Societat Catalana d'Hipertensió Arterial

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1993
Núm. registre: 23.067

Aportació: 50,00 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: primer any com a soci reducció del 100%, la resta d'anys un 50%

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: schta@gruporic.com
Web: http://www.schta.cat

Xarxes socials:


Junta directiva

Presidenta Maribel Troya Saborido
Vicepresident Jorge Roig Carcel
Secretària Monica Domenech Feria-Carot
Tresorera Blanca Batalla Insenser
Vocal 1 Joan Torras Borrell
Vocal 2 Carles Albaladejo Blanco
Vocal 3 Marco Antonio Paz Bermejo
Vocal 4 Mª Cruz Almendros Rivas