. Actualment ens trobem en plena transformació, immersos en un procés d'ampliació i reforma que triplicarà la nostra superfície actual. El nou hospital comptarà amb 154 llits i 7 quiròfans entre d'altres. Pots posar-te en contacte a través del mail o del telèfon móbil 607152777. Jaume Roigé. Cap de Servei. jroige.hv@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-07-2022
Referència: 13639
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Biologia de la Reproducció referència 33359-3203 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2520

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-07-2022
Referència: 13636
Descripció:

Para consultas, hospitalización y urgencias de pediatría REQUISITOS: ·Titulación de Medicina, con especialidad en Pediatría, vía MIR u homologación correspondiente. También se valorará la especialidad en trámite. SE OFRECE: ·Contratación laboral indefinida a jornada completa. Puede valorarse contratación parcial. ·Sueldo fijo a negociar en función de los años de experiencia/valía profesional + 30% variable por consultas externas. ·Incorporación a reconocido grupo hospitalario, con un gran equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios, posibilidad de trabajar con tecnología muy puntera, con alianzas con universidades muy reconocidas y que se fomenta mucho la docencia. Su finalidad es trabajar día a día con el fin de ofrecer la mejor calidad tanto al personal interno como al cliente externo. PERSONA DE CONTACTO Dolors Crispi E-mail: dcrispi@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-07-2022
Referència: 13637
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Anestesiologia i Reanimació o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de anestesiologia i reanimació durant l’any 2023. • Ambdós títols expedits per una universitat o ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM Es valorarà: • Títol metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació en procés de homologació per el Ministeri competent. • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial. • Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació. • Formació addicional específica per al lloc de treball, inclòs de l’especialitat en altres països (indicant hores/crèdits). • Experiència docent i investigadora. Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada. • Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA ANE 07 22 Termini de presentació de sol•licituds: 31 de juliol de 2023 Contacte: Dra. Pilar Sala (Responsable del Servei de Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53340 mòbil: 617320419; e-mail: mariapilar.sala@salutsantjoan.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-07-2022
Referència: 13642
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Otorinolaringologia o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat d’otorinolaringologia durant l’any 2023. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Títol metge/essa especialista en otorinolaringologia en procés de homologació per el Ministeri competent. • Experiència laboral quirúrgica en Otorinolaringologia. • Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en Otorinolaringologia. • Formació en Otoneurologia. • Formació addicional específica (indicant hores/crèdits) • Experiència docent i investigadora. Es busca un/a professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc estructural de naturalesa permanent a jornada completa. • Incorporació immediata • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars. 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació) 3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA ORL 07 22 Termini màxim de presentació de sol•licituds: 31 de juliol de 2023

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13632
Descripció:

Para consultas, interconsultas y hospitalización REQUISITOS: ·Titulación de Medicina, con especialidad en Medicina Interna vía MIR u homologación correspondiente. También se valorará la especialidad en trámite. SE OFRECE: ·Contratación laboral indefinida a jornada completa. Puede valorarse contratación parcial. ·Sueldo fijo a negociar en función de los años de experiencia/valía profesional + variable por actividad + guardias (1 de fin de semana cada 4-5 semanas). Habrá incremento por años de antigüedad. ·Incorporación a reconocido grupo hospitalario, con un gran equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios, posibilidad de trabajar con tecnología muy puntera, con alianzas con universidades muy reconocidas y que se fomenta mucho la docencia. Su finalidad es trabajar día a día con el fin de ofrecer la mejor calidad tanto al personal interno como al cliente externo. PERSONA DE CONTACTO Dolors Crispi E-mail: dcrispi@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13633
Descripció:

Con más de 80 centros en toda España, Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día a día con el fin de ofrecer la mejor calidad asistencial y especializada de nuestro país.  En Quirónsalud queremos contar con el mejor talento profesional para seguir ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga por el cuidado de la salud persona a persona. Además de obtener una experiencia de gran valor en una compañía de prestigio, en Quirónsalud podrás formar parte de iniciativas realmente enriquecedoras, como nuestros programas de investigación o los planes personalizados de talento y desarrollo profesional, entre otras ventajas.  En el Hospital el Pilar seleccionamos a un/a facultativo/a especialista vía MIR en Medicina Interna para hospitalización.  Una vez te incorpores, estimularemos tu aprendizaje y desarrollo a través de nuestra Universidad Corporativa y nuestros planes de formación específicos, que permitirán desarrollarte personal y profesionalmente teniendo muy en cuenta tus preferencias. Pertenecemos al Grupo líder en el sector, y esto te dará ¡muchísimas oportunidades! Y, además, ¡seguimos disponiendo de más ventajas a través de nuestro On Boarding personalizado. Solo tienes que inscribirte en la oferta y te llamaremos para explicarte todas estas ventajas tan atractivas que te podemos aportar. Ofrecemos: Duración Indefinida Horario: 8 a 15 horas de lunes a vienres Salario Competitivo Desarrollo profesional en el primer grupo hospitalario, compartiendo entorno con los mejores profesionales del sector. Descuentos especiales para trabajadores de Quironsalud Beneficios sociales Formación continuada ¡Estamos deseando poder contar contigo para nuestro gran equipo de profesionales!

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13626
Descripció:

El servei de Medicina Interna de l’Hospital de Palamós necessita incorporar dos metges/ses especialistes en medicina interna per integrar-se a l’equip format per 10 facultatius especialistes en medicina interna. És responsabilitat del servei l’atenció al pacient hospitalitzat per a qualsevol patologia mèdica, inclou els ingressos en la Unitat de Cures Intermèdies, el suport de les patologies mèdiques dels pacients ingressats als Serveis quirúrgics, atenció a Consultes Externes i suport al Servei d’Urgències. També es disposa d’una Unitat de Medicina Ambulatòria en format Hospital de Dia (insuficiència cardíaca, MPOC i Tractaments nebulitzats per gèrmens multiresistents...), Unitat de Diagnòstic Ràpid i Unitat d’Infecció per VIH. L’Atenció Continuada és realitza amb guàrdies de presència física. Es disposa de l’acreditació per a la formació de Metges Interns Residents en Medicina Interna. S’OFEREIX:  Contractació laboral a jornada completa, com a Metge/ssa adjunt de staff al servei de Medicina Interna.  Sou segons II Conveni Col•lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.  Incorporació immediata.  Programa actiu de formació continuada i reciclatge. REQUISITS:  Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR en Medicina Interna. ES VALORARÀ:  Perfil personal: persona dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou projecte professional.  Persona responsable, metòdica i organitzada.  Capacitat de treball en equip.  Capacitat de comunicació assertiva.  Capacitat de relacions interpersonals.  Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..). TERMINI DE PRESENTACIÓ: 12 de setembre de 2022. CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: HP-MI

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13625
Descripció:

Busquem pediatra per cobertura plaça a EAP Can Bou (CASAP), pendent de convocatòria pública. Incorporació setembre 22. Torns lliscants. Valorem formació, experiència i capacitat de treball en equip

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13628
Descripció:

La Fundació Hospital de l'Esperit Sant necessita incorporar Metge/ssa d'Urgències per desenvolupar l'activitat assistencial en l'Àrea de Medicina del Servei d'Urgències. Es requereix Especialitat en Medicina Interna o especialitats mediques, o Medicina de família i Comunitària, preferentment via MIR, o expertesa acreditada en l'àrea de urgències i emergències Es valorarà Màster en medicina d'urgències Coneixements en seguretat del pacient Orientació al client i treball en equip Oferim Contracte laboral estable, dedicació plena Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT) Incorporació immediata

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13631
Descripció:

Hospital de Barcelona, Av. Diagonal. tipus de feina: Metge/ssa per a atenció de pacients pluripatològics hospitalitzats i a domicili Durada: temporal prorrogable Horari: 8-17h Telèfon: 659462654 Adreça electrònica: pappa@scias.com Condicions: Control clínic de pacients pluripatològics hospitalitzats i a domicili. Valoració geriàtrica integral, hospitalització domiciliària i atenció al final de vida. S'ofereix conciliació vida familiar i professional i programa docent.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13634
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Bioquímica Clínica o Anàlisis Clíniques referència 33457-3207 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2522

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2022
Referència: 13635
Descripció:
S'ofereix: • Contracte de llarga durada amb possibilitat de contracte indefinit per convocatòria en xarxa sanitària pública. • Torn matí a jornada completa • Incorporació immediata Requisits: Especialitat en Pneumologia, via MIR o títol homologat. El candidat/a seleccionat/a s'integrarà en un equip jove i dinàmic amb activitat assistencial que cobreix totes les àrees de coneixement de la pneumologia. Interessats contactar via email a isalvadora.ebre.ics@gencat.cat o via telefònica (977519249)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-07-2022
Referència: 13496
Descripció:
La missió principal del lloc de treball és atendre les consultes mèdiques del pacient fràgil, donant resposta als professionals i a la cartera de serveis el 061 Salut Respon, seguint procediments i guies del SEM i de Salut. Es requereix: - Títol oficial de Metge - Especialitat i/o Màster en l'àmbit de la fragilitat, cures pal·liatives, cronicitat. - Experiència en atenció primària, centres residenials, fragilitat i pacient paliatiu. Si t'interssa aquesta posició, remet el teu cv a selecciosem@gencat.cat indicant la referència MG_FRAGIL

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-07-2022
Referència: 13614
Descripció:

Servei de Vigilància de la Salut Laboral de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la Direcció de Serveis del Departament d'Interior

Període de vigència: 18/07/2022 - 29/07/2022

Categoria: Administració

 

La Direcció de Serveis del Departament d’Interior ha de cobrir el lloc de treball següent.

 

Característiques del lloc:

Nom del lloc:              Metge/essa

Tipus de lloc               Laboral

Grup:                           A1

Unitat directiva:          Direcció de Serveis

Subdirecció:               Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

Servei:                        Servei de Vigilància de la Salut Laboral

Horari:                         Normal

Localitat:                     Barcelona

Nombre de vacants:   1

 

Requisits:

Preferentment, ser personal laboral fix al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en situació de servei actiu, o pendent de reingressar exclusivament al Departament d’Interior, si alhora:

 1. Ocupa un lloc de la categoria professional A1 metge/essa i disposa de la llicenciatura en medicina, especialitat medicina del treball.
 2. Ocupa un lloc de diferent categoria professional, dins de la mateixa àrea de funcions, si disposa de la llicenciatura en medicina, especialitat medicina del treball, i del certificat del nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.
 3. Ocupa un lloc de diferent categoria professional i d’una altra àrea de funcions, sempre que aquest lloc sigui del mateix grup professional, si disposa de la llicenciatura en medicina, especialitat medicina del treball, i del certificat del nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.

En cas que no es presenti cap candidat que reuneixi els requisits anteriors, es tindran en compte les sol·licituds d’altres persones que compleixin els requisits següents:

 • Estar en possessió de la Llicenciatura o Grau en Medicina, especialitat Medicina del Treball
 • Estar en possessió del certificat del nivell de suficiència de català (C1) o equivalent

 

Funcions del lloc:

 • Realitzar els exàmens de salut dels treballadors del Departament de qualsevol tipologia (periòdics, inicials, post-baixa, a demanda del treballador, etc.) que constaran de: història clínico–laboral, exploració clínica (aplicació de protocols específics), valoració de proves d'infermeria, introducció de dades analítiques i d'EKG (sistema PREVEN i valoració), full de derivació a proves complementàries que es considerin necessàries segons protocols específics aplicables, i qualificació.
 • En el cas que el exàmens de salut periòdics es contractessin amb un Servei de Prevenció Aliè (SPA), coordinar amb el SPA la realització d'aquests exàmens, dins de l'àmbit territorial que li correspongui, seguint les directrius del Servei de Vigilància de la Salut Laboral.
 • Col·laborar en l'elaboració i revisió dels protocols mèdics de l'especialitat.
 • Col·laborar en les mesures de prevenció i seguretat aplicables en relació a la COVID-19
 • Realitzar les adaptacions de lloc de treball.
 • Fer el seguiment d'accidents de treball qualificats com a greus, biològics i d'altres que per les seves especials característiques es consideri necessari des del Servei de la Vigilància de la Salut Laboral.
 • Elaborar informes i prestar assessorament quan se'l requereixi des del Servei de la Vigilància de la Salut Laboral.
 • Fer formació / informació als treballadors.
 • Participar en les campanyes preventives o de Salut Pública.
 • Altres tasques que se li demanin dins de l'àmbit del Servei de Vigilància de la Salut Laboral i previstes en la normativa vigent.

 

Aspectes que es valoraran:

 • Acreditar experiència en tasques equivalents, o similars, a les esmentades en l’apartat de funcions, especialment en realització d’exàmens de salut en serveis de prevenció propis de l’administració pública, en serveis de prevenció aliens i en tasques i funcions relacionades amb la valoració del dany corporal.
 • Tenir experiència en treballs de recerca epidemiològica.
 • Acreditar formació complementària directament relacionada amb les funcions esmentades.
 • Coneixements informàtics entorn Windows (Word, Excel, Access)
 • Coneixements informàtics del programa PREVEN
 • Tenir iniciativa, capacitat de coordinació i capacitat de treball en equip.

 

 

Procediment de selecció:

Les persones interessades que compleixin els requisits d’ocupació del lloc poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un curriculum vitae, del dia 18/07/2022 al dia 29/07/2022, a l’adreça de correu electrònic svsl.interior@gencat.cat.

A l'assumpte del correu cal especificar la referència de l’oferta INT366-22Metge/essa, juntament amb el nom i cognoms.

El procediment de selecció consistirà en l’estudi del currículum. Les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova.

Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest departament, només es pot garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

 

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament Persones participants en els procediments de selecció per a la provisió temporal de llocs de treball del Departament d'Interior

Responsable del tractament: Direcció de Serveis

Finalitat: Gestió dels currículums que presenten les persones candidates a les ofertes de provisió temporal de llocs de treball del Departament.

Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres dades. Procediment per exercir els vostres drets a https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/Proteccio_dades_personals/drets-de-les-persones-interessades/

Informació addicional sobre aquest tractament:

https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/Proteccio_dades_personals/informacio-detallada-dels-tractaments/llistat_per_responsables/persones-participants-en-els-procediments-de-seleccio-per-a-la-provisio-temporal-de-llocs-de-treball-del-departament-dinterior/index.html

 

________________________________

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-07-2022
Referència: 13615
Descripció:

La persona serà el/la responsable del Servei d'Anestesiologia i Reanimació, reportant a la Direcció Mèdica. El Servei d'Anestesiologia i Reanimació compta amb un equip de 25 anestesiòlegs i amb 2 residents per any. Dona cobertura a l'activitat quirúrgica, en l'àrea obstètrica, atenció al politraumatisme, suport vital avançat, sedacions a exploracions diagnòstic- terapèutiques, consulta de preoperatori i a la Unitat de Dolor Crònic. Requisits: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l'especialitat d'Anestesiologia i Reanimació (via MIR). • Disposar d'experiència assistencial consolidada en l'especialitat. Contacte: Mireia Camps mcamps@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-07-2022
Referència: 13616
Descripció:
Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, i titulació de Metge/essa Especialista en Geriatria i/o en Medicina de Família i Comunitària i/o en Medicina Interna. • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*) Es valorarà: • Màster i/o Potsgrau en Gerontologia Social. • Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit de la geriatria i cures pal•liatives. • Experiència laboral en atenció primària i cronicitat. • Formació addicional específica relacionada al lloc de treball (especificant hores). Es cerca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc estructural de naturalesa permanent a jornada completa. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA SOCIO 07 22 Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2022 Contacte: Dr. Gabriel De Febrer (Director del Servei de Geriatria i Cures Pal•liatives; àrea Sociosanitària de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 51522 mòbil: 618433230; e-mail: gabriel.febrer@salutsantjoan.cat (*) Es pot sol•licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la borsa de treball del personal eventual de Salut/Salut Sant Joan Reus – Baix Camp. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’entitat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-07-2022
Referència: 13617
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, i titulació de Metge/essa Especialista en Geriatria i/o en Medicina de Família i Comunitària i/o en Medicina Interna. • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM Es valorarà: • Màster i/o Potsgrau en Gerontologia Social. • Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit de la geriatria i cures pal•liatives. • Experiència laboral en atenció primària i cronicitat. • Formació addicional específica relacionada al lloc de treball (especificant hores). Es cerca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc estructural de naturalesa permanent a jornada completa. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA SOCIO 07 22 Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2022 Contacte: Dr. Gabriel De Febrer (Director del Servei de Geriatria i Cures Pal•liatives; àrea Sociosanitària de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 51522 mòbil: 618433230; e-mail: gabriel.febrer@salutsantjoan.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-07-2022
Referència: 13623
Descripció:

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària precisa incorporpar especialista en anestesiologia i reanimació. Oferim: Contracte indefinit Jornada de 40 hores setmanals + guàrdies Formació continuada Pla de carrera Requisits: Especialitat via MIR

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-07-2022
Referència: 13610
Descripció:

El Hospital Clínic de Barcelona ofrece un puesto de Radiólogo/a en la Sección de Radiología Abdominal combinando asistencia e investigación

La sección se encarga de las exploraciones radiológicas, TC, RM y ecografía del área de abdomen a excepción del área genito-urinaria, incorporando la tecnología más avanzada. Realiza también un alto volumen de procedimientos intervencionistas no vasculares tanto diagnósticos como terapéuticos.

Se ofrece la oportunidad de incorporarse a un grupo de trabajo dinámico y bien organizado con una larga y reconocida trayectoria y con un buen ambiente laboral en el que prima el trabajo en equipo. Se ofrece formación continuada y participación en actividades docentes, así como la posibilidad de participar en líneas de investigación actualmente en marcha o desarrollar nuevas líneas.

Se requiere:
- Licenciatura en Medicina y título especialista en Radiodiagnóstico vía MIR (o título homologado).
- Experiencia en Radiología Abdominal
- Capacidad de trabajo en equipo

Se ofrece:
-Jornada completa

-Nivel de carrera profesional acorde a los méritos hasta Consultor 1 (tercer nivel) con posibilidad de progresar.

-Posibilidad de realizar actividad extra

-Formación continuada

 Para personas interesadas enviar mensaje con CV a spedraza@clinic.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-07-2022
Referència: 13611
Descripció:

DIRECCIÓ SALUT MENTAL CSMA CORNELLÀ S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada Completa Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria  Coneixement de la Xarxa de Salut Mental i de la Xarxa d’Atenció Primària  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875 REFERÈNCIA CONVOCATORIA PSIQUIATRE CSMA CORNELLÀ 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-07-2022
Referència: 13612
Descripció:

Descripció: Es precisa cobrir un lloc de treball de metge especialista pel Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida. L’activitat que haurà de realitzar és la programada (consultes externes, hospitalització, quiròfan, presentació a les sessions clíniques, bibliogràfiques) i guàrdies a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Oferim: Contracte laboral indefinit. Jornada completa + guàrdies. Incorporació immediata. Condicions laborals segons el conveni del SISCAT. Possibilitat d’integrar-se a diferents línies de recerca Requisits: Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Titulació via Mir o similar homologada o en via d'homologació. Es valorarà l’experiència i formació continuada. Enviar sol·licitud i Currículum Vitae a: Dr. Francesc Pallisó fpalliso@gss.cat fpalliso@comll.cat http://www.gss.cat/es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-07-2022
Referència: 13613
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll Es valorarà:  Formació, experiència i/o interès en l’àrea de pediatria  Doctorat  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Servei d’ Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll  Contracte indefinit  Jornada completa  Incorporació immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MEORL7/22

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-07-2022
Referència: 13608
Descripció:

La UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'HOSPITALET-INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) precisa incorporar un/a facultatiu/va especialista en Psiquiatria. Treball multidisciplinari. Es valorarà formació en psicoteràpia individual i grupal. Centre col.laborador amb la Unitat de Docència de Psiquiatria de l'Hospital de Bellvitge. Possibilitat de fer guàrdies a l'Hospital de Bellvitge. Jornada completa de 37'5 hores. Flexibilitat horària. Contracte indefinit. Incorporació al setembre.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-07-2022
Referència: 13605
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental  Formació continuada en atenció a la salut mental d’adults i addiccions Es valorarà:  Experiència en salut mental comunitària  Titulació de doctorat  Anglès. Oferim:  Integració en els Centres d’Atenció i Seguiment a Drogodependències Terrassa i Baix Llobregat Nord  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa i Olesa de Montserrat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent adreçant-se a la pàgina https://mutuaterrassa.talentclue.com/es/node/88637645/12623479

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-07-2022
Referència: 13607
Descripció:

S'ofereix oferta per treballar al Servei de Dermtologia del Complex Hospitalari Moisès Broggi (H. Sant Joan Despí + H. General Hospitalet). Els interessats, contactin amb el Dr. David Vidal al tel. 620091100

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-07-2022
Referència: 13599
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 29977-3201

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2488

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-07-2022
Referència: 13600
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Otorinolaringologia referència 1210-3202

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2488

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-07-2022
Referència: 13606
Descripció:

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

L'Hospital Clínic de Barcelona convoca un lloc de treball de Titulat/ada Superior - Gestor de Dades i Documentació Clínica.

Més informació a:

https://jobs.clinicbarcelona.org/jobs/1917357-titulat-ada-superior-gestor-de-dades-i-documentacio-clinica

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-07-2022
Referència: 13579
Descripció:
OFERTA DE TREBALL DE METGES/SSES DIRECCIÓ HOSPITAL DE SANT BOI URGÈNCIES S’ofereix:  Incorporació immediata  Centre de Treball: Sant Boi de Llobregat  Remuneració: Segons Conveni SISCAT  Possibilitat de Jornada Completa o Parcial Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna o similar  Experiència en Servei d’Urgències, CUAP o Centres d’Atenció Primària  Experiència en equips interdisciplinars Es valorarà:  Màster d’Urgències i pacient crític  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875-12602 REFERÈNCIA DE L’OFERTA: URGÈNCIES 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-07-2022
Referència: 13591
Descripció:

In Talent Lab està buscant un/a Metge/ssa Anestesiòleg/a Pediàtrica per treballar en hospital e referència pediàtrica FUNCIONS: Examinar el pacient abans de la cirurgia, obtenir el seu historial mèdic i la determinació del risc durant la cirurgia o procediments mèdics. Acordar amb els metges i professionals sanitaris pertinents sobre el tipus i el mètode dels anestèsics a administrar al pacient. Col·locar el pacient a la taula quirúrgica per oferir el màxim confort i proporcionar una accessibilitat quirúrgica tant per al pacient com per al cirurgià. Administrar anestèsics per evitar que els pacients sentin dolor i sensacions durant la cirurgia. Controlar els signes vitals del pacient durant la cirurgia o un procediment mèdic i fer els ajustaments necessaris en conseqüència. Proporcionar i mantenir el suport vital i la gestió de les vies respiratòries durant una emergència. Tenir cura del pacient durant la fase inicial de recuperació i administrar els medicaments que siguin essencials durant la recuperació. Registrar la quantitat d’anestèsia administrada i de l’estat del pacient durant el procediment. Realitzar la reanimació i la teràpia del dolor. Ajudar en el control del dolor en pacients que pateixen dolor crònic, com ara malalties respiratòries i neurològiques. JORNADA HORARI: La jornada serà del 100%, de dilluns a divendres en règim de jornada de 4 matins (de 07:30 a 15:10h) i 1 tarda (de 15:00 a 22:00h). REQUISITS: Estar en possessió del títol de Medicina i Cirurgia amb especialitat d’Anestesiologia via MIR. Experiència mínima d’ un any en anestesiologia en pacient pediàtric. Contacte: Lucia Galdon lgaldon@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-07-2022
Referència: 13593
Descripció:

Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mensuals. Actualment, estem buscant un/a Especialista en Otorrinolaringologia, per poder cobrir l'alta demanda que tenim en els nostres centres del Vallés Occidental. Oferim contracte laboral, o bé la posiblitat de relació Mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari a convenir segons la disponibilitat del metge/sa. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-07-2022
Referència: 13594
Descripció:

Grup Policlinic cerca incorporar dermatòlegs/ues per cobrir la alta demanda dels seus centres d'atenció privada a la zona del Vallés Occidental. Oferim la possiblitat de contracte labora, o bé, relació Mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari a convenir segons la disponibilitat del metge/sa. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mensuals. Interessats enviar currículum vitae resumit a: rrhh@grup-policlinic.com  

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-07-2022
Referència: 13587
Descripció:

L’Hospital Universitari Parc Taulí, necessita un radiòleg amb formació via MIR o títol homologat, per l’àrea de Radiologia abdominal, amb incorporació estimada el setembre del 2022. El Departament de Diagnòstic per imatge està acreditat per la formació de 3 residents per any i disposa del certificat ETAP (European Training Assessment Programme).

L’àrea de radiologia abdominal està formada per 11 radiòlegs i disposa de 3 equips de RM (1 de 1T i dos de 1,5 T), equips de TC de 16, 192 y 256 detectors (amb TCfluoroscopia), ecografia d’alta gama, telecomandat i radiologia digital.

Es requereix

-Llicenciatura en Medicina i títol especialista en Radiodiagnòstic

-Experiència en radiologia abdominal

-Capacitat de treball en equip

-Comunicació i bon tracte amb pacients i familiars

-Participació en comitès multidisciplinaris clínics

 

S'ofereix

-Jornada completa

-Bon ambient de treball

-Salari segons conveni SISCAT

-Formació continuada

-Activitat extra

 

Els interessats ha d’enviar carta de presentació i CV al servei de Diagnòstic per la Imatge a l’adreça electrònica mgirvent@tauli.cat.

Persona de contacte: Marta Girvent Telèfon: 936933170

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-07-2022
Referència: 13588
Descripció:

Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla cerca un metge dermatòleg per l'hospital del Vendrell. S'ofereix: Contracte indefinit, retribució segons SISCAT de 45.000 eur bruts/anual. Jornada a temps complert amb opció a fer jornada reduïda. Horari flexible. Es demana: especialitat via MIR o especialitat homolagada per a gent extrangera.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-07-2022
Referència: 13589
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 33471-3199

Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2487

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-07-2022
Referència: 13590
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Farmàcia Hospitalària referència 31718-3200 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2493

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-07-2022
Referència: 13574
Descripció:
REQUISITS: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialitat mèdica (principalment Medicina Familiar o Medicina Interna), o Facultatius que acreditin experiència en l’àmbit d’urgències El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències: • Compromís; Integritat; Atenció Centrada en la Persona; Rigor i millora continua; Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva FUNCIONS: Sota la dependència de la Cap de servei, desenvoluparà les següents funcions: • Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. • Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del servei. • Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial. • Col·laborar i interactuar amb els altres professionals dels serveis i de la resta de l’Hospital. • Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. • Col·laborar en la formació dels residents que rotin pel Servei d’Urgències • El professional formarà part del Servei d’Urgències amb línies assistencials de Medicina, Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia, el qual disposa també d’una unitat de Semi-crítics de 10 llits, depenent d’Urgències, amb metge de presència les 24 hores. CONDICIONS LABORALS: Tipus de contracte: Indefinit Jornada: a temps complert1688 hores any (podria ser parcial, a convenir segons disponibilitat) Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut. PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES? • Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat. • Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball. • Oferim continuïtat i estabilitat laboral • Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos. • Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes. Per a més informació i presentació de CV : Enviar CV en PDF a n.pomares@fsm.cat. ( Cap Servei d'urgències)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-07-2022
Referència: 13586
Descripció:

Germanes Hospitalàries, Hospital Sagrat Cor precisa incorporar urgentment metges/esses especialistes en psiquiatria per a l`ambit comunitari, hospitalització i per al servei d´urgències de salut mental. Incorporació inmediata Contracte indefinit Salari competitiu II conveni SISCAT + millores

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-07-2022
Referència: 13583
Descripció:

Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla busca incorporar dos metges/metgessas anestesiòlegs pels Hospitals de Santa Tecla i Hospital Vendrell Requisits: - Especialitat vía MIR en anestesiologia i reanimació o bé especialitat reconoceguda. S´Ofereix: - Contracte indefinit - Jornada Completa - Salari segons conveni SISCAT: 45.000 euros bruts anuals més pla de carrera i més guàrdies. Interessats/es enviar el cv a l´atenció d´Ana Flores , anaflores@xarxatecla.cat, per més informació podem trucar al telèfon : 618454635.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-07-2022
Referència: 13585
Descripció:

La persona serà el/la responsable del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital General de Granollers, reportant a la Direcció Mèdica. El Servei d’Anestesiologia i Reanimació compta amb un equip de 25 anestesiòlegs i amb 2 residents per any. Dóna cobertura a l'activitat quirúrgica, a l’àrea obstètrica, atenció al politraumàtic, suport vital avançat, sedacions a exploracions diagnòstic- terapèutiques, consulta de preoperatori i a la Unitat de Dolor Crònic. S'ofereix: Contractació laboral indefinida a dedicació completa. Retribució competitiva d’acord amb els paràmetres del centre. Possibilitat de participar com a docent intern i en projectes de simulació docent. Participar en projectes de recerca i innovació. Fer docència a l’equip d’especialistes en formació. Incorporació a un servei en creixement per ampliació dels quiròfans de l'hospital. Aquelles persones interessades podran adjuntar la seva candidatura a: https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-amb-nosaltres/10058/cap-del-servei-danestesiologia-i-reanimacio

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-07-2022
Referència: 13582
Descripció:

El Consorci Sanitari de l'Anoia (Hospital Universitari d'Igualada), institució sanitària de la província de Barcelona amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut, precisa incorporar un/a: METGE/SSA ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA En dependència del Cap de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia les seves principals funcions seran la realització de quiròfan, planta i consultes externes, formant part d’un equip de treball multidisciplinari. Els/les candidats/es hauran de complir els següents requisits: • Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. • Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (preferentment via MIR). • Experiència acreditada en cirurgia de genoll. Es valorarà: • Tenir el títol de doctorat. • Capacitat de treball en equip. • Coneixement i capacitat en la gestió de programes d’abast territorial • Capacitat organitzativa i de recerca. • Capacitat i experiència docent. • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions. S’ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa, incorporació immediata, carrera professional, docència i formació. Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal. Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh@csa.cat, indicant referència COT. Data límit de presentació de candidatures el 31 de juliol de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-07-2022
Referència: 13580
Descripció:

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

Depenent del Cap de Documentació Clínica, la missió d’aquest lloc de treball es concreta en la codificació de les variables clíniques mitjançant l’ús de la terminologia controlada vigent, la CIM-10-MC/SCP, per a la notificació dels diferents CMBDs, vetllant en tot moment per la periodicitat, la qualitat i l’exhaustivitat de la informació codificada, i alhora garantint la confidencialitat de les dades de caràcter personal, segons la normativa vigent, així com donar suport i assessorament expert als diferents àmbits i unitats del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), participar en qualsevol procés relacionat amb l’àmbit de la Documentació Clínica i assegurar la protecció de la informació dintre del seu àmbit de treball.

