Salut digital en Pediatria. Passem a l’acció!

Sala de premsa
01/12/2023

Barcelona 1 desembre 2023. La Societat Catalana de Pediatria va abordar, en la XIII Jornada Multidisciplinària-Salut Digital en Pediatria celebrada a Barcelona, l’impacte de les noves tecnologies en la salut d’infants, adolescents i les seves famílies.

La Dra. Silvia Urraca, pediatra d’AP de la Mútua de Terrassa, va ressaltar la importància de l’ús de les Tecnologies de la Relació, la Informació i la Comunicació (TRIC) però va assenyalar què existeix una preocupació creixent des de l’àmbit de la pediatria perquè els infants i adolescents en fan un ús excessiu i sense acompanyament i no es compleixen les recomanacions de les societats científiques. La doctora va remarcar 10 punts que en justifiquen la preocupació, entre ells que molts adolescents dormen amb el telèfon mòbil a l’habitació i fins un 20 per cent l’utilitza durant la nit. Alguns adolescents fan servir el mòbil a les aules sense finalitat docent. Els infants de famílies  més vulnerables passen més hores davant les pantalles que els de famílies més afavorides. I finalment, la Dra. Urraca va apuntar que més de la meitat de mares i pares reconeix dificultats per gestionar el propi ús de pantalles, que la majoria refereix que interfereixen en el seu temps de família però no usa cap estratègia per regular-ho.

Les jornades organitzades per la Societat Catalana de Pediatria de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya van ser un èxit de participació, amb l’assistència de  més de 300 professionals de diferents àmbits.

Per la seva banda, la Dra. Alba Vergés, pediatra de l’equip de l’Alt Penedès, va destacar l’impacte negatiu en el neurodesenvolupament infantil per l’ús de les noves tecnologies, especialment en edats primerenques. L’exposició a pantalles en els primers anys es relaciona amb canvis en l’organització neuronal, retard en l’adquisició del llenguatge i problemes d’atenció.

Pel que fa a la prevenció, la Dra. Vergés va insistir en el paper dels professionals de pediatria a l’hora de  transmetre el missatge d’afavorir una utilització en família de les eines digitals i proporcionar guies clares sobre un ús responsable.

La Dra. Alícia Serra, oftalmòloga pediàtrica, va remarcar que s’ha produït un augment de les activitats indoor, tant en l’àmbit acadèmic com en activitats d’oci, amb repercussió en la salut visual de la població i va descriure la Síndrome Visual Informàtica (SVI) i les manifestacions que cada cop es veuen més sovint en població  jove.

Els psicòlegs clínics Dr. Josep Matalí i Dra. Dominica Díez van abordar l’impacte negatiu dels dispositius digitals en la salut mental i en la capacitat d’afavorir els comportaments addictius. Ambdós van destacar la relació directa entre els temps de pantalla i els problemes de salut mental en nens i adolescents, com ara agressivitat i ansietat. Segons els experts, l’ús excessiu amaga problemes més profunds com la soledat, l’assetjament escolar, dificultats familiars i pot provocar l’empitjorament de certes condicions com el TDAH, el TEA i altres. S’han de tenir presents alguns signes d’alerta com abandonament de les activitats rutinàries de lleure per a jugar, un baix rendiment escolar i canvis d’humor persistents quan no es pot realitzar la conducta.

La mestra i pedagoga Anna Ramis, va emfatitzar va  la necessitat de no exposar els menors de 3 anys a les pantalles. També va reclamar una  millora en la regulació dels continguts audiovisuals adreçats als més petits. Va insistir en sensibilitzar la  població sobre les necessitats dels primers anys de vida, sense pantalles.

En el cas de la població de 6 a 12 anys, la directora general de Societat Digital de la Generalitat, Liliana Arroyo, va manifestar que, per facilitar la transició cap a una societat digital madura, s’ha de treballar perquè sigui  inclusiva i justa, composta per una ciutadania crítica, capacitada i empoderada digitalment. Arroyo va reiterar que s’han d’afavorir les competències digitals de mares i pares i reduir la bretxa digital. Per això, la Generalitat ha posat en marxa espais d’acompanyament digital (Xarxa Punts TIC i Punts Omnia, etc).

Per als joves entre 12 i 18 anys, Evaristo González, director i docent d’un centre educatiu a Terrassa, va apostar per la digitalització i va afirmar que es necessita una reglamentació per a les empreses tecnològiques i les operadores. També va insistir que és primordial que els docents s’impliquin en el procés i que, en els centres educatius, ofereixin continguts com ara educació digital, educació en ciberconvivència i educació sexoafectiva i de relacions. També cal acompanyar i formar les famílies que ho necessitin. Sense oblidar, va afegir, que tenim una responsabilitat individual davant de clics concrets i decisions personals en xarxes. Hem de saber situar-nos en la pell de l’altre abans d’actuar i clicar. Hem d’empatitzar.

Manuel Armayones, doctor en psicologia de la UOC, va reclamar una aposta ferma per la regulació i la transparència dels algoritmes que “controlen” la nostra resposta en el món digital.

Finalment, l’advocat Ramon Arnó, especialista en temes de societat de la informació i la transformación digitals, va posar èmfasi en el concepte de potestat parental i va remarcar l’esforç que fa la UE per alfabetitzar  la població amb el marc DigComp 2.2.