Altres beneficis pels socis
FONS D'INVERSIÓ del Banc Sabadell en accions de tecnologia mèdica

Sabadell Economía Medicaltech, FI Invierteix en accions de tecnologia mèdica.

Inverim en tot l'ecosistema MedicalTech, amb un enfoc responsable