Les funcions i responsabilitat principals del lloc són:

 1. Codificació de les variables clíniques del CMBD, realitzant la codificació dels diagnòstics, les causes externes i els procediments de cada episodi assistencial utilitzant les eines d’ajuda a la codificació existents al CSdM. 
 2. Donar suport i assessorament expert als diferents àmbits i unitats del CSdM.
 3. Conèixer la legislació, els requeriments normatius, així com el funcionament dels diferents àmbits del CSdM i del seu entorn (Sistema de Salut de Catalunya). 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA:

https://www.csdm.cat/ca/el-consorci/ofertes-feina/730/convocatoria-publica-per-a-la-cobertura-d-un-lloc-de-treball-de-tecnic-superior-en-documentacio-clinica-referencia-csm049-22

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-07-2022
Referència: 13577
Descripció:

PAIDODEX, centre mèdic de pediatria i especialitats pediàtriques, vinculat a l´Hospital Universitari Dexeus de Barcelona, ofereix una plaça de pediatra d’atenció primaria. Contracte laboral. Jornada completa. Horari de dilluns a divendres, sense guàrdies. Formació continuada. Equip multidisciplinari. Requisits: Especialista en pediatria via MIR o títol homologat. Per sol·licitar mes informació de les condicions laborals i/o econòmiques podeu enviar el vostre CV actualitzat a rrhh@paidodex.com , i ens hi posarem en contacte. També podeu contactar telefònicament amb Susana Gómez, responsable de RRHH, al 93.280.18.45 ext.1 o al 665 083 563. Mail: sgomez@paidodex.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-07-2022
Referència: 13571
Descripció:

ANESTÈSIA S’ofereix:  Incorporació immediata  Dedicació: jornada completa 100%  Contracte indefinit  Remuneració: segons conveni SISCAT Requisits:  Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.  Títol d’especialitat en Anestèsia i Reanimació Es valorarà:  Experiència com a metge/ssa anestesiòleg  Capacitat de treball en equip i flexibilitat per adaptar-se als canvis.  Orientació a la millora contínua.  Iniciativa per impulsar projectes i participar en aquest procés de transformació.  Interès per a la docència i la recerca. Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-07-2022
Referència: 13575
Descripció:

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla precisa incorporar un Pediatra per treballar al Centre d´Assistència Primària de Torredembarra, amb possibilitat fer consulta especialitzada. Requisits: Pediatria via MIR o especialitat reconeguda. S´Ofereix: Contracte indefinit a jornada completa ( 37,5 hores setmanals). Horari: 3 matins ( 8-15h) i 2 tardes ( 13-20h) . Salari segons conveni SISCAT, el salari inclou la incorporació al sistema d´incentivació de carrera professional. Interessats/des cv a anaflores@xarxatecla.cat, per més informació poden trucar al tf: 618454635.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-07-2022
Referència: 13565
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública o Medicina Familiar i Comunitària referència 33320-3195 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2473

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-07-2022
Referència: 13566
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 33439-3196 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2474

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-07-2022
Referència: 13567
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 32694-3197 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2475

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-07-2022
Referència: 13568
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oftalmologia referència 33409-3198 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2476

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-07-2022
Referència: 13563
Descripció:

Es demana: • Títol d’especialista en Medicina Interna via MIR. Es valorarà: • Formació i experiència professional en el camp del control infecció hospitalària, equips PROA i patologia infecciosa. • Competències corporatives: compromís, orientació a les persones, habilitats per treball en equip, efectivitat i entusiasme. Barem procés de selecció: • Formació i experiència professional: 60%. • Competències: 40 %. Procediment procés de selecció: • Valoració del currículum i entrevista amb els candidats preseleccionats. S’ofereix: • Contracte indefinit a jornada completa ( 1668h /any). • Retribució, segons conveni SISCAT. • Jornada completa: Un 50% del temps per activitats de controls infecció /PROA treballant en equip amb els altres membres i l’altre 50% d’atenció a hospitalització i CCEE de l’àmbit de les malalties infeccioses. Atenció continuada segons conveni SISCAT a hospitalització en mòdols de tarda fins els 20h i caps de setmana i festius de 08 a 20h. • Incorporació a pactar. • Carrera professional • Dependència jeràrquica de la direcció assistencial i funcional del servei de medicina interna, en l’atenció a hospitalització i àmbit de consultes externes. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 31 d’agost de 2022, la següent documentació: • Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. • Currículum (incloent fotografia). • Fotocòpia titulació. Badalona Serveis Assistencials amb CIF A-59551655 i domicili a Plaça Pau Casals, 1. 08911 Badalona (Barcelona), com a responsable del tractament l’informa que les seves dades seran tractades a efectes d’incloure’l en un procés de selecció a efectes de valorar la seva incorporació a l’equip de treball de l’entitat. Per motius de seguretat de les dades dels candidats/es, l’informem que la recepció de candidatures i CV es realitzarà única i exclusivament mitjançant comunicació electrònica a l’adreça seleccio@bsa.cat . Aquesta mesura ha sigut presa a efectes de portar una adequada gestió dels CV rebuts per tal de donar-los un tractament adequat. Quan vostè procedeixi a fer l’enviament, rebrà automàticament més informació sobre el tractament de les seves dades així com els drets que l’assisteixen a tal efecte.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13554
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Obstetrícia i Ginecologia referència 33353-3185 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2462

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13555
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Angiologia i Cirurgia Cardiovascular referència 70.000.249-3186 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2455

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13556
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Cardiovascular referència 33294-3187 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2456

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13557
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Cardiovascular referència 30170-3188 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2457

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13558
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psiquiatria referència 18178-3189 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2464

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13559
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psicologia Clínica referència 28665-3190 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2465

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13560
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psicologia Clínica referència 28666-3191 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2466

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-06-2022
Referència: 13561
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psicologia Clínica referència 33432-3192 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/24676

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13545
Descripció:

L’INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE PRECISA COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE PERSONAL MÈDIC ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR A LA DIRECCIÓ CLÍNICA TERRITORIAL DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DE L’IDI · LLEIDA. Contracte laboral d’interinitat per vacant a Jornada Completa (1642 hores anuals). Es valorarà experiència en PET. Les persones interessades poden trobar les bases de la convocatòria a http://idiweb.gencat.cat/web/.content/0_Portal_Transparencia/ProcessosSelectius/20220621_Anunci-OTT-G1-Nivell-III-30-22.pdf

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13546
Descripció:

La Unitat de Cirurgia Oncològica Peritoneal de l'Hospital de Sant Joan Despí a Barcelona, centre d'alt volum dedicat exclusivament al maneig de les neoplàsies malignes de la superfície peritoneal i a l'oncologia quirúrgica abdominal complexa, busca cirurgià oncològic. Requisits - Grau universitari de Medicina o equivalent en anteriors sistemes educatius i especialitat en Cirurgia, via MIR. - Experiència com a cirurgià general amb mínim 5 anys d’experiència clínica. - Interès demostrat en la recerca clínic-quirúrgica i/o innovació. Es valorarà - Experiència en cirurgia oncològica gastrointestinal (com a colorectal o hepatobiliar) o aquells amb experiència en neoplàsies malignes de la superfície peritonea. - Coneixement de l'anglès alt. T’oferim - L’oportunitat de treballar al Consorci Sanitari Integral, una entitat pública de serveis sanitaris, socials i sociosanitaris, amb més de 3.400 professionals. - Contracte de duració determinada amb jornada completa. - Incorporació immediata. - Salari segons conveni SISCAT. Si estàs interessat/ada Hauràs de lliurar un Currículum Vitae a la següent adreça de correu electrònic: seleccio@csi.cat, indicant a l’assumpte la referència BET/3322 i per quin mitjà has conegut aquesta oferta de treball.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13547
Descripció:

Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona. Estem interessats en la incorporació d'un Facultatiu Especialista a Medicina Interna Hospitalista, via MIR, per a planta d'hospitalització i consultes amb les funcions pròpies de l'àmbit . S'ofereix contracte indefinit en jornada completa al 100% a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, que pertany al Sistema Públic Concertat de Salut. Horari diürn matí, una tarda a la setmana de consulta i atenció continuada a planta. Professional amb experiència, alta capacitat de treball i autonomia, Capacitat de treball en equip en un servei en expansió amb un projecte il·lusionant. Persona assertiva, entusiasta, empàtica, capacitat de treball en equip i flexible. S'ofereix formació contínua, sessions clíniques a l'hospital docent amb estudiants de pregrau i metges residents i beneficis socials. Hospital Universitari amb un servei dinàmic que participa amb diferents projectes de recerca. Adreça electrònica de contacte mgarciaj@quironsalud.es; M Jesus Garcia.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13548
Descripció:

Metge especialista en Psiquiatria. Hospital Universitari Sagrat Cor Estem interessats en la incorporació d'un Facultatiu Especialista en Psiquiatria a l’Hospital de Dia Infant-Juvenil i Consulta externa del servei de psiquiatria d’adults de l’Institut de Salut mental de l’Hospital Universitari Sagrat Cor. Realitzarà funcions d’ atenció assistencial ambulatòria, interconsulta psiquiàtrica i al Hospital de dia Infant-Juvenil, actualment en expansió, amb les funcions pròpies de l'àmbit . S'ofereix contracte indefinit en jornada completa al 100% a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, pertanyent al Sistema Públic Concertat de Salut. Es requereix professional amb experiència en recerca i docència organitzatives, habilitats de comunicació i de treball en equip, alta capacitat de treball individual i d’equip, autonomia i flexibilitat. El centre te convenis de col·laboració amb diverses Universitats amb docència i recerca. Hospital Docent Universitari amb estudiants de pregrau i metges residents amb programes MIR, FIR i PIR. L’Hospital Universitari Sagrat Cor Psiquiatria es un servei dinàmic, cohesionat, amb bon ambient de treball i que participa amb diferents projectes de recerca i docència. Hospital de 2n nivell concertat amb el Servei Català de la Salut, ubicat a Barcelona capital, amb 250 llits que dóna cobertura a totes les Especialitats medicoquirúrgiques i amb UCI. e-mail de contacte mgarciaj@quironsalud.es; M Jesus Garcia..

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13549
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiàgnòstic referència 30565-3181 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2458

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13550
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cardiologia referència 33394-3182 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2459

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13551
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Metge Especialista Assistencial d’Urgències Especialista en Nefrologia referència 5636-3183 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2460

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13552
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Nefrologia referència 33331-3184 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2461

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13553
Descripció:

Dermatologia y medicina de precision ,cancer cutaneo Dermatologia cosmetica, mohs , plataforma laser. Unidad de manejo de la inflamacion. 

Contacten con info@idermumbert.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-06-2022
Referència: 13538
Descripció:

ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat requereix incorporar un/a especialista en farmàcia hospitalaria per cobrir una plaça de nova creació al servei. La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Salut Mutual i Privada. És una institució docent i en el grau de Medicina i Cirurgia col·labora amb la UIC i la UVic-UCC. Som una xarxa assistencial universitària de referència per a 260.000 habitants, procedents del Bages, Solsonès, Moianès, així com de la Cerdanya i Berguedà. Actualment disposem de 419 llits d'hospitalització d'aguts, de 60 llits de caràcter privat i de 84 places d'atenció a la dependència. Anualment atenem prop de 26.000 ingressos, fem 20.000 intervencions quirúrgiques i prop de 2.000 parts. Realitzem més de 360.000 consultes externes i atenem unes 130.000 urgències, de les quals unes 3.000 són de salut mental. També gestionem dues àrees bàsiques de salut així com dos centres socio-sanitaris. El Servei de Farmàcia d’Althaia és un servei d’àmbit territorial, vinculat amb altres entitats de la nostra àrea de referència. L’equip el conformem diferents perfils professionals i cada àrea de coneixement compta amb un farmacèutic hospitalari referent. Actualment, estem treballant amb diferents projectes tan d’àmbit clínic com d’infraestructura i, amb la incorporació d’aquesta nova plaça, avançarem amb noves línies de treball (farmacocinètica, projecte per la incorporació de residents i conciliació a l’alta). Es requereix: Títol d’especialista en Farmàcia hospitalària, via FIR Es valorarà: Experiència en l’especialitat Visió global i de l’entorn Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores/any) Horari: Dilluns a divendres de 8 a 15:30h + guàrdies Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Setembre 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-06-2022
Referència: 13540
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 28880-3178 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2446

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-06-2022
Referència: 13544
Descripció:

Comunicar Salut està en procés de selecció per a la incorporació de Metge endocrinòleg a l'actual plantilla de reconegut Centre Mèdic privat a Barcelona amb més de 30 anys de trajectòria. Requisits: Homologació de títol i especialitat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Horaris: Flexibilitat en horaris ia convenir (ideal un mínim de dos mòduls setmanals) Els interessats han d'enviar el seu currículum vitae i contacte a rrhh@comunicarsalud.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-06-2022
Referència: 13542
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cardiologia referència 33026-3180 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2444

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-06-2022
Referència: 13543
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Dermatologia Mèdic-Quirúrgica i Venerologia referència 70.000.473-3179 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2445

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-06-2022
Referència: 13537
Descripció:

 

Busquem dermatòleg/a per una Area of Need position al Sydney Melanoma Diagnostic Centre, Royal Prince Alfred Hospital a Sídney, Austràlia. Per consulta monogràfica de lesions pigmentades, melanoma, càncer cutani, cirurgia i microscopia confocal.
Requisits:
- Nivell d'anglès alt (IELTS 7 mínim)
- Estar disposat a començar a fer els tràmits amb el col.legi de metges Australià i el col.legi de dermatòlegs lo abans possible, ja que habitualment es tarda 6 mesos a completar-los. La intenció es començar a principis del 2023 o abans si és possible.
- Experiència en dermatoscòpia, seguiment digital, melanoma i càncer cutani
- Idealment experiència en confocal però es odria considerar a algú sense experiència i fer el training aquí.
- Interès en participr en projectes de recerca de la unitat o propis.
Detalls de la posició:
- La posició està garantida fins l' Agost del 2024 amb possibilitat de renovar després.
- Possibilitat de fer docència a estudiants de medicina i residents de dermatologia (Vinculat a la University of Sydney).
- Sessions setmanals amb comité multidiscipliar (oncòlegs, dermatòlegs, cirurgians, radiòlegs)
- Participació en assaigs clínics i altres projectes de recerca.
- Horari flexible a convenir, 4 dies assistencials + 1 dia de recerca/administració a la setmana.
Per més informació contactar:
Prof. Pascale Guitera (Directora) -  Pascale.Guitera@melanoma.org.au
Dra Helena Collgros -  helenacollgros@gmail.com

 

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-06-2022
Referència: 13523
Descripció:
Per incorporar-se a hospital comarcal FUNCIONS: • Atendre pacients d’urgència hospitalaria. REQUISITS: • Tenir medicina general o homologada a Espanya. ES VALORARÀ: • Especialitat en med. Interna o medicina familiar y comunitaria. S’OFEREIX: • Contractació laboral Indefinida a jornada completa (1668 h/a). • Incorporació com més aviat millor. • Horari a negociar. • Sou segons experiència aportada

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-06-2022
Referència: 13536
Descripció:

Requisits:  Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia  Títol d’especialista en Pediatria Es valorarà:  Experiència en SEM aeri i terrestre, coordinació de transport interhospitalari i cures intensives neonatals i pediàtriques.  Coneixements d’anglès  Competències: • Treball en equip • Comunicació interpersonal • Servei i orientació a l’usuari/ària Altres requisits: • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). • El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de la Directora de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital. • És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col•legiat/da al Col•legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació. • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.   S’ofereix:  Categoria: Adjunt/a  Contractació indefinida en jornada a temps parcial de 855 hores anuals  Horari de treball segons planificació (25% del seu temps de tarda)  Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu. Documentació i termini de presentació Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que trobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en format excel) i la titulació requerida al correu electrònic conv104@santpau.cat Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats. També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB6NShfFs7GMYUg3ayhjhrHbeGMeX1dpTsh3vXpZY7GYZEzQ/viewform?usp=sf_link El termini de presentació de sol•licituds finalitzarà el 22 de juliol 2022 a les 14 hores

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-06-2022
Referència: 13525
Descripció:

El Servei de Digestiu de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida necessita incorporar adjunt amb formació MIR per a l'activitat de l'especialitat en consultes, hospitalització, endoscòpia i guàrdies localitzades d'endoscòpia. Es tracta d'un Hospital amb 450 llits i un Servei amb 14 adjunts, hospitalització pròpia, endoscòpia avançada i consultes monogràfiques de malaltia inflamatòria (Unitat acreditada), hepatologia, pàncrees... El Servei col·labora amb la Universitat de Lleida en la docència pre-grau i està acreditat per a la formació especialitzada de residents de Digestiu. Tenim un grup de recerca dins l’estructura de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Oferim: contracte ICS de 40 hores (es podria valorar possibilitat de contracte a temps parcial). Incorporació immediata. Interessats envieu CV a mplanella.lleida.ics@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-06-2022
Referència: 13527
Descripció:

 

En la sessió del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària de data 15 de març de 2022 s’ha
acordat procedir a la cobertura d’una plaça de nova creació de metge especialista en psiquiatria adscrita
al Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, a quin efecte es convoca un procés de
selecció per proveir aquesta plaça.
Els requisits per poder optar al procés de selecció són:
• Títol de Llicenciat en Medicina, especialista en psiquiatria via MIR, Diplôme d’Études Spécialisées (DES)
o equivalent.
• Acreditar experiència a l’àmbit assistencial com a metge especialista en psiquiatria.
Es valorarà:
Experiència demostrable:
• Experiència en l’àmbit hospitalari. Experiència en consultes externes o centre de salut mental.
• El coneixement de plataformes informàtiques aplicades a l’entorn assistencial.
Competències:
• Català parlat i escrit.
• Capacitat de relació interpersonal
• Capacitat de treball en equip.
• Capacitat resolutiva
Formació:
• Formació continuada pròpia del lloc de treball.
Nacionalitat preferentment andorrana.
Condicions laborals de l’oferta:
• Contracte indefinit.
• Jornada per còmput anyal de 1776 hores
• Retribució bruta anual: 56.181,45 €
• Formació continuada.
Les funcions principals son:
• Formar part de la plantilla orgànica del Servei de Salut Mental amb activitat a consultes externes, guàrdies
i altres unitats del Servei, per a la resolució dels processos clínics en col·laboració amb altres especialitats
i nivells d’atenció sanitària. Possibilitat de desenvolupar un nou model d’atenció comunitària en
salut mental i addiccions, incloent-hi l’atenció a la població infanto juvenil.
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
Altres organismes oficials
2/2
www.bopa.ad
Núm. 72 15 de juny del 2022
Dipòsit legal: AND.2-2015
Protecció de dades:
Les dades personals facilitades pel candidat, seran incorporades al fitxer anomenat “Candidats”, quina
finalitat és gestionar, en funció de les polítiques del SAAS i dels processos de selecció la incorporació de
personal nou a l’entitat.
Així mateix els candidats en el moment de presentar la seva candidatura, hauran d’autoritzar de forma
expressa al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, per al tractament de les dades personals que consten al CV,
així com a la resta de documentació facilitada.
Els candidats en qualsevol moment podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició
al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud per correu electrònic a l’Àrea de Persones del
SAAS: recursoshumans@saas.ad
Comunicacions i notificacions:
Qualsevol comunicació amb el candidat relativa al procés de selecció, així com la notificació de la resolució
del mateix, es realitzarà per correu electrònic, mitjançant l’adreça electrònica indicada pel candidat.
Malgrat això, el candidat podrà sol·licitar rebre les notificacions en paper a l’adreça que aquest indiqui.
Presentació de candidatures:
Les persones interessades en presentar la seva candidatura a aquest procés de selecció, dins del termini
màxim de 15 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra, han d’enviar un correu electrònic a seleccio@saas.ad, indicant a l’assumpte la referència “Edicte
– plaça nova creació metge/essa especialista en psiquiatria” i adjuntant al mateix la documentació que es
detalla a continuació:
• Carta de motivació
• Currículum Vitae actualitzat
• Fotocòpia de la titulació requerida pel lloc de treball.
*Un cop finalitzat el procés de selecció, el candidat seleccionat haurà d’aportar la fotocòpia compulsada
de la titulació i/o els documents que acreditin els requisits específics, a l’Àrea de Persones del SAAS (Carrer
Manel Cerqueda i Escaler núm. 4-6, 1r pis Escaldes-Engordany).

En la sessió del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària de data 15 de març de 2022 s’haacordat procedir a la cobertura d’una plaça de nova creació de metge especialista en psiquiatria adscritaal Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, a quin efecte es convoca un procés deselecció per proveir aquesta plaça.Els requisits per poder optar al procés de selecció són:• Títol de Llicenciat en Medicina, especialista en psiquiatria via MIR, Diplôme d’Études Spécialisées (DES)o equivalent.• Acreditar experiència a l’àmbit assistencial com a metge especialista en psiquiatria.Es valorarà:Experiència demostrable:• Experiència en l’àmbit hospitalari. Experiència en consultes externes o centre de salut mental.• El coneixement de plataformes informàtiques aplicades a l’entorn assistencial.Competències:• Català parlat i escrit.• Capacitat de relació interpersonal• Capacitat de treball en equip.• Capacitat resolutivaFormació:• Formació continuada pròpia del lloc de treball.Nacionalitat preferentment andorrana.Condicions laborals de l’oferta:• Contracte indefinit.• Jornada per còmput anyal de 1776 hores• Retribució bruta anual: 56.181,45 €• Formació continuada.Les funcions principals son:• Formar part de la plantilla orgànica del Servei de Salut Mental amb activitat a consultes externes, guàrdiesi altres unitats del Servei, per a la resolució dels processos clínics en col·laboració amb altres especialitatsi nivells d’atenció sanitària. Possibilitat de desenvolupar un nou model d’atenció comunitària ensalut mental i addiccions, incloent-hi l’atenció a la població infanto juvenil.Servei Andorrà d’Atenció SanitàriaAltres organismes oficials2/2www.bopa.adNúm. 72 15 de juny del 2022Dipòsit legal: AND.2-2015Protecció de dades:Les dades personals facilitades pel candidat, seran incorporades al fitxer anomenat “Candidats”, quinafinalitat és gestionar, en funció de les polítiques del SAAS i dels processos de selecció la incorporació depersonal nou a l’entitat.Així mateix els candidats en el moment de presentar la seva candidatura, hauran d’autoritzar de formaexpressa al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, per al tractament de les dades personals que consten al CV,així com a la resta de documentació facilitada.Els candidats en qualsevol moment podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposicióal tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud per correu electrònic a l’Àrea de Persones delSAAS: recursoshumans@saas.adComunicacions i notificacions:Qualsevol comunicació amb el candidat relativa al procés de selecció, així com la notificació de la resoluciódel mateix, es realitzarà per correu electrònic, mitjançant l’adreça electrònica indicada pel candidat.Malgrat això, el candidat podrà sol·licitar rebre les notificacions en paper a l’adreça que aquest indiqui.Presentació de candidatures:Les persones interessades en presentar la seva candidatura a aquest procés de selecció, dins del terminimàxim de 15 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principatd’Andorra, han d’enviar un correu electrònic a seleccio@saas.ad, indicant a l’assumpte la referència “Edicte– plaça nova creació metge/essa especialista en psiquiatria” i adjuntant al mateix la documentació que esdetalla a continuació:• Carta de motivació• Currículum Vitae actualitzat• Fotocòpia de la titulació requerida pel lloc de treball.*Un cop finalitzat el procés de selecció, el candidat seleccionat haurà d’aportar la fotocòpia compulsadade la titulació i/o els documents que acreditin els requisits específics, a l’Àrea de Persones del SAAS (CarrerManel Cerqueda i Escaler núm. 4-6, 1r pis Escaldes-Engordany).

