El Pla Estratègic en Malaltia Inflamatòria Intestinal reduirà el temps de diagnòstic i tractarà els pacients al més a prop possible del seu domicili

Sala de premsa
26/01/2024

Lleida 26 gener 2024. El Pla Estratègic en Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII), de la Societat Catalana de Digestologia (SCD), neix de la necessitat de reduir el retard en el diagnòstic d’aquesta malaltia, dotar els pacients d’una atenció especialitzada i que les proves i els tractaments siguin equitatius  a tot el territori de Catalunya.

Així ho ha explicat la Dra. Maria Esteve, de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, durant el XXXIIIè Congrés de la Societat Catalana de Digestologia, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, que se celebra, des de ahir dijous i fins demà, en el Palau de Congressos de Lleida.

L’atenció als pacients amb malaltia inflamatòria, ha afegit la Dra. Esteve, es realitza a través de les Unitats d’MII que donen atenció multidisciplinària en funció de la demanda.  Actualment l’equitat en l’atenció no està garantida a tot el territori. Per tal de revertir aquesta situació, que afecta més de quaranta mil pacients, un grup d’experts de l’SCD-CatSalut ha treballat en els darrers dos  anys en l’elaboració d’un document anomenat “Prestació assistencial als pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal al SISCAT” que detalla els circuits d’atenció a tot Catalunya, preservant al màxim la proximitat. Actualment existeix infradiagnòstic a les zones menys poblades de Catalunya i més allunyades dels grans hospitals.

També s’ha presentat el Pla Estratègic de Microeliminació del VHC, Hepatitis C. La Dra. Montse Garcia Retortillo, de l'Hospital del Mar,  ha explicat que el Pla pretén eliminar els focus residuals d'aquesta infecció. 

”L´hepatitis C és una de les principals causes de cirrosi i càncer de fetge a la nostra àrea. Es calcula que la prevalença de la infecció activa per l´hepatitis C a Catalunya és del 0,5%, a Espanya hi ha unes setanta mil persones, encara que  un 30 per cent no estarien diagnosticades. En els darrers anys, gràcies al Pla de Prevenció i Control de l’Hepatitis C, a les mesures impulsades i als tractaments amb antivirals directes, a Catalunya s’han pogut tractar prop de trenta mil persones”.

Malgrat això, encara queden molts pacients, amb hepatitis C, pendents de diagnosticar i tractar, especialment en poblacions vulnerables (consumidors de drogues, migrants, persones sense llar, etc). Això representa una amenaça i posa en perill l´objectiu de l´eliminació  de l´hepatitis C per al 2030.

El Pla Estratègic d´Eliminació de l´Hepatitis C, apareix com una iniciativa de la Societat Catalana de Digestologia per impulsar  les estratègies específiques necessàries que permetin  disminuir la incidència i la mortalitat associada a la infecció pel virus de l´hepatitis C a Catalunya. El Pla pretén identificar quines són les barreres que existeixen actualment per aconseguir els objectius establerts per l’OMS, consensuar mesures a implementar i vetllar perquè l´eliminació de l´hepatitis C s’aconsegueixi a tot el territori.

Durant el congrés el Dr. Josep Maria Castellví, de l’Hospital de Mataró, ha  explicat en la seva intervenció que  un dels drets fonamentals dels ciutadans és l’accés  a  una sanitat pública de qualitat independentment del lloc de residència.

La Societat Catalana de Digestologia té com a objectiu promoure i afavorir  la millor atenció de les persones amb malalties de l’aparell digestiu. Per això, des de l’SCD, s’està elaborant el Pla Estratègic per promoure l’Equitat Territorial en l’Atenció Digestològica a Catalunya. Els experts valoren diferents indicadors que permetran veure les desigualtats entre territoris  a l’hora d’accedir a determinats procediments diagnòstics, terapèutics i/o preventius. Això permetrà en el futur utilitzar les eines i els recursos necessaris per revertir aquesta desigualtat i aconseguir una major equitat a tot el territori.

El  curs precongrés ha tractat sobre la malaltia associada al consum d’alcohol i ha estat dirigit pel Dr. Ramon Bataller, de l’Hospital Clínic de Barcelona.

La malaltia per consum d'alcohol s'ha convertit, segons el Dr. Bataller, en una autèntica epidèmia al nostre medi, en especial després del confinament. Els digestòlegs volem abordar aquesta patologia  des de tots els vessants. És per això que aquest any el curs precongrés es dedica a la malaltia hepàtica per alcohol, com un problema de salut a Catalunya i amb un enfocament integral per part dels facultatius, tant orgànic com psicològic.

 

Diari Segre

https://www.segre.com/ca/lleida/240126/abusar-l-alcohol-cap-setmana-perjudicial-com-beure-n-dia_322412.html

 

La Mañana 

Pla per reduir el temps de diagnòstic de la malaltia inflamatòria intestinal

https://www.lamanyana.cat/pla-per-reduir-el-temps-de-diagnostic-de-la-malaltia-inflamatoria-intestinal/