Societat Catalana de Citopatologia

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1993
Núm. registre: 18.170

Aportació: 30,05 €/any

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: secretaria@citopat.cat
Web: https://www.citopat.cat

Xarxes socials:


Junta directiva

Presidenta Ivonne Vázquez de las Heras
Vicepresident Lluis E Pons Ferre
Presidenta sortint Lara Pijuan Andújar
Secretària María Teresa Rodrigo Calvo
Tresorer Ignacio Sanchez Güerri
Vocal Cristina Teixidó Febrero
Vocal Oriol Gibert Vigués
Vocal Jana Pages Baron