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-06-2022
Referència: 13528
Descripció:

Grup Mutuam busca un/a Farmacèutic/a Especialist/a per cobrir una baixa de 4 setmanes (26/07 fins 19/08) a l' Hospital d' Atenció Intermedia de l'entitat en Barcelona. Requisits: Grau/Llicenciatura Farmàcia i especialitat Farmàcia Hospitalària. S´ ofereix : Contracte temporal a temps parcial (50%), en horari de matins i horari flexible i a convenir. Salari segons conveni SISCAT. Interessats/des podem enviar el cv a seleccio@mutuam.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-06-2022
Referència: 13518
Descripció:

Seleccionem Metge/essa Especialista en Dermatologia per a incorporació als nostres centres de sanitat privada ubicats al Vallès Occidental (Barcelona). Requisits:  Titulació d’especialista en Dermatologia Es valorarà:  Experiència en el sector privat Oferim:  Incorporació a Àptima Centre Clínic SL  Salari equiparat a conveni SISCAT, afegint interessants incentius per consecució d’objectius.  Jornada completa  Contracte indefinit  Incorporació: Immediata  Lloc de treball: Vallès Occidental (Sabadell, Terrassa i Sant Cugat del Vallès) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-06-2022
Referència: 13514
Descripció:

Som una companyia biomèdica dedicada prestació de serveis diagnòstics i tractaments mèdics d'excel·lència amb una clara missió: Ajudar les persones a tenir vides més saludables, facilitant l'accés a diagnòstics i tractaments mèdics d'excel·lència, eliminant les barreres d'ubicació. Atrys la formem persones apassionades, inquietes i compromeses, que treballen dia a dia des d'un enfocament innovador i en constant evolució, prestant la màxima qualitat als nostres clients en un ambient col·laboratiu on les persones són el motor de la nostra companyia! Si et sents identificat/a amb la nostra missió i valors, continua llegint! Actualment estem buscant un/a Citotècnic/a per a un dels nostres laboratoris situat a Barcelona. Quines seran les teves principals responsabilitats? - Processament de citologia general - Diagnòstic de citologia principalment cervicovaginal i general - Col·laboració en altres àrees del laboratori: tinció i arxiu de llaminetes - Col·laboració en l'equip de peroperatòries i EBUS Quin perfil necessitem per a aquesta posició? - Formació: CFGS en Anatomia Patològica i citodiagnóstico - Formació específica en citologia (curs internacional de citologia, curs Bellvitge, etc.) - Experiència d'almenys 3 anys en l'àrea de citodiagnóstico (cervicovaginal) - Es valorarà experiència en citologia general Condicions: Horari: L-V: 8-16h Incorporació: Immediata Ubicació: Barcelona Et sumes al projecte Atrys? Si estàs interessat/a i creus que el teu perfil encaixa amb la nostra oferta, pots enviar la teva c.v. actualitzat a barribas@atryshealth.com amb l'Assumpte: Procés Citotécnic/a

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-06-2022
Referència: 13515
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 33314-3175 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2434

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-06-2022
Referència: 13441
Descripció:

Depenent del Cap de Servei d’Urgències, la missió d’aquest lloc de treball es concreta en desenvolupar una activitat en equip multidisciplinari en l'àrea mèdica d’urgències, amb visió transversal, integrant coneixements de diverses especialitats tant mèdiques com quirúrgiques. Així com incorporar nous processos, tècniques, habilitats diagnòstic-terapèutiques, sistemes de gestió, etc., encaminades a millorar la qualitat de l'atenció prestada als usuaris que demanden atenció urgent. Les funcions i responsabilitat principals del lloc són: 1. Assistència al pacient afecte de patologia mèdica aguda. 2. Gestió de pacients en Unitat d’Observació d’Urgències. 3. Treball interdisciplinari amb resta d’especialitats. 4. Supervisió i formació de Residents de l’àrea medica. 5. Participar en actualització de protocols, circuits i procediments, sessions del servei i Pla formatiu. Es convoca el procés selectiu per cobrir dos llocs de treball de metge/metgessa adjunt per al servei d’Urgències del CSdM, amb contracte de treball d’interinitat per a la cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa i a torns de treball tant de dia com de nit. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà de fins el dia 13 de juny de 2022 a les 14 hores, indicant referència CSM036-22. S’ha de fer arribar la documentació en format PDF per correu electrònic a l’adreça seleccio.personal@csdm.cat https://www.csdm.cat/ca/el-consorci/treballa-amb-nosaltres/719/convocatoria-publica-per-a-la-cobertura-de-dos-llocs-de-treball-de-metge-metgessa-adjunt-per-al-servei-d-urgencies-del-csdm-referencia-csm036-22

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-06-2022
Referència: 13510
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Cap de Secció Rehabilitació Extrahospitalària Consultor/a 1 Les persones interessades poden consultar la informació en: https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0007/37/728581530fa43e89373dc759fd11c054b20e648d.pdf

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-06-2022
Referència: 13511
Descripció:
La Unitat de Pneumologia del Hospital de Palamós necessita incorporar un metge/ssa especialista en pneumologia per incorporar-se a l’equip, integrat a la Direcció de Especialitats Mèdiques de l’hospital. Es responsabilitat de la unitat l’atenció pneumològica en l’àmbit de la consulta externa, el suport als pacients hospitalitzats i la realització de proves complementàries específiques (broncoscòpies, funcionalisme pulmonar, estudio del son, etc.). S’OFEREIX: *Contractació laboral a jornada completa (1688 h/a), com a metge/ssa adjunt de staff al Servei de Pneumologia de la Unitat d'Especialitats Mèdiques. *Sou segons II Conveni Col•lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. *Incorporació immediata. *Programa actiu de formació continuada i reciclatge. REQUISITS: *Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR en Pneumologia. ES VALORARÀ: *Perfil personal: persona jove, dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou projecte professional. *Persona responsable, metòdica i organitzada. *Capacitat de treball en equip. *Capacitat de comunicació assertiva. *Capacitat de relacions interpersonals. *Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..). *Carnet de conduir i vehicle propi. FUNCIONS: *Realització de consultes externes. *Realització de consultoria dels Facultatius d’Atenció Primària. *Participació en comissions interdisciplinars i sessions de servei. *Participació en projectes de recerca. TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 26 de juny de 2022 CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: HP-PNEUMO

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-06-2022
Referència: 13508
Descripció:

Al SEM estem cercant a professionals per realitzar assistència mèdica en situacions d’urgència i/o emergència extrahospitalària, presencial o no presencial, ja sigui com a primera resposta o donant suport a altres dispositius assistencials.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13498
Descripció:

OFERTA DE TREBALL 009/2022CHMLC DADES DE L’ENTITAT: NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental Mental Infantil i Juvenil de les Corts i Sarrià Sant Gervasi ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona ADREÇA: Montnegre, 21 PERFIL DEL LLOC DE TREBALL LLOC DE TREBALL: Psicòleg/Psicòloga Clínic/a infantil i juvenil. PERFIL PROFESSIONAL: FORMACIÓ: Psicòleg/Psicòloga especialista en psicologia clínica. FUNCIONS PRINCIPALS: • Intervencions psicoterapèutiques individuals, familiars i grupals. • Participació en Programa d’atenció clínica comunitària intensiva. • Participació en Projecte d’investigació de teràpia grupal multifamiliar en població infanto-juvenil. • Treball en recolçament i assessorament a agents de salut. EXPERIÈNCIA EN: • Assistència a població infantojuvenil. • Treball comunitari. • Treball en equip. LLENGÜES: català, castellà i anglès. APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON. CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS: TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit. DATA D’INCORPORACIÓ: juliol 2022. JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any). REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 48.785,98 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius. DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a...) PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán. CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa. Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 009/2022CHMLC. S’acceptaran currículums fins al dia 30 de juny de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13495
Descripció:

Es demana: Grau de psicologia o llicenciatura, títol d'especialista en psicologia clínica (PIR). Experiència en el tractament i atenció de pacients amb conductes addictives. Es valorarà la formació específica i l'experiència clínica en addiccions comportamentals. S'ofereix contracte laboral a jornada completa i indefinit, retirbució segons conveni de l'Hospital de la Santa creu i Sant Pau. Incorporació el dia 1 d'agost de 2022 per l'atenció ambulatòria dels pacients del programa d'addicions comportamentals i coordinació amb els altres dispositius de la unitat com la hospitalització completa per desintoxicació i parcial (Hospital de Dia de Conductes Addictives). Les persones interessades en aquesta plaça han d'enviar el seu curriculum a sdurant@santpau.cat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13497
Descripció:

OFERTA DE TREBALL 009/2022CHMLC DADES DE L’ENTITAT: NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental Mental Infantil i Juvenil de les Corts i Sarrià Sant Gervasi ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona ADREÇA: Montnegre, 21 PERFIL DEL LLOC DE TREBALL LLOC DE TREBALL: Psicòleg/Psicòloga Clínic/a infantil i juvenil. PERFIL PROFESSIONAL: FORMACIÓ: Psicòleg/Psicòloga especialista en psicologia clínica. FUNCIONS PRINCIPALS: • Intervencions psicoterapèutiques individuals, familiars i grupals. • Participació en Programa d’atenció clínica comunitària intensiva. • Participació en Projecte d’investigació de teràpia grupal multifamiliar en població infanto-juvenil. • Treball en recolçament i assessorament a agents de salut. EXPERIÈNCIA EN: • Assistència a població infantojuvenil. • Treball comunitari. • Treball en equip. LLENGÜES: català, castellà i anglès. APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON. CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS: TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit. DATA D’INCORPORACIÓ: juliol 2022. JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any). REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 48.785,98 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius. DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a...) PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán. CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa. Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 009/2022CHMLC. S’acceptaran currículums fins al dia 30 de juny de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13499
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 14940-3166 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2422

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13500
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Oncologia Mèdica referència 33318-3167 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2423

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13502
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 2754-3169 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2425

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13503
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 31649-3170 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2426

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13504
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 31812-3171 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2427

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13505
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 70.000.379-3172 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2428

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13506
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 70.000.082-3173 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2429

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2022
Referència: 13507
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 70.000.485-3174 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2430

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-06-2022
Referència: 13489
Descripció:

Es requereix especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular per a guardies localitzables al H Clinic de Barcelona. Possibilitat de participar en l'activitat investigadora i assistencial del equip així com a optar a properes places dins del servei.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-06-2022
Referència: 13490
Descripció:

OFERTA DE TREBALL PSICÒLEG/LOGA CENTRE DE SALUD MENTAL GARRAF S’ofereix:  Incorporació immediata  Tipus contracte: Indefinit  Dedicació: Jornada Completa  Remuneració: Segons Conveni SISCAT  Centre de Treball: Vilanova i la Geltrú Es requereix:  Especialitat en Psicologia Clínica (Via PIR o especialitat homologada)  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Experiència en atenció en centre de salut mental  Experiència en Programa en Suport a la Primària  Experiència en psicoteràpia grupal  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875 REFERÈNCIA DE L’OFERTA: PSICO GARRAF 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-06-2022
Referència: 13491
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA ESPECIALITAT MEDICINA DEL TREBALL Parc Sanitari Sant Joan de Deú és una xarxa d’equipaments assistencials, docents i de recerca integrada en dos àmbits d’especialització: xarxa de Salut Mental i Hospital de Sant Boi. El lloc ofertat pertany a la Direccio de Persones i Valors, al Departament de Prevenció i Salut Laboral. S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada completa Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Medicina del Treball  Experiència mínima de dos anys com a metge/ssa del treball en un servei de prevenció i salut laboral  Experiència en l’ús de programes de gestió en la prevenció de riscos laborals: Preven CS/32 o similar Es valorarà:  Formació en Prevenció de Riscos Laborals  Coneixements paquet office en especial Excel i anàlisi de dades  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: PREVENCIÓ I SALUT LABORAL 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-06-2022
Referència: 13492
Descripció:

Professor Jeffrey Pollard at the Centre for Reproductive Health at the University of Edinburgh is looking for post-doctoral positions to join his lab immediately.

We are looking for a highly motivated and independent researcher to join a team working on the tumour microenvironment and particularly the role of macrophages, in cancer progression and metastasis. The candidate will be expected to have a record of good publications and to be interested in immunity. Studies will focus on breast cancer using fresh clinical and archival material, induced pluripotent stem cell derived macrophages and animal models. An understanding of imaging techniques would be an advantage. However, most important is creativity the ability and drive to work independently and an interest in tumour immunity.

Relevant Publications

1 - Cassetta, L. et al. Human Tumor-Associated Macrophage and Monocyte Transcriptional Landscapes Reveal Cancer-Specific Reprogramming, Biomarkers, and Therapeutic Targets. Cancer cell 35, 588-602 e510, doi:10.1016/j.ccell.2019.02.009 (2019).

2 - Guc, E. & Pollard, J. W. Redefining macrophage and neutrophil biology in the metastatic cascade. Immunity 54, 885-902, doi:10.1016/j.immuni.2021.03.022 (2021).

3 - Robinson, A. et al. Systemic Influences of Mammary Cancer on Monocytes in Mice. Cancers (Basel) 14, doi:10.3390/cancers14030833 (2022).

 

Please send your applications to: Professor Jeffrey Pollard, Jeff.Pollard@ed.ac.uk 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-06-2022
Referència: 13493
Descripció:

Incorpora’t a l’equip d’Hospitalització domiciliària del Parc Sanitari Pere Virgili Què oferim? Una plaça de metge/ssa adjunt/a a temps complert, contracte interí indefinit, condicions SISCAT, 8-16 h, flexibilitat per conciliació, número de guàrdies limitat. Prioritzem especialistes en geriatria, m. familiar, m. interna o altres especialitats mèdiques. Possibilitat de participar en projectes de recerca i docència i realitzar tesis de doctorat. Qui som? Equip pioner a Barcelona en la Hospitalització a domicili geriàtrica. Actualment disposa de 3 equips amb projecció d’expansió. Equip multidisciplinar (Metge/ssa, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia i treball social). El Parc Sanitari Pere Virgili es un hospital públic a Barcelona, connectat amb hospitals universitaris i atenció primària. Tenim totes les línies d’atenció intermèdia, amb programes innovadors: subaguts, onco-geriatria (en equips multidisciplinaris oncòleg-geriatra), rehabilitació geriàtrica, cures pal·liatives, trastorns cognitius, hospital de dia, PADES, hospitalització a domicili geriàtrica integral. Entorn docent (MIR/EIR), grup de recerca acreditat adscrit al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i possibilitat de doctorat. Centre referent en geriatria i cures pal·liatives,amb programes d’atenció integrada amb atenció primària al territori. Equip mèdic altament qualificat i entorn docent i d’investigació som pioners en atenció geriàtrica ambulatòria i domiciliària, i en integració entre geriatria i atenció primària. Model de farmàcia clínica amb contacte directe diari amb facultatius. Què garantim? Integració en equip polivalent de 29 adjunts, treball inter-disciplinari, ambient de treball positiu. Formació continua en l’àmbit de la geriatria. Àmbit preferent d’actuació: hospitalització a domicili geriàtrica integral, en equip multidisciplinari format per geriatra, infermeria geriàtrica, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, treballadora social, residents. Per conèixer-nos millor? La web: https://lnkd.in/dBS6BnE Alguns projectes innovadors: https://lnkd.in/dTEGknc; https://lnkd.in/dkbr4th La recerca: https://lnkd.in/drWwPqq Perfil sol·licitat Formació requerida. Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Geriatria, Medicina Interna o Medicina familiar i comunitària. Competències/Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats comunicatives i empatia. Condicions del lloc de treball Contracte a jornada completa d’interinitat sense temporalitat, fins a resolució de convocatòria. Incorporació immediata. Horari: 8-16 h, guàrdies. Retribució segons el II Conveni de la SISCAT. Procés de selecció Envieu un CV actualitzat i carta de motivació d’una pàgina a seleccio@perevirgili.cat indicant en l’assumpte del correu electrònic “METGE/SSAHAD

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-06-2022
Referència: 13494
Descripció:

Lloc de treball L’especialista en anatomia patològica formarà part de l’equip de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut, amb més de 1500 professionals, incorporant-se al Servei d’Anatomia Patològica ubicat a l’hospital Comarcal de Calella, formant part d’un equip multidisciplinari amb un bon ambient de treball, amb expectatives de creixement. La Corporació dona servei a una població de referencia d’uns 195.000 habitants i el Servei d’Anatomia Patològica realitza el diagnòstic, seguiment i estudi de la patologia quirúrgica i citològica, especialment en l’àrea de la patologia mamària, pulmonar, digestiva, ginecològica i urològica, entre d’altres. El professional que s’incorpori realitzarà les activitats pròpies de l’especialitat i participarà en els comitès multidisciplinaris de la Corporació. Es requereix • Llicenciatura en Medicina • Especialitat en Anatomia Patològica via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol Es valora • Els anys d’experiència aportats • Formació continuada en l’especialitat • Candidatures en tràmits d’homologació de l’especialitat en Anatomia Patològica. S’ofereix Contracte laboral de llarga durada Jornada Completa Horari de matins amb possibilitat d’horari complementari extra Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut Incorporació immediata o a determinar amb el candidat/a

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2022
Referència: 13481
Descripció:

PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU OFERTA DE TREBALL D'UN/A PSICÒLEG/LOGA DIRECCIÓ SALUT MENTAL UNITAT DE TCA - NUMÀNCIA S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada Completa Es requereix:  Grau en Psicologia  Especialitat en Psicologia Clínica (Via PIR o especialitat homologada) o Màster en Psicologia General Sanitària  Experiència en treball amb trastorn de la conducta alimentària Es valorarà:  Formació específica en l’àmbit de Conducta Alimentària  Experiència en treball amb usuaris amb edat juvenil  Experiència en hospitalització en TCA  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació, iniciativa, flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875 REFERENCIA OFERTA: PSICO TCA NUMANCIA

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2022
Referència: 13483
Descripció:

L'Hospital Sant Joan de Deu, Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, requereix incorporar adjunt/a especialista en Aparell Digestiu. S'integrarà al Servei de Digestologia, realitzant tasques d'atenció al pacient hospitalitzat, interconsultes a altres serveis, hospital de dia de digestiu, realització d’endoscòpia digestiva, proves funcionals digestives i activitats de coordinació amb atenció primària. Som institució docent i en el grau de Medicina i Cirurgia col·labora amb la UIC i la UVic-UCC. El Servei de Digestologia d’Althaia està format per deu especialistes en Digestologia. S’hi atenen malalts hospitalitzats (anualment 700 altes pròpies i suport a la resta de serveis), 6000 visites ambulatòries i interrelació amb Atenció Primària. Es realitzen 8000 endoscòpies digestives (gastroscòpia, colonoscòpia, CPRE, enteroscòpies i càpsula endoscòpica) i 200 manometries a l’any. El Servei de Digestologia està acreditat per a la formació de MIR en l'especialitat. Es requereix: Títol d’Especialista en Aparell Digestiu, via MIR Es valorarà: Interès en endoscòpia digestiva Interès en proves funcionals digestives Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte temporal mínim 6 mesos amb possibilitat de continuïtat Jornada parcial (50% - 844 hores anuals) Horari flexible a concretar amb el cap de servei Possibilitat de realitzar guàrdies d'endoscòpia localitzable Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Possibilitat de participar en tasques d’investigació Incorporació: Immediata, segons disponibilitat del/la candidat/a

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2022
Referència: 13484
Descripció:

DADES DE L’ENTITAT: NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental Mental Infantil i Juvenil de les Corts i Sarrià Sant Gervasi ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona ADREÇA: Montnegre, 21 PERFIL DEL LLOC DE TREBALL LLOC DE TREBALL: Psicòleg/Psicòloga Clínic/a PERFIL PROFESSIONAL: FORMACIÓ: Psicòleg/Psicòloga especialista en psicologia clínica. FUNCIONS PRINCIPALS: • Intervencions psicoterapèutiques individuals, familiars i grupals. • Participació en Programa d’atenció clínica comunitària intensiva. • Participació en Projecte d’investigació de teràpia grupal multifamiliar en població infanto-juvenil. • Treball en recolçament i assessorament a agents de salut. EXPERIÈNCIA EN: • Assistència a població infantojuvenil. • Treball comunitari. • Treball en equip. LLENGÜES: català, castellà i anglès. APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON. CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS: TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit. DATA D’INCORPORACIÓ: juliol 2022. JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any). REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 48.785,98 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius. DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a...) PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán. CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa. Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 009/2022CHMLC. S’acceptaran currículums fins al dia 30 de juny de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2022
Referència: 13485
Descripció:

METGE/SSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA ,MEDICINA INTERNA O MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA PER HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA GERIÀTRICA Incorpora’t a l’equip d’Hospitalització domiciliària del Parc Sanitari Pere Virgili Què oferim? Una plaça de metge/ssa adjunt/a a temps complert, contracte interí indefinit, condicions SISCAT, 8-16 h, flexibilitat per conciliació, número de guàrdies limitat. Prioritzem especialistes en geriatria, m. familiar, m. interna o altres especialitats mèdiques. Possibilitat de participar en projectes de recerca i docència i realitzar tesis de doctorat. Qui som? Equip pioner a Barcelona en la Hospitalització a domicili geriàtrica. Actualment disposa de 3 equips amb projecció d’expansió. Equip multidisciplinar (Metge/ssa, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia i treball social). El Parc Sanitari Pere Virgili es un hospital públic a Barcelona, connectat amb hospitals universitaris i atenció primària. Tenim totes les línies d’atenció intermèdia, amb programes innovadors: subaguts, onco-geriatria (en equips multidisciplinaris oncòleg-geriatra), rehabilitació geriàtrica, cures pal·liatives, trastorns cognitius, hospital de dia, PADES, hospitalització a domicili geriàtrica integral. Entorn docent (MIR/EIR), grup de recerca acreditat adscrit al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i possibilitat de doctorat. Centre referent en geriatria i cures pal·liatives,amb programes d’atenció integrada amb atenció primària al territori. Equip mèdic altament qualificat i entorn docent i d’investigació som pioners en atenció geriàtrica ambulatòria i domiciliària, i en integració entre geriatria i atenció primària. Model de farmàcia clínica amb contacte directe diari amb facultatius. Què garantim? Integració en equip polivalent de 29 adjunts, treball inter-disciplinari, ambient de treball positiu. Formació continua en l’àmbit de la geriatria. Àmbit preferent d’actuació: hospitalització a domicili geriàtrica integral, en equip multidisciplinari format per geriatra, infermeria geriàtrica, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, treballadora social, residents. Per conèixer-nos millor? La web: https://lnkd.in/dBS6BnE Alguns projectes innovadors: https://lnkd.in/dTEGknc; https://lnkd.in/dkbr4th La recerca: https://lnkd.in/drWwPqq Perfil sol·licitat Formació requerida. Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Geriatria, Medicina Interna o Medicina familiar i comunitària. Competències/Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats comunicatives i empatia. Condicions dels llocs de treball Contracte a jornada completa d’interinitat sense temporalitat, fins a resolució de convocatòria. Incorporació immediata. Horari: 8-16 h, guàrdies. Retribució segons el II Conveni de la SISCAT. Procés de selecció Envieu un CV actualitzat i carta de motivació d’una pàgina a seleccio@perevirgili.cat indicant en l’assumpte del correu electrònic “METGE/SSAHAD Barcelona Juny 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2022
Referència: 13486
Descripció:

METGE/SSA ESPECIALISTA PER A L’ÀREA DE CURES PAL·LIATIVES I ONCO-GERIATRIA PER A L’HOSPITAL D’ATENCIÓ INTERMÈDIA Incorpora’t a l’equip de cures pal·liatives i onco-geriatria del Parc Sanitari Pere Virgili Què oferim? Una plaça de metge/ssa adjunt/a a temps complert, contracte interí indefinit, condicions SISCAT, 8-16 h, flexibilitat per conciliació, número de guàrdies limitat. Prioritzem especialistes en geriatria, m. familiar, m. interna però també valorem altres especialitats mèdiques. Possibilitat de participar en projectes de recerca de l’àrea de cures pal·liatives i onco-geriatria i i realitzar tesis de doctorat Qui som? Hospital públic a Barcelona, connectat amb hospitals universitaris i atenció primària. Tenim totes les línies d’atenció intermèdia, amb programes innovadors: subaguts, onco-geriatria (en equips multidisciplinaris oncòleg-geriatra), rehabilitació geriàtrica, cures pal·liatives, trastorns cognitius, hospital de dia, PADES, hospitalització a domicili geriàtrica, geriatria territorial. Entorn docent (MIR/EIR), grup de recerca acreditat adscrit al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i possibilitat de doctorat.. Parc Sanitari Pere Virgili gestiona també 4 àrees bàsiques de salut i un CUAP. A part de ser un centre referent en geriatria i cures pal·liatives, amb programes d’atenció integrada amb atenció primària al territori. Equip mèdic altament qualificat i entorn docent i d’investigació, som pioners en atenció geriàtrica ambulatòria i domiciliària, i en integració entre geriatria i atenció primària. Model de farmàcia clínica amb contacte directe diari amb facultatius Què garantim? Integració en equip polivalent de 29 adjunts, treball inter-disciplinari, possibles rotacions entre serveis, ambient de treball positiu. Dedicació preferent a onco-geriatria i cures pal·liatives/PADES. A part de ser un hospital conegut en l'àmbit de la geriatria i les cures pal·liatives, és una oportunitat per incrementar formació en aquests temes per a metges de medicina familiar i comunitària o medicina interna, útil en futur per aplicar en qualsevol entorn assistencial. Per conèixer-nos millor? La web: https://lnkd.in/dBS6BnE Alguns projectes innovadors: https://lnkd.in/dTEGknc; https://lnkd.in/dkbr4th La recerca: https://lnkd.in/drWwPqq Perfil sol·licitat Formació requerida. Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Geriatria, Medicina Interna, Medicina familiar i comunitària o altres especialitats mèdiques. Es valorarà expertesa o formació específica en l’àmbit de cures pal·liatives. Competències/Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats comunicatives i empatia. Condicions dels llocs de treball Contracte a jornada completa d’interinitat sense temporalitat, fins a resolució de convocatòria. Incorporació immediata. Horari flexible: 8-16 h. Retribució segons el II Conveni de la SISCAT. Procés de selecció Envieu un CV actualitzat i carta de motivació a seleccio@perevirgili.cat indicant en l’assumpte del correu electrònic “METGE/SSA PAL·LIATIUS/ONCO-GERIATRIA”.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2022
Referència: 13487
Descripció:

METGE/SSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA ,MEDICINA INTERNA O MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA PER HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA GERIÀTRICA Incorpora’t a l’equip d’Hospitalització domiciliària del Parc Sanitari Pere Virgili Què oferim? Una plaça de metge/ssa adjunt/a a temps complert, contracte interí indefinit, condicions SISCAT, 8-16 h, flexibilitat per conciliació, número de guàrdies limitat. Prioritzem especialistes en geriatria, m. familiar, m. interna o altres especialitats mèdiques. Possibilitat de participar en projectes de recerca i docència i realitzar tesis de doctorat. Qui som? Equip pioner a Barcelona en la Hospitalització a domicili geriàtrica. Actualment disposa de 3 equips amb projecció d’expansió. Equip multidisciplinar (Metge/ssa, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia i treball social). El Parc Sanitari Pere Virgili es un hospital públic a Barcelona, connectat amb hospitals universitaris i atenció primària. Tenim totes les línies d’atenció intermèdia, amb programes innovadors: subaguts, onco-geriatria (en equips multidisciplinaris oncòleg-geriatra), rehabilitació geriàtrica, cures pal·liatives, trastorns cognitius, hospital de dia, PADES, hospitalització a domicili geriàtrica integral. Entorn docent (MIR/EIR), grup de recerca acreditat adscrit al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i possibilitat de doctorat. Centre referent en geriatria i cures pal·liatives,amb programes d’atenció integrada amb atenció primària al territori. Equip mèdic altament qualificat i entorn docent i d’investigació som pioners en atenció geriàtrica ambulatòria i domiciliària, i en integració entre geriatria i atenció primària. Model de farmàcia clínica amb contacte directe diari amb facultatius. Què garantim? Integració en equip polivalent de 29 adjunts, treball inter-disciplinari, ambient de treball positiu. Formació continua en l’àmbit de la geriatria. Àmbit preferent d’actuació: hospitalització a domicili geriàtrica integral, en equip multidisciplinari format per geriatra, infermeria geriàtrica, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, treballadora social, residents. Per conèixer-nos millor? La web: https://lnkd.in/dBS6BnE Alguns projectes innovadors: https://lnkd.in/dTEGknc; https://lnkd.in/dkbr4th La recerca: https://lnkd.in/drWwPqq Perfil sol·licitat Formació requerida. Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Geriatria, Medicina Interna o Medicina familiar i comunitària. Competències/Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats comunicatives i empatia. Condicions dels llocs de treball Contracte a jornada completa d’interinitat sense temporalitat, fins a resolució de convocatòria. Incorporació immediata. Horari: 8-16 h, guàrdies. Retribució segons el II Conveni de la SISCAT. Procés de selecció Envieu un CV actualitzat i carta de motivació d’una pàgina a seleccio@perevirgili.cat indicant en l’assumpte del correu electrònic “METGE/SSAHAD Barcelona 08 Juny 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2022
Referència: 13488
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa té la necessitat de cobrir una plaça de facultatiu/va especialista en Urologia per a l'Hospital de Terrassa. Les persones interessades podeu trobar més informació a l'enllaç: https://cst.cat/oferta-treball/facultatiu-va-especialista-en-urologia-ref-med347/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13467
Descripció:

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D’URGELL PRECISA: METGE DEL SERVEI DE MEDICINA INTERNA Formarà part del Servei de Medicina Interna, en dependència del Cap de Servei. Es requereix: 1. Llicenciatura en Medicina i Cirurgia 2. Especialitat en Medicina Interna 3. Es valorarà titulació via MIR 4. Experiència en lloc similar 5. Coneixements informàtics a nivell d’usuari S’ofereix: • Contracte Indefinit • Reconeixement Carrera Professional • Salari segons Conveni • Jornada completa i guàrdies de localització • Incorporació immediata • Bon ambient de treball • Formació continuada • Equip cohesionat i col·laborador • Entorn amb alta qualitat de vida Interessats enviar C.V. detallat a m.gil@fsh.cat abans del 23/06/2022 Web: www.fsh.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13468
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Nefrologia referència 33330-3158 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2409

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13469
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 123-3159 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2410

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13470
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Hematològia referència 30076-3150 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2411

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13471
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anatomia Patològica referència 33249-3151 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2412

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13472
Descripció:

