Societat Catalanobalear d'Infermeria

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1988
Núm. registre: 10.857

Aportació: 5,00 €/semestre

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: scinfermeria@academia.cat
Web: http://scbinfermeria.academia.cat

Xarxes socials:


Junta directiva

Presidenta Ester Risco Vilarasau
Vicepresidenta Laia Lacueva Pérez
Secretària Melba Vásquez Colet
Tresorera Montserrat Gutiérrez Juárez
Relacions institucionals Montserrat Antonín Martín
Relacions institucionals Rosa Rifa Ros
Vocalia Infermeria Comunitària Mónica Cintas Balsera
Vocalia de Recerca Jordi Adamuz Tomás
Vocalia de docència Míriam Rodríguez Monforte
Vocalia Infermeria Pediatria Marta Fajardo Samper