Premi Joaquim Bonal

Termini: 01/02/2022
Dotació: Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 6.000€ i es lliurarà un diploma acreditatiu.

Objectiu

Premi destinat a col·laborar en un programa d’activitats d’una ONG, amb seu oficial en l’àmbit geogràfic d’actuació de l’Acadèmia, en projectes de solidaritat.

Bases

1. La candidatura haurà de ser presentada per l’ONG que realitzi el projecte i acompanyada de la informació necessària per fer entenedor l’abast del projecte.


2. El projecte pot tenir altres fonts de finançament.


3. Per optar al premi és imprescindible omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on es faran constar: les dades del responsable principal de l’entitat o de les persones que presentin la candidatura: nom i cognoms, domicili habitual, telèfon i correu electrònic.


4. La presentació dels treballs es farà enviant tota la documentació en format Word  o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat, en cas d'enviar un vídeo es facilitarà l'enllaç de connexió per poder ser visualitzat. Tota la documentació s'ha d'enviar abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia. El material quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.


En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació, es poden incorporar annexes.


5. Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 6.000€ i es lliurarà un diploma acreditatiu.


6. El  Premi guanyador rebrà una placa que caldrà que sigui col·locada en un lloc visible a la seu on es desenvoluparà el projecte.


7. En cas de publicació del treball caldrà fer constar l’atorgament del Premi per part de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.


8. El Premi podrà declarar-se desert i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.


9. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.


10. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.


11. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2022), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.

Tribunal

1. El Jurat del Premi “Joaquim Bonal” estarà format per un Tribunal proposat per la Junta Permanent i aprovat per la Junta de Govern de l’Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap dels treballs presentats, ni poden presentar cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.