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D’URGELL PRECISA: METGE DEL SERVEI DE LA UNITAT SÒCIOSANITÀRIA Formarà part de la Unitat Sociosanitària, en dependència del Cap de Servei. Es requereix: 1. Llicenciatura en Medicina i Cirurgia 2. Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària, Geriatria ó Medicina Interna 3. Es valorarà titulació via MIR 4. Experiència en pacient fràgil, crònics complexes i pal·liatius 5. Coneixements informàtics a nivell d’usuari S’ofereix: • Contracte Indefinit • Reconeixement Carrera Professional • Salari segons Conveni • Jornada completa • Incorporació immediata • Bon ambient de treball • Formació continuada • Equip cohesionat i col·laborador • Entorn amb alta qualitat de vida Interessats enviar C.V. detallat a rh@fsh.cat abans del 23/06/2022 Web: www.fsh.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13473
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Pneumologia referència 33343-3160 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2413

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13474
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Neurologia referència 33280-3161 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2414

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13475
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Neurologia referència 33283-3162 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2415

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13476
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psiquiatria referència 33300-3162 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2416

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13477
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Immunologia referència 33272-3164 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2417

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13478
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Farmacologia Clínica referència 33323-3165 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2418

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13479
Descripció:

A l'Hospital Universitari Dexeus cerquem metge/ssa especialista en Medicina Intensiva per la cobertura de l'atenció continuada al nostre servei. Oferim contractes laborals d'atenció continuada a jornada completa o parcial segons les teves necessitats.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-06-2022
Referència: 13480
Descripció:

Seleccionamos Para hospital de referencia de la provincia de Girona: MÉDICO ANESTESISTA Composición del servicio: 1 Jefe de Servicio, 3 Jefes de Sección, 26 Adjuntos y 4 residentes por año. Con intervenciones en cirugía cardíaca, robótica y oncológica de alta complejidad. REQUISITOS: • Tener la especialidad vía MIR o homologada, en trámite o pendiente de tramitar la homologación en España. • Experiencia como anestesista. SE OFRECE: • Contratación laboral estable a jornada completa como médico adjunto. • Retribución entre fijo y variable (55000€) + guardias + posibilidad de hacer jornadas extras de quirófano o soporte a pruebas radiológicas, pudiendo llegar a más de 100000€ con todos los extras. • Incorporación a negociar.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2022
Referència: 13460
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat. La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Salut Mutual i Privada. És hospital Universitari de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya en el grau de Medicina i Cirurgia, col·laborant també amb altres universitats. Es requereix: Títol d’Especialista en Otorrinolaringologia Es valorarà: Doctorat Experiència en càrrecs de responsabilitat i gestió Experiència en l’especialitat Formació i experiència en gestió Capacitat docent i de recerca Visió global i de l’entorn Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata Interessats/des Inscriure's a la oferta, adjuntant carta de presentació i CV.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2022
Referència: 13461
Descripció:

La Unitat d'Hemostàsia i Servei de Transfusió del Consorci Sanitari Integral cerca Facultatiu/a adjunt/a especialista en Hematologia i Hemoteràpia Por què treballar con nosaltres? El Consorci Sanitari Integral aquesta integrada por l'Hospital de Sant Joan Despí, Hospital General de l'Hospitalet i Hospital Dos de Maig. El candidat s'integrarà en la Unitat d'Hemostàsia i Servei de Transfusió, totes dues unitats tenen un gran potencial de creixement i donen servei a una àrea de més de 400.000 habitants. Requisitos Grau universitari de Medicina o equivalent en anteriors sistemes educatius i especialitat en Hematologia i Hemoteràpia, via MIR. Preferiblement, experiència en un lloc de treball similar. Què te oferim? - L'oportunitat de treballar en el Consorci Sanitari Integral, una entitat pública de serveis sanitaris, socials i sociosanitaris, con més de 3.400 professionals. - Contracte d'1 any con possibilitat de contracte indefinit por convocatòria. - Jornada completa. - Incorporació immediata. - Salari segons conveni SISCAT. Què has de fer si estàs interessat/a? Hauràs de lliurar Curriculum vitae al següent correu electrònic: seleccio@csi.cat, indicant en l'assumpte la referència BET/3922 i el mitjà pel que has conegut aquesta oferta de treball.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2022
Referència: 13462
Descripció:

Som l’Hospital Universitari MútuaTerrassa és un centre inclòs en el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) d’alta complexitat, amb un nivell assistencial de referència per a la seva àrea d’influència i també per altres hospitals. Busquem professionals d’infermeria per cobrir vacants a l'àrea sociosanitaria. Ofrim: Contracte indefinit, 100% de jornada Torns dia i/o nit Salari segons conveni SISCAT Pla d’acollida (Formació inicial en el departament de destí) Desenvolupament professional dins de l’organització. Incorporació immediata. Ens agradarà rebre el teu currículum a uprha@mutuaterrassa.cat T’esperem Per saber més de nosaltres i del teu futur professional, visualitza aquest enllaç https://youtu.be/jDP5II6GRQQ

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2022
Referència: 13463
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna o Medicina Intensiva referència 33276-3156 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2402

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2022
Referència: 13464
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna o Medicina Intensiva referència 33277-3157 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2403

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2022
Referència: 13465
Descripció:

Oferta de plaça de metge adjunt de Medicina Interna pel servei del Medicina Interna de l'hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2022
Referència: 13466
Descripció:

l'Hospital del Vendrell està interessat en la incorporació d'un facultatiu especialista en Medicina Interna via MIR al seu equip assistencial que desenvolupi l'assistència en l'àrea d'hospitalització d'aguts, suport al servei d'urgències i consultes externes pròpies de l'especialitat. S'ofereix la possibilitat de realitzar una consulta monogràfica en malaltia tromboembòlia, unitat d'insuficiència cardíaca, risc cardiovascular, patologia autoimmune o infeccioses. Es facilitarà la formació continuada i la col·laboració en la creació i actualització de protocols, participació en les diferents comissions de l'Hospital i nous projectes així com en la docència i formació de metges residents de Medicina Familiar i Comunitària. El servei de Medicina Interna de l'Hospital del Vendrell és un servei dinàmic, que treballa amb eficiència, cohesionat i amb un excel·lent ambient de treball i relació amb la resta de serveis de l'hospital. L' Hospital del Vendrell que pertany a la Xarxa Sanitaria, Social i Docent de Santa Tecla, es troba fase d'ampliació de les seves intal.lacions i d'acreditació per a la formació de metges residents en Medicina Interna. Es valorarà l'experiència de treball en l’àmbit d'Hospital Comarcal, interès pel treballar en equip. S'ofereix un contracte indefinit jornada a temps complert (37.5 h/setmanals), en horari de 08 a 15.30h de dilluns a divendres i, de forma rotatòria (aproximadament 3 tardes al mes de 14.00 a 21.00h) més guàrdies de presencia diurna (de 8 a 20h) caps de setmana i festius cobrint la planta de Medicina Interna, sociosanitari (integrat en el mateix hospital) i suport a urgències. Salari en conveni SISCAT. Per més nformació poden trucar al 618454635.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2022
Referència: 13454
Descripció:

OFERTA DE TREBALL D’UN/A PSICÒLEG/LOGA SERVEI PRELABORAL S’ofereix:  Incorporació immediata per suplència de llarga durada  Centre de treball: Sant Boi de Llobregat i Gavà  Remuneració: Segons Conveni SISCAT  Dedicació: Jornada Completa Es requereix:  Grau en Psicologia  Màster en Psicologia General Sanitària  Formació específica en l’àrea d’inserció laboral  Experiència en l’acompanyament de persones amb trastorn mental greu  Experiència en maneig de grups  Experiència en treball en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Coneixement de la xarxa de salut pública d’atenció en salut mental  Coneixement de recursos d’inserció laboral  Formació específica en tècniques d’entrevista motivacional  Coneixements d’un tercer idioma  Habilitats: treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència relacionada amb salut mental Els/les interessats/as han d'enviar currículum vitae i indicar referència de l’oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875 REFERÈNCIA CONVOCATORIA: PSICOLOGIA PRELABORAL JUNY 2022EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZA EL 19 DE JUNY DE 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2022
Referència: 13455
Descripció:

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Universitario de la Ribera en Alzira, Valencia. Hospital perteneciente a la red pública de la Consellería de Sanidad Pública y Universal. Plantilla joven con importante proyecto de futuro Se busca facultativo/a especialista en Angiología y Cirugía Vascular para realizar funciones asistenciales propias de la especialidad en el ámbito hospitalario Imprescindible título de especialidad vía MIR u Homologada de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular Se ofrece: • Plaza a tiempo completo con integración en plantilla , donde se realizan todo tipo de técnicas abiertas o endovasculares, guardias médicas,…. Inicialmente se trata de cubrir los periodos vacacionales durante 4 meses (Julio hasta Octubre, ambos inclusive), con intención de prolongar posteriormente la oferta laboral de forma indefinida en el contexto de ampliación de la plantilla del grupo de trabajo para reforzar unidad de quirófano híbrido quirúrgico y endovascular (interinidad prevista y confirmada para finales de Octubre por jubilación, y una muy posible plaza vacante de nueva creación) • Posibilidad de incorporación inmediata (JULIO)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2022
Referència: 13456
Descripció:

El Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) Baluard és un servei titularitat de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) gestionat per l'entitat Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). Es localitza al barri del Raval de la ciutat de Barcelona. Disposa d'àrea de tractament i àrea de reducció de danys, principalment atén a població en situació d'exclusió social i d'origen multicultural. Es requereix persona: - Titulada en medicina, especialitzada en psiquiatria. Es valorarà: - Experiència en l'àrea d'addiccions - Sensibilitat cap a poblacions en situació d'elevada exclusió social i gènere S'ofereix: - Contracte indefinit, segons conveni SISCAT - Jornada complerta (38,5 h/setm), possiblitat d'incorporar 2 professionals en jornada parcial - Horari: dilluns a divendres de 8:00 a 15:00. Festius i caps de setmana lliures. - Plaça de pàrking - Formació continuada - Treball en equip multidisciplinar (treball social, medicina, psicologia, educadors/es socials) - Possibilitat d'intervenció comunitària (espai públic i/o comunitari) ABD és gestora d'altres serveis d'atenció a les drogodependències (CAS, UM, Prevenció...) de la ciutat, possibilitat de rotar entre serveis. Contacte: Ester Aranda - earanda@abd-ong.org

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2022
Referència: 13457
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) te necessitat de cobrir el lloc de treball de Cap de Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) de la base de l’Hospital de Terrassa. Per a més informació podeu trobar-la a l'enllaç: https://cst.cat/oferta-treball/cap-de-servei-demergencies-mediques-sem-ref-med355/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2022
Referència: 13458
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) te necessitat de cobrir el lloc de treball de Cap de Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) de la base de l’Hospital de Terrassa, Adjuntem enllaç per a més informació: https://cst.cat/oferta-treball/cap-de-servei-demergencies-mediques-sem-ref-med355/

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-06-2022
Referència: 13447
Descripció:

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona cerca metges/metgesses adjunts/es especialistes en pediatria amb incorporació immediata. Contracte de interinitat per vacant al Servei de Pediatria, amb jornada laboral de 18 hores setmanals en format de guàrdies. Termini de presentació: fins a cobertura del lloc de treball. En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres: ofertestreball@parcdesalutmar.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-06-2022
Referència: 13448
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Dermatologia referència 33247-3152 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2398

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-06-2022
Referència: 13449
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Dermatologia referència 33248-3153 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2399

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-06-2022
Referència: 13450
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Dermatologia referència 33269-3154 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2400

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-06-2022
Referència: 13451
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Dermatologia referència 33270-3155 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2401

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-06-2022
Referència: 13452
Descripció:

Se precisa facultativo especialista en Angiología y Cirugía Vascular vía MIR para cubrir contrato de interinidad en el Hospital General universitario de Elche. Incorporación inmediata. Duración estimada 1 año. Contrato a tiempo completo con plena integración en las actividades del Servicio. Más información y detalles por e-mail.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-06-2022
Referència: 13442
Descripció:

Depenent del Cap de Servei d’Urgències, la missió d’aquest lloc de treball es concreta en desenvolupar una activitat en equip multidisciplinari en l'àrea mèdica d’urgències, amb visió transversal, integrant coneixements de diverses especialitats tant mèdiques com quirúrgiques. Així com incorporar nous processos, tècniques, habilitats diagnòstic-terapèutiques, sistemes de gestió, etc., encaminades a millorar la qualitat de l'atenció prestada als usuaris que demanden atenció urgent. Les funcions i responsabilitat principals del lloc són: 1. Assistència al pacient afecte de patologia mèdica aguda. 2. Gestió de pacients en Unitat d’Observació d’Urgències. 3. Treball interdisciplinari amb resta d’especialitats. 4. Supervisió i formació de Residents de l’àrea medica. 5. Participar en actualització de protocols, circuits i procediments, sessions del servei i Pla formatiu. Es convoca el procés selectiu per cobrir dos llocs de treball de metge/metgessa adjunt per al servei d’Urgències del CSdM, amb contracte de treball d’interinitat per a la cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa i a torns de treball tant de dia com de nit. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà de fins el dia 13 de juny de 2022 a les 14 hores, indicant referència CSM036-22 https://www.csdm.cat/ca/el-consorci/treballa-amb-nosaltres/719/convocatoria-publica-per-a-la-cobertura-de-dos-llocs-de-treball-de-metge-metgessa-adjunt-per-al-servei-d-urgencies-del-csdm-referencia-csm036-22

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-06-2022
Referència: 13444
Descripció:

Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla ofereix una vacant de Metge/ssa Especialitat en Digestologia per Complex Llevant i Hospital el Vendrell ( Tarragona). Funcions: Realitzarà endoscopia digestiva, CCEE, interconsulta a planta d´hospital e interconsulta virtual. S´ofereix contracte indefinit, horaris matins, a jornada completa, salari segons conveni SISCAT. Interessats/des enviar el cv a anaflores@xarxatecla.cat o bé trucar al tf 618454635 per a més informació consultar www.xarxatecla.cat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-06-2022
Referència: 13445
Descripció:

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla busca un/a PEDIATRA pel Cap Matern-Infantil de Botafoc en el Vendrell. L´equip està format per 6 pediatres, amb possibilitat de fer consulta especialitzada. s´ofereix contracte indefinit a jornada completa amb una guàrdia al mes de 12h . Salari de Facultatiu Especialista segons conveni SISCAT amb possibilitat d´entrar en carrera professional des de l´inici. Interessats/des enviar el cv a anaflores@xarxatecla. cat o bé trucar al tf: 618454635

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-06-2022
Referència: 13446
Descripció:

Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla busca un Farmacèutic/a Clínic ( via FIR) per cobrir una baixa llarga amb possibilitats de continuïtat. Requisits: Especialitat via FIR Coneixement de Farmàcia Oncològica. S´ofereix : Contracte de jornada completa, en horari de matins de 8-17h. Salari de Facultatiu III segons conveni SISCAT, entorn 45.000 euros bruts anuals amb possibilitat d´accedir a la carrera professional desde l´inici. Interessats/des podem enviar el cv a anaflores@xarxatecla.cat o bé trucar per telèfon al 618454635

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-06-2022
Referència: 13437
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) és una organització sanitària integrada que disposa de tots els nivells d'atenció (primària, especialitzada, sociosanitària i de salut mental) i, de forma continuada i coordinada ofereix serveis de salut a una població de més de 200.000 habitants del Vallès Occidental, dels municipis de Terrassa, Matadepera, Rubí, Castellbisbal, Sabadell i Sant Quirze. D’altra banda, el CST disposa d’acreditació docent per a la formació sanitària especialitzada (FSE) en les corresponents unitats docents específiques o multiprofessionals. En els propers mesos quedarà vacant el lloc de comanadament de CAP D’ESTUDIS D’ESPECIALITATS HOSPITALÀRIES, càrrec dependent de la Direcció Gerència i que constitueix una peça cabdal i indispensable per mantenir l’acreditació docent i tenir cura de l’organització de la FSE- Especialitats Hospitalàries del CST. En conseqüència, el CST te la necessitat de cobrir l’esmentat càrrec a partir del moment que quedi vacant i a tal efecte fa pública aquesta convocatòria que es regirà pels següents criteris Titulació i requisits de les persones candidates: • Títol de grau universitari en l’àmbit de les ciències de la salut. • Títol especialista en ciències de la salut. • Presentació d’un projecte de gestió de la FSE al CST Es valorarà • Mèrits inclosos en el Currículum Vitae, que cal indiqui expressament: • Trajectòria professional assistencial, docent i de recerca • Experiència en formació sanitària especialitzada • Desenvolupament de funcions de cap d’estudis, tutoria de formació especialitzada, coordinació o col·laboració docent en un centre acreditat per a la formació especialitzada. • Experiència i formació en lideratge i gestió d’equips humans • Experiència i formació en la planificació, organització i gestió de recursos i qualitat. • Experiència i formació en metodologia docent i d’avaluació • Capacitat i interès per la docència. • Capacitat de lideratge, de treball en equip i d’organització. • Capacitat d’interès per la investigació • Capacitat comunicativa i integradora. Centre de treball Hospital de Terrassa (CST). Carretera de Torrebonica s/n, Terrassa. S’ofereix • Incorporació immediata. • La categoria professional serà Grup Professional 1 (Assistencial de grau superior) o 2 (assistencials de Grau Mig) del conveni del SISCAT amb assignació de les funcions de Cap d’Estudis, de conformitat amb el procediment que regula els nomenaments. • La dedicació específica a la tasca de Cap d’Estudis serà d’un 60% de la jornada laboral. • En el supòsit que la persona escollida sigui professional del propi CST continuarà desenvolupant la seva tasca assistencial anterior en el 40% restant de la jornada fins a completar el 100% o la jornada que tingui contractada Característiques de la convocatòria i sistema de selecció: • Poden presentar-se a aquesta convocatòria tots els/les professionals interns/es i externs/es que acreditin les condicions establertes a l’apartat requisits dels candidats d’aquesta convocatòria. • S’estableix un termini de 6 mesos com a període de prova, transcorreguts els quals si la persona seleccionada era interna del CST i no és confirmada en aquesta funció de comandament retornarà a la seva plaça d’origen en les condicions anteriors. • Un Tribunal constituït “ad hoc” valorarà l’adequació dels aspirants al perfil exigit. La comissió de selecció estarà constituïda per un màxim de set membres nomenats per la direcció del centre, entre els quals hi ha d’haver necessàriament la participació de dos Caps d’Estudis de FSE, un representant de la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional i un altre del mateix centre o la mateixa unitat docent de què es tracti. La relació nominal dels membres del Tribunal es farà publica abans de l’inici del procés d’entrevistes a les persones candidates. • El Tribunal, prèvia valoració dels mèrits de les persones que han presentat candidatura, les convocarà a una entrevista personal per completar la valoració de la seva idoneïtat per a la realització de la funció objecte d’aquesta convocatòria. En l’esmentada entrevista caldrà que les persones candidates aportin una presentació per exposar davant del Tribunal el seu projecte d’organització de la FES del CST i respondre a les preguntes que se’ls hi formulin. Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria, hauran de fer arribar a la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST per mitjà de correu electrònic tramès a l’adreça seleccio@cst.cat, el seu currículum vitae actualitzat, en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats i especificant correctament la Referència d’aquesta convocatòria que figura a l’encapçalament: a) Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte). b) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària). c) Mèrits professionals (activitat assistencial realitzada). d) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions, treballs de recerca, etc). El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins al dia 31 de juliol del 2022 Indicant la REF: 354 Terrassa, 1 de juny del 2022 La Direcció del CST.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-06-2022
Referència: 13436
Descripció:

s'ofereix plaça de Facultatiu especialista en Aparell Digestiu a l'Hospital Universitari General de Catalunya, ubicat a Sant Cugat del Vallès, per a consulta externa, endoscòpia i hospitalització. Es valorarà experiència professional en endoscòpia i CPRE, habilitats comunicatives i capacitat d'integrar-se a l'equip. Requisits: -Titulació via MIR/homologació d'especialitat del Ministeri d'Educació i Ciència d'Espanya S'ofereix: -Contracte indefinit, jornada completa 100% i Incorporació immediata. Desenvolupament de carrera professional segons conveni. Contacte: Laia Forges, Àrea de Gestió del Talent. Direcció de persones. Correu electrònic. laia.forges@quironsalud.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-06-2022
Referència: 13438
Descripció:

Cerquem Metge/essa especialista en Cirurgia general i de l’Aparell Digestiu per integrar-se en el Servei de Cirurgia del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf (Hospital Sant Camil ubicat a Sant Pere de Ribes). Requisits específics: • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina • Especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris). Oferim: • Contractació d’interinatge pendent de convocatòria. • Retribució salarial segons conveni SISCAT. • Jornada a temps complet de 1688 hores anuals més guàrdies. • Incorporació immediata. • Formació continuada i carrera professional. Es valorarà: • Capacitat per a la col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius d’un centre d’aguts (urgències, hospitalització i ambulatori). • Orientació preferent a tasca assistencial. • Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip. • Experiència en hospitals comarcals de referència. • Familiaritzat en la utilització de la Història Clínica informatitzada. Període de presentació de candidatures i documentació: Des del dia següent a la publicació del present anunci, fins 31 de juliol de 2022. Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: Les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència CIR_SCC_2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-06-2022
Referència: 13439
Descripció:

Badalona Serveis Assistencials requereix incorporar 1 Metge/ssa especialista en Aparell Digestiu per a la Unitat d’Endoscòpia digestiva i de digestologia clínica amb un projecte engrescador i nou, amb horitzó en els propers mesos de canvi d’equipament de la unitat d’endoscòpia i increment de nombre de sales, innovant en el model de gestió, potenciant la col·laboració territorial en activitats complexes. LINK D'OFERTA DE FEINA: https://www.bsa.cat/uploads/Professionals/Treballa%20BSA/Convocat%C3%B2ria%20de%20pOla%C3%A7a_1%20Digestologia.pdf

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-06-2022
Referència: 13440
Descripció:

Centre Mèdic CMQR de Reus, requereix incorporar un/a dermatòleg/a. La jornada segons disponibilitat. Oferim contracte mercantil de llarga durada i retribució a percentatge del 70% pel professional i 30% pel centre. Centre mèdic privat i mútues. Si esteu interessats podeu enviar un correu a: mguillen@cmqr.cat o trucar al tel.: 639074087

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-05-2022
Referència: 13430
Descripció:

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats METGE/ESSA ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU Es requereix Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. En el cas del metge/essa especialista acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR. Domini del català parlat i escrit. Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*) Es valorarà: Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat. Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball. Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual. Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Les persones interessades hauran de registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars (indispensable Formació en hores i Experiència en mesos). Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT DIG 22 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-05-2022
Referència: 13435
Descripció:

Des de la Gerència i el Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, s’ofereixen dues places vacants de Facultatiu/iva Especialista en Medicina Intensiva amb jornada completa. Aquesta plaça inclou activitats de visita a pacients a UCI i a les plantes (UCI sense parets), atenció continuada a UCI, docència i recerca clínica. Es requereix: • Títol de metge especialista en Medicina Intensiva Es valorarà: • Experiència professional • Capacitat de treball en equip S’ofereix: • Contracte amb jornada completa • Activitats de formació continuada • Desenvolupament professional • Possibilitat de realització de recerca en el mateix servei i en grup consolidat de l’IRBLleida de Medicina Intensiva • Possibilitat de fer la Tesi doctoral • Incorporació immediata Interessats/des: Les persones interessades podeu contactar amb la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional enviant currículum a direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat o a través del telèfon de contacte 973705221.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-05-2022
Referència: 13431
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cardiologia referència 3454-3148. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2395

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-05-2022
Referència: 13432
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Neurologia referència 28088-3149. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2396

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 31-05-2022
Referència: 13434
Descripció:

Fundació Salut Empordà precisem incorporar un/a FACULTATIU/VA FARMÀCIA per al servei de Farmàcia de l'Hospital de Figueres. Es requereix Llicenciatura/Grau en Farmàcia i Especialitat en Farmàcia Hospitalària. S'ofereix proposta estable i retribució competitiva.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-05-2022
Referència: 13428
Descripció:

Contracte de baixa paternal (35 hores). Cirurgia de Paret i cirurgia d'Urgències. Període: del 8 de juliol al 7 d'octubre del 2022. Jornada laboral de 8 a 15. Guàrdies segons planning del Servei (4 per mes).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-05-2022
Referència: 13429
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA ESPECIALITAT MEDICINA DEL TREBALL Parc Sanitari Sant Joan de Deú és una xarxa d’equipaments assistencials, docents i de recerca integrada en dos àmbits d’especialització: xarxa de Salut Mental i Hospital de Sant Boi. El lloc ofertat pertany a la Direccio de Persones i Valors, al Departament de Prevenció i Salut Laboral. S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada completa Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Medicina del Treball  Experiència mínima de dos anys com a metge/ssa del treball en un servei de prevenció i salut laboral  Experiència en l’ús de programes de gestió en la prevenció de riscos laborals: Preven CS/32 o similar Es valorarà:  Formació en Prevenció de Riscos Laborals  Coneixements paquet office en especial Excel i anàlisi de dades  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: PREVENCIÓ I SALUT LABORAL 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-05-2022
Referència: 13426
Descripció:

Hospital Universitari General de Catalunya(Grup Quironsalud), ubicat a Sant Cugat del Vallès, precisa incorporar un Metge Especialista en cirurgia general i digestiva per incorporar-se en el Servei de Digestiu a jornada complerta i amb contracte indefinit. Requisits: Titulació d’especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu via MIR o degudament homologada. Nacionalitat espanyola o permís de treball vigent. Capacitat de treball en equip. Habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-05-2022
Referència: 13427
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental i addiccions: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts Adults i Infanto/Juvenil, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i Llars amb suport, Així mateix es dóna resposta en salut mental i addiccions a diferents recursos ubicats a l'àrea d'influència de la Fundació Althaia : Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès i Anoia. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la Inclusió social de les persones ateses. Requisitos Es requereix: Títol d’Especialista en Psiquiatria Es valorarà: Experiència en l'especialitat Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores anuals) Horari: Dll-DV 8 a 15h i una tarda setmanal (possibilitat de realitzar unes hores de teletreball) + guàrdies Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata segons disponibilitat del candidat/a Interessats/des Enviar mail a seleccio@althaia.cat adjuntant currículum vitae i carta de presentació fins al dia 30/6/2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-05-2022
Referència: 13420
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE PSICÒLEG/LOGA DIRECCIÓ SALUT MENTAL UNITAT D’AGUTS – SANT BOI S’ofereix:  Incorporación immediata  Contracte Indefinit  Remuneració: Segons Conveni SISCAT  Dedicació: Jornada Completa Es requereix:  Especialitat en Psicologia Clínica (Via PIR)  Experiència mínima de 5 anys en unitats d’aguts i/o patologia dual d’adults  Experiència en equips interdisciplinaris i coneixement de la xarxa de Salut Mental Es valorarà:  Experiència i formació en l’abordatge de trastorns de personalitat i entrevista motivacional  Experiència i formació en àrees d’interès de la unitat d’aguts (Psicometria, psicoteràpia estratègica breu, psicoteràpia grupal, psicoteràpia cognitiu conductual i dialèctica-conductual, teràpies de tercera generació)  Experiència i formació en l’avaluació i abordatge del trauma i TCA.  Experiència assistencial en unitats d’estada breu i unitats de subaguts  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: PSICO AGUTS 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-05-2022
Referència: 13421
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA GERIATRE DIRECCIÓ HOSPITAL DE SANT BOI GERIATRIA S’ofereix:  Incorporació immediata  Contracte Indefinit  Remuneració: Segons Conveni SISCAT  Dedicació: Completa Es requereix:  Títol d’Especialitat en Geriatria  Experiència mínima d’un any en Servei de Geriatria Es valorarà:  Experiència en Servei de Cures Pal·liatives  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875 REFERÈNCIA CONVOCATÒRIA: GERIATRIA 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-05-2022
Referència: 13422
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anatomia Patològica referència 33250-3145. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2386

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-05-2022
Referència: 13423
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anatomia Patològica referència 33252-3146. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2387

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-05-2022
Referència: 13424
Descripció:

Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, amb opció a un lloc de treball estable. Contracte inicial d'interinitat, amb jornada completa. Integració dins del Servei de Salut Laboral del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona amb possibilitat d’accés a carrera professional i de desenvolupament professional i acadèmic.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-05-2022
Referència: 13417
Descripció:

1. Descripció del lloc de treball Lloc de treball de psicòleg/òloga especialista en psicologia clínica per al Servei de Psiquiatria, Salut Mental i Addicions de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 2. S’ofereix • Contracte eventual de 6 mesos a jornada completa, renovable a la seva finalització. • Grup professional: Grup 1 AS-TGS Titulat/ada de Grau Superior. • Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 3. Requisits • No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya. • Trobar-se en possessió de la titulació oficial de Psicòleg/òloga especialista en Psicologia Clínica, que habiliti per a l’exercici professional (o finalitzar la formació PIR d’aquesta especialitat durant el 2022). • Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable tant de la formació com d’experiència professional. 4. Es valorarà • Experiència, formació, docència i recerca en temes relacionats amb la pràctica clínica en el camp de la psiquiatria, salut mental i addiccions. • Capacitat de treball en equip. • Actitud davant l’organització i l’aportació específica que pugui fer al lloc de treball, així com el grau de concordança amb els objectius propis de l’empresa. 5. Funcions • Participació en l’avaluació psicològica, intervenció psicoterapèutica i recuperació de persones amb problemes de salut mental en l’àmbit comunitari. • Participació en activitats docents en l’àmbit de la psicologia i la salut mental. • Participació en activitats de recerca i innovació en l’àmbit de la salut mental. 6. Desenvolupament del procés de selecció El procés de selecció constarà de les següents fases: 1. Comprovació del compliment dels requisits 2. Llistat provisional d’admesos/eses i exclosos/oses 3. Presentació d’al·legacions 4. Llistat definitiu d’admesos/eses i exclosos/oses 5. Valoració de mèrits  Formació, docència, currículum científic i recerca  Experiència professional 6. Entrevista professional amb l’òrgan de selecció 7. Resolució provisional del procés 8. Presentació d’al·legacions 9. Resolució definitiva del procés 7. Presentació de sol·licituds Els/les aspirants hauran d’aportar una sol·licitud i la següent documentació: • Fotocòpia del DNI o passaport. • Currículum vitae. • Còpia de les titulacions oficials i de la resta de documentació acreditativa dels mèrits al·legats, que caldrà justificar amb els documents originals prèviament a la formalització del contracte laboral. a la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional, ubicat a l’Hospital Universitari de Santa Maria, avinguda Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 Lleida, o mitjançant l’adreça de correu electrònic rrhh@gss.cat, fins el 23 de juny de 2022, a les 10:00 h., on també es poden adreçar per qualsevol qüestió. 8. Òrgan de selecció El procés es resoldrà per un òrgan de selecció, les funcions del qual seran valorar la idoneïtat dels Currículums i realitzar l’entrevista professional. La composició de l’òrgan de selecció serà: President: Gerent/a Territorial, o persona en qui delegui Vocal: Director/a de Persones i Desenvolupament Professional, o persona en qui delegui Vocal: Director/a mèdic/a, o persona en qui delegui Vocal: Director/a del Servei de Salut Mental i Addiccions, o persona en qui delegui Vocal: Psicòleg/òloga especialista, o persona en qui delegui Vocal sense vot: 1 membre del Comitè d’Empresa 9. Informació sobre el procés La informació referent a aquest procés de selecció es publicarà a la Web i Intranet de Gestió de Serveis Sanitaris i en el tauler d’anuncis de la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional de l’Hospital Universitari de Santa Maria. Lleida, Direcció de Persones i Desenvolupament Professional

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-05-2022
Referència: 13418
Descripció:

El Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge ofrece 2 plazas de Facultativo  Especialista en Medicina intensiva de jornada completa formato horario mixto, (guardias y asistencia convencional). 

El Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital universitari de Bellvitge forma parte de un hospital terciario con una amplia cartera de servicios,  dispone 48 camas con programas de trasplante cardiaco, hepático, ECMO, neurocríticos, transporte interhospitalario de pacientes críticos de alta complejidad. Posibilidad de incorporación en las diferentes áreas de investigación y docencia.

Interesados contactar con rmanez@bellvitgehospital.cat 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-05-2022
Referència: 13419
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 33113-3131. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2353

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-05-2022
Referència: 13413
Descripció:

Es tracta d'una substitució en HD de TCA i d'una plaça fixe d'atenció a persones amb Síndrome de Sensibilitat Central. La plaça fixa és parcailment nova i està vinculada al servei de psiquiatria, amb múltiples opcions i alt grau d'autogestió.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-05-2022
Referència: 13414
Descripció:

Parc Sanitari Pere Virgili és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Servei Català de la Salut, que gestiona serveis d’atenció intermèdia i atenció primària a la ciutat de Barcelona. El model assistencial es basa en l’atenció integrada, biopsicosocial i centrada en la persona. Formació requerida: -Disposar del títol oficial d’especialista en Psicologia Clínica assolit pel sistema PIR o per qualsevol altra via alternativa i reconeguda, que haurà de ser homologat pel Ministeri d’Educació en cas d’especialistes estrangers/es. -Experiència acreditada en el camp de l’atenció a la salut mental (rotacions demostrables en unitats de salut mental) i/o d’atenció intermèdia i psicogeriatria. -Formació i experiència de recerca multidisciplinària en el camp de la salut mental i/o psicogeriatria -Domini de l’idioma anglès tant a nivell oral com escrit a més del català i castellà com a llengües vehiculars principals. Es valorarà: -Títol de doctor, o en procés, especialment en l’àrea de psicogeriatria. -Coneixements i aplicacions de noves tecnologies per a la valoració i tractament d’alteracions en salut mental. -Formació postgraduada en psicogeriatria. -Experiència en l’àrea de transferència del coneixement en l’àmbit de la salut mental i/o psicogeriatria: activitats de recerca, docència i innovació. -Publicació d’articles científics en l’àmbit de la salut mental i/o psicogeriatria Competències: -Capacitats comunicatives pel maneig d’informació i presentació oral i escrita de casos clínics o estudis científics. -Habilitats interpersonals (escolta activa, empatia, contenció emocional, assertivitat). -Capacitat de lideratge d’equips de treball i capacitat d’establir i promoure sinergies a nivell interdisciplinari. -Capacitat d'analitzar, organitzar, planificar i realitzar accions sistèmiques. -Sensibilitat social i multicultural. -Vocació de servei en l'àrea de salut mental i psicogeriatria. Funcions: - Valorar l’estat psicoafectiu dels pacients de les unitats de convalescència, subaguts i llarga estada, coordinant-se amb altres professionals i recursos assistencials. - Alinear els objectius de recuperació funcionals i els objectius de suport psicològic en el pla terapèutic individual. - Dissenyar i executar programes personalitzats d’intervenció psicoterapèutica que acompanyen el procés d'emmalaltir o la pròpia hospitalització. - Restablir l’equilibri de la persona i de la unitat familiar o cuidadora en el major grau possible. - Ensenyar i promoure habilitats i estratègies que facilitin el procés adaptatiu i el procés de pèrdua i dol. - Facilitar suport als familiars i cuidadors, realitzar acompanyament en processos de final de vida i seguiment del dol. - Liderar la revisió de protocols d’actuació i desenvolupar iniciatives de millora assistencial de la unitat de psicologia. - Liderar activitats de recerca multi-disciplinàries en àmbit de psicogeriatria i la fragilitat. - Col·laborar en les activitats i reunions multidisciplinàries dels equips assistencials. - Coordinar-se amb altres unitats per tal d’afavorir una atenció integral i centrada en la persona atesa tant a nivell d’hospital d’atenció intermèdia com d’atenció primària. - Coordinar les tutories i realitzar tasques de tutor d’estudiants de grau i postgrau de psicologia. Condicions dels llocs de treball - Contracte de relleu a temps complet. - Retribució: segons el II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el SCS (SISCAT). - Possibilitat d’assimilació acadèmica de professor associat de pràctiques de les universitats amb les que s’estableix conveni. - Incorporació immediata. Gestió de la sol·licitud: Les persones interessades poden enviar el seu currículum actualitzat a seleccio@perevirgili.cat indicant en l’assumpte del correu electrònic “10/22.PSICOLEG/A”. El termini per presentar candidatures finalitzarà el 17 de juny.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-05-2022
Referència: 13415
Descripció:

ASSOCIACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS (CSMA NOU BARRIS SUD & NORD) Passatge Maria Àngels Rivas 1-3, Baixos, 08016 Barcelona, Tel. 934083182 Precisa Metge/essa Psiquiatre/a pel Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA). Els requeriments son Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria i títol homologat a Espanya. Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària i formació psicoterapèutica. Condicions Econòmiques i Laborals: Incorporació immediata - Jornada completa (37.5h/setmana) - Condicions retributives segons Conveni SISCAT. Precisa Médico Psiquiatra para el Centro de Salut Mental de Adultos (CSMA). Se requiere Licenciatura en Medicina y Cirugía con la Especialidad en Psiquiatría y título homologado en España. Se valorará experiencia en Salud Mental Comunitaria y formación psicoterapéutica. Se ofrece: Incorporación inmediata - Jornada completa (37.5h/semanales) - Condiciones retributivas según convenio. Contacte: Gemma Carbó convocatoria@csm9b.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-05-2022
Referència: 13411
Descripció:

La Fundació Hospitalària de Mollet requereix la incorporació d’UN/A FACULTATIU/VA especialista en Dermatologia Médico-quirúrgica i Venereología. REQUISITS: . Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Dermatologia via MIR (o homologat). FUNCIONS: Sota la dependència del Cap de Servei de Dermatologia, desenvoluparà les següents funcions: . Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb Cap de Servei. . . Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. Disponibilitat d’activitat purament mèdica, o mixta medico-quirúrgica segons perfil del candidat, combinada amb activitat de teledermatologia. . Col·laborar i interactuar amb els altres professionals del servei i de la resta de l’hospital. . Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. . Formació continuada amb un bon ambient de treball, equip cohesionat i col·laborador. . Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial. . Qualsevol altres funcions relacionades amb les competències mèdiques pròpies del lloc de treball i encomanades pel Cap de Servei CONDICIONS LABORALS: . Contracte indefinit. Jornada Parcial: 904 hores/any (equivalent a 20h/setmanals). No obstant, adaptabilitat segons necessitats del facultatiu/va. . Condicions segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut. PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES? . Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i molt ben comunicat. . Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball, en creixement i cooperació entre els diferents companys/es de l’equip en tot moment. . Disponibilitat de diversitat en l’àmbit laboral (purament mèdica, mixta medico-quirúrgica segons perfil del candidat, combinada amb activitat de teledermatologia). . Oferim continuïtat i estabilitat laboral . Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos, conjuntament amb la realització de sessions del servei. . Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes. HEM APOSTAT PER: La docència i la innovació, per a una major pro activitat La cultura verda, a través d’un projecte de Green Hospital La confiança, a través de la qualitat amb segells com Joint Commission i EFQM500+ PROCÉS DE SELECCIÓ: Enviar CV en format pdf a cv.rrhh@fsm.cat i g.fontanet@fsm.cat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-05-2022
Referència: 13410
Descripció:

DIRECCIÓ HOSPITAL DE SANT BOI TRAUMATOLOGIA S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  TIPUS CONTRACTE: Indefinit  DEDICACIÓ: Completa Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia  Experiència en servei de Traumatologia Es valorarà:  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: COT 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-05-2022
Referència: 13412
Descripció:

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, cerca un metge/essa pel nostre servei de Medicina Interna. El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf està compost per 4 centres, l’Hospital Sant Antoni Abat i Centre de Rehabilitació a Vilanova i la Geltrú, l’Hospital Residència Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, i l’Hospital Comarcal Alt Penedès, ubicat a Vilafranca del Penedès. Compta amb Unitats Docents acreditades per impartir formació reglada d’especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència, d’acord amb el que estableixen els programes oficials de les diferents especialitats i estudis de grau i post-grau en ciències de la salut i relacionats. Som un hospital associat a la Universitat Central, on acollim cada any alumnes tant de medicina com d’infermeria. Els nostres professionals estan implicats en la millora continua, en potenciar la recerca i facilitar la realització de tesis doctorals, amb el suport de la institució. El nostre servei de Medicina Interna, atén a tots els àmbits d’aquesta especialitat, en la comarca del Garraf i l’Alt Penedès, està compost per un equip estable i sòlid, amb equilibri en les càrregues, respectant la conciliació familiar. Compromesos amb la millora continua i amb projectes com hospitalització a domicili i Unitat de semi crítics, entre altres.   Requisits específics: - Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina. - Especialista en Medicina Interna via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris). Oferim: - Contractació eventual per circumstàncies de la producció. - Retribució salarial segons conveni SISCAT. - Jornada a temps complet, dedicació màxima 1688 hores anuals (Jornada completa més guàrdies). - Incorporació immediata. - Formació continuada i carrera professional. Es valorarà: - Orientació preferent a tasca assistencial. - Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip. Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 24 juliol de 2022. Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència MIN_SCMI_2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-05-2022
Referència: 13401
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Hematologia referència 327-3139. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2381

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-05-2022
Referència: 13402
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Cap de Servei d’Oftalmologia referència “Cap de Servei d’Oftalmologia” Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant: https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0007/16/6a8b80ff25c65f81ae7d62b56e2772f3c3ea5922.pdf

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-05-2022
Referència: 13404
Descripció:
Es necessita cobrir una baixa maternal de pneumòleg/a al Servei de Pneumologia del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Hospital de Sant Boi) a partir del mes d`Agost, inclús abans. Es tracte d'un contracte del 70% . Si esteu interessats enviar mail a: elisabet.arellano@sjd.es o truqueu al 636942533. Salutacions.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-05-2022
Referència: 13406
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requerim:  Titulació d’especialista en Dermatologia i Venereologia Oferim:  Integració en el Servei de Dermatologia i Venereologia encarregant-se de l’agenda de melanoma i càncer cutani, dermatologia general i cirurgia dermatològica  Jornada parcial del 80% en horari flexible  Contracte eventual de llarga durada  Incorporació: juliol  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MED5/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-05-2022
Referència: 13407
Descripció:

SERVEI D'URGÈNCIES - HLA PERPETUO SOCORRO Es busca metge/ssa per incorporar-se al servei d'urgències de la clínica HLA Perpetuo Socorro a Lleida. S'ofereix contracte amb estabilitat laboral, jornada flexible, possibilitat de participar en urgències domiciliaries, ajudanties quirúrgiques i d'obrir una consulta externa de medicina general. A escollir entre jornada sencera o mitja jornada. Retribució anual 42.000-48.000€ segons participació en les diferents àrees del servei. Per més informació, contactar per email: daniel.guerrero@grupohla.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-05-2022
Referència: 13408
Descripció:

Es requereix Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Geriatria. Competències: habilitats per treballar en equip, capacitat organitzativa, adaptabilitat i empatia. Oferim: - Contracte laboral indefinit de 40h amb un número de guàrdies limitat. - Integració en un equip polivalent amb bon ambient de treball. - Treball en l’àmbit d’hospitalització d’aguts (ortogeriatria, consultors d’especialitats mediques i quirúrgiques), d’atenció intermèdia (subaguts, convalescència, psicogeriatría aguts), hospitalització a domicili i consulta externa. Possibilitat de rotacions entre dispositius. - Participació en projectes de Recerca. - Formació continuada. - Remuneració: 54.386,67 euros/any + guàrdies

Lloc de treball: l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell del Servei Andorrà d'Atenció Sanitaria

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-05-2022
Referència: 13398
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psiquiatria referència 31630-3143. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2378

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-05-2022
Referència: 13399
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Neurologia referència 32910-3144. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2379

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-05-2022
Referència: 13383
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Ginecologia i Obstetrícia o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat en Ginecologia i Obstetrícia durant l’any 2022. • Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Títol de metge/essa especialista en Ginecologia i Obstetrícia en procés de homologació per el Ministeri competent. • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial. • Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en Ginecologia i Obstetrícia en l’àmbit hospitalari. • Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l’especialitat en altres països (Indicant hores) • Experiència docent i investigadora. Es busquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada. • Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.hospitalsantjoan.cat i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA GINE 05 22 Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2022 Contacte: Dr. Pere Cavallé (Director del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 50260; e-mail: pere.cavalle@salutsantjoan.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-05-2022
Referència: 13391
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll Es valorarà:  Formació, experiència i/o interès en l’àrea de pediatria  Doctorat  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Servei d’ Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll  Contracte indefinit del 50% i 20% temporal de llarga durada  Horari distribuït en tres matins i una tarda  Incorporació immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MORL5/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-05-2022
Referència: 13393
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requerim:  Titulació d’especialista en Dermatologia i Venereologia Oferim:  Integració en el Servei de Dermatologia i Venereologia encarregant-se de l’agenda de melanoma i càncer cutani, dermatologia general i cirurgia dermatològica  Jornada parcial del 80% en horari flexible  Contracte eventual de llarga durada  Incorporació: juliol  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MED5/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-05-2022
Referència: 13394
Descripció:

Per més informació dirigir-se a la pàgina web de l'Hospital de Sant Pau https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-93?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-05-2022
Referència: 13395
Descripció:

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-94?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-05-2022
Referència: 13396
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista Sènior en Radiodiagnòstic referència 5480-3141. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2375

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-05-2022
Referència: 13397
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Radiodiagnòstic referència 2468-3142. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2376

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-05-2022
Referència: 13381
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa www.althaia.cat. La fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Atenció Mutual i Privada. Compta amb 418 llits d’aguts, 20 llits de crítics i 50 de sociosanitaris. Som una xarxa assistencial de referència per a 260.000 habitants, procedents del Bages, del Solsonès i del Moianès, així com de la Cerdanya i el Berguedà. És una institució docent i en el grau de Medicina i Cirurgia col·labora amb la UIC i la UVic-UCC. El Servei de Medicina Intensiva d'Althaia és el conjunt de recursos i coneixements orientats a l’atenció del malalt crític, o amb risc vital, en qualsevol àmbit de la institució. També es responsabilitza dels pacients agreujats a Urgències o Hospitalització de Sant Joan de Déu i als altres edificis (Clínica Sant Josep i Centre Hospitalari) o extra-hospitalaris mitjançant el SEM. Forma metges especialistes en Medicina Intensiva i estudiants de Medicina i infermeria. Té una forta dedicació a la recerca clínica aplicada. També coordina la donació d’òrgans per a trasplantaments dins de la Institució. Es requereix: Títol d’Especialista en Medicina Intensiva, via MIR Es valorarà: Experiència en l'especialitat Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) Orientació a la millora continua S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores anuals). Horari: 2 dies a la setmana de 8 a 15h i resta de jornada en guàrdies d'atenció continuada de 15 a 8h dies laborables i 24h dies festius. Retribució segons conveni SISCAT Incorporació a grups de recerca clínica Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-05-2022
Referència: 13375
Descripció:

L'Hospital General de Granollers és l'hospital de referència per al Vallès Oriental i forma part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb una plantilla de 1800 professionals i que es troba en un moment clau de creixement i consolidació amb ampliació de la UCI a 20 llits de crítics, 14 quiròfans, ampliació del servei d’Urgències, radioteràpia i augment de llits d’hospitalització. FUNCIONS PRINCIPALS: - Interpretació i validació dels resultats de les diferents seccions de l’àrea de microbiologia (bacteriologia, parasitologia, micologia, micobacteris, serologia i biologia molecular) - Integració en comissions, comitès i grups de treball assistencial relacionats amb malalties infecciones i control de la infecció nosocomial. Interlocució amb els clínics de l’hospital amb participació a l’equip PROA. - Supervisar l’activitat dels tècnics del laboratori i facilitar formació continuada. - Elaborar, modificar i actualitzar protocols. - Validar, planificar i posar en marxa noves metodologies i nous instruments REQUERIMENTS: - Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia, Farmàcia o Biologia, i disposar de l’especialitat de Microbiologia i parasitologia via MIR, FIR o BIR S'OFEREIX: - Contractació laboral indefinida a dedicació completa. - Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre més objectius. - Possibilitat de participar en projectes de recerca amb finançament públic i privat. - Formació continuada. Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum a l’apartat Treballa amb Nosaltres del Web de l’hospital: https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-amb-nosaltres/10055/facultatiuva-especialista-en-microbiologia-i-parasitologia El termini de presentacions de candidatures finalitzarà el 6 de juny del 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-05-2022
Referència: 13366
Descripció:

Seleccionem Farmacèutic/a per l'Hospital de MAtaró amb incorporació inmediata i contracte d'un 1 any amb possibilitat de continuació Funcions: 1. Responsable de l’àrea d’Infeccioses (PROA) 2. Atenció farmacèutica al pacient crític 3. Iniciar i desenvolupar projecte d’atenció farmacèutica al servei d’Urgències 4. Participació en la Comissió de Farmacoterapèutica del centre 5. Participar en activitat docents i de recerca del servei Per mes informació trucar al telefon 699159329 o enviar mail a lcampins@csdm.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-05-2022
Referència: 13368
Descripció:

Depenent del Cap de Servei d’Urgències, la missió d’aquest lloc de treball es concreta en desenvolupar una activitat en equip multidisciplinari en l'àrea mèdica d’urgències, amb visió transversal, integrant coneixements de diverses especialitats tant mèdiques com quirúrgiques. Així com incorporar nous processos, tècniques, habilitats diagnòstic-terapèutiques, sistemes de gestió, etc., encaminades a millorar la qualitat de l'atenció prestada als usuaris que demanden atenció urgent. Les funcions i responsabilitat principals del lloc són: 1. Assistència al pacient amb patologia mèdica aguda. 2. Gestió de pacients en Unitat d’Observació d’Urgències. 3. Treball interdisciplinari amb la resta d’especialitats. 4. Supervisió i formació de Residents de l’àrea medica. 5. Participar en actualització de protocols, circuits i procediments, sessions del servei i Pla formatiu. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de quatre llocs de treball de metge/metgessa adjunt per al servei d’Urgències del CSdM, amb contracte de treball de durada indefinida, amb les jornades del 100% i 50%. La distribució de la jornada d’aquestes places quedarà determinada anualment en calendaris laborals. Els torns de treball son de matí/tarda de dilluns a divendres, amb guàrdies de 12 i 24 hores i reforços de caps de setmana. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà des de la publicació d’aquesta convocatòria i fins el dia 31 de maig de 2022 a les 14 hores, indicant referència CSM033-22. S’ha de fer arribar la documentació en format PDF per correu electrònic a l’adreça seleccio.personal@csdm.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-05-2022
Referència: 13373
Descripció:

Job description

This post will based in the Inflammation Biology Group headed by Prof. Toby Lawrence at the Centre for Inflammation Biology & Cancer Immunology (CIBCI) and in close collaboration with the Systems Cancer Immunology Group headed by Dr. Shahram Kordasti, both based at Guy’s Hospital campus. CIBCI aims to leverage expertise in inflammation biology to extend fundamental and applied knowledge of tumour immunobiology. In this context, the post holder will develop projects applying novel work flows and analytical pipelines for the acquisition of multidimensional data sets, including single cell RNA sequencing, imaging mass cytometry and spatial transcriptomics, from both patient samples and experimental models, with the ultimate goal of deconstructing the roles of myeloid cells in the tumour immune-microenvrionment and their bearing on cancer using functional genomics. The post holder will also be involved in the training and supervision of PhD students and junior research associates involved in related projects.
This post will be offered on a 3 years fixed-term contract with the possibility to extend for a further 2 years
This is a full-time post.

Key responsibilities

• To work on the immunological and molecular profiling of patient samples and tissues from animal models and patients.   
• To develop mechanistic insights derived from such profiling activities in collaboration with clinical and basic scientists 
• To use a variety of technologies to investigate the functional immunological status of cancers and the influence of their microenvironments  
• To create, implement and use analytical and bioinformatics tools to analyse and interpret multidimensional data. 
• To establish the pipelines for collection and analysis of patient samples and enable the development of experimental protocols. 
• To support writing of grants and manuscripts for maintaining the continual research in this domain. 
• To promote research initiatives and original contributions to the research programmes of the Centre, Department, School and Faculty.  
• Design and implement systems for laboratory information management (both electronic and manual) and archiving of analytical material. 
• Develop and improve their own scientific knowledge and awareness of developments within the field of molecular and cellular immunology via attendance of relevant meetings and conferences, both nationally and internationally. 
• Develop original novel research projects based on thorough assessment of the published literature and advice from the head of the research group (Prof Lawrence). 
• Prepare grant applications, project justifications, business cases and project reports. 
• Prepare manuscripts for publication in peer reviewed academic journals. 
• Present research work at national and international meetings promoting the department whilst making useful contacts within the field, and to engage other scientists in strategy development. 
• Routinely supervise and train junior scientific and technical staff, students and visiting members of staff working in the laboratory. 
• Facilitate the professional development of junior staff through a mentoring approach. 
 

Skills knowledge, and experience 

Essential criteria 
• PhD awarded in relevant discipline, or equivalent 
• Knowledge of relevant platforms and techniques 
• Knowledge of immunology, any previous lab experience is advantageous.  
• Knowledge/skills in the use of platforms monitoring patient immunological and/or microenvironment status 
• Past peer-reviewed publications(s) that involves the use of platforms monitoring patient immunological and/or microenvironment status 
• Advanced skills with Microsoft Packages such as Word and Excel 
• Knowledge of computational biology 
• Numeracy skills as required for the statistical analysis of experimental data, including familiarity with a specialist statistical software package (i.e. SPSS or similar) 
• Ability to analyse data with existing publicly available and commercial software solutions (e.g. R/Bioconductor, UMAP, viSNE, SPADE, FlowJo, CytoBank suite) 
• Develop novel tools using statistics, mathematics and machine learning approaches for the analysis of high dimensional data. 
• Interest in the field of translation cancer research 

Desirable criteria 
• Leadership – able to motivate others, encourage teamwork, delegate, and get the best out of people 
• Analysis and understanding – able to analyse and evaluate evidence; e.g. in planning, problem solving and decision making 
• Management of time – able to plan and use own time economically and effectively 
 
* Please note that this is a PhD level role but candidates who have submitted their thesis and are awaiting award of their PhDs will be considered. In these circumstances the appointment will be made at Grade 5, spine point 30 with the title of Research Assistant. Upon confirmation of the award of the PhD, the job title will become Research Associate and the salary will increase to Grade 6. 

