Detall de l'activitat

Curs de formació teòrica en l'especialitat d'Obstetrícia i Ginecologia Nivell I, 2023-2024
Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia
De Dimarts 19 de setembre de 2023 a Dimarts 11 de juny de 2024
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 7.50 ECTS

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 19 de setembre de 2023 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Embaràs Normal: placenta, adatació materna a la gestació, cribratge cormosomic diagnostic clinic i ecografic > Virtual - Virtual
Ponent:
Josep Palau Capdevila
17:30 - 18:30
Proves de valoració de l'estat fetal de l'avantpart i intrapart > Virtual - Virtual
Ponent:
Anna Gràcia Pérez-Bonfils. Hospital Germans Trías i Pujol de Badalona
18:30 - 19:30
RN: Mecanismes d’adaptació del fetus a la vida extrauterina en el naixement . Exploracions i reanimació del RN. Malalties i lesions del RN relacionades amb el treball de part > Virtual - Virtual
Ponent:
Julia E. Arroyo Moñino
Dimarts, 10 d'octubre de 2023 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Leucorrea. Tipus, etiologia, diagnòstic i tractament. > Virtual - Virtual
Ponent:
Elena Murillo Trens
17:30 - 18:30
Regulació neurològica i hormonal de la funció reproductiva > Virtual - Virtual
Professora:
Dra. Maria Perez de Puig
18:30 - 19:30
Consell contraceptiu.Principals mètodes contraceptius, tant hormonals com no hormonals > Virtual - Virtual
Ponent:
Hildegard Mausbach Reixen
Dimarts, 14 de novembre de 2023 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Farmacologia de l’embaràs, part i puerperi.CT17: Analgèsia obstètrica: tipus, indicacions , contraindicacions, efectes secundaris i complicacions > Virtual - Virtual
Professor:
Dr. Marc Josep Cahuana Bartra
17:30 - 18:30
Part normal : Mecanisme, clínica, intervenció mèdica, estrips. > Virtual - Virtual
Ponent:
Dra. Clara Espinet. Hospital General de l’Hospitalet-CSI
18:30 - 19:30
Puerperi normal : Fisiologia, lactancia, clinica i potencials malalties > Virtual - Virtual
Ponent:
Miquel Àngel Luna
Dimarts, 9 de gener de 2024 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Energies i cirurgia. Monopolar, bipolar, complexe. Instrumental avançat. > Virtual - Virtual
Ponent:
Jordi Ponce Sebastià. Hospital de Bellvitge
17:30 - 18:30
Anatomia quirúrgica > Virtual - Virtual
Professor:
José Manúel Martínez Garcia
18:30 - 19:30
Maneig i prevenció de les complicacions postquirúrgiques més freqüents. Complicacions quirúrgiques tardanes CT18 > Virtual - Virtual
Ponent:
Elena Gómez València
Dimarts, 30 de gener de 2024 | 16:30 - 18:30
16:30 - 18:30
Parto, protecció de periné i episiotomia (S. Sol Pelvià) AJORNAT
Dimarts, 6 de febrer de 2024 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Patologia puerperal CT4: Infecció puerperal, patologia tromboembòlic, patologia lactancia, control del puerperi > Virtual - Virtual
Ponent:
Carmen Garrido Giménez
17:30 - 18:30
Hemorràgia postpart: Epidemiologia, etiopatogènia, clínica, diagnòstic, complicacions i tractament de HPP immediata, puerperal i tardana > Virtual - Virtual
Ponent:
Carolina Rueda Garcia
18:30 - 19:30
Exploracions i proves complementàries durant l’embaràs: control de benestar i creixement fetal. Diagnostic prenatal precoç apart de la ecografia > Virtual - Virtual
Ponent:
Eva López Quesada
Dimarts, 5 de març de 2024 | 16:30 - 18:30
16:30 - 18:30
TALLERS- l'R1 a quiròfan: Asèpsia personal i de camp. Material. Rols. - Secció de minimament invasiva > Can Caralleu - Sala 5
Professors:
Dra. Ana Perestelo
Dr. Ricard Izquierdo. Hospital Universitari d’Igualada
Dra. Beatriz Oteros
Dimarts, 16 d'abril de 2024 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Alteracions menstruals. Hemorràgia uterina anòmala > Virtual - Virtual
Professora:
Dra. Marta Cobos
17:30 - 18:30
Patologia orgànica benigna dels ovaris i les trompes > Virtual - Virtual
Ponent:
David Rodríguez Morante
18:30 - 19:30
Patologia orgànica benigna de la mama. > Virtual - Virtual
Ponent:
Laura Cusiné López. Ginecòloga Hospital Universitari d’Igualada
Dimarts, 14 de maig de 2024 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Aspectes ecogràfics en la gestació precoç : normalitat, embriologia aplicada, fonaments de medició cervical i APP. > Virtual - Virtual
Ponent:
Narcis Masoller Casas
17:30 - 18:30
Ecografia Ginecològica normal > Virtual - Virtual
Ponent:
Montse Cubo Abert
18:30 - 19:30
Ecografia obstètrica en la valoració del LA i la placenta Estimació de Liq amniòtic, valoració placenta i CU, localitzacio de placenta. > Virtual - Virtual
Ponent:
Sonia Rombaut Segarra
Dimarts, 11 de juny de 2024 | 16:30 - 18:30
16:30 - 18:30
TALLERS: LARCs > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Dra. Sabina Bel Querol