Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1961
Núm. registre: 11.382

Aportació: 6,01 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-4.

Observacions: Cal presentar una carta signada per dos membres de la Societat que avali la sol·licitud del nou soci i enviar-la, junt amb una còpia del títol de l'especialitat, a: academia@academia.cat

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: martagratacos@academia.cat
Web: https://scaic.cat/

Xarxes socials:
      


Junta directiva

President Gaspar Dalmau Duch
Vicepresident Moises Labrador Horrillo
Secretària Catalina Gómez Galán
Tresorera Sílvia Garriga Companys
Vocal Alba Garcia Moral
Vocal Eva Alcoceba Borràs