A Catalunya la meitat dels pacients amb ictus són intervinguts per un radiòleg

Sala de premsa
09/11/2021

Barcelona 9 novembre 2021. A Catalunya, dels onze mil pacients amb ictus cerebral greu que es van produir l’any passat, gairebé un cinquanta per cent van ser sotmesos a una trombectomia. Es tracta d’un procediment que busca la destrucció del trombe que impedeix el flux sanguini al cervell i el realitza un radiòleg especialitzat en neuroradiologia vascular intervencionista. Procediment que, amb una petita incisió, a través d’una artèria i amb un catèter, o bé es destrueix el trombe o es dissol, recuperant el reg sanguini del cervell.

Radiòlegs deCatalunya - Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per  la Imatge, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, en la Diada Internacional de la Radiologia volen sensibilitzar la societat sobre la importància de la radiologia intervencionista la branca terapèutica de la radiologia.

Els radiòlegs intervencionistes  també poden intervenir, en l’àmbit de l’oncologia,  en la destrucció de petits tumors. El procediment  es realitza  guiats per tècniques d’imatge. Als hospitals catalans es realitzen a l’any més de dos-cents cinquanta procediments ablatius en tumors hepàtics, amb un pronòstic molt bo i amb una recuperació molt més ràpida que al pacient que li cal una intervenció quirúrgica tradicional. També es realitzen procediments similars en altres òrgans com el  pulmó, el ronyó, l’os o les tiroides.

La Radiologia Intervencionista ha significat un canvi de paradigma en el tractament de moltes patologies mèdiques que abans només tenien solució quirúrgica, o no en tenien. En general, es realitzen tractaments mínimament invasius que comporten per al pacient menys dolor, menys riscos i menor temps d’hospitalització.

El fet que aquesta especialitat sigui  una àrea de la medicina relativament jove i lligada als avenços tecnològics, i per tant en continu creixement, fa que sigui una gran desconeguda entre la població i, algunes vegades, dins del món sanitari.

La radiologia intervencionista ha transformat el camp de l’oncologia, de la cirurgia, de la malaltia neurovascular i molts d’altres, ha ajudat a avançar aquestes disciplines i tenir un impacte molt gran sobre els pacients tractats.