Societat Catalana Diccionari Enciclopèdic de Medicina de Catalunya

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2014
Núm. registre: 53.620

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: academia@academia.cat
Web: https://www.socdemcat.cat

Xarxes socials:


Junta directiva

Presidenta Maria del Mar Salazar Pou
Vicepresident Fèlix Bosch Llonch
Secretari J. Oriol Ramis Juan
Tresorera Odette Viñas Gomis
Vocal Ferran Sabaté Casellas
Vocal Oscar Escuder de la Torre
Vocal Elena Guardiola Pereira