Filial del Garraf

Univ. Politèc, Avda. Víctor Balaguer,s/n
08800 Vilanova i La Geltrú

Web: https://filial.academia.cat/garraf


Junta directiva

Presidenta Marta Albiol Serra
Secretària Antonia Gahete Santiago
Vocal Metges Merce Sallent Claparols
Vocal Metges Catalina Serra Carbonell
Vocal Odontoestomatologia Miquel Angel Alvarez Galera
Vocal psicologia Irene Guasch Papiol
Vocal psicologia Núria Ribé Garcia
Vocal Farmàcia Gloria Alba Aranda
Vocal Infermeria Maria Jose Rasero Mateos