Further information

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-05-2022
Referència: 13363
Descripció:

Centre medic multidisciplinar amb mes de 30 anys d'experiencia situat a PARETS DEL VALLES cerca metge especialista via MIR en PSIQUIATRIA per seguir consulta per jubilacio actual. Alt volum de pacients (mutues i privats). Horari: 1 modul a la setmana mati o tarda (a definir). Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-05-2022
Referència: 13357
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia referència 33106-3137. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2370

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-05-2022
Referència: 13359
Descripció:

Centre mèdic situat a Molins de Rei cerca metge/ssa per cobrir la gran demanda d'aquesta especialitat. S'incorporaria al equip de Ginecologia/Obstetrica amb 10 altres metges/sses d'aquesta especialitat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-05-2022
Referència: 13360
Descripció:

Centre Mèdic ubicat a Molins de Rei cerca incorporar especialistes en digestologia per cobrir l'alta demanda dels seus centres d'atenció privada. Relació mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari per convenir segons disponibilitat. Imprescindible títol homologat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-05-2022
Referència: 13362
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) precisa cobrir 2 places d’especialista en psiquiatria infantojuvenil. Es requereixen per al CSMIJ de Rubí i el seu Programa d’interconsulta infantojuvenil a l’Hospital de Terrassa. S’ofereix: - Un contracte a jornada completa amb possibilitats de continuïtat i estabilitat. - La possibilitat d’incorporar-se a l’equip de guàrdies de psiquiatria del CST i als diversos grups d’investigació del CST. - La participació en tasques docents de grau i postgrau. - Flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i familiar en un bon ambient de treball, incloent la possibilitat de realitzar algunes tasques en format de teletreball. - La possibilitat d'incorporació immediata o segons disponibilitat de les persones candidates. - La possibilitat d’adaptar les funcions i responsabilitats encomanades, en funció del perfil i interessos del candidat/a. Per optar al lloc de treball es requereix disposar del títol oficial d’especialista en Psiquiatria assolit pel sistema MIR o per qualsevol altra via alternativa reconeguda, que haurà de ser homologat pel Ministeri en cas d’especialistes estrangers/es. A més de la formació i experiència en psiquiatria, es valorarà l'interès i l'experiència en psiquiatria comunitària, en el tractament de trastorns mentals greus i primers episodis psicòtics, la inquietud per la formació continuada, l'experiència docent i investigadora, l'habilitat, l'experiència i les competències en el treball en equip multidisciplinari, la capacitat de coordinació amb altres dispositius sanitaris i no sanitaris, una actitud empàtica amb les persones ateses i les seves famílies, i una mirada ètica de l'activitat laboral. Les persones interessades hauran de fer arribar a la Direcció de Recursos Humans (seleccio@cst.cat) i a la Direcció de Salut Mental (spsiquiatria@cst.cat) un correu electrònic que inclogui un currículum actualitzat, en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats: a) Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte). b) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària). c) Mèrits professionals (activitat assistencial realitzada). d) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions, treball de recerca, etc.). Una comissió de selecció integrada per responsables de les Direccions Assistencial i de Recursos Humans i Gestió de Persones, prèvia valoració dels mèrits de les candidatures, podrà convocar-los a una entrevista personal per completar la valoració de la seva idoneïtat per al lloc de treball requerit i concretar altres aspectes de les condicions laborals. El termini de presentació romandrà obert fins a la cobertura de les places. Terrassa, a 02 de maig de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-05-2022
Referència: 13349
Descripció:

Les contacto de Medicarrera con las siguientes ofertas para Psiquiatras especialistas en Noruega, Dinamarca y Suecia. - Neuropsiquiatría - En adicciones - Afectivo - Atención ambulatoria Ofrecemos: Curso de lenguaje y ayuda con la mudanza al país ofertado. Para más información acceder https://medicarrera.com/ o contactar via info@medicarrera.com.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-05-2022
Referència: 13352
Descripció:
OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA URGÈNCIES DIRECCIÓ HOSPITAL GENERAL GUARDIES URGENCIES S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  CONTRACTACIÓ: contracte de suplència de llarga durada  DEDICACIÓ: Jornada completa Requisits:  Títol d’Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna o similar  Experiència en Servei d’Urgències Es valorarà:  Màster d’Urgències i pacient crític  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: URGENCIES 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-05-2022
Referència: 13353
Descripció:

Som Bloome (https://heybloome.com/), una startup dins del sector de la medicina estètica. Ja hem tancat la nostra primera ronda, tenim una clínica a Barcelona i estem buscant un Chief Medical Officer. El perfil ha de ser una persona amb 3-5 anys d'experiència treballant al sector de la medicina estètica i gestió d'equip. L'objectiu és ajudar-nos a crear i liderar l'equip mèdic, executant un pla acord amb l'estrategia de negoci. A nivell de condicions, oferim un salari i un % de l'empresa.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-05-2022
Referència: 13334
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 33072-3130 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2352

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-05-2022
Referència: 13342
Descripció:

Se ofrece una plaza interina de carácter estructural, indefinida, en régimen estatutario. Se trata de una plaza de 40 horas semanales de dedicación (complemento adicional de jornada completa) en horario de 8 a 17 horas, junto con guardias localizadas de la especialidad y posibilidad de realizar actividad complementaria de endoscopia remunerada, en jornada adicional de tarde. El Servicio de Aparato Digestivo del HUJ23 es el centro de referencia de patologías y exploraciones complejas de la especialidad para toda la Región Sanitaria del Camp de Tarragona y en algunas técnicas también para la RS. de Terres de l’Ebre. Está constituido por un equipo de 12 profesionales (jefe de Servicio, jefe de Sección y 10 adjuntos), que ejerce su actividad en todos los ámbitos de la especialidad, colabora en la docencia universitaria (URV) y está acreditado para la formación MIR de la Especialidad de Digestivo (2 plazas anuales). Se ofrece un buen ambiente de trabajo y la posibilidad de incorporarse de forma activa en algunas de las líneas específicas del Servicio. Se considerará imprescindible poseer el Título de Especialista en Aparato Digestivo, obtenido por la vía MIR, o estar en fase de finalización del último año de residencia de la especialidad (2022). Se valorará experiencia laboral previa y posible experiencia docente e investigadora. Las personas interesadas pueden remitir su curriculum vitae al Jefe de Servicio de Aparato Digestivo, Dr. Joan Carles Quer (jquer.hj23.ics@gencat.cat) o contactar directamente por teléfono: 977295800 (Ext.1176/1143).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-05-2022
Referència: 13336
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació referència 33105-3132 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2354

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-05-2022
Referència: 13337
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psiquiatria referència 31988-3133. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2355

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-05-2022
Referència: 13338
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psiquiatria referència 31989-3134. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2356

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-05-2022
Referència: 13339
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Aparell Digestiu referència 33133-3135. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2357

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-05-2022
Referència: 13340
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Microbiologia i Parasitologia referència 628-3136. Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2358

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-05-2022
Referència: 13341
Descripció:

Es necessita dermatòleg/tòloga incorporació inmediata, horari a negociar, centre medic privat/mutues. Centre situat a Cervera (Lleida). Si esteu innteressats podeu enviar un correu a itrullas@multimedics.es o trucar al 873991761 o 681654089.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-05-2022
Referència: 13333
Descripció:

Des de la Unitat d'Al·lergologia Pediàtrica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron es precisa incorporar un/a Al·lergòleg/a Pediatre/a per cobrir una plaça de nova creació a Jornada Completa a partir del pròxim juny del 2022. Els interessats que vulguin optar a aquesta plaça de nova creació poden fer arribar el seu currículum vitae al Dr. Antonio Moreno Galdó: amoreno@vhebron.net abans del pròxim dimecres 18 de maig del 2022. 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-05-2022
Referència: 13331
Descripció:

Es necessiten 2 ginecòlegs/ginecòlogues per formar part del nostre equip Matern-infantil, som una cooperativa de pediatres i ginecòlegs que treballen junt a llevadores i infermeres pediàtriques. Treballen seguin les guies mèdiques respectant en tot moment tan les mares com els nens, fent el necessari per preservar la salut de mares i nens. Oferim • Contracte indefinit a temps complet treballant al Hospital del Pallars a Tremp i formant part de la cooperativa Pediatria dels Pirineus S.C.C.L.P. • Incorporació immediata. • Guàrdies localitzables a l’Hospital del Pallars de Tremp • Flexibilitat d’horari • Formació continuada al Hospital Sant Joan de Deu d’Esplugues. - Entorn d'alta qualitat de vida Requisits: • Títol d’especialista en Obstetrícia i ginecologia via M.I.R. • Experiència en atenció primària i hospitalària/quirúrgica. • Busquem 1 perfil quirúrgic i 1 perfil obstètric i diagnòstic prenatal • Experiència tant en el àmbit de la Ginecologia com l’Obstetrícia. • Capacitat de treballar en equip • Vehicle prop

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-05-2022
Referència: 13330
Descripció:

Actividad clínica, diagnóstica y de tratamiento, para trabajar en Unidad Hospitalaria de Salud Mental de Adultos, dando servicio a la red pública sanitaria. Trabajo interdisciplinar en Área de Hospitalización de Adultos, en las unidades de Subagudos, Daño Cerebral y Alta Dependencia Psiquiátrica del Hospital Sant Joan de Déu Lleida. Requisitos:  Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en Psiquiatría o finalizando la formación MIR durante el mes de mayo de 2022. Se valorará:  Experiencia, formación, docencia e investigación en temas relacionados con la práctica clínica en campo de la Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones.  Capacidad de liderazgo, de iniciativa, de comunicación y de trabajo en equipos multidisciplinarios. Se ofrece:  Jornada completa (37,5 h/semanales).  Contrato de sustitución (baja maternal).  Carrera profesional y formación continuada.  Retribución según convenio SISCAT.  Incorporación inmediata.  Lugar de trabajo: Unidad de Salud Mental de Adultos del Hospital Sant Joan de Déu Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 – Lleida. Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a lleida.lle.rrhh@sjd.es indicando la siguiente referencia: SMA-PSQ-2022-25022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-05-2022
Referència: 13327
Descripció:

S'ofereix incorporació inmediata a l'equip de treball del Sentre de Salut Mental del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. Centre de Salut Mental d'ubicació hospitalària, dins un hospital universitari i amb una àmplia experiència en docència i recerca. La persona candidata designada es vincularà mitjançant un contracte indefinit. Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni SISCAT, amb jornada completa i possiblitat de fer guàrdies.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-05-2022
Referència: 13328
Descripció:

L'Hospital Sant Rafael , requereix incorporar al seu centre de treball situat a la Província de Barcelona, un/a metge/ssa especialista en dermatologia. La jornada serà a pactar segons disponibilitat de la persona candidata. Oferim contracte de llarga durada i retribució segons conveni SISCAT.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13313
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental Es valorarà:  Formació i/o experiència en l’àmbit dels trastorns de la conducta alimentària  Titulació de doctorat  Anglès Oferim:  Integració en la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària gestionant els pacients hospitalitzats i les interconsultes amb altres professionals/serveis  Jornada completa  Contracte indefinit  Retribució segons conveni SISCAT  Incorporació immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MPUTCA5/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13314
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental  Formació continuada en atenció a la salut mental d’adults i addiccions Es valorarà:  Experiència en salut mental comunitària  Titulació de doctorat  Anglès. Oferim:  Integració en els Centres d’Atenció i Seguiment a Drogodependències Terrassa i Baix Llobregat Nord  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa i Olesa de Montserrat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MPCAS5/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13310
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Hematologia Clínica referència 32501-3128 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2344

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13312
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental Es valorarà:  Formació i/o experiència en atenció a la salut mental d’adults i/o en l’àmbit de drogodependències  Titulació de doctorat  Anglès Oferim:  Integració en el Centre de Salut Mental Adults i en el Centre d’ Atenció i Seguiment a les Drogodependències de Terrassa  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Retribució segons conveni SISCAT  Incorporació immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MPCAST5/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13317
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria Es valorarà:  Formació continuada i/o experiència professional en atenció a la salut mental infanto juvenil i/o salut comunitària  Titulació de doctorat  Anglès Oferim:  Integració en l’Àrea de Psiquiatria Infanto Juvenil per desenvolupar una part de la jornada dins del programa comunitari de psicosis incipient i l’altre part en Centre de Salut Mental Infanto Juvenil  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa i Sant Cugat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència mpijp3/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13318
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria Es valorarà:  Formació continuada i/o experiència professional en atenció a la salut mental infanto juvenil i/o salut comunitària  Titulació de doctorat  Anglès Oferim:  Integració en l’Àrea de Psiquiatria Infanto Juvenil per desenvolupar una part de la jornada dins del programa comunitari de psicosis incipient i l’altre part en Centre de Salut Mental Infanto Juvenil  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa i Sant Cugat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MPIJ3/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13319
Descripció:

L'Hospital Universitari Institut Pere Mata situat a Reus, amb unitat docent adscrita a la Universitat Rovira i Virgili, precisa incorporar especialistes en psiquiatria per creixement i desenvolupament de nous programes a la Xarxa Comunitària d’adults i infantojuvenil (Centres de Salut Mental, Hospitals de Dia, equips d’atenció domiciliària) i també a l’àrea d’Hospitalització, a la província de Tarragona. Tasques a realitzar: assumir la responsabilitat assistencial i clínica dels pacients en el seu diagnòstic i tractament. Participar en l’organització, planificació i objectius dels programes de la Unitat. Funcions pròpies de la titulació acadèmica. Requisits: Llicenciatura/ Grau en medicina, especialitat en psiquiatria. S’ofereix: Contracte laboral estable Programa de formació continuada molt potent amb contractació de ponents externs. Programa de supervisió de casos i de grups. Participació en docència teòrica o pràctica universitària. Possibilitat de fer recerca i innovació. Horari: Jornada laboral de 38 hores setmanals, repartides de la següent manera: dilluns a divendres de 8h a 15h i una tarda fins les 18h. I la realització de guàrdies presencials (2-4 al mes) amb lliurança al dia següent. Salari estipulat amb el conveni SISCAT.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13320
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista via MIR en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria. Altres especialitats amb experiència en urgències hospitalàries Es valorarà:  Formació específica i/o experiència professional en urgències  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Servei d’Urgències  Jornada completa o parcial en torns de 12h en funció de la disponibilitat del professional  Possibilitat de fer guàrdies de forma opcional  Contracte indefinit  Retribució segon conveni SISCAT +carrera professional+ plus anual d’urgències  Formació continuada i de post-grau a càrrec de l’empresa  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU5/2022 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13321
Descripció:

L'Hospital Universitari Institut Pere Mata situat a Reus, amb unitat docent adscrita a la Universitat Rovira i Virgili, precisa incorporar especialistes en psiquiatria per creixement i desenvolupament de nous programes a la Xarxa Comunitària Infantojuvenil (Centres de Salut Mental, Hospitals de Dia, equips d’atenció domiciliària), a la província de Tarragona. Tasques a realitzar: assumir la responsabilitat assistencial i clínica dels pacients en el seu diagnòstic i tractament. Participar en l’organització, planificació i objectius dels programes de la Unitat. Funcions pròpies de la titulació acadèmica. S’ofereix: Contracte laboral estable Programa de formació continuada molt potent amb contractació de ponents externs. Programa de supervisió de casos i de grups. Participació en docència teòrica o pràctica universitària. Possibilitat de fer recerca i innovació. Horari: Jornada laboral de 38 hores setmanals, repartides de la següent manera: dilluns a divendres de 8h a 15h i una tarda fins les 18h. I la realització de guàrdies presencials (2-4 al mes) amb lliurança al dia següent. Salari estipulat amb el conveni SISCAT.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13322
Descripció:
La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista via MIR en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria. Altres especialitats amb experiència en urgències hospitalàries Es valorarà:  Formació específica i/o experiència professional en urgències  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Servei d’Urgències  Jornada completa o parcial en torns de 12h en funció de la disponibilitat del professional  Possibilitat de fer guàrdies de forma opcional  Contracte indefinit  Retribució segon conveni SISCAT +carrera professional+ plus anual d’urgències  Formació continuada i de post-grau a càrrec de l’empresa  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MAU5/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13325
Descripció:

Centro Médico Riera Blanca situado en Hospitalet de LLobregat-les Corts al lado Camp Nou, incorpora a ORL con especialidad via MIR o en vías de Homologación para un módulo de mañana y /o tarde semanal. Acuerdo mercantil a convenir. Interesados enviar CV a cmrierablanca@gmail.com con el asunto "ORL"

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-05-2022
Referència: 13309
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR: Realitzar una correcte avaluació, diagnòstic clínic i intervenció (individual, familiar i grupal) en pacients atesos al centre salut mental Infanto-Juvenil o Hospital de dia. LES RESPONSABILITATS: Atendre els pacients usuaris dels centre de salut mental infanto- juvenil i/o Hospital de Dia i les seves famílies Realitzar de manera acurada el diagnòstic clínic. Dissenyar i dur a terme programes d’intervenció i tractament. Contribuir al desenvolupament de línies de recerca específiques. Valoració i maneig en els casos indicats del tractament farmacològic i dels seus efectes secundaris. Treballar de manera interdisciplinar amb els agents de salut de la comunitat (metges/esses, pediatres, psicopedagogs/es, treballadors/es socials), de l’àmbit mèdic i social. Possibilitat de participar en programes altament especialitzats a l'HSJD (Esplugues de Llobregat). Contribuir al desenvolupament del centre i del servei. JORNADA HORARI I CONTRACTE: La jornada serà del 100%. Horari de 8.00h a 15.00h dilluns, dimecres, dijous i divendres. Dimarts de 8.00h a 15.00h i 16.00h a 19.45h. Contracte indefinit. Requisitos EL PERFIL QUE BUSQUEM: Llicenciat /da en Medicina i Cirurgia. Títol d’especialista en Psiquiatria via MIR. Màster Universitari en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia. Experiència prèvia de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil, ambulatòria, hospitalització parcial i/o hospitalització total. Formació actualitzada en el tractament farmacològic infanto-juvenil. Experiència prèvia de treball interdisciplinari en el camp mèdic i social. Experiència i competències per treballar en equip. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. VALOREM: Coneixement i experiència en recerca. Experiència en tasques docents. Estar en disposició del nivell C de Català. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al link: https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/85083849/4590/modal Barcelona, 25/03/2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-05-2022
Referència: 13308
Descripció:

Tipus de feina: Hospital de barcelona Ubicació: Barcelona Descripció del tipus de feina: Metge/ssa Durada: temporal prorrogable Horari: 8-17h Telèfon: 659462654 Adreça electrònica: pappa@scias.com Condicions: Control clínic de pacients pluripatològics hospitalitzats i a domicili. Valoració geriàtrica integral, hospitalització domiciliària i atenció al final de vida. Programa docent.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-05-2022
Referència: 13306
Descripció:
La persona seleccionada,se encargará de las siguientes funciones: •El Jefe de Servicio se responsabilizará de la gestión del Servicio de Urgencias, así como la coordinación con el resto de servicios del Hospital, Atención Primaria y Atención Sociosanitaria. •Dirigir, coordinar y supervisar al personal del servicio de Urgencias. •Participación en las comisiones médicas del hospital. •Creación e implantación de protocolos de trabajo. •Dimensionamiento y organización del servicio urgencias a medio y largo plazo. •Planificar las plantillas de turnos. •Dar apoyo a la actividad asistencial propia del servicio de urgencias. •Gestión de necesidades y costes. •Participación y definición de las necesidades de formación del equipo. •Coordinación con Enfermería del área de urgencias. •Búsqueda y captación de profesionales para la urgencia adultos, en coordinación con el hospital. •Consulta de médico de familia. Perfil •Licenciatura en Medicina i Cirugia.Valorable especialidades en Especialidades vía MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, Anestesia y Medicina Intensiva. •Experiencia como médico adjunto al servicio de urgencias. •Valorable conocimiento del ámbito de la sanidad pública. •Valorable Formación acreditada en gestión sanitaria, gestión clínica •Valorable experiencia en supervisión de equipo de trabajo. •Buscamos una persona orientada al paciente, resolutiva y acostumbrada a tomar decisiones, con capacidad de liderazgo. Contrato estable. Residencia en el Valle d’Aran

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-05-2022
Referència: 13307
Descripció:

L’Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l’atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària. El Servei de Farmàcia presta servei de forma coordinada als tres àmbits assistencials. Els facultatius participen en les diferents comissions assistencials i estan integrats en equips multidisciplinars. S’OFEREIX: Contractació laboral indefinida jornada completa (1668 h/a) com a farmacèutic/a adjunt/a al Servei de Farmàcia de l’Hospital. Sou segons II Conveni Col•lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut Incorporació immediata Programa actiu de formació continuada i reciclatge. REQUISITS: Llicenciatura en Farmàcia. Titulació de farmacèutic/a especialista en Farmàcia Hospitalària via FIR o ser resident de 4t any de Farmàcia Hospitalària. ES VALORARÀ: Perfil personal: persona dinàmica, responsable, organitzada, amb iniciativa, capacitat de treball en equip i ganes de desenvolupar un nou projecte professional. Coneixements i experiència professional en l'àmbit de la farmàcia hospitalària. TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 31 de maig de 2022. CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB)-. referència: HP-FARMADJ

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-05-2022
Referència: 13302
Descripció:

Es demana: •Títol d’especialista en Medicina Interna o en Geriatria. Es valorarà: •Formació i experiència professional. •Competències corporatives: compromís, flexibilitat, orientació a les persones, efectivitat i entusiasme. Barem procés de selecció: •Formació i experiència professional: 60%. •Competències : 40 %. Procediment procés de selecció: •Valoració del currículum i entrevista amb els candidats preseleccionats. S’ofereix: •Contracte laboral indefinit. •Retribució, segons conveni SISCAT. •Jornada completa: Hospitalització + consulta externa i realització d’atenció continuada a hospitalització mèdica en horari de tarda fins a les 20:00 hores i 12 hores de dissabte i diumenge, de 8 a 20 hores. •Incorporació immediata. •Accés carrera professional. •Integració en equip que lidera l’atenció en l’hospitalització mèdica del centre i en una organització transversal amb totes les línees assistencials per desenvolupar el projecte professional. Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional (Plaça de Pau Casals, núm. 1, 08911 Badalona) o bé a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el 24 de maig de 2022 inclòs, la següent documentació: •Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. •Currículum i fotografia actual mida carnet. •Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-05-2022
Referència: 13295
Descripció:
Al Sistema d'Emergències Mèdiques estem buscant professionals per realitzar assistència mèdica en situacions d’urgència i/o emergència extrahospitalària, presencial o no presencial, ja sigui com a primera resposta o donant suport a altres dispositius assistencials.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-05-2022
Referència: 13304
Descripció:

S'oferten dos llocs estructurals de treball d’especialistes en Radiofarmacia amb experiència en Radiofarmacia Hospitalària amb jornada completa de contractació ICS. Incorporació inminent a l'Hospital Universitari de Bellvitge. Els/les interessats/des poden enviar el seu CV a la Dra. Cortés (mcortes@bellvitgehospital.cat).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-05-2022
Referència: 13305
Descripció:

Plaça de 35 hores a Secció d'hospitalització ( Hospitalització Domicilària i Sala d'Aguts) del servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil .

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-05-2022
Referència: 13296
Descripció:

Estem buscant professionals per realitzar assistència mèdica en situacions d’urgència i/o emergència extrahospitalària, presencial o no presencial, ja sigui com a primera resposta o donant suport a altres dispositius assistencials.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-05-2022
Referència: 13301
Descripció:

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA 1 METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Geriatria. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements de llengua catalana, oral i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà: • Experiència laboral com metge/essa especialista en Geriatria en l’àmbit hospitalari. • Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits). • Capacitat de treball en equip. • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. • Disponibilitat i flexibilitat horària. Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació. S’ofereix: • Contracte laboral a jornada completa i jornada complementària d’Atenció Continuada (guàrdies localitzables) al Servei de Medicina Interna. • Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT. • Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional. • Participació en sistemes d’incentivació per objectius. • Incorporació immediata. Les persones interessades hauran d’enviar el currículum vitae per correu electrònic al Departament de Recursos Humans, especificant el codi de la convocatòria: HCME GER 05 22 recursoshumans.hcme.ste@gencat.cat Termini de presentació de sol·licituds: 22 de maig de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-05-2022
Referència: 13300
Descripció:

1. S’OFEREIX - Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona - Contracte de substitució, amb jornada laboral de 20 hores setmanals. - Integració dins de l’Àrea de Salut Mental de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. - Ubicació en un Centre de Salut Mental d'Adults de l’àrea d’influència de l’Hospital del Mar 2. FUNCIONS - Desenvolupar tasques i habilitats en l'estudi, diagnòstic i tractament dels malalts/es amb trastorns mentals. - Participar en el seu seguiment i elaborar plans terapèutics per a pacients amb trastorns mentals. - Desenvolupar tasques de recerca clínica. - Donar formació a professionals d'altres àmbits en l'avaluació i tractament dels problemes de Salut Mental. - Participar en activitats de formació continuada, per tal de mantenir el compromís i augmentar la qualitat de les pròpies tasques. 3. REQUISITS - Formació acadèmica:  Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i especialitat en Psiquiatria, amb titulació expedida per una Universitat/Ministeri espanyols o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent. - Experiència professional: Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria. 4.ES VALORARÀ - Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria, dins l'Atenció Primària i Comunitària en un Centre de Salut Mental d'Adults. - Formació en les següents àrees: psiquiatria clínica, abordatge integral i habilitats terapèutiques. - Formació addicional, tipus màster o postgrau, relacionada amb el lloc de treball. - Activitat docent i científica. - Disponibilitat per adquirir experiència/coneixements. - Bon nivell del paquet Office, idiomes i formació complementària. 5. COMPETÈNCIES  Competències corporatives: compromís i implicació amb la institució; orientació a les persones, empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la qualitat, la millora contínua i l'excel·lència, i gestió del canvi/innovació.  Competències específiques: habilitats per a l'estudi, diagnòstic i tractament dels malalts/es amb trastorns mentals; aptituds diagnòstiques; disponibilitat per a l'assumpció de responsabilitats derivades de la implantació de nous projectes; treball en equip i col·laboració amb altres serveis, i planificació i organització.  Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació i relació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-05-2022
Referència: 13299
Descripció:

1 plaça de Psicòloga/o Clínica/o en Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTiP) a la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària (UTCA) i en activitats d'Enllaç i col·laboració amb altres Serveis de l’Hospital. L'equip està format per dues Psicòlogues Clíniques, una de recent incorporació. La proposta de plaça de Psicòloga/o Clínica/o és de 40 hores, amb caràcter indefinida després d'un període de temps. Incorporació immediata. Els interessats, per a més informació, podeu enviar el vostre CV a: jdepablo.germanstrias@gencat.cat (Cap de Servei de Psiquiatria) mloran.germanstrias@gencat.cat (Referent UTCA)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-05-2022
Referència: 13297
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Farmàcia Hospitalària referència 30028-3127 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2343

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-05-2022
Referència: 13298
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Cardiovascular referència 33043-3128 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2345

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-05-2022
Referència: 13293
Descripció:

Requisits dels candidats: • Disposar del títol de Diplomada especialista en Obstetrícia - Ginecològica (Llevador/a) . • Incorporació en l’àrea de Sala de parts. Mèrits valorables: • Formació complementària • Experiència laboral hospitalària Tipus de relació: S’ofereix contracte laboral al 100%. Condicions laborals del conveni col·lectiu del SISCAT (Sistema Sanitari Públic Català) Candidatures i currículums Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria i ocupar el lloc convocat, hauran de presentar el seu currículum vitae actualitzat tot separant els apartats de: 1. mèrits acadèmics, 2. mèrits professionals amb indicació dels serveis prestats 3. formació/docència, A la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST o a l’adreça de correu electrònic nchueca@cst.cat El termini de presentació de candidatures finalitza el 10 de novembre de 2019

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-05-2022
Referència: 13294
Descripció:

LLEVADORS/ES REF: 349 per prestar serveis a l’Atenció de la Salut Sexual i reproductiva (ASSIR) i Sala de parts del Consorci Sanitari de Terrassa El Consorci Sanitari de Terrassa és una organització sanitària integrada que disposa de tots els nivells d'atenció (primària, especialitzada, sociosanitària i de salut mental) i, de forma continuada i coordinada ofereix serveis de salut a una població de més de 200.000 habitants del Vallès Occidental, dels municipis de Terrassa, Matadepera, Rubí, Castellbisbal, Sabadell i Sant Quirze. Requisits dels candidats: • Disposar del títol de Diplomada especialista en Obstetrícia - Ginecològica (Llevador/a) . • Places compatibles a l’Hospital de Terrassa i Atenció Primària. Mèrits valorables: • Formació complementària • Experiència laboral hospitalària Tipus de relació: S’ofereix contracte laboral al 100%. Condicions laborals del conveni col·lectiu del SISCAT (Sistema Sanitari Públic Català) Candidatures i currículums Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria i ocupar el lloc convocat, hauran de presentar el seu currículum vitae actualitzat tot separant els apartats de: 1. mèrits acadèmics, 2. mèrits professionals amb indicació dels serveis prestats 3. formació/docència, A la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST o a l’adreça de correu electrònic seleccio@cst.cat. Indicant REF: 349 El termini de presentació de candidatures finalitza el 29 de maig del 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13288
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia referència 33076-3123 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2338

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13289
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia referència 28839-3124 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2339

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13290
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia referència 1117-3125 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2340

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13291
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia referència 70.000.022-3126 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2341

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13286
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Metge Especialista Assistencial d’Urgències en Pediatria referència 26490-3121 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2336

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13287
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de Metge Especialista Assistencial d’Urgències en Pediatria referència 31613-3122 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2337

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13284
Descripció:

El Hospital de Vinaròs, perteneciente a la red de hospitales publicos de la Generalitat Valenciana busca especialista en Aparato Digestivo. La sección de digestivo esta formada por 4 facultativos y esta integrada en el servicio de Medicina Interna, formado por 20 especialistas y con una media de edad de unos 35 años. Se requiere formación via MIR Se ofrece contrato como interino en plaza vacante. Actividad en planta, consultas externas de la especialidad y endoscopias. Posibilidad de actividad por las tardes en forma de autoconcierto. Contacto a traves de valls_nur@gva.es o al telefono 964477201

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13285
Descripció:

La Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà necessita incorporar un metge/ssa especialista en Medicina Física i Rehabilitació. El Servei de Rehabilitació de la Fundació Hospital de Palamós proporciona una atenció rehabilitadora integral en tots els nivells assistencials (atenció primària, hospital d’aguts i atenció sociosanitària). El seu bast és la comarca del Baix Empordà, amb una població de 137.000 habitants. L’equip del servei està format per 3 Metges/ses Rehabilitadors/es, 1 cap de servei, 1 coordinador/a de servei, 17 diplomats/des en Fisioteràpia, 3 diplomats/des en Teràpia Ocupacional, 2 diplomats/des en Logopèdia i 3 auxiliars de rehabilitació/Tècnics auxiliars de clínica. L’equip de rehabilitació domiciliària està format per 10 diplomats/des en Fisioteràpia i 2 diplomats/des en Teràpia Ocupacional. El servei disposa de les àrees de fisioteràpia, electroteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, fisioteràpia respiratòria, rehabilitació del sòl pelvià i gimnàs per a treball en grup i/o rehabilitació infantil. S’OFEREIX:  Contractació laboral indefinida a jornada completa (1688 h/a), com a metge/ssa adjunt/a.  Sou segons II Conveni Col•lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut  Incorporació immediata  Programa actiu de formació continuada i reciclatge  Possibilitat de realitzar activitat mutual i privada. FUNCIONS:  Orientar a Àrea Terapèutica.  Indicació d’acció intervencionista (infiltracions ecoguiades amb cortisona, anestèsic o toxina botulínica).  Prescriure prestacions ortopèdiques o estudi de la patologia.  Consulta mèdica específica de sòl pelvià, espasticitat i espatlla. REQUISITS:  Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.  Especialitat en Medicina Física i Rehabilitació, preferentment via MIR.  Es poden presentar les persones que estan cursant el 4t any de Metge Intern Resident (R4). ES VALORARÀ: Perfil personal: Persona dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou projecte professional. Perfil professional:  Persona responsable, metòdica i organitzada.  Capacitat de treball en equip.  Capacitat de comunicació assertiva.  Capacitat de relacions interpersonals. Altres:  Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).  Carnet de conduir i vehicle propi. TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el 15 de maig de 2022 CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum –tot en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: HP-RHB

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13283
Descripció:

Se sol·licita metge internista que s'incorporaria com a facultatiu de suport al servei de cardiologia durant els mesos de juny, juliol i agost. Horari de 8 a 17 hores, de dilluns a divendres. Retribució entre 45.000 i 55.000 € bruts anuals. S'ofereix formació en cardiologia, especialment en insuficiència cardíaca.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13282
Descripció:

S'incorporarà al servei de traumatologia amb un equip d'uns 15 traumatòlegs REQUISITS: • Metge especialista via MIR o homologat a Espanya. • Residència a la comarca d'Osona o possibilitats de residir en la zona. ES VALORARÀ: • Experiència en columna. S'OFEREIX: • Contractació laboral estable a jornada completa o parcial. • Horari a negociar segons jornada pactada. • Salari segons conveni amb reconeixement de carrera professional. • Incorporació immediata amb possible adaptació als timings de la persona a incorporar. PERSONA DE CONTACTE Dolors Crispi E-mail: dcrispi@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13281
Descripció:
Es demana: •Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. •Títol d’especialista via MIR (Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna, o qualsevol especialitat mèdica). Es valorarà: •Formació i experiència en urgències i en el maneig de pacients semicrítics (coneixements en ventilació mecánica, arritmies cardiaques, còdis, accesos vasculars, maniobres de RCP…). •Competències: compromís, flexibilitat, orientació a les persones, efectivitat i entusiasme. Barem procés de selecció: •Formació i experiència professional: 60%. •Competències i habilitats: 40%. Procediment procés de selecció: •Valoració del currículum i entrevista amb els candidats/es. S’ofereix: • Contracte laboral indefinit. • Jornada completa (12 mòduls de 12 hores en 4 setmanes). • Retribució segons conveni SISCAT. • Incorporació immediata. Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 13 de maig de 2022 inclòs, la següent documentació: • Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. • Currículum i fotografia actual mida carnet. • Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13269
Descripció:
Lloc de treball • 2 Vacant de Metge/ssa adjunt pel servei d’urgències de l’Hospital Comarcal de Blanes i Calella • Formar part d’un equip de treball interdisciplinari • Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut Es requereix • Llicenciatura en Medicina. • Especialitat en medicina familiar i comunitària, medicina interna o altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valora • Els anys d’experiència aportats en urgències hospitalàries • Formació continuada en l’àmbit d’urgències i emergències. S’ofereix • Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat. • Jornada Completa o altres jornades a convenir • Distribució de la jornada en torns (diürns i nocturns) • Participació en comissions hospitalàries i grups de treball • Possibilitat de combinar amb atenció prehospitalària a Base Sem col·laboradora. • Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut / SISCAT. • Incorporació immediata o a determinar

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-04-2022
Referència: 13278
Descripció:

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-04-2022
Referència: 13279
Descripció:

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-04-2022
Referència: 13280
Descripció:

 

Requisits:
• Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
• Títol d’especialista en Dermatologia
Es valorarà:
• Competència i experiència en:
o Cirurgia dermatològica i cirurgia de Mohs
o Laserteràpia i teràpia fotodinàmica
o Dermatosis inflamatòries, al.lèrgiques i immunomediades
o Recerca clínica
• Participació en docència de pregrau, postgrau i formació continuada
• Trajectòria professional i producció científica.
• Títol de Doctor
• Nivell C2 d'anglès o equivalent
• Competències generals:
o Treball en equip
o Comunicació interpersonal
o Servei i orientació a l’usuari/ària
Altres requisits:
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment
sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN
DERMATOLOGIA
• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica,
directament o per mitjà de la Directora de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats
assistencials de l’Hospital.
• És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un
termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a
Catalunya.
S’ofereix:
▪ Categoria: Adjunt/a
▪ Contractació indefinida en jornada a temps parcial de 1350 hores anuals
▪ Horari de treball segons planificació
▪ L’activitat es prestarà, en la seva totalitat o en part, en qualsevol de les dependències de la
Institució o centres amb els quals la Institució tingui contractada l’assistència a la població
de referència, com l’Hospital Sant Bernabé de Berga.
▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran
a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.
Documentació i termini de presentació
Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que
trobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari i enviar el CV, títol de medicina
i especialitat, juntament amb el barem (en format excel) al correu electrònic
conv86@santpau.cat
Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la
convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna No en
tots els seus apartats.
L’entrega de documents incomplets o en format diferent a l’especificat implicarà la no avaluació
automàtica del candidat / la candidata.
També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUUEd5yco5WamWFMM9AeGUoVCTodeEnVe1
HlLre3TyYhWdTA/viewform?usp=sf_link
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 27 de maig 2022 a les 14 hores

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar UN/UNA: FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA

Requisits:

• Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia• Títol d’especialista en Dermatologia

Es valorarà:

• Competència i experiència en: Cirurgia dermatològica i cirurgia de Mohs, Laserteràpia i teràpia fotodinàmicao Dermatosis inflamatòries, al.lèrgiques i immunomediadeso Recerca clínica• Participació en docència de pregrau, postgrau i formació continuada• Trajectòria professional i producció científica.• Títol de Doctor• Nivell C2 d'anglès o equivalent• Competències generals: Treball en equipo Comunicació interpersonal Servei i orientació a l’usuari/ària

• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica,directament o per mitjà de la Directora de Servei, li assigni, d’acord a les necessitatsassistencials de l’Hospital.• És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legiOficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en untermini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials aCatalunya.S’ofereix:▪ Categoria: Adjunt/a▪ Contractació indefinida en jornada a temps parcial de 1350 hores anuals▪ Horari de treball segons planificació▪ L’activitat es prestarà, en la seva totalitat o en part, en qualsevol de les dependències de laInstitució o centres amb els quals la Institució tingui contractada l’assistència a la poblacióde referència, com l’Hospital Sant Bernabé de Berga.▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustarana les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.Documentació i termini de presentacióEls/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç quetrobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari i enviar el CV, títol de medicinai especialitat, juntament amb el barem (en format excel) al correu electrònicconv86@santpau.cat. 

Trobareu més informació al següent link:

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-86?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-04-2022
Referència: 13277
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA ESPECIALITAT MEDICINA DEL TREBALL Parc Sanitari Sant Joan de Deú és una xarxa d’equipaments assistencials, docents i de recerca integrada en dos àmbits d’especialització: xarxa de Salut Mental i Hospital de Sant Boi. El lloc ofertat pertany a la Direccio de Persones i Valors, al Departament de Prevenció i Salut Laboral. S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada completa Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Medicina del Treball  Experiència mínima de dos anys com a metge/ssa del treball en un servei de prevenció i salut laboral  Experiència en l’ús de programes de gestió en la prevenció de riscos laborals: Preven CS/32 o similar Es valorarà:  Formació en Prevenció de Riscos Laborals  Coneixements paquet office en especial Excel i anàlisi de dades  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: PREVENCIÓ I SALUT LABORAL 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-04-2022
Referència: 13273
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió avaluar, diagnosticar, tractar i intervenir en les persones amb l’objectiu d’entendre, alleujar i resoldre trastorns psicològics, emocionals o problemes de conducta entre d’altres. Requisits:  Llicenciatura o grau en Psicologia  Títol d’especialista en Psicologia Clínica Es valorarà:  Formació i/o experiència en hospitalització  Experiència en investigació  Anglès Oferim:  Incorporació en l’equip d’hospitalització del Servei de Psiquiatria  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Retribució segons salari SISCAT  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència PH4/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-04-2022
Referència: 13274
Descripció:

Se precisa reactivar el servicio de dermatología. Trabajamos con citas privadas y con mutuas. Centro médico con cartera de más de 35 años de trabajo. Horario y salario a convenir, ya que puede ser de manera mercantil.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-04-2022
Referència: 13275
Descripció:

Control clínic pacients pluripatològics hospitalitzats i a domicili. Valoració geriàtrica integral, hospitalització domiciliària i atenció al final de vida. Programa docent

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-04-2022
Referència: 13276
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió promocionar i fer prevenció de la salut emocional així com detectar factors de risc psicosocials o de situacions de risc elevat que puguin portar una persona a un patiment mental

 

 

Requisits:

 

 • Llicenciatura o Grau en Psicologia
 • Màster en Psicologia General Sanitària

 

Es valorarà:

 

 • Experiència en salut pública, psicologia social, gestió de situacions de crisi psicosocial, dinàmiques de grups psico educatius, rehabilitació psicosocial, intervencions comunitàries, tècniques de gestió emocional 
 • Experiència professional  en atenció primària

 

Oferim: 

 

 • Contracte indefinit
 • Jornada completa  
 • Retribució segons conveni SISCAT  
 • Incorporació immediata
 • Integració al:

 

-      CAP Oest (Ref. RBEOST4/22)  

-       CAP Rambla (Ref. RBERBL4/22)

-      CAP Olesa (Ref. RBEOLS4/22)

-      CAP Can Matas (Ref. RBECM4/22)

-      CAP Sant Cugat (Ref. RBESC4/22)

-      CAP Valldoreix (Ref. RBEVLLX4/22)

 

Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es fins el 30 d’abril de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-04-2022
Referència: 13271
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció per a Cap de Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial referència “Cap de Servei de Cirurgia Oral i Maxilo·lofacial” Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0006/95/e9435e9de86cd4fb823305ae3676370b3cd4dac2.pdf

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-04-2022
Referència: 13270
Descripció:

PLAÇA DE 20 HORES SETMANALS. JORNADA PARCIAL CONVENI PSMAR. POSSIBILITAT DE FER GUÀRDIES. ACTIVITAT FONAMENTAL A PROGRAMA DE SUPORT A LA PRIMÀRIA

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-04-2022
Referència: 13268
Descripció:

L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir dos llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per al servei de Medicina Intensiva, via MIR. Incorporació immediata. La durada inicial del contracte serà de 6 mesos, amb possibilitat de continuïtat. Les persones interessades poden fer la inscripció telemàtica a la borsa de treball de l‘Institut Català de la Salut a l’enllaç següent: https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx Per aportar la documentació i el currículu

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-04-2022
Referència: 13266
Descripció:

OFERTA DE TREBALL D’UN/A METGE/SSA PSIQUIATRE CENTRE DE SALUT MENTAL CSMA CERDANYOLA S’ofereix:  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT  CENTRE TREBALL: Cerdanyola del Vallés  JORNADA: Completa  TIPUS CONTRACTE: Indefinit Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875). REFERENCIA OFERTA DE TRABAJO: PSIQUIATRIA CERDANYOLA 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-04-2022
Referència: 13265
Descripció:

OFERTA DE TREBALL PSICÒLEG/LOGA CSMA CERDANYOLA S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons conveni SISCAT.  DEDICACIÓ: Completa  TIPUS DE CONTRACTE: Inicialment Suplència fins a novembre 2022 amb possibilitats de continuïtat en altres dispositius de la Xarxa de Salut Mental del PSSJD. Es requereix:  Especialitat en Psicologia Clínica (Via PIR o especialitat homologada)  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Experiència en .....  Coneixements en psicoteràpia grupal  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al e-mail: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext.12875 - 12596 REFERÈNCIA DE L’OFERTA: PSICO CERDANYOLA 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-04-2022
Referència: 13263
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA PSIQUIATRE ÀREA HOSPITALITZACIÓ AGUTS – SUBAGUTS - URGÈNCIES S’ofereix:  DEDICACIÓ: Completa  CENTRE DE TREBALL: Sant Boi de Llobregat  INCORPORACIÓ: Juliol 2022  TIPUS DE CONTRACTE: Cobertures estiu, possible continuïtat en altres dispositius de Salut Mental del PSSJD Es requereix:  Especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Coneixements de l’àmbit d’urgències i unitats d’aguts  Habilitats: Treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència aplicada a la clínica  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: parsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596 REFERENCIA OFERTA DE TREBALL: AGUTS ESTIU 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-04-2022
Referència: 13262
Descripció:

Lloc de treball • S’incorporarà a l’equip d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Comarcal de Calella, atenen a una població de 200.000 habitants en el territori de l'Alt Maresme i La Selva Marítima. • Es realitzarà activitat hospitalària en tots els seus àmbits ( consultes, quiròfan, sala de parts, urgències, hospitalització...) i també en els ASSIRs del territori. • Hospital de la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut • Formarà part d'una de les empreses més grans del territori d'influència. Es requereix • Llicenciatura en Medicina. • Títol d' especialista en Ginecologia i Obstetrícia via MIR o homologat a l’estat espanyol. Es valora • Formació continuada en l’especialitat. • Els anys d’experiència aportats. S’ofereix • Jornada Completa de metge/ssa adjunt + guàrdies (4-5 al mes; segons necessitats i disponibilitat candidat) • Contracte laboral de 6 mesos de durada • Incorporació Abril 2022 • Retribució segons conveni SISCAT Condicions laborals en base II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-04-2022
Referència: 13258
Descripció:

Des de la Gerència Territorial de Lleida, de l’Alt Pirineu i Aran i el Servei de Farmàcia Hospitalària de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, s’ofereix una plaça vacant de substitució de llarga durada com a Facultatiu/iva Especialista en Farmàcia Hospitalària. Es requereix: • Títol d’Especialista en Farmàcia Hospitalària S’ofereix: • Plaça vacant de substitució de llarga durada amb jornada completa que inclou activitat a l’Àrea de Gestió de Medicaments, l’Àrea de Gestió Clínica de la Farmacoteràpia, l’Àrea de Dispensació i l’Àrea d’Elaboració. • Activitat de formació continuada • Incorporació immediata. Es valorarà: • Experiència professional • Capacitat per treballar en equip Interessats/des Les persones interessades podeu contactar amb la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional a través de direcciopersonal.lleida.ics@gencat.cat o del telèfon de contacte 973705221.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-04-2022
Referència: 13259
Descripció:

Se precisa dermatólogo/a , para Centro privado en Cornella , con cartera de clientes, módulos de tarde y mañanas a convenir . Se ofrece plaza de parking. Interesados enviar currículum.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-04-2022
Referència: 13260
Descripció:

Se precisa incorporar a un/a facultativo/a psiquiatra en la Unitat de Salut Mental de l'Hospitalet - Institut Català de la Salut (ICS) para las funciones propias de un centro de salud mental ambulatoria. Trabajo por programas (colaboración con la atención primaria de salud, trastorno mental grave y salud mental comunitaria). Equipo multidisciplinario. Coordinación con dispositivos de salud mental del territorio y circuito psiquiátrico. Centro colaborador de la Unidad de Docencia de Psiquiatria del Hospital de Bellvitge y de Medicina de Familia y Comunitaria. Contrato temporal durante 3 meses e interinización posterior indefinida. 37'5 hores. Horario de mañana y una tarde de lunes a viernes. Incorporación inmediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-04-2022
Referència: 13254
Descripció:

Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialista en Medicina Interna o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valorarà experiència en hospital de l’àmbit comarca, capacitat de treball en equip, capacitat de treball per processos. El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències: Compromís; Integritat; Atenció Centrada en la Persona; Rigor i millora continua; Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. Funcions: Sota la dependència de la Cap de servei, desenvoluparà les següents funcions: . Assistència en l’àrea d’hospitalització, consultes externes pròpies de l’especialitat i hospital de dia mèdic. . Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. . Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. . Responsabilitats en temes de seguretat i de qualitat assistencial. . Col·laborar i interactuar amb els altres professionals dels servei i de la resta de l’hospital. . Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. . Formació continuada amb un bon ambient de treball, equip cohesionat i col·laborador. . Qualsevol altres funcions relacionades amb les competències mèdiques pròpies del lloc de treball i encomanades pel Cap de Servei. Condicions laborals: Tipus de contracte: Indefinit Jornada: a temps complert 1688 hores any. Horari: 4 matins amb horari de 8 a 15h i un dia a jornada partida amb horari de 8 a 14:30h i de 15h a 18h. Condicions segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut. Per què treballar amb nosaltres: . Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat. . Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball. . Oferim continuïtat i estabilitat laboral . Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos. . Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes. . Podràs participar en la Docència a estudiants de Medicina de 6è curs de la UB i la UIC. Formació de metges residents de Medicina Familiar i Comunitària. Projectes de recerca actius i altres per desenvolupar. Hem apostat per: . La docència i la innovació, per a una major pro activitat . La cultura verda, a través d’un projecte de Green Hospital . La confiança, a través de la qualitat amb segells com Joint Commission i EFQM500+ Procés de selecció: Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació. Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau. Enviar CV en pdf a cv.rrhh@fsm.cat o p.munoz@fsm.cat Us esperem!

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-04-2022
Referència: 13253
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) té la necessitat de contractar metges/ses especialistes en medicina intensiva. Per a més informació marqueu l'enllaç adjunt: https://cst.cat/oferta-treball/metges-ses-especialistes-en-medicina-intensiva-med-346/ Les persones interessades podeu enviar el CV al correu electrònic: seleccio@cst.cat o bé trucar al 937310007 ext: 2098 per qualsevol dubte. El termini de presentació és fins el 31 de juliol de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-04-2022
Referència: 13251
Descripció:

Funcions: • Col·laborar amb la Cap de Servei i la resta de l'equip en la planificació i organització de les tasques pròpies del servei i projectes de la pròpia especialitat • Col·laborar en la Docència als programes de Residents de Medicina Interna i de Família i estudiants de Medicina . • Atendre a pacients en consultes externes en l' especialitat de Medicina en general i concretament de malalties sistèmiques . • Resoldre les interconsultes que realitzen sobre els pacients hospitalitzats de Medicina Interna • Participar en els projectes territorials de la Gerència Metropolitana Sud. • Formar part de l’equip d’adjunts del servei participant en totes les seves tasques: -Realitzat tasca assistencial amb la valoració, diagnòstic i tractament de pacients que consulten per patologia aguda de qualsevol nivell de gravetat. -Aprofundir en l’àrea de coneixement assignada , actualització de protocols de Servei i realitzar les col•laboracions adients amb altres especialitats, sempre seguint les directrius del Servei. -Formar part del programa formatiu del Servei, tan com alumne assistint als cursos, jornades o estades previstes, com a docent, participant activament en la elaboració de cursos o sessions. Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia homologada a l'Estat Espanyol.. Especialitat en Medicina Interna via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. • Es valoraran coneixements i experiència en tractament de malalties sistèmiques així com de malaltia trombòtica venosa. • Es valorarà coneixements i experiència en recerca.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-04-2022
Referència: 13252
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) té la necessitat de contractar facultatius/ves especialistes en Medicina Intensiva i ofereix diverses places d’staff. Es pot consultar més informació a la web del CST amb l'enllaç adjunt: https://cst.cat/oferta-treball/metges-ses-especialistes-en-medicina-intensiva-med-346/ o trucant al telèfon que trobareu a la mateixa publicació. Les persones interessades podeu enviar el vostre currículum vitae al correu electrònic: seleccio@cst.cat fins a 31 de juliol de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-04-2022
Referència: 13255
Descripció:

Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialista en Medicina Interna o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valorarà experiència en hospital de l’àmbit comarca, capacitat de treball en equip, capacitat de treball per processos. El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències: Compromís; Integritat; Atenció Centrada en la Persona; Rigor i millora continua; Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. Funcions: Sota la dependència de la Cap de servei, desenvoluparà les següents funcions: . Assistència en l’àrea d’hospitalització, consultes externes pròpies de l’especialitat i hospital de dia mèdic. . Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. . Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. . Responsabilitats en temes de seguretat i de qualitat assistencial. . Col·laborar i interactuar amb els altres professionals dels servei i de la resta de l’hospital. . Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. . Formació continuada amb un bon ambient de treball, equip cohesionat i col·laborador. . Qualsevol altres funcions relacionades amb les competències mèdiques pròpies del lloc de treball i encomanades pel Cap de Servei. Condicions laborals: Tipus de contracte: Indefinit Jornada: a temps complert 1688 hores any. Horari: 4 matins amb horari de 8 a 15h i un dia a jornada partida amb horari de 8 a 14:30h i de 15h a 18h. Condicions segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut. Per què treballar amb nosaltres: . Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat. . Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball. . Oferim continuïtat i estabilitat laboral . Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos. . Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes. . Podràs participar en la Docència a estudiants de Medicina de 6è curs de la UB i la UIC. Formació de metges residents de Medicina Familiar i Comunitària. Projectes de recerca actius i altres per desenvolupar. Hem apostat per: . La docència i la innovació, per a una major pro activitat . La cultura verda, a través d’un projecte de Green Hospital . La confiança, a través de la qualitat amb segells com Joint Commission i EFQM500+ Procés de selecció: Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació. Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau. Enviar CV en pdf a cv.rrhh@fsm.cat o p.munoz@fsm.cat Us esperem!

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-04-2022
Referència: 13243
Descripció:

S'oferten dos llocs de treball d’especialistes en medicina nuclear amb experiència en PET, d’inici el contracte será temporal amb jornada completa d’una durada de 6 mesos amb possibilitat de continuïtat en lloc estructural. Incorporació inminent a l'Hospital Universitari de Bellvitge. Els/les interessats/des poden enviar el seu CV a la Dra. Cortés (mcortes@bellvitgehospital.cat).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-04-2022
Referència: 13244
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Cardiovascular referència 1078-3113 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2324

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-04-2022
Referència: 13245
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Anatomia Patològica referència 32399-3114 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2325

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-04-2022
Referència: 13246
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Obstetrícia i Ginecologia referència 442-3115 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2326

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-04-2022
Referència: 13247
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Farmàcia Hospitalària referència 29090-3117 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2327

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-04-2022
Referència: 13248
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Farmàcia Hospitalària referència 70.000.268-3118 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2328

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-04-2022
Referència: 13249
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Cirurgia Plàstica referència 70.000.093-3119 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2329

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-04-2022
Referència: 13239
Descripció:

S'oferta plaça d'adjunt en ginecologia i obstetricia per formar part de l' equip d' atenció primària ASSIR Sabadell. Possibilitat de contracte interí. Es requereix: Llicenciatura en Medicina. Títol d' especialista en Ginecologia i Obstetrícia via MIR o homologat a l’estat espanyol. Remuneracions marcades per ICS, amb opció a triennis i carrera professional.Dedicació complerta o parcial.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-04-2022
Referència: 13241
Descripció:

Grup Mediqsalut, necessita incorporar una ginecòloga 1 cop a la setmana. Podem oferir mòduls de matins o tarda, de dilluns a dissabtes. Contacte: Eugènia Gallart Telf 677 52 82 06 www.mediqsalut.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-04-2022
Referència: 13229
Descripció:

Para hospitalización adultos Horario de mañana con flexibilidad de entrada + 1 tarde de 2 h. y media de consulta externa + guardias. Para consulta externa infanto-juvenil Jornada parcial REQUISITOS: • Titulación de Medicina, con especialidad en Psiquiatría vía MIR u homologada en España. SE OFRECE: • Contratación laboral indefinida. • Sueldo fijo a negociar en función de los años de experiencia/valía profesional + variable por objetivos + guardias + plus por formación. PERSONA DE CONTACTO Dolors Crispi E-mail: dcrispi@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-04-2022
Referència: 13238
Descripció:

Centre Mèdic Jaume I, necesita incorporar un endocrino, mañana o tarde de lunes a sábado. Mas de 35 especialidades médicas y concierto con todas las mutuas. Servicio diario de ecografías, densitometrías y analíticas. Persona de contacto: Eugenia Gallart 677 528 206 www.mediqsalut.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-04-2022
Referència: 13237
Descripció:

Centre Mèdic amb diverses especialitats precisa Metge/ssa per cobrir l'alta demanda que tenim d'aquesta especialitat. Disponibilitat de diferents mòduls

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-04-2022
Referència: 13227
Descripció:

ANUNCI DE TRES LLOCS DE TREBALL DE FACULTATIU/VA ADJUNT/A PER AL SERVEI ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ I TERAPÈUTICA DEL DOLOR HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA GIRONA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir tres llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt/a especialista per al servei d’ Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor. Incorporació immediata. La durada inicial del contracte serà de 6 mesos, amb possibilitat de continuïtat. Per aportar la documentació i el currículum poden escriure un correu a l’adreça següent: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat La direcció de Recursos Humans Gerència Territorial Girona

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-04-2022
Referència: 13228
Descripció:

s requereix:

 • Grau en Química o Grau en Enginyeria Química o Grau Enginyeria Tècnica Industrial, o titulació equivalent.
  • Formació com a tècnic/a superior de prevenció de riscos laborals, en l’especialitat de seguretat e higiene.

 

Es valorarà:

 • Experiència professional acreditada mínima d’un any com a tècnic/a superior de riscos laborals en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball o anàlogues.
 • Experiència professional acreditada com a tècnic/a superior de riscos laborals en servei de prevenció relacionat amb el sector sanitari.
 • Disposar l’habilitació per elaborar Plans d’Autoprotecció i d’Emergència.
 • Formació i/o coneixements en les metodologies d’avaluació higiènica.
  • Formació complementaria relacionada amb les funcions del lloc de treball (indicant hores).
  • Formació com a tècnic/a superior de riscos laborals, en les especialitats de psicologia i ergonomia (indicant hores).
  • Coneixements del sector sanitari.
  • Coneixements en matèria de gestió ambiental (sistema EMAS).
  • Carnet de conduir.
  • Nivell C de català o superior.

 

Es cerca un/a professional amb el següent perfil competencial: Planificació, organització, priorització i iniciativa. Adequació al canvi i flexibilitat. Proactiu/iva. Compromès/essa amb l’organització. Capacitat de comunicació i de treball en equip. Capacitat resolutiva i de presa de decisions.

 

Contingut funcional del lloc de treball:

 • Missió: Promoure i integrar la prevenció de riscos laborals en l’entitat Salut/Salut Sant Joan Reus-Baix Camp, des de la disciplina preventiva de la Seguretat e Higiene i dintre  de l’equip de professionals de Prevenció de Riscos
 • Avaluació dinàmica de Riscos Laborals.
 • Gestió d’EPI’s
 • Investigació d’accidents.
  • Assessorament sobre canvis en instal·lacions i materials, organitzacionals, processos i productes.
  • Coordinació d’activitats empresarials.
  • Formació e informació als treballadors/ores.

 

S’ofereix:

 • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa.
 • Incorporació immediata.

