Activitats del dia

Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria (SVIP)

Societat Catalana de Pediatria

Divendres, 28 de gener de 2022 | Pirineus

Jornada REFHUERZA

Acadèmia Mèdica Balear

28 de gener | Col.legi Oficial de Metges