Activitats del dia

Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia
De Dimarts 27 de setembre de 2022 a Dimarts 13 de juny de 2023
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 7.50 ECTS

Virtual

.

Dimarts, 27 de setembre de 2022 | 16:30 - 19:30
Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut
Dimarts 27 de setembre de 2022 | Virtual
Dimarts, 27 de setembre de 2022 | 17:00 - 18:00
Societat Catalana de Pediatria - GT de Nens sense Fronteres
Dimarts, 27 de setembre de 2022 | 19:00 | Mixta
Dimarts, 27 de setembre de 2022 | 19:00 - 21:00