Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1950
Núm. registre: 11.367

Aportació: 22,00 €/any

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: jorginafabre@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/hemato/index.php

Xarxes socials:


Junta directiva

President Albert Altés Hernández
Vicepresidenta M. Lourdes Escoda Teigell
Secretària Laura Carola Magnano Mayer
Tresorer Carlos José Fernández de Larrea Rodríguez
Vocal 1 Joan Cid Vidal
Vocal 2 Leonor Arenillas Rocha
Vocal 3 Jordina Rovira Solé