Societat Catalana de Cirurgia

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1927
Núm. registre: 762

Aportació: 42,56 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-5
Socis Corresponents: 21,28 €/any

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: sccirurgia@academia.cat
Web: http://www.sccirurgia.org

Xarxes socials:
  


Junta directiva

Presidenta Rosa Jorba Martín
Vicepresident Oscar Vidal Perez
Secretària Elisenda Garsot Savall
Tresorera Helena Vallverdu Cartie
Vicesecretari Robert Memba Ikuga
Vocal Mònica Miró Martín
Vocal Fernando Burdio Pinilla
Vocal Andrea Campos Serra