BEC-AT Allergy Therapeutics ( PUBLIBECA) de la SCAIC

Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 24/09/2022
Dotació: Sense aportació econòmica

Objectiu

Contribuir a transformar una comunicació presentada a un congrés, en un article científic. El procés editorial serà guiat per professionals experts en medical writing que
assessorarà als autors fins la presentació a la revista
científica.