Filial de l'Anoia

C/ Carrer del Vidre, 8, Edifici D'ara
08700 Igualada

Telèfon: 938033248
Correu electrònic: f_anoia@academia.cat
Web: https://filial.academia.cat/anoia


Junta directiva

President José Mª Sánchez Colom
Vicepresident 1 Josep Zambudio Nogueras
Vicepresident 2 David Barranco Reixachs
Secretari Enric Macarulla Sanz
Vocal 1 Cristina Casas Verdés
Vocal 2 Elisenda Florensa Claramunt
Vocal 3 Xavier Cantero Gomez,
Vocal Farmàcia Rosa M. Parés Marimon