Barcelona commemora els 50 anys del Pla de vacunació infantil a la ciutat

Sala de premsa
07/02/2024

L’Ajuntament i la Societat Catalana de Pediatria han organitzat un acte per commemorar la posada en marxa, l’any 1973, del Pla de vacunació continuada de la població infantil de Barcelona, el primer pla de vacunacions de tot l’Estat

L’Ajuntament de Barcelona ha celebrat aquesta tarda un acte en commemoració del 50 aniversari del Pla de vacunació continuada de la població infantil de Barcelona. Presidit per la regidora de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la Soledat, Marta Villanueva, ha comptat amb la participació de la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, Anna Gatell Carbó, l’expresident de la Societat Catalana de Pediatria, Ferran Moraga-Llop, i la vicepresidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica, Gisela Mimbrero.

L’any 1973 l’Institut Municipal d'Higiene de l’Ajuntament de Barcelona, amb col·laboració amb la Societat Catalana de Pediatria, va posar en marxa el Pla de vacunacions continuada de la població infantil de Barcelona, el primer pla de vacunacions de tot l’estat Espanyol. Els trets essencials eren l’elaboració d’un pla vacunal i el seu caràcter poblacional. A més, un aspecte nou va ser que l’Institut Municipal d’Higiene es comunicava amb les famílies dels nadons perquè trametia el carnet vacunal en néixer i es contactava amb les famílies que no havien vacunat passat el primer any.

La regidora de Salut ha volgut destacar la posició capdavantera de Barcelona en l’aplicació de mesures de salut pública i la importància d’intensificar els programes en aquest sentit a tota la població en els tres pròxims anys: “les fites aconseguides gràcies als calendaris de vacunació són una realitat, però és indispensable continuar fent esforços per assolit els objectius marcats, intensificar l’equitat vacunal i disminuir les desigualtat en salut a la nostra ciutat”. Per aquest motiu, la regidora ha recordat el compromís municipal “per garantir l’accés a la salut, treballar per a que tots els barris disposin de centres d’atenció primària adaptats a les necessitats veïnals i aconseguir que totes les famílies tinguin equips de pediatria de referència per garantir drets i reduir desigualtats”.

Per la seva part la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria ha posat en relleu la tasca científica que dur a terme la Societat tant en l’àmbit de la formació continuada dels pediatres com en la participació en col·laboracions que es demanen des de les institucions. La Dra. Gatell,  ha fet un resum de les  més significatives realitzades amb l’Ajuntament de Barcelona i amb els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya en  temes que tenen relació amb la salut integral dels infants i joves.

El Dr. Ferran Moraga ha fet, un resum històric,  de la posada en marxa del Pla de vacunació continuada de la població  infantil, de tota la logística i la participació que va suposar 50 anys enrrera.

L’Institut Municipal d’Higiene, el Laboratori Municipal de Barcelona i el Cos de Veterinaris Municipal, fundats a finals del segle XIX per millorar la salut pública de la ciutat, van configurar durant la dècada dels vuitanta l’Àrea de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona. L’any 1996 es va constituir com a organisme autònom l’Institut Municipal de Salut Pública que aplegava les competències d’aquest àmbit a la ciutat. Finalment, l’any 2002 es va fusionar amb estructures i serveis de la Generalitat de Catalunya i es va crear l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que va començar a funcionar operativament l’any 2003 assumint la direcció i gestió de serveis de salut pública tant municipals com els autonòmics directament adreçats a la ciutat, entre ells les competències en vacunes. Així doncs, actualment, l’ASPB és responsable del Servei de Gestió Integral de Vacunes a Barcelona (SeGIV), que té l’objectiu de garantir la logística, disponibilitat i qualitat de vacunes als centres vacunals de tota la ciutat.

Al llarg d’aquests 50 anys, el calendari vacunal ha anat evolucionant, passant de protegir en els seus inicis contra 6 malalties a 16 malalties l’any 2023. També ha ampliat la població a la que va dirigida, ja que ara és un calendari per a tota la vida, amb un paper cada vegada més important de les vacunes de l’edat adulta. Alguna de les fites més destacades en aquest temps han estat la incorporació de la vacuna contra el virus del papil·loma humà, la introducció de la vacuna contra la tos ferina en dones embarassades, o la recent immunització per a la prevenció del virus respiratori sincitial en els nadons.

El Pla de vacunació engegat l’any 1973 incloïa també un sistema d’informació d’administració de vacunes a Barcelona, pioner a l’Estat, que va proporcionar dades fins l’any 2019. L’any 2023, l’ASPB, va iniciar el nou Sistema de Vigilància de Vacunes de Barcelona (VigiVacBcn) amb l’objectiu de monitorar l’estat d’immunització de la població de la ciutat. Aquest sistema fa un anàlisi de les cobertures vacunals segons eixos de desigualtat (edat, sexe i territori) amb l’objectiu de millorar la planificació dels programes de vacunació i afavorir l’equitat vacunal en tota la població de Barcelona.

Enllaç a l’informe La vacunació a Barcelona 2022