Societat Catalana Medicoquirúrgica d'Endoscòpia Digestiva

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2000
Núm. registre: 18178

Aportació: 20,00 €/any

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: endodigest@academia.cat
Web: http://www.endodigest.org

Xarxes socials:


Junta directiva

President Hugo Ikuo Uchima Koecklin
Secretària Noelia Perez Romero
Tresorera Maite Santamaria Gómez
Vocal Liseth Rivero Sánchez
Vocal Juan Antonio Colán Hernández
Vocal Fernando Pardo Aranda
Vocal Noelia Puertolas Rico
Vocal David Barquero Declara
Vocal Resident Sergio Sánchez Cordero
Vocal Resident Daniel Luna Rodriguez