  

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual de l’entitat Salut/ Sant Joan Reus-Baix Camp. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’entitat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-04-2022
Referència: 13230
Descripció:

Metge especialista en Radiodiagnòstic. Hospital Universitari Sagrat Cor Estem interessats en la incorporació de dos Facultatius Especialistes en Radiodiodiagnòstic de l’Hospital Universitari Sagrat Cor. Un facultatiu realitzarà funcions de radiologia mamària (Mx, Ecografies, RMN, intervencionisme mama) i un altre facultatiu preferentment a Muscul-esqueletic mes body (sobre tot RMN, TAC i es valorarà Ecografies i intervencionisme). Assistiran als comitès de l’òrgan sistema corresponents (Comitè de tumors, mama, trauma...) Possibilitat de treball extra addicional en el propi Hospital. Horari matins i/o alguna tarda a pactar. El Servei actual de Diagnòstic per la Imatge consta de dos RMN 1.5T, 1 TCMD, 1 Mamògraf tomosíntesi, un telecomandament digital, cinc ecògrafs i dues sales convencionals. S'ofereix contracte indefinit en jornada completa al 100% a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, pertanyent al Sistema Públic Concertat de Salut. Es requereix professional amb experiència, habilitats de comunicació i de treball en equip, alta capacitat de treball individual i d’equip, autonomia i flexibilitat. El centre te convenis de col·laboració amb diverses Universitats amb docència i recerca. Hospital Docent Universitari amb estudiants de pregrau i metges residents amb programes MIR, FIR i PIR. L’Hospital Universitari Sagrat Cor Diagnòstic per la imatge es un servei dinàmic, cohesionat, amb bon ambient de treball i que participa amb diferents projectes de recerca i docència. Hospital de 2n nivell concertat amb el Servei Català de la Salut, ubicat a Barcelona capital, amb 250 llits que dóna cobertura a totes les Especialitats medicoquirúrgiques i amb UCI. e-mail de contacte mgarciaj@quironsalud.es; M Jesus Garcia.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-04-2022
Referència: 13231
Descripció:

Es requereix:  Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia .  En el cas del metge/essa especialista,acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR, FIR o PIR.  Domini del català parlat i escrit.  Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*) Es valorarà:  Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat.  Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.  Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual.  Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.  Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars (indispensable Formació en hores i Experiència en mesos). 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT COT 22 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-04-2022
Referència: 13232
Descripció:

Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona. Estem interessats en la incorporació d'un Facultatiu Especialista a Medicina Interna Hospitalista, via MIR, per a planta d'hospitalització i consultes amb les funcions pròpies de l'àmbit . S'ofereix contracte indefinit en jornada completa al 100% a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, que pertany al Sistema Públic Concertat de Salut. Horari diürn matí, una tarda a la setmana de consulta i atenció continuada a planta. Professional amb experiència, alta capacitat de treball i autonomia, Capacitat de treball en equip en un servei en expansió amb un projecte il·lusionant. Persona assertiva, entusiasta, empàtica, capacitat de treball en equip i flexible. S'ofereix formació contínua, sessions clíniques a l'hospital docent amb estudiants de pregrau i metges residents i beneficis socials. Hospital Universitari amb un servei dinàmic que participa amb diferents projectes de recerca. Adreça electrònica de contacte mgarciaj@quironsalud.es; M Jesus Garcia.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-04-2022
Referència: 13234
Descripció:

Es requereix:  Grau o Llicenciatura en Farmàcia.  Acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR, FIR o PIR.  Domini del català parlat i escrit.  Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*) Es valorarà:  Experiència laboral com a farmacèutic/a.  Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.  Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual.  Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.  Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars (indispensable Formació en hores i Experiència en mesos). 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT FAR 22. Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-04-2022
Referència: 13235
Descripció:

Es requereix:  Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.  En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR, FIR o PIR.  Domini del català parlat i escrit.  Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*) Es valorarà:  Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat.  Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.  Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual.  Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.  Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars (indispensable Formació en hores i Experiència en mesos). 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT RAD 22. Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-04-2022
Referència: 13236
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió avaluar, diagnosticar, tractar i intervenir en les persones amb l’objectiu d’entendre, alleujar i resoldre trastorns psicològics, emocionals o problemes de conducta entre d’altres. Requisits:  Llicenciatura o grau en Psicologia  Títol d’especialista en Psicologia Clínica Es valorarà:  Formació i/o experiència en hospitalització  Experiència en investigació  Anglès Oferim:  Incorporació en l’equip d’hospitalització del Servei de Psiquiatria  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Retribució segons salari SISCAT  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència PH4/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-04-2022
Referència: 13226
Descripció:

Centre Mèdic Riera Blanca incorpora especialista en cirugía vascular i angiologia en centre mèdic amb 40 anys de presència al barri de Collblanc (al costat del Camp Nou de Barcelona) per iniciar consulta dins de centre amb 18 altres especialitats. S ofereix relació mercantil amb percentatge a convenir. Interessats enviar CV al cmrierablanca@gmail.com. incorporació inmediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-04-2022
Referència: 13219
Descripció:

Àrea assitencial. Servei de medicina interna. Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialista en Medicina Interna o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valorarà experiència en hospital de l’àmbit comarcal i en el maneig del pacient amb malalties infeccioses i control de la infecció nosocomial. També es valorarà capacitat de treballar en equip i per processos. El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències: Compromís; Integritat; Atenció Centrada en la Persona; Rigor i millora continua; Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. Funcions: Sota la dependència de la Cap de servei, desenvoluparà les següents funcions: •Col·laborar en el control de la infecció nosocomial, desenvolupament del PROA i atenció al pacient amb VIH i malalties de transmissió sexual. •Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei. •Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. •Responsabilitats en temes de seguretat i de qualitat assistencial. •Col·laborar i interactuar amb els altres professionals dels servei i de la resta de l’hospital. •Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. •Formació continuada amb un bon ambient de treball, equip cohesionat i col·laborador. •Qualsevol altres funcions relacionades amb les competències mèdiques pròpies del lloc de treball i encomanades pel Cap de Servei. Condicions laborals: Contracte indefinit.Jornada: a temps complert 1688 hores any. Horari: 4 matins amb horari de 8 a 15h i un dia a jornada partida amb horari de 8 a 14:30h i de 15h a 18h. Condicions segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut. Per què treballar amb nosaltres? •Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat. •Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball. •Oferim continuïtat i estabilitat laboral •Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos. •Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes. •Podràs participar en la Docència a estudiants de Medicina de 6è curs de la UB i la UIC. Formació de metges residents de Medicina Familiar i Comunitària. Projectes de recerca actius i altres per desenvolupar. Hem apostat per: . La docència i la innovació, per a una major pro activitat . La cultura verda, a través d’un projecte de Green Hospital . La confiança, a través de la qualitat amb segells com Joint Commission i EFQM500+ Enviar CV en pdf a: cv.rrhh@fsm.cat o p.munoz@fsm.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-04-2022
Referència: 13221
Descripció:

Necessitem incorporar un especialista en endocrinologia per atendre les necessitats dels nostres pacients a Sitges. Actualment disposem dels dos centres mèdics més grans de Sitges: el Centre Mèdic Sitges i el Policlínic Sitges, ambdos sense endocrinòleg. Tebim molta demanda. La incorporació seria en règim de col·laborador autònom.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-04-2022
Referència: 13223
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental i addiccions: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i Llars amb suport. Així mateix, es dóna resposta en salut mental i addiccions a diferents recursos ubicats a l'àrea d'influència de la Fundació Althaia : Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la Inclusió social de les persones ateses. Es requereix: - Títol d'especialista en psicologia clínica Es valorarà: - Experiència en el programa col·laboratiu amb atenció primària - Bona relació interpersonal - Capacitat de treball en equip - Adaptació als canvis (flexibilitat) - Carnet de conduir, vehicle propi i disponibilitat horària S’ofereix: - Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores/any) - Horari: Dll – Dv de 8 a 15h i una tarda setmanal fins les 20h - Retribució segons conveni SISCAT - Formació continuada i carrera professional - Incorporació: Immediata Interessats/des: Inscriure's a la oferta, adjuntant CV i carta de presentació, fins al dia 15 de maig de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-04-2022
Referència: 13224
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar Especialistas en digestología para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada de Barcelona y Vallés Occidental. Relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario para convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña, no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Interesados enviar currículum vitae resumido a: rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-04-2022
Referència: 13225
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar Especialistas en Reumatología para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada de Barcelona y Vallés Occidental. Relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario para convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña, no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Interesados enviar currículum vitae resumido a: rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-04-2022
Referència: 13217
Descripció:

Requisits: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Psiquiatria Es valorarà Màster en Drogodependències. El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències: •Compromís. •Integritat. •Atenció Centrada en la Persona. •Rigor i millora continua. •Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva Funcions: Sota la dependència de la Direcció de Salut Mental, els seus àmbits de responsabilitat seran: •Compliment dels objectius generals i específics marcats per la Direcció. •Portar a terme el tractament ambulatori i assistència integrada a pacients drogodependents •Implementar tots els programes de tractament : Programa lliure de drogues, intervenció en trastorns relacionats amb el consum de cocaïna i altres drogues, tractament amb metadona, intervenció en trastorns relacionats amb el consum d’Alcohol •Oferir programes de suport a famílies, prevenció i intervenció en recaigudes •Suport als equips d’atenció primària en dubtes de maneig d’aquestes patologies Condicions Laborals: Tipus de contracte: Indefinit. Incorporació Immediata Jornada: Completa. 1.688 hores/any. 5 matins i 1 tarda Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats. Per què treballar amb nosaltres? •Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat. •Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball. •Oferim continuïtat i estabilitat laboral •Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos. •Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes. Procés de selecció: Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació. Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau. Enviar CV en pdf a cv.rrhh@fsm.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-04-2022
Referència: 13218
Descripció:

OFERTA DE TREBALL 005/2022FCHMSM DADES DE L’ENTITAT: NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental CENTRE DE TREBALL: Espai Jove ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis d’orientació i atenció psicoterapèutica a infants i famílies i programes de promoció i prevenció en salut mental. POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona. ADREÇA: c/. Numància 103-105 baixos – Barcelona. PERFIL DEL LLOC DE TREBALL: LLOC DE TREBALL: Psicòleg/a dels Serveis d’orientació i atenció psicoterapèutica a infants i famílies i programes de promoció i prevenció en salut mental. FUNCIONS PRINCIPALS: - Orientació i acompanyament a famílies per millorar-ne el benestar. - Avaluació i atenció psicoterapèutica a infants joves i famílies en situació de vulnerabilitat psicosocial. - Desenvolupament de programes de promoció i prevenció en salut mental en població infantil i juvenil. CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS: TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit DATA D’INCORPORACIÓ: abril 2022 JORNADA ANUAL: 1.720 hores REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 26.163,09 euros bruts.  PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA: FORMACIÓ: Titulació Universitària en Psicologia. Formació acreditada en Psicoteràpia infantil, juvenil i familiar. Formació en psicoeducació i en prevenció en salut mental. EXPERIÈNCIA: - Orientació i acompanyament a famílies per millorar-ne el benestar. - Avaluació i atenció psicoterapèutica a infants joves i famílies en situació de vulnerabilitat psicosocial. - Desenvolupament de programes de promoció i prevenció en salut mental en població infantil i juvenil. - Experiència en intervencions en l’àmbit educatiu i experiència en psicopedagogia. - Es valorarà experiència en treball en xarxa, formació en teràpia familiar sistèmica i acreditació psicoterapèutica per la Federació Espanyola d’Associacions de Psicoterapeutes. LLENGÜES: castellà, català i anglès. APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office. DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a...) PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán. CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa. Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 005/2022FCHMSM. S’acceptaran currículums fins al dia 16 d’abril de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-04-2022
Referència: 13211
Descripció:

Sol·licitem cardiòleg especialista via MIR per incorporar a la plantilla de l'Hospital de Barcelona. Contracte laboral indefinit. 40 hores/setmanals. Horari de 8 a 17 hores flexible. S'ofereix carrera professional, programa docent i formació continuada. Conciliació de vida personal i laboral. Guàrdies no obligatòries. Retribució entre 55.000 i 75.000€ bruts anuals en funció del nivell dins de la carrera professional.fmiranda@scias.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-04-2022
Referència: 13212
Descripció:

Sol·licitem cardiòleg especialista via MIR per a guàrdies a l'Hospital de Barcelona. Horari 17:00 a 8:00, contracte laboral o mercantil de 10 a 20 hores setmanals. Remuneració: 28€/h en guàrdia intersetmanal, 33€/h en guàrdia de cap de setmana.fmiranda@scias.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-04-2022
Referència: 13213
Descripció:

L’Hospital Universitari de Sabadell (Univ. Autònoma de Barcelona) atén un àrea d’uns 450.000 habitants i està situat a uns 20 Km de Barcelona, ciutat amb la que te bona comunicació tant per autopista com en transport públic (tren i bus). El Dept. de Cardiologia d’aquest hospital disposa de tots els recursos diagnòstics i terapèutics d’un servei terciari en Cardiologia (Hemodinàmica, Electrofisiologia, Imatge, etc) amb bon ambient de treballi i excel·lent relació amb altres serveis i hospitals. S’ofereix específicament contractar (a jornada completa i amb guàrdies) un cardiòleg clínic per integrar-se al equip d’hospitalització/semicrítics, amb flexibilitat d’horari, conciliació de la vida familiar, i la possibilitat de desenvolupar interessos professionals concrets en l’àmbit de la Cardiologia. Busquem una persona formada via MIR o amb el títol d’especialista homologat, entusiasta, responsable i apte per el treball en equip. La incorporació pot ser immediata. Les persones interessades poden contactar amb el Dr. Antoni Martínez, director del Dept. de Cardiologia (amartinezr@tauli.cat).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-04-2022
Referència: 13214
Descripció:

Hospital Universitari Parc Taulí, entitat pública de la Generalitat de Catalunya (www.tauli.cat). Hospital de referència de 9 municipis del Vallés Occidental, donant cobertura sanitària a 402.246 ciutadans. Hospital vinculat a la UAB entre d'altres com a Unitat Docent de la Facultat de Medicina i al Institut d'Investigació de la Corporació Sanitària Parc Taulí. El seu servei de Medicina Física i Rehabilitació ofereix contracte d'interinatge per vacant amb jornada completa a metge/ssa especialista en Medicina Física i Rehabilitació per tal d'incorporar-se al seu equip multidisciplinar format per metges, fisioterapeutes, logopedes, TO i TCAIs. Aquest servei és un servei transversal que dona suport a l'àmbit d'hospitalització d'aguts, sociosanitari i ambulatori, dintre del mateix recinte hospitalari. Un servei jove i amb projecció de futur. Incorporació immediata. Les persones interessades podeu consultar l'anunci al següent enllaç: https://www.tauli.cat/tauli/professionals/treballar-amb-nosaltres/anuncis-contractes-temporals-interins-per-vacant

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-04-2022
Referència: 13215
Descripció:

Requisits: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Cirurgia General via MIR El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències: Compromís;Integritat; Atenció Centrada en la Persona; Rigor i millora continua; Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. Funcions: Els seus àmbits de responsabilitat seran: •Atenció al pacient Quirúrgic hospitalitzat •Atenció al pacient Quirúrgic Urgent •Consultes externes de l’especialitat •Interpretació d’exploracions complementàries pròpies de l’especialitat Condicions laborals: Tipus de contracte: Indefinit Jornada: a temps complert. Jornada laboral de 8 a 15 hores i una tarda fins les 18 hores. Guàrdies segons Planning del Servei Condicions: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats. Per què treballar amb nosaltres? •Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat. •El nostre Servei de Cirurgia porta a terme un programa de laparoscòpia de vanguàrdia i està considerat benchmark en cirurgia major ambulatòria. •Oferim continuïtat i estabilitat laboral. •Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos. •Podràs participar activament en futurs projectes innovadors de la institució. L'FSM ha apostat per: . La docència i la innovació, per a una major pro activitat . La cultura verda, a través d’un projecte de Green Hospital . La confiança, a través de la qualitat amb segells com Joint Commission i EFQM500+ Procés de selecció: Oferta oberta fins el 6 de maig.Incorporació juny 2022. Es valorarà Currículum Vitae, formació,experiència i trajectòria acadèmica.Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau. Enviar Cv en pdf a: cv.rrhh@fsm.cat. Cal adjuntar còpia de mèrits al·legats.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-04-2022
Referència: 13216
Descripció:

OFERTA DE TREBALL D’UN/A COORDINADOR/A DIRECCIÓ SALUT MENTAL Centre de Salud Mental Esplugues, Hospital de Dia Esplugues i Atenció Domiciliaria Intensiva S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada Completa Requisits:  Titulació relacionada amb Ciències de la Salut  Experiència mínima de 3 anys en l’àmbit comunitari  Experiència en equips interdisciplinars Es valorarà:  Experiència i formació en gestió i coordinació de Serveis de Salut Mental  Capacitat de lideratge i de mediació, facilitant les relacions interpersonals entre professionals i equips de treball  Capacitat per la implementació de projectes estratègics assistencials amb una clara orientació a l’eficiència, la innovació i el rigor  Experiència prèvia en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875-12596 REFERÈNCIA CONVOCATORIA: COORD SM 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-04-2022
Referència: 13205
Descripció:

Lloc de treball • El/la professional s’incorporarà a l’equip d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Comarcal de Calella, realitzant guàrdies de dotze hores de caps de setmana, realitzant també l’activitat quirúrgica d’urgències. L’equip d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Comarcal de Calella atén a una població d’uns 200.000 habitants en el territori de l'Alt Maresme i La Selva Marítima. • Hospital de la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut • Formarà part d'una de les empreses més grans del territori d'influència. Es requereix • Llicenciatura en Medicina. • Títol d' especialista en Ginecologia i Obstetrícia via MIR o homologat a l’estat espanyol. Es valora • Formació continuada en l’especialitat. • Els anys d’experiència aportats. S’ofereix • 3 o 4 guàrdies al mes de 12h cada una, en cap de setmana. • Contracte laboral temporal d’un any de durada, prorrogable • Incorporació immediata. • Retribució segons conveni SISCAT Condicions laborals en base II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-04-2022
Referència: 13206
Descripció:

Descripción: Se convoca una plaza de facultativo especialista en Microbiología y Parasitología, para trabajar a jornada completa (lunes a viernes, de 08.00 a 17.00) en la Sección de Virología del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, con guardias de presencia física en turno rotatorio junto al resto de adjuntos del Servicio. 

 

Requisitos: indispensable disponer del Título Oficial de Especialista en Microbiología y Parasitología. La persona candidata debe tener experiencia avanzada en el uso de las técnicas moleculares para el diagnóstico microbiológico, también de las técnicas de secuenciación, a poder ser en virología. Se valorará positivamente disponer del título de doctor (PhD), interés por la investigación y la docencia, así como también capacidad de liderazgo para llevar a cabo proyectos multicéntricos, asistenciales y/o de investigación. Se exige que todos los méritos sean acreditables, con justificación contrastable tanto de la formación como de la experiencia, junto a un CV completo y una carta de presentación, acompañados de hojas de recomendación personal si fuera posible.

 

Se ofrece: plaza como interino, con un primer periodo de 6 meses como eventual. Incorporación inmediata. Sueldo según tablas salariales del Institut Català de la Salut.

 

Periodo de presentación de candidaturas: hasta el 20 de abril de 2022.

 

Contactoolopez@vhebron.netmicrobiologia@vhebron.net

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-04-2022
Referència: 13207
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat. La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Salut Mutual i Privada. Som una xarxa assistencial universitària de referència per a 260.000 habitants, procedents principalment del Bages i del Solsonès, així com de la Cerdanya i el Berguedà. El Servei d'anatomia patològica d'Althaia està acreditat per la Norma UNE-EN ISO 15189 des del juliol del 2017. Està format per 5 patòlegs, 6 tècnics i 1 citotècnic, amb un volum anual d'activitat de 20.000 biòpsies i 12.000 citologies. Els diferents professionals del Servei de Patologia donen suport a vuit comissions de tumors, participen mensualment en sessions conjuntes amb els Serveis de Digestiu i Nefrologia, UCI i Dermatologia i en les sessions clínico-patològiques de la Fundació Althaia. Es requereix: Títol d’especialista en Anatomia Patològica, via MIR Es valorarà: Experiència en l’especialitat Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Facilitats per realitzar estudis de postgrau Possibilitat de realizar tasques de docència universitària i de recerca Possibilitat de col·laboració en activitat mutual-privada Incorporació: Immediata segons disponibilitat del candidat/a Es pot consultar la oferta i inscriure's al següent enllaç: https://althaia.talentclue.com/es/node/85468125/12623479

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-04-2022
Referència: 13210
Descripció:

Busquem especialista en traumatologia com col·laborador autònom donant molt bones condicions de % pel professional. El nostre centre es múltidisciplinar amb un gran volum d'activitat ubicat a Mollet del Valles (Barcelona). Disposem de dos centres a la mateixa població C/ Francesc Macià 41 i Avda Rivoli, 11. El de Francesc Macià molt a la vora de l'estació de tren. El centre disposa d' una sala de radiodiagnòstic, d' un centre de Ressonància i d'una sala de quiròfan de consultes on els traumatòlegs poden realitzar petites intervencions i posar Acids Hialurònics, PRP, PRP amb àcid Hialurònic. A la consulta mateix es dispòs d'un ecògraf. Al centre hi ha neurofisiòleg que du a terme EMG amb neurografia, reumatòleg per fer derivacions d'artritis reumatoide, fibromiàlgia. Tota aquesta estructura facilita la tasca del professional i fa que hi hagi un alt volum d'activitat tant de consulta com quirúrgica . Interessats enviar currículum a cmmclb@cmmollet.es o trucar a Carme 634408623 o wassap

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-04-2022
Referència: 13203
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA ANESTESISTA HOSPITAL SANT BOI ANESTÈSIA S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada completa 100%  Incorporació immediata Requisits:  Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.  Títol d’especialitat en Anestèsia i Reanimació Es valorarà:  Experiència com a metge/ssa anestesiòleg  Capacitat de treball en equip i flexibilitat per adaptar-se als canvis.  Orientació a la millora contínua.  Iniciativa per impulsar projectes i participar en aquest procés de transformació.  Interès per a la docència i la recerca. Tasques a desenvolupar:  Atenció al pacient quirúrgic hospitalitzat i ambulatori. d’acord amb la distribució de tasques que defineixi el Cap de Servei d’Anestesiologia..  Consulta externa de preoperatoris.  Col·laboració en la roda de guàrdies del Servei d’Anestèsia.  Participació en sessions formatives i activitats de docència de la pròpia institució i dels centres de referència. Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875-12602 REFERÈNCIA CONVOCATORIA: ANESTESIA 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-04-2022
Referència: 13204
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Anestesiologia i Reanimació Es valorarà:  Experiència professional  Coneixements d’anglès Oferim:  Incorporació en el Servei de Anestesiologia, Reanimació, Medicina Perioperatòria i del Dolor  Jornada completa en horari lliscant  Contracte indefinit  Retribució segons conveni SISCAT  Participar en equips especialitzats assistencials, de recerca i innovació  Possibilitat de realitzar activitat privada en el mateix centre, segons disponibilitat  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MEA4/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13193
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 32413-3112 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2318

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13194
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR: Realitzar una correcte avaluació, diagnòstic clínic i intervenció (individual, familiar i grupal) en pacients atesos al centre salut mental Infanto-Juvenil. LES RESPONSABILITATS: Atendre els pacients dels centres de salut mental infanto-juvenil i/o hospital de dia, i les seves famílies del servei de psiquiatria i psicologia i les seves famílies. Realitzar de manera acurada el diagnòstic clínic. Dissenyar i dur a terme els programes d’intervenció i tractament. Contribuir al desenvolupament de línies de recerca específiques. Valoració i maneig en els casos indicats del tractament farmacològic i dels seus efectes secundaris. Treballar de manera interdisciplinar amb els agents de salut de la comunitat (metges/esses, pediatres, psicopedagogs/es, treballadors/es socials), de l’àmbit mèdic i social. Possibilitat de participar en programes altament especialitzats a l'HSJD (Esplugues de Llobregat). Docència, transmetre els coneixements adquirits a la resta de professionals de la salut. JORNADA HORARI I CONTRACTE: La jornada serà del 100% distribuïda de dimarts a divendres de 8:00h a 15:00h i dilluns de 8:00h a 19:45h amb una hora d’interrupció per dinar. Centre de treball: CSMIJ Granollers. Atenció continuada a Hospital Sant Joan de Déu. Contracte indefinit. Requisitos EL PERFIL QUE BUSQUEM: Llicenciat /da en Medicina i Cirurgia via MIR. Títol d’especialista en Psiquiatria. Experiència prèvia de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil, ambulatòria i/o hospitalària. Formació actualitzada en el tractament farmacològic infanto-juvenil. Experiència prèvia de treball interdisciplinari en el camp mèdic i social. Experiència i competències per treballar en equip. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. Acreditació en eines psicoterapèutiques amb famílies, nens i adolescents. Nivell C de Català o equivalent. VALOREM: Experiència en urgències infantils i juvenils. Competències docents. Formació complementària en àrees d’interès del servei. Anglès nivell alt. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball cal adjuntar el teu Currículum Vitae, clica al link: https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/82055027/4590/modal

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13188
Descripció:

Centro médico privado ubicado en Amposta precisa de médico/a Psiquiatra. Se realizará contrato de prestación de servicios. Horario adaptable a la disponibilidad del profesional.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13189
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Bioquímica Clínica o Anàlisis Clínics referència 27879-3104 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2314

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13190
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Psicologia Clínica referència 31322-3109 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2315

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13191
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 26735-3110 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2316

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13192
Descripció:

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés d’Especialista en Medicina Interna referència 31877-3111 Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat https://selmed.clinic.cat/ca/node/2317

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13186
Descripció:

OFERTA DE TREBALL 005/2022CHMLC DADES DE L’ENTITAT: NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS CENTRE DE TREBALL: HOSPITAL DE DIA INFANTOJUVENIL ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona ADREÇA: Via Augusta 364-372 PERFIL DEL LLOC DE TREBALL: LLOC DE TREBALL: Psiquiatre/a Hospital de Dia PERFIL PROFESSIONAL: FORMACIÓ: Metge/ssa amb l’especialitat de psiquiatria. Es valorarà especialitat en psiquiatria infantojuvenil EXPERIÈNCIA EN: • Atenció a la població infantojuvenil. • Psicopatologia i psicofarmacologia. • Intervencions psicoterapèutiques individuals, grupals i familiars • Treball en equip multidisciplinar. • Treball en l’àmbit de la Salut Mental Comunitària. LLENGÜES: Català, castellà i anglès. APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON. CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS: TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Indefinit DATA D’INCORPORACIÓ: abril 2022 JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any). REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 54.232,28 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius. DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a...) PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán. CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa. Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 005/2022CHMLC. S’acceptaran currículums fins el dia 25 d’abril de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13195
Descripció:

Centre mèdic situat a Vilassar de Mar i Premià de Mar (Barcelona) cerca metge especialista en endocrinologia per realitzar consultes, en horari flexible (mòduls de 4h, matins o tardes), en règim de contractació com a RETA/MEL. Molt volum de pacients i retribució molt atractiva. Consulteu amb Dr.Duelo (633624251) o correu electrònic a rduelo36@gmail.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13196
Descripció:

Centre mèdic situat a Vilassar de Mar i Premià de Mar (Barcelona) cerca metge/metgessa especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia per realitzar consultes, en horari flexible (mòduls de 4h, matins o tardes), en règim de contractació com a RETA/MEL. També activitat quirúrgica programada. Molt volum de pacients i retribució molt atractiva. Consulteu amb Dr.Duelo (633624251) o correu electrònic a rduelo36@gmail.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13197
Descripció:

Centre mèdic situat a Vilassar de Mar i Premià de Mar (Barcelona) cerca metge/metgessa especialista en dermatologia per realitzar consultes, en horari flexible (mòduls de 4h matins o tardes), en règim de contractació com a RETA/MEL. Molt volum de pacients i retribució molt atractiva. Consulteu amb Dr.Duelo (633624251)o correu electrònic a rduelo36@gmail.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13198
Descripció:

Centre medic multidisciplinar amb mes de 30 anys d'experiencia situat a Parets del Valles cerca metge especialista en TRAUMATOLOGIA via MIR per ampliar consulta per alt volum de pacients. 1 modul a la setmana (mati o tarda) Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13199
Descripció:

Centre medic multidisciplinar amb mes de 30 anys d'experiencia situat a Parets del Valles cerca metge especialista en ENDOCRINOLOGIA via MIR per ampliar consulta per alt volum de pacients. 1 modul cada 15 dies (mati o tarda) Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13200
Descripció:

Centre medic multidisciplinar amb mes de 30 anys d'experiencia situat a Parets del Valles cerca metge especialista en CIRURGIA VASCULAR via MIR per ampliar consulta per alt volum de pacients. 1 modul a la setmana (mati o tarda) Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553