Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1964
Núm. registre: 14.382

Aportació: 40,50 €/any (27€ Acadèmia+13,50€ AECS)

Telèfon: 932030756
Correu electrònic: aecs@academia.cat
Web: http://www.aecs.org


Junta directiva

President Joan Fernández López
Vicepresident Intern Marc Vallés Alabart
Tresorera Sol Beatriz García de los Ángeles Catalán