Societat Científica d'Acupuntura de Catalunya i de Balears

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2002
Núm. registre: 27.841

Aportació: 15,00 €/trimestre
S'ha de tenir un Grau en Ciències de la Salut i enviar el certificat d'acupuntor/a a: academia@academia.cat

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: contacte.acupuntura.academia@gmail.com
Web: http://www.scacb.cat/

Xarxes socials:
      


Junta directiva

President Juan Muñoz Ortego
Vicepresidenta Mª Esther Martínez Garcia
Secretari Carles Fernández Jané
Tresorer Marc Fusté Torrades
Vocal María Betina Nishishinya Aquino
Vocal Maite Miranda Garcia
Vocal Mª Dolors Sánchez Corretger