Acreditacions

El procés d'acreditació d'activitats de formació continuada

Per iniciar el procés d'acreditació d'una activitat del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, és necessari donar-se d'alta a la plataforma com usuari autoritzat per acreditar un activitat.

Si la persona que ho sol·licita és membre de la junta directiva de la societat que ho demana o membre del comitè científic de l'activitat, la validació per part de l'Acadèmia com usuari es farà sense demanar autorització prèvia a cap responsable de la junta directiva, i si la petició es demanada per part de una persona o entitat externa a la societat, es demanarà a la junta directiva de la societat autorització prèvia per validar la petició.

La petició per acreditar una activitat es fa a través de la pàgina web www.acredita.net
Passos a seguir:

  • 1. Entrar a l'apartat "Alta nou organitzador/usuari"
  • 2. Dins de l'apartat "Nom de l'entitat" escollir Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i posteriorment escollir "donar d'alta usuari"
  • 3. Omplir les dades que els hi demana el formulari i escollir “ Alta usuari"
  • 4. Quan ja està feta la petició, des de l'Acadèmia s'activarà l'usuari i aquest rebrà el correu de conformitat per part de l'Acadèmia de que ja està donat d'alta.

La petició per acreditar una activitat es fa a través de la pàgina web www.acredita.net

En cas d'incidències tècniques per entrar o dubtes en el procés d'acreditació, han de contactar amb:

Servei d'Acreditació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
Passeig de la Bonanova, 47, planta -1, 08017 Barcelona
93 567 87 97
safmc.secretaria@ccmc.cat

Poden trobar més informació i ajuda per a tots els processos d'acreditació, en el següent enllaç:
Manual: https://www.acredita.net/pub/help/Procediment.aspx
Demo: https://www.acredita.net/video-